dinsdag 27 december 2011

Nieuwjaarsdag 1 jan 2012

Welkom bij wat lezen we deze week?
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

Het is de eerste dag en de eerste zondag van het nieuwe jaar en de zondag 'Naamgeving en Besnijdenis'. 8 dagen na de geboorte worden joodse jongetjes besneden en krijgen zij een naam. Het staat 'allemaal' in 1 regel beschreven in Lucas 20:21. Dat Jezus deze naam zou krijgen wisten we al van de aankondiging door de engel in Lucas 2:26-38 (dat wij lazen op 18dec11. In Handelingen zegt Petrus dat de naam van Jezus de vele bekeringen na Jezus kruisiging (en het missiewerk van de apostelen) tot stand brengt.

Kunst tip: Fra Angelico (1395-1455) de 'Armadio degli Argenti' (zilveren kist) circa 1450. Het leven van Jezus in 9 beelden vanaf zijn stamboom (?) en de annunciatie tot en met de opdracht in de tempel (op 12-jarige leeftijd). Tempera on panel. Museo di San Marco, Florence, Italy. Link abcgallery Angelico of wga angelico armadio


De Bach cantates voor Nieuwjaar -als dat op zondag valt- zijn "Singet den Herrn ein neues Lied" (BWV 190), "Jesu, nun sei gepreiset" (Koraalcantate BWV 41), "Herr Gott, dich loben wir" (BWV 16), "Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm" (BWV 171), "Fallt mit Danken, fallt mit Loben" (uit het Weihnachtsoratorium BWV 248/4) en "Lobe den Herrn, meine Seele" (BWV 143). Lucas 2:21 over de naamgeving van Jezus (BWV 171) en vast ook Psalm 96 en 98 (BWV 190).

Op You Tube: JS Bach, Coraal van de Cantate 41 “Jesu nun sei gepreiset” zonder bronvermelding (7m47). Link youtube

Eigenlijk is de cantate een (smeekgebed) voor een goed nieuwjaar:

Jesu, nun sei gepreiset
Zu diesem neuen Jahr
Für dein Güt, uns beweiset
In aller Not und G'fahr,
Dass wir haben erlebet
Die neu fröhliche Zeit,
Die voller Gnaden schwebet
Und ewger Seligkeit;
Dass wir in guter Stille
Das alt Jahr habn erfüllet.
Wir wolln uns dir ergeben
Itzund und immerdar,
Behüte Leib, Seel und Leben
Hinfort durchs ganze Jahr!

Bron en volgende coupletten: webdocs.cs.ualberta


Concert tip

Ondanks dat de Bachcantates alleen voor dit bijzondere nieuwjaar op zondag zijn, heb ik geen concerten gevonden. Wel 'Bach, Colonna, Purcell en Sweelinck' in de Nieuwekerk in Amsterdam op Nieuwjaarsdag om 15uur. Met bas-bariton Harry van der Kamp. Kaarten 10euro, warme wijn in de pauze. NB In de Nieuwe Kerk is nu de tentoonstelling 'Jodendom: een wereld vol verhalen'. Link nieuwekerk orgelconcerten


Op de radio
op Nieuwjaarsdag om 14uur in 'Nuovo Musiche' Bach motetten waaronder BWV 225 “Singet dem Herrn ein neues Lied Link concertzender

Op TV op Nieuwjaarsdag om 11.30uur, Ned2 Kerkdienst vanuit Evangelisch Centrum "De Schuilplaats" in Ede met Ds. Aart de Goede Link zendtijdvoorkerkenTEKSTEN

Deze week is het thema zegeningen naar de naamgeving en besnijdenis van Jezus op de 8e dag na zijn geboorte Lucas 2:21 (zoals alle Joodse jongetjes). Dat is toevallig bij ons Nieuwjaarsdag. In Numeri de priesterzegen, de psalm is een lofpsalm: 'God kroont de mens met glorie en eer'. Met een opvallende verwijzing naar 'de stem (mond) van de kinderen, de allerkleinsten zuigelingen)' in r3. In Handelingen is volgens Petrus (alleen) de naam van Jezus verantwoordelijk voor de wonderen en de bekeringen.

Numeri 6:22-27

Psalm 8

Handelingen 4:8-12

Lucas 2:21

Tussentijds 211


NUMERI

Numeri is het 4e boek van het Oude Testament. Het is genoemd naar de 2 volkstellingen (net als bij de geboorte van Jezus) die plaatsvinden voor de reis in de Sinai en aan het einde. Het vertelt wat er tijdens de reis door de Sinai gebeurde en geeft voorschriften aan de mensen. Onder andere over 'onreinheid', waarschijnlijk 'besmettelijkheid' en dat onreine mensen weg moeten worden gestuurd in Numeri 5. Bizar, maar ongevaarlijk lijkt me, de 'ontrouwtest' voor vrouwen in Numeri 5: (11)12-31. In Numeri 6 hoe je rein wordt om een gelofte af te leggen. Het stukje dat wij lezen heet 'De Priesterzegen', Mozes vertelt Aaron en zijn zonen hoe ze mensen moeten zegenen. Een prachtige (gekozen) zegen voor Nieuwjaarsdag.

In de Bijbel staan nog meer zegeningen, maar zoals de priesterzegening, voor een groep of gemeente, alleen in het Nieuwe Testament volgens de site van wilsonmar. (Daar staan ze met bronvermelding).

Kunst tip: Op 'Bijbel en Cultuur' een drukkersmerk met de priesterzegen in het colofon (fol. 199 verso) van het boek 'Sefer Josippon'. Gedrukt in 1841 in Calcutta door El'azar ben Mari Aharon Sa'adja Iraqi ha-Kohen. Onder het drukkersmerk de naam van de drukker: El'azar ben Mari Aharon Sa'adja Iraqi ha-Kohen. Nu in de Valmadonna Trust LibraryLonden, VK. Link bijbelencultuur

of

Kunstip: 'Aaron's priesterzegen' in de 'Ratner Bible', een werk in uitvoering van Phillip Ratner Link ratnermuseum In een powerpoint staan meer werken op doek (niet deze?). Er is ook een boek 'Genesis', 'Exodus' en 'Heroes' met sculpturen. Song of Songs (psalmen?) zijn in zwart-wit.


NUMERI 6:22-27

22 Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt:

23 spreek tot Aäron en tot zijn zonen en zeg:

zo zult ge de zonen Israëls zegenen;

door tot hen te zeggen:

24 de Ene zal je zegenen en je bewaken!

25 de Ene laat zijn aanschijn tot je oplichten

en is je genadig!

26 de Ene heft zijn aanschijn tot je op

en legt op jou vrede!

27 Leggen zullen ze mijn naam

op de zonen Israëls; ik zal hen zegenen!

In de naardensebijbel vertaling ZoekNumeri → 6

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Else Griffioen, Theologe uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Numeri is het 4e boek van het Oude Testament.


Liever live?

