maandag 24 september 2012

30 september 2012, 2e van de herfst

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vindt je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
30 september 2012 is de 2e zondag van de herfst volgens het Oecumenisch leesrooster. De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen tellen door met de 17e na Trinitatis, drie-vuldigheid of Drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest vlak na Pinksteren.
Zaterdag 29 september is het feest van Sint Michael

Kunst tip: De laan met herfstbomen, prachtige foto van Herman de Jongste op de weersite van Jean Paul Korst. Link blogspot


De Bach cantates voor deze zondag zijn "Bringet dem Herrn Ehre seines Namens (BWV 148), ”Ich lieben Christen, seid getrost (Koraalcantate BWV 114) en “Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden (BWV 47). De teksten horen bij Lucas 14: 1-11. Genezing van de waterzuchtige op de Sabbat, maar door het thema hoogmoed in BWV 47 heel passend.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) ”Ich lieben Christen, seid getrost (Koraalcantate BWV 114) gedirigeerd door Pieter Leusink en het Bach Collegium, meer credits op allmusic. De clip duurt 1 uur en 1 minuten omdat hij gevolgd wordt door BWV 57 en 155. Link youtube Tekst Cantata 114 Toelichting door Eduard van Hengel eduardvh De tekst van het openingskoor is een schuldbekentenis en een oproep tot aanvaarding van het lijden als straf voor de zonde. Dat past bij onze psalm 19 en Jakobus

Of kijk op dit blog op 16okt2011 naar JS Bach, "Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden'', Cantate BWV 47 door Nikolaus Harnoncourt, Wiener Saenger Knaben (6m12)
Of JS Bach Cantata BWV 47-1 Chorus “Wer sich selbst erhöhet”. Door La Petite Bande. Sigiswald Kuijken, dirigent; Gerlinde Sämann, sopraan; Petra Noskaiova, alt; Jens Weber, tenor; Jan Van der Crabben, bas. Zpl of datum. (5m34).
Of kijk op dit blog op 26sept2010 naar J.S. Bach Cantata 148 "Bringet dem Hern Ehre seines Namens" door het Gächinger Kantorei Stuttgart, Bach- Collegium Stuttgart en Helmuth Rilling, Dirigent 1 van 2 (10m42)

Concert tip2
Zo30sept12 om 10.30 uur, Kloosterkerk, hoek parkstraat lange Voorhout, Den haag "Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden'', Cantate 47 door Jos Vermunt en de Residentie Bachensembles Link Stichting Cantatediensten Kloosterkerk
Zo30sept12 om 10.30 uur, Westerkerk, Prinsengracht 281, Amsterdam, “Bringet dem Herrn Ehre seines Namens” (BWV 148), door een gastdirigent en het Westerkerkkoor & Bachorkest. Link Westerkerk
Zo30sept12 om 17uur, Nicolaikerk, Nikolaaskerkhof, Utrecht, "Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden'' door Ko Zwanenburg / Vespercantorij & Capella di San Nicolai Nicolaikerk


TEKSTEN
Deze week gaat het over hoogmoed en het delen van lasten in Numeri, Mozes vraagt om vrijstelling maar krijgt hulp van 70 oudsten, in de GrootNieuwsBijbel 'ervaren leiders' die als blijk dat God's Geest in hen is gaan profeteren of 'in geestvervoering gaan spreken' (GNB).
In de lofpsalm (19) lof voor de wet die de onervarene wijs maakt en aan het slot een gebed om niet hoogmoedig te worden en moge mijn woorden u bekoren en mijn overpeinzingen u behagen.
Jakobus 4 begint met zeer tijdloze verzuchtingen en vermaant dan dat kwaadspreken een overtreding van de Wet is omdat alleen God over naasten mag oordelen.
In Marcus 9:40 Wie niet tegen ons is, is voor ons en waarschuwingen van Jezus om niemand van het geloof in hem af te brengen omdat je dan beter in de hel kan eindigen. Nogal illustratief, hak je hand af, ruk je oog uit etc.

