woensdag 27 november 2013

1 december 2013, 1e zondag van Advent

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.

Deze zondag beginnen we met een nieuw leesrooster voor de komende 9(!) jaar. Dat is langer dan gebruikelijk (?) en daarmee willen de samenstellers 'meer balans te brengen in de lezingen over een wat langere periode'. Dat slaat op de alternatieve lezingen want onze teksten zijn precies dezelfde als op 28nov10. Helaas.
Gekozen zijn zg Elementaire lezingen, die representatief zijn voor de afzonderlijke Bijbelboeken, boekrollen die horen bij bepaalde kerkelijke- en zondagen en de boekrollen die voor Bijbelstudie relevant zijn. Meer op de website van de RaadvanKerken

Op het RefDag (niet op zondag) een artikel over het leesrooster met als afsluiting 'Welke ontwikkeling signaleert ds. Touwen in de leesroosters sinds 1977? „Er is niet meer de ambitie om de hele Bijbel te lezen. Er moeten keuzes worden gemaakt. De tijden van een lange doorgaande lezing van drie maanden Leviticus zijn voorbij. Vragen waardoor we ons hebben laten leiden zijn: Wat zijn de teksten die ertoe doen, die een mens in zijn geestelijke bagage meedraagt, die een kind in zijn kinderkerkcarrière zou moeten meekrijgen?”


PERIODE
1 december 2013, 1e zondag van de Advent er zijn er 4 en ze tellen af naar Kerst. Advent(us) is Latijn en betekent komst we tellen nl af naar de komst, geboorte van Jezus op Kerstavond. De 4 zondagen en het aftellen worden in de kerk of thuis gesymboliseerd door de 4 Adventskaarsen die op de zondagen, elke zondag een, worden aangestoken. Voor kinderen is er een Adventskalender (die meestal op 1 december begint) met op elke dag een snoepje of cadeautje. Voor volwassenen maken kerken vaak maandkalenders met teksten en afbeeldingen met op zondag kaars(en)afbeeldingen.

Levavi
De eerste Adventszondag heet Levavi naar het Gregoriaanse gezang 'Ad te levavi..." 'Tot U heb ik mijn ziel opgeheven, mijn God, op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden. Laten mijn vijanden mij niet bespotten, want al wie U verwacht, zal niet worden teleurgesteld. Wijs mij, Heer Uw wegen en leer mij Uw paden kennen'.

Deze week is het op 5 december, Sinterklaas, Sint Nicolaas avond. Tot die tijd logeert hij in het Catharijne Convent in Utrecht in een 'Huis van Sinterklaas', versierd met tekeningen van Charlotte Dematons van de verschillende legendes rondom zijn leven. Zoals die van de 'Drie arme meisjes'. Er waren eens drie verarmde adellijke dames, die geen bruidsschat hadden en dus niet konden trouwen. Sinterklaas besloot ze te helpen en gooide drie nachten achtereen een buideltje met geld door het raam naar binnen. Zo konden de meisjes toch nog trouwen! FacebookPageCatharijneConvent

De Bach cantaten voor de 1e zondag van Advent zijn 'Nun komm, der Heiden Heiland'' (BWV 61), 'Nun komm, der Heiden Heiland' (BWV 62) en 'Schwingt freudig euch empor' (BWV 36). De teksten horen bij onze Romeinen tekst 13:11-14 maar Mattheus 21.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) BWV 36 voor de 1ste zondag van Advent Schwingt freudig euch empor. Geen bewegend beeld maar het schilderij Le Couple dans le paysage bleu van Marc Chagall.
00:00 1. Koor
Schwingt freudig euch empor
04:07 2. Koor (Sopraan en Alt)
Nun komm, der Heiden Heiland
07:53 3. Aria (Tenor)
Die Liebe zieht mit sanften Schritten
13:34 4. Koor
Zwingt die Saiten in Cythara
15:07 5. Aria (Bas)
Willkommen, werter Schatz
19:19 6. Koraal (Tenor)
Der du bist dem Vater gleich
21:12 7. Aria (Sopraan)
Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen
29:27 8. Choral
Lob sei Gott, dem Vater, g'ton
Jongenssopraan Peter Jelosits (Wiener Sängerknaben), Alt Paul Esswood, Tenor Kurt Equiluz, Bas Ruud Van der Meer en de Wiener Sängerknaben & Chorus Viennensis koormeester Hans Gillesberger en het Concentus musicus Wien onder leiding van Nikolaus Harnoncourt. (30m05) Opname uit 1974.
Link youtube

Of kijk op dit blog op 2dec12 naar 'Nun komm, der Heiden Heiland' II (BWV 62), de tenoraria door Christoph Pregardien 'Bewundert, o Menschen, dies große Geheimnis' de basrecitatief door Peter Kooy 'So geht aus Gottes Herrlichkeit und Thron en Streite, siege, starker Held!', de sopraanrecitatief door Sibylla Rubens, alt Sarah Connolly 'Wir ehren diese Herrlichkeit' en het Koraal: Lob sei Gott dem Vater'. Het Collegium Vocale onder leiding van Philippe Herreweghe (18m46).

