dinsdag 23 augustus 2011

28 augustus 2011, 11e van de zomer, 10e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De eerste startzondagen beginnen alweer, want de vakanties in het Zuiden en Midden zijn voorbij. Startzondagen zijn het begin van het kerkelijk 'seizoen' en bieden meestal een overzicht van alle
(geplande) activiteiten. Het overzicht van andere startzondagen2011

De Protestantse Gemeente Steenbergen (Noord Brabant) Kerkplein 7, Steenbergen heeft haar Startzondag deze zondag en organiseert na de dienst (aanvang 10uur) een foto puzzeltocht met als thema 'Liefde' en daarna een High Tea. Link startzondag2011 of protestantse-gemeentesteenbergen bij 'Rond de kerken'.

Kunst tip: De World Press Photo tentoonstelling is tot en met 28 augustus te zien in de Grote Kerk in Naarden. Het zijn winnaars in veel categorieën van de jaarlijkse persfotografie wedstrijd. De
reizende tentoonstelling, is te zien in 90 steden wereldwijd. NB Er zijn dit jaar erg weinig foto's leuk voor kinderen. Link World Press Photo 2011_Naarden of Grote Kerk Naarden

Of maak een spirituele wandeling in Scheveningen en Den Haag langs een begraafplaats, (gedenk)beelden, hofjes, kerken, beelden etc. Link Spirituele wandeling van kerk zonder dak naar schone kunst

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Schauet doch und sehet, ob irgend ein Schmerz sei" (BWV 46), "Nimm von uns, Herr, du treuer Gott" (Koraalcantate BWV 101) en "Herr, deine Augen sehen
nach dem Glauben" (BWV 102). NB Deze teksten horen (eigenlijk) bij Lucas 19:41-48: voorspelling van de verwoesting van Jerusalem.

Op You Tube:
JS Bach Cantata BWV 46 "Schauet doch und sehet" o.a. door John Elliot Gardiner (6m45). Link youtube

of kijk op dit blog op 8aug2010 naar naar J.S. Bach BWV 101 Duett Joanne Lunn, Sopraan en Daniel Taylor, Alt met de English Baroque Soloists gedirigeerd door J. E. Gardiner (6m08) en intro's van
chorus, recitative, aria van BWV 46 

TEKSTEN
Deze week gaan de teksten over van alles, over onwillige en koppige gelovigen, over de kracht van geloof en het (on)nut van offers. In Jeremia het volk dat niet luistert en/of niet doet wat God wil zoals
brandoffers brengen, in de lofpsalm ook lof voor God's 'rechtspraak'. In Romeinen het advies om te doen waarvoor men getalenteerd is in de gemeenschap,' het lichaam' van (in) Christus'. In Mattheus wel 3 wonderen: een genezing, de kracht van het nietige mosterdzaadje en een nuttige vondst. Verder harde kritiek op het 'kleine' geloof van de leerlingen en Jezus visie op de (tempel) belasting en koppig zijn.

Jeremia 7:23-28
Psalm 105:1-7
(Romeinen 12:1-8)
Matteüs 17:14-20
Gezang 409

JEREMIA
Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament. Jeremia is een van de 'grote', belangrijke profeten. Jong en eerst onwillig werd hij geroepen en profeteerde tijdens de ondergang van Juda en haar
hoofdstad Jeruzalem (in 586 en het begin van de Babylonische ballingschap). Jeremia. is beroemd door zijn eigen werkwoord 'Jeremiëren' = jammeren, weeklagen. Zijn dreigende profeties waren niet erg populair. Jeremia 7 is een nog profetie uit de tempel (in Jeruzalem, na zijn waarschuwingen voor de naderende verwoesting van de tempel mocht hij het complex niet meer betreden. In r 25-26 Jeremia profeteert God's klacht dat er niet naar zijn profeten wordt geluisterd 'al zond hij ze vroeg op de dag'.

Kunst tip: Michelangelo Buonarroti (1475–1564), fresco (circa 1508-1512) van Jeremia in de Sixtijnse kapel, Vaticaanstad Rome Italië. Link Jeremia

JEREMIA 7:21-28
21 Zo heeft gezegd de Ene, de Omschaarde, de God van Israël:
voegt uw opgangsgaven bij uw slachtoffers en eet rustig het vlees
22 want ik heb met uw vaderen niet gesproken en hen niet geboden
ten dage dat ik hen uitleidde uit het land van Egypte,
over woorden betreffende opgangsgave en slachtoffer;
23 alleen dít woord heb ik hen geboden, toen ik zei:
hoort naar mijn stem, wezen zal ik u tot God
en gij zult mij tot gemeente wezen;
wandelen zult ge over heel de weg die ik u zal gebieden,
opdat het u goed gaat!
24 maar ze hebben niet gehoord en hun oor niet geneigd,
maar zijn voortgegaan in de raadslagen,
in de zelfverzekerdheid van hun kwaadaardig hart;
ze werden tot rug en niet tot aanschijn,

25 vanaf de dag dat uw vaderen zijn weggetrokken
uit het land van Egypte tot op deze dag;
ik zond tot u al mijn dienaren de profeten,
vroeg op de dag zond ik ze
26 maar ze hebben niet naar mij gehoord
en hun oor niet geneigd; ze hebben hun nek verhard,
deden erger kwaad dan hun vaderen;
27 zul jij tot hen al deze woorden spreken en horen ze niet naar jou,
zul je tot hen roepen en antwoorden ze je niet,
28 zeggen zul je dan tot hen: dit is het heidenvolk van hen die
niet hebben willen horen naar de stem van de Ene, hun God,
en geen terechtwijzing aannamen;
de trouw ging verloren, weggesneden uit hun mond!

De Naardense Bijbel vertaling uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar de tekst in de Nieuwe Bijbel Vertaling

Liever luisteren?
Ronald Vonk van Radio Rijnmond op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst. Of ga naar downloadbijbel Jeremia is het 24ste boek van het OT.

Liever live?
Prot GemeenteWestervoort Dorpstraat 61 Westervoort (bij Arnhem). Tijd 10 uur, voorgangster ds. Joanne Greving De lezingen zijn Jeremia 7: 23-28 en Matteüs 17: 14-20. Gemeenschappelijk punt in
beide lezingen is het gebrek aan geloof. Israël had een gebrek aan geloof en daarom keerde het zich van God af en ook Jezus leerlingen hebben te weinig geloof, daardoor kunnen ze de maanzieke jongen niet genezen. Link werenfried  
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Ds. Michaël Verboom voor het Kerkje in Vuursche op 5 juni 1757 over Jeremia 7 vers 4-7 'Vertrouw niet op valse woorden' Link destulpkerk
of
Ds J de Kok voor de Kruiskerk in Diever op 31 augustus 2008 over Jeremia 7 en Matheus 17 over defaitisme in de kerken en bij gelovigen. Pfd kruiskerkdiever of kruiskerkdiever
Op You Tube: In het engels de teksten van Exodus en Jeremia 7:22 'Tegenstrijdigheden in de Bijbel' over offergaven (2m). Het offer als 'aflaat' keurt Jeremia (al) af. Mdean heeft 124 korte video's met veel (tegenstrijdige) onderwerpen uit de Bijbel. (En critici) Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat liederen en gedichten. De psalm heet Confetimini Domino naar de 2e regel in het latij (op scripturetext)

De psalm staat ook letterlijk in 1 Kronieken 16:8-22 als psalm van Asaf 'Op die dag droeg David Asaf en zijn verwanten op voortaan als volgt de lof van de HEER te zingen: Link 1 Kronieken 16 (NBV)

