maandag 25 februari 2013

3 maart 2013, 3e van de 40 dagen Oculi

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
3 maart 2013 is de 3e van de 40 dagen. De zondag heet Oculi, Latijn voor 'ogen'. De zondag is genoemd naar de beginwoorden van het introïtus (openings)gezang dat deze week weer uit psalm 25 komt:

"
Oculi mei semper ad Dominum, ...
Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer"
Psalm 25:15

Kunst tip: Gregoriaans gezongen introïtus van Oculi zonder de uitvoerenden, Cisterciënzers? door f1j2p3 (Paulo) uit Brazilië, zie ook obltoscistercienses (1m34). Link youtube

Kunst tip 2: vanwege de titel en omdat ik van William Hayes (1707-1770) psalm 103 geen uitvoering video kon vinden zijn: With eyes upraised uitgevoerd door La Cetra Barockorchester Basel dirigent Anthony Rooley. Met Evelyn Tubb en Ulrike Hofbauer, sopranen; Sumihito Uesugi, countertenor; David Munderloh, tenor; Lisandro Abadie, bas et al. Van de CD The Passions: An Ode for Music (Amazon) (4m59). Op de YT pagina een biografie van William Hayes. Een muziekblad van psalm 103 staat op www.hymnary.org Link youtube

Op nieuweverhalen een toelichting op de 40dagentijd, dethema's die ana bod komen in leesroosterteksten, niet onze helaas. Volgens de auteur is in de tekstkeuze van d eleesrooster commissie het voorbereidingskarakter van de 40dagentijd verdwenen en dat was nou net de bedoeling van de 40dagentijd.

Op gasthuiskerk-bolsward (word doc) een 40dagentijdkalender van de Raad van Kerken in Bolsward met teksten voor elke dag en een recept voor woestijnsoep, met dadels en winter wortels 23feb13 (klinkt lekker).

Radio 5 tip: zo ochtend van 9-9.30 uur. Prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam presenteert 'Op weg naar Pasen' aan de hand van de teksten van het oecumenisch leesrooster. Een deel van de liederen wordt gezongen door het Interkerkelijk Jongerenkoor Zevenmaal o.l.v. Mathijs Kraan; organist: Dennis Vallenduuk Meer op ncrv/serie-op-weg-naar-pasen


Er is ondanks dat het de Stille tijd is toch een Bach cantate voor Oculi ''Widerstehe doch der Sünde'' (BWV 54) De teksten horen bij Lucas 11:14-28, dat lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) ''Widerstehe doch der Sünde'' (BWV 54) door Andreas Scholl countertenor en Markus Markl. Het Collegium Vocale Orchestra met dirigent Philippe Herreweghe (11m05). Link youtube

of kijk op dit blog op 27maart2011, 3evande40dagen Oculi naar Glenn Gould en Russel Oberlin J S Bach Cantate 54 "Widerstehe doch der Sünde". Met toelichting zd Canada (?). (5m20).

Concert tips
Niet cantate 54, wel:
zo3mrt13 om 19.30uur, Geertekerk, Geertekerkhof Utrecht, mooi gekozen voor Oculi: 'Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben' uitgevoerd door Gerrit Maas en het koor en orkest voor de Bachcantatediensten. Link Utrechtse Bachcantatediensten
zo3mrt13 om 15uur, in de Philharmonie, Lange Begijnestraat 11, in Haarlem. Ich habe genug’ (BWV 82), ‘Non sa che sia dolore’ (BWV 209), Suite BWV 1067 en de Sonate voor traverso en basso continuo. Uitgevoerd door Musica ad Rhenum & Stephanie True. Kaarten 23 Euro. Link Philharmonie
za2mrt13, van 20-22uur in de Grote- of St. Janskerk, Markt 22,Wijk bij Duurstede Ein deutsches Requiem (1868) door Johannes Brahms met Bijbelse teksten om de nabestaanden te troosten. Uitgevoerd door christelijk vocaal ensemble ‘Marcantus’ uit Houten o.l.v. Arjen J.A. Uitbeijerse. Kaarten 15 Euro.


TEKSTEN
We lezen deze week over Mozes die door God opnieuw opgeroepen wordt naar de farao te gaan om het volk vrijgeleide te geven (en zo het verbond gestand te doen). In de lofpsalm 103 worden die regels aangehaald, God vergeeft alle schuld en 6 De HEER doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan de verdrukten.