Of kijk op 27nov2011 naar "Swingt freudig euch empor" (BWV 36:7) de aria: "Auch mit gedämpften" zonder de uitvoerenden helaas (6m56) en "Swingt freudig euch empor" (BWV 36:1 coro) ook zonder de uitvoerenden met Hieronimus Bosch schilderij ''de Tuin der Lusten'', nu in het Prado Museum in Madrid, Spanje (4m02).

Of kijk op dit blog op 28nov2010 naar Ian Bostridge 'Der Heiland ist gekommen' (1) JS Bach (BWV 61.2) met het Concentus Musicus Vienna en het Arnold Schoenberg Choir en Nikolaus Harnoncourt, dirigent (1m38) en 'Amen, Amen' het koraal 61.4 (1m)

Concert tip2
zo1dec13 10uur in de Nicolaikerk, Nikolaaskerkhof, Utrecht, 'Der Heiland ist gekommen' (BWV 61) uitgevoerd door Ko Zwanenburg en de Nicolaïcantorij & Capella di San Nicolai. Link Nicolaikerk
zo1dec13 10.30uur in de Lutherse Kerk, Spoorwegstraat 8, Arnhem, Der Heiland ist gekommen' (BWV 61) uitgevoerd door Susanne Paulsen en het Bachensemble Arnhem Link Stichting Lutherse Kerk Arnhem
zo1dec13 16uur in de Adventskerk, Lindelaan 49, Assen. 'Nun komm, der Heiden Heiland' (BWV 62) uitgevoerd door Daniel Rouwkema en de Asser Bach Cantategroep. Link Asser Bach Cantategroep
zo1dec13 19.30uur inde Geertkerk, Geertekerkhof Utrecht "Swingt freudig euch empor" (BWV 36) uitgevoerd door Gerrit Maas en het koor en orkest Bachcantatediensten Link Utrechtse Bachcantatediensten

TEKSTEN
Het thema deze week sluit aan bij de Advent het aftellen naar kerstmis en de geboorte van Jezus dus lezen wij over de komende vrede op aarde in Jesaja als de zwaarden tot ploegscharen zijn omgesmeed. In de psalm voor de reis naar de tempel in Jeruzalem: r8 Om mijn verwanten en vrienden zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’ 9 Om het huis van de HEER, onze God, wens ik je al het goede.
In Romeinen het 'elfde' gebod: 'heb uw naaste lief' en in Mattheus r43-44 'de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht'.

Jesaja 2:1-5
Psalm 122
Romeinen 13:8-14
Matteüs 24:32-44
Gezang 1016 Kom, laat ons opgaan naar de berg naar Micha 4:2 Biblija.net Micha 4:2 het laatste lied uit het nieuwe Liedboek-2013/1016 (pdf)
Kom, laat ons opgaan naar de berg waar God de vrede leert: een ploegschaar maak je van je zwaard, een snoeimes van je speer.


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de grote profeten uit de Bijbel en er staan 65 boekrollen op zijn naam. Deze boekrol is van de eerste, echte Jesaja die werkte voor de Babylonische ballingschap en boekrol 1-39 schreef. Jesaja's boekrollen staan bol van de profeties over de komende Messias en Gods rijk op aarde.

Prachtig is het toekomstvisioen van een wereld zonder oorlog: r4b Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Wat een wrange voospelling gezien de voortdurende staat van dreigende oorlog en beleg waarin de nakomelingen van Jakob verkeren.

Kunst tip: Het schilderij dat een van de bekendste visuele aanklachten tegen oorlog ''de Guernica'' uit 1937 van Pablo Picasso (1881–1973) een verbeelding van het geweld van de Spaanse Burgeroorlog 1936-1939) Nu in het Reina Sofia Museum, Madrid Spanje. Link: Guernica

JESAJA 2:1-5
De dag van de HEER
1 Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem.