Numeri 11:24-29
Psalm 19:8-15
(Jakobus 4:11-17)
Marcus 9:38-50
Tussentijds 79
r4 Zeg toch het goede aan,
ook wie u kwaad toewensen.
Complete lied op: langedijkkerkplein


NUMERI
Numeri is het 4e boek van het Oude Testament. Het is het boek van de grote getallen en het logistiek management van de reis van 600.000 m/v/k (Num 11:21) door de Sinaï na de uittocht uit Egypte naar het beloofde land. Daar heeft Mozes in het stukje dat wij deze week lezen ook mee te maken. In Numeri staan alle spannende verhalen over de wonderen in de woestijn en het lastige klagerige volk. 

Ons stukje vindt plaats in de buurt van Tabera. Het volk heeft (weer) geklaagd en God heeft uit woede een vuur laten ontbranden in Tabera (vuur). Er is honger, mede door r4 Het samenraapsel van vreemdelingen dat met hen meetrok … Dat kan ik me niet herinneren van godsdienstles, jullie wel?

R4 vervolg Maar ook de Israëlieten begonnen weer te klagen, want elke dag manna gaat ook vervelen (r6 ev) en ze willen weer eens vlees! Mozes klaagt dat hij alleen het zeurende volk moet leiden en God besluit hem door de 70 oudsten te laten helpen. 70 adviseurs lijkt mij wat veel maar het is een mooi Bijbels getal, ze hoeven niet per se oud te zijn in de GNB zijn het ''ervaren leiders''.

God belooft verder zoveel vlees te brengen dat het volk het niet meer kan zien. Mozes gelooft er niets van dat God zijn 600.000 medereizigers vlees kan geven, hij denkt aan duizenden geiten en runderen, maar God lost het heel handig op met kwartels/kwakkels die zelf komen aanvliegen en dan neervallen.

In het stukje dat wij lezen daalt de Geest van God in een wolk op Mozes en de 70 oudsten neer, ook op 2 oudsten die in het kamp waren achter gebleven. Allen gaan profeteren en er is twijfel over de mannen in het kamp. Jozua wil dat ze stopen r29 Maar Mozes zei: ‘Denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen? Legde de HEER zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!’ Inderdaad was iedereen maar wat vaker vol van de Geest, in geestesvervoering...

Kunst tip: Aquarel van De verkiezing van de zeventig oudsten door Mozes van Jacob de Wit (1695-1754). De Wit werkte in Amsterdam en is bekend door zijn ''witjes'' optische illusiewerken door 3D/diepte schilderijen op plafonds van engeltjes, bloemen etc in grisaille of kleur. De aquarel, waterverf op papier, uit 1739 is een sobere kopie van het grote schilderij voor het Stadhuis met dezelfde voorstelling. Waarschijnlijk een -niet ongebruikelijke- opdracht van een particulier en bijna een apart genre omdat de versobering ene must is. ''De tekening (biedt) interessante informatie over de omgang van de kunstenaar met de grootste opdracht die hij ontvangen had. Meer in het artikel van Bert Gerlagh MS Word (34,5 Kb) over deze aquarel. Link Stadsarchief.amsterdam.nl Toelichting Stadsarchief.amsterdam.nl/aanwinst2004 (onderaan)

NUMERI 11:24-29
24 Mozes ging naar buiten en bracht de woorden van de HEER aan het volk over. Daarna bracht hij zeventig oudsten van het volk bijeen en stelde hen rond de tent op. 25 Toen daalde de HEER af, in de wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte, op de zeventig oudsten over. Zodra de geest op hen rustte begonnen ze te profeteren. Dat is daarna niet opnieuw gebeurd. 26 Twee mannen, van wie de een Eldad heette en de ander Medad, waren in het kamp gebleven; ze stonden wel op de lijst van zeventig maar waren niet naar de tent gegaan. Zodra de geest op hen rustte begonnen ook zij te profeteren, in het kamp. 27 Een jongeman rende naar Mozes toe en zei: ‘Eldad en Medad zijn in het kamp aan het profeteren!’ 28 ‘Zeg dat ze daarmee ophouden, heer!’ zei Jozua, de zoon van Nun, die van jongs af aan Mozes’ rechterhand was geweest. 29 Maar Mozes zei: ‘Denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen? Legde de HEER zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst voorleesbijbel

