zondag 31 juli 2011

7 augustus 2011, 8e van de zomer, 7e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De zomer is een tijd met minder of gecombineerde kerkdiensten en extra's. Bijvoorbeeld 'De Ontdekking' een Zomerexpositie in de Grote of Sint Nicolaaskerk, Grote Kerkstraat 59 in Edam.
De kerk is een top 100 Rijksmonument Link grotekerkedam

De expositie loopt tot 14 augustus en toont divers werk van 8 kunstenaars rond het thema 'Heilig' in de betekenis van heilzaam, gezondmakend, noodzakelijk dus. Kunst maken en kunst kijken is
heilzaam. Kunst kan je verwonderen, verbazen, verbijsteren zelfs. Het kan je ontroeren, blij maken en als bij toverslag je leven een andere wending geven, je iets laten ontdekken wat je nog niet eerder

De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Ärgre dich, o Seele, nicht' (BWV 186), “Was willst du dich betrüben”, een Koraalcantate (BWV 107) en 'Es wartet alles auf dich' (BWV 187). De teksten horen bij de de spijziging van 4000 naar Marcus 8:1-9, nb dat is niet hetzelfde als het verhaal van vorige week of een 'vergissing', het is het tweede teken van de broden.

Een artikel over 'het raadsel van Kantate 107' door Eduard van den Hengel Link eduardvh/raadsel107

Ook op You Tube: Het klinkt bijna als een clavecimbel: de cello suite van BWV 1007 op een mandolino door Andrea Sicurella in piazza Carignano, Turijn, Italy (1m39) Link youtube

Op kijk op dit blog op 18juli2010 naar JS Bach Cantate BWV 186 "Ärgre dich, o Seele, nicht" dirigent John Eliot Gardiner, koor nb (3m57).

Concert tip: De Grote Kerk, Lange Geldersekade 2 in Dordrecht organiseert in augustus orgelconcerten. Op zaterdagmiddag (gratis) voor toeristen om 15.30 uur en woensdagavondconcerten
om 20.00 uur. Ook op zondag 14augustus een lunchconcert 12.15 uur. Link concertengrotekerkdordrecht

TEKSTEN
Deze week twee erg bekende teksten en een moeilijke. Jona en zijn gebed om uit de Walvis te komen, een lofpsalm van David, Paulus die zich excuseert voor niet gelovige Joden en in Mattheus lopen
Jezus en Petrus over water.

Jona 2:1-11
Psalm 29
Romeinen 9:1-5
Matteüs 14:22-33(36
Gezang 40

JONA
Jona is het 32ste boek van het Oude Testament. Het is verhaal is heel bekend en populair in kinderbijbels en kindernevendiensten (die er in de zomer alleen meestal niet zijn).

Het is een kort boek, 3 delen met 2 verhalen, het andere minder bekende verhaal in deel 3 gaat over de wonderboom en het slot is erg mooi. Jona is weer zo'n typisch koppige profeet die 'niet wil'.
Het boek bevat een psalmgebed van Jona om uit de walvis te komen en dat lezen wij.

Kunst tip: Ram Katzir (1969, Tel Aviv werkt in Amsterdam). Olieverf op doek 'Gefilte Fish', gemaakt voor een leesplank in het Joods Historisch Museum, Amsterdam. Link museumkrant
De leesplank met een andere walvis. ramkatzir/walvis

JONA 2:1-11
1 De Ene stuurt een grote vis
om Jona op te slokken;
dan is Jona in de ingewanden van de vis
gedurende drie dagen en drie nachten.

2 Jona bidt** tot de Ene, zijn God,
vanuit de ingewanden van de vis.
3 Hij zegt: roepen zal ik uit mijn benauwing tot de Ene
en hij zal mij antwoorden;
uit de schoot van het dodenrijk zal ik schreeuwen om hulp
en gij zult horen naar mijn stem.

4 Gij hebt mij uitgezonden de diepte in, in het hart van de zeeën,
en een rivier omringt mij;
al uw brekers en uw rollers trokken reeds over mij heen,
5 en ik, ik moest wel zeggen: ik ben verdreven
uit het tegenover van uw ogen;
ach, zal ik ooit nog kijken naar de hal van uw heiligheid?

6 Tot aan lijf-en-ziel hebben wateren mij omvat,
een oervloed blijft mij omringen;
riet zit om mijn hoofd gewonden.

7 Naar de grondslagen van bergen ben ik afgedaald, en de aarde:
haar grendels zijn achter mij voor eeuwig;
gij hebt mijn leven doen opklimmen uit het verderf,
Ene, mijn God!

8 Toen mijn ziel in mij versmachtte werd ik de Ene indachtig,
en tot u kwam mijn gebed, tot de hal van uw heiligheid!
9 Die de wacht houden bij ijdelheden van niets
moeten het voorwerp van hun vriendschap verlaten,

10 maar ik, ik zal met een stem vol dank u een offer brengen,
wat ik beloofd heb zal ik voldoen, het is de Ene die bevrijdt!
••

11 Dan zegt de Ene tot de vis,
dat hij Jona moet uitspuwen op het droge.

** worden niet uitgelegd NB In de NBV en het gezang staat 'zeewier' in plaats van riet,veel beeldender vind ik.
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel kies Jona kies 2

Liever luisteren?
Harm Meesters uit Wezep op voorleesbijbel NB Het voorlezen begint (toch) bij Jona 1 dan volgt wel 2.In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst of ga naar downloadbijbel Jona is het 32ste boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Lochem Gudula kerk Grote Markt Lochem Tijd 10uur, voorganger Ds JL Brevet. De lezingen zijn Jona 2:1-11 en Mattheüs 14:22-33. Over onvrijwillig in het water terecht komen en er wonderlijk weer uit komen. Jona en Petrus overkomt dit. Link pknlochem Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Ds Mark Janssen voor de Nederlands Gereformeerde Jeruzalemkerk in Utrecht op de 2e advent 2004. Met gedicht. Link (pdf) ngk utrecht Jona

Op You Tube: Overboard - 'The Story of Jonah' in het Engels animatie (2m43) Te downloaden op worshiphousemedia Een video van centralchristian Link youtube

of 'In The Belly of the Whale' Newboys door het 'worship' team voor Northland Church in Longwood, Florida, USA (3m17). Link youtube

Heel anders 'Jonah an overview' Rap monoloog in het Engels door GoodDeposit (8m30) Link youtube

Aanrader 'Bijzonder Bijbels Beestenboek, 12 Bijbelse dieren aan het woord' door Klaas a Smelik en Lika Tov (illustraties) Lees: 'Een zeevis rapporteert' p91. (2006, Amerfoort: NZV) Uit de bieb, want niet meer leverbaar.