2 Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, 3 machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 4 Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. 5 Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de HEER.
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de complete tekst NBV

Liever luisteren?
Els Geelen uit Den Haag op NBV Of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
EUG Oekumenische Studentengemeente, Janskerk, Janskerkhof 26, Utrecht. Tijd: 11uur, voorganger Katholieke gemeentepastor Marieke Milder Thema: Stip op de horizon. Lezing: Jesaja 2:1-5 Eerste dienstvoorbereiding: reeds begonnen. Een adembenemend visioen, tegen zoveel in: het bergje met Godshuis in Jeruzalem zal het hoogste centrum van de wereld zijn! De volken stromen toe, om daar te leren hoe recht en vrede samen kunnen gaan. Eindelijk! Op dat visioen hopen betekent: gaan in dat licht, besluit de profeet. De lutherse traditie reikt hierbij als evangelielezing aan Mattheüs 21:1-9 (de komst van de vredeskoning, met Advent en Palmzondag). Link EUG-Janskerk/Jesaja met-advent-en-kerst Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek voor de Parochie Sint Dominicus, Tiel op de 1e Advent 2004 over volle kerken met kerstmis en hij-is-gekomen-voor-alle-mensen. Link Preken.be/advent1

Op You Tube: Fries gezongen door "De Dobber" uit Harich bij Nijbeets (Gasterlan) uit "As alle hope" Jesaja 2:1-5 tekst: Fedde Schurer. (1m57) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 122, een psalm van David. In het Latijn heet de psalm Lætatus sum of 'Ik was blij / verheugd' naar de 1e regel, een bekend introïtus (beginregel).
Psalm 122 is een van de 'Hammaaloth' liederen (ps 120-134), die door de Israëlieten gezongen werden wanneer ze naar de tempel in Jeruzalem gingen. Het zijn de liederen van de opgang want Jeruzalem lag op 750 meter hoogte, iedereen die naar de tempel in de heilige stad wilde, moest omhoog gaan, opgaan. Ook in onze psalm gaat het over naar het huis van de Heer gaan, daar komen de stammen samen (r4). Ook hier de vraag om vrede (r6)

Kunst tip: Foto van de Damascus poort van Jeruzalem bij nacht, de foto is van J Kaman en prints zijn te koop Link Travel-images/israel

PSALM 122:1-9
1 Een pelgrimslied van David.
Verheugd was ik toen ik hoorde:
Wij gaan naar het huis van de HEER,’
2 verheugd ben ik, nu onze voeten staan
binnen je poorten, Jeruzalem.

3 Jeruzalem, als een stad gebouwd,
hecht en dicht opeen.
4 Daar komen de stammen samen,
de stammen van de HEER,
om Israëls plicht te vervullen,
te prijzen de naam van de HEER.
5 Daar zetelt het gerecht,
daar troont het huis van David.

6 Vraag om vrede voor Jeruzalem:
Dat rust hebben wie van je houden,
7 dat vrede heerst binnen je muren
en rust in je vesting.’

8 Om mijn verwanten en vrienden
zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’
9 Om het huis van de HEER, onze God,
wens ik je al het goede.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Maria Holt-Butzelaar uit Aerdenhout op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Drieëenheidparochie, Heilige Nicolaasbasiliek in IJsselstein St. Nicolaasstraat 12, IJsselstein. Reguliere vieringen: zat 9:30-10uur rozenkransgebed in de kapel van O.L.V. van Eiteren en zondag Eucharistievieringen. Tijd: 11uur, voorganger P. Brenninkmeijer Eucharistieviering met koor Cantate Domino, dirigent en organist: R. Verwer. Lezingen en de psalm: 1e Lezing: Jesaja 2: 1-5, Psalm 122, 2e Lezing: Mattheus 24:37-44. Lector/Lectrice: J.v.Dongen. Link 3eenheidparochieijsselstein Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Rutger Heij voor de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) de Schuilhof in Zeewolde. Bij het 25-jarig bestaan van de gemeente over Psalm 122 'Vraag-om-vrede-voor-de-gemeente'. Niet dat ik niet zou willen bidden om de vrede van het huidige Jeruzalem want wat een ellende is het daar. Oorlog in de stad van vrede. Jeru-shalom, het is een woordspel in de Psalm. Stad van vrede. Wat is daar van over? De tempel van God staat er ook niet meer. Waar moet je naar toe als je God wilt prijzen? Weet u wat het nieuwe centrum van aanbidding is? Dat is Jezus. Had Hij niet gezegd: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen’ (Johannes 2:19-21, Marcus 14:58)? Link Rutgerheij/Psalm 122

