maandag 31 december 2012

6 januari 2013, Epifanie de Openbaring

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
Epifanie is de naam voor de openbaring van Jezus als zoon van God, deze week door magiërs in de kerkelijke traditie Driekoningen. Het wordt gevierd op 6 januari en is een Hoogfeest in de Rooms Katholieke kerk. (Alleen) In de Mattheus tekst lezen we over wijze mannen, magiërs, geen koningen die Jezus gaan zoeken. Zij gaan langs bij collega koning Herodus, maar doen hem op de terugreis geen verslag van hun kraambezoek.

In de eerste eeuwen van de kerk was Epifanie het belangrijkste feest tussen Pinksteren en de 40 dagentijd (dus niet Kerst). De grote thema’s van dit feest zijn de verschijning, verbeeld in de aanbidding van de wijzen, de doop en het eerste teken van Christus. Over die gebeurtenissen lezen we de komende 2 weken. Bron: heterfdeel

Kunst tip: De reliekschrijn van de drie koningen in de Dom in Keulen. De schrijn is gemaakt door de Lotharingse edelsmid Nicolaas van Verdun (1181-1230). Link Drie koningenschrijn Keulse Dom


De Bach cantates voor deze zondag zijn ''Sie werden aus Saba alle kommen'' (BWV 65), ''Liebster Immanuel, Herzog der Frommen'' (Koraalcantate BWV 123) en “Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben” (Weihnachtsoratorium BWV 248/6).
De teksten horen bij Mattëus 2:1-12 over de komst van de wijzen uit het Oosten. Deze tekst lezen wij ook. De beginregels van cantate 65 verwijzen naar onze Jesaja tekst: “Die Kön'ge aus Saba kamen dar, Gold, Weihrauch, Myrrhen brachten sie dar, Alleluja! Was dort Jesaias vorhergesehn, Das ist zu Bethlehem geschehn.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Koraal (7): "Ei nun, mein Gott, so fall ich dir" van cantate 65 door het Münchener Bach-Chor, het Münchener Bach-Orkhest en dirigent Karl Richter (Duitsland 1926-1981) in München. Historische opname uit 1967 (10m03) Link youtube

Concert tips
zo6jan13 om19.30 uur in de Geertekerk, Geertekerkhof Utrecht ''Sie werden aus Saba alle kommen'' (BWV 65). Gerrit Maas dirigeert het koor en orkest van de Bachcantatediensten Link Utrechtse Bachcantatediensten
zo6jan13 om 6.30 uur in de Heikesekerk, Oude Markt in Tilburg uit het Weihnachtsoratorium 4-6 (BWV 248) Arjan van Baest dirgeert koor & orkest Link Stichting Bachcantates Tilburg
zo6jan13 om 19uur in de Grote Kerk, Grote Markt in Vlaardingen het Weihnachtsoratorium 5 (BWV 248) door Bas van Houte en het Vocaal Ensemble Schiedam & Westnederlands Bachorkest Link Stichting Cantates Grote Kerk Vlaardingen
zo6jan13 om 15uur in de Catharinakerk, Begijnehof 2/Kerkplein 1, Eindhoven. De Messiah van Georg Friedrich Händel door het Bach Koor en Orkest, Olga Zinovieva en Jana Mamonova: sopranen, Sytse Buwalda: countertenor, Martinus Leusink: tenor en Andrew Slater: bas. Dirigent Pieter Jan Leusink. Kaarten 70 euro incl dvd.


TEKSTEN
Het thema deze week is de openbaring van de komst van de zoon van God, de Messias. Geprofeteerd door Jesaja met een smeekbede in de psalm: Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon.
In de brief aan de Efeziërs heeft Paulus ook een openbaring over het mysterie van de genade.
In Matteüs het bekende verhaal van de magiërs uit het Oosten die een ster volgen om de nieuwe koning van de Joden te zien, die Jezus blijkt te zijn. Daar schrikt koning Herodus van, maar zijn list mislukt.

Jesaja 60:1-6
Psalm 72
Efeziërs 3:1-12
Matteüs 2:1-12
Tussentijds 83
1 Uit uw verborgenheid
voorbij aan onze grenzen
straalt lichte eeuwigheid
als daglicht voor de mensen

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. De boekrol is van de drde Jesaja een groep profeten die in zijn geest profeteerden na de Balyonische Ballingschap. Zij schreven boekrol 56 tot en met 66 dus.