In Paulus brief aan de Christenen in Rome lezen we over de verzoening met God door Jezus. Het stukje heet door geloof gerechtvaardigd in de Groot Nieuws Bijbel en benadrukt dat lijden leidt tot volharding, verharding en … hoop. De liefde en de Heilige Geest beamen die hoop.

In Lucas 13 (uitspraken, genezingen en gelijkenissen) lezen we Jezus waarschuwing dat we een nieuw leven moeten beginnen en de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom die nog een jaar en extra aandacht krijgt om (toch) te bloeien. NB Of dat gebeurt blijft onduidelijk.


Exodus 6:1-7
Psalm 103:1-7
Romeinen 5:1-11
Lucas 13:1-9

Tussentijds 150
1. Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturenin 't duister van de tijd.
Hele tekst pdf vanwal Tekst: W. Barnard naar Melodie: Straatsburg 1539 - Genève 1551, Psalm 130.


EXODUS
Exodus is het 2e boek van het Oude Testament. We maken een flinke sprong terug in de tijd en de Torah, het Oude Testament nog naar voor het vertrek van het Joodse volk uit Egypte en zelfs voordat de farao daartoe bereid was. God benadrukt zijn autoriteit. Geen wonder dat Joden 'Godsvrezenden' werden genoemd.

Kunst tip: Mozes ontmoet Ramsis II, typische Midden Oosten afbeelding van de ontmoeting door Haydar Hatemi (circa 1000 jaar oud) Link Mozes_ontmoet_Ramses_II

EXODUS 6:1-71 Maar de HEER antwoordde hem: ‘Nu zul je zien wat ik de farao ga aandoen: ik zal hem met harde hand dwingen mijn volk te laten gaan, hij zal het zelfs uit zijn land wegjagen.’  (Dit is het slot van de eerste oproep van Mozes en Aaron aan de farao om het Joodse volk te laten gaan en zijn antwoord is verzwaring van hun slavenwerk)

Mozes opnieuw geroepen 
2 God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. 3 Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn naam HEER heb ik niet aan hen bekendgemaakt. 4 Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. 5 Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte herinnerd. 6 Daarom moet je dit tegen hen zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. 7 Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Ferdinand van de Velde uit Amsterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Exodus is het 2e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse gemeente Maas-Heuvelland, Kloosterkerk, Oosterweg 1 (kaart op de site) Valkenburg. Tijd: 10uur, voorganger Ds. A. Witte. De lezingen: Exodus 6:1 – 7 en Lucas 13: 1–9. In het verhaal van Exodus maakt de Eeuwige zijn naam bekend. Het is een naam vol beweeglijkheid. Tegelijk stelt die naam een grens aan de rotsvast en onbeweeglijk zwaar in de mens ingebakken neiging eigen belang te laten prevaleren boven al het andere, ook als er slachtoffers vallen. Lukt het ons die beweeglijkheid ook nu te ontdekken, en tot het stellen van welke grenzen worden wij op onze beurt uitgenodigd? En wat heeft die vijgenboom uit Lucas daar mee te maken? Link maas-heuvelland Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Samenvatting van de Preek van ds K W de Jong voor de Protestantse Gemeente in Leidsche Rijn op 10mrt07 over 'Gewicht in de Schaal'. Link Exodus 6:1-12

Op You Tube: in het Engels Father Sam Kim New York Manhattan Church over de film the Social Network en ''uncertanties'' (37m04). Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 103. In het Latijn heet de psalm Benedic anima mea naar de eerste regel.

Het is een beloftepsalm aan de gelovigen, met wel heel veel beloften. Opvallend mooi beeld vind ik:r5b 'uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar''.
De leesrooster heeft de psalm slim gekozen in r7 staat: Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootse daden.

In r15 van de psalm, wij lezen slechts tot r7 15 De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld 16 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem niet meer.

Kunst tip: "Benedic, anima mea, Domino" door de Zwitserse componist Dominique Gesseney-Rappo (1953). Uitgevoerd door het Sound Choir gedirigeerd door Voicu Popescu. Opname tijdens het Inregistrare din Concertul aniversar sustinut nov2006, la sala Auditorium in Bucarest, Roemenië. (3m39) Link youtube.

