maandag 24 oktober 2011

30 oktober 2011, 7e zondag van de herfst


Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
30 oktober 2011 is 7e zondag van de herfst en 19e na Trinitatis. Het is geen bijzondere (zon)dag. Op maandag 31 oktober is het echter 'Hervormingsdag' een herdenkingsdag in protestantse kerken. Op 31okt1517 timmerde Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen situaties in de Rooms-katholieke Kerk op de deur van de kerk in Wittenberg. Het werd het begin van de Evangelische Kirche Deutschland en de Reformatie.
Nb Het is ook het 25-jarig ambtsjubileum van een van 'mijn' dominees: Ds Heine Siebrand (ook studentenpastor) van de Remonstrantse Geertekerk, Geertekerkhof, Utrecht tevens studentenpastor. De dienst begint om 10.30 uur en wordt vast bijzonder.

Op dinsdag 1nov2011'' is het 'Allerheiligen' voor Katholieken en Anglicanen. Op deze feestdag worden alle heiligen en martelaren herdacht. Dat zijn er veel en hun verhalen zijn meeslepend maar vaak ook bloederig. In de Middeleeuwen waren de Legenda Aurea of Gouden Legenden populair. De verzameling verhalen werd opgeschreven door Jacobus de Voragine (1228 of 1229 – 1298) en deze al oudere verhalen vormen ook vaak de basis voor de manier waarop heiligen en martelaren worden afgebeeld (iconografie en christelijke symboliek) en hun 'attributen', meestal de werktuigen waarmee zij gemarteld zijn.

Kunst tip: Fra Angelico, 15e eeuw. Paneel 'Allerheiligen'. Voorlopers van Christus (profeten?) Heiligen en martelaren. Tempera/eierverf op hout nu in de National Gallery, London, VK Link Wikipedia All-Saints
Woensdag 2 November wordt Allerzielen gevierd in Katholieke kerken om alle overledenen te herdenken en worden requiemmissen opgedragen. Zie pagina Kerkmuziek II.

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen” (BWV 48), "Wo soll ich fliehen hin“ (Koraalcantate BWV 5) en ''Ich will den Kreuzstab gerne tragen” (cantate voor bas solo BWV 56). Deze cantates horen bij Mattheüs 9:1-8 over de Genezing van een verlamde.

Op You Tube: JS Bach, cantata "Wo soll ich fliehen hin?" BWV 5:1 het openings Koraal. Met de tekst, maar zonder de uitvoerenden. (4m04). Link youtube
Of kijk op dit blog op 10okt2010 naar JS Bach "Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen" (BWV 48) Tenor Jelle Leistra zingt recitatief en aria, met het Koor en Kamerorkest Sjosjanim, dirigente Mariëlle Heidekamp in de Dorpskerk Bodegraven, 17 oct 2009 (4m21).

Concert tip
30okt2011 om 10uur in de Nieuwe Badkapel, Badweg 's-Gravenhage cantate 48 JS Bach "Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen” door Gilles Michels en het Haags Barokgezelschap en om 19.15uur in de Dorpskerk in Wassenaar. Link Haags Barokgezelschap NB Er staan nog 1 Concerten met cantate 48 op de Cantate Agenda van eduardvanhengel

TEKSTEN

Naar wie luister je? In Spreuken liefst naar Vrouwe Wijsheid die Gods wijsheid onderwijst. Psalm 43 is een smeekbede om (Uw) licht en trouw, dat die mij mogen leiden. De Tessalonicenzen worden geprezen door Paulus om hun wijsheid, want zij begrepen dat het woord van God hun verkondigd werd. Maar in Mattheus 25 luisteren de domme bruismeisjes naar de wijze bruidsmeisje en missen toch de boot.... In het gezang komen de bruidsmeisjes, maagden nog eens voorbij.

Spreuken 9:1-18
Psalm 43
1 Tessalonicenzen 2:9-13
Mattheus 25:1-13
Gezang 262

NB Voor Allerheiligen is een apart leesrooster gemaakt: Jesaja 60:1-11 en 17-22, Psalm 138, Openbaring 7:2-4 en 9-17, Mattheus 5:1-12 en Gezang 299

SPREUKEN
Spreuken is het 20e boek van het Oude Testament. Samen met het volgende boek wordt het beschouwd als wijsheidsliteratuur. Het zijn allerlei uitspraken met een onderwijzeningen. Ze worden vaak aan 'de wijste van allen: Salomo' toegeschreven. Het is praktische wijsheid, levenskunst voor de dagelijkse zaken en de omgang met elkaar, in zaken, bij de opvoeding van kinderen etc. Belangrijk zijn bescheidenheid, geduld, mildheid en zorgvuldig gedrag. De hoogste wijsheid is handelen naar God's geboden. Bron Groot Nieuws Bijbel. 

Het boek wordt ingedeeld naar de herkomst en de vorm van de spreuken. Wij lezen het laatste stuk van deel 1-9 dat wordt gekenmerkt door algemene en poetische wijsheid en dwaasheid (Groot Nieuws Bijbel), voorgesteld als vrouwen, maar in mijn perceptie ook een Grieks gebruik. Deel 9 heet in de3 GNB 'Wijsheid als levenshouding'. In Spreuken wordt alsmaar 'mijn zoon' aangesproken, heel soms 'kinderen'. Het thema is ook nogal vrouw onvriendelijk gezien alle waarschuwingen voor gevaarlijke, verleidelijke, overspelige en hoerige vrouwen. In ons stuk voor deze week gaat het alleen over de uitnodiging van Vrouwe Wijsheid en Dwaasheid om te komen eten, regel 4 en 16 zijn identiek, maar de menukaart verschillend. Opmerkelijk vond ik r8: wijs een spotter niet terecht, dat is zinloos, maar berisp wel een wijs man.

Kunst tip: Een gekroonde vrouw wijst een man op God: "Alle wijsheid komt van de Heer, en is bij hem voor eeuwig" in Petrus Comestor, 'Bible historiale' (vertaling uit het Latijn door Guyars des Moulins). Gemaakt in Parijs, circa 1372. Raoulet d'Orléans (kopiist), Jean Bondol, Eerste Meester van de Bijbel van Jean de Sy, en andere verluchters. Nu in de Meermanno Westreenianum, Koninklijke Bibliotheek Den Haag (10B23 folio 338v). Link meermanno Link mnemosyne

Kunst tip: Uit Geert Grote's (+1384) vertaling in het Nederlands van het Getijdenboek van de Eeuwige Wijsheid 'De Wijsheid is schoner dan de zon, en boven de gehele ordening van de sterren met het licht vergeleken wordt zij de eerste bevonden'. Link ritmanlibrary

SPREUKEN 9:1-18
1 Wijsheid heeft haar huis gebouwd,
zij heeft zich zeven zuilen uitgehakt.
2 Zij heeft haar slachtvee geslacht, haar wijn gemengd,
ook heeft zij haar tafel aangericht.
3 Zij heeft haar meisjes uitgezonden en roept,
op de tinnen van de hoogten der burgstad:
4 wie nog te simpel is neme hierheen de wijk,
en wie tekort aan hart heeft,
tot hem zal zij zeggen:
5 gaat mee, laat mijn brood uw brood zijn,
en drinkt van de wijn die ik heb gemengd;
6 laat versimpelingen achter en leeft,
betreedt de weg van verstand;
7 wie een spotter vermaant neemt kleinering op zich;
wie een boosdoener bestraft loopt een vlek op;
8 bestraf een spotter niet, anders gaat hij je haten,
bestraf eens een wijze en hij zal je liefhebben;
9 geef aan een wijze en hij wordt nog wijzer,
verleen kennis aan een rechtvaardige
en hij zal doorgaan tot zich te nemen!
10 Aanvang van wijsheid is ontzag voor de Ene,
kennis van heilige zaken betekent verstand;
11 ja, door mij vermenigvuldigen zich je dagen,
en worden aan jou toegevoegd jaren van leven;
12 als je wijs wordt, word je wijs tot je voordeel;
ben je een spotter dan moet je dat op je eentje dragen.
13 Vrouwe Dwaasheid is rumoerig,
de simpelheid zelve, heeft nergens weet van;
14 ze is gezeten bij de ingang van haar huis,-
op een troon op de hoogten der burgstad,
15 om tot wie over de weg voorbijtrekken te roepen,
tot wie hun paden recht willen houden:
16 wie simpel is neme hierheen de wijk,
wie tekort aan hart heeft, tot hem wil zij zeggen:
17 gestolen wateren zijn zoet,
en in het verborgene is brood het lekkerst!
18 Hij weet niet dat daar schimmen huizen:
haar genodigden in de diepten van het dodenrijk.

In de naardensebijbel vertaling Zoek Spreuken (20e)
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Martijn Vroom, medewerker CDA fractie 2e Kamer op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Spreuken is het 20e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Leiden Zuidwest, Antoniuskerk, Boshuizerlaan 11, Leiden. Tijd: 9.15uur, voorganger Ds. P. Warmenhoven. Tekst(en): Spreuken 9: 1-18 en Matteus 25: 1-13. Muzikale begeleiding: Emanuel Schmidt. Link leidenzuidwest
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van A den Besten of Ds Lammers (?) voor Hervormd Giessen-Oudekerk en Peursum op 19nov2006. Preekstencil over Spreuken 9:1-18 met per regel verwijzingen naar Mattheus 7:24-27; 11:25-30; 25:1-13, Lukas 14:15-24; Johannes 6:22-59; Jakobus 3:17; 2 Petrus 1:2-4 en Openbaringen 3:14-22; 21:6 en 22:17. Link oud.hggop > Preekstencils 2006 en dan 19nov.