We springen even terug in hun boekrollen naar boekrol 60. Jesaja voorspelt de komst van een Messias, een hemels licht (geen ster) en veel kamelen en koningen uit Seba die het schijnsel volgen en geschenken meebrengen: r3 Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. Ook r6 Uit Seba komen ze in groten getale, beladen met wierook en goud. (NB Pas in onze Matteüs tekst komt de mirre erbij)

Vanwege de tijd en de Joodse diaspora word ik geraakt door r4 je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen.
Kunst tip: Jeroen Bosch (1450-1516) de ''Aanbidding door de drie magi'' op een drieluik uit 1495 voor Peter Scheyfve en zijn tweede vrouw Agnes de Gramme (geïdentificeerd aan de hand van hun voornamen en hun familiewapens). Het heeft hoogstwaarschijnlijk oorspronkelijk als altaarstuk dienstgedaan, al dan niet in een kerk maar waar is niet achterhaald. Het bevind zich nu in het Prado Museum in Madrid. Link Adoration of the Magi Triptych

Meer afbeeldingen van de drie wijzen op Statenvertaling

JESAJA 60:1-6
Het nieuwe Jeruzalem1 Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.
2 Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.
3 Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.

4 Open je ogen, kijk om je heen:
ze stromen in drommen naar je toe;
je zonen komen van ver,
je dochters worden op de heup gedragen.
5 Je zult stralen van vreugde als je het ziet,
je hart zal van blijdschap overslaan.
De schatten van de zee zullen je toevallen,
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.
6 Een vloed van kamelen zal je land overspoelen,
jonge kamelen uit Midjan en Efa.
Uit Seba komen ze in groten getale,
beladen met wierook en goud.
Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Patrick Nederkoorn op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
RK Parochie Catharinakerk, Kerkplein 1, Eindhoven. Tijd 11uur, celebrant en teksten: geen opgave maar ik ga ervan uit dat ze het complete RK leesrooster volgen dat al onze leesrooster teksten omvat (en meer) Met Gregoriaanse zang (1e zondag). NB De kerk heeft veel muziek en wekelijks oecumenische diensten Link Binnenstadsparochie/vieringen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds G.M.E Wildeman (Maartje) voor de Bevrijdingskerk van de Protestantse Gemeente Wageningen op Epifani 2008 over Jesaja 60:1-6 en Mattheus 2:1-12. Link pgwageningen

Op You Tube: Edgar Korteweg schreef met zijn vrouw Anja Thomassen (?) voor het eerst een liedje over Jesaja 60:2-3. Het is niet af en begint pas na veel gepraat bij 1m45 tot 4m55, daarna weer gepraat. Met de tekst. (6m37) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 72, een psalm van Salomo (971-932 vChr), de wijze koning (I Koningen) en (de 2e) zoon van David en Batsheba. Hij wordt vast door de inhoud toegeschreven aan Salomo die om wetten en wijsheid/goed bestuur vraagt. Er zitten ook wat enge nogal megalomane regels in r9 en 11 maar daardoor kan hij vast zo'n goede koning zijn.

De psalm eindigt echter verrassend met r20 Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï. Er zijn 2 psalmen (ook 127) die aan Salomo worden toegeschreven, maar er zijn in de 1e eeuw 18 psalmen geschreven door Joden die ook aan Salomo werden toegeschreven 'pseudo epigraaf', een soort apocriefe geschriften van het Oude Testament dus.

In het Latijn heeft de psalm volgens de Naardense Bijbel geen naam. In het Latijn is de 2 regel Deus iudicium tuum regi da et iustitiam tuam filio. De psalm is populair voor diensten waarbij nieuwe dominees worden bevestigd.

Kunst tip: Op You Tube het motet voor de Dauphin, de kroonprins van Frankrijk door Marc-Antoine Charpentier (1643–1704 Frankrijk) 'Deus judicium tuum regi da, opus 166. Gezongen door het Ensemble Pierre Robert gedirigeerd door Frederic Desenclos CD 2008. (8m11) Link youtube

PSALM 72
1 Van Salomo.
Geef, o God, uw wetten aan de koning,
uw gerechtigheid aan de koningszoon.
2 Moge hij uw volk rechtvaardig besturen,
uw arme volk naar recht en wet.

3 Mogen de bergen vrede brengen aan het volk
en de heuvels gerechtigheid.

4 Moge hij recht doen aan de zwakken,
redding bieden aan de armen,
maar de onderdrukker neerslaan.

5 Moge hij leven
zolang de zon bestaat,
zolang de maan zal schijnen,
van geslacht op geslacht.
6 Moge hij zijn als regen die valt op kale akkers,
als buien die de aarde doordrenken.