Kunst tip: Abraham bouwt een altaar in Hebron (na Sodom en Gomorra en het lot van Lot). History Bijbel van Utrecht, Verluchters van de 1e Generatie: Alexander Meester, Claes Brouwer, Psalter Meester, Meesters van Otto van Moerdrecht, Meester Azor, Meester F, Gethsemane Meester (circa 1430 Nu in het Meermanno Westreenianum, Koninklijke bibliotheek Den Haag. Miniatuur 22 van
78 D 38 I of 18v. Link Meermanno

PSALM 105 Confitemini Domino
1 Brengt dank aan de ENE, róept hem bij zijn náam,
maakt bij de gemeenschappen zijn hándelén bekénd.
2 Zingt voor hem, wilt spélen voor hém,
maakt gewág van al zijn wóndere wérken!
3 Prijst u gelukkig met zijn héilige náam,
verheuge zich het hart van wie zóeken náar de ÉNE!
4 Vraagt raad bij de ÉNE en zijn krácht,
zoekt zijn áangezícht voortdúrend.
5 Weest indachtig zijn wónderen die hij déed,
zijn tekenen, de réchtspraak ván zijn mónd,
6 Zaad van Ábraham, zijn díenaar,
zonen van Jákob, door hém verkóren!
7 Hij, de ÉNE, is onze Gód,
over heel de áarde klínkt zijn réchtspraak

De Naardense Bijbel vertaling uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar de tekst in de Nieuwe Bijbel Vertaling

Liever luisteren?
Mirjam Nieboer van IKON en vertaler Duits op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Vierpolders, Dijckpotingen 1, Vierpolders. Tijd 9.30 uur, voorganger mevr. ds. S. Hovestad-de Jong en op het orgel Marco Koster. Link dorpskerkvierpolders Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Wim van der Schee voor de Gemeente in Loenen-Abcoude op 13maart 1996, (houdbaarheid verstreken) Link wvdschee 

Op You Tube: Song of Taizé (een oecumenisch klooster in Taize in Frankrijk) 'Confitemino Domino' met beelden van Christus als de Goede herder (4m07). Zonder datum of bron. Link youtube

You Tube Mix for Taize: Taize playlist You Tube

ROMEINEN
Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. We maken een sprongetje naar een mooie tekst over de taak die mensen kunnen vervullen als onderdeel van de gemeenschap/de wereld. Met heel
concrete voorbeelden van 'gaven' en er bij passende beroepen. r7 en 8 kennen nogal wat verschillende vertalingen: In de Leidse Vertaling: 'Heeft iemand profetie, zo zij die het geloof gelijkvormig
heeft iemand een ambt, zo neme hij het ambt waar; leert iemand, zo neme hij het leren waar'. In de Lutherse Vertaling: 'Hebt gij de gave der profetie, gebruik die overeenkomstig uw geloof; of die van
het bedienen leg u toe op het bedienen; of zijt gij een onderwijzer, geef dan onderricht'. Meer vertalingen op Biblia.net Link Romeinen 12

Kunst tip: Naar r7, de (oudste) Universiteit van Bologna in het Liber ethicorum des Henricus de Alemannia, Henricus doceert. Uit de 2e helft van de 14e eeuw door Laurentius de Voltolina op perkament. Nu in het Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Kupferstich kabinett, Min. 1233 Berlijn, Duitsland. Link Laurentius_de_Voltolina op History of European research universities.

ROMEINEN 12:1-8
1 Ik roep u dan op, broeders-en-zusters,
vanwege de barmhartigheden van God,
om uw lichamen in te zetten
als een levende, heilige, aan God
welbehaaglijke offerande,
uw eredienst in de zin van het woord.
2 Wordt niet gelijkvormig aan deze eeuw,
maar wordt hervormd in vernieuwing van het denken,
zodat gij kunt toetsen wat de wil van God is,
het goede en welbehaaglijke en volmaakte.
3 Want door de genade die aan mij gegeven is
zeg ik tot ieder bij u:
denkt niet hoger dan men moet denken,
maar denkt tot bedachtzaamheid,
zoals God ieder een mate van geloof heeft toebedeeld.
4 Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben,
maar alle leden niet hetzelfde te doen hebben,
5 zó zijn wij die velen zijn één lichaam in Christus,
maar iederéén leden van elkaar,
6 met genadegaven die naar de genade ons gegeven
verschillend zijn: hetzij profetie, dan naar gelang van het geloof;
7 hetzij dienstbetoon, dan in het dienstbetoon;
hetzij wie onderricht geeft in het onderricht;
8 hetzij wie aanspoort in de aansporing;
wie weggeeft, in eenvoudigheid;
wie vooraanstaat, in ijver;
wie zich ontfermt, in vrolijkheid.

De Naardense Bijbel vertaling uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar de tekst in de Nieuwe Bijbel Vertaling

Liever luisteren?
Jan Heutink uit Hoogvliet op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
Of ga naar downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het NT.

Liever live?
Oud Katholieke Kerk Sint Vitus, Melkpad 12, Hilversum Tijd: 9.37uur (?), voorganger drs Leen Wijker, het is de 'Zondag van het klein geloof' (Mattheus 17) Link hilversum.okkn
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds. Attie Minnema voor de Kerk op Ypenburg op 31Aug2008 in een themadienst: het leven is liturgie over Romeinen 12:7 (en zondagsrust). Link kerkopypenburg

of Luister naar de preek van Koen Schelstraete voor de Christen Gemeente Berchem Belgie op 17juli2011 over Romeinen 12:1-8 'Een gezamelijk offer' Link christengemeenteberchem

Op You Tube: Romeinen 12:2 in het engels 'Transformers' (2m) door NexgenYM101. Link youtube

MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Dit stuk begint met de genezing van de jongen met epilepsie, vallende- of hier 'maan' ziekte. Jezus verwijt zijn leerlingen hun 'klein' geloof dat zij de jongen niet hebben kunnen genezen. Het verhaal komt ook voor bij Marcus 9:14-29 en Lucas 9:37-43a en is populair in de kunst. Zoek op 'text' op biblical-art.com

De tekstkeuze is breed, met wel 5 thema's. De discipelen, leerlingen wordt hun 'klein' geloof verweten door Jezus, de gelijkenis van het mosterdzaadje en nog een wonder van de 'stater' (een munt) in de mond van de vis om belasting te betalen zitten in de tekst van vandaag. 

Kunst tip: De Heilige Familie, waarin Jezus Christus niet kan vallen in zijn looprekje in het 'Getijdenboek van (de Meester van) Catharina van Kleef'. Circa 1440(1440) Nu in de (v/h Pierpont)

Kunst tip: 'Het wonder van de stater' door een onbekende meester in een Angelsaxische bijbel, mogelijk uit Canterbury, rond 1000. Tempera (eierverf) en bladgoud op perkament. Nu in het J.Paul
Getty Museum, Los Angeles VS. Link Getty art.

