dinsdag 27 mei 2014

1 juni 2014? Exaudi of Wezenzondag

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
1 Juni 2014 is de 7e zondag van Pasen, het zijn de weken waarin we aftellen na Pasen en naar Drie-eenheid en Pinksteren. De zondag heet Exaudi, dat is Latijn voor '(ver)hoor mij'. 
Het komt uit psalm 3:5 Roep ik tot de HEER om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. (Nieuwe BijbelVertaling)
Ps 3:5 Voce mea ad Dominum clamavi ; et exaudivit me de monte sancto suo (in de Vulgaat de 4e, 5e Eeuwse bijbel in het Latijn).

De zondag wordt ook Wezenzondag genoemd omdat hij valt tussen Hemelvaart en Pinksteren valt. Jezus zegt in de Johannes tekst van deze week r18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Dat lezen wij niet

De Bach cantaten voor deze zondag zijn “Sie werden euch in den Bann tun” (BWV 44) en met dezelfde titel ''Sie werden euch in den Bann tun'' (BWV 183). De teksten horen bij Johannes 15:26-16:4 met de Afscheidsrede van Jezus

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Arrangement van Mike Magatagan van de 4e aria van BWV 183 voor Engelse Hoorn, Hobo en strijkers (2 Violen, Altviool en Cello). Met uitgebreide toelichting ook door de arrangeur. (4m05) Link youtube

Of kijk op dit blog op 12mei13 naar 'Sie werden euch in den Bann tun' (BWV 44) Nikolaus Harnoncourt en het Concentus Musicus Wien in de Bach cyclus the sacred works met Gustav Leonhardt in hun (17m30).
Of kijk op dit blog op 20mei2012 naar 'Sie werden euch in den Bann tun' (BWV 183) met de complete tekst die hoort bij Johannes 16. Uitvoerenden zijn Sir J.E. Gardiner en het Monteverdi Choir (16m30).
Of kijk op dit blog op 5juni2011 naar JS Bach "Sie werden euch in den
Bann tun" (BWV 44) deel 1 en 2 door het Belfast Bach Consort at St Thomas' (Ierland) op 5mei11 (5m11). 

NB Voor Hemelvaart zijn er aparte Bachcantates: Het Hemelvaarts Oratorium ''Lobet Gott in seinen Reichen'' (BWV 11) natuurlijk, maar ook: ''Wer da gläubet und getauft wird'' (BWV 37), ''Auf Christi Himmelfahrt allein'' (BWV 128) en ''Gott fähret auf mit Jauchzen'' (BWV 43) Op You Tube: La petite Bande met Sigisvald Kuijken dirigent (28m17) Link youtube

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Himmelfahrts-Oratorium (BWV 11). Uitgevoerd door La Petite Bande gedirigeerd door Sigiswald Kuijken. In de kerk van St. Nikolai, Leipzig, mei 2004. (4m55) Link youtube

Concert tip
zo1juni14 om17uur in de Nieuwe kerk, Nieuwe Kerkhof Groningen. ''Wer da gläubet und getauft wird'' (BWV 37) en "Sie werden euch in den Bann tun" (BWV 44) uitgevoerd door Jelte Hulzebos en het Cantate Consort & Barokorkest Link Nieuwe Kerk


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan Ezechiël 39:21-29, Psalm 126, 1 Petrus 4:12-19 en Johannes 17:1-13. Dat las ik op 5juni11.
Op het alternatief leesrooster staat 1 Petrus 4:1-16(19), we lezen verder na vorige week. De liedsuggesties is 544.

NB Op donderdag 29 mei 2014 is het Hemelvaart (van de Heer), daarvoor is een apart leesrooster: Daniël 7:9-10 en 13-14, (antwoord) psalm 47 (Psalm 93), Brief aan de Efeziërs 1:17-23, (Handelingen 1:1-11), Lucas 24:49-53, (Marcus 16:19-20). En op het alternatief leesrooster staat: 1 Petrus 5:8-11

1 PETRUS
1 Petrus is het 21ste boek van het Oude Testament. In de tekst van deze week gaat het over goed leven en r7 Het einde van alles is nabij en r17 Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Om e.e.a. kracht bij te zetten (?) NB r17 en 18 zijn niet gekozen en r19 is facultatief.