Protestantse Kerk Tilburg, Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8, Tilburg. Tijd: 10.30uur (vanaf 9.45uur ontmoeting en koffie), voorganger is ds. Ruth Jellema. De achtste dag na Kerstmis is de dag van de naamgeving en de besnijdenis. De joodse wet schrijft voor dat een jongetje op de achtste dag moet worden besneden. Lucas 2:21 vertelt dat dit dus ook voor Jezus geldt. Het is vandaag ook de eerste dag van het nieuwe jaar. Traditiegetrouw horen daar goede wensen bij: “een gezegend Nieuwjaar”. Daarom krijgt de gemeente op deze dag de zegen mee van de Eeuwige, uit Numeri 6:22-27 Link pkn-tilburg 1jan12 naamgeving en besnijdenis Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van ds K.W. de Jong voor de Bron in Alphen (Protestants) op 1jan2006 over Numeri 6 en de priesterzegen. Link preken


Op You Tube: In het hebreews en het engels, de 'Blessings and peace of God sung over your life' door Sharbel (1m33). Link youtube


PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Deze psalm heet in het latijn 'Domine, Dominus noster' naar r2, tevens een bron voor een hymne, kijk bij de You Tube tip naar de Gregoriaanse hymne.

Kunst tip: Man in the Universe, schilderij van Irv Davis (2000) naar psalm 8. Met uitgebreide toelichting over de psalm. Link judaism

PSALM

1 Voor de koorleider, op de wijs van 'De Gititische',

(GNB voor Gad) een musiceerstuk van David.

2 Ene, onze Heer,

hoe machtig uw naam op aarde overal,

die uw glans uitstalt tegen de hemel!

3 Uit de mond van kinderen en zuigelingen

grondvestte gij kracht om wie u benauwen,

om tot rust te dwingen vijand

en wraakzuchtige.

4 Zie ik uw hemelen,

door uw vingers gemaakt,

maan en sterren

die gij hebt gegrondvest,

5 wat dan een mensje dat gij hem gedenkt,

de mensenzoon dat gij hem bezoekt?

6 Weinig laat ge hem ontbreken, of hij is God,

met glorie en luister wilt gij hem kronen.

7 Ge laat hem heersen

over de maaksels van uw handen,

alles hebt ge gezet onder zijn voeten:

8 wolvee, runderen, zij alle,

en ook de beesten op de velden;

9 de vogels van de hemel

en de vissen in de zee,

wat trekt langs de paden van de zeeën.

10 O Ene, onze Heer,

hoe machtig uw naam

op aarde overal!


In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen >

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Gijs Zomer, predikant in Hoogland op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


Liever live?

(Evangelisch) Luthers Den Haag, Lutherse Burgwal 7-9, Den Haag Tijd 11uur, voorganger Ds J van der Meij. Link luthersdenhaag (pdf) of luthersdenhaag (site). Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek/psalm uitleg van de Broeders in Christus, in Nederland georganiseerd in 'ekklesia's'. Bijbelstudie is essentieel voor de Broeders (en zusters). De uitleg gaat over de profetieen in psalm 8 en 45 en hun verwijzingen naar Jezus. Link broedersinchristus

Op You Tube: Gregoriaans gezongen psalm 8:2 met de tekst in het Latijn (en onder de video in het engels) door Schola Hungarica (3m22). Link youtube

of

Op You Tube: Psalmen van Nu psalm 8, met mooie natuurbeelden (zonder de uitvoerenden, waarschijnlijk de Psalmen van Nu band met zanger/bandleider Sergei Visser (4m43). Link youtubeHANDELINGEN (van de apostelen)

Handelingen is het 5e boek van het Nieuwe Testament, het is het vervolg op Lucas en geschreven door de dezelfde schrijver rond 80-90 na Christus. Het boek verhaalt vooral over de eerste christenen, maar net in dit stukje ook over de vroege missiewerken van Petrus en Johannes die vrijwel dagelijks naar de tempel gaan en er ook spreken. Dat valt slecht bij de priesters en ze moeten zich verantwoorden, maar vooral uitleggen waarom de missie zo succesvol is (!). De naam van Jezus r10 en 12 is de verklaring.


Kunst tip
: Fra Angelico (1395 - 1455) Petrus preekt (met Marcus) op het Linaiuoli Tabernakel (Predella, 1433). Tempera op hout. Nu in het Museo di San Marco, Florence, Italie. Link abcgallery fra Angelico.

HANDELINGEN 4:8-12

8 Dan raakt Petrus vervuld van

heilige geestesadem, en zegt tot hen:

oversten van de gemeente en oudsten,

9 als wij heden terechtstaan

om een weldaad aan een mens die ziek was,

waardoor hij is gered,

10 dan mag het wel bekend worden aan u allen

en aan heel de gemeenschap van Israël

dat door de naam van Jezus Christus,

de Nazoreeër,

die gij gekruisigd hebt

maar die God uit de doden heeft opgewekt,

dat door hem hij hier

gezond tegenover u staat!

11 hij is 'de steen, veracht door u,

door de bouwers, die is geworden

tot hoofd en hoeksteen' (Psalm 118:22),

12 en de redding is door niemand anders;

want er is geen andere naam

onder de hemel gegeven bij de mensen

waardoor wij moeten worden gered!


In de Naardensebijbel vertaling Zoek Handelingen -> 4

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Jan van Hemert uit Vlaardingen op voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Handelingen is het 4e boek van het Nieuwe Testament.


Liever live?

Protestantse Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede Tijd: 10uur, voorganger Ds A Lunshof. Leesrooster inclusief psalm 8 en Handelingen 4. Link taborkerk pdf kerkblad of beatrixkerk Of kijk op churchatwork voor een kerk bij u in de buurt.


Preek Etienne (van de Ende?) Stilletijd ligt op het 'blog voor mijn petekind' Katrien Handelingen 4:8-12 toe. 25Sept11 Link etienne-stilletijd


Op You Tube: 'A name that saves' pastor Walter E. Ellis, (nogal heftig) preken en zingend in de Pilgrim Rest Missionary Baptist Church Montgomory Alabama in de VS op 10okt2010 (15m) Link youtubeLUCAS

Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelieen met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelieen komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt (alleen) voor bij Lucas.


Het direct wordt gevolgd door (22 Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, 23 zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd NBV). In Leviticus 12:8 staat nl dat wie een kind krijgt niet in de tempel mag komen vóór dat er eerst een offer werd gebracht van 2 duiven.


Kunst tip: Jan van Scorel, (1495-1562) de 'Presentatie van Jezus in de tempel' doek circa 1528-1530. Nu in het Kunsthistorisch Museum, Wenen, Oostenrijk. Link bijbelencultuur

op Statenvertaling.net kunst een verzameling zwart-wit prenten van de presentatie in de tempel (Lucas 2:22) die ook door Rembrandt is geschilderd. rembrandtpainting.net Nu in het Mauritshuis in Den Haag (1631).


LUCAS

21 "En als acht dagen vervuld zijn en hij besneden moet worden, wordt hem de naam Jezus genoemd, genoemd door de engel voordat hij in de moederschoot werd ontvangen"

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Lucas →2:21

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij 'Liever luisteren'.


Liever luisteren?

Henny Plaisier-Wendt & Bas Plaisier, de Scriba van de Protestantse Kerk in Nederland tot 2008 (en zijn vrouw) op voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.


Liever live?