MATTHEUS 17: 14-28
14 Als zij weer bij de schare komen
komt er een mens op hem af die voor hem op de knieën valt
15 en zegt, heer ontferm u over mijn zoon,
want hij heeft de maanziekte en is er slecht aan toe;
want vaak valt hij in het vuur en vaak ook in het water;
16 en ik heb hem bij uw leerlingen gebracht
maar die hebben hem niet kunnen genezen!
17 Ten antwoord zegt Jezus echter:
o ongelovig en ontaard gebroed!-
tot wanneer moet ik nog bij u zijn,
tot wanneer het met u uithouden?!-
brengt hem hier, bij mij!
18 Als Jezus hem streng toespreekt
gaat de demon weg, uit hem vandaan,
en is de knaap genezen vanaf dat uur.
19 Dán komen de leerlingen bij Jezus -als ze onder elkaar zijn-
en zeggen: waardoor hebben wíj hem niet kunnen uitdrijven?
20 En hij zegt tot hen: door dat gebrek aan geloof bij u!
want het is wáár, zeg ik u:
wanneer ge een geloof hebt als een mosterdkorrel,
zult ge tot deze berg zeggen 'ga van hier naar daar!'
en hij zal gaan,
en er zal niets zijn dat ge niet kunt;
21 maar dit gebroed vertrekt nooit, behalve door bidden en vasten!

22 Terwijl ze samen zijn in Galilea zegt Jezus tot hen:
het is de weg van de mensenzoon
om te worden overgegeven in handen van mensen
23 die hem zullen doden;
maar ten derde dage zal hij worden opgewekt!
Zij worden zeer bedroefd.
24 Als ze Kafarnaoem binnenkomen,
komen de ontvangers van de dubbeldrachmen
op Petrus toe en zeggen: die leermeester van jullie,
betaalt hij geen dubbeldrachmen?
En hij zegt: jawél!
25 Maar als hij het huis binnenkomt is Jezus de eerste om hem te zeggen:
wat denk jij, Simon: de koningen der aarde,
van wie nemen zij tolgelden of accijns?
van hun eigen zonen of van elderswonenden?
26 Als hij zegt: van die van elders!,
beweert Jezus tegen hem: dan zijn dus de zonen er vrij van!
27 maar laten we geen struikelblok voor hen leggen:
ga naar de zee, werp de vishaak uit en de eerste vis die bovenkomt,
haal die op; open zijn mond, dan zul je een stater vinden:
neem die en geef hem aan hén,
voor mij en voor jou!

De Naardense Bijbel vertaling uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar de tekst in de Nieuwe Bijbel Vertaling

Liever luisteren?
Henk de Jong uit Soest op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbe
Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Bethelkerk, hoek Händellaan 50 (ingang Kerk(zaal), Mozartlaan en Traviatastraat in Den Haag (Loosduinen ) Tijd 10uur, voorganger: ds. Jaap van den Berg. 'Dat Jezus bij vlagen bepaald onaardig kan zijn, zagen we de afgelopen twee zondagen al. Zo was hij bepaald niet aardig tegen de Kanaänitische vrouw, niet tegen Petrus, en deze zondag ook niet tegen zijn leerlingen (Matteüs 17,14-21). Als hij zo fel is, dan gaat het hemblijkbaar om essentiële dingen. Link Bethelkerk-DenHaag Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Ds J. Vlastuin (Hersteld Hervormd, orthodox predikant en docent theologie aan de VU) over Mattheus 17:24-27, 'De didrachmen betalen' Link wvanvlastuin

Kennis tip: Alle genezingen door Jezus (of zijn volgelingen) op een rijtje healingroomsgouda.nl.
Op You Tube: Uit de film/TV miniserie van Franco Zefirelli 'Jesus of Nazareth' (1977) 'Jesus casts out a demon from a man' in het engels, met de tekst in het engels, duits en frans. 'De genezing van de jongen, hier bezeten door een demon ipv epileptisch (3m45) Link you tube De film begint hier youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een Slotgebed van een dienst van de Dominicanen in Schilde, Vlaanderen Belgie.

Slotgebed
Als je geloof zo groot zou zijn als een mosterdzaadje
dan zou je bergen kunnen verzetten - zegt God -
en zieken genezen
omdat je iets uitstraalt van mijn liefde en van mijn tederheid.
Durf je wortels los te maken
en te planten in de zee van levend water.
Ik wil je laten delen in mijn levensvreugde.
Ik wil jouw God zijn
en je voorgaan op het pad van vrede.
Bron: preaching

VOLGENDE WEEK
4 september 2011, 12e van de zomer 11e na Trinitatis

Ezechiël 33:7-11
Psalm 119:33-40
(Romeinen 12:9-21)
Mattheüs 18:(1)15-20
Tussentijds 84

zondag 14 augustus 2011

21 Augustus 2011, 10e van de zomer, 9e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!


Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen

lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een

leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan

meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal,

maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

In de zomer openen kerken hun deuren in de Eusebius kerk,

Kerkplein 1, Arnhem exposeert Ans Marcus met een "Hommages

aan Couturiers". De wereld van de mode spreekt velen tot de

verbeelding. Mode staat synoniem voor magie en dat is niet

zonder rede(n). Mode is een sprookje, een droom en een rijke

inspiratiebron waar de kunstenares Ans Markus intens gelukkig

van wordt. Haar bewondering voor de ontwerpers en hun creaties

deed haar weer naar haar kwasten grijpen.


Kunst tip: Ans: ’Door de jaren heen heb ik zoveel moois gezien.

Beeldschone ontwerpen die nooit vergeten mogen worden. Daarom

staat mijn nieuwe werk in het teken van de oude- en nieuwe

couturiers. Met 'Hommages aan Couturiers' deel ik mijn passie

voor mode met de rest van de wereld en hoop ik een steentje bij te

dragen aan de eeuwige roem van de ontwerpers’. Link eusebius


Op You Tube: een impressie van de expositie met toelichting

door Ans Markus (4m). youtube


De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Herr, gehe nicht ins

Gericht” (BWV 105), 'Was frag ich nach der Welt' (BWV 94)

en 'Tue Rechnung! Donnerwort' (BWV 168). NB Deze cantates

horen bij Lucas 16: 1-9, de gelijkenis van de onrechtvaardige

rentmeester.


Op You Tube:
JS Bach cantate 102, 1 Coro begeleid door Hobo

I/II, Viool I/II, Viola, Continuo, zonder omschrijving (5m21)

Link youtube Tekst cantatas 102


Gedirigeerd door Harnoncourt zonder bron (6m56) op youtube

of kijk op dit blog op 1aug2010 naar BWV 186-5, zonder

omschrijving of bewegend beeld.

Concert tip

Rooms-Katholieke St. Bavokathedraal, Leidsevaart 146 Haarlem

Zo 21 Aug 10.00 uur, voorganger Ds. Luttikhuis Haarlem Jazz

Zo 21 Aug 19.00 uur Zomeravondmuziek 'Haarlem zingt' liederen

van Johannes de Heer tot Gospel Link bavo NB de Diensten zijn

via webcam online te volgen klik hier bavo dienstmorgen


TEKSTEN

De teksten en het gezang deze week gaan over het (niet)

kunnen begrijpen van God en zijn keuzes. In het Gezang uit

zich dat in de 'waarom' vraag (zie hieronder).


In Jesaja belooft God troost en redding, in de lof psalm dankt

David God voor bemoediging en kracht na zijn gebed, maar

ook het vernietigen van vijanden en uiteindelijke redding.

In Romeinen legt Paulus uit waarom niet de joden, maar de

heidenen het eerst bekeerd worden (terwijl Jezus voor de joden

preekt lazen we vorige week nog in Mattheus 15:24). In

Mattheus 16 spreekt Jezus over zijn (komend) lijden, sterven

en opstaan.


Jesaja 51:,1-6

Psalm 138

(Romeinen 11:25-36)

Mattheüs 16:21-27(28)

Gezang 484


Mooie begin regels in Gezang 484:

Waarom moest ik uw stem verstaan?