Opvallend vind ik Petrus' aanname dat Christenen voor zij zich bekeerden liederlijk gedroegen met als laatste, ergste vorm van liederlijkheid verwerpelijke afgodendienst r3. Als Remonstrantse stuit mij dat uiteraard tegen de borst: een dergelijk gebrek aan respect voor andere religies, maar het past natuurlijk wel in de monotheïstische traditie van het Jodendom waaruit Petrus stamt.

En r6 Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven. Dat past ook in de Joodse traditie omdat veel orthodoxe joden geloven dat ze na hun dood in hun graf blijven tot de wederkomst van de Messias. ''In het Jodendom en de Torah is het hiernamaals, het leven na dit leven, niet zo uitgewerkt als in het christendom en in de islam. Volgens rabbijnen gaat de geest als het lichaam sterft terug naar God en is de 'bewuste persoon' er niet meer. Bij de verrijzenis op het eind der tijden als geest en lichaam door God herenigd worden is men weer een compleet en bewust persoon''. Bron: Wikipedia

Mooi is het appèl in r8: Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.

Kunst tip: 'Petrus en Paulus' door de Belgische schilder Luc Tuymens (geb 1958) uit 1998. Op Lectionary Notes een blog over (leesrooster) bijbelteksten van Gordon Graham, de Henry Luce III Professor of Philosophy and the Arts at Princeton Theological Seminary (New Jersey, VS) en Anglicaans priester. Link: blogspot.com/petrus-paulus-1998

1 PETRUS 4:1-16(19)
1 Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend. 2 Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door menselijke verlangens maar door Gods wil. 3 U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovigen plezier hebben: losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst. 4 Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u. 5 Maar ze zullen zich daarvoor moeten verantwoorden tegenover hem die zich gereed houdt om recht te spreken over levenden en doden. 6 Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven.

7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 8 Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. 9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.

12 Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks. 13 Hoe meer u deel hebt aan
Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. 14 Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust. 15 Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. 16 Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God.

(17 Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden? 18 Als zij die rechtvaardig leven al ternauwernood gered kunnen worden, hoe moet het dan gaan met hen die zondigen doordat ze God niet gehoorzamen?)

Facultatief: 19 Daarom moeten allen die lijden omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan hem op wie wij mogen vertrouwen omdat hij ons heeft geschapen.
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Nannie Tempelman uit Leiden op voorleesbijbel. Haar motto is Mijn motto is: lees je bijbel, bid elke dag. Of ga naar downloadbijbel 1 Petrus is het 21ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Ontmoetingskerk Spijkenisse, Koningin Wilhelminalaan 1, Spijkenisse. Tijd: 10uur, voorganger ds Lennnart van Berkel. In deze dienst hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. De laatste keer voordat velen gedurende de zomermaanden op vakantie, op reis, op pelgrimage gaan of hoe we onze gang naar elders, naar andere plaatsen ook maar noemen. We tellen verder af naar Pinksteren en volgen het alternatieve leesrooster. Deze zondag lezen we 1 Petrus 4:1-16 en Johannes 17:1-13. Link Ontmoetingskerkspijkenisse
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds G Zomer voor de Gereformeerde Kerk in Zwolle op 3aug08 over 1 Petrus 4:7-19 ''Als je onze tekst voor de eerste keert aanhoort, zo u je kunnen denken: dat kan wel eens een erg sombere preek worden. Typisch een preek over oordeel en gericht. En dat ligt ons over het algemeen niet zo. Zomer verwijst naar Jeremia en Spreuken: Ook hier vindt u weer een zinspeling op het Oude Testament. Weer een profetie van Jeremia in hoofdstuk 30 vers 11: “Want Ik ben met u, luidt het Woord des Heren, om u te verlossen. Want Ik zal met alle volken, waar Ik u onder verstrooid heb, voorgoed afrekenen, doch naar recht u tuchtigen, al zal Ik u zeker niet vrijuit laten gaan.” In de oude vertaling staat er nog iets anders: “Ik zal een voleinding maken met alle heidenen, waar Ik u verstrooid heb, maar met u zal Ik geen voleinding maken, maar zal u kastijden met mate.” Een kostelijk woord. En Petrus neemt die gedachte van Jeremia duidelijk over. Trouwens, er wordt ook nog teruggegrepen op een andere tekst. Vers 18, dat is de letterlijke aanhaling van Spreuken 11 vers 31: “Zie, de rechtvaardige wordt vergolden op de aarde, hoeveel temeer de goddeloze en zondaar''. Link Gereformeerde-kerk-Zwolle 1Petrus 4:7-19 (pdf, 6 pag.)