Op You Tube: Vesper van Monteverdi (1567-1643) Italiaans Renaissance-Barok componist en dirigent. Uitgevoerd door solisten: Katelyn Lee (Cantus), Kimberly Redick (Sextus), Dominic Lim (Altus), Micheal Porter (Tenor), Paul Eliot (Quintus), Gavin Hayes (Bassus), het IU Concentus early music ensemble en het IU Pro Arte ensemble onder leiding van William Gray. naar Psalm 122 laetatus sum. (6m56) Link youtube


Brief van Paulus aan de ROMEINEN
De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Hij is van plan is de Christenen in Rome te bezoeken als hij op doorreis is naar Spanje. Hij stuurt alvast een brief vol aanwijzingen voor het Christelijk leven. Het zijn positieve wenken r8 want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld maar ook r9b ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ uit de 10 geboden uiteraard, maar toch ook geen dagelijks wangedrag mag je hopen.

Kitsch tip: of gewoon ouderwets, een boekomslag illustratie van A. Rünckel bij Heb uw naaste lief als uzelf: een verhaal door J. Hogenbirk uit 1897, deze druk uit 1925. Uitgeverij G.F. Callenbach, Nijkerk op: Achterderug met een negatieve Recensie(s) Link Achterderug/omslag

ROMEINEN 13:8-14
8 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. 9 Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 10 De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

11 U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. 12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. 13 Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 14 Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de complete tekst: NBV

Liever luisteren?
Jan Heutink uit Hoogvliet op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse gemeente Wijk bij Duurstede, Grote Kerk aan de Markt. Tijd: 9.15uur, voorganger ds Henk Kroese (?). Lezingen: Jesaja 2:1–5 en Romeinen 13:5–12. Op deze zondag wordt Emma Bosma gedoopt. Link PGWijkbijduurstede/kerkbrief Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds MJ Schuurman op zijn blog over Romeinen 13:11 ‘U hebt door in welke tijd wij leven. U doorziet onze tijd.’ Als dat tegen  gezegd wordt, vraagt u zich wellicht af: ‘Ik? Wie ben ik nou? Ik ben geen deskundige.’ Toch zegt Paulus dat tegen de gemeente – en daarmee ook tegen ons: U verstaat de tijd. U weet wat er speelt. Link MJSchuurman/preek-over-Romeinen 13:11

Op You Tube: In het Engels met Nederlandse ondertiteling Reverend Andrew Wommack uit Texas voor Gospel Truth Radio. (22m23). Link youtube


MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Marcus 13:28-31 en Lucas 21:29-33 (Math 24:32-35) en Marcus 13:32-37 en Lucas 21:34-36 (Matth 24:36-44)

Kunst tip: Ikoonachtig doek/paneel van een onderwijzende Jezus. Zonder de kunstenaar of bron. Link Geloofenleven.be/jpg

Mattheüs 24:32-44
32 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 33 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. 34 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 35 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

(Wees waakzaam)
36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. 37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38 Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. 40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. 41 Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. 42 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. 43 Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. 44 Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de complete tekst: NBV

Liever luisteren?
Thom Snik uit Tilburg voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Rooms katholieke parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, Markt 34 Prinsenbeek Route Tijd: 10uur, voorganger P.Heye Euchristie met Byzantijnskoor. Mattheus 24 Link Parochieprinsenbeek Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Joke Floktra-Meems voor de Hofkerk op 28nov over Mattheus 24 en Micha 2 Link Protestantsekerk.net/klant84.pdf (pdf)

Op You Tube: In het Engels de Reverend Janet Edwards over de komende laatste dag Matthew 24:32-44 Jesus "is coming at an unexpected hour." How are you staying ready for Jesus' second coming? Everey day has the possiblity of God doing something new. (1m56) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor het gebed van de week op de Facebookpage van de Schotse baptisten:

St AndrewScots Prayer of the week:

As a new week stretches before me,
I look with wonder into the deep well of emotions
You have given Your children.
I pray that I may withdraw enough compassion
to heal anotherʼs broken heart;
enough peace to quell anotherʼs fear;
enough joy to celebrate anotherʼs victory;
enough strength to share anotherʼs burdens,
and enough faith to light a candle in anotherʼs darkness.
Thank You for the assurance You have been given us
that our well will never run dry.
Amen
VOLGENDE WEEK
Zondag 8 december 2013, 2e van Advent

Jesaja 11:1‐10
Psalm 72
Romeinen 15:4-13
Matteüs 3:1-12

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


woensdag 20 november 2013

24 november 2013, 10e zondag van de herfst

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.