Waarom, Heer moet ik tot U gaan zo ongewende paden?

Waarom bracht Gij die onrust mij in 't bloed

is dat genade?


De melodie uit 1560 staat in het (Evangelischer) KirchenGesang

Buch is wellicht een 14eeuws Paaslied. Tekstschrijver Ad den

Besten (1923) noemde het zijn meest persoonlijke gedicht,

omdat de 'ik' hier spreekt. Daarom neem ik het op als gebed

aan het einde van dit blog.


Een verkondiging over dit gezang van ds. Ronald Heins voor

de (Protestantse) Kruiskerk Eerbeek op 26 juni 2011. Preek


JESAJA

Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Dit deel is

geschreven door de 2e of deutero Jesaja rond 550-540 voor

Chr. Dat is tijdens de Babylonische ballingschap en na de

verwoesting van Jeruzalem. In de Groot Nieuws Bijbel, een

'begrijpelijker' bijbelvertaling bedoeld voor niet Christenen maar

niet voor gebruik in de kerk heet dit stuk 'Troost voor Jeruzalem'

dat staat bijna zo in r3 'Sion troosten, al haar puinhopen troosten;.


God spreekt in de leesrooster tekst keuze direct tegen zijn volk.

Ik heb regel 7 en 8 toegevoegd omdat die er voor mijn gevoel

bijhoren. Daarna wordt God juist direct aangesproken door de

profeet/schrijver. De regels gaan over 'gerechtigheid' dat een

nogal politiek beladen begrip is geworden in de kerk, wellicht

dat het daarom is weggelaten, hoewel het in r5 ook staat.


Kunst tip: 'Nabucco' de opera van Guiseppe Verdi (1813-1901)

gaat over de joden tijdens de ballingschap in Babylon onder

Nebukadnezar (Nabucco). Op de site van het mannenkoor uit

Koningsbosch staat de partituur van het beroemde slavenkoor

en een korte toelichting. Link mannenkoorkoningsbosch

Op wikipedia de vertaling Va,_pensiero


JESAJA 51:1-7

1 Hoort naar mij, gij die gerechtigheid najaagt,

zoekers van de Ene!

kijkt op naar de rots waaruit ge zijt gehouwen,

naar de holte van de put waaruit ge zijt gegraven!

2 kijkt op naar Abraham, uw vader

en naar Sara die voor u weeën heeft doorstaan!-

want als eenling heb ik hem geroepen,

maar ik heb hem gezegend en vermenigvuldigd.

••

3 Ja, de Ene zal Sion troosten, al haar puinhopen troosten

en haar woestijn maken als een Eden,

haar steppe als de hof van de Ene;

vrolijkheid en vreugde zal in haar zijn te vinden,

een danklied en het geluid van muziek.

••


4 Geeft acht op mij, gemeente van mij,

natie van mij, neigt naar mij uw oren:

want een onderricht zal van mij uitgaan

en mijn recht beroer ik tot een licht

voor de gemeenschappen.


5 Nabij is mijn gerechtigheid, uitgetrokken is mijn heil,

mijn armen zullen de gemeenschappen richten;

op mij vestigen de verste kusten hun hoop,

op mijn arm wachten zij.


6 Heft uw ogen op naar de hemelen

en kijkt naar de aarde beneden,

want de hemelen zullen als rook vervliegen

en de aarde zal als een gewaad vergaan,

die op haar zetelen zullen sterven als muggen;

mijn bevrijdende heil zal voor eeuwig wezen,

mijn gerechtigheid niet worden gebroken!

••


(7 Hoort naar mij, gij die weet hebt van gerechtigheid,

een gemeente met mijn Wet in hun hart!-

vreest niet de hoon van een sterveling

en laat u door hun lasteringen niet breken.

8 Want als een gewaad zal de mot hen opvreten,

een wormpje zal hen verteren als wol;

mijn gerechtigheid zal voor eeuwig wezen,

mijn heil van geslacht tot geslachten!)


De naardense bijbel vertaling uit 2007 van Pieter Oussoren.


Link naar de tekst in de Nieuwe Bijbel Vertaling


Liever luisteren?

Guus Glastra uit Den Haag op voorleesbijbel

In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.

of ga naar downloadbijbel

Jesaja is het 23ste boek van het OT.


Liever live?

Protestantse Gemeente De Ark te Reeuwijk, Kerkelijk centrum ‘de Ark’

’t Kerkestuk 1, Reeuwijk-Brug

Tijd: 9.30 uur, voorganger: ds A.A. van der Wel. Jesaja 51:1-6 en Matth

16:21-27. 'Jezus vertelt zijn leerlingen welke weg hij moet gaan. Er zijn

mensen die tegen hem zijn. Hij zal zelfs gedood worden, maar op de

derde dag zal hij weer opstaan'. Link pgdeark

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:


Preek van ds. Neely Kok voor de (Protestantse) kerk van Deil en

Enspeijk 'Comfort and challenge' of troost en uitdaging op 24aug2008.

Link kerkdeilenenspijk


Op You Tube: Met de tekst in het engels maar in welke taal?

Servisch, Russisch? De uploader theantspb heeft cyrilische teksten

(4m52). Link youtube


PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150

liederen en gedichten. Deze psalm van David heet 'Confetibor tibi'

vertaald als 'I shall confess to you, Lord my God'. NB Het latijn staat

niet letterlijk zo in de Vulgaat Psalm 138


Kunst tip: Claudio Monteverdi (1567-1643) schreef een motet

(zangstuk) met de titel 'Confetibor tibi Domine' als deel van zijn

kerkmuziek 'Selva morale e spirituale', moreel en geestelijk woud

in 1640. Op You Tube: de sopraan Olga Pasiecznik begeleid

door 'Altri Stromenti' (andere barok instrumenten) (5m37)


Kunst tip 2: Gedicht van Lloyd Haft naar Psalm 138

Als ik u prijs

is mijn hart heel,

ook waar duizend beelden

mij blijven aanstaren.

Lees verder op Link lhaftblog naar psalm 138


PSALM 138 van David Confitebor tibi.

1 U zal ik danken met héel mijn hárt,

tegenover goden músicéren voor ú.


2 Ik zal mij buigen naar uw heilig paleis

en uw naam danken om uw vríendschap, om uw tróuw,

want groter dan alles hebt gij gemaakt uw náam, óns tóegezegd.


3 Ten dage dat ik ríep hebt gij geántwoord, mij ruimte geschapen

met krácht ín mijn zíel.

4 U, ENE, zullen danken alle kóningen der áarde,

wanneer ze horen de tóezeggingen ván uw mónd.

5 Zij zullen zingen op de wégen van de ÉNE,

dat groot is de glórie ván de ÉNE!

6 Want zo verheven is de ENE dat hij een vernéderde áanziet

en een hoogmoedige van vérre ál herként.

7 Al moet ik ook gaan door benauwing, gij doet mij leven,

tegen de toorn van mijn vijanden zéndt gij uw hánd uit,

uw réchterhánd bevríjdt mij.

8 De ENE zal het voor mij voleinden,

ENE, uw vríendschap is voor éeuwig,

laat niet varen de wérken ván uw hánden!


Uit de naardense bijbelvertaling uit 2007 van Pieter Oussoren.


Link naar de tekst in de Nieuwe Bijbel Vertaling


Liever luisteren?

Jan Wolfsheimer uit Zoetermeer op voorleesbijbel

In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.

of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.