Op You Tube: In het Engels Living Like There's No Tomorrow over 1 Peter 4:7-11 from our study 1 & 2 Peter - Rock Solid uit 2013, door Skip Heitzig from Calvary Albuquerque. Mooi thema: Pray harder, love deeper, serve smarter USA (37m52). Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een katholiek gebed voor degenen die in het vagevuur zijn naar r6 Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven.

Gebed voor de zielen in het vagevuur
Hemelse Vader, ik bid U voor alle zielen die nog een tijd van loutering ondergaan in het vagevuur. Ontferm U over hen, die hun fouten oprecht betreuren, die bidden voor hun verlossing en vol verlangen naar U uitzien. Heer, vergeef hen de aardse zwakheden die zij hadden. Ik bid U daarbij vooral voor mijn overleden familieleden, dierbaren en bekenden en alle zielen van onze stamboom in zoverre zij nog niet bij U zijn.

Ik bid U voor alle vergeten zielen, de onbekende zielen, alle zielen voor wie niemand bidt, en voor allen die al zo lang in het vagevuur zijn. O Heer, wees hen barmhartig, reinig hen van zonde smet, en mogen velen van hen weldra verschijnen bij het licht van Uw heilig Aanschijn.
Heer, geef hun ziel de eeuwige rust, moge het Eeuwige Licht hen verlichten, opdat zij mogen rusten in vrede.
Amen.


VOLGENDE WEEK
8 juni is het Pinksteren, de viering van de uitstorting van de heilige Geest over de apostelen en gelovigen, beschreven in Handelingen 2:1

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Ezechiël 11:17-20, Psalm 104:25-­35, Handelingen 2:1-24, Johannes 14:23-29. Dat las ik 12juni11
Op het alternatief leesrooster staat: 1 Petrus 5:1-14, we lezen verder na deze week.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


maandag 19 mei 2014

25 mei 2014, 6e van Pasen, Rogate

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
25 mei 2014, is de 6e zondag van Pasen, de weken waarin we aftellen na Pasen en naar Drieenheid en Pinksteren. Deze zondag, de zesde van Pasen, heet Rogate naar het Latijnse woord voor bid. De zondag kreeg deze naam doordat op deze zondag in de Katholieke Kerk gebeden werd voor een goede opbrengst van het land.

De Bach cantaten voor deze zondag is ''Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch'' (BWV 86). De tekst hoort bij Johannes 16:23b-30 met de Afscheidsrede Jezus. Dat lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir met als solisten: Sibylla Rubens sopraan, Bernhard Landauer alt, Chritoph Prégardien tenor en Klaus Mertens bas.

Arioso (bas):
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch
Aria (alt):
Ich will doch wohl Rosen brechen
Chorale (sopraan):
Und was der ewig gütig Gott
Recitativo (tenor):
Gott macht es nicht gleichwie die Welt
Aria (tenor):
Gott hilft gewiß
Chorale:
Die Hoffnung wart' der rechten Zeit
(13m43) Link youtube

Of kijk op dit blog op 13mei2012 J.S. Bach (1685-1750) de 1en 2e aria en het koraal van Cantate 'Wahrlich, wahrlich, ich sage euch' (BWV 86). Robin Blaze, alt Makoto Sakurada tenor en Stephan MacLeod bas en het Bach Collegium Japan gedirigeerd door Masaaki Suziki (13m08) Tekst webdocs

Concert tips
Niets gevonden. Wel nog een bijzondere tip voor Pasen, de nieuwste Edwin Rutte (ome Willem) cd over de Mattheus Passion voor kinderen. AVRO/cultuur. Op You Tube: youtube


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jesaja 41:17-20, Psalm 34:12-­23, 1 Petrus 3:8-18 en Johannes 16:16-24. Dat las ik op 29mei11.

Op het alternatief leesrooster staat: 1 Petrus 3:14-22 en maar liefst 5 liedsuggesties 350, 351, 353, 358 en 651 (niet in het liedboek online). Ik kies (vanwege de poort en de associatie met petrus) een couplet uit gezang 350:

Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
't roepen aan de poort.