Op Vimeo: in het engels door the Providence Bible Fellowship 'The Invitation' exposee on provers 9:1-18 (19?41m). Link vimeo

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. De psalm van deze zondag is een smeekbede, Doe mij recht in het Latijn Judica me, Deus en dat kwamen we al eerder tegen dit jaar. De 5e zondag van de 40dagentijd of Vasten heet Judica, naar het 'introïtus' openingsgezang en dat is… Psalm 43:1.

Eerst wordt God gesmeekt, daarna wordt tegen de eigen ziel gesproken. Een mooie regel is r3 'Zend uw licht en uw trouw, dat die mij mogen leiden' in de Groot Nieuws Bijbel vertaald met 'Blijf aan mijn zijde, licht mij bij'. Ook beeldend is de 5e regel in de Groot Nieuws Bijbel vertaald met Mijn ziel, wat drukt je teneer, waarom ben je zo onrustig? En in de Nieuwe Bijbelvertaling met 'Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij'.

Kunst tip: Psalm 43 'Richte mich, Gott' Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847). Uitvoering in Budapest 23okt2008. Dirigent Zsófia Cseri en met Ferenc Erkelen en ? (hongaars bijschrift) (4m04) Link youtube

PSALM 43 Judica me, Deus
1 Doe mij recht, o God, voer mijn geding,
tegen een volk zonder vriendschap,
doe mij aan een man van bedrog
en schurkeríj ontkomen!
2 Want gij, mijn God en mijn veste:
waarom hebt gij mij verworpen,
waarom moet ik gaan in het zwart?
onder druk van een vijand?
3 Zend uw licht en uw trouw,
dat die mij mogen leiden,
met mij komen naar uw heilige berg
en naar uw woningen;
4 en ik mag komen, tot het altaar van God,
tot de God van mijn jubelende vreugde,
en zal juichen, u danken bij de harp,
o God, mijn God!
5 Wat buig je je neer, mijn ziel,
wat kreun je over mij?
verbeid het van God,
want eens zal ik hem danken:
die mijn aanschijn bevrijdt,
die mijn God is!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen > 43
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Peter Stam, pastor uit Hoogvliet op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Niet gevonden, (oud)Katholiek parochies en kleinere Protestantse geloofsgemeenschappen zijn een goede gok, wat betreft het volgen van het leesrooster. Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Beluister de Preek van Ds. Jac. Kruidhof voor Hattem ? Op 6okt96 'Verlangen naar Gods huis' (61m). Link verzameldepreken zoek 6okt96.

Op You Tube: Ds L. Kievit preekt in 1964 over Psalm 43 :4-5 in Putten. Ds. L. Kievit (1918-1990) was gemeentepredikant in de Nederlandse Hervormde Kerk van 1942 tot en met 1984. Hij diende 2x in Putten en Schoonrewoerd, Woerden, Leiden en Gouda waar hij met emeritaat ging. Hij was tevens lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Andere preken van dezelfde predikant zijn te vinden op verbidiviniminister (7m) Link youtube

(Brief aan de) TESSALONICENZEN
Tessalonicenzen is het 13e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van de apostel Paulus aan de gemeente na zijn bezoek daar. In dit stukje brengt hij in herinnering dat hij en zijn reisgenoten niemand tot last (kost) zijn geweest (duidelijker in de GNB). Dat zij hard werkten en onberispelijk waren. Maar de Tessalonicenzen waren niet alleen bevattelijjk voor de boodschap, zij begrepen ook dat dit het woord van God was. 

Kunst tip: Gustave Dore, gravure in La Sainte Bible van Paulus die de Tessalonicenzen onderwijst (1865). Link biblical-art.com

1 TESSALONICENZEN 2:9-13
9 Want ge herinnert u wel,
broeders-en-zusters,
onze uitputting en de inspanning.
Nacht en dag werkend
om niemand van u te bezwaren
hebben wij u de verkondiging
van God gepredikt.
10 Gij zijt getuigen, en God ook,
hoe toegewijd en rechtvaardig en
onberispelijk wij bij u die gelooft
zijn opgetreden,
11 zoals ge wel weet
hoe wij een ieder van u
zoals een vader zijn kinderen
12 u hebben bemoedigd en
toegesproken en betuigd
dat ge moest wandelen
waardig aan God die u roept
tot zijn eigen koninkrijk en glorie.
13 En daarom brengen ook wij
God niet aflatend dank,
omdat gij, toen gij het woord
van God van ons hoorde
het niet hebt ontvangen
als een woord van mensen
maar als, wat het waarlijk is,
een woord van God,
dat ook werkt

in u die gelooft.
In de Naardensebijbel vertaling Zoek 1 Tessalonicenzen > 2
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Nel Rijneveld-Verhoef uit Valkenburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Tessalonicenzen is het 13 boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Bathmen,Rietakker 22 Bathmen. Tijd: 10uur, voorganger ds. A.H. van den Bor Link pgbathmen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. M. de Jong voor de Nederlands Gereformeerde Kerk Eindhoven over 1 Tessalonicenzen 2:1-17 op 9mei04, 'Persoonlijke inzet gevraagd'. Link eindhoven.ngk

Op You Tube: McGee's Tru the Bible - 1 THESSALONIANS 2:9-12. Deel van een uitzending in de serie die in 5 jaar de Bijbel (OT en NT niet op volgorde) leest en toelicht op de The Bible Radio Network. Het programma wordt uitgezonden sinds 1967 en wordt geproduceerd in meer dan 100 talen in de wereld. (10m) Link youtube

MATTHEUS

Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelien met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelieen komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Het bekende verhaal dat we deze week lezen komt (alleen) voor bij Mattheus en wordt 'de tien bruidsmeisjes' genoemd. Het staat in Mattheus 25, we hebben boekrol 23 met Jezus kritiek op de uiterlijkheden en het materialisme van de Farizeers overgeslagen. Net als boekrol 24 waarin de verwoesting van de tempel, de rampen en vervolging worden voorspeld. Maar ook de komst van de Mensenzoon. Alleen weet niemand wanneer, net als de tien bruidsmeisjes...

Kunst tip: anonieme Vlaamse Meester 'Laatste oordeel met de wijze en de dwaze maagden' circa 1450 en 1480. Olieverf op hout(paneel), nu in het Staatliche Museen, Berlijn, Duitsland. NB De wijze en dwaze maagden zijn later toegevoegd op een extra stuk paneel door een Brusselse schilder in het laatste kwart van de 15e eeuw. Link master
of
Kunst tip: Salvador Dali gouache uit 1964-1967 'De wijze en de dwaze maagden voor de “Biblia Sacra", gepubliceerd in 1969 door Rizzoli of Rome, met 105 litho's van originele gouaches. Link dalionline biblia3-17 Tientallen wijze en dwaze maagden op: biblical-art.com

MATTHEUS 25:1-13
1 Dan zal het koninkrijk der hemelen
te vergelijken zijn met tien maagden
die hun eigen fakkels meenemen
en eropuit trekken, de bruidegom tegemoet;
2 vijf van hen zijn dwaas en vijf verstandig;
3 want als die dwaas zijn
de fakkels meenemen
nemen ze géén olie met zich mee;
4 die verstandig zijn
hebben bij haar eigen fakkels
olie in de kruikjes meegenomen;
5 als de bruidegom uitblijft
worden ze allemaal sluimerig
en slapen in;
6 midden in de nacht klinkt er een kreet:
ziedaar de bruidegom, trekt uit, hem tegemoet!
7 Dan ontwaken al die maagden
en brengen haar eigen fakkels in orde;
8 die dwaas zijn zeggen tot die verstandig zijn:
geven jullie ons van jullie olie,
want onze fakkels doven uit!
9 Maar die verstandig zijn antwoorden en zeggen:
nee, dan is er voor ons en jullie niet genoeg!
gaat liever naar de verkopers
en koopt in voor jezelf!
10 Als zij weggaan om te kopen
komt de bruidegom aan
en die gereed staan
gaan met hem naar binnen tot de bruiloft;
de poortdeur wordt gesloten.
11 Later komen ook de overige maagden aan
en zeggen: heer en meester!
doe voor ons open!
12 Maar zijn antwoord is dat hij zegt:
het is zeker, zeg ik jullie:
ik weet niet wie jullie zijn!
13 Blijft dus wakker,
want ge weet de dag niet, noch het uur!

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Mattheus > 25
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Thom Snik uit Tilburg op voorleesbijbel Mattheus 24:1 tot en met 25:46) In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk, Nicolauskerk, Oostkerkestraat 1, Wolphaartsdijk (bij Goes) route. Tijd: 10uur, (gast)voorganger Ria Keijzer-Meeuwse uit Voorburg. Matteus 25:1-13, 'Oliedom', tien meisjes staan te wachten op de bruidegom. Vijf van hen hebben genoeg olie meegenomen, maar de andere vijf niet… Link pgwolphaartsdijk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Predikatie van Willem a Brakel (1635-1711) voor 1711, 'de bloeiende gemeente in Rotterdam' de parabel of gelijkenis van de tien maagden, uit Mattheus 25:1-14.