Liever live?

(Protestantse) Abdijkerk, Willem III straat 40, ‘s-Gravenhage

(Loosduinen)

Tijd: 10uur, voorganger: Ds. R.J. de Vries, organist Vincent

Hildebrandt Psalm 138 wordt gezongen en de hele liturgie

staat al online als pdf: Abdijkerk 21 augustus 2011 Link abdijkerk

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Jack Nugter voor de Westfriese Evangelie Gemeente op

14maart2010. Link westfrieseevangeliegemeente


Op You Tube: Psalm 138 gezongen door het Westminster Abbey

Choir tijdens het bezoek van Paus Benedictus in sept 2010 (2m49).

Link youtube


ROMEINEN

Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief

van de apostel Paulus aan de gemeente in Rome. We lezen verder na

vorige week in een stukje dat in de Groot Nieuws_Bijbel 'Het geheim

van Israels redding' heet. In r25 (Pas) Als alle heidenen, niet joden

Christen zijn geworden zullen ook de joden zich bekeren. R30 omdat

de joden ongehoorzaam zijn worden de heidenen gered.

Mooi is de (bijna) slot regel 33 'God is ondoorgrondelijk, onnaspeurlijk


Kunst tip: Basiliek Sint Paulus buiten de Muren. Nadat de apostel

Paulus in 64 of 67 na Christus onthoofd was, werd hij buiten de

Romeinse stadmuren begraven. Op zijn graf werden kerken gebouwd.

Link Sint-Paulus_buiten_de_Muren

Of Google naam + afbeeldingen voor eindeloos veel foto's.


ROMEINEN 11:25-36

25 Want opdat ge niet alleen maar bezig zijt met uzelf,

wil ik u, broeders-en-zusters,

niet onkundig laten van dit geheimenis:

een verharding is voor een deel over Israël gekomen,

totdat de volheid der volkeren binnenkomt,

26 en zó zal heel Israël worden gered, zoals geschreven staat:

'komen zal uit Sion de verlosser, Jesaja 59:20-21

afwenden zal hij van Jakob de goddeloosheid; Jesaja 27: 9

27 dit is het verbond van mij met hen Jesaja 59:20-21

wanneer ik hun zonden wegneem'.

28 Naar de verkondiging zijn zij vijanden, door u,

maar naar de uitverkiezing beminden, door de vaderen.

29 Want onberouwelijk zijn de genadegaven

en de roeping door God.

30 Want zoals gij vroeger ongehoorzaam geweest zijt aan God

maar nu ontferming geniet door hún ongehoorzaamheid,

31 zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden

opdat door de ontferming aan u betoond,

ook zij nu ontferming mogen genieten.

32 Want God heeft hen allen opgesloten in ongehoorzaamheid

om zich over hen allen te ontfermen.

33 O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God!

hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen

en onnaspeurlijk zijn wegen!

34 Want 'wie kent het denken van de Heer

of wie is zijn raadsman geweest? Jesaja 40:13


35 Of wie heeft hem ooit iets gegeven

dat hem teruggegeven zou moeten worden? Job 41:3

36 omdat uit hem en door hem en tot hem alle dingen zijn!

Aan hem zij de glorie tot in de eeuwigheden. Amen.


De Naardense bijbelvertaling uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar de tekst in de Nieuwe Bijbel Vertaling


Liever luisteren?

Bas van Dam uit Hoogvliet op voorleesbijbel

In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.

Of ga naar downloadbijbel

Romeinen is het 6e boek van het NT


Liever live?

Geen dienst met vermelding Romeinen 11:25-36 gevonden.

Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:


Preek van Ds. R. Th. de Boer voor de Gereformeerde Kerk Leusden

op 9feb2002 over Romeinen 11:25-36. 'Ik geloof dat we mogen

zeggen: Er is hoop voor Israël! Verwacht veel van Gods

barmhartigheid, verwonder je over Gods plan en aanbid Gods

grootheid en wijsheid. Link doc gkv-leusden Link download gkv-leusden


Op You Tube: Opwekking(slied) 673 'Heer van de hemelse machten'

naar Jesaja 6:3, Romeinen 11:33-36, Filippenzen 2:5-11. Tekst &

muziek: Judith Koedoot. Arrangement. Eric Lagerström. Essence

music Link youtube

of

Op Vimeo: Preek van Chris Lazo in het engels over Romans 11:21-28

en 'koppigheid' voor Reality Adorn Carpinteria, California in de VS

(55m23) Link vimeo


MATTHEUS

Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. We maken een

kleine sprong in de tekst naar de ene regel waarin Jezus zijn lijden,

dood en opstanding na drie dagen aankondigt (Matth 16:21.) Ook in

Marcus 8:31 & Lucas 9:22 wordt dit alles in één regel verkondigd.


Petrus die 'tegen' is en verzoening voorstelt, wordt door Jezus voor

Satanist en struikelblok (Gods tegenstander) uitgemaakt.

Beroemd/bekend is r25 wie zijn ziel wil redden zal haar verliezen

(alternatieve vertaling: wie wil leven zal sterven). R26 Wie zijn ziel

verliest voor mij zal haar vinden. Alternatieve vertaling: wie voor mij

sterft zal eeuwig leven.


Kunst tip: Witte Kruisiging (1938) van Marc Chagall (1888-1985)

een van de weinige afbeeldingen van gebeurtenissen in het Nieuwe

Testament met toelichting ook op de plaats in zijn oeuvre (Artikel

in JOP Magazine voor de Protestantse Kerk in Nederland).

Link JOP Coach een beeld van een engel


MATTHEUS 16:21-27 (en 28)

1 Van dan af begint Jezus aan zijn leerlingen duidelijk te maken

dat hij een andere weg moet gaan: op Jeruzalem aan;

dat hij daar veel te lijden zal krijgen van de oudsten,

overpriesters en schriftgeleerden,

ja gedood zal worden,

en 'ten derden dage' zal worden opgewekt. Hosea 6:2

22 Petrus neemt hem bij zich

en begint hem ernstig te onderhouden,

zeggend: zoek verzoening heer, dát mag uw lot niet wezen!

23 Maar hij keert zich om en zegt tot Petrus:

ga wég daar, achter mij, satan die je bent!

je bent me een struikelblok, omdat je met je hart niet bent

bij de zaken van God maar bij die van de mensen!

24 Het is dán dat Jezus tot zijn leerlingen zegt:

als iemand dat echt wil, achter mij aan komen,

moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis dragen,

en zó mij volgen!

25 want al wie zijn ziel wil redden zal haar verliezen

maar al wie zijn ziel verliest vanwege mij,

die zal haar vinden!

26 want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint

maar het bekoopt met zijn ziel?

en wat kan een mens geven in ruil voor zijn ziel?

27 want weldra zal de mensenzoon komen

in de glorie van zijn Vader met zijn engelen,

en dán zal hij een ieder teruggeven

'naar hoe hij heeft gehandeld' Psalm 62: 18


(28 zeker is het, zeg ik u,

er zijn er van wie hier staan die de dood niet zullen proeven

totdat ze de mensenzoon hebben zien komen in zijn koninkrijk!)


De Naardense bijbelvertaling uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar de tekst in de Nieuwe Bijbel Vertaling


NBV: Hosea 6:2 Hij redt ons na twee dagen van de dood,

de derde dag doet hij ons opstaan: in zijn nabijheid zullen wij leven


Liever luisteren?

Henk de Jong uit Soest op voorleesbijbel

of ga naar downloadbijbel

Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament.