Liever luisteren?
Aat de Waay uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Numeri is het 4e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse kerk Schaarsbergen, Kemperbergerweg 806, Schaarsbergen. Tijd: 10uur, voorganger dr. M. Dijkstra, Ede Numeri 11: 24-29 en Marcus 9:38-50 … het leesrooster biedt een aantal minder bekende, maar prachtige verzen uit Numeri. We horen hoe een deel van de taken van Mozes worden overgenomen door oudsten. Die ontvangen daarvoor iets van Gods Geest. Leiding geven zonder dat, is kennelijk onvruchtbaar en de leiders mogen erop vertrouwen dat zij in hun vaak moeilijke taak worden gedragen door Gods trouw. In het evangelie gaat het over Gods ruimhartigheid die onze hokjesgeest te boven gaat. Link kerkschaarsbergen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van theologe Ilonka Terlouw over mozes doodswens in Numeri 11:11-15 en Gods oplossing. Mozes ontvangt weliswaar hulp in de vorm van 70 oudsten, anderzijds wordt daartoe wel de zegen van Gods geest die op Mozes rust verminderd. Link ilonkaterlouw

Op You Tube: De Moses movie, vanaf 1u38 het vuur bij Tabera, vanaf 1u50 keuze van 70 oudsten die gaan profeteren. Uit 1995 door Roger Young met Ben Kingsley, Christopher Lee, David Suchet e.a. Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 19, in het Latijn heet de psalm Coeli (de hemel) of Caeli (de hemelen) Enarrant (verhalen, vertellen)

Kunst tips: Psalm 19, gedicht van Sir Philip Sidney (1554 – 1586) o.a. 
The heavenly frame sets forth the fame
Of him that only thunders;
The firmament, so strangely bent,
Shows his handworking wonders.

Nb Camille Saint Saens heeft een opus 42 coeli ennarant, maar daar vond ik geen video wel mp3's die je kan downloaden.

En een psalmprint met vlindervleuges van Damien Hirst, Engels kunstenaar (1965) Link castaniergallery (linker)

PSALM 19:8-15
(1) Voor de koorleider. Een psalm van David.

8 De wet van de HEER is volmaakt:
levenskracht voor de mens.
De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:
wijsheid voor de eenvoudige.

9 De bevelen van de HEER zijn eenduidig:
vreugde voor het hart.
Het gebod van de HEER is helder:
licht voor de ogen.

10 Het ontzag voor de HEER is zuiver,
houdt stand, voor altijd.
De voorschriften van de HEER zijn waarachtig,
rechtvaardig, geheel en al.

11 Ze zijn begeerlijker dan goud,
dan fijn goud in overvloed,
en zoeter dan honing,
dan honing vers uit de raat.

12 Uw dienaar laat zich erdoor verlichten,
wie ze opvolgt wordt rijk beloond.
13 Maar wie kan al zijn fouten kennen?
Spreek mij vrij van verborgen zonden.

14 Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed
niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn
en bevrijd van grote zonde.
15 Laten de woorden van mijn mond u behagen,
de overpeinzingen van mijn hart u bekoren,
HEER, mijn rots, mijn verlosser.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Cor de l' Ecluse (1951) uit Maassluis Leraar BO op voorleesbijbel
Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Oude Calixtus kerk Kerkwal 7141 (echt) Groenlo. Tijd: 10uur, voorganger de heer G.J. Bos uit Laag-Soeren. 'Laten de woorden van mijn mond U behagen, de overpeinzingen van mijn hart U bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder' psalm 19:15. In ”De eerste dag” stond dat .. in bepaalde tradities de predikant de preek begint. Mooi om met zo’n belijdenis te beginnen. Meer Link contact
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. De (oud)Katholieke kerken lezen deze week ook psalm 19.