Rooms Kathoilieke Parochie van de Heilige Nicolaas, Markt 55, Valkenswaard. Tijd: 11uur? Check via de link onder 'Vieringen', de info komt uit het kerkblad. Voorganger/celebrant pastoor/deken Willy Schaar: 'Heilige Maria, Moeder van God (1 januari 2012) Numeri 6:22-27 en Lucas 2:16-21 met als thema: Wat we elkaar toewensen. Link valkenswaard-kerken.nl Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Hein Jan van Ogtrop voor de Rooms Katholieke Bavo Kathedraal in Haarlem op 1jan2008 over besnijdenis. Link rkbavo


Op God Tube: In het engels, een prachtige animatie met zand waarin Lucas 2:21-40 wordt verteld. (2m42) Link godtube


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het Gebed van de gGlovigen dat volgt op de tekst uit Handelingen 4:23-31. De leerlingen vragen God om bescherming tegen vervolgers en bijstand door tekenenen (wonderen) en bij hun verkondiging, missionair werk.Gebed van de gelovigen

Heer,

u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen

en alles wat daar leeft,

u hebt door de heilige Geest,

bij monde van onze voorvader David,

uw dienaar, gezegd:

“Waarom snoeven de volken

en beramen de volksstammen zinloze plannen?

De koningen van de aarde zijn aangetreden

en de heersers spannen samen

tegen de Heer en zijn gezalfde.”

Want inderdaad, in deze stad

hebben allen samengespannen tegen Jezus,

uw heilige dienaar, die door u is gezalfd:

Herodes, Pontius Pilatus,

alle volken en ook de stammen van Israël,

om datgene te doen waarvan u had bepaald

en voorbestemd dat het moest gebeuren.

Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen

en stel ons, uw dienaren, in staat

om vrijmoedig over uw boodschap te spreken

door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden

en er tekenen en wonderen gebeuren

in de naam van Jezus, uw heilige dienaar.’

(31 Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God).


VOLGENDE WEEK

8 jan 2012, Epifanie of Openbaring


Jesaja 60:1-6

Psalm 72

Efeziërs 3:1-12

Mattheüs 2:1-12

Gezang 157

zondag 18 december 2011

Kerstavond, 24 december 2011

Gelukkig Kerstfeest!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee / priester of leken voorganger.

PERIODE

Op Kerstavond gedenken en vieren Christenen de geboorte van Jezus Christus. Het is het op een na belangrijkste feest in de Christelijke kerk, Pasen, het feest van de verlossing van onze zonden door het offer, de kruisdood van Jezus is het belangrijkste feest.
Kerst is meer dan alleen 'het grote geboortefeest', het is het feest van blijdschap en dankbaarheid voor alles dat (ons) is gegeven. Het is het feest van licht: de 4 adventskaarsen branden in plaats van de ene opbrandende Paaskaars en soms een Kerstboom in de kerk. Licht in de donkerste en kortste dagen van het jaar. Kerst luidt (bijna) het nieuwe komende jaar in, waarin we (weer) vol goede moed en voornemens proberen het beter te doen voor alles om ons heen en hopelijk ook voor ons zelf.

Kunst tip: 'De geboorte van Jesus' door kunstschilder en mosaicist Pietro Cavallini (1259-1330). (plafond) Mozaiek uit 1291 in de Santa Maria in Trastevere, Rome, Italie. Link cavallin mosaic


De Bach cantates
voor Kerstavond zijn "Christen, ätzet diesen Tag" (BWV 63), "Gelobet seist du, Jesu Christ" (koraalcantate BWV 91) "Unser Mund sei voll Lachens" (BWV 110), "Magnificat in Es" (BWV 243a) en "Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage" uit het Weihnachtsoratorium (BWV 248/1). Deze cantates horen bij Lucas 2:1-20.
Op You Tube: JS Bach Cantata BWV 91, 'Opening Movement', door the Orchestra of St. Cecelia in St. Anne's Church Dawson St. Dublin, Ierland op 7maart2010. (3m01). Link youtube

of kijk op dit blog op Kerstavond 24dec2010 naar JS Bach (1685-1750) 'Weihnachts Oratorium' (BWV 248), Kantate I. Sibylla Rubens sopraan, Elisabeth Kulman alt, Martin Petzold tenor, Andreas Scheibner bariton. Münchener Bach-Chor, Bach-Collegium München, Peter Schreier, dirigent en Evangelist. Pilgrimage Church Maria Himmelfahrt, Tading, 2005 (9m31).

Concert tip
24dec11 om 22uur (zaal open 21uur) in de Leeuwenbergh kerk (nu een Vredenburgh concertzaal), Servaasbolwerk 1a, Utrecht. Traditionele Kerstnachtviering met koren en samenzang, piano en orgel (300 plaatsen) Collecte na afloop. Link Kerstnacht in de Leeuwenbergh Of kijk op www.christelijkeconcertagenda.nl voor alle Kerstconcerten.

TEKSTEN
Het leesrooster kiest voor 'de' voorspellende Jesaja tekst uit het Oude Testament: 'Een kind is ons geboren'. Een vreugdevolle psalm 'Zing een lied voor de Heer'. Uit het Nieuwe Testament aanwijzingen van Paulus voor Titus en het bekende geboorteverhaal uit het evangelie van Lucas. Dat wordt in veel kerken gelezen of als Kerstspel door de kinderen wordt nagespeeld (aangevuld met wat Mattheus).
In het gezang (160): “Komt ons in diepe nacht ter ore: de morgenster is opgegaan, een mensenkind voor ons geboren, God zal ons redden is zijn naam”. Want Jezus is de Griekse vorm van het Hebreeuwse 'Yeshua' (Joshua). De naam betekent: 'YaHWeH is redding.

Jesaja 8:23-9:1-7
Psalm 96
Titus 2:11-14
Lucas 2:1-20
Gezang 160

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de belangrijkste profeten van de Bijbel, maar eigenlijk zijn het meerdere personen. Jesaja 1 die boekrol 1-39 schreef rond 750-700 voor Christus. Dan is er de 2e of deutero Jesaja de boekrollen 40-55 schreef tijdens de Babylonische ballingschap 200 jaar later. En er is een groep mensen die de boekrollen 56-66 schreef 'in de geest van Jesaja'. We lezen vandaag een lied van Jesaja dat 'Licht in de duisternis' heet in de Goed Nieuws Bijbel en Nieuwe Bijbelvertaling.

Kunst tip: Handel baseerde zijn bekende oratorium de 'Messiah' letterlijk op Bijbelteksten van Jesaja. Lees Jesaja 9:6 en dan 'Handel' teksten voor de 'Messiah'. "For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace". Hier zonder de uitvoerenden (4m30) Link youtube en vele andere....
Of kijk op dit blog op Kerstavond 24dec2010 naar GF Handel's Messiah - For unto us a child is born r6 uit Jesaja 9. Paul Eswood Raimund Herincx (4m30).
of
(in het engels) een Kerst meditatie op Isaiah 9, "For unto us a child is born, a son is given." Sterrenhemel met tekst en muziek van Sean Hall. (1m14)

JESAJA 8:23-9:1-7
23 Maar er zal geen donkerheid meer wezen
voor het land dat in benauwdheid was;
zoals hij in de tijd van eerst
smaad heeft gebracht
over het land van Zebulon
en het land van Naftali,
zal hij in de latere tijd glorie brengen
aan de weg naar de zee,
de overzij van de Jordaan,
het Galilea der heidenen.