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat liederen en gedichten. Het is een lof psalm van David voor God. De Ene, wordt 18x genoemd in deze Psalm. De Amidah zijn 18 zegens. Een Joodse uitleg interpreteert de psalm als dankzegging voor de Torah en het inzamelen van de ballingen. De studie van de Torah heeft als doel het dienen van de Ene (God) voor vrede. Bron: psalm 29 een joodse uitleg

Ik vond de natuurverschijnselen (aardbevingen, overstromingen, donder en brekende ceders) als bewijs van God wel opvallend (ouderwets).

Kunst tip: Surf golf, zonder bron, fotograaf, tijd of plaats. Link wave

PSALM 29, een musiceerstuk, van David.
Afferte Domino
1 Brengt aan de Ene, o zónen van góden,
brengt aan de Éne glórie en stérkte!
2 Brengt aan de Ene de glórie van zijn náam,
buigt u voor de Éne in héiligdomslúister!
3 De stem van de Ene klonk over het water,
de God der glórie liet het dréunen,
de Ene, over wátervlóeden véle!
4 De stem van de Éne zo vol krácht,
de stem van de Éne zó vol lúister!
5 De stem van de Éne breekt céders,
de Ene breekt de céders ván de Líbanon.
6 Hij laat ze spríngen als een kálf,
Libanon en Sirjon
als de zóon ván een bízon!
7 De stem van de Ene klieft vlammen vuur,
8 de stem van de Ene schúdt de woestíjn,
de Éne schudt Kádeesj' woestíjn.
9 De stem van de Ene
schudt godseiken dooreen en ontblóot hele wóuden,
in zijn témpel zegt álles: glórie!
10 De Ene is gezeten bóven de vlóed,
nu zetelt de Éne als kóning voor éeuwig.
11 De Ene: zijn geméente geve hij stérkte,
de Ene! hij zal zijn manschap zégenén met vréde!
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar complete tekst naardensebijbel kies Psalmen kies 29

Liever luisteren?
Marcel van der Steen van radio Rijnmond op voorleesbijbel Psalm 29 tot 33. In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst. Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Oud Katholieke Kerk Dordrecht Voorstraat 120, Dordrecht. Tijd 10.30 uur Bernd Wallet
Psalm 29 is de graduale, het gezang in de voormis van de Tridentijnse liturgie gezongen wordt tussen het brief van Paukus aan de Romeinen en het stukje uit het Mattheus evangelie. Link dordrecht.okkn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Ds W.F. Wisseling voor de Gereformeerde Kerk in Leek op 3 aug2008. Link pfd gkv-leek

Op You Tube: National Cathedral (Peter&Paul Cathedral) in Washington, USA. "Psalm 29 'Warship the Lord' en de Hymne:'Christ, When For Us You Were Baptized' (5m36) met beelden
van de kathedraal en een begrafenis, maar niet van het koor. Link youtube

ROMEINEN
Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus aan de gemeente in Rome. In de boekrollen 9 tot en met 11 gaat het over Gods verhouding tot het Joodse volk en de
Christenen van Joodse en niet Joodse afkomst. Paulus benadrukt dat de oorsprong van het Christendom in het Jodendom ligt en zij niet verheven zijn boven Joden Bron NBV p. 205.

In de 5 regels van vandaag lees je dat niet. Opvallend is de eerste regel. Er valt niet veel chocolade van te maken. De Nieuwe Bijbel Vertaling en de Jongerenbijbel zijn iets duidelijker. Volgens de preek
Op You Tube legt Paulus uit waarom niet alle Joden Christen worden (en dat hem dat bedroeft).

Bij verder lezen volgt in Romeinen 9:18 'God is barmhartig voor wie hij wil en maakt halsstarrig wie hij wil'. Wim van der Schee schreef er een preek over: wvdschee.
R21-22 bevat het predestinatie argument, de voorbestemming van de mens, de redenering over de pottenbakker (God) die kiest om een 'alledaagse pot' of 'een kostbare vaas' te maken. 

Kunst tip: 'Sint Paulus prekend met de Heilige Geest als duif' folio 551r in De brief aan de Hebreeen in Bible historiale van Peter Comestor, Raoulet d'Orléans (kopiist), Jean Bondol, Eerste Meester van de Bijbel van Jean de Sy, en anderen (verluchters) Parijs 1372. Nu in de Koninklijk Bibliotheek Den Haag. Link mnemosyne Paulus geeft de boodschapper zijn brief aan de Romeinen Link mnemosyne Paulus Romeinen Het Handschrift bevat 281 illustraties. Link handschriften

ROMEINEN 9:1-5
1 Waarheid spreek ik, één met Christus lieg ik niet, terwijl één met de heilige Geest mijn mede-geweten het medebetuigt: 2 dat er bij mij grote droefheid is en een niet aflatende pijn in mijn  hart. 3 Want ik heb gebeden dat ik vervloekt mocht zijn, ikzelf los van de Christus ter wille van mijn broeders-en-zusters, naar vlees-en-bloed mijn medegeborenen; 4 zij zijn Israëlieten, van hen zijn de aanneming tot zonen-en-dochters, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de aankondigingen; 5 van hen zijn de vaderen en uit hen is de Christus, naar vlees-en-bloed, die over allen God is, te zegenen tot in de eeuwigheden. Amen.
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar complete tekst naardensebijbel kies Romeinen kies 9

Liever luisteren?
Bas van Dam uit Hoogvliet op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
Of ga naar downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het NT.

Liever live?
Rooms Katholieke Parochie De heilige Familie, Oud-Beijerland zondag 11.00 uur Puttershoek zondag : 9.30uur Achthuizen zondag: 9.30 uur Oude-Tonge zaterdag: 18.30uur Middelharnis zondag: 11.00uur Link deheiligefamilie lezingen Link2 deheiligefamilie weekendvieringen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Joris Backeljauw o.p. van de Dominicanen in Leuven, Belgie op de 19e zondag in augustus zonder jaar. Link dominicanen

Op You Tube: in het Engels 'The Amazing Truth About Romans 9' door DrOakley The devotional from PRBC op 12okt08 (28m). Link youtube

MATTHEUS 14
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. We lezen verder na vorige week en weer een bekend verhaal/wonder. Het verhaal komt ook voor in Marcus 6:45-52 en in Johannes 6:15-21.  Jezus loopt op water, noodt Petrus uit die het ook even kan, dan bang wordt (het waait wel hard r30) en zinkt.