PSALM 103:1-7
1 Van David.
Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
2 Prijs de HEER, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.

3 Hij vergeeft u alle schuld,
hij geneest al uw kwalen,
4 hij redt uw leven van het graf,
hij kroont u met trouw en liefde,
5 hij overlaadt u met schoonheid en geluk,
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

6 De HEER doet wat rechtvaardig is,
hij verschaft recht aan de verdrukten.
7 Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
aan het volk van Israël zijn grootse daden.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Robert-Jan van Amstel uit Rotterdam Predikant GK Rotterdam-Lombardijen op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niets nieuws gevonden, het leesrooster van de Rooms Katholieke kerk en de Evangelische Lutherse gemeente (nu Protestantste Kerk in Nederland) houden het bij de traditie van psalm 25, de naamgever van Oculi. De Oud Katholieke Kerk in Dordrecht, Voorstraat 120 Dordrecht vermeld psalm 103 wel: Tijd: 10.30-11.45uur, voorganger pastoor Jan van der Steen. De doornstruik staat in lichte laaie, in vuur en vlam en verbrandt niet. Het licht van de kaars wordt uitgedeeld en toch wordt het licht van de kaars niet minder. Al drie jaar geeft de vijgeboom geen vruchten. Omhakken of eerst nog wat mest erbij, de grond omspitten, een mooi lied zingen aan de voet van de stam en nog even laten staan… en dan? Zal de boom vruchten gaan dragen … Link Dordrecht.OKKN.nl Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van/voor Parochie Sint-Lucas, Amsterdam door Pastor Colm Dekker over Handelingen 1, 1-11 en Marcus 16, 15-20 met verzen uit psalm 103. Hemelvaart, 25mei2009 Link preken.be/de-hemel-boven-de-aarde-gods-liefde-voor-ons-mensen

Op You Tube: Een barokke Benedic Anima mea, psalm 103 van Nicolas Bernier (1664-1734) helaas incompleet overgeleverd. Uitgevoerd door Les Pages & Les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles en The English Concert dirigent Olivier Schneebeli (13m49). Link youtube


ROMEINEN 5:1-11
De brief van Paulus aan de Christenen in Rome is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef uit Korinthe in circa 56. Op kunst-en-cultuur.infonu een interessant artikel over de eerste Christenen en hun gemeenten in Rome door Leids historica Gertude86.

We lezen deze week over ellende die tot volharding, betrouwbaarheid en hoop leidt. R 3-4. r5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. Bovendien zijn gelovigen gered door het offer van Jezus.

Kunst tip: Geloof hoop en liefde zijn belangrijke, kardinale, deugden in het Christendom. Hun symbolen zijn een kruis (geloof), een anker (hoop) en liefde (hart) die vaak gedrieën verschijnen. Link Wikipedia/Deugden&ondeugden
In vroegchristelijke tijd zag men in het anker de kruisvorm terug, vanwege de dwarsbalk onder de ring, waaraan je een anker kon beetpakken. Hierdoor kreeg het betekenis als symbool van verlossing (het crux dissimulata). Vaak zag je dan op christelijke sarcofagen het anker nog omringd door vissen of dolfijnen. Link Bovenlichten.net Een site van Ben Veldstra (bioloog) over ramen.

In de Paulus brief aan de Hebreeën 6:19 wordt het anker gebruikt als beeld voor de hoop Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel. Het was al een bekend symbool binnen de antieke oudheid, een andere betekenis is redding wat weer verwijst naar het Christelijke geloof dat Jezus kruisdood redding voor alle gelovigen betekent. (Bron: Wikipedia en Jeshua).

ROMEINEN 5:1-11
Leven in vrede met God
1 Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. 2 Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. 3 En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, 4 volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. 5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. 6 Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. 7 Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. 8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9 Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. 10 Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. 11 En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Constanse Bergeijk uit Hoogvliet op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Niet gevonden behalve de vaste liturgie vermelders die het oecumenisch leesrooster volgen zoals Luthers Den haag, PKN Haren etc. Kijk op Churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Vreugdenhil voor de Hervormde Gemeente van Woerden op 14juni2009 over Romeinene 5:1-11 en de (on)zekerheid van het geloof hebben. Link gcvreugdenhil Prekenarchief op gcvreugdenhil.nl

Op You Tube: In het Engels Pastor Bud Stonebraker of South Shore Christian Fellowship (part 1) Romans 5:1-11 Meer op southshorechristianfellows (33m43) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt niet voor in andere evangelies.