9 Licht in de duisternis
1 De gemeenschap van wie voortgaan
in het duister,
zien zullen zij een groot licht;
wie zijn gezeten
in het land van de schaduw des doods,
licht zal over hen stralen.
2 Hebt gij het juichen vermeerderd,
de vreugde groot gemaakt,
verheugen zullen zij zich voor uw aanschijn
zoals er vreugde is in de oogst,
zoals ze juichen
wanneer ze het roofgoed verdelen.
3 Want het juk dat hem belast,
de stang op zijn schouder,
de stok van de drijver op hem,
hebt gij gebroken als op de dag van Midjan.
4 Want elke marsschoen
die dreunend marcheert
en elke mantel gewenteld in stromen bloed,
zal worden tot brandstof,
vreetwaar voor vuur.
5 Want een kind is ons geboren,
een zoon aan ons gegeven,
nu komt de heerschappij op zijn schouder
men zal als naam voor hem roepen:
wonderbare raadsman,
heldhaftige God,
vader voor immer, vredevorst!,
6 voor heerschappij over velen
en vrede zonder einde
op de troon van David
en over diens koninkrijk,
om dat te bevestigen en te schragen
met recht en gerechtigheid,-
van nu af en tot in eeuwigheid;
de naijver van de Ene,
de Omschaarde, zal dit doen!
7 Mijn Heer
heeft een woord gezonden in Jakob,
het is gevallen in Israël;

In de naardensebijbel vertaling Zoek → Jesaja 8 en 9
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Arjan Huiskamp uit Rotterdam op voorleesbijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Roms katholiek Amsterdam West, Magdalenakapel, Spaarndammerstraat 460-C om Tijd: 21.30uur, met pastor Henk Janssen wp of de Vincentiuskerk, Jacob van Lennepkade 211 om Tijd: 21.15uur, met pastor Jac Hetsen mhm en pastoraal werker Rob Polet of in De Liefde, Da Costakade 12 om Tijd: 19uur, met pastor Wiel Eggen sma Link rkamsterdamwest Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. Bas van der Graaf, predikant van de Jeruzalemkerk in Amsterdam-West op Kerstavond 2009 over 'kind van onze dromen'. Link graafwerk

Op You Tube: In het engels, Father Louis Scurti, diocesaan/priester em. coordinator-director of the Catholic Campus Ministry. Isaiah 8:23 als profetie die in Mattheus 4:12-(17) 23 uitkomt. (11m04). frlouscurtiministry.com Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Deze psalm heet in het latijn 'Cantate Domino' net als psalm 98. 'Zing voor de Heer' is de 1e regel. Psalm 96 eindigt (r13) met de voorspelling van de komst van de Messias.
Kunst tip: Uit het 'recent' herontdekte Macclesfield Psalter (c.1320-30), waarschijnlijk uit Gorleston, Norfolk, VK want verwant aan het Gorleston Psalter. De rijk versierde, verluchte bladzijde is de beginregel van Psalm 97, 'Cantate Domino' (de nummering van de psalmen varieert en deze mooi tussen 96 & 98 in). Afgebeeld is de verkondiging aan de (doedelzak spelende) herders door de engel (links). Met uitgebreide toelichting op de afbeeldingen. (Courtesy of Sotheby's). Link english.cam

PSALM 96
1 Zingt voor de ENE een nieuw gezang,
zingt voor de ENE, heel de aarde!
2 Zingt voor de ENE,
zegent zijn naam, zijn heil!
3 Vertelt bij de volkeren zijn glorie,
zijn wonderen bij alle gemeenschappen!
4 Want groot is de ENE en zeer te loven,
te vrezen is hij boven alle goden.
5 Want alle goden der gemeenschappen
zijn ijdel vertoon,
de ENE is de maker van de hemel.
6 Lichtglans en luister
zijn voor zijn aanschijn,
kracht en sieraad
in zijn heiligdom!
7 Brengt aan de ENE,
families van gemeenschappen,
brengt aan de ENE glorie en sterkte
8 brengt aan de ENE
de glorie van zijn naam,
heft op uw broodgift
en komt in zijn voorhoven.
9 Buigt voor de ENE in heilige luister,
beeft voor zijn aanschijn, allen op aarde!
10 Zegt bij de volkeren:
de ENE werd koning,
vast staat nu de wereld, zij wankelt niet,
hij oordeelt gemeenschappen
met rechte maten!
11 Laat verheugd zijn de hemelen,
laat juichen de aarde,
laat donderen de zee
en wat hem vervult!
12 Laat jubelen het veld en al wat daarop is,
eens zullen juichen alle bomen van het woud!
13 voor het aanschijn van de ENE, want hij komt,
want hij komt om te richten de aarde,
hij zal de wereld in gerechtigheid richten,
gemeenschappen met zijn trouw!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen > 96
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Janneke Almekinders uit Rotterdam op voorleesbijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Marcuskerk, Wijnesteinlaan 2 (Lunetten), Utrecht. Tijd: 22uur, voorganger ds Hans Koops en achter het orgel Bram van Oort. Mmv de Marcuscantorij o.l.v. Karel Demoet en Iris de Vette en Janneke Allaart op blokfluit, Gadze Heeres, cello, Dorien Schouten en Karel Demoet, clavecimbel. We lezen Jesaja en Lucas. Het thema: `Een groene twijg in de winter’. We zingen veel bekende kerstliederen. De cantorij zingt o.a. het Kyrie uit de Messe de Minuit van M.A. Charpentier (1643-1704) en psalm 96 van J.P. Sweelinck (1562-1621). Link lunetten of marcuskerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds de Jong voor 'de Morgenster', Hervormd (HGJB) Waddinxveen op 22sept2010 '1-2-3- Vier!' (pdf). Link kerken-waddinxveen

Op You Tube: East Parade Malayalam CSI Church Choir in Festival of Harmony 2009 (2m13) Link youtube

(brief aan) TITUS
Titus is het 17e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schrijft aan zijn naaste medewerker een pastorale brief met aanwijzingen voor ambtsdragers en het gemeenteleven. Lees vooral ook de regels voor het stukje van deze week vanwege de tijdloosheid van de adviezen!
Wikipedia over Titus (Antiochië - gestorven op Kreta circa. 96) van niet-joodse afkomst en (grieks) christen. Paulus noemt hem 'mijn waarachtig kind in ons gemeenschappelijk geloof' (Titus 1:4). Volgens de katholieke traditie werd hij later bisschop van Kreta, waar hij overleed. Zijn feestdag is op 26 en 27 januari en 6 februari in de Katholieke en Lutheraanse Kerk en op 25 augustus in de Oosterse Kerk.
Kunst tip: Paulus en Titus in een initiaal (hoofdletter) van de brief aan Titus in een Frans/parijs handschrift uit 125-1300. Uit de collectie van 'de Stadthouders'. Nu in de Koninklijke Bibliotheek, Meermanno Westreenianum, Den Haag. 76 F 23, Folio 280r. Link mnemosyne

(Brief aan) TITUS 2:11-14
11 Want verschenen is Gods genade
als redding voor alle mensen
12 zij voedt ons op
om met verzaking van de goddeloosheid
en de wereldse verlangens
bezonnen en rechtvaardig en godvruchtig
in de huidige eeuw te leven,
13 in verwachting van de zalige hoop
en verschijning in heerlijkheid
van onze grote God en redder Christus Jezus,
14 die zichzelf ter wille van ons heeft gegeven
om ons 'te verlossen
van alle ongerechtigheid' (Psalm 130:8)
en 'zich een gemeente ten eigendom
te reinigen' (Exodus 19:5),
ijverig in goede werken.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek → Titus
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij 'Liever luisteren'.