De laatste zin is daarom extra mooi: 'klein' gelovigen zinken, maar echt gelovigen hoeven slechts de zoom van Jezus kleed aan te raken om genezen te worden. 

Kunst tip: De Jezus of Basilisk Hagedis en kleinere insecten de site kennislink die uitlegt hoe dat kan. Link kennislink

Bijzonder Rik in zuid korea - - een surrealistisch bezoek aan songdo city - the bible expo 2 - het nieuwe testament Bible city on Zuid Korea Link moorsmagazine

MATTHEUS 14:22-33 EN 36
22 Meteen dwingt hij de leerlingen de boot in te stappen en voor hem uit naar de overkant te varen,
terwijl hij zich van de scharen losmaakt. 23 Hij maakt zich van de scharen los en klimt het bergland in, om apart van iedereen te aanbidden. Als het avond wordt blijft hij daar, alleen. 24 Maar de boot is al vele stadiën van het land af, geteisterd door de golven, want de wind is tegen. 25 In de vierde nachtwake komt hij naar hen toe, wandelend over de zee. 26 Maar als de leerlingen hem zien wandelen over de zee, zijn ze verbijsterd; ze zeggen: dat is een spook!, en ze schreeuwen van vrees.
27 Maar meteen spreekt Jezus tot hen en zegt: houdt moed, ik ben het, vreest niet! 28 Ten antwoord zegt Petrus tot hem: heer, als u het bent, beveel mij over de wateren tot u te komen! 29 En hij zegt: kom! Petrus stapt van de boot af, wandelt over de wateren en komt aan bij Jezus. 30 Maar als hij naar de wind kijkt wordt hij bevreesd en begint te zinken; hij schreeuwt het uit en zegt: heer, red mij! 31 Meteen strekt Jezus de hand uit, neemt hem vast en zegt tot hem: kleingelovige, waarom zo  getwijfeld? 32 Zij klimmen de boot in en de wind gaat liggen. 33 De mensen in de boot vallen voor hem neer en zeggen: u bent werkelijk een zoon van God! 34 Ze steken over en komen aan land in Gennesaret. 35 Als de mannen van die plaats hem herkennen, zenden zij bericht naar heel de omgeving, en ze brengen tot hem allen die er kwalijk aan toe zijn 36 en roepen hem te hulp om alleen maar de zoom van zijn kleed te mogen vastgrijpen. En allen die hem vastgrijpen worden gered.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar complete tekst naardensebijbel kies Mattheus en 14

Liever luisteren?
George Hendrikse uit Kloetinge op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Parochie Maria, Moeder van de Kerk Maria, Mater Ecclesiae Theobaldus, 14 oktoberplein 9, Overloon Tijd 10.30 uur, voorganger nb 'We mogen op Hem vertrouwen in de stormen van ons leven'
2e lezing: Romeinen 9:1-5, Evangelie: Mattheüs 14:22-33 Link theobaldusparochie Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Ite Pijp voor een jongerendienst met het thema “discipel van Jezus zijn” in Schoonhoven op 29jan2005. Pijp is spreker en voorganger in kerkdiensten van verschillende Evangelische, Pinkster- en Baptistengemeenten en hij is Oudste in zijn thuisgemeente, de Christengemeente Soest. Link preek-online

Op Gloria TV: Peter the Man, een powerpoint presentatie in het Engels door Saint Paul Ministries (6m) Link All Gloria.tv


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het Onze Vader gezongen door
Andrea Bocelli in het engels, uitgebracht als CD in 1999 (4m24). Link youtube
"Our Father in heaven,
hallowed be your name.
Your kingdom come,
your will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our debts,
as we also have forgiven our debtors.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil."
VOLGENDE WEEK
14 augustus 2011, 9e van de zomer, 8e na Trinitatis

Jesaja 56:1-7
Psalm 67
(Romeinen 11:13-24)
Mattheüs 15:21-28(31)
Tussentijds 64

maandag 25 juli 2011

31 juli 2011, de zondag van de spijziging van de 5000

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal,
maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Deze zondag heet de de (oud) Katholieken de zondag van de
spijziging van de 5000 naar de tekst uit Mattheus. Het is het
bekende wonder van de 5 broden en de 2 vissen.

Zomer en de kerken, een rustige tijd met veel extra activiteiten.
Waarom niet wandelen van kerk tot kerk? of loop net als Aukje
de Bildt van de Protestantse Gemeente Drachten langs 77 Grote
Kerken in Nederland. Haar route pgdrachten NB Het is een
sponsortocht, Aukje is op Aswoensdag begonnen en haar tocht is
beschreven in Nieuwsbrieven.

Kunst tip: In de Stevenskerk (gewijd 1273), St. Stevenskerkhof 62,
Nijmegen. De jaarlijkse moderne IntermediArt-Zomerexpositie en
de Nijmegen prent. Elke zondag om 14uur gratis rondleidingen.
Op zaterdagen INDOOR ZomerAroma-kindersafarie en ook (orgel)
Zomerconcerten zie hiervoor ook de agenda.

De Bach cantates voor deze zondag zijn “Herr, gehe nicht ins
Gericht(BWV 105), “Was frag ich nach der Welt” (BWV 94) en
Tue Rechnung! Donnerwort” (BWV 168). NB Deze cantates horen
bij Lucas 16: 1-9, de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester.
Op You Tube: JS Bach Herr, gehe nicht ins Gericht(BWV 105),
Barbara Schlick: sopraan, Gérard Lesne: alt, Howard Crook: tenor
Peter Kooy: bass, Chorus and Orchestra of Collegium Vocale, Ghent
Philippe Herreweghe - dirigent (1990), (1:12m07, 2: 10m02)
Link 1 youtube
1 - Chorus: Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht.
2 - Recitative for alto: Mein Gott, verwirf mich nicht.
3 - Aria for soprano: Wie zittern und wanken.
Link 2 youtube
4 - Recitative for bass: Wohl aber dem, der seinen Bürgen weiß.
5 - Aria for tenor: Kann ich nur Jesum mir zum Freunde machen.
6 - Chorus: Nun, ich weiß, du wirst mir stillen.

Of kijk op dit blog
op 1aug2010 (zonder omschrijving of beeld,
maar
wel een link naar de tekst) naar de 5e aria van BWN 168:
Herz, zerreiß des Mammons Kette

TEKSTEN
Weer tropenrooster, we lezen ook deze week slechts enkele regels
per boek. Nehemia verwijst terug naar Exodus en het verbond, de
psalm ook. God voedt, laaft en redt de Israelieten. In Romeinen
'Als God voor ons is wie kan dan tegen ons zijn?'. In Mattheus
voedt Jezus de hongerigen: het wonder van de 5 broden en de 2
vissen die 5000 man voeden, vrouwen en kinderen niet meegeteld.