Preekschets van de Marcuskerk in Den Haag op 8 juli 2012 over (de dichter van) psalm 19 Link marcuskerk-denhaag

Op You Tube: Psalm 19 voor koper en orgel Psalm 19 door Benedetto Marcello (1686-1739), arrangement door by Sy Pryweller en Arthur Nobile, Jr. met "The Miami Brass Renaissance" in The Cathedral of St. Ignatius, The Catholic Diocese of Palm Beach, VS. (2m01) Link youtube


JAKOBUS
(De verhandeling van) Jakobus is het 20ste boek van het Nieuwe Testament. Jakobus (de rechtvaardige, de mindere of de jongere) wordt de broer van Jezus genoemd. Hij wordt genoemd in Galaten 1:19 Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jakobus, de broer van de Heer. Paulus gaat bij Jakobus op bezoek in Handelingen 21:18 maar daar staat niets over wie hij was. Meer over de verhandeling van Jakobus op Kaleo.

We slaan 3 regels over na vorige week en lezen verder bij Jakobus 4:11 nog steeds onder de kop Onderwerp u aan God. Het gaat over niet kwaadspreken, niet handelen naar de wet. Alleen God mag oordelen en wie bent u om te oordelen over uw naaste?

Over de vergankelijkheid van het menselijk bestaan: r14 U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt.

Naar r15 Deo Volente (DV) als God het wil, een uitdrukking die strenge Protestanten van de Gerefomeerde Bond nog bij alle toekomstige data zetten.

Kunst tip: Caritas: Maria met kinderen/engelen in een wolk, plafondversiering in de Sint Jakobus Pfarrkirche St. Jakobus, Brochenzell, Bodenseekreis, Oostenrijk. Link St Jakobus_altarraum

JAKOBUS 4:11-17
11 Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaadspreekt van een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u op als rechter. 12 Er is maar één wetgever en rechter: hij die bij machte is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u, om uw naaste te veroordelen?

13 Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’ 14 U
weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. 15 U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’ 16 Maar u slaat een hoge toon aan en bent daar nog trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. 17 Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Gerry de Jong uit Dordrecht op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Jakobus is het 20ste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Luthers Den Haag, Lutherse Burgwal 7-9 Den Haag. Tijd: 10.15uur, voorganger Ds. M.M.B. van der Meij-Seinstra Numeri, Jakobus en Marcus. Link pfd luthersdenhaag niets over de inhoud. Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Korte overdenking voor de Rafael Gemeente Sion uit wk 47 2009 over damp. Link rafaelgemeentesion

Op You Tube: In het Engels laagdrempelige uitleg van de verschillen in de wet in het Oude en het Nieuwe Testament door Paul Jennings de dominee van Stockport Wesleyan Church (traditional evangelic) bij Manchester UK, (9m52). Link youtube


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Lucas 9:49-50 (voor of tegen) en Lucas 17:1-2 en Mattheus 18:6-9.

Mooi is r40 Wie niet tegen ons is, is voor ons. Minder aardig 42 Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. 43 Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af... 45 Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af... 47 En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit.... 
 
Opvallend 49 Iedereen moet met vuur gezouten worden (?). 50 Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.’ Zout als conserveringsmiddel (pekelen) en door vuur roken als conserveringsmiddel ken ik en dat je in de hitte van Israël slap wordt herken ik ook, maar deze beeldspraak verraste me.

Lofzang op zout van organisch missionair Christen Herman van Vuren op zijn blog eternalmotion

Gehanna in r 43-47 is een naam voor de hel, maar ook een geografische naam duiding van het smalle, rotsachtige Dal van Hinnom (Hebreeuws: Gej Hinnom, het dal van de zonen van Hinnom), dichtbij onder Jeruzalem. Er werd daar constant vuur brandend gehouden met fosfor om vuilnis, afval, vuil en lijken van dieren en verachte misdadigers te verbranden. De plek kreeg die functie omdat er tijdens de regering van Salomo kinderoffers, eerstgeborenen levend werden verbrand voor Moloch, een Kanaänitisch-Fenicisch-Carthaagse godheid. NB Het woord wordt ook in de Koran gebruikt als de plaats waar zondaars worden gekweld Bron Wikipedia Gehenna Er is een oud spreekwoord Dat is brandhout voor de hel Dat betekent: Dat is iemand van wie verder weinig goeds te verwachten is.