Op You Tube: 'The Wise and Foolish Virgins ' gezongen door Misty Edwards. (10m01)
Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het gebed van Salomo om Wijsheid in het boek Wijsheid. Dit boek wordt door de Katholieken wel als deel van de Bijbel(canon) beschouwd, maar door de Protestanten niet. Deze boeken worden deuterocanoniek of zelfs apocrief genoemd, maar staan wel in de bekende bijbeluitgaven. Er zijn veel meer apocriefe boeken, maar die worden niet opgenomen.

WIJSHEID 9
1 ‘God van mijn voorouders, barmhartige Heer.
U hebt door uw woord alles geschapen.
2 Door uw wijsheid hebt u de mens zo gemaakt
dat hij over uw schepping zou heersen,
3 dat hij de wereld rechtvaardig zou regeren,
in vertrouwen op u,
en dat hij oprecht zou vonnissen.
4 Schenk mij de wijsheid die naast u troont,
keur mij een plaats onder uw kinderen waardig.
5 Ik ben immers slechts uw dienaar,
de zoon van uw dienares.
Ik ben een zwak mens, met een korte levensduur
en een beperkt inzicht in recht en wetten.
6 Maar zelfs als iemand een volmaakt mens zou zijn,
dan nog is hij niets waard
wanneer hij van uw wijsheid verstoken blijft.

Bron voorleesbijbel in de Nieuwe Bijbel Vertaling.

VOLGENDE WEEK
6nov2011, 8e van de herfst 20e na Trinitatis

Jesaja 48:17-21
Psalm 70
1 Tessalonicenzen 4:1-8)
Mattheus 25:14-30
Gezang 279


dinsdag 18 oktober 2011

23 oktober 2011

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

23 oktober 2011 is de 6e zondag van de herfst en de 18e na Trinitatis. Volgens James Ussher, Anglicaans aartsbisschop (1581-1656) van het Ierse Armagh is het de dag van de schepping van de aarde in het jaar 4004 v.Chr. een zondag, om 9 uur 's avonds, alhoewel de tijdzone onbekend is Bron: Wikipedia. Interessant is de wiki pagina over de leeftijd van de aarde en de religieuze benaderingen:Leeftijd van de aarde. Ussher blijkt een typische vertegenwoordiger van de Reformatie waarin men probeerde op grond van de Bijbelse tijdlijn de ouderdom van de Aarde te berekenen. Hiervoor gebruikte men de familielijsten (geslachtsregisters) uit Genesis. De schattingen van verschillende theologen liepen tientallen jaren uiteen, maar men kwam in die tijd (rond 1550) op een ouderdom van ongeveer 5500 jaar.

In een aantal kerken heet de zondag 'van het grote gebod' naar de tekst uit Mattheus 22. Kunst tip: 'Twee Farizeers vragen Christus naar het grootste gebod. Door de verluchter van het 'Holkham Bible Picture Book', Engeland, circa 1320-30. Nu in de British Library, London VK. Link biblical-art


De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Herr Christ, der einge Gottessohn” (Koraalcantate BWV 96) en 'Gott soll allein mein Herze haben” (Koraalcantate BWV 169). De cantates horen bij Mattheüs 22: 34-46. Proefstelling van de Farizeeën: liefde tot God en de naaste. De evangelietekst van vandaag!

Tekst van de koraal van “Gott soll allein mein Herze haben”, (BWV 169)

Du süße Liebe, schenk uns deine Gunst,
Lass uns empfinden der Liebe Brunst,
Dass wir uns von Herzen einander lieben
Und in Friede auf einem Sinn bleiben.
Kyrie eleis.

Op You Tube: Choral "Du süße Liebe" BWV 169-7 door Eline De Neef, sopraan; Inge Broeckaert, alt; Brecht-Oscar Leus, tenor en Mathieu Piens, bas. Gezongen in de St. Anna Kirche in Bottelare (Belgie) op 14juli2007. Link youtube

Of kijk op dit blog op 3okt2010 naar J.S. Bach Cantata BWV 96 gedirigeerd door Nikolaus Harnoncourt, deel 1 van 3 (8m42).

Zie ook de preek bij Deuteronomium van ds Margreet Klokke voor de Kloosterkerk in Den Haag op 26sept2010 over Mattheus 22:34-46 en JS Bach cantate BWV 96.

Concert tips

Zo23 okt11, om 19.00 uur in de Laurenskerk Grotekerkplein 27, Rotterdam, 'Herr Christ, der einge Gottessohn” (Koraalcantate BWV 96) door Wiecher Mandemaker en de Laurenscantorij & -Bachorkest. Link Laurenscantorij

Zo23okt11, om 19.15 uur in de grote Kerk Apeldoorn, Loolaan 1, Apeldoorn ook 'Herr Christ, der einge Gottessohn” (Koraalcantate BWV 96) Cantatedienst met ds.G.J.Schüssler, met medewerking van het Gelders Bach Collegium Link grotekerkapeldoorn


TEKSTEN

Deze week lezen we over het belang van de regels in Deuteronomium, hoe ze in te prenten en 'cue exposure' op zijn Thora's. Waar 'het kaf van het koren scheiden' vandaan komt (psalm 1). In Mattheus wat eigenlijk het belangrijkste, grootste gebod is. Waar 1 Thessalonicenzen 2:1-8 overgaat? Tsja ik kon er ook geen Nederlandse preek over vinden.....

Deuteronomium 6:1-9

Psalm 1

1 Tessalonicenzen 2:1-8

Mattheus 22:34-46

Tussentijds 62 of Gezang 62


DEUTERONOMIUM

Deuteronomium is het vijfde en laatste boek van het Oude Testament. Het bevat de wetten en regels nogmaals, letterlijk betekent deutero tweede en (Mozes) herhaalt hier de wetten uit Exodus zoals de tien geboden in Deuteronomium 5: 6-21 vlak voor dit stukje. De regels worden ook verder toegelicht. In de Groot Nieuws Bijbel heet dit stukje 'waarschuwing tegen ontrouw'. Heel modern is de cue exposure tip in r8 en 9, draag mijn woorden op uw arm en voorhoofd en op uw deurposten.

Minder fraai is Deuteronomium 7:2 waarin staat dat Israel zich niet met vreemde volken moet inlaten 'spaar hen niet' of 7:16 'Vernietig alle volken die hij in jullie macht geeft; je hoeft er geentraan om te laten. Het voornaamste (en de reden hiervoor) is: aanbid hun goden niet! Dat zal je ondergang worden'.

We lazen Deuteronomium 6 al eerder: op 2mei2010 en 6maart2011lazen we ook over het op de arm dragen en het aan de deurpost spijkeren van de wetten in Deuteronomium 11:18(-28).

Kunst tip: Naar Deut 6:8 'draag ze (mijn woorden) als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd". Dat gebeurt door gebedsriemen, leren banden om het voorhoofd en de armen te winden met een doosje. In het doosje op perkamenten papiertjes bijbelteksten met daarop o.a. het Sjema (belangrijk ochtend- en avondgebed). Link: mariovdven1 op Link: mariovdven2 en

Kunst tip: Naar Deuteronomium 6:9 een Mezoeza, een kokertje met daarop de Hebreeuwse letters: 'Sjaddai', ‘Almachtige’, één van de namen van God. Het houdertje is gevuld met twee stukjes perkament, met teksten uit de Tora. Het kokertje is bevestigd aan de rechterdeurpost van de voordeur bij Joodse mensen thuis. Link solmortel of dit blog 2mei2010.

Deuteronomium 6:1-9

1 Dit zijn het gebod, de inzettingen en de rechtsregels
welke de Ene, uw God, heeft geboden u te leren,

om ze te doen in het land waarheen ge gaat oversteken
om het te beërven;

2 opdat je de Ene, God-over-jou, zult vrezen,
door al zijn inzettingen en zijn geboden
te bewaken die ik je gebied:
jij, je zoon en de zoon van je zoon,
al de dagen van je leven;
opdat ze verlengd worden, je dagen!

3 Horen zul je, Israël en waakzaam zijn
om te doen wat goed voor je is,
en waardoor ge zeer talrijk zult worden,
zoals de Ene, de God van je vaderen,

je heeft toegezegd:
in een land dat overvloeit van melk en honing!

4 Hoor, Israël!

de Ene is onze God, de Ene alleen!

5 Liefhebben zul je de Ene, je God,

met heel je hart, met heel je ziel,
en met al je macht!

6 Wezen moeten deze woorden,
die ik je heden gebied, op je hart!

7 Herhalen zul je ze voor je zonen-en-dochters
en over ze spreken,

als je zit in je huis en als je gaat over de weg,
als je je neerlegt en als je opstaat!

Binden zul je ze tot een teken op je hand,

wezen zullen ze tot merkteken tussen je ogen!

9 Schrijven zul je ze op de posten van je huis
en in je poorten!


In de www.naardensebijbel.nl vertaling Zoek Deuteronomium > 6

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Mijn oud collega Dick van Dijk op voorleesbijbel en voorleesbijbel vervolg de tekst is namelijk wat vreemd opgeknipt in 4:44-6:3 en 6:4-25. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Deuteronomium is het 5e boek van het OT.


Liever live?