Liever luisteren?
Lisette Visser uit Leeuwarden op voorleesbijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Titus is het 17e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Niet gevonden. Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van pastoor Michel Hagen, AMDG voor de Rooms Katholieke Bartholomeuskerk in Poeldijk op 24dec2004 over Jesaja 9:1-3 en 5-6, Titus 2: 11-14 en Lucas 2: 1-14, 'Routes' (titel door blogger). Link poeldijk.bartholomeuskerk

Op You Tube: Pastor Gil Rugh 'Past, Present & Future' Titus 2:11-14 (6 delen van 6 minuten) NB Begint met een citaat uit Romeinen over Jakobs 'rechtvaardigheid' Strongs KJV 'dispensational theology' Link Youtube part 1 gaat automatisch door naar de volgende delen.

LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelieen met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelieen komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Het geboorteverhaal van Jezus in Betlehem komt alleen voor bij Mattheus en Lucas (en bij hem alleen in de stal met de verkondiging aan de herders). Het is inspiratie bron geweest voor veel kunstenaars.

Kunst tip: Naar r7, Maria net na de geboorte met (erbij verzonnen, want kennelijk onontbeerlijk) vroedvrouwen in de stal in de Petrus Comestor 'Bible Historial', Parijs Frankrijk (1392). Nu in de Koninklijke Bibliotheek, Meermanno Westreenianum Den Haag 10 B 23 folio 467r. Link mnemosyne 10b23 467r
of
Kunst tip: Naar r8-16, De verkondiging aan de herders' in Getijdenboek (usus van Rome) uit de Zuidelijke Nederlanden, door de Meester van de Gebedenboeken van circa 1500 (verluchter); circa 1460-1480. Nu in de Koninklijke Bibliotheek, Meermanno Westreenianum Den Haag 10 F 12 folio70v. Link mnemosyne 10f12 070v

LUCAS 2:1-20
1 Het geschiedt in die dagen:
er gaat een besluit uit van Caesar Augustus
dat de hele bewoonde wereld
moet worden ingeschreven
2 deze inschrijving -de eerste- geschiedt
als Quirinius landvoogd van Syrië is.
3 Allen gaan op reis om te worden ingeschreven,
ieder naar zijn eigen stad.
4 Zo klimt ook Jozef op van Galilea, uit de stad Nazaret,
naar Judea, naar de stad van David
die Betlehem genoemd wordt,
omdat hij is uit het huis van David, zijn stamvader,
5 om te worden ingeschreven samen met Maria,
die aan hem uitgehuwelijkt is en zwanger is.
6 Het geschiedt als zij daar zijn,
dat de dagen vervuld zijn dat zij baren moet,
7 en zij baart haar eerstgeboren zoon
zij wikkelt hem in doeken
en legt hem in een kribbe,
omdat er voor hen geen plaats is in de herberg.
8 Er zijn in de omgeving herders die in het open veld
door de nachtwaken heen waken over hun kudde.
9 Opeens staat een aankondig-engel
van de Heer bij hen
glorie van de Heer omstraalt hen
ze worden bevreesd, in grote vrees.
10 De aankondig-engel zegt tot hen: vreest niet!,
want zie, ik kondig u aan: grote vreugde,
die voor heel de gemeenschap wezen zal
11 voor u is heden geboren een bevrijder-en-redder
hij is de Christus, de Heer, in de stad van David
12 dit is voor u het teken
ge zult vinden een kind in doeken gewikkeld
en liggend in een kribbe!
13 Plotseling geschiedt het:
bij de aankondig-engel is een menigte van de
hemelse heirschaar . Zij loven God en zeggen:
14 glorie aan God in den hoge,
vrede daalt neer op de aarde,
hij heeft in mensen behagen!
15 Het geschiedt
als de engelen van hen weggaan ten hemel,
dat de herders tot elkaar zeggen:
komt, laten we naar Betlehem gaan
en zien het woord dat is geschied
en dat de Heer ons heeft bekendgemaakt!
16 Ze gaan, ze spoeden zich daarheen
en vinden Maria en Jozef,
met het kind dat in de kribbe ligt.
17 Als ze het zien
geven ze bekendheid aan het woord
dat tot hen over het jongetje gesproken is,
18 en allen die het horen zijn verwonderd
over wat door de herders tot hen is gesproken.
19 Maria heeft al deze woorden bewaard,
ze overwegend in haar hart.
20 De herders keren terug,
de glorie van God zingend en hem lofprijzend
om al wat ze hebben gehoord en gezien
precies zoals tot hen is gesproken.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Lucas > 2
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Henny Plaisier-Wendt & Bas Plaisier, de Scriba van de Protestantse Kerk in Nederland tot 2008 (en zijn vrouw) op voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Zaterdag 24dec11 3 diensten in de Pieterskerk, Pieterskerkhof Leiden. Tijden: 18.30 – 19.30 uur Kinderkerstfeest, 20.30 – 22.00 uur 1e Kerstnachtdienst, voorzang start 20.15 uur en 22.30 – 24.00 uur 2e Kerstnachtdienst, voorzang start 22.15 uur. Voorganger, Ds. Ad Alblas. Met gospelkoor Elijah en het Trombone choir met 8 trombones. Link kerstnachtdienst-pieterskerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds Everdien Hagen voor de Protestantse Gemeente Kerk- en Kapel Avezaath op Kerstavond 2006 over Jezus die grote vreugde brengt, zoals beloofd. Maar overal waar Hij komt, roept Hij ook grote weerstand op. Link kerkenkapel

Op You Tube: Do zingt 'Midden in de winternacht' met Voice Male, Kerstnachtconcert 24dec2010. (3m45). Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer -uit de preek van Bas van der Bent over Jesaja 9:5-6- een songtekst van Huub van der Lubbe van De Dijk. 'Dat zou mooi zijn'.
Kon je met een liedje maar
de honger laten stoppen
de armoe doen verdwijnen
voor eens en voor altijd
kon je door een liedje maar
de wapens laten droppen
de zon weer laten schijnen
dan deed ik dat geheid
kon je met een liedje maar
het wereldleed oplossen
een eind maken aan oorlog
aan haat en aan geweld
dat je met een liedje weer
woestijnen kon bebossen
dat de oceaan weer schoon werd
de ozonlaag hersteld

dat zou mooi zijn
dat zou mooi zijn
dat werd een prachtig lied
met een pracht couplet
en een pracht refrein
maar zo mooi maak ik ze

kon je met een liedje maar
godswonderen verrichten
de lammen laten lopen
de blinden laten zien
kon je met een liedje maar
voor altijd vrede stichten
al die kerken slopen
dan maakte ik er tien

dat zou mooi zijn
dat zou mooi zijn
dat werd een prachtig lied
met een pracht couplet
en een pracht refrein
maar zo mooi maak ik ze niet

Bron: dedijk Op You Tube: youtube (3m24)

VOLGENDE WEEK
Gelukkig Nieuwjaar!
1 jan 2012 Naamgeving en Besnijdenis

Numeri 6:22-27
Psalm 8
Handelingen 4:8-12
Lucas 2:21
Tussentijds 211
zondag 11 december 2011

18 december 2011, 4e zondag van Advent


Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
18 december 2011 is de 4e zondag van de Advent. De 4e Adventszondag wordt Rorate genoemd naar het vers "Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum. Dauwt, hemelen, van boven, en wolken, regent de Rechtvaardige. Hier een missaal bladzijde met Rorate geillumineerd door Fra Angelico (!) (1387-1455, Italie). Link Annunciation rorate NB In detail de Annunciatie in de initiaal: Fra Angelico Missale Annunciation.

Kunst tip: Op dit blog op 19dec2010 The Dominican Brothers in Blackfriars, Oxford, het VK zingen het Rorate Advent vers, het verlangen naar verlossing en de komst van Jezus (2m22).