NB Er is een apart (vast) leesrooster voor Hemelvaart 29mei14: Daniël 7:9-10 en 13-14, Psalm 47 [Psalm 93], Efeziërs 1:17-23 [Handelingen 1:1-11], Lucas 24:49-53 [Marcus 16:19-20] en 1 Petrus 5:8-11.

1 Petrus
1 Petrus is het 21ste boek van het Oude Testament, het zijn brieven van Simon Petrus, de belangrijkste apostel en leerling van Jezus, Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië. Gebieden in Noord- en Oost-Turkije. Door Petrus reputatie van 'hoofd' apostel en hoofd van de kerk is de brief bewaard gebleven (of aan hem toegeschreven, zie hiervoor ook vorige week 18mei14).  

Petrus apocriefe geschriften
Vorige keer een stuk over de toeschrijving aan Petrus deze keer aandacht voor de niet erkende, apocriefe, geschriften van Petrus. Boeken die aan hem werden toegeschreven maar door de Katholieke kerk niet erkend zijn als echt van zijn hand. Er zijn de Handelingen van Petrus waarin hij ondersteboven wordt gekruisigd hetgeen aanleiding was voor de gewoonte hem zo af te beelden. Sommigen zeggen omdat hij zich onwaardig vond om net als Jezus gedood te worden, anderen zeggen dat hij als Romeins burger niet gekruisigd mocht worden. Kunst tip: Orthodox Kunst tip mozaïek orthodox2

De dood van Petrus aan het einde is ook apart bewaard gebleven als het Martelaarschap van Petrus en is apart bewaard gebleven in het Grieks (3), Koptisch (fragmenten), Syrisch, Ethiopisch, Arabisch, Armeens en het Slavisch. Vanwege de vele geschriften denken sommigen dat eerdere rollen over een wonderwedstrijd met Simon de Magiër er later bij verzonnen zijn. Meer op: Wikipedia/SimonMagus

Het evangelie van Petrus werd ontdekt in Egypte, maar verworpen op de synode van Carthago en Rome. De prediking van Petrus of Clementijnse geschriften worden o.a. Toegeschreven aan Paus Clementinus. De lessen voor de 12 apostelen (van Jezus) zijn 1e of 2e Eeuwse geschriften en worden beschouwd als eerste voorbeelden van kerkregels omdat het over de Eucharistie gaat.

Onze regels gaan over -de zin van?- het lijden, van Jezus en van de gelovigen r17 Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goed doet dan omdat men kwaad doet. 18 Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Ook bijzonder de regels over het doopsel: r21b De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten.

Kunst tip: Francesco del Cossa (1436–1487, Italië) (Linker)paneel voor het Griffoni-Altaar in de Griffonikapel in de San Petronio in Bologna. Nu in de Pinacoteca di Brera, museum in Milaan, Italië. Link: Francesco del Cossa Petrus

1 Petrus 3:14-22
14 Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; 15 erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. 16 Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. 17 Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goed doet dan omdat men kwaad doet.

18 Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt. 19 Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten, om dit alles te verkondigen 20 aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered, 21 en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, 22 die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn.
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Nanni Tempelman uit Leiden op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 1 Petrus is het 21ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Zutphen, Walburgiskerk, Kerhof 3 in Zutphen. Tijd: 10uur, voorganger ds. W. in ‘t Hout. Pasen ligt nog maar een paar weken achter ons. Het voelt nog vers, dit grote feest, waarop wij de overwinning op de dood en alles wat dood maakt, vierden. De gang door de dood was en is zeer diep. Het lijden van Jezus en van zoveel andere mensen heel groot. Wij noemen de namen van de mensen die hebben geleden, en nog, omwille van de vrede en de gerechtigheid. De trouwe helpers in Homs. Niet in verwarring gebracht, maar vasthoudend, zonder veel woorden, maar in echte daden. Wij leven niet in Homs, maar ook ons staat ons dag aan dag het goede te doen. Ook wij worden aangesproken op ons geweten en onze verantwoordelijkheid, die ons met de doop is meegegeven. Petrus spreekt over een zuiver geweten. Voor minder gaat hij niet, omdat het hier gaat om mensen die lijden. Mensen met pijn, armoede, ziekte, eenzaamheid. Dan moet je niet aankomen met compromissen, maar met hart en handen die het goede zoeken doen. Link PGZutphen/leesrooster Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Uitleg van de hele 1e Brief van Petrus door Allaboutgod. Op pag 4 in 3 alinea's ons stukje: ''heb vertrouwen tijdens beproevingen'', ''de dood van Christus was afdoende'' en ''de betekenis van de doop''. Link Allaboutgod (pdf, 5 pag.)