PERIODE
24 november 2013, is de 10e zondag van de herfst en voor de Rooms Katholieken is het de zondag van Christus Koning van het Heelal, een hoogfeest op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De liturgie van 'Christus, Koning van het heelal' benadrukt de rol van Jezus als heerser van de schepping in het nieuwe heilsbestel, in de Bijbel aangeduid als Rijk Gods. Door zijn Dood en Verrijzenis is er een eind gekomen aan de oude orde, waarin de mens onderworpen was aan de macht van de dood. Al wie in Christus gelooft zal worden verheven tot een schepsel dat de eeuwige heerlijkheid zal mogen genieten. Bron: RKK/Christus koning

(veel) Protestantse kerken herdenken deze laatste zondag van het kerkelijk jaar: Eeuwigheidszondag, de overledenen. In PKN Ommen doen ze het zo: We gaan over tot het gedenken van de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We noemen hun namen. We vergeten hen niet. En we mogen geloven dat ook God zijn geliefden niet vergeet. Voor elk gemeentelid dat het afgelopen kerkelijk jaar is overleden, ligt voorin de kerk een wit steentje klaar. Zoals elk steentje uniek is. Zo waren deze mensen uniek. (NB Ommen leest andere teksten)

Voor de Evangelisch Luthersen is het de 3e zondag van de Voleinding want volgende week begint de Advent. Met Advent begint het nieuwe kerkelijk jaar (en een nieuw leesrooster) en tellen we 4 zondagen af naar Kerstmis.

De Bach cantate voor deze zondag is ''Wachet! betet! betet! wachet!'' (BWV 70). De teksten horen bij Mattheüs 25: 31-46 over de terugkomst van de Mensenzoon.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) "Wachtet! betet! Betet! Wachtet'' (BWV 70a) uitgevoerd door de Gächinger Kantorei Stuttgart, Bach-Collegium Stuttgart onder leiding van Helmuth Rilling. Met Arleen Augér, sopraan; Verena Gohl, alt; Lutz-Michael Harder, tenor en Siegmund Nimsgern, bas.
Coro:
Wachet! betet! betet! wachet!
Aria (alto):
Wenn kömmt der Tag, an dem wir ziehen
Aria (soprano):
Laßt der Spötter Zungen schmähen
Aria (tenor):
Hebt euer Haupt empor
Aria (bass):
Seligster Erquickungstag
Chorale:
Nicht nach Welt, nach Himmel nicht (18m13) Link youtube

Of kijk op dit blog op 9dec12 naar "Wachtet! betet! Betet! Wachtet. 1: koor en 2:recitatief van BWV 70a in de Harnoncourt-Leonhardt cycle. Bespreking van de cantate (inclusief de geschiedenis) op kloosterkerk

Of op dit blog op 4dec2011 naar John Elliot Gardiner (13e cd van de serie Bach Pelgrimage). Een stevige, swingende BWV 70 “Wachet, Betet, betet wachet” (3m41).

Of op 5dec2010 naar BWV 70a 'Wachet betet betet wachet' zonder vermelding van de uitvoerenden, wel geanimeerd met mooie beelden van o.a. de Annunciatie, de verkondiging door aartsengel Gabriel (van de geboorte van Jezus) aan Maria. (4m11)

Concert tip
vrij6dec13 om 17uur in de Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal (BWV 70a) 'Wachet betet betet wachet' uitgevoerd door Patrick Ayrton en het Bach Ensemble van het Koninklijk Conservatorium. Link Bach op Vrijdag


TEKSTEN
Het thema deze week is wees gewaarschuwd voor (komend) onheil, maar weet je veilig onder Gods bescherming.

In Malaechi de waarschuwing voor De dag van de Heer. In Psalm 46 r2 God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. 3 Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Maar God is ook hardhandig in het bereiken van zijn doel: r9b verbijsterend is wat hij op aarde verricht: 10 wereldwijd bant hij oorlogen uit, bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij, wagens verbrandt hij in het vuur. 11 ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’
In Openbaring r8b Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten.
Jezus voorspelt in Lucas heel veel ellende maar ook r18 ... geen haar van je hoofd zal verloren gaan. 19 Red je leven door standvastigheid!

