DoopverklaringIk heb mijn eigen doopverklaring geschreven, dat is gebruikelijk
bij de Remonstranten. 

Ik ben blij
met mijn plek in uw lieflijke woning,     (Psalm 84:2)
uw rijke zegen als regen neerdalend.   (Psalm 84:7)

dat ik oog heb voor wat lieflijk is:       (Filippenzen 4:8)
het jonge groen dat ontkiemt             (Genesis 1:11)
het huppelende kalf                          (Psalm 29:6 Statenvertaling)

Ik ben soms zelf verrast
dat ik elke keer weer
onbevangen op weg ga.                     (Psalm 84:12)

Beschermd door het schild
in de warmte van het volle licht          (Psalm 84:12)

Ik ben op 26 juni 2005 gedoopt in de Geertekerk in Utrecht
samen met mijn zoon. Dit is mijn doopverklaring voor hem:


Dit welkom dat hier -in een van God's huiskamers-
wordt uitgesproken,
bevestigt nogmaals hoe wonderlijk je geboorte is,
hoe groot dit geschenk:
dat boven alles gekoesterd moet worden.

Moge deze Broederschap je onderwijzen
hoe belangrijk verdraagzaamheid is
en met een open blik naar de wereld kijken;
Maar je ook aansporen 
je mede verantwoordelijk te voelen voor wat je ogen zien;

Moge deze gemeente je laten zien wat gemeenschapzin is,
hoe het tot stand komt 
en ook jou daar ooit een rol laten spelen;

Ik wens voor jou
een zelfde groot en standvastig vertrouwen in God,
de mensen en de toekomst als ik.
Vertrouwen dat je de vrijheid geeft eigen keuzes te maken
en een eigen weg te gaan;

En geloof me als ik je vertel dat God's licht altijd schijnt.
Als jij het even niet ziet:
dan schijnt het gewoon voor andere mensen
die het harder nodig hebben dan jij.


De Remonstranten.org over dopen:

De doop is het teken dat je wordt opgenomen in de christelijke
kerk. Er bestaat dus geen remonstrantse doop, rooms-katholieke
doop of evangelische doop. Kerken erkennen elkaars doop en
van "overdopen" is geen sprake wanneer je toetreedt tot een
ander kerkgenootschap en je als kind of volwassene al gedoopt
bent.

Remonstranten kennen de kinderdoop en de volwassenendoop.
Een kind dat gedoopt wordt is daarmee niet automatisch lid van
de Remonstrantse Broederschap geworden. Het lidmaatschap
van een geloofsgemeenschap houdt voor remonstranten een
keuze in, die alleen door een volwassene gedaan kan worden.
Het kind heeft er recht op die keuze later zelf te maken.

De doop is niet alleen een familieaangelegenheid, het is ook een
zaak van de geloofsgemeenschap. Deze staat achter de dopeling
of de ouders en hun kind en stelt zich mede verantwoordelijk
voor zijn of haar toekomst. Omdat de doop de verbondenheid
uitdrukt met de christelijke geloofsgemeenschap vinden
remonstranten het belangrijk dat de doop plaats vindt in de
zondagse kerkdienst, zodat de gemeenschap waarvan de
dopeling deel uitmaakt ook aanwezig is. (...)