Op You Tube: In het Engels John MacArthur over de betekenis van de echrte doop zoals beschreven in 1 Petrus 3:21-22 (2m) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor het gebed van Petrus, een 'andere' want een pelgrimsmetgezel onderweg naar Santiago de Compostella. 

Met een bijzondere inleiding: Let us pray so that, should you manage to find your sword, you always hold it with a firm grip. Deze Petrus was een bewonderaar van de Braziliaanse dichter Vinícius de Moraes en die inspireerde zijn gebed:

Have pity on those who pity themselves, and think life has been unjust to them - for they will never manage to engage in Good Combat. And have pity on those who are cruel to themselves, and can only see evil in their own acts, and who consider themselves guilty for the injustices of the world. For they know not Your law which says: "even the strands of hair on your head have been counted".

"Have pity on those who command and those who serve many hours of work, and sacrifice themselves in exchange for a Sunday, when everything is closed and there is nowhere to go. But have pity on those who sanctify their work and go beyond the limits of their own madness, and end up in debt or nailed to the cross by their own brothers. For they know not Your law which says: "be as prudent as a serpent and as simple as the pigeons".

''Have pity on those who eat, drink and are merry, but are unhappy and lonely in their abundance. But have more pity on those who fast, censure, forbid and feel saintly, and who preach Your name in public places. For they know not Your law which says: "if I testify about myself, my testimony is not true".

"Have pity on those who fear Death and do not know the many kingdoms they have crossed and the many deaths they have died, and are unhappy because they think that everything will come to an end one day. But have more pity on those who have known their many deaths and think they are immortal, for they know not Your law which says: "he who is not born again may not see the kingdom of God."
''Have pity on those who believe in nothing, for they will never hear the music of the spheres. But have more pity on those with blind faith, who in laboratories turn mercury into gold, and are surrounded by books about the secrets of the Tarot and the power of the pyramids. For they know not Your law which says: "to the children, the kingdom of the heavens".
"Have pity on those who cannot see anyone but themselves, and are shut in their limousines, locked in their air conditioned penthouse offices, and suffer in silence the solitude of power. But have pity on those who go without everything, and are charitable, and seek to overcome evil with love only, for they know not Your law which says: "he who has no sword, may he sell his cloak and buy one".

"Have pity on us, Lord. For we often think we are dressed when we are naked, we think we commit a crime and in reality save someone. Do not forget, in Your mercy, that we unsheathe the sword with the hand of an angel and the hand of a demon gripping the same hilt. For we are in the world, we continue in the world and need You. We always need Your law which says: "when I sent you without bag, pouch or sandals, you lacked nothing".Bron: Warriorofthelight


VOLGENDE WEEK
1 Juni 2014, 7e van Pasen de zondag voor Pinksteren heet 'Exaudi'. Exaudi, Latijn, komt van exaudivit: hij (ver)hoorde zoals in psalm 3r5 in de NBV en NB vertaald met 'Hij antwoordt mij'.
De teksten zijn Ezechiël 39:21-29, Psalm 126, 1 Petrus 4:12-19 en Johannes 17:1-13. Dat las ik op 5juni11.

Op het alternatief leesrooster staat 1 Petrus 4:1-16(19)

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

zondag 11 mei 2014

18 mei 2014, 5e van Pasen

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
18 mei 2014, is de 5e zondag van Pasen, het zijn de weken waarin we aftellen na Pasen en naar Drie-eenheid en Pinksteren.

De Bach cantaten zijn 'Wo gehest du hin' (BWV 166) en 'Es ist euch gut, daße ich hingehe” (BWV 108). De teksten horen bij Johannes 16:5-15 met de Afscheidsrede Jezus.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Mich kann kein Zweifel stören' (BWV 108), 2e deel, aria van de tenor (3m40) Link youtube

Of kijk op dit blog op 28april13 naar ''Wo gehest du hin'' (BWV 166) de 2e aria door tenor Gerd Türk en de J. S. Bach Foundation of St Gallen under Rudolf Lutz. (6m39)