Nehemia 9:15-20
Psalm 78:13-22
(Romeinen 8:31-39)
Mattheüs 14:(1) 13-21
Gezang 33

NEHEMIA
Nehemia is het 16e boek van het Oude Testament. Het boek is
eigenlijk de helft van de boekrol van Ezra (de priester) die ook
voorkomt in de boekrollen Nehemia 8-10 over de herbouw van
het godsdienstig leven. Nehemia is een 'wat minder belangrijke
figuur' maar ook een model voor leidinggevenden.

Nehemia was wijnschenker op het hof, maar toen hij hoorde over
het verval van Jeruzalem vroeg hij verlof om de wederopbouw op
zich te mogen nemen. Hij organiseerde dat voortvarend net zoals
het herstel van het naleven van de 10 geboden en de hulp aan de
armen.

In dit stukje over de 'Vernieuwing van het verbond' vertelt
Nehemia over Exodus 16 en 17 over het manna uit de hemel
en de waterspuwende rots. Ook het gegoten (gouden) kalf
(r18) wordt gememoreerd (Exodus 32) en maar ook dat r20
God hen “uw goede geest gaf”.

Kunst tip: Kapiteel in de Saint Lazare Kathedraal in Autun
“Mozes slaat het De duivel is daar kennelijk niet vrolijk om”
Bouw gestart in 1120 Autun bij Dijon, Frankrijk.

NEHEMIA 9:15-20
15 Brood uit de hemel hebt gij aan hen voor hun honger gegeven,
en waterstromen hebt ge uit de rots voor hen voortgebracht
voor hun dorst, en ge hebt tot hen gezegd dat ze moesten komen
om het land te beërven waarvoor gij uw hand hebt opgeheven
om het aan hen te geven.

16 Maar zij, onze vaderen, werden onbekookt;
zij verhardden hun nek en hebben niet gehoord naar uw geboden.
17 Zij weigerden om te horen en hebben niet teruggedacht
aan de wonderen die gij bij hen hebt gedaan;
zij verhardden hun nek en wilden koppig terugkeren
naar hun dienstbaarheid in Egypte;
maar gij waart een God van vergeving, genadig en barmhartig,
lankmoedig en groot van goedertierenheid,
en hebt hen niet verlaten.

18 Zelfs toen zij zich een gegoten kalf hebben gemaakt
en zeiden: dit is je God die je heeft doen opklimmen uit Egypte!
en zo grote godslasteringen aanrichtten,
19 hebt gij in uw overvloedige barmhartigheden
hen niet achtergelaten in de woestijn; de wolkkolom is overdag
niet van hen geweken, om hen te leiden over de weg;
en de zuil van vuur niet in de nacht,
om voor hen de weg te verlichten waarlangs zij gingen.

20 Uw goede Geest hebt gij gegeven om hun inzicht te schenken,
en ge hebt uw manna niet aan hun mond onthouden
en ge hebt hun water gegeven voor hun dorst.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Nehemia > 9.

Liever luisteren?
Jana Beranova uit Rotterdam op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel.
Nehemia is het 16e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Roermond, Minderbroederskerk, Minderbroe-
derssingel 17F, Roermond, op de hoek van de Minderbroederssingel
en de P. Vogelsstraat (schuin tegenover de Brandweer).
En (verkozen tot) de mooiste kerk van Limburg!
Tijd: 10.00 uur, voorganger Predikant ds. Gerard Rinsma (?)
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds.J.Zuurmond voor de Vredeskerk in Enschede op
zondag 4 augustus 2002. Link vredeskerk

Op Vimeo Montgomery Community Church Cincinatti Ohio USA
(29 en 25m). Eerste deel is een (geestige) preek over geinspireeerd
zijn, tweede deel is geinspireerde (goede) muziek (gospel).
All Message vimeo All worship vimeo

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat
liederen en gedichten. Deze psalm is 'een kunstig lied van
Asaf' de priester die verantwoordelijk was voor de
liturgische gezangen tijdens David en Salomo die de eerste
joodse tempel mocht bouwen. Daarvoor hadden de joden
een tent als offerplaats. Asaf heeft 12 Psalmen geschreven.
.
Net als in Nehemia wordt in de psalm uit Exodus verhaalt
het verhaal van de doorgang door de Rode/Rietzee (Exodus
14), ook de waterspuwende rots Horeb (Exodus 17). Maar
ook in r 17 de Israelieten bleven … zondigen, de Allerhoogste
tergen .. met opzet daagden zij God uit.

Kunst tip: Doortocht door de Rode Zee, Moderne Russische
ikoon van Alex Sokolov, Moskou. 20e eeuws zonder datum, plaats
Meer over Sokolov op rsvetal met een link naar een uitgebreide
maar Russische site. Link iconsexplained

PSALM 78:13-22
13 hij spleet de zee en voerde hen erdoor,
als een dam hield hij het water tegen.
14 Hij leidde hen met een wolk overdag,
in de nacht met een lichtend vuur.
15 Hij spleet de rotsen in de woestijn
en leste hun dorst met een watervloed,
16 uit de steen ontsprongen beken,
het water stroomde als rivieren.

17 Maar zij bleven tegen hem zondigen,
de Allerhoogste tergen in de woestenij.
18 Met opzet daagden zij God uit
en riepen om eten zoveel als ze wilden.

19 Zij beledigden God en zeiden: ‘Zou God in staat zijn
een tafel te dekken in de woestijn?
20 Toen hij op de rots sloeg, vloeide er water,
stroomden er beken
maar zou hij zijn volk ook brood en vlees kunnen geven?’

21 Toen de HEER dat hoorde, ontstak hij in woede,
een vuur laaide op tegen Jakob, tegen Israël ontbrandde zijn toorn.
22 Want zij hadden God niet geloofd, niet vertrouwd op zijn hulp

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Psalmen > 78

Liever luisteren?
Esther van Dijk uit Zoetermeer op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel
Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Kerk in Brugge - 't Keerske
Keersstraat 1 Brugge Belgie
Tijd 10 uur, Predikant: Ds. J.C. de Beun
Lezing 1: Matteüs 14:13-21 Lezing 2: Psalm 78:13-22
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Piet Goris voor de Katholieke Kerk in Belgie op
3aug2003. Link preken.be

Op You Tube: Geschiedenisles 1 en 2: Clip op Psalm 78 uit
PSALMEN VOOR NU. Voor de evangelische gemeente
Parousia in Gouda (21aug2008). Deel1 (6m04) youtube
Deel2 (7m50) youtube.