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Bereitet die Wege, bereitet die Bahn” (BWV 132) en "Herz und Mund und Tat und Leben" (BWV147a). Deze cantates horen bij Johannes 1:19-28 de Getuigenis van Johannes de Doper die wij 4dec2011 lazen.

Op You Tube: Op piano Dinu Liputti, J.S. Bach's BWV 147 in 1950. Zonder de gezongen tekst en als beeld 4 adventskaarsen (9m54). Link: youtube

Of kijk op dit blog op 19dec2010 naar J.S.Bach Cantate 132 Sebastian Hennig van het Knabenchor Hannover zingt "Bereitet die Wege, bereitet die Bahn!". Dirigent is Gustav Leonhardt van/met zijn Leonhardt Consort (7m10).

Concert tip
18dec2011 10.30uur (tijdens de dienst) in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, 's Gravenhage "Herz und Mund und Tat und Leben"BWV 147a door Jos Vermunt en de Residentie Bachensembles. Meer informatie: Stichting Cantatediensten Kloosterkerk: of
18dec2011 19uur in de Laurenskerk, Grotekerkplein 27, Rotterdam, "Bereitet die Wege, bereitet die Bahn!" BWV 132 uur door Wiecher Mandemaker en de Laurenscantorij & -Bachorkest. Meer informatie: LaurenscantorijTEKSTEN
Deze week is het thema: Annunciatie, de aankondiging van de komst van Jezus. Eerst door de profeet Nathan aan David de belofte van God dat Davids nakomeling zijn troon zal erven en een 'huis' (dynastie) voor God zal bouwen. In de Psalm wordt die belofte van God herdacht en geprezen. In Romeinen wordt de openbaring van een eeuwenoud geheim benadrukt. In Lucas de aankondiging van de engel Gabriel aan de maagd Maria dat zij een zoon zal baren die 'Zoon van de Allerhoogste (zal) worden genoemd . De Heer God zal hem geven de troon van zijn vader David'.
In het gezang (128) bijna een noodkreet om de komst van Jezus: Kom tot ons, scheur de heem'len, Heer, daal, Heiland, uit uw hemel neer. Ruk open, rijt ze uit het slot, de hemeldeuren, Zoon van God.

2 Samuël 7:4-16
Psalm 132
Romeinen 16:25-27
Lucas 1:26-38
Gezang 128

2 SAMUEL
We lezen voor het eerst uit 2 Samuel, het 10e boek van het Oude Testament. Het is het vervolg op 1 Samuel over Saul en David, de eerste koningen van Israel, dat we lazen op 3april2011 waar een vrij uitgebreide inleiding staat. In 2 Samuel gaat het over David's koningschap, over de (machts)strijd, over David's geloof, zijn misstappen en berouw en over zijn beloften om het beter te doen. David is zo belangrijk in de Thora/Bijbel dat 'alleen' zijn zoon of nakomeling de koning van Israel kan zijn.

In dit stukje gaat het echter over David die -net koning- in een mooi cederhouten paleis woont en nu ook voor God een paleis wil bouwen in plaats van de tent voor de Ark van het verbond. God draait het om en belooft David een huis, een troon voor zijn zoon voor de eer van God. De zoon van David (en Batseba), Salomo wordt inderdaad koning en hij bouwt -toch- een stenen tempel voor God.
In de vertaling (r8) wordt God 'Omschaarde' genoemd, een wat vreemde aanspreektitel die iets betekent in de zin van omsluiting (1870 en het was toen al een dichterlijke uitdrukking). 'Iemand of iets als een schaar omgeven, schaars- of troepswijze omringen'. Van Oussoren koos voor zijn vertaling voor een zo letterlijk mogelijke vertaling van de Hebreewse en Griekse bronteksten en hier voor (de) Omschaarde omdat de ENE door ‘heirscharen’ (strijdgroepen) omringd wordt. Meer over de vertalingskeuzes op naardensebijbel verantwoording.

Kunst tip: Nathan die David uitlegt wat God wil, is een profeet en raadsman van David. Meer over Nathan op heiligen.net. Hier een boekverluchting uit de 10e eeuw. Frankrijk, Parijs, Bibliothèque Nationale. Link heiligen.net nathan

2 SAMUEL 7:4-16
4 Maar het geschiedt in die nacht
dat het woord van de Ene geschiedt
tot Natan en zegt:
5 ga heen, zeggen moet je tot mijn dienaar,
tot David: zo heeft gezegd de Ene:
zul jij voor mij een huis bouwen
waarin ik kan zetelen?
6 want ik heb niet in een huis gezeteld
vanaf de dag dat ik de zonen van Israël
deed opklimmen uit Egypte
tot op deze dag;
ik ben heen en weer blijven gaan
in een tent, in een tabernakel;
7 overal waar ik heen ging
met alle zonen Israël,
heb ik toen ooit een woord gesproken
met één van Israëls stamrechters
die ik gebood om mijn gemeente, Israël,
te weiden, en gezegd:
waarom hebt ge voor mij niet gebouwd
een huis van cederhout?
8 en nu moet je zo zeggen
tot mijn dienaar, tot David:
zo heeft gezegd de Ene, de Omschaarde:
ik heb jou meegenomen van de weide,
van achter de schapen,
om leidsman te worden
over mijn gemeente, over Israël
9 ik ben met je geweest
overal waar je ging
en heb al je vijanden weggemaaid
van je aanschijn
maken zal ik voor jou een naam zo groot
als de naam van de groten der aarde
10 vaststellen zal ik voor mijn gemeente,
voor Israël,
een plaats; planten zal ik hem
en wonen zal hij op zijn plek
en niet meer opgeschrikt worden
kinderen der verkeerdheid
zullen hem niet meer verdrukken
zoals in het eerst,
11 en sinds de dag
dat ik over mijn gemeente Israël
richters heb geboden
rust zal ik je verschaffen
van al je vijanden
gemeld heeft voor jou de Ene
dat hij een huis voor jou zal maken, de Ene!
12 want zijn je dagen vervuld
en zul je zijn gaan liggen bij je vaderen,
doen opstaan zal ik dan je nazaat na jou
die uit je ingewanden is uitgetrokken
zijn koningschap zal ik bevestigen
13 hij zal voor mijn naam een huis bouwen,
en vastzetten zal ik de troon van zijn koningschap
tot in eeuwigheid
14 ikzelf zal hem tot vader zijn
en hij zal mij tot zoon wezen: als hij misdoet
zal ik hem straffen met een stok van mannen
en met de plagen van de zonen van Adam;
15 mijn vriendschap zal niet van hem wijken,
zoals ik hem wel heb doen wijken van Saul
die ik heb verwijderd van voor je aanschijn;
16 je huis en je koningschap
zal aan je aanschijn worden toevertrouwd
tot in eeuwigheid!