Of kijk op dit blog op 22mei2011 naar 'Wo gehest du hin'' (BWV 166) door Aafje Heynis of 6mei2012 naar 'Es ist euch gut, daße ich hingehe' (BWV 108).
Willem Jan Visser zette BWV 108 online op de datum 28april13 in zijn you tube kanaal (zonder de uitvoerenden): youtube.com/playlist 

Concert tip
zo18mei14 om 19uur in de Grote of Laurenskerk, Grotekerkplein 15 in Rotterdam. 'Wo gehest du hin'' (BWV 166) en Schütz Cantate Domino (SWV 81) uitgevoerd door Wiecher Mandemaker en de Laurenscantorij en -Bachorkest. Solisten Sytse Buwalda: countertenor, Leon van Liere: tenor, Mattijs van de Woerd: bas en Hayo Boerema op het orgel. Toegang vrij, collecte na afloop Link Laurenscantorij

TEKSTEN
Op het Oecumenisch leesrooster staan:Deuteronomium 6:20-25, Psalm 66:1-12, 1 Petrus 2:1-10 en Johannes 14:1-14. Dat las ik 22mei11 en 1 Petrus 2:1-10 op 4mei14

Op het alternatief leesrooster staat: 1 Petrus 2:16-17 en 3:1-13. We lezen verder na vorige week. Bij die teksten uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk Lied 214 Het licht dat weer opnieuw begon Dat schijn hetzelfde te zijn als lied 378 in het Liedboek voor de kerken

1 Het licht dat weer opnieuw begon,
de dag, de pas ontwaakte zon,
verhogen Hem die boven is
en die alleen te loven is.

3 Laat uw geweten zuiver zijn,
helder als dag en zonneschijn,
want God ziet alles van omhoog
klaar als de dag met helder oog.

6 Dit is uw dag want Gij zijt daar,
dit is een dag als duizend jaar.
Verdrijf mijn zonde als de dauw,
o God wien ik mij toevertrouw!
Bron: Liedboek voor de Kerken 1973

1 PETRUS
1 Petrus is het 21ste boek van het Nieuwe Testament. Omdat we al 4 weken uit deze brief lezen deze keer aandacht voor de twijfel aan het auteurschap samengevat op Wikipedia en uitgebreid behandeld door door Maarten Hertoghs. Ik pik er uit wat ik interessant vind: Petrus was visser voor hij Jezus ontmoette, een 'ongeletterde en eenvoudige man (Hd.4:13). Het Grieks van 1Petrus getuigt volgens de kenners van 'buitengewoon goede beheersing van het Grieks'. Maar de brief is 30 jaar later (op*)geschreven en Petrus heeft dan veel rondgereisd, met mensen gesproken en gepredikt en een opvallend argument ''Flavius Josephus zegt dat in zijn tijd zelfs slaven, als ze wilden, gemakkelijk Grieks konden leren''. *De brief kan ook zijn opgeschreven door een geletterd secretaris, Silvanus (5:12), die het Grieks geredigeerd heeft.
Link Maartenhertoghs/1-petrus (pdf 15 pag.)

We lezen opmerkelijke regels uit de Bijbel over gezag aanvaarden, maar uit en met liefde. r2:17 Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer Gezag geldt ook tussen man en vrouw. 3:1 Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man.
Maar er is een achterliggende doelstelling: … Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen, 2 omdat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. 3 Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden … 4 maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed … 5 Daarmee tooiden zich vroeger ook de heilige vrouwen
...
3:7 U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg.

Dit is niet de regel die de basis vormt voor conservatievere Christelijke opvattingen over de man-vrouw verhouding en de positie van de vrouw. Die komen (ook) uit de brieven van Paulus aan de Korinthiërs en de Efeziërs. Ook daar wordt de boodschap genuanceerd.. Ik neem de tegenstellingen over zoals ze zijn neergezet op de site 'Gelovenisleven'
1 Korintiërs 11:8 De man is immers niet uit de vrouw voortgekomen, maar de vrouw uit de man. 1 Korintiërs 11:12 Want zoals de vrouw uit de man is voortgekomen, zo bestaat de man door de vrouw.
1 Korintiërs 11:11 De vrouw is niets zonder de man. 1 Korintiërs 11:11
De man is niets zonder de vrouw.
1 Korintiërs 14:34 Vrouwen moeten ..... zwijgen ..... zoals ook in de wet staat. 2 Korintiërs 3:6 Niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
Efeziërs 5:22 Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer. doodt, maar de Geest maakt levend. Efeziërs 5:21 Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Bron: Gelovenisleven/vrouwenintouw

Kunst tip: Petrus en Paulus, beelden in de Petrus en Pauwel kerk in Herenthout, België. Link: Kerknet.be

1 Petrus 2:16-17 en 3:1-12
2:16 Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. 17 Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer.