ROMEINEN
Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Het
is een brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Rome.

In hoofdstuk 8 'Leven door de Geest' R31 begint 'Wat zullen wij
zeggen bij dit alles? Als God vóór ons is, wie is tegen ons?
Het eindigt met 'niets kan ons scheiden van de liefde van God'
(die is in Christus Jezus, onze Heer).

Kunst tip: Op Flickr een foto van Tony Warrel, van de deurpost
van Crockets Hotel in Hawes, North Yorkshire VK 1 maart 2011.
Link flickr

31 Wat zullen wij dan zeggen bij dit alles?
Als God vóór ons is, wie is tegen ons?
32 Die zijn eigen zoon niet heeft gespaard,
maar hem ter wille van ons allen heeft prijsgegeven,
hoe zal hij niet ook mét hem ons alle dingen schenken?
33 Wie zal iets inbrengen tegen uitgelezenen van God?
God die rechtvaardigt?

34 Wie is het die veroordeelt?
Christus Jezus, die gestorven is, wat meer is: opgewekt,
die is ter rechterhand van God, die ook voor ons pleit?

35 Wie zal ons scheiden van de liefde van de Christus?
verdrukking of nood of vervolging
of honger of naaktheid of gevaar of een zwaard?
36 Het is zoals geschreven staat:
'wegens u worden wij heel de dag gedood,
wij worden beschouwd als schapen voor de slacht' (Ps. 44:23),
37 maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars
door hem die ons zijn liefde heeft betoond.
38 Ja, ik ben er zeker van dat noch dood noch leven
noch engelen noch overheden
noch bestaande toestanden noch toekomstige machten
39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel
bij machte zal zijn ons te scheiden
van de liefde van God die is in Christus Jezus, onze Heer.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Romeinen > 8

Liever luisteren?
Bas van Dam uit Hoogvliet op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
Of ga naar downloadbijbel
Romeinen is het 6e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Kerk Kralingen
Oosterkapel, Ringvaartweg 125, Rotterdam
Tijd: 9.30 uur, voorganger ds A. de Wit
Kralingen-West Hoflaankerk, Oudedijk 2 Rotterdam.
Tijd: 10.00 uur, voorganger ds L. Korevaar
Het slot van Romeinen 8 is een soort overwinningslied.
God-met-ons, Immanuël, maakt dat wij de rampen die ons
kunnen treffen kunnen doorstaan. Dat komt omdat zelfs de
tien genoemde invloeden op ons leven ons niet kunnen
scheiden van Gods liefde. Link protestantskralingen
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Lees of luister naar de Preek van ds B de Graaf voor de Christelijk
Gereformeerde Gemeente Nunspeet op 13aug2006 door Zendtijd voor
Kerken) Link zvk

Op You Tube: Walter Hawkins 'Romans 8:31 & 32' op het album
I feel like singing (2m24). Eindigt nogal abrupt. Link youtube

MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Deze boekrol
begint met de dood/martelaarschap van Johannes de Doper in
opdracht van Herodes. Als Jezus zich terugtrekt (om te rouwen?,
volgens Marcus 'om uit te rusten') wordt hij toch gevolgd door een
mensenmassa. Hij heeft medelijden, helpt ze en geneest de zieken.

Dan volgt het verhaal over het wonder van de 5 broden en de 2
vissen die 5000 mannen voedde, de vrouwen en kinderen niet
meegeteld. En ze hadden ook nog 12 manden brood over.!

Het is het enige wonderverhaal dat in alle vier evangelies
voorkomt (Marcus 6:30-44, Lucas 9:10-17 en in Johannes 6:1-14).
In de NBV heet het 'overvloed aan brood, gebrek aan geloof' in
de andere envangelies 'het teken van het brood'.

Kunst tip: Foto van Conens en van Wiechem van een plafond
mozaiek van het wonder in de Christus-in-Chora kerk (Kariye
Camii, 'kerk in het weiland') in Istanbul, Turkije. De kloosterkerk
is in de 12e eeuw op een oudere kerk gebouwd en werd verwoest.
Heropgebouwd door een maecenas Theodorus Metochites (1270-
1332). Link oudweb/brood

MATTHEUS 14:1 en 13-21
1 In die tijd hoort viervorst Herodes het ongehoorde over Jezus
...
13 Als Jezus het hoort neemt hij de wijk daarvandaan,
in een boot naar een plek in de woestijn om op zichzelf te zijn.
De scharen die daarvan horen volgen hem vanuit de steden te voet.
14 Als hij uitstapt ziet hij een grote schare,
en is om hen bewogen; hij geneest hun arme drommels.
15 Maar als het later wordt, komen de leerlingen tot hem
en zeggen: deze plek is een woestijn,
en het etensuur is al voorbijgegaan;
maak u dan los van de scharen, opdat ze weggaan naar de dorpen
en voor zichzelf levensmiddelen kopen!

16 Maar Jezus zegt tot hen: het is niet nodig dat ze weggaan:
geeft gij hen te eten!
17 Zij zeggen tot hem: we hebben hier niets behalve vijf broden
en twee vissen!
18 Maar hij zegt: brengt die hier naar mij toe!
19 Hij beveelt de scharen te gaan aanliggen op het gras
Hij neemt de vijf broden en de twee vissen,
kijkt op naar de hemel en spreekt de zegening uit.
Hij breekt de broden en geeft ze aan de leerlingen,
en de leerlingen aan de scharen.
20 Allen eten en worden verzadigd.
Als ze wat er over is van de brokken oprapen,
zijn dat twaalf volle korven.
21 Die hebben gegeten, dat zijn zo´n vijfduizend mannen geweest,
afgezien van vrouwen en kinderen.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar complete tekst naardensebijbel > Mattheus > 14

Liever luisteren?
George Hendrikse uit Kloetinge op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel
Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Joannes de Dooper Parochie Pijnacker
Oostlaan 38 Pijnacker
Tijd: 9uur, voorganger ? NV Er wordt ook gelezen uit Jesaja 55
en Romeinen 8:35-37 lectionarium Link H.Joannes de Dooper
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Father Joseph, oa over de verschillen in de evangelies.
Hij is een priester-monnik (en voormalig abt van de Holy Trans-
figuration Monastery (Mount Tabor Monastery), een Byzantijns
Oekrains Katholiek Kloostergemeenschap in Redwood Valley,
Californie, USA. In het engels van 7juni2008. Let ook op de
(moderne?) ikoon (zonder bronvermelding). Link wordincarnate

Op Vimeo: Matthews 14:13-21 in het engels (sok)poppenspel
door A Ordinary 'No Strings Attached Puppeteers' of the Smyrna
Presbyterian Church, Waynesboro, Virginia, USA. Link vimeo

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed
en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed
dat Jezus heeft geleerd. Deze keer vanwege de hongersnood in
Afrika, het thema 'God/Jezus/het geloof voedt' en omdat mijn
zoon woensdag op de PC Juliana school zo braaf meebad:

Gebedjes voor en na het eten.