Maleachi 4:1-6
Psalm 46
Openbaring 3:7b-12
Lucas 21:5-19
Gezang 114
1 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,
een nieuwe aarde ontstond
om het geheim des levens te beseffen,
niet meer in zee gegrond.
Liedboek voor de Kerken 1973


MALEACHI
Maleachi is het laatste boek van het Oude Testament. Maleachi betekent boodschapper, dus misschien was het niet zijn echte naam. Hij profeerde aan het eind van de 5e eeuw voor Christus. Het boek is grotendeels een dialoog van de profeet met luisterende teruggekeerde Joodse ballingen. Maleachi is niet blij met ze, het boek staat vol waarschuwingen en eindigt zelfs met een waarschuwing voor De dag van de Heer

Het boek wordt in zeven delen verdeeld:
1 De liefde van God voor Israël, zoals die blijkt uit het lot van Edom (1:2-5)
2 Onwaardige offers en het verbreken van het verbond door de priesters (1:6-2:9)
3 Echtscheiding en het trouwen met heidense vrouwen (2:10-16)
4 De dag van het oordeel (2:17-3:5)
5 Oproep tot het betalen van de tienden en heffingen (3:6-12)
6 De vromen en de goddelozen (3:13-18)
7 De dag van de Heer (3:19-24) Bron: Wikipedia/Maleachi
Wij lezen die laatste 6 regels Maleachai 4:1-6 (alternatief genummerd als Malechai 3:19-24)

Kunstip: De profeet Maleachai in een altaar retabel voor de Dom in Siena door door Duccio de Buoninsegna (1260–1318). Eierverf op hout, circa 1308-1311. Nu in het Museo dell'Opera del Duomo, Siena Italië. Link: DucciodiBuoninsegna

MALEACHAI 4:1-6
1 Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de  toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun  noch wortel, noch tak laten zal. 2 U lieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren. 3 En gij zult de goddelozen vertreden; want zij zullen as worden onder de zolen uwer voeten, te dien dage, dien Ik maken zal, zegt de HEERE der heirscharen. 4 Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten. 5 Ziet, Ik zende u lieden den profeet Elia, eer dat die  grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal. 6 En hij zal het hart der  vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun  vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla. 
 De NVB heeft geen Malechai 4, de tekst staat er als 3:19-24 NBV

Liever luisteren?
Gerrit van Meijeren uit Dirksland, Predikant Hoe ik de NBV moet inschatten weet ik nog niet, maar alle aandacht voor de bijbel in onze samenleving vind ik uitstekend. Daarom doe ik graag mee met dit initiatief. Op voorleesbijbel Maleachi is het laatste boek van het Oude Testament. Maleachi 3, boek 4 begint na circa 11 minuten.

Liever live?
Protestantse gemeente Kamperland, de Ark, Veerweg 100, Kamperland. Tijd: 9.30 uur, C.E. Bakker uit Sommelsdijk op de laatste zondag van het kerkelijk jaar: Maleachi 4:1-6 en Lucas 21:5-19. Link dearkkamperland.nl/kerkblad
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. J.C. Schaeffer voor de Hereformeerde Kerk Vrijgemaakt Nunspeet op 17dec2006 over Malaechi 3:19-24 Onlangs kreeg ik van iemand uit onze gemeente een email met een vraag. Die vraag was: Is de God van het OT wel dezelfde als de God van het NT? Link Nunspeet.ngk/Maleachi3:19-24 (pfd online te zien)

Op You Tube: In het Engels, Cole from On That Day Ministries, (Leavenworth, Kansas) leads you through the book of Malachi to illustrate the personality and expectations of YHVH for His people. (13m11) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 46. In het Latijn heet de psalm Deus noster refugium naar de 2e regel 'God is voor ons een veilige schuilplaats'. Maarten Luther grondlegger van de Lutherse kerk liet zich ergens tussen 1526 en 1528 inspireren door deze psalm voor zijn (strijd)lied "Een vaste burcht is onze God" of "Ein feste Burcht is unser Gott".