Liever live?

Blauwkapel Kapeldwarsweg 21, (ten noord oosten van) Utrecht

Route de kerk in het fort is vanaf de zuidzijde bereikbaar via De

Darwindreef, Bastionweg en de Kapelweg.

Tijd: 9.30 en 10.30 uur, voorganger Drs. D. Werkman en organist

dhr. Dick van Dijk. Men streeft ernaar het leesrooster te volgen

Link onderwegkerkblauwkapel bijbelrooster

Route Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:


Preek van Jaap Haasnoot voor de Hervormde gemeenten

Watergang en Ilpendam in augustus 2005. Link pdf Matt-16


Op You Tube: Op 5min20 in het engels Math 16:21-28 uit de

film 'The Gospel of Matthew' [deel 14 van 26] uit 2005 door de

International Bible Society GNN International. Met Bruce

Marciano als Jezus en Richard Kiley als de oude Matthew/verteller.

Link youtube


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed

en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed

dat Jezus heeft geleerd. Deze keer gezang 484 uit het Liedboek

voor de Kerken een 'persoonlijk' gedicht/gebed van Ad den

Besten.


Waarom moest ik uw stem verstaan?

Waarom, Heer moet ik tot U gaan

zo ongewende paden?

Waarom bracht Gij

die onrust mij

in 't bloed is dat genade?


Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.

Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,

al 't oude en vertrouwde?

O blinde schrik,

mijn God, mag ik

niet eens mijzelf behouden?


Want ik zie voor mij kruis na kruis

mijn weg langs en geen enkel huis

waar ik nog rust zou vinden.

Kom ik zo echt

bij U terecht,

ben ik wel uw beminde?


Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,

dat het zo goed is, dat die weg

ook door uw Zoon gegaan is,

en dat uw land

naar alle kant

niet ver bij mij vandaan is.


Bron Gezang 484 uit het Liedboek voor de Kerken 1973


VOLGENDE WEEK

28 augustus 2011, 11 van de zomer en 10e na Trinitatis


Jeremia 7:23-28

Psalm 105:1-7

(Romeinen 12:1-8)

Matteüs 17:14-20

Gezang 409

maandag 8 augustus 2011

14 augustus 2011, 9e van de zomer, 8e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensenlezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal,maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De zomer, een saaie periode in de kerk? niet in Enschede waar het pastoraal team allerlei extra activiteiten organiseert.10 augustus in de Opstandingskerk, Zonstraat 9 : Bijbels koken. 17 augustus in de Apostel Thomaskerk, Th de Keyserstraat 20: De heer Beuzel, conferencier. 24 augustus in de Opstandingskerk:Zingen door de eeuwen heen en op 31 augustus in de Apostel Thomaskerk: Bingo (!). Link (pfd) pgenschede

Spel tip: De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Winsum(Groningen) maakte een eigen canon- kaartspel voor catechisatie(godsdienstles) en iedereen die de bijbel beter wil leren kennen. Op de kaarten staan de belangrijkste personen en gebeurtenissenin de bijbel(se geschiedenis).

Met de 50 kaarten kunnen 4 spelen gespeeld worden: - leg de kaarten in de juiste tijdsvolgorde - test je bijbelkennis - raad welke gebeurtenis wordt afgebeeld - drie op een rij (?).Link gkv-winsum bijbelspel Verkrijgbaar bij Ark boekhandels

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Erforsche mich, Gott,und erfahre mein Herz” (BWV 136), 'Wo Gott der Herr nicht bei uns hält' (Koraalcantate BWV 178) 'Es ist dir gesagt, Mensch, was gut
ist' (BWV 45). NB deze teksten horen eigenlijk bij de Bergrede inMattheus 5 en de waarschuwing voor valse profeten.

Of kijk op dit blog op 25juli2010 voor BWV 136 door dirigent PieterJan Leusink en het Hollands Boys Choir (4m12 - 1m27 - 4m26 -53sec met Windows media player).

Concert tip
Wellicht in de buurt van het vakantieadres in Frankrijk, in de Auvergne? Op 13aug2011 om 21uur, in de Église de Pontaumur. Het Slotconcert van het Bach en Combrailles Festival met de zondagse Bach Cantates 45, 136 & 178). Door Les Inventions, Oscar Verhaar, alt, Bernard Loonen, tenor, Jens Hamann, bas, dirigent: Patrick Ayrton. Festval site: bachencombrailles NB Er vis om 12 uur ook een kort (gratis) lunchconcert.Link oscarverhaar

TEKSTEN
Het thema is deze week: 'de kerk voor iedereen', in Jesaja heel letterlijk: mijn huis zal huis van gebed heten voor alle gemeenschappen. In Romeinen de joden hebben gefaald, zodat de heidenen (ook) gered kunnen worden en in Mattheus de vrouw uit Kanaan en haar grote geloof waarmee ze haar dochter redt. De psalm heet 'heb genade met ons', maar dan volgt r3 'Dat men opaarde zal kénnen uw wég, onder alle volken úw bevríjdende wérk.

Jesaja 56:1-7
Psalm 67
(Romeinen 11:13-24)
Mattheüs 15:21-28(31)
Tussentijds 64 op kerklied een beschrijving

Sprong in de Tijd naar het oecumenisch leesrooster met (bijna)dezelfde teksten voor 14 augustus 2005 (in het engels). Link Journey with Jesus

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. We lazen er al eerder uit omdat Jesaja zo'n belngrijke profeet is. Hij leefdevan in de 8e eeuw voor Christus in Jeruzalem. De 3e Jesaja en
auteer van dit stuk leefde na de Babylonische ballingschap (536-538 voor Christus).

Het gaat hier over de vreemdelingen en de eunuchen of de 'ontmanden'. Als zij de sabbath respecteren en zich aan de wet houden, horen zij er gewoon bij. In de Nieuwe Bijbelvertaling
heet dit stuk dan ook 'Redding voor buitenstaanders'.

Opvallend vond ik r5 zij krijgen een gedenkteken en naamin mijn tempel. Het is de inspiratiebron voor allerlei vormen van herdenken geworden (Yad Vashem, 4 mei, 9/11 etc.)

Kunst tip: In Bussum hebben we 26juli de eerste 'struikelstenen' gekregen. Het zijn iets uitstekende stoepstenen met de namen van Joodse mensen, die zijn weggevoerd in de 2eWereldoorlog. De stenen worden geplaatst voor hun huizen Links Stolpersteine en Lijst Stolpersteine in Nederland.

JESAJA 56
1 Zo heeft gezegd de Ene:
waakt over recht en doet gerechtigheid,
want mijn heil is nabij om te komen,
mijn gerechtigheid om zich te onthullen!

2 Zalig de sterveling die dit doet,
de mensenzoon die daaraan vasthoudt!
die waakt over de sabbat
dat hij die niet ontwijdt,
waakt over zijn hand
voor het doen van welk kwaad dan ook!
••

3 Laat de zoon van de vreemdeling niet zeggen,
die zich aansloot bij de Ene niet zeggen:
scheiding makend scheidt de Ene mij af
van zijn gemeente!,
en laat de ontmande niet zeggen:
zie, ik ben een dorre boom!
••

4 Want zo heeft gezegd de Ene:
aan de ontmanden
die mijn sabbatten zullen bewaren,
die gekozen hebben voor wat mij behaagt,-
en vasthouden aan mijn verbond,
5 aan hen zal ik geven in mijn huis,
binnen mijn muren,
een hand en een naam,
als groter goed dan zonen en dochters;
een eeuwige naam geef ik hem,
die niet zal worden weggemaaid.
••

6 En de zonen van de vreemdeling
die zich hebben aangesloten bij de Ene
om in zijn eredienst te staan,
de naam van de Ene lief te hebben
en hem tot dienaars te zijn,-
al wie over de sabbat waakt
dat hij hem niet ontwijdt,
wie vasthouden aan mijn verbond,
7 doen komen zal ik hen
naar de berg van mijn heiligdom
en verheugen zal ik hen
in mijn huis van gebed;
hun opgangsgaven en hun offers
zullen welgevallig zijn op mijn offersteen,
ja, mijn huis
zal huis van gebed heten
voor alle gemeenschappen!