Kunst tip: Ongedateerde Kaart van Jeruzalem tijdens de omwalling van de stad tijdens Titus, de Romeinse veldheer die de tempel zal verwoesten in 70 na Chr. Link Jerusalem


MARCUS 9:39-50
39 Jezus zei: ‘Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. 40 Wie niet tegen ons is, is voor ons. 41 Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.

42 Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. 43 Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur. 
45 Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden. 47 En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit: je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden, 48 waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft.

49 Iedereen moet met vuur gezouten worden. 50 Zout is goed! Maar als het
zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Cees Zomer uit Krimpen aan de IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse kerk Wehl, Grotestraat 25, Wehl. Tijd: 10 uur, voorganger Mevr. Ds. IJ de mol- Buizert uit Doetinchem. Lezingen: Numeri 11, 24-29; Marcus 9, 38-50 en Jakobus 4, 11-17. Felle woorden spreekt Jezus over 'de verkeerde weg gaan', en hoe je je daartegen moet verweren. Het gaat erom 'het zout' dat je als gelovige in je meedraagt, krachtig te houden en te bewaren. Link pdf kerkblad pknwehl Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds K.W. de Jong voor LeidscheRijn De Hoef op 9sept2009 over Marcus 9:38-50. Link jong

Op You Tube: In het Engels door preachinshaw the Gospel of Mark 38-50 be appealing through of service. (2m47) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer naar het Deo volente in Jakobus een Puriteins gebed, misschien van Matthew Henry (1662 –1714) de vertaler staat er niet bij misschien uit een uitgave Ons gebed.

O Heere God, Die de eeuwigheid bewoont,
De hemelen vertellen Uw eer,
de aarde Uw rijkdom,
het heelal is Uw tempel.

Uw tegenwoordigheid vult het onmetelijke,
toch was het U een welbehagen om leven te scheppen,
en geluk te delen.
U hebt mij gemaakt tot wie ik ben, en mij gegeven wat ik heb,
in U leef ik en beweeg ik en heb ik mijn bestaan.
Uw voorzienigheid heeft de grenzen van mijn woonplaats vastgesteld,
en op een wijze manier al mijn zaken bestuurd.

Ik dank U voor Uw rijkdom aan mij in Jezus,
voor de duidelijke openbaring van Hem in Uw Woord,
waar ik aanschouw Zijn persoon, karakter, genade, glorie,
vernedering, lijden, dood en opstanding.
Geef me dat ik voel de noodzaak van Zijn voortdurende redding,
en het uitroep met Job: ‘Ik ben te gering’,
met Petrus: ‘Ik verga’,
met de tollenaar: ‘Wees mij zondaar genadig’.

Bedwing in mij de liefde voor de zonde,
laat me bewust zijn van de noodzaak van zowel vernieuwing als vergeving,
zodat ik U dien en me in U verheug voor altijd.

Ik kom tot U in de allesoverheersende naam van Jezus,
met niets van mijzelf om op te pleiten,
geen werken, geen waardigheid, geen voornemens.

Ik dwaal vaak af,
vaak ga ik bewust tegen Uw autoriteit in,
vaak maak ik misbruik van Uw goedheid.
Veel van mijn schuld vloeit voort uit mijn godsdienstige voorrechten,
mijn lage waardering ervan,

mijn falen om ze te gebruiken tot mijn voordeel.
Maar ik ben niet onachtzaam op Uw gunst
of nonchalant over Uw heerlijkheid.
Imponeer me diep met een besef van Uw alomtegenwoordigheid,
dat U bent bij mijn pad, mijn wegen, mijn neerliggen, mijn einde.

Amen.

Bron: kerkhistorie puriteinse-gebeden uit Arthur Bennett (ed.), The Valley of Vision. A Collection of Puritan Prayers & Devotions, The Banner of Truth Trust 1975

VOLGENDE WEEK
7 oktober 2012, 3e van de herfst

Maleachi 2:10-16
Psalm 8 evt Psalm 128
Hebreeën 3:1-6
Marcus 10:1-16
Gezang 332

Geen opmerkingen:

Een reactie posten