Eigenlijk zijn het 2 stukjes, een waarschuwing naar aanleiding van gebeurtenissen in Galilea waarover ik online geen verwijzingen naar historische gebeurtenissen heb gevonden. In meer historische bronnen staat dat Pontius Pilatus nogal wat onrust moest onderdrukken, of vanwege religieuze schoffering van Joden, het roven van een tempelschat voor de bouw van een aquaduct en de hoge belastingdruk. In de preek van ds de Ruiter gaat het vooral over hoe Jezus met dit nieuws omgaat.

We lezen Jezus waarschuwing dat we een nieuw leven moeten beginnen, dat kan door te vasten en ons (mentaal) voor te bereiden op de wederopstanding met Pasen. De gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom motiveert ons verder een jaar de tijd en extra aandacht om (toch) te bloeien. NB Of dat gebeurt blijft onduidelijk.

Kunst tip: 'Jezus (weer) voor Pilatus', door Duccio di Buoninsegna (1255–1318) circa 1308-11. Tempera op hout nu in het Museo dell'Opera del Duomo, Siena Link www.wga.hu

Lucas 13
1 Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. 2 Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat ondergaan hebben? 3 Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. 4 Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel – denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? 5 Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.’

6 Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. 7 Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.” 8 Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, 9 misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Michiel Wolthuis uit Delft op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Rooms Katholiek Oss, Heilig Hart Parochie, Kromstraat 109 (route op de site). Tijd za 18.30 uur, zo 10uur, voorgangers W.P? Diake Dhr. F. Vervoort. Lezingen Exodus 3, 1-8a.13-15 / Lucas 13, 1-9 met zaterdag Voorstellen van de vormelingen. Link heilighart-oss Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. Ton de Ruiter voor de gereformeerd vrijgemaakte kerk in Enkhuizen op 18mt2001 over Wat zegt Jezus bij rampen. Link prekendiespreken
of de preek voor 3mrt13 van Ambro Bakker s.m.a., Deken van Amsterdam. Link dekenaat-amsterdam

Op You Tube: Ik denk een trance nummer, zonder tekst van Akillez alias Axl Rosenberg (6m15). Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer 2 regels uit psalm 103: 15-16.

10 Hij straft ons niet naar onze zonden,
hij vergeldt ons niet naar onze schuld.

15 De mens – zijn dagen zijn als het gras,
hij is als een bloem die bloeit op het veld
16 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt;
de plek waar hij stond, kent hem niet meer.

VOLGENDE WEEK
10 maart 2013, 4e van de 40 dagen

2 Kronieken 36:14-23
Psalm 34:1-11
2 Korintiërs 5:14-21
Lucas 15:11-32
Gezang 34
 
Woensdag 13 maart 2013 is het Biddag voor Gewas en Arbeid dat heeft een eigen leesrooster:

2 Kronieken 1:7-13
Psalm 111
Lucas 11:1-13
Gezang 351

dinsdag 19 februari 2013

24 februari 2013, 2e van de 40 dagen Reminiscere

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
24 februari 2013 is de 2e zondag van de 40dagentijd. De zondag heet
Reminiscere, dat is Latijn voor 'Gedenk uw barmhartigheden'. De naam komt van het eerste woord van de Introïtus (intochtszang) voor deze zondag: "Reminiscere uit Psalm 25:6.

Tekst van het Introïtus:
Reminiscere miserationum tuarum, Domine, et misericordiæ tuæ,
quæ a sæculo sunt: ne unquam dominentur nobis inimici nostri:
libera nos Deus Israel ex omnibus angustiis nostris.
Ps. Ad te Domine levavi animam meam: Deus meus in te confido,
non erubescam.

Gedenk, o Heer, uw barmhartigheid en uw altijd geschonken ontferming;
dat onze vijanden ons nooit overheersen. Mijn God, maak
Israël vrij van alles waardoor het gekweld wordt.
Ps. Tot U, Heer, verhef ik mijn geest; op U mijn God, vertrouw ik;
beschaam mij niet.