De naardense bijbel vertaling uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar de tekst in de Nieuwe Bijbel Vertaling

Liever luisteren?
Rob Vredeling op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel
Jesaja is het 23ste boek van het OT.

Liever live?
Onze Lieve Vrouwe van Lourdes Parochie Maastricht
Tijd 9uur in de Gulielmus, Olympiaweg 89, Maastricht
Tijd 10.30uur in de Onze LieveVrouw van Lourdes kerk
Lourdesplein (hoek Voltastraat President Rooseveltlaan)
Eerste lezing Jesaja 56:1-7 Evangelie Mattheus 15:21-28.
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Ds. M.H.T. Biewenga van de Nederlands Gereformeerde
Kerk te Enschede, waarschijnlijk rond 1 mei 2005. Link kerken
of de
Preek van ds Bas van der Bent van 14aug2011 voor de Thomaskerk in Midwoud over Jesaja
en Mattheus: Link basalkmaar

Op You Tube: Jerusalem, Israel: Yad Vashem of The Hall of
Remembrance. De naam komt van het Hebreews, " yad va-shem”
een gedenkteken en een naam ofwel r5 uit Jesaja 56 (18sec).
Link youtube
of een film van het 'Kinder' Yad Vashem, de namen en leeftijd
van de vermoorde kinderen worden voorgelezen in het engels (2m).
Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat
liederen en gedichten. NB in sommige boekrolen staan ook
psalmen/gebeden/liederen.

De psalm heet in het latijn. Deus misereatur 'Moge God
medelijden hebben' naar de eerste regel (waarvan ik juist het
tweede deel het mooist vind). Het is vooral een lofpsalm.
NB Sela aan het eind van regel 2 en 5 is een rustteken.

Kunst tip: David speelt de harp, miniatuur bij de 1e psalm in het
Psalter van Napels, van de Meester van Isabella di Chiaromonte,
verlucht door Matteo Felice. Circa 1465-1470.
Nu in het Meermanno Westreenianum, Koninklijke Bibliotheek in
Den Haag (131 F 18 15r). Link meermanno

PSALM 67 Deus misereatur.
1 Voor de koorleider, bij snaren, een musiceerstuk, een zang.

2 God zij ons genadig en zégene óns,
hij doe zijn áanschijn óver ons líchten. sela

3 Dat men op aarde zal kénnen uw wég,
onder alle volken úw bevríjdende wérk.
4 U, God, zullen geméenschappen dánken,
u dánken de geméenschappen álle.
5 Bij de naties is vreugde en jubel
omdat gij gemeenschappen éerlijk berécht,
en náties!
op áarde geléidt. sela

6 U, God, zullen geméenschappen dánken,
u dánken de geméenschappen álle.
7 De aarde heeft ons gegéven haar gewás,
zo zegent ons Gód, ónze Gód.
8 Gód zal ons zégenen
vrezen zullen hem álle éinden der áarde.

De naardense bijbel vertaling uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar de tekst in de Nieuwe Bijbel Vertaling

Liever luisteren?
Nel van Buuren uit Maasland op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Sint Paulusparochie. Locatie Heilige Caecilia, Borculoseweg 43,
Neede Pastoor Boogers (?) "O wicht, wat heb iej 'n groot
vertrouwen" Jesaja 56: 1.6-7 Psalm 67 Romeinen11:13-15.29-32
Mattheus 15: 21-28. En/of om 11.00 uur Oecumenische Tentdienst
op het SEN-feestterrein/bij de muziekkoepel aan de Oranjelaan.
Thema “Neede, daar zit muziek in”, voorganger G. Slütter-
Peterkamp uit Rekken en Needse (muzikale) talenten.
Link parochieneede kies > overdenking
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Oeds Blok voor de Baptistengemeente in Amersfoort,
'Lied van de oogst' op Nieuwjaarszondag 4 januari 2009.

Op You Tube: Dorchester Canticles II. 'Deus Misereatur: Psalm
67' door de Festival Singers of Florida, lekker bombastisch
arrangement. Dirigent Kevin Fenton, Tarik O'Regan (?), solo David
LaJeunesse, organist Boyd Jones, harpiste Kristina Finch, percussie
Melinda Leoce en Benjamin Yancey (6m06). Link youtube
of
Ook op You Tube: Mogens Pedersøn: 'Deus misereatur nostri'
Psalm 67 door het Aarhus Baroque Choir op een concert in maart
2008. Motet voor 5 stemmen, uit het 'Praetum Spirituale' 1620.
Met de tekst in het Latijn. (4m51) Link youtube

Deus misereatur nostri,
et benedicat nobis,
illuminet vultum suum super nos,
et misereatur nostri.
Et cognoscamus in terra viam tuam,
in omnibus gentibus salutare tuum.
Confiteantur tibi populi, Deus, omnes.
Laetentur et exultent gentes,
quoniam judicas populos in aequitate
et gentes in terra dirigis.

ROMEINEN 11
Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. We maken
een sprong naar het 11 dat in de Nieuwe Bijbelvertaling de titel
'Israels redding, bescheidenheid voor de heidenen heet. Paulus
schrijft iets eerder in zijn brief aan de gemeente in Rome dat de
joden door God 'gepland' faalden om de heidenen te redden. R8
'zoals ook geschreven staat: ‘God heeft hun geest verdoofd, hun
ogen blind gemaakt en hun oren doof, tot op de dag van vandaag’.
Paulus noemt zich de apostel voor de volkeren lees 'heidenen'
maar benadrukt dat het Jezus en zijn Christendom voortkomen
uit het jodendom, aan de hand van de parabel van de edele en de
geente wilde olijf.

Kunst tip: Europse olijfboom, Olea europaea – Illustratie in
'Franz Eugen Köhler’s Medicinalpflanzen' uit 1887. Duitsland

ROMEINEN 11: 13-24
13 Tot u, de volkeren, zeg ik:
als ik dan toch een apostel van volkeren ben,
acht ik het de glorie van mijn dienstwerk
14 als ik hoe ook mijn vlees-en-bloed
jaloers zal kunnen maken en enkelen van hen kan redden.

15 Want als hun verwerping al verzoening voor een wereld is,
wat is dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?
16 Als het eerstelingsgraan geheiligd is, dan ook heel het deeg:
als de wortel geheiligd is, dan ook de takken.
17 Maar als enkele van de takken zijn weggebroken
en jij, een wilde olijfloot, als enting daartussen bent gestoken
en mede-deelgenoot van de wortel,
van de vettigheid van de olijfboom, bent geworden,
18 beroem je dan niet tegen de andere takken; áls je je beroemt:
'niet jíj torst de wortel maar de wortel jou!'
19 Dan zul je zeggen: er zijn takken weggebroken
opdat ík ingestoken zou worden?
20 Dat is waar;
maar door het gebrek aan geloof zijn zij weggebroken,
en jij, jij staat er door het geloof;
verbeeld je niet te hoge dingen, nee, heb ontzag.
21 Want als God de takken die er van nature bijhoren
niet heeft ontzien, zal hij ook jou niet ontzien!
22 Zie dan Gods goedertierenheid én gestrengheid:
over die zijn gevallen komt wel zijn gestrengheid
maar over jou Gods goedertierenheid,
als je volhardt bij die goedertierenheid,
anders zul jij óók worden weggekapt.