Eerst wordt de veiligheid bezongen r 2en3 2 God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. 3 Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Maar God is ook hardhandig in het bereiken van zijn doel: r9b verbijsterend is wat hij op aarde verricht: 10 wereldwijd bant hij oorlogen uit, bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij, wagens verbrandt hij in het vuur. 11 ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’

Kunst tips: Joseph Joachim Raff, componeerde een ouverture van een drama over de 30jarige oorlog: Ein feste Burg ist unser Gott, Op.127 in 1865. Andante religioso - Allegro eroico (non troppo vivo, ma vigoroso) - Allegro trionfale Uitgevoerd door het Stuttgart Philharmonic Orchestra onder leiding van Giovanni Bria (20m25) Link youtube

of Jean-Philippe Rameau (1683 † 1764) schreef in 1716 een groot Motet geïnspireerd door psalm 46 Deus noster refugium, grand motet voor solisten, Koor, 2 hobo's, violen, viola de gamba & continuo. Uitgevoerd door: Hervé Lamy, ténor; Peter Harvey, bariton; Véronique Gens, sopraan; Jean-Paul Fouchécourt, countertenor; Isabelle Desrochers, sopraan; Stephan Imbodem, bas en Marcos Loureiro de Sa, bariton. Dirigent Hervé Niquet en het Le Concert Spirituel Ensemble (12m51) Link youtube

PSALM
1 Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijs van De jonge vrouwen. Een lied.

2 God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.
3 Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde
en storten de bergen in het diepst van de zee.
4 Laat de watervloed maar kolken en koken,
de hoge golven de bergen doen beven. sela

5 Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,
de heilige woning van de Allerhoogste.
6 Met God in haar midden stort zij niet in,
vroeg in de morgen komt God haar te hulp.
7 Volken roeren zich, rijken storten ineen,
zijn donderstem klinkt – de aarde siddert.

8 De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob. sela
9 Kom en zie wat de HEER heeft gedaan,
verbijsterend is wat hij op aarde verricht:
10 wereldwijd bant hij oorlogen uit,
bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij,
wagens verbrandt hij in het vuur.
11 ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben,
verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’
12 De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob. sela
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: Psalm 46

Liever luisteren?
Jan Steen uit Krimpen a/d IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Franeker, Martinikerk, Breedeplaats 2, Franeker. Tijd: 9.30uur, voorgangers ds. L.A. Bergstra en ds. D.J. van Bochove. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we hen die ons het afgelopen jaar door de dood ontvallen zijn. Hun namen zullen genoemd worden en een lichtje wordt voor hen aangestoken. Na de dienst kunnen familieleden van de overledenen de kruisjes van hun geliefden in ontvangst nemen. De Franeker Cantorij verleent traditiegetrouw haar medewerking. En de Schriften zullen geopend worden. We lezen een gedeelte uit het Oude Testament en een lezing uit het Nieuwe Testament volgt. In de prediking zal Psalm 46 centraal staan op deze bijzondere zondag. “God is voor ons een veilige schuilplaats “, zijn de eerste woorden van dit prachtige lied. We kunnen elkaar na de dienst ontmoeten bij een kopje koffie/thee of een glaasje frisdrank Link PKN Franeker Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. J. de Kok voor de Kruiskerk in Diever op 15nov09 over psalm 46: Nood leert bidden en vertrouwen. Link Kruiskerkdiever/Psalm46 (pdf online te bekijken)

Op You Tube: Anglicaanse uitvoering van Maarten Luthers lied op psalm 46 door het Choir of Westminster Abbey, onder leiding van Martin Neary (2m59). Link youtube


OPENBARING
Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament en dus van de Bijbel. Het is een profetisch boek waarin de toekomst geopenbaard wordt maar dan wal als apocalyps naar het woord van de oorspronkelijke vertaling in het koine (volks) Grieks dat wij vaak als een dreigend toekomstbeeld vol verwoesting opvatten.

In onze regels gelukkig een blijdere boodschap r8b Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten.

Kunst tip: Deur met de Bijbeltekst en klopper op het blog van Reverend Simon Bickersteth. Worked at St Martin's Church Walsall. Link RevBickers

OPENBARING 3:7b-12
(Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia:)
7 “Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen: 8 Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend. 9 Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn; zij zullen zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u heb liefgehad. 10 Omdat u trouw bent  gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. 11 Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen. 12 Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam.
De Nieuwe Bijbelvertaling Link naar complete tekst NBV

Liever luisteren?
Leo de Oude uit Krimpen aan de IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Christelijke Gereformeerde kerk Aalten, Berkenhovestraat 9, Aalten. Tijd: 9.30uur, voorganger ds R Bikker. Openbaring: brief aan Filadelfia Link CGKAalten Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Auke Jan Hofman op Zeeland.net over Openbaring 3:7 'Zou ik verbergen wat ik ga doen?' Link communities.zeelandnet

Op You Tube: In het Engels Dr Rev McGee voor Thru the radio Network. (10m39) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 24;1-2 en3-14 en Marcus 13:1-2 en 3-13. 