Voor het eten:
Vader in de hemel,
U bent zo goed,
want U geeft ons eten
in overvloed.

God, dank U, voor ons dagelijks brood.
Wilt U ons helpen om te delen,
met mensen die arm zijn en in nood.

Lieve Vader, U laat alles groeien,
de zon schijnt en de regen valt,
zodat alles groeit,
en het zaad dat werd gezaaid,
nu als koren wordt gemaaid.

Voor ons eten, lieve Heer,
vragen wij om Uw zegen.
Geef ons door het eten kracht,
om te wandelen op Uw wegen

Lieve Vader, van U zijn alle dingen,
van U alleen.
Van u is alle eten,
en al het goede om ons heen.

Wilt U ons eten zegenen,
en zorg voor al wat leeft.
en leer mij te danken,
voor al het goede dat U ons geeft.


Na het eten:
Heer, ik dank U voor alles wat ik weer van U ontvangen heb.
Geef mij een hart, dat U liefheeft en U dient.
maak mij gehoorzaam en leer mij te leven naar Uw wil.
Amen.
Bron Gebeden voor kinderen op Hope4holland

VOLGENDE WEEK
7 augustus 2011, 8e van de zomer, 7e na Trinitatis

Jona 2:1-11
Psalm 29
Romeinen 9:1-5
Matteüs 14:22-33(36
Gezang 40

dinsdag 19 juli 2011

24 juli 2011, 6e van de zomer, 5e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal,
maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Ook in Utrecht kunt u zomers kerken kijken. Van 28 juni t/m
10 september 2011, leiden gidsen in de diverse kerken u gratis
rond. De kerken die meedoen zijn de St Augustinuskerk, de
St Catharinakathedraal bij het Catharijneconvent, De Domkerk
(bezoek dan ook de toren en de tuin), de Doopsgezinden Kerk,

Of ga in augustus naar een con cer in de Leeuwenberg, de kerk
die als concertzaal gebruikt wordt. (De Leeuwenberges zijn ook
Geertekerkers geworden). Link vredenburg. Informatie of een
afspraak voor groepen via info@kerkenkijken.nl

Kunst tip: 24 juli is de sterfdag van de Heilige Cunegonda
(koningin) van Polen. Cunegonda besteedde haar tijd aan gebed,
zorg voor de armen en versterving. De H. Cunegonda is de
beschermheilige van Polen en Litouwen. Met een mooi altaar
schilderij van Grzegorz Czarnic (circa 1686)

De Bach cantates voor deze zondag zijn: 'Wer nun den lieben Gott
läßt walten' (Koraalcantate BWV 93), 'Siehe, ich will viel Fischer
aussenden' (BWV 88), 'In alle meinen Taten' (Koraalcantate BWV97)
Met mannelijke countertenoren of alten.
Tekst van het 7e couplet van BVW 88
(Past ook erg mooi bij de psalm)

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen
Verricht das Deine nur getreu
Und trau des Himmels reichem Segen
So wird Er bey dir werden neu.
Denn Welcher seine Zuversicht
Auf Gott setzt den verläst Er nicht.
NB De tekst van 7 couplet BWV 93 is identiek aan BWV 88.

Op You Tube: JS Bach BWV 93 'Wer nur den lieben Gott lässt
walten' Couplet 1,4,en 7, Georg Neumark (4m08) Link youtube

Concert tip:
De Martin Mans Band (met organist Martin Mans, drummer Martin
Snel, pianist Mark Brandwijk, trompettiste Jantine Kalkman en
saxofoniste/zangeres Evelien Keesmaat). Mans wil het orgel onder
de aandacht brengen bij mensen die niet snel naar een orgelconcert
zullen gaan met bewerkingen van bestaande klassieke muziek,
arrangementen van filmmuziek en andere populaire muziek.
Meppel (14/7), Zwijndrecht (15/7), Monster (20/7), Franeker (21/7),
Buitenpost (1/8) Doornspijk (3/8) Rhenen (6/8) etc.
Bekijk martinmans

TEKSTEN
Het is 'tropenrooster', ondanks dat het nauwelijks zomer lijkt deze
week. We lezen slechts enkele regels per boekrol, uit de langste
psalm 119, maar 9 regels. In totaal 30 regels over het belang van
wijsheid (van Salomo), de wetten en de regels in de lofspalm op
de wet. In Romeinen de helpende Geest en het uitverkoren zijn en
in Mattheus zoeken naar het goede en de voltooing waarbij engelen
de rechtvaardigen zullen scheiden van de kwaadwilligen.

1 Koningen 3:5-12
Psalm 119:121-128
(Romeinen 8:26-30)
Mattheüs 13:44-52(58)
Gezang 479

1 KONINGEN
1 Koningen is het 11e boek van het Oude Testament. Het is het
vervolg op de 2 boeken van Samuel over het -door God afgeraden-
koningschap. Het is een combinatie van vertelkunst en geschieds-
schrijving. De theologische visie is simpel: ontrouw aan God en
zijn wetten heeft rampen tot gevolg en inkeer en berouw voorspoed.

In dit stukje 'de wijsheid van Salomo' (hij is zoon van David en
Batseba) omdat hij God -die in een droom aan hem verschijnt-
vraagt om wijsheid. Hij wordt hierdoor de wijste van allen.

Salomo was trouwens niet zo'n lieverdje volgens de inleiding in
de NBV: hij ontdeed zich meedogenloos van de oppositie na de
dood van zijn vader David. Een man werd zelfs in de offerplaats
vermoord. Wat ik ook niet wist, Salomo is de schoonzoon van de
farao.

NB dit stukje wordt gevolgd door het bekende Salomons oordeel
over het kindje van de 2 hoeren (wist u dat?) dat (bijna) in
tweeen gehakt wordt.