Oud Katholiek Groningen, Jorwerd en Middelbert (tijdelijk). Jorwert, Sluytwermanwei (er is één kerk in Jorwert die uit de verte zichtbaar is) Zaterdag 22okt 19-20.30uur, pastor Victor Scheijde (?) Of Middelbert: Engelberterweg 39 Engelbert op Zondag 23okt 11-12.30 uur, pastor Victor Scheijde (?). Zondag van het grootste gebod (19e zondag na Pinksteren, 25e in de reeks) Lezingen: Deuteronomium 6, 1-9 1 Tessalonicenzen 2, 1-8 Matteüs 22, 34-46Zondag van het grootste gebod (19e zondag na Pinksteren, 25e in de reeks) Lezingen: Deuteronomium 6, 1-9 1 Tessalonicenzen 2, 1-8 Matteüs 22, 34-46. Link groningen.okkn

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van ds Margo Trapman voor de Kogerkerk in Koog aan de Zaan op 22 mei 2011 Link kogerkerk


Op You Tube: het Shema Yisrael gebed, Shema Yisroel = Luister/Hoor Israel (in de betekenis van het volk van Israel) 'Adonai' =? Heer Eloheinu = Onze God Echad Een, Ene door Jossi Azulai (43sec). Link youtube


PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Psalm 1 lazen we ook al eerder 5sept2010. Regel 1 verwijst naar het thema van deze week, de regels en geboden. De psalm heet ook Beatus Vir, naar de beginregel in het Latijn. Link newadvent

Kunst tip: PSALM 1, 'Qui au conseil des malins na esté' op CD II, Derde boek der Psalmen Davids voor het Sweelickmonument. Link jpsweelinck Luisteren sweelinck.radio4


PSALM 1 Beatus vir

1 Welzalig is de man
die niet meeging in het beraad van bozen,
op de weg van zondaars
niet is blijven staan,
op de zetel van de protsers
niet ging zitten!
2 Nee, in de Wet van de Ene
heeft hij behagen, diens Wet spelt hij,
de dag door en de nacht.
3 Wezen zal hij
als een boom geplant aan beken water,

die zijn vrucht geeft op zijn tijd
en zijn blad valt niet af:
al wat hij doet zal hem gelukken.

4 Niet zo gaat het de bozen!
nee, als met kaf:
een windvlaag blaast het weg!

5 Zo houden ook bozen
niet stánd in het gericht, noch zondaars
in de bijeenkomst van oprechten.

6 Want van de weg der oprechten

wil de Ene wel weten,
en de weg van bozen gaat teloor.


In de naardensebijbel vertaling Zoek > Psalmen 1

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Mijn oude baas Haaije Feenstra op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.


Liever live?

Doopsgezind Krommenie, Vermaning: Noorderhoofdstraat 46 |, Krommenie Tijd: niet bekend Liturgendienst met Nel Spijkerman en Leen Wilbrink met lezingen: Deuteronomium 6: 1-9, Psalm 1, 1 Tessalonicenzen 2: 1-8 en Mattheus 22: 34-46. Link dgkrommenie Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt'


Preek van ds Wim Geuze voor Hervormd 's Gravendeel op 1aug2010. Link hervormdsgravendeel


Op You Tube: Kim Hill zing 'Blessed is he' gebaseerd op Psalm 1 (2m57). Link youtube


TESSALONICENZEN

(brief aan de) Tessalonicenzen is het 13e boek van het Nieuwe Testament. We lezen opeens dat Paulus verwijst naar het lijden en de mishandeling in Fillipi, waar wij eerder niets over gelezen hebben. Het staat nl in Handelingen (van de apostelen) 16:19-24. Na een 'wonder' de gevangenis muren vallen om en omdat ze Romeins burgers zijn, worden ze vrijgelaten en krijgen keurig uitgeleide. In Filippi zijn ze 'zacht' opgetreden.

Kunst tip: Petrus Comestor, Bible historiale (vertaling uit het Latijn door Guyars des Moulins) Parijs, door Raoulet d'Orléans (kopiist), Jean Bondol, Eerste Meester van de Bijbel van Jean de Sy, en andere verluchters. Uit 1372. Paulus schrijft de brief aan de Tessalonicenzen. Nu in het Meermanno Westreenianum, Koninklijke Bibliotheek Den Haag. (10 b 23 folio 547r). Link mnemosyne


1 TESSALONICENZEN 2:1-8

1 Want zelf weet ge, broeders-en-zusters,
van onze toegang tot u,

dat die niet ijdel is geweest;

2 nee, hoewel we eerder in Filippi
te lijden hadden en mishandeld zijn,
zoals ge weet, hebben wij toch
de vrijmoedigheid gekregen
in eenheid met onze God
de verkondiging van God
in veel strijd tot u uit te spreken.

3 Want onze bemoediging is niet uit dwaling,
niet uit onzuivere bedoeling en niet uit bedrog,

4 maar zoals wij door God
waardig zijn gekeurd om
de verkondiging aan toe te vertrouwen,
zo spreken wij, niet om mensen te behagen

maar God, die onze harten keurt.
5 Want nooit zijn wij opgetreden
met vleiende praat, zoals ge weet,
noch met een voorwendsel vol geldzucht,
God is getuige!
6 noch hebben we glorie bij mensen gezocht,
noch door u noch door anderen,

7 terwijl we gewicht in de schaal konden leggen
als apostelen van Christus;
maar wij zijn in uw midden zacht opgetreden,
als een voedster die haar kinderen koestert.

8 We waren u zo genegen
dat het ons behaagd zou hebben
u niet alleen Gods verkondiging
te geven, maar ook onze eigen levens;
zo lief zijt ge ons geworden.


In de Naardensebijbel vertaling Zoek 1 Tessalonicenzen > 2

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij 'Liever luisteren'.


Liever luisteren?

Nel Rijneveld-Verhoef uit Valkenburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Tessalonicenzen is het 13e boek van het NT.


Liever live?

Oud Katholiek Groningen, Jorwerd en Middelbert (tijdelijk). Jorwert, Sluytwermanwei (er is één kerk in Jorwert die uit de verte zichtbaar is) Zaterdag 22okt 19-20.30uur, pastor Victor Scheijde (?) Of Middelbert: Engelberterweg 39 Engelbert op Zondag 23okt 11-12.30 uur, pastor Victor Scheijde (?). Zondag van het grootste gebod (19e zondag na Pinksteren, 25e in de reeks) Lezingen: Deuteronomium 6, 1-9 1 Tessalonicenzen 2, 1-8 Matteüs 22, 34-46Zondag van het grootste gebod (19e zondag na Pinksteren, 25e in de reeks) Lezingen: Deuteronomium 6, 1-9 1 Tessalonicenzen 2, 1-8 Matteüs 22, 34-46 Link groningen.okkn

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek in het engels Rev. Bruce Goettsche, 'LIVING STRAIGHT IN A CROOKED WORLD' voor de de Union Churchvan 21mei06. Link unionchurch


Op You Tube: in het engels 'Bold in Affliction' over 1 Thessalonians 2:1-8 door Justvisitinghere2 (8m21). Link youtube


MATTHEUS

Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Vandaag lezen we een heel mooi stukje dat ook wel 'het grote gebod' wordt genoemd. Jezus is nog steeds in discussie met de Farizeeers die weer een nieuwe vraag voor hem hebben bedacht. Deze keer is het vraag en het antwoord. Het stukje staat ook in Marcus 12:28-34 en Lucas 10:25-28. In Marcus met iets meer uitleg en in Lucas met als voorbeeld het bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. De vraag is namelijk wat is het belangrijkste gebod?.

Kunst tip: naar Lucas versie van het grote gebod met de parabel van de Barmhartige Samaritaan een doek van Georg Friedrich Watts (1817-1904) zonder datum. Nu in de Watts Gallery in Compton, de eerste galerie/museum in engeland voor een kunstenaar. Link wikipedia

Op de site van de BBC 18 Barmhartige Samaritanen geschilderd door engelse schilders, maar ook door Rembrandt, Delacoix, Daumier etc. Link bbc yourpaintings


MATTHEUS 22:34-46

34 Als de farizeeërs horen dat hij de sadduceeërs
tot zwijgen heeft gebracht stromen ze bij hem samen;

35 één uit hen, een wetgeleerde, stelt een vraag
om hem op de proef te stellen:
36 leermeester, wat is in de Wet het grote gebod?
37 Hij verklaart hem:

'liefhebben zul je de Heer, je God
met heel je hart en heel je ziel
en heel je verstand' (Deut. 6,5)
38 dat is het grote en eerste gebod;

39 het tweede, daaraan gelijk:
'liefhebben zul je je naaste als jezelf' (Lev. 19,18)

40 aan deze twee geboden
hangt heel de Wet en de profeten!

41 Nu de farizeeërs samengestroomd zijn
stelt Jezus een vraag aan hén

42 en zegt: wat denkt ú over de Christus?

wiens zoon is hij?
Ze zeggen tot hem: van David!

43 Hij zegt tot hen:
hoe kan het dan dat David
door de Geest gedreven
hem 'heer' noemt, als hij zegt

44 'de Heer zegt tot mijn heer:
zetel aan mijn rechterhand,
totdat ik je vijanden heb gelegd
onder je voeten'? (Ps. 110,1)

45 Als David hem dus 'heer' noemt,
hóe is hij dan zijn zoon?

46 Niemand is bij machte geweest
hem een woord te antwoorden,
en men durfde vanaf die dag
hem niet meer zo'n vraag te stellen


In de Naardensebijbel vertaling Zoek Mattheus > 22

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Els Wouters uit Tilburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar www.downloadbijbel.nl 1 Thessalonicenzen is het 13e boek van het NT.


Liever live?