23 Maar ook zíj zullen eens, als ze niet volharden in hun ongeloof,
als entingen worden ingestoken; want God is bij machte
hen opnieuw als enting in te steken.
24 Want als jij bent weggekapt uit de wilde olijf
waar je naar je natuur bij hoort en tegen je natuur
bent ingestoken in een edele olijf,
hoeveel makkelijker zullen dan zij die er van nature bijhoren
worden ingestoken in de eigen olijf!

De naardense bijbel vertaling uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar de tekst in de Nieuwe Bijbel Vertaling

Liever luisteren?
Bas van Dam uit Hoogvliet op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
Of ga naar downloadbijbel
Romeinen is het 6e boek van het NT.

Liever live?
Oud Katholiek Groningen, Engelberterweg 39, Engelbert
(op 2e en 4e zondag van de maand)
Tijd 11 uur, Pastor Victor Scheijde (?)
Zondag van de Kananese vrouw, gedachtenis v.d. heilige
Profeet Micha. 1e lezing: Jesaja 56:1-3a; 6-7 2e lezing:
Romeinen 11, 13-24 evangelie: Matteüs 15, 21-28

Overdenking van Romeinen 13-24 van Remco over 'De betekenis
van de olijfboom uit Romeinen 11' op website The end is near

Op Vimeo: Pastor Brenty Stephens van Four Point Church in
Acworth, Georgia USA. 'Romans 11 tough, but informative,
for your learning' (15m) Link vimeo

MATTHEUS 15
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. We maken een
spring na vorige week naar Mattheus 15 en dit deel heeft in de
Nieuwe Bijbelvertaling als titel 'Rein en onrein'. De gekozen tekst
is vrij bekend, het vertelt over de vrouw uit Kanaan, een niet joodse
die Jezus vraagt haar dochter te genezen. Jezus negeert haar eerst en
antwoord dan op haar smeekbede in r24 'ik ben slechts uitgezonden
tot de verloren schapen van het huis van Israël! Haar grote geloof
leidt tot genezing van haar dochter. Het verhaal komt ook voor bij
Marcus 7:25-30.

Ik kreeg hem tijdens de orientatie cursus bij de Remonstranten
en vind het een lastige tekst. Vergelijkt Jezus hier niet-joden met
honden?

Kunst tip: De hond eet van de etensresten in 'Een huishouden van
Jan Steen (ca. 1626 - January 1, 1679) Doek uit 1868 en niet het
enige met deze titel of inhoud (link2): Link1 Jan Steen 2 Jan Steen
Jan Steen heeft trouwens ook Bijbelse verhalen geschilderd:

MATTHEUS 15:21-28 (29-30) en evt e31
21 Jezus gaat daar weg en neemt de wijk naar
de gebiedsdelen van Tyrus en Sidon.
22 En zie, een Kananese vrouw uit dat gebied komt naar buiten
en heeft het uitgeschreeuwd en zegt:
ontferm u over mij, heer, zoon van David;
mijn dochter wordt kwaadaardig door een demon bezeten!
23 Maar hij antwoordt haar met geen woord.
Zijn leerlingen komen tot hem
en hebben hem gevraagd en gezegd: maak u van haar los,
want zij schreeuwt ons achterna!
24 Maar hij zegt ten antwoord: ik ben slechts uitgezonden
tot de verloren schapen van het huis van Israël!
25 Maar zij komt, bewijst hem hulde en zegt: heer, help mij!
26 Maar ten antwoord zegt hij: het is niet fraai
het brood van de kinderen te nemen en aan de hondjes te geven!
27 Maar zij zegt: zeker, heer; want de hondjes eten tóch al
van kruimels die vallen van de tafel van hun heren!
28 Dan zegt Jezus ten antwoord tot haar:
o vrouw, groot is je geloof!-
geschieden moet aan jou zoals je wilt!
Vanaf dat uur wordt haar dochter gezond.

(29 Jezus gaat daar weg, komt aan bij de zee van Galilea
en klimt het bergland in; als hij daar is gaan zitten
30 komen talrijke scharen tot hem, met bij zich lammen,
kreupelen, blinden, doofstommen en vele anderen,
en werpen die hem voor de voeten; en hij geneest hen),

31 zodat de schare zich verwondert als ze aankijken
hoe stommen spreken, kreupelen gezond zijn, lammen lopen
en blinden kijken; en zij verheerlijken Israëls God.

De naardensebijbel vertaling uit 2007 van Pieter Oussoren.
Link naar de tekst in de Nieuwe Bijbel Vertaling

Liever luisteren?
George Hendrikse uit Kloetinge op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel
Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Schelfhout, vieringen in het Wijkcentrum
Schelfhorst, Binnenhof 53, Almelo
Tijd 10:00uur, voorganger Mevr. Henriët Veenstra-Looms.
Uitzending voor Radio Almelo. Het thema voor de dienst is:
De moeder van het zieke meisje. Lezingen uit Jesaja 56:1-7
en Matteüs 15:21-28. Link emmaus-schelfhorst
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Webpagina van ds. K.E. Bras over Wonderen in het Nieuwe
Testament als achtergronden voor de Bethlehemkerk (zd, zpl)
Link netbits
of de
Preek van ds Bas van der Bent van 14aug2011 voor de Thomaskerk in Midwoud over Jesaja
en Mattheus: Link basalkmaar

Op You Tube: The Canaanite Woman Encounter er wordt niet
gesproken, de tekst is in het engels (2m20). Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed
en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed
dat Jezus heeft geleerd. Deze keer naar aanleiding van het thema
van deze zondag en Jesaja 56:7 het gebed voor 21 maart 201, de1
Internationale Dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie.
Vertaald uit het engels door google translate, een beetje aangepast
en ingekort.

Heer van alle naties, hoor ons gebed
om een einde te maken aan discriminatie in al haar vormen.
Heer van alle naties, hoor ons gebed
dat elke persoon mag worden gerespecteerd
en gewaardeerd als een kind van God.
Heer van alle naties, hoor ons gebed
dat de Kerk een universeel teken van eenheid
onder alle volkeren mag zijn.
Heer van alle naties, hoor ons gebed.
dat ieder van ons kan ons deel kan erkennen
van fouten en zonden uit het verleden
van discriminatie en racisme.
Heer van alle naties, hoor ons gebed
om een geest van vergeving en verzoening tussen volkeren,
die een geschiedenis van wederzijds wantrouwen, haat
of agressie delen.

Heer van alle naties, hoor ons gebed
dat de slachtoffers van raciale vooroordelen
degenen die hen vervolgen kunnen vergeven,
en dat hun vervolgers (hun hart) veranderen.
Heer van alle naties, hoor ons gebed.

VOLGENDE WEEK
21 augustus 2011, 10e van de zomer 9e na Trinitatis

Jesaja 51:1-6
Psalm 138
(Romeinen 11:25-36)
Matteüs 16:21-27(28)
Gezang 484