In de naardensebijbel vertaling Zoek 2 Samuel → 7
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Victor Posthuma (NCRV) op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 2 Samuel is het 10e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Westervoort, Werenfriedkerk, Dorpstraat 61 Westervoort (bij Arnhem). Tijd: 10uur, voorganger Ds Arjen Hiemstra. De eerste lezing is deze zondag 2 Samuel 7:4-16, de profetie van de profeet Nathan aan koning David. God zal voor de naam van David een huis bouwen. Zijn zoon zal hem opvolgen en zijn huis zal bestendig zijn in Israël. Daarnaast lezen we Lucas 1: 26-38 de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria. Link werenfried Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Hans Jan Roosenbrand voor de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Hoofddorp / Haarlemmermeer (?) op 21dec2009 over de belofte aan David. Link hansjanroosenbrand

Op You Tube: in het engels 'The Davidic Covenant' met uitleg over dit begrip. In de tekst staat de voiceover uitleg (2m35) Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Psalm 132 heet in het Latijn 'Memento Domine', het is een van de veertien pelgrimspsalm en. Oussoren vertaalt het letterlijk met opgangen en dat komt omdat de weg naar Jeruzalem (op heuvels gelegen) bergopwaarts gaat.

In de psalm wordt de belofte van God aan David (2 Samuel) bezongen: r11 'uit de vrucht van je schoot zet ik er een op je troon'. NB In r3 'sponde', dat betekent bed en teerkost in r15 betekent gewoon 'kost' of 'eten' naar 'de kost geven' en 'kostganger': een huurder die mee eet.

Kunst tip: Naar r8 de Ark van uw Kracht, een plafondkoepel mozaiek van de ark met engelen in de basiliek in Germigny des Pres (1873). Link wikipedia.

PSALM 132 Zang van de opgangen.
1 ENE, blijf aan David indachtig
alle verdrukkingen door hem ondergaan,
2 die aan de ENE heeft gezworen,
beloofd aan de Geweldige van Jakob:
3 als ik kom in de tent van mijn huis,
als ik klim op mijn legerstee, mijn sponde,
(bed)
4 als ik slaap gun aan mijn ogen,
of sluimering aan mijn wimpers
5 eer ik een oord vind voor de ENE,
woningen voor de Geweldige van Jakob!
6 Zie, wij hebben van haar in Efrata gehoord,
haar gevonden in de velden van Jáär
7 laten wij in zijn woningen komen,
ons buigen voor de rustbank van zijn voeten!
8 Sta op, ENE, naar de plaats van uw rust,
gij en de ark van uw kracht!
9 Laat met gerechtigheid zich kleden
uw priesters, laat jubelen uw vrienden!
10 Omwille van David, uw dienaar,
keer het aanschijn van uw gezalfde niet af!
11 De ENE heeft aan David gezworen
in trouw waar hij niet meer van afkeert:
'uit de vrucht van je schoot
zet ik er een op je troon
12 als je zonen bewaken mijn verbond,
de overeenkomst met mij die ik hun zal leren,
zullen ook hun zonen voor altijd en ímmer
zijn gezeten op jouw troon!'
13 Want de ENE heeft Sion verkoren,
heeft haar begeerd zich tot zetel:
14 'dit is mijn rustplaats voor altijd en immer,
hier zal ik zitten, ja haar heb ik begeerd
15 haar teerkost schenk ik zegen op zegen,
haar armen verzadig ik met brood
16 haar priesters bekleed ik met heil,
haar vromen zingen jubel op jubel
17 daar doe ik voor David een hoorn ontspruiten,
maak voor mijn gezalfde een luchter gereed
18 ik zal zijn vijanden kleden in schaamte,
op hem zal bloeien de kroon van zijn wijding!'

In de naardensebijbel vertaling.
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Jan Wolsheimer uit Zotermeer op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Sionsgemeente, de Schulp, Buizerdstraat 10 en De Bron, Einthovenstraat 18, Assen. Tijd: 10uur, de Schulp voorganger Ds. M. Noorderijk uit Tiendeveen of om 17uur de Bron, Ds. J. Noordam uit Drachten. Link Sionsgemeente Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Beluister de Preek van Ds P den Butter voor de Christelijke Gereformeerde Kerk te Middelharnis (?). over psalm 132 r13 'De Heer heeft Sion gekozen'. (37MB). Link downloadpreken

Op You Tube: In het Hebreeuw psalm 132 door Erze Yechiel (?) 5m53. Link youtubeROMEINEN
Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van de apostel Paulus die de gemeente niet zelf gesticht heeft. We lazen dit jaar wekenlang uit de brief van 19juni tot 11 sept. Paulus kondigt hier eindelijk zijn -laatste- reis naar Rome aan (Romeinen 15) waar hij de marteldood zal sterven. Wij lezen de slotregels van zijn brief aan de Romeinen, een 'lofprijzing' waarin oa staat dat een eeuwenoud geheim van de profetische geschriften openbaard is met (de prediking van) Jezus.

Kunst tip: In 2009 werd de tot nu toe oudste afbeelding van Paulus gevonden in Romeinse catacomben (onderaardse gangen en in dit geval een grafkamer). In 2010 werden in dezelfde catacombe (van Tecla) portretten gevonden van de apostelen Petrus, Andreas en Johannes. Paulus is de 2e van links. Link rkspa

ROMEINEN 16:(24)25-27
(24 De genade van onze Heer,
Jezus Christus, zij met u allen! Amen!)
25 Aan hem die bij machte is
u te versterken,
overeenkomstig mijn verkondiging
en de prediking van Jezus Christus,
overeenkomstig de openbaring van
een geheimenis dat eeuwige tijden
verzwegen bleef,
26 maar te voorschijn is gebracht
door de profetische geschriften,
en overeenkomstig een opdracht
van de eeuwige God
tot gehoorzaamheid in geloof
aan alle heidenvolkeren
bekend is gemaakt,
27 aan hem, de enige wijze God,
zij door Jezus Christus de glorie
tot in de eeuwen der eeuwen!
Amen.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Romeinen → 16
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Jan Heutink uit Hoogvliet op voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Paulusparochie, Heilige Caeciliakerk, Borculoseweg 43, Neede. Tijd: 10uur, voorganger Pastoor H.A.M. de Jong. Over 2 Samuel 7: 1-16, Romeinen 16: 25-27 en Lucas 1: 26-28. In onze St. Paulusparochie worden ze met zeer veel zorg omgeven: onze kerkgebouwen. Ze zijn destijds gebouwd tot 'meerdere eer en glorie van God'. Maar niet uitsluitend! In vroegere tijden ging het vaak tegen elkaar op. "Onze" kerk moest groter of rijker versierd zijn dan die van de buren. Op de vierde Adventszondag horen we het verhaal over David, die voor God een tempel wil bouwen en de waarschuwingen of bedenkingen die de profeet Natan hierbij heeft. Een tempel kan immers meer een pronkstuk worden, dan een eerbetoon aan God. Bovendien zegt Natan: "God wil niet alleen in een tempel wonen, maar ook in uw nageslacht". Het kerkgebouw is een belangrijk gebouw. We komen er samen om de ontmoeting met God en met elkaar te vieren. Het wijst ons op God en op de gemeenschap die we samen mogen vormen. Echter, God begint altijd eerst met de tempel van ons eigen hart. "God woont in u", zegt de engel Gabriel tegen Maria, "en u zult de moeder worden van de Zoon van de Allerhoogste". Jezus, door Gods wil geboren uit de maagd Maria, God-Zelf komt wonen bij ons mensen. God is ons nabij. Hij wil ons ontmoeten in de tempel van ons hart. Nu het bijna Kerstmis is mogen wij, vierend in onze mooie kerkgebouwen, beseffen dat wij levende stenen zijn, richtingwijzers, wijzend op Hem die midden onder ons aanwezig is. Link: parochieneede Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Uitleg van Romeinen 16 (ook over de rol en positie van vrouwen in de vroege kerk en 'het grote geheim' in de Deltacursus. De makers zijn Apostolisch en schreven een eigen Geloofsbelijdenis. Doel van de cursus is missionair en specifiek om Efeziërs 4:11-16 in praktijk te brengen: om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst; zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd (vers 12). Deze toerusting is gericht op kennis van de Bijbel, Praktisch discipelschap en Leiderschap. Link deltacursus romeinen-16-overzicht

Op You Tube: In het engels uitleg van Dan Maynes: Romeinen 16:25-27 (2m30). Link youtube

LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelieen met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelieen komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Lucas was een tijdgenoot en wellicht reis/metgezel van Paulus en schreef dit evangelie rond 80 na Chr. Hij schreef het 'voor Theofilus', een leerling van hem, maar waarschijnlijke een belangrijk man. Lucas schreef ook de Handelingen van de Apostelen, het 5e boek van het Nieuwe Testament.