Op You Tube: De Gregoriaanse Introïtus voor de 2e zondag van de veertigdagentijd. Door het Koor van St. Ignatius van Antiochië, Episcopale kerk in New York (City), VS. Douglas Keilitz op het orgel en koormeester. (3m30). Link youtube

Radio 5 tip: zo ochtend van 9-9.30 uur. Prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam presenteert 'Op weg naar Pasen' aan de hand van de teksten van het oecumenisch leesrooster. Een deel van de liederen wordt gezongen door het Interkerkelijk Jongerenkoor Zevenmaal o.l.v. Mathijs Kraan; organist: Dennis Vallenduuk Meer op ncrv/serie-op-weg-naar-pasen

Klaas Eldering schreef op zijn blog over de 40dagentijd en hoe er vorm aan te geven: kcl-eldering.blogspot

Janneke Nijboer startte op Aswoensdag een veertigdagenproject op social media: Foto (Instagram) en bezinnende tekst worden verzameld op Pinterest. Via Twitter en Facebook te volgen. Link pinterest/veertigdagen2013


Geen Bach cantates voor deze zondag want de 40dagentijd is de Stille tijd, bij inkeer hoort geen vrolijke Bach barok muziek. Alleen voor Oculi, de volgende en 3e zondag van de 40dagentijd is er een cantate "Widerstehe doch der Sünde” (BWV 54).

Concert tips
Ook komende zondag ruim aanbod van Bachcantate concerten ondanks dat het de Stille tijd is.
Zo24feb13 om 10.30uur in de Miniemenkerk (Sint-Jans en Sint-Stevenskerk), Miniemenstraat 62, Brussel (Marollen). Cantate “Ich hab in Gottes Herz und Sinn”(BWV 92) en “Leichtgesinnte Flattergeister” (BWV 181) dat betekent lichtzinnige wispelturige geesten. Door Benoît Jacquemin en de Kapel der Miniemen Link Kapel der Miniemen.
Zo24feb13 om 10.30uur in de Kloosterkerk, hoek Parkstraat Lange Voorhout, Den Haag. Cantate Was Gott tut, das ist wohlgetanIII(BWV 100) door Jos Vermunt en de Residentie Bachensembles. Link StichtingCantatedienstenKloosterkerk
Zo24feb13 om 19uur in de Hooglandse Kerk, Middelweg 2, Leiden. Cantate
Nimm, was dein ist, und gehe hin'' (BWV 144) door Leo den Broeder en Exultate Deo & Leiderdorps Kamerorkest. Link Stichting Cantate Leiden
Zo24feb13 om 19.30uur in de Westerkerk, Prinsengracht 279-281 (Westermarkt), Amsterdam cantate “Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir” (BWV 131) door JanJoost van Elburg en het Westerkerkkoor & Bachorkest. Link Westerkerk


TEKSTEN
In Exodus krijgt Mozes nieuwe tafelen met de 10 geboden (nadat hij de oude stuk heeft gegooid vanwege het Gouden kalf).Daarna blijft hij veertig dagen en veertig nachten ….bij de HEER, zonder te eten of te drinken. Daarna glanst zijn gezicht, net als Jezus gezicht bij de 'transfiguratie' waarover we lezen in Lucas. Mozes zal daarna altijd zijn gelaat bedekken als hij het volk boodschappen van de Heer overbrengt.

In de psalm van David (27) die begint met een belofte lezen wij het deel waarin het een smeekgebed wordt met (be)dreidende, vals beschuldigende en gewelddadige vijanden. Het slot is mooi: Stel uw hoop op de Heer (2x).

In Paulus eerste brief aan de Korintiërs 13: de liefde r4 geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. … r7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 8 De liefde zal nooit vergaan.

In Lucas lezen we over Jezus die de berg opgaat om te bidden en daar vergezeld wordt door Mozes en Elia r31 die in hemelse luister verschenen waren. R29 Daarna veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit.

Exodus 34:27-35
Psalm 27:7-14
1 Korintiërs 13:1-13
Lucas 9:28-36
Uit Gezang 99 de transfiguratie:
Het licht van alle stralen
komt uit zijn aangezicht.
Liedboek voor de Kerken 1973


EXODUS
Exodus is het 2e boek van het Oude Testament. Het is het verhaal van de uittocht van de Israëlieten uit slavernij in Egypte en hun 40 jarig verblijf in de Sinaï woestijn. We lezen het stukje waarin Mozes nieuwe platen met de 10 geboden krijgt (omdat hij de eerste heeft stuk gegooid vanwege de dans om het Gouden Kalf (in Exodus 32).