Protestantse Kerk Voorschoten, Dorpskerk: Kerkplein 2, locatie Kruispunt: Schoolstraat 2, locatie Ontmoeting: Jan Evertsenlaan 2, locatie Tijd: 10.00 uur Dorpskerk voorganger: ds. H.J. van Laren, predikant te Den Haag. Kruispuntkerk, voorganger ds CH Koetsier, de Ontmoeting ds J.A. Smit. Hier Gospelrockformatie “Dawwagiem” zingen. Allen lezen Mattheus 22:34-46 ‘Houd van God en elkaar’ Iemand vraagt aan Jezus wat het belangrijkste gebod in de wet is. Jezus antwoordt dat je moet houden van God en van elkaar. Link voorschoten.protestantsekerk

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek Margreet Klokke voor de Kloosterkerk in Den Haag op 26sept2010 over Deuteronomium en JS Bach cantate 96. Link kloosterkerk

Op Vimeo: De "No Strings Attached Puppeteers of the Smyrna Presbyterian Church, Waynesboro, VA." (1m51).

Link vimeo


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed Rob Giebers een van de Gebedsbroeders


Heer, geef mij het hart van de barmhartige Samaritaan.

Stem mijn hart en gedachten af op Uw hart en Uw gedachten.

Ik zeg u alle medewerking toe.

Ik ben helemaal beschikbaar voor U vandaag, dus leid mij door uw Geest.

Bid je met me mee? Goede week!


Bron: gebedsbroeders


VOLGENDE WEEK

30okt2011, 7e van de herfst 19e na Trinitatis


Spreuken 9:1-18

Psalm 43

1 Tessalonicenzen 2:9-13

Mattheus 25:1-13

Gezang 262


Leesrooster voor 1nov2011 'Allerheiligen'

Jesaja 60:1-11.17-22

Psalm 138

Openbaring 7:2-4, 9-17

Mattheus 5:1-12

Gezang 299woensdag 12 oktober 2011

16 oktober 2011

Welkom bij Wat lezen we deze week!


Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

16 oktober 2011 is de 5e zondag van de herfst en de 17e na Trinitatis. Het is de sterfdag van de Italiaanse lekebroeder Gerardus Majella (1726 - 1755) een rooms-katholiek volksheilige. Hij werd geboren als zoon van een kleermaker. Op zijn 23ste werd hij lekenbroeder en deed eenvoudig (liefdadigheids) werk. De Heilige Gerardus Majella had vele visioenen, was op meerdere plekken tegelijk aanwezig, genas mensen en kon zelfs brood vermenigvuldigingen. Er is een bedevaartsoord in Wittem (Redemptoristenklooster) en in Overdinkel en Barger-Oosterveld vindt elk jaar een processie ter ere van Gerardus Majella plaats. Bron Wikipedia. Zie ook isidorusweb

NB In het Redemptoristenklooster in Wittem zijn extra vieringen en een processie op 16okt2011 Link kloosterwittem


De Bach cantates voor deze zondag zijn "Bringet dem Herrn Ehre seines Namens” (BWV 148), "Ach lieben Christen, seid getrost” (Koraalcantate BWV 114) en "Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden'' (BWV 47). Deze cantates horen bij Lucas 14:1-11 de genezing van de waterzuchtige op de Sabbat.

Op You Tube: JS Bach, "Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden'', Cantate BWV 47 door Nikolaus Harnoncourt, Wiener Saenger Knaben (6m12) Link youtube

of

Op You Tube: JS Bach Cantata BWV 47-1 Chorus “Wer sich selbst erhöhet”. Door La Petite Bande. Sigiswald Kuijken, dirigent; Gerlinde Sämann, sopraan; Petra Noskaiova, alt; Jens Weber, tenor; Jan Van der Crabben, bas. Zpl of datum. (5m34). Link youtube

of kijk op dit blog op 26sept2010 naar J.S. Bach Cantata 148 "Bringet dem Hern Ehre seines Namens" door het Gächinger Kantorei Stuttgart, Bach- Collegium Stuttgart en Helmuth Rilling, Dirigent 1 van 2 (10m42)

Concert tip

Om 11:30uur in de Carolus Borromeuskerk, Hendrik Conscienceplein, Antwerpen Belgie. Door 'artiesten', de koormis 'Missa in Honorem Angelorum' van Lodewijk de Vocht. De hele dag zijn er koormuziek activiteiten in Antwerpen. Kinderen gratis, niet leden Koorenstem 25 euro. De hele dag workshops en een avondconcert. Link koorenstem


TEKSTEN

De zondag wordt naar de Mattheus tekst ook wel 'de zondag van God en de keizer' genoemd. Maar we lezen over meer vorsten deze week: Kores in Jesaja die door God wordt uitverkoren en een naamloze keizer die tegen Jezus wordt ingezet. Maar Jezus zegt ''geef aan de keizer wat van de keizers is en aan God wat van God is.” In de psalm lof en vooral zing en in 1 Thessalonicenzen 1 roept Paulus op de gelovigen voorbeeldig te zijn.

Jesaja 45:1-7

Psalm 96

1e brief aan de Thessalonicenzen 1:1-10

Mattheus 22:15-22

Tussentijds 37


JESAJA

Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de grote profeten van het oude Testament maar eigenlijk zijn het meerdere profeten. De 1e Jesaja die boekrollen 1-39 schreef. De Jesaja die we vandaag lezen, de deutero of 2e Jesaja die de boekrollen 40-55 schreef tussen 550 en 540 voor Chr, tijdens de Babylonische ballingschap. En dan zijn er nog de verschilende profeten die de boekrollen 56-66 schreven 'in de Geest' van Jesaja.

De 2e Jesaja herhaalt alsmaar letterlijk “God zegt”, van boekrol 40 tot ons stukje maar liefst 13x. (Ook) Ons stukje begint met “Dit zegt de Heer tegen koning Kores”. Kores was Cyrus de koning der Perzen, de veroveraar van Babylon. Hij was waarschijnlijk aanhanger van Zarathustra en politiek 'verdraagzaam'. Hij stond de joodse ballingen toe om naar Jeruzalem terug te keren en het vaatwerk van de tempel mee te nemen. Jesaja is dan ook vol lof. Bron Elseviers encyclopedie van de Bijbel.

Opvallend vind ik dat Jesaja in r4 verwijst naar het feit dat Kores vast nog nooit van God gehoord heeft (maar toch uitverkoren wordt). NB Regel 8 die in de GNB bij dit stukje hoort is hier weggelaten door de leesrooster samenstellers.

Kunst tip: Cyrus, (in Jesaja Kores) de koning der Perzen, maakt een eind aan de Babylonische ballingschap. Franse Bijbel uit 1250-1300. Nu in het Meermanno Westreenianum. Den Haag, MMW, 10 E 35 217r Link mnemosyne

of (zoek de verschillen)

Kunst tip: Cyrus, koning der Perzen beveelt de bouw van een tempel in Jeruzalem. In een Bijbel uit Parijs, verwant aan de verluchters van het Aurifaber-atelier. Circa 1275-1300. Nu in het Meermanno Westreenianum. Den Haag, MMW, 10 E 36 218r Link mnemosyne2

in het zelfde boek: 'De Marteling van Jesaja'. NB Dit gebeurt pas in Jesaja 50:6-7 en wordt gezien als een vooraankondiging van de marteling (en de kruisdood) van Jezus. Meermanno Westreenianum. Den Haag, MMW, 10 E 36 342v Link mnemosyne3


JESAJA 45:1-7

Zo heeft gezegd de Ene tot zijn gezalfde,
tot Koresj,
die ik bij de rechterhand heb gevat
om voor zijn aanschijn
uit volkeren neer te stoten
zodat ik ontgord lendenen van koningen,

om voor zijn aanschijn uit deuren te openen
en poorten die niet meer worden gesloten:

2 ík ga voor jouw aanschijn uit
en maak obstakels effen

bronzen deuren zal ik verbreken,
ijzeren grendels houw ik af!

3 geven zal ik jou de schatten van het duister,
voorraden die verborgen waren,

opdat je zult erkennen
dat ik, de Ene, het ben
die je roept bij je naam, de God van Israël!

4 omwille van mijn dienaar, Jakob,
Israël, mijn verkorene,

riep ik je bij je naam,
noemde ik je apart, al kende jij mij niet!

5 ik ben de Ene en anders geen,
buiten mij is niemand God;
ik gordde jou, al kende jij mij niet!

6 opdat ze zullen erkennen
van het gloren der zon
tot waar het avond wordt
dat er niets buiten mij om is:
ik ben de Ene en anders geen,

7 de formeerder van licht
en de schepper van duister,
de maker van vrede
en de schepper van kwaad,

ik, de Ene, ben de maker van dit alles!
••
8 Dauwt, hemelen van omhoog,
dat wolkenmassa's
gerechtigheid laten stromen,

de aarde zich opene
en hun vrucht van heil zal zijn,
en gerechtigheid ontspruite tezamen,

ik, de Ene, heb hen geschapen!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Jesaja > 45

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Cobi Noordhoff Jesaja 44:24-Jesaja 46 op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het OT.


Liever live?