Kunst tip: Koning Salomo in Sjahnama, het boek der koningen'
geschilderd op perkament door de Perzische Meester in een laat
16e eeuws handschrift. Nu in de British Library, London, VK

Kunst tip: 'Het Salomons oordeel', toegeschreven aan Ingobertus,
circa 880. In de kerk van San Paolo, Rome, Italie. Link vanderbilt

1 KONINGEN 3:5-12
5 In Gibeon heeft toen de Ene zich aan Salomo laten zien,
's nachts in de droom God zegt: vraag maar, wát zal ik je geven?

6 Salomo zegt: gij, gij hebt uw dienaar David, mijn vader,
grote vriendschap bewezen,
evenals hij voor uw aanschijn is voortgegaan in trouw,
gerechtigheid en oprechtheid van hart jegens u
gij hebt met hem deze grote vriendschap bewaard
en hem een zoon gegeven die zetelt op zijn troon,
zoals het heden ten dage is;

7 en nu, Ene, mijn God, hebt gij uw dienaar wel koning gemaakt
in plaats van David, mijn vader,
maar ik ben nog maar een kleine jongen
en weet niet uit te trekken en thuis te komen,-

8 ik, uw dienaar in de gemeente die gij hebt uitgekozen,
een talrijke gemeenschap die niet te schatten en niet te tellen is
zo talrijk;

9 geef dan aan uw dienaar een horend hart
om over uw gemeente recht te spreken,
om te onderscheiden tussen goed en kwaad;
want wie is in staat
over deze eervolle gemeente van u recht te spreken?

10 Dit woord is goed in de ogen van de Heer,
omdat Salomo uitgesproken dit heeft gevraagd.
11 God zegt tot hem: omdat je uitgesproken dit hebt gevraagd
en voor jezelf niet gevraagd hebt om vele dagen
en voor jezelf niet gevraagd hebt om rijkdom
en niet gevraagd hebt om de ziel van je vijanden,

maar voor jezelf gevraagd hebt om de gave des onderscheids
bij het aanhoren van een rechtszaak,
12 zie, ik zal doen naar je woorden; zie, geven zal ik je
een hart zo wijs en onderscheidend
dat er niemand geweest zal zijn
als jij vóór jouw verschijning
en ná jou er niemand als jij zal opstaan

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > 1 Koningen > 3

Liever luisteren?
Thea Kieckens-Bronder uit Vlaardingen op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
1 Koningen is het 11e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Roden-Roderwolde
Tijd: 9.30 uur Catharinakerk, Brink 2, voorganger: Ds.Th. van
Beijeren, organist Erwin Wiersinga.
Tijd: 9.30 uur Jacobskerk Hoofstraat 25, Roderwolde, voorganger:
mevr. kw A.F. Mekes, organist: Lykle de Boer, familie Balster.

Tijd: 10.00 uur Op de Helte, Touwslager 125, voorganger:
Ds.H.J. Meijer, organist Gerard Duursema.
Thema:Gevonden! De lezingen zijn uit 1 Koningen 3:5-12 ev.
Link pkn-roden
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van C.A. Aangeenbrug voor de Protestantse gemeente Hoog
Zwaluwe op 14okt2007 over 'Karaktertrekken van de wijheid van

Op You Tube: 'King Solomon's wisdom and prosperity' in het
engels, verwijst oa naar het boek Spreuken met de 7 pilaren
van wijsheid (2m16). Link youtube

PSALM 119
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat
liederen en gedichten. De psalm bestaat uit 22 strofen die beginnen
met de letters van het hebreewse alfabet. Dit stukje r121-128 heet
'ain' naar de 16e letter van het (klinkerloze) alfabet)

In het latijn heet het 'Feci iudicium', vrij vertaald 'houd je aan de
wet(ten)'. De hele psalm is een lofpsalm op de Wet en de regels.
Opvallend zijn r67, 71 en 107 over de zin van vernedering. Er
wordt gesproken over bedriegelijke wegen (r29), het betrouwbare
pad (r30) en de weg van uw wetten (r33) en het pad van uw
geboden (r35).

Zondaars (r20, 53, 61, 115), hoogmoedigen (r69, 78, 85, 122),
vijanden (r98), wankelmoedigen (r113) en belagers (r139) komen
op het pad, maar in de tekstkeuze van zondag opeens
'onderdrukkers'. Weliswaar hoogmoedige onderdrukkers,
maar toch............

Kunst tip: Versierde beginletter van psalm 119 met taferelen uit het
leven van David oa op weg op een ezel. In het Egerton Bohun Psalter
-Hours (Getijdenboek) een van de bijbels gemaakt voor de Bohun
familie, de graven van Hereford, Essex, and Northampton in de 13e
en 14e eeuw. Nu in de British Library London. VK. Link bl.uk

PSALM 119: Feci iudicium
121 Plichtsgetrouw deed ik geréchtigheid en récht,-
leger mij níet bij mijn ónderdrúkkers!
122 Posteer u voor uw díenaar ten góede,
dat onbesúisden mij niet ónderdrúkken.
123 Popelend zagen mijn ogen úit naar uw héil,
naar uw geréchtigheid zoáls voorzégd.
124 Passend en recht naar uw vriendschap,
doe zó aan uw díenaar, uw ínzettingen, wil míj die léren.
125 Pleiten wil ik: ik díen u, schenk gij mij ínzicht,
dat ik uw overéenkomstén leer kénnen.
126 Precies nu is het tíjd, ENE, voor een dáad:
gebróken hébben ze uw Wét!
127 Paarlen echter zijn mij úw gebóden,
ik heb ze liever dan goud en het édelsté metáal.
128 Paden van leugen, ik ben ze álle gaan háten,
daarom houd ik uw órders álle voor récht!

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Psalmen > 119

Liever luisteren?
Thijs van den Brink, EO Presentator op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Parochie de goede Herder, de schaapskooi Landsmeer
Zuideinde 34, Landsmeer
Tijd: 10.00 uur, Voorganger: Diaken Jack Noë, organist: Karel
Blok, lectrice Elly de Vries. Uit het kerkblad 'Voor koning Salamo
werd het uur van de genade, van het inzicht dat God trouwer is dan
mensen, en dat Hij bereid is een geest vol wijsheid en begrip te
geven aan ieder die Hem daarom bidt'. Alle leerooster teksten
Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Henk te Voorde, theoloog maar werkzaam in de itc.
“Gaat voor in kerkdiensten van gemeenten van verschillende
signatuur”. Link Voorde > preken > psal 119, een
samengestelde versie, ook te beluisteren als MP3.

Op You Tube: in ht engels Psalm 119 'Ain' r121-128 (51sec)
Link youtube

ROMEINEN 8
Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Het is een
brief van Paulus aan de gemeente in Rome met aanwijzingen en
hier beloften.