Er is een kleine tegenstrijdigheid in Exodus (en Deuteronomium), meestal staat er dat God de platen -die Mozes heeft uitgehakt- beschrijft met de 10 geboden, hier staat r28b hij schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen. Niet Hij, de Heer maar hij Mozes. Ook staat er 27 De HEER zei tegen Mozes: ‘Stel deze geboden op schrift, want op grond van deze geboden sluit ik met jou en de Israëlieten een verbond.’

Mozes blijft r28 Veertig dagen en veertig nachten (bleef Mozes) daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken. 29 Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de HEER had gesproken.

Mozes gezicht glanst zo dat hij -ook de tijd daarna – het bedekt, behalve als hij met God spreekt en de mensen vertelt wat God hem heeft verteld. Jammer genoeg vond ik online, geen kort helder artikel over het gebruik van maskers door priesters, wel over het dragen van maskers bij religieuze ceremonies Wikipedia

Kunst tip: Rembrandt van Rijn (1606–1669), Mozes met (ver)licht gelaat en de stenen platen met de 10 geboden. Link Rembrandt Harmensz. van Rijn Mozes

EXODUS 34:27-35
27 De HEER zei tegen Mozes: ‘Stel deze geboden op schrift, want op grond van deze geboden sluit ik met jou en de Israëlieten een verbond.’ 28 Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen. 29 Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de HEER had gesproken. 30 Toen Aäron en de andere Israëlieten de glans op Mozes’ gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan, 31 maar Mozes riep hen bij zich. Aäron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. 32 Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hun op zich te houden aan alles wat de HEER hem op de Sinai gezegd had. 33 Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. 34 Steeds wanneer Mozes voor de HEER verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, 35 zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de HEER ging spreken.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Hannie Valkenburg-Nooteboom uit Rotterdam ?? op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Exodus is het 2e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk Osdorp-Sloten, Tussen Meer 68, Amsterdam.
Tijd: 10 uur, voorganger Ds. Dik Fisser, de dienst is mee voorbereid door de groep preekvoorbereiding (deze al op 13feb13) bij bijeenkomt op woe 10.30-12.30. Link osdorpsloten Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. Klaas Eldering uit Velp voor De Remonstranten in Arnhem op 3 april 2007 over Exodus 34 en Lucas 9. Over (de glans van) religieuze ervaringen Mensen die iets van God zien, krijgen iets van die hemelse glans om zich heen. Ik weet het van een vrouw uit m'n eerste gemeente. Die straalde ook bijna zichtbaar iets uit, nadat ze bijzondere geloofservaringen had gehad. Toen ze eens in het ziekenhuis lag voor een zware operatie en ik haar opzocht, vertelde ze dat er telkens mensen naar haar toekwamen om bij haar te zijn, soms om met haar te praten, of om te bidden. Alsof ze dat aantrok. En de verpleging zei, dat haar aanwezigheid hélend werkte op andere mensen! Zo straalde ze iets af van Gods lichtglans en heerlijkheid. Dat kan gebeuren; en hoe je dat moet verklaren? Link Remonstranten/arnhem

Op You Tube: in het Engels Pastor Sam Kim 180 Church Manhatten over to tan or to glow (32m29). Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 27, een psalm van David. In het Latijn heet de psalm Dominus illuminatio.

Wij lezen het 2e deel waar de troon verandret en het van een intentieverklaring: 'Waar de Heer is wil ik wonen', een smeekbede wordt. David vraagt bescherming, tegen (b)edreiging, valse beschuldigingen en gewelddadige vijanden. In de sloteregel r14 2 maal Wacht op je Heer, in de Groot Nieuws Bijbel Stel uw hoop op de Heer. In de Liesveltbijbel 1542 14 Verwacht den HERE, sijt ghetroost, ende laet v herte vast houden, ende verbeyt des HEREN.