RK Drachten, De Goddelijke Verlosser Pier Panderstraat 1, Drachten Tijd 10.15 uur, celebrant pastor M. Tiesinga. Parochiekoor. Kinderwoorddienst met Jesaja en Mattheus Link rkparochiedrachten Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Marianne Vonkeman op haar site sporenvangod over Jesaja Cyrus en Mattheus Link een-vreemde-koning


Op Vimeo: Sermon door Tom Bhartel: 'God's Promise Prevails Over Politics, Regardless of who's in charge He works history for his church. In het engels over Jesaja 45:1-7 op 22aug2010 voor Christ Evangelical Lutheran Church in Baxter, Mn, VS (20min) Link vimeo


PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Deze psalm, 96, Zing een lied voor de Heer, is een lofpsalm. In r3 het belang van missionair werk en in r11-12, ook de natuur juicht mee over de schoonheid van de Schepping.

Kunst tip: Petrus Comestor, Bible historiale (vertaling uit het Latijn door Guyars des Moulins) Parijs, Raoulet d'Orléans (kopiist), Jean Bondol, Eerste Meester van de Bijbel van Jean de Sy, en andere verluchters. Bijbel uit 1372. Nu in het Meermanno Westreenianum, Koninklijke Bibliotheek Den Haag. Catalogus nr 10 B 23, folio 302v. Link mnemosyne


PSALM 96 Cantate Domino.

1 Zingt voor de Ene een nieuw gezang,
zingt voor de Ene, heel de aarde!
2 Zingt voor de Ene, zegent zijn naam, zijn heil!

3 Vertelt bij de volkeren zijn glorie, zijn wonderen
bij alle gemeenschappen!

Want groot is de Ene en zeer te loven,
te vrezen is hij boven alle goden.

5 Want alle goden der gemeenschappen zijn ijdel vertoon,
de Ene is de maker van de hemel.

6 Lichtglans en luister zijn voor zijn aanschijn,
kracht en sieraad
in zijn heiligdom!

7 Brengt aan de Ene, families van gemeenschappen,
brengt aan de Ene glorie en sterkte;

8 brengt aan de Ene de glorie van zijn naam,
heft op uw broodgift en komt in zijn voorhoven.

9 Buigt voor de Ene in heilige luister,
beeft voor zijn aanschijn, allen op aarde!

10 Zegt bij de volkeren: de Ene werd koning,
vast staat nu de wereld, zij wankelt niet,
hij oordeelt gemeenschappen met rechte maten!

11 Laat verheugd zijn de hemelen,

laat juichen de aarde,
laat donderen de zee
en wat hem vervult!

12 Laat jubelen het veld en al wat daarop is,
eens zullen juichen alle bomen van het woud!

13 voor het aanschijn van de Ene, want hij komt,
want hij komt om te richten de aarde,
hij zal de wereld in gerechtigheid richten,
gemeenschappen met zijn trouw!

In de www.naardensebijbel.nl vertaling Zoek Psalmen > 96

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Janneke Almekinders uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.


Liever live? Niet gevonden, kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van ds J de Jong voor de Protestantse kerk in Waddinxveen op 22sept2010 '1,2,3,vier!' over psalm 96 en Leviticus 23. Link waddinxveen


Op You Tube: Jans P. Sweelinck, "Chantez a Dieu" naar Psalm 96. Uitgevoerd door het Canticum Novum, een Welsh Chamber Chorale op 7jan11. (2m02) Link youtube


1 THESSALONICENZEN 1

Thessalonicenzen is het 13e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus aan de gemeente in Thessaloniki (nu Saloniki) dan de hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonie. Zijn leerling Timoteus is er achter gebleven en stuurt Paulus een brief. De brief aan de gemeente in Thessalonicenzen is een antwoord aan allen maar begint gek genoeg met van Paulus en Timoteus.

Paulus verwijst in r7 naar Macedonie en Achaje, dat is de provincie waarvan Korinte de hoofdstad is. Paulus sticht ook daar een gemeente en schrijft ze brieven (7e boek NT).

Kunst tip: Paulus met zwaard in de brief aan de Thessalonicenzen. Bijbel uit Parijs, verwant aan het Aurifaber-atelier (verluchters); c. 1275-1300. 90 gehistorieerde initialen (hoofdletters), penwerk-versiering door het hele handschrift. Koninklijke Bibliotheek, Meermano westreenianum, Den Haag (MMW, 10 E 36). Link mnemosyne


1e (brief aan de) Thessalonicenzen 1:1-10

1Paulus en Silvanus en Timoteüs
aan de vergadering
van Tessalonicenzen
in eenheid met God de Vader
en de Heer, Jezus Christus:
genade voor u en vrede!
2 Altijd brengen wij God dank voor u allen,
u gedenkend in onze gebeden, niet aflatend

3 indachtig uw arbeidzaam geloof,
uw onvermoeibare liefde,
en uw volhardende hoop

op onze Heer, Jezus Christus,
voor het aanschijn van onze God en Vader,

4 wetend, door God geliefde broeders-en-zusters,

aan uw uitverkiezing,

5 dat onze verkondiging niet alleen in woord
aan u geweest is,
maar ook in kracht en in heilige Geest en
in grote volheid, zoals ge wel weet hoe wij om u
onder u zijn geweest.

6 En gij zijt navolgers geworden
van ons en van de Heer;
ge hebt het woord ontvangen in grote verdrukking
maar met vreugde vanuit de heilige Geest,

7 zodat gij een voorbeeld zijt geworden
voor allen die geloven in Macedonië en in Achaje.

8 Want van u uit is het woord van de Heer
naar buiten gaan klinken;
niet alleen in Macedonië en Achaje
maar op elke plek is uw geloof,
dat gericht is op God, naar buiten gekomen,
zodat het niet nodig is dat wij iets uitspreken.

9 Want zelf verkondigen zij over ons
wat een toegang wij hebben gehad
tot u, en hoe ge u tot God hebt gekeerd,

van de afgoden af
om dienstbaar te zijn aan een
levende en waarachtige God,

10 en uit de hemelen zijn zoon te verbeiden
welke hij heeft opgewekt uit de doden, Jezus,
die ons ontrukt aan de toorn die komt.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek 1 Thessalonicenzen > 1

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij 'Liever luisteren'.


Liever luisteren?

Nel Rijneveld-Verhoef uit Valkenburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Thessalonicenzen is het 13e boek van het NT.


Liever live?

Dorpskerk, Protestantse Gemeente Bathmen, Kerkplein 3, Bathmen. Tijd: 10uur, voorganger ds A.H. Van den Bor Link pgbathmen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Luister naar de Preek van Raf Hertogs voor de Christengemeente Berchem, Belgie op 5juni2010 over 'Een voorbeeld voor alle gelovigen'. Link christengemeenteberchem


Op You Tube: In het engels, preek l van 5 over 1 Thessalonians 1:1-3, door pastor Mitch Kruse (10m34). Kruse heeft een wekelijks TV programma op Christelijke stations en ABC en NBC. Hij is auteur van “The Restoration Road with Mitch Kruse”. Hij organiseerde autoveilingen en shows, bouwde het op een na grootste museum in de VS achter het Smithsonian en ging toen theologie studeren. Link youtube


MATTHEUS

Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. We lezen verder waar we vorige week waren gebleven. De Farizeeers broeden -als antwoordop de bruiloft parabel- op een strikvraag voor Jezus, maar hij trapt er niet in. Integendeel het is de voedingsbodem geworden voor het roemruchte 'geef de keizer wat des keizers is' en het ondermijnt het idee dat Jezus anti-Romeins revolutionair was. Dit stukje komt ook voor bij Marcus 12:13-17 en Lucas 20:20-26. In dat stukje eindigt het met een nogal dubbelzinnig 'in het bijzijn van het volk konden hem (Jezus) nergens op betrappen' (GNB).

Kunst tip: een munt van Tiberias Ceasar, de 'triestigste aller mensen' en heerser van Romeinse rijk tijdens Jezus leven en mogelijk de munt die Jezus zag. Bron wikipedia Link firstlutheranbp.wordpress


MATTHEUS 22:15-22

15 Dan gaan de farizeeërs verder
en houden beraad
hoe zij hem in een woord kunnen verstrikken.

16 Ze zenden tot hem hun leerlingen,
samen met de herodianen, om te zeggen:
leermeester,
we weten dat u waarheidlievend bent
en de weg Gods in waarachtigheid leert:
u bekommert u om niemand,
nee, u kijkt niet
naar het aanschijn van de mensen;

17 zeg ons dan wat u ervan denkt:
mogen wij Caesar cijnsgeld geven of niet?

18 Maar Jezus herkent hun boze opzet en zegt:
waarom stelt ge mij op de proef,
schijnheiligen?

19 toont mij de munt van de accijns!
Ze brengen hem een dinar.

20 Hij zegt tot hen:
wiens beeld en opschrift is dat?

21 Ze zeggen: van Caesar?
Daarop zegt hij tot hen:
geeft dan wat van Ceasar is aan Ceasar
en wat van God is aan God!

22 Als ze dat horen zijn ze vol verwondering;
ze laten hem met rust en gaan weg.

In de www.Naardensebijbel.nl vertaling Zoek Mattheus 22 > 15-22

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Els Wouters uit Tilburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het NT.


Liever live?