Jezus voorspelt achtereenvolgens de verwoesting van de tempel, oorlog en opstand, aardbevingen, hongersnoden en epidemieën, mishandelingen, vervolgingen en uitleveringen, opsluiting, rechtzaken, familietwisten en verraad en terechtstellingen r18 Maar (ook) geen haar van je hoofd zal verloren gaan. 19 Red je leven door standvastigheid!

Kunst tip: Wilhelm von Kaulbach (1805-1874) Duitse schilder bekedn door zijn muurschilderingen en illustraties. Verwoesting van de tempel door Titus
1846. Nu in de Neue Pinakothek, Munich, Duitsland Link Kaulbach Zerstoerung Jerusalems durch Titus

LUCAS 21:5-19
De komst van de Mensenzoon
5 Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en wijgeschenken waarmee hij versierd was, zei hij: 6 ‘Wat jullie hier zien – er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.’ 7 Ze stelden hem toen de vraag: ‘Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen?’ 8 Jezus zei: ‘Let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben het,” of: “De tijd is gekomen.” Volg hen niet! 9 Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.’ 10 Hij vervolgde: ‘Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, 11 er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. 12 Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. 13 Dan zullen jullie moeten getuigen. 14 Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. 15 Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. 16 Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld, 17 en jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. 18 Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. 19 Red je leven door standvastigheid!
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV Lucas 21

Liever luisteren?
Jouke van Winden op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Brielle, Sint Catharijnekerk, St. Catharijnehof 1, Brielle. Tijd: 10uur, voorganger ds. S.M. Dekker 2 Koningen 9alternatief leesrooster) Lucas 21:5-19. Link Catharijnekerk/Kerkblad20nov13 (pdf) Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Leonie van Straaten voor op 25nov07 over Lucas 21:5-19 met verwijzing naar Maleachi en de zondag van de Voleinden, laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag van de Voleinding zet ons in het midden tussen het einde van de tijd, van deze wereld, en de komst van het koninkrijk, een nieuw begin. Dat is spannend, dat hoorden we al aan de lezingen van vandaag.
Het gesprek kwam op de tempel. Mensen bouwen plaatsen om God te ontmoeten: de St. Pieter in Rome, de Ka’ba in Mekka, of deze Roeach hier in Bergeijk. De plaatsen zijn ons dierbaar, maar vindt God ons hier ook werkelijk als mensen van gebed, van geloof, hoop en liefde? Er is veel af te breken, om tot de kern te komen, zei gisteren iemand in onze voorbereiding.
De tempel van Jeruzalem is in de geschiedenis meermalen verwoest. In de tijd van Maleachi is de tempel na de ballingschap opnieuw opgebouwd. De mensen zijn er alweer aan gewend, en vervallen in routine. Ze onderhouden de rituelen pro forma, maar zijn in hun hart niet meer verbonden met de inhoud. Wat winnen wij ermee, dat wij Gods geboden onderhouden? Een vraag die mij/ons niet vreemd is: wat heb je eraan, wat win je ermee om christen te zijn? Link Creator.zoho/PrekenbijhetLucasevangelie

Op You Tube: In het Engels, een beschrijving van Christenen in een anonieme brief aan (ene) Diognetes uit de 2e Eeuw met een toelichting en beetje protest van Daniel Mayne One in Christ -- How does a Christian Act? (3m01) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer geen gebed maar de uitspraak van Christiane Berckvens afgelopen zondagmorgen bij Dit is de Dag op radio 1 (7uur) Daar zei zij -tot mijn opluchting en instemming-:

Vloeken is ook bidden

Beluister de uitzending op Radio1/gemist/ditisdedag17nov13
Christiane Berckvens-Stevelinck is hoogleraar Europese cultuur aan de Radbouduniversiteit Nijmegen, Remonstrants predikante en biedt pastorale dienstverlening en geestelijke begeleiding, zonder kerkelijke of religieuze binding, bij onder andere inzegening van levensverbintenissen, bij rouwceremonies, welkomstrituelen en crisisituaties moederoverste


VOLGENDE WEEK
1 december 2013, 1e zondag van de Advent

Jesaja 2:1-5
Psalm 122
Romeinen 13:8-14
Matteüs 24:32-44
Gezang 1016 Kom, laat ons opgaan naar de berg

6dec13 is de de-nacht-van-de-bijbel in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, Amstelveen Kerk op de Zuidas.

Contact: Reacties en opmerkingen graag naar watlezenwedezeweek @ yahoo.com