Kunst tip: Dominus Illuminatio Mea, foto (ook) door de kunstenaar Jan Neal. Oktober 2008.Jan Neal is tentoonstellingsdirecteur voor de ECVA (Episcopal Church Visual Arts) werkzaam in Alabama, VS. Haar toelichting: “Creativity examines nuances and mysteries that hide behind events and concepts, to include the human heart and mind. Only when we are willing to quit "knowing" and explore those hidden variables are we willing to step up to a creative exchange of fantasy for the brilliant glitter of truth. To me this is illumination. We ask for illumination, but I'm not sure we really want it because it can hurt so bad while it hurts so good. Whichever way it hurts, it does thrill. But this examination of mystery has to be courageous enough to overpower fear or we will stay in the fantasy of darkness through lies, laziness and psychological defenses that numb and destroy us bit by bit over time. Do we really want illumination? Do we have enough courage to face the light?" Link episcopalcafe

PSALM 27 van David
7 Hoor mij, HEER, als ik tot u roep,
wees genadig en antwoord mij.
8 Mijn hart zegt u na:
Zoek mijn nabijheid!’
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,
9 verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.

U bent mij altijd tot hulp geweest,
verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God, mijn behoud.
10 Al verlaten mij vader en moeder,
de HEER neemt mij liefdevol aan.

11 Wijs mij uw weg, HEER,
leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden,
12 lever mij niet uit aan mijn belagers.
Valse getuigen staan tegen mij op
en dreigen met geweld.

13 Mag ik niet verwachten
de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?
14 Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Marleen van Veelen-van Voorden uit Heemstede op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Ludgerus parochie Utrecht met meerdere kerken en (pdf) diensten op zaterdag en zondag. Mn volgt op zondag het oecumenisch leesrooster maar voor de 24e staat het nog niet online. Tijd: zie diensten Link SintLudgerus/vieringen
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Of RK Parochie de goede herder, De Schaapskooi Zuideinde 34 Landsmeer
Tijd 10 uur, voorganger diaken Marcel Kaaijk, nb afwijkende teksten: Genesis 15: 5-12 en 17-18, Psalm 27, Filippenzen 3:17-4:1 en Lucas 9:28b-36 Link (pdf) deschaapskooilandsmeer

Psalmenuitleg van een van de zes medewerkers (ds, dr en een prof) van over de psalmen op het blog gereformeerdekerkblijven.nl Op ongeveer 2/3e Psalm 27 met een inleiding en aandacht voor de ogenschijnlijke ceasuur tussen het eerste deel en 'ons' deel. Link gereformeerdekerkblijven

Op You Tube Een antifoon van Psalm 27. Helaas zonder de uitvoerenden, het schilderij is Peter Paul Rubens (1570–1641) de Kruisafname (1611). De tekst: Dominus illuminatio mea et salus mea: quem timebo?
Dominus defensor vitae meae: a quo trepidabo?
Qui tribulant me inimici mei ipsi infirmati sunt et ceciderunt.
Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum.
Dominus...
Adjutor meus esto, ne derelinquas me, neque tles picias nie, Deus salutaru meus.
Dominus...
(5m46) Link youtube


Paulus eerste brief van aan de Korintiërs
De Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs is het 7e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus en Sostenes aan de gemeente in Korinte die Paulus op zijn 2e zendingsreis door Turkije en Griekenland heeft gesticht.
We lezen verder na de cliffhanger van 27januari2013 toen we lazen over de gaven van de Geest en het belang van taakverdeling en samenwerking. NB Ons stukje is een hele boekrol. Een van de kortste boekrollen uit de Bijbel denk ik, maar ik vond online geen bevestiging.

Bij 1 Korintiërs 13:7:
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

Daar op de berg, daar zijn de mensen van geloof en hoop.
Volhardend trokken ze het spoor van God,
verdroegen ze de smaad, de pijn, de lange reis
die nooit een einde leek te kennen,
gingen ze verder dan je ooit verwachten kon.
Is dat waarmee ze Jezus nu terzijde staan?
Of is het, eerst en laatst, de liefde Gods,
de liefde van hun hart die hen verbindt?
De glans, de luister die hen samen hier omgeeft
zingt van Gods liefde, zijn geloof, zijn hoop.
God, op de berg en in het dal, laat liefde leven.