Als Remonstrantse valt mij natuurlijk r 29 op die lijkt te verwijzen
naar het idee van 'voorbestemd', uitverkoren zijn, ook predestinatie
genoemd. Geloven in pre-destinatie -of niet- is de reden waarom
deRemonstranten in 1619 op de Synode (kerkvergadering) van
Dordrecht uit uit de Protestantse kerk gegooid zijn.
Ik/Remonstranten geloven in eigen verantwoordelijkheid.

Op de site van christenen en uitgebreide verhandeling over

Kunst tip: (Maurits Cornelis) Escher (1898-1972), litho
Predestinatie. Exemplaren in handen van verzamelaars.
Link artvalue ook bij Christies te zien

ROMEINEN 8:26-30
26 Zo komt ook de Geest onze zwakheid méé te hulp
want wat wij naar behoren zullen bidden weten wij niet
maar de Geest zelf pleit voor ons
met onuitsprekelijke verzuchtingen.

27 En hij die de harten doorgrondt,
weet wat het streven van de Geest is,
dat hij, overeenkomstig God, voor heiligen pleit.

28 Wij weten dat voor wie God liefhebben
hij alles doet mede-werken ten goede,
voor wie naar zijn voornemen geroepen zijn.
29 omdat wie hij tevoren heeft willen kennen
hij ook tevoren heeft bestemd tot mede-gestalten
van het beeld van zijn zoon, opdat deze zal zijn eerstgeborene
onder vele broeders-en-zusters.
30 Wie hij heeft voor-bestemd die heeft hij ook geroepen,
en wie hij heeft geroepen die heeft hij ook gerechtvaardigd,
en wie hij heeft gerechtvaardigd die heeft hij ook verheerlijkt.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Romeinen > 8

Liever luisteren?
Bas van Dam uit Hoogvliet op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
Romeinen is het 6e boek van het NT.

Liever live?
Evangelisch Lutherse Gemeente Den Haag
Lutherse Burgwal 2 Den Haag
Tijd 10.15 uur, voorganger Ds. A. Wicke
Swaenehove: ds. R. Drenth 1 Koningen 3:5-12, Romeinen 8:26-30
en Matteüs 13:44-52(58) Link luthersdenhaag pdf
Elke zaterdag om 12.45 uur orgelconcerten in de zomerconcerten
Woensdag om 12-13.30uur, Citykwartier: 12.45-13.00 uur.
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds. P. Kurpershoek voor de Tehuisgemeente (NGK) in
Groningen op 10april2011 bij een Themadienst over het gebed en
een gemeentegesprek: 'Hebben we woorden om te bidden in ons

Op You Tube: He's concerned, lied in het engels door Cece
Winans naar Romans 8:28 (3m26). Link youtube

MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. De tekst gaat
over 'de vondst van je leven' het koninkrijk der hemel(en). Laat ik
het vertalen met 'geloof'. Ook de 'voleinding, de dag des oordeels'
als engelen komen en de 'bozen' (kwaadwilligen in de NBV) in de
vuuroven werpen.

Kunst tip: Jheronimus Bosch (1450-1516) Drieluik 'het Laatste
Oordeel' (uit 1482). Op het rechterpaneel de hel met zondaars.
Nu in het Akademie van Beeldende Kunsten Wenen.
of
Kunst tip: Plafondschildering Mattheus 13:44-45 in de Heilige
Pancratius kerk in Heerlen, gebouwd door Cuypers. Charles Eyck
beschilderde de plafonds. Link Mattheus 13:44-45

MATTHEUS 13:44-52
44 Het koninkrijk der hemelen lijkt op een schat
verborgen in de akker; een mens vindt die
en verbergt hem; van blijdschap over hem gaat hij heen,
verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker!

45 Wéér waar het koninkrijk der hemelen
op lijkt: een koopman op zoek naar mooie parels

46 als hij één heel kostbare parel vindt, gaat hij heen,
heeft alles verkocht wat hij had en koopt hem!
47 Wéér waar het koninkrijk der hemelen op lijkt: een sleepnet,
in de zee geworpen, en dat van elke soort bijeenbrengt

48 wanneer het vol is halen ze het omhoog, de oever op
ze gaan zitten en lezen de goede bijeen in vaten
maar de rotte werpen ze weg
49 zó zal het zijn in de voleinding van deze wereldtijd:
de engelen zullen uittrekken en de bozen afzonderen
uit het midden der rechtvaardigen,

50 en zullen hen werpen in de vuuroven; daar zal
het geween zijn en het knarsen van de tanden!
51 verstaat gij dit alles? Zij zeggen tot hem: ja!
52 Hij zegt tot hen: daarom lijkt elke schriftgeleerde
die leerling is geworden in het koninkrijk der hemelen
op een mens, een huismeester, die uit zijn schatkamer
nieuwe en oude dingen te voorschijn werpt!

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Mattheus > 13

Liever luisteren?
Loïs van Bruggen op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel
Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Grote of Sint Gudula kerk, Markt 2, Lochem.
Tijd: 10.00 uur: ds. J.L. Brevet. De lezingen zijn 1 Koningen 3:1-12;
Psalm 119:121-128 en Mattheüs 13:44-52. Over de door Salomo
gevraagde en gekregen wijsheid. Dit leidt tot inzicht en die thema’s
komen terug in de Psalmlezing en de gelijkenissen van Mattheüs 13.
Mmv de Instrumentalkreis uit Hohenstein-Ernstthal, o.l.v. Albrecht
Reuther. Link pknlochem
De kerk organiseert ook zomerconcerten Gudulacultureel
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds. L.A. van Baardewijk voor de Nederlands
Gereformeerde kerk in Loosdrecht zd 'Een schat die verborgen is'

Op You Tube: Animatie van Matthew 13:44 in het engels (1m56).
Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed
en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed
dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een Japans dankgebed voor de
zomer

Dankgebed
De vogels zingen
en de eekhoorntjes kwetteren in de bomen.
Zij loven en danken God,
die hun bessen en noten gaf.
Laten ook wij zingen:
heb dank, God, dank,
dat Gij in overvloed,
rijst, tarwe en aardappels
ons hebt gegeven,
dat Gij druiven, kastanjes,
vijgen in overvloed ons gaf.
Amen.


Bron: hetvagevuur > gebeden > zomer

VOLGENDE WEEK

31 juli 2011, 7e van de zomer, 6e na Trinitatis

Nehemia 9:15-20
Psalm 78:13-22
(Romeinen 8:31-39)
Matteüs 14:(1) 13-21
Gezang 33