De Protestantse Oude Kerk Voorburg, Herenstraat 77, Voorburg. Tijd: 10uur, voorganger G. Bosma uit Breda en Tijd 19uur, voorganger mevr drs R Stoop. Mattheus en 2 Thessalonicenzen Link oudekerkvoorburg Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van ds Gabe Hoekema op 20okt2002 voor Doopsgezind Aalsmeer over Jesaja 45, Psalm 96 en Mattheus 22:15-22 'Vraag daarom maar aan degene die naast je zit: help me alsjeblieft in die keuze, help me te ontdekken wie de keizer is en wie God, help me te geloven' (slotzin). Link dgaalsmeer of pdf


Op You Tube: Apologetix, een Amerikaanse rockband 'So render (to Ceaser)' met de engelse tekst naar Mattheus 22:15-22 (4m53). Link youtube


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een openingsgebed, een gebed waarmee een dienst wordt geopend. Gekozen vanwege de deutero Jesaja die teksten zo vaak met 'God zegt' begint.

OPENINGSGEBED

God van mensen,

niet waar Uw naam veelvuldig wordt genoemd,

maar waar liefde is van mens tot mens,

komt Gij tot leven.

Doordring ons van Uw liefde voor mensen

zodat begrip en goedheid het winnen

van vooroordeel en misverstand.

Amen.


Bron Parochie H. Lambertus Udenhout \ Openingsgebeden 27okt1996


VOLGENDE WEEK

23 oktober 2010, 6e van de herfst en 18e na Trinitatis.


Deuteronomium 6:1-9

Psalm 1

1 Tessalonicenzen 2:1-8

Mattheus 22:34-46

Tussentijds 62 of Gezang 62dinsdag 4 oktober 2011

9 oktober 2011

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

Zondag 9 oktober 2011 is de 4e zondag van de herfst en de 16e na Trinitatis. Het is de dag van de Heilige Dionysus en zijn gezellen in de Rooms Katholieke kerk. Sint Dionysus, Saint Denis is de beschermheilige van Parijs en Frankrijk. Hij was een missionair (in Lutetia) en de eerste bisschop van Parijs die in 286 werd vermoord. Bron: Wikipedia St Denis de Paris

Kunst tip: Beeld van Dionysius van Parijs, kalkstenen beeld uit ca. 1460-1470. Een 'cefalofoor' (cefaal=met betrekking tot het hoofd/hersenen): Dionysus draagt zijn afgehakte hoofd in zijn handen. Nu in het Bode Museum Berlijn, Duitsland. Link Saint Denis

Zaterdag 8 oktober is het Jom Kipoer of Grote Verzoendag voor Joden. De Heiligste dag van het jaar waarin (praktiserende) joden 24 uur vasten en er is een speciale 'Kol Nidré' gebedsdienst. In het gebed wordt spijt betuigd over de verkeerde daden die mensen in het voorgaande jaar hebben gedaan, de zonden ten aanzien van de Schepper. Kol Nidre betekent letterlijk: alle eden: men bezint zich ook over alle eden en beloftes waarin men tekortgeschoten is en spreekt de wens uit in het gebed dat waar dit het geval is, dit tenietgedaan mag worden. Het besef en bekennen van het eigen falen staan tijdens Jom Kipoer centraal. Bron Wikipedia


De Bach cantates voor deze zondag zijn De Bach cantates voor deze zondag zijn "Komm, du süße Todesstunde” (BWV 161), “Christus, der ist mein Leben” (BWV 95), '”Liebster Gott, wenn werd ich sterben” (Koraalcantate BWV 8) en 'Wer weiß, wie nahe mir mein Ende' (BWV 27). Deze cantates horen bij Lucas 7:11-17 over de opwekking van de jongeman uit Naïn.

Op You Tube: JS Bach Cantate BWV 161, (1) Aria: “Komm, du susse Todesstunde” door Jurgen Jürgens (1925-1994) & Hamburg en het Monteverdi Choir. Link youtube De tekst op: webdocs

Of kijk op dit blog op 19sept2010 naar Koraalcantate BWV 8 'Liebster Gott, wenn werd ich sterben' met de tekst. gezongen door jongens/countertenor, zonder bronvermelding (6m43). Op www.bach-cantates.com de complete tekst en vertaling Link bach-cantatas

Concert tip:

Op zo9okt2010 om 19.30uur in de Petruskerk, Schependomlaan 85, Nijmegen. JS Bach BWV 8 “Liebster Gott, wenn werd ich sterben” (Koraalcantate) door Wouter van Haaften en het koor en orkest Nijmeegse Bachcantates Link bach-cantate-nijmegen


TEKSTEN

Het thema (on)dankbaarheid van hen die het begrijpen en bevatten en hen die dat niet doen. Jesaja is een 'danklied', de bekende en veel gelezen psalm 23 natuurlijk ook. In Fillipenzen zegt Paulus “volg mij na” en niet de 'buikvolgers' wier schande hun glorie is en zich zinnen op aardse zaken. (Want) ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook als redder de Heer, Jezus Christus, verwachten.... In Mattheus de vergelijking van de koninklijke uitnodiging: velen zijn geroepen maar slechts weinigen uitverkoren.


Jesaja 25:1-9

Psalm 23

(Filippenzen 3:17-21)

Matteüs 22:1-14

Gezang 27


JESAJA

Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de grote profeten die profeteerde van 750 tot 700 voor Christus. Eigenlijk zijn er 3 Jesaja's, de schrijver van boekrol 1-39, de deutero of tweede Jesaja boekrol 40-55 en diverse schrijvers in de geest van Jesaja: boekrol 56-66.

Wij lezen uit de boekrollen van de eerste Jesaja in boekrol 25 'een danklied' een grote sprong na Jesaja 1 vorige week, maar ook een lied, een danklied. Er zijn 3 dankliederen in Jesaja: 12:1-6 (de Heer behoud mij), hier in Jesaja 25 (dank voor de vernietiging van vreemde onderdrukkers) en in Jesaja 38:9-20 Hizkia's danklied (voor genezing).

Kunst tip: Naar r2 een foto van de ruines van Babylon (zonder datering van de resten) door Ferrel Jenkins op zijn site met Bijbelse archeologie. Nb De verwoesting van Babylon profeteert Jesaja in boekrol 14: 22-23 (Babel). Link ferrelljenkins repairing-the-ruins-of-ancient-babylon

Leestip: een (308p.) boek over het Bijbelboek Jesaja door Ger de Koning op www.oudesporen.nl een site voor Bijbelstudie. 'Jesaja is wel de evangelist van het Oude Testament genoemd. Het grote onderwerp van het profetisch woord, de Messias, de Heer Jezus, staat in zijn boek centraal. (..) Zijn profetie wordt meer dan enig ander boek van het Oude Testament in het Nieuwe Testament aangehaald, wel meer dan 150 maal. Link oudesporen


JESAJA 25:1-9

1 Ene, mijn God zijt gij, u zal ik verheffen, uw naam loven,
want gij hebt wonderlijks gedaan,

raadsbesluiten van verre in waarheid en trouw,
2 want gij hebt een stad tot een steenhoop gemaakt,
een versterkte vesting tot een bouwval,
het paleis van vreemdelingen is weg uit de stad,
in eeuwigheid wordt het niet herbouwd!

3 Daarom zullen ze u verheerlijken, een sterke gemeenschap, een vesting van tirannieke volkeren, zij zullen u vrezen.
4 Want gij zijt voor de geringe een sterkte geweest,
een sterkte voor de arme in zijn benauwing,
een toevlucht tegen een stortbui,

schaduw tegen de zomerhitte,
want het blazen van tirannen

is als een stortbui in de winter,
5 als zomerhitte over uitgedroogd land;
het daveren van vreemdelingen onderdrukt gij,

als zomerhitte door de schaduw van een wolk
zal hij de muziek van tirannen onderdrukken.

6 Maken zal de Ene, de Omschaarde,
voor alle gemeenschappen, op deze berg,
een feestdronk met olierijke spijzen,
een feestdronk van lang-bewaarde wijnen, vetrijke spijzen vol merg, glasheldere lang-bewaarde wijnen.
7 Laten slijten zal hij, op deze berg, het aanschijn van de sluier
waarmee zijn omsluierd alle gemeenschappen, en de bedekking waarmee zijn overdekt alle volkeren.

8 Verslinden zal hij de dood, voor immer,
en afwissen zal mijn Heer, de Ene,

de tranen van elks aanschijn;
de smaad van zijn gemeente

zal hij wegdoen van over heel de aarde,

zo heeft de Ene gesproken!

9 Zeggen zal men te dien dage: zie, deze is onze God,

wij hebben gehoopt op hem en hij heeft ons bevrijd,
dit is de Ene, wij hebben gehoopt op hem,
laten wij juichen en verheugd zijn
om de bevrijding die hij heeft gebracht!

In de www.naardensebijbel.nl vertaling Zoek Jesaja 25

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Henk Janssen ofm uit Arnhem, Deken & supervisor NBV 'Omdat ik het belangrijk vind' op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het OT.

Liever live?

Kerk van Ammerstol, Kerkplein 4 Ammerstol. Tijd: 10uur, voorganger Ds. H.G. Haandrikman, Oostvoorne. Een oogstdienst met Jesaja 25:1-9 en Mattheus 22:1-14 Link kerkvanammerstol Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. de Graaf voor de Samen Op Weg Kerk te Ronse, Belgie 'De Heer heeft gesproken: volhard!' (Jesaja 25:1-9 en Mattheus 221-14) Link kerken

Op You Tube: Arabisch anti-Amerikaans journaal item over de verwoesting van de ruines van Babylon tijdens de 'bezetting' (3m01). Link youtube


PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Nieuwe Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Psalm 23 is populair, ook bij de samenstellers van het oecumenisch leesrooster, dit jaar lazen we de psalm op 3 april en 15 mei en vorig jaar kwamen we deze psalm tegen op 9okt2010.