Paulus eerste brief aan de Korintiërs 13:1-13 
De liefde

1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Jan Sikkema uit Niekerk op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Paulus eerste brief van aan de Korintiërs is het 7e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Jeruzalem kerk, Jan Maijenstraat 14, de Baarsjes Amsterdam West
Tijd: 10 uur, voorganger Ds. W. van Saane (Utrecht) of om 19uur Ds. Jan Sander Heutink (Ede). Link pdf Jeruzalem-kerk in het 40dagentijd teksten boekje of Jeruzalem-kerk. Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Bisschop Schoon voor de Oud Katholieke kerk in Amsterdam op 28feb2010 over 1 Korintiers 13, de liefde, de eucharistie, schuld belijden en vergevingsgezindheid. Link DenHelder.okkn

Op You Tube: Frederieks eigen compositie naar 1 Korintiërs 13 (2m55). NB Niet zo beste geluidskwaliteit. Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij

In r29 verandert de aanbik van Jezus en werd zijn kleding stralend wit. Dat wordt de 'transfiguratie' genoemd.

Kunst tip: Plafondkoepelschildering van de transfiguratie in het Sinaïklooster, Egypte, ± 560 na Chr. Jezus in het midden, geflankeerd door (staande) Mozes en Elia, aan Zijn voeten (neervallend) de drie leerlingen. Volgens de site is dit de oudste oosterse mozaïek icoon van de Gedaanteverandering van de Heer. NB In het Catharina klooster in de Sinaï woestijn bevinden zich oudste ikonen.

Lucas 9:28-36
(Jezus zei: 27 Ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn niet zullen sterven voor ze het koninkrijk van God hebben gezien.’ )

28 Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. 29 Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. 30 Opeens stonden er twee mannen met hem te praten: het waren Mozes en Elia, 31 die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. 32 Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem stonden.

33 Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia,’ maar hij wist niet wat hij zei. 34 Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde. 35 Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!’ 36 Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Saskia en Esther van Amerongen, scholieren uit Den Hoorn op voorleesbijbel
Of ga naar downloadbijbel. Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Hervormd Zevenhuizen Dorpskerk, Dorpstraat 170 Zevenhuizen. Tijd: 10uur, voorganger C Haasnoot, avondmaal. Link hervormdzevenhuizen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Martin Kroon voor de Protestantse kerk in Best, Oirschot en de Beerzen op 4mrt2007 over Lucas 'Een bemoedigend gesprek' Mooi slot: Maar de berg, die plek van stilte, gebed en aanwezigheid van God, mag ons wel bij blijven, als een plek, een moment in ons leven waarop we nieuwe moed mogen ontvangen en nieuw zicht, vergezicht. Om zo vol nieuwe energie krachtig onze weg door de dalen te vervolgen. Levend in de nabijheid van Gods liefde. Link pknbob

Op You Tube: Richard Strauss ( – ) Tod und Erklaring, vaak vertaald met transfiguratie opus 24 opgedragen aan zijn vriend Friedrich Rosch. De compositie beschrijft de dood van een artiest. Nadat het was gecomponeerd schreef zijn vriend Alexander Ritter (violist, componist en dichter) op verzoek van Strauss er een gedicht bij. Hier uitgevoerd door het Berliner Philharmoniker met Daniel Harding, dirigent op 17Oct2009 (3m28). Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het footprints prayer naar r11 van psalm 27.

Footprints in the SandOne night I had a dream...
I dreamed I was walking along the beach with the Lord, and
Across the sky flashed scenes from my life.
For each scene I noticed two sets of footprints in the sand;
One belonged to me, and the other to the Lord.
When the last scene of my life flashed before us,I looked back at the footprints in the sand.I noticed that many times along the path of my life,
There was only one set of footprints.
I also noticed that it happened at the very lowest and saddest times in my life
This really bothered me, and I questioned the Lord about it.
"Lord, you said that once I decided to follow you,
You would walk with me all the way;
But I have noticed that during the most troublesome times in my life,
There is only one set of footprints.
I don't understand why in times when I
needed you the most, you should leave me.
The Lord replied, "My precious, precious
child. I love you, and I would never,
never leave you during your times of
trial and suffering.
When you saw only one set of footprints,
It was then that I carried you."

Uit het dienstboekje bij de Scottish Baptists op 10feb13.


VOLGENDE WEEK
3 maart 2013, 3e van de 40 dagen
Exodus 6:1-7
Psalm 103:1-7
Romeinen 5:1-11
Lucas 13:1-9
Tussentijds 150