3
:1 Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen, 2 omdat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. 3 Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, 4 maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht. 5 Daarmee tooiden zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op God vestigden en het gezag van hun man erkenden, 6 zoals Sara; zij gehoorzaamde Abraham en noemde hem ‘heer’. U bent haar dochters wanneer u het goede doet en u zich geen angst laat aanjagen.

7 U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg.

8 Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 9 Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. 10 Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, 11 hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. 12 Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Nannie Tempelman op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 1 Petrus is het 21ste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk in Koudekerk aan de Rijn, Dorpsstraat 53, Koudekerk aan den Rijn. Tijd: 10uur, voorganger ds A. Groendendijk-Meindertsma Op deze zondag lezen wij de alternatieve lezing die wordt aangedragen door het oecume­nisch leesrooster: 1 Petrus 2: 16-17 en 3: 1-13. Het is een spannende lezing, die in ieder geval bij veel vrouwen en hopelijk ook bij de nodi­ge mannen irritatie op roept. Maar tegelijkertijd is er bij velen vast ook sprake van nieuwsgierigheid. Wat brengt Petrus er toe om zo te schrij­ven? Het thema van de dienst is: Hoezo vrij? Link PKN Koudekerk
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Beluister de Preek van Oscar Lohuis voor De Pijler Lelystad op 27okt13 over 2 Petrus 3. “Francis Schaeffer heeft ooit een boek geschreven met als titel: The Church before the watching world (De Kerk die leeft voor een wereld die toekijkt). Onze manier van leven spreekt krachtiger dan onze woorden. Petrus heeft het in dit gedeelte specifiek over een vrouw die met een niet-gelovige man is getrouwd. Hoe kan zij zich het beste opstellen in een dergelijke situatie? In algemene zin gaat het ook over hoe we omgaan met mensen die vervelend voor ons zijn of ons kwaad doen” (35m24) Link Goednieuwsbediening/mensen-winnen-door-onze-houding-en-gedrag

Op You Tube: In het Engels Ministry van Pastor Brian Brodersen, verse by verse for a better understanding of Gods word. 1 Peter 3:1-12 (19m59)
Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een gedicht van Emily Dickinson dat geciteerd werd door Heine Siebrand in een preek op 4 mei 2014 voor Remonstranten. Emily Dickinson: een voorbeeldige vrouw.

Sommigen gaan 's Zondags naar de Kerk
Ik vier de Zondag Thuis
met een Rijstvogel als Kerkkoor -
en een Boomgaard als Gods huis...

Er zijn er die in Koorhemd gaan
Ik sla mijn vleugels uit
Van onze kleine Klokkenist komt zang
In plaats van klokgelui

God” preekt er beroemde Predikant
En de preek duurt nooit erg lang,
In plaats van naar de Hemel straks
Zal ik steeds verder gaan!
Vertaling: Geert Nijland

A SERVICE OF SONG       
Some keep the Sabbath going to church  
I keep it staying at home,
With a bobolink for a chorister,
And an orchard for a dome.

Some keep the Sabbath in surplice;
I just wear my wings,
And instead of tolling the bell for church,
Our little sexton sings.

God preaches, — a noted clergyman,
And the sermon is never long;
So instead of getting to heaven at last, 
I 'm going all along!        

Emily Dickinson


VOLGENDE WEEK
25 mei 2014, 6e van Pasen

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jesaja 41:17-20, Psalm 34:12-­23, 1 Petrus 3:8-18 en Johannes 16:16-24. Dat las ik op 29mei11.

Op het alternatief leesrooster staat: 1 Petrus 3:14-22 en maar liefst 5 liedsuggesties 350, 351, 353, 358 en 651.

Er is een apart (vast) leesrooster voor Hemelvaart 29mei14: Daniël 7:9-10 en 13-14, Psalm 47 [Psalm 93], Efeziërs 1:17-23 [Handelingen 1:1-11], Lucas 24:49-53 [Marcus 16:19-20] en 1 Petrus 5:8-11.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com