Het heel bekende verhaal wat we vandaag lezen komt alleen voor bij Lucas. De engel Gabriel vertelt de maagd Maria dat zij een zoon zal krijgen. Jozef wordt beschreven als de afstammeling van David (terwijl hij niet de biologische de vader is) dus de stamboom van Jezus is niet geheel volgens de profetie. In Mattheus 1: 20 komt een engel van de Heer bij Jozef om hem te vertellen dan het kind verwekt is door de heilige Geest en hij Maria niet (stiekem) moet verstoten.

Dat de oude Elisabeth zwanger is, is een bewijs dat God alles kan, (dus) ook een kind verwekken bij een maagd. NB Direct na de tekst vor deze week komt de ontmoeting van Maria en Elisabeth en de (h)erkenning van Jezus door Johannes de Doper.

Kunst tip: Er zijn honderden prachtige afbeeldingen van de verkondiging aan Maria, de Annunciatie. Een simpele google image search levert 21.000 hits op! Op biblical-art.com de mooiste (21 pagina's) waaronder 8 van Fra Angelico (1387 - 1455) en deze in het Klooster van San Marco in Florence Italie. Eind van de jaren 1430. Link angelic
Ook heel mooi zijn de Annunciaties voor het Santuario di Santa Maria delle Grazie, San Giovanni (Johannes) in Valdarno, Italie vrijwel identiek aan die in het Museo del Prado, in Madrid, Spanje en deze in het Museo Diocesano, Cortona, Toscane Italie. Link annunciation
NB De Heilige Geest is soms als lichtstraal en soms als duif zichtbaar en God de Vader zit centraal verstopt bovenaan de zuil tussen de engel en Maria.

Kennis tip: Op kunst-lezingen een korte beschrijving van een lezing over de inconografie van Annunciatie voorstellingen door Jeanne van der Stappen. (De lezing -aan de hand van een 15e eeuwse preek- is te boeken)

LUCAS 1:26-38
26 In de zesde maand
wordt de aankondig-engel Gabriël gezonden
van God naar een stad in Galilea
wier naam is Nazaret,
27 tot een maagd in ondertrouw
met een man wiens naam is Jozef
uit het huis van David;
de naam van de maagd is Maria.
28 Binnengekomen bij haar zegt hij:
verheug je, begenadigde, de Heer is met je!
een gezegende ben je onder de vrouwen!
29 Maar zij is door dit woord zeer geschokt
en vraagt zich af
wat deze begroeting wel betekent.
30 De aankondig-engel zegt tot haar:
vrees niet, Maria,
want je hebt genade gevonden bij God;
31 zie, je zult in je schoot ontvangen
en baren een zoon
en zijn naam noemen: Jezus,
32 hij zal groot zijn
en 'Zoon van de Allerhoogste'
worden genoemd
de Heer God zal hem geven
de troon van zijn vader David
33 hij zal koning zijn over het huis van Jakob
in alle eeuwen, en aan zijn koninkrijk
zal geen grens en geen einde zijn!
34 Maria zegt tot de aankondig-engel:
hoe zal dit zijn,
daar ik met geen man gemeenschap heb?
35 Ten antwoord
zegt de aankondig-engel tot haar:
geestesadem van de Heilige
zal over je komen,
kracht van de Allerhoogste
zal je overschaduwen
daarom zal wat voortgebracht wordt
heilig genoemd worden, Zoon van God
36 en zie, Elisabet, die aan jou verwant is,
ook zij heeft in haar ouderdom
een zoon ontvangen,
het is nu de zesde maand voor haar
die onvruchtbaar werd genoemd;
37 want 'geen woord van bij God zal
machteloos zijn' (Genesis 18:14)
38 Dan zegt Maria:
zie hier, de dienares van de Heer
mij geschiede naar uw woord!
Dan gaat de aankondig-engel bij haar weg.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Lucas > 1
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Henny Wendt Plaisier en haar man Bas Plaisier voormalig scriba van de Protestantse Kerk op voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk Schaarsbergen, Dorpskerk, Kemperbergerweg 806, Schaarsbergen. Tijd: 10uur, voorganger ds Ida Eldering. Op deze laatste zondag van advent staat de evangelie lezing centraal. De aankondiging van de geboorte van Jezus. Lucas tilt de aankondiging aan Maria boven het wonderbaarlijke uit naar het heilige. Dit kind zal een begin maken met de bevrijding van de mensen. De troon van David blijkt bestemd voor een niet-wereldse koning. Een koning die luistert en bevrijdt. Zoon van Maria, die niet nederig, bescheiden en onderdanig wordt geschetst, maar bewust, betrokken en fier! Leesrooster: II Samuel 7:4-16 en Lucas 1:26-38 Link kerkschaarsbergen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds H.G. De Bruijn voor de Handwegkerk Amsteveen-Buitenveldert zd over 2 samuel 7 en Lucas 2. Link handwegkerk

Op You Tube: in het engels gezongen uit de film The nativity Story Gabriels message (2m06). Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het 'dankgebed' van Maria waarin zij God dankt voor de aankondiging van Jezus als reactie op de woorden van Elisabeth in Lucas 1:46-55.

(46 Dan zegt Maria:
groot maakt mijn ziel de Heer (1 Sam. 2,1-10)

47 verrukt is mijn geest over God,
mijn bevrijder,
48 want hij heeft aangezien
de vernedering van zijn dienares
want zie,
van nu af prijzen mij zalig alle generaties!
49 want grote dingen heeft hij aan mij gedaan,
machtig is hij, heilig is zijn naam!
50 zijn ontferming is tot in
generaties en generaties
over wie hem vrezen
51 kracht heeft hij betoond met zijn arm;
hoogmoedigen met de plannen van hun hart,
hij sloeg ze uiteen
52 hij heeft machtigen van hun troon gestoten
en vernederden verhoogd
53 hongerlijders heeft hij vervuld met alle goeds,
en rijken heeft hij ledig heengezonden
54 hij heeft zich zijn kind Israël aangenomen,
hij blijft zijn ontferming indachtig
55 -zoals hij tot onze vaderen heeft gesproken-
voor Abraham en voor zijn zaad
tot in de toekomende eeuw!

VOLGENDE WEEK
Twee leesroosters deze keer, een voor Kerstavond en een voor zondag 25dec11, 1e Kerstdag.

Kerstavond 24dec2011
Jesaja 8:23-9:7
Psalm 96
Titus 2:11-14
Lucas 2:1-20
Gezang 160

Zondag 25 dec 11, 1e Kerstdag
Jesaja 52:7-10
Psalm 98
Hebreeën 1:1-12
Johannes 1:1-14
Tussentijds 139