In het latijn heet de psalm: 'Dominus regit me'. De heer stuurt of leidt me. Ook heel mooi in het engels r1 'The Lord is my shepherd, I shall not want'.

Kunst tip: Naar regel 6 Het huis van de Ene, De Pechersk Lavra in Kiev, Oekraine, een van de mooiste (71) kerken van Europa op stedentripper.nl. Link pechersk-lavra


PSALM 23 Een musiceerstuk van David.

1 De Ene is mijn herder, mij zal niets ontbreken;

2 In weiden vol groen vlijt hij mij neer,

hij voert mij mee naar wateren van rust;

3 mijn ziel keert door hem in mij terug,

hij leidt mij in sporen van gerechtigheid

omwille van zijn naam!

4 Ook als ik moet gaan door een dal vol schaduw van dood,-

kwaad zal ik niet vrezen, want gij zijt bij mij;

uw staf en uw stok, die zullen mij vertroosten.

5 Gij bereidt voor mijn aanschijn een tafel tegenover mijn

benauwers; gij zult mijn hoofd betten met olie,

mijn beker is overvol!

6 Mij achtervolgen slechts goedheid en vriendschap,

al de dagen van mijn leven;

terugkeren mag ik in het huis van de Ene in lengte van dagen!


De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Leendert de Jong, van Zendtijd voor Kerken op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst. Of ga naar downloadbijbel

Liever live?

Mariakerk, Rijksstraatweg 355, Haarlem, Parochie Schoten Tijd: 10 uur, voorganger Pastor Fons Captijn een Woord- en Communieviering met Te Deum, Zum Gloria, Deutsche Messe Schubert, Psalm 23 door J. Valkestijn en het Ave Maria door J. Arcadelt Link parochieschoten en Vieringen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt'

Preek van Protestants Sittard uit 2008, een 'Taize' overdenking. Link protestants-sittard

Op You Tube: Franz Schubert (1797 - 1828)Psalm 23 door de The Ohio State University, Women's Glee Club op 31mei09 (4m54). Link: youtube

of Op You Tube: Psalm 23, een 'vertrouwenspsalm' meditatiemoment. De tekst met muziekpiano en viool door Francien van Beek in 'Ik groet het licht' De psalmen uit hun schaduw. De muziek is 'Serenade tot Spring Secret Garden' (3m30). Link youtube

of The Choirboys (450.000 views)(3m01) Link youtube

of Cliff Richard(171000 views) Link youtube

NB Er staan 6550 video's op You Tube met psalm 23 en ruim 3300 met Psalm 23 song.


FILLIPENZEN

Fillipenzen is het 11e boek van het Nieuwe Testament. Het is eigenlijk een brief van Paulus aan de gemeente in Fillipi. We hebben een sprong gemaakt na vorige week en in het begin van deze boekrol / brief in r3 vertelt Paulus over zijn verleden als Farizeer en Christen vervolger. In dit stukje dat 'recht op het doel af' heet in de Groot Nieuws Bijbel, zegt hij (toch) r17 'volg mij na en richt u op hen die zó wandelen als gij ons tot voorbeeld hebt' in de NBV 'kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben'.

Kunst tip: Duccio di Buoninsegna, Italiaans Renaissance schilder (1255-1319). Nav Fillipenzen 3:3 waarin Paulus vertelt dat hij Farizeer was. 'De Farizeeers beschuldigen Christus' (1308-1311), tempera op houtpaneel, nu in het Museo dell'Opera del Duomo, Siena, Italie. Link Farizeeen_beschuldigen_Christus-Duccio_di_Buoninsegna


FILLIPENZEN 3:17-21

17 Wordt mijn mede-navolgers, broeders-en-zusters,

en richt u op hen die zó wandelen als gij ons tot voorbeeld hebt.

18 Want er wandelen velen van wie ik u veelvuldig heb gezegd,

en nu zeg ik het ook wenend,

dat zij de vijanden zijn van het kruis van de Christus;

19 hun einde is ondergang, hun god is de buik

en hun glorie ligt in hun schande;

zij zinnen op de aardse zaken.

20 Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij

ook als redder de Heer, Jezus Christus, verwachten,

21 die ons vernederd lichaam zal veranderen

en gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam,

overeenkomstig de werkzaamheid waarmee hij machtig is

om alles ook aan zich te onderschikken.


In de Naardensebijbel vertaling Zoek Fillipenzen 3

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Marloes Keller IKON op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Fillipenzen is het 11e boek van het NT.

Liever live?

Paradijskerk, Oud Katholieke Parochie van Paulus en Petrus, Nieuwe Binnenweg 35 Rotterdam Tijd 9.30uur, celebrant em. deken Spaans op 'de zondag van de koninkijke bruiloft.' Link paradijskerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Pastor Butti 'preek 29' Fillipenzen en Lucas voor de RK Sint Stephanus Parochie Hardenberg. Lin pastorbutti

Op Vimeo: In het engels door Pinelake Church op 15nov2009 'Philippans 3:17-21, 'Direction' de preek heet The Pursuit of Happines oa over de 16e eeuwse schrijver John Bunyan The Pilgrim's progress. (42m) Link vimeo


MATTHEUS

Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. In dit stukje vertelt Jezus een parabel van het koninklijke bruiloftsfeest. Niemand wil komen, zij vinden het niet belangrijk en de dienaren die de gasten uitnodigen worden zelfs mishandeld of gedood. Dan wordt 'iedereen', bozen en goeden, maar uitgenodigd. Ook deze mensen (h)erkennen de waarde van de uitnodiging niet en een gast kleedt zich niet voor het grote feest. De koning wordt zo boos dat hij de gast in de gevangenis laat gooien. Want (NBV) r14 'velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren'

Kunst tip: Snoeptafel voor je bruiloft op theperfectwedding een portal om van je bruiloft een perfect feest te maken. Link snoeptafel-als-bruiloft-dessert


MATTHEUS 21:1-14

1 Ten antwoord zegt Jezus het hun weer in gelijkenissen,

hij zegt:

2 te vergelijken is het koninkrijk der hemelen met een mens,

een koning, die de bruiloftsdagen aanricht voor zijn zoon;

3 hij zendt zijn dienaars uit

om de genodigden uit te nodigen voor de bruiloft,

en ze hebben niet willen komen!
4 Weer zendt hij de dienaars uit, andere, zeggend:

zegt tot de genodigden: zie, mijn middagmaal heb ik bereid,
mijn stieren en het mestvee zijn geslacht, alles is gereed! komt tot de bruiloft!
5 Maar zij vinden het niet belangrijk en gaan weg,
de een naar de eigen akker, de ander naar zijn handel;
6 de overigen grijpen zijn dienaars, mishandelen hen en doden hen.

7 De koning ontsteekt in toorn; hij stuurt zijn troepen,
laat die moordenaars ombrengen en hun stad steekt hij in brand.

8 Dan zegt hij tot zijn dienaars: het bruiloftsmaal is gereed maar de genodigden zijn het niet waard;

9 trekt dan uit over de kruispunten van de wegen,
en zovelen ge maar vindt: nodigt ze voor de bruiloft!

10 Als die dienaars de stad uitkomen, de wegen op,
brengen ze bijeen allen die ze vinden, bozen zowel als goeden;
zo wordt de trouwzaal vol met aanliggers!

11 Als de koning binnenkomt om wie aanliggen te aanschouwen,
ziet hij daar een mens die niet gekleed is in een bruiloftskleed,

12 en hij zegt tot hem: makker, hoe kom je zo binnen,
zonder bruiloftskleed? Hij moet er het zwijgen toe doen.
13 Dan zegt de koning tot de bedienden:
bindt hem aan handen en voeten
en werpt hem uit, de buitenste duisternis in!
daar zal het geween zijn en het knarsen van de tanden!
14 Want met velen zijn de genodigden,

met weinigen de uitgelezenen!


In de Naardensebijbel vertaling Zoek Mattheus 22

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Els Wouters op voorleesbijbel (aan het eind). In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?

Protestantse Gemeente Amsterdam ZuidOost in De Nieuwe Stad Luthullistraat 11, ds. Atze van de Broek. en De Drie Stromen, Renswoudestraat 75, ds A.Fox Tijd 10uur, Dienst van Schrift en Tafel met Jesaja 25:1-9 Link pgzo

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek over Mattheus 22:1-14 op 13 maart 2007 in de Dominicuskerk in Amsterdam, blog van theoloog en presentator Ferdinand Borger. Link tradere

Op You Tube: Stripverhaal over Matheus 22:1-14, gemaakt tijdens het Open Huis in Casa Livingstone op 11mei2011 (2m29). Link youtube


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed van Ad den Besten (1902-1965, dus niet de A. den Besten van het Liedboek voor de Kerken).

Klein Danklied

Gij hebt, o God, dit broze
bestaan gewild,
hebt boven ’t nameloze
mij uitgetild, -

laat mij dan dankbaar leven
de volle tijd,
geborgen in de beven-
de zekerheid,

dat ik niet uit dit smal en
onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen
dan in uw hand.

Bron: kerknet


VOLGENDE WEEK

16oktober2011, 5e zondag van de herfst, 17e zondag na Trinitatis

Jesaja 45:1-7

Psalm 96

Mattheus 22:15-22

Tussentijds 37