7 Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien,
de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat.
8 Moge hij heersen van zee tot zee,
van de Grote Rivier tot de einden der aarde.

9 Laten de woestijnbewoners voor hem buigen,
zijn vijanden het stof van zijn voeten likken.
10 De koningen van Tarsis en de kustlanden,
laten zij hem een geschenk brengen.

De koningen van Seba en Saba,
laten ook zij hem schatting afdragen.
11 Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem,
alle volken hem dienstbaar zijn.

12 Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept,
wie zwak is en geen helper heeft.
13 Hij ontfermt zich over weerlozen en armen,
wie arm is, redt hij het leven.

14 Hij verlost hen van onderdrukking en geweld,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
15 Leve de koning! Men zal hem goud van Seba schenken,
zonder ophouden voor hem bidden,
hem zegen toewensen, dag aan dag.

16 Er zal overvloed van koren zijn in het land,
zelfs op de toppen van de bergen.
Rijpe aren zullen golven als de bossen van de Libanon.
Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken
als jong groen op de aarde.

17 Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam
zal voortleven zolang de zon zal schijnen.
Men zal wensen gezegend te worden als hij,
en alle volken prijzen hem gelukkig.

18 Geprezen zij God, de HEER,
de God van Israël.
Hij doet wonderen, hij alleen.
19 Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig.
Moge zijn luister heel de aarde vervullen.
Amen, amen!

20 Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Marijka Houtman-Scholten uit Maassluis op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Rooms Katholiek Westland, de parochies in Kwintsheul: St Andreas, St Jan de Doper en St Joseph. St Andreas, Kerstraat 20, Kwintsheul Tijd 9.30 uur, Eucharistieviering met pastor M. Straathof. Openbaring des Heren, thema: In hun missie geslaagd. We lezen: Jesaja 60: 1-6, Psalm 72: 1, 7-8 en 10-13. Brief aan de Efeziërs 3:2-3a, 5-6 en Matteüs 2: 1-12. De sterrenkundigen in het evangelie zien in de verschijning van een bijzondere ster het geboorteteken van een koning. Een reden om bij koning Herodes langs te gaan. De ze raadpleegt zijn schriftgeleerden, die op grond van de profeet Micha concluderen: Betlehem is de geboorteplaats. Merk dat vorst, priesters en schriftgeleerden blijven waar ze zijn; het zijn de wijzen, heidenen, die gaan zoeken. Matteüs duidt misschien op de scheiding tussen joden en de volgelingen van Christus. Het laatste vers heeft een ook een figuurlijke betekenis: de ontmoeting met het Kind heeft hun levensweg totaal veranderd. In de eerste lezing schildert Jesaja, hoe Gods Licht de duisternis verbreekt en alle volkeren tot zich roept. Paulus benadrukt, dat ook christenen uit het heidendom mede-erfgenaam in Christus Jezus zijn. In de psalm bejubelen we het koningschap van Jezus. Link pdf RK Westland Kwintsheul Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds Hans van Dalen (Kudelstaart) voor de Grote Kerk in Varsseveld (viering Heilig Avondmaal) op 8jan2012 Bidden voor de overheid. Schriftlezingen: Psalm 72 en Matteüs 2:1-12. Link dsvandalen

Op You Tube: Uit het TV programma Nederland Zingt Psalm 72 vers 1 en 11. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen. Opname vanuit de Kamper Bovenkerk. Gezongen door het Hervormd Mannenkoor IJsselmuiden Grafhorst onder leiding van Freddy Veldkamp. (3m06) Link youtube


Brief aan de EFEZIËRS
De brief van Paulus aan de Efeziërs is het 10e boek van het Nieuwe Testament.
Hij schrijft de brief uit gevangenschap waaraan hij ook in onze tekst verwijst
1 … ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus.

In de brief verwijst Paulus naar het mysterie van Jezus en daar gaan ook de preken over. Het is nog nooit eerder (?) onthuld. Maar ook Paulus kreeg een openbaring (epifani vandaar de keuze door de leesroostercommissie denk ik) (r3)

Het mysterie is -denk ik- dat van de genade van en door Jezus voor iedereen.
4 Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, 5 heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. 6 Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus.

Kunst tip: Compositietekening van Paulus door de politie van Noordrijn-Westfalen, in opdracht van de Duitse historicus Michael Heseman die een boek schreef over Paulus. Link paulus

Brief aan de Efeziërs 3:1-12
[3] 1 Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u, heidenen, bid. 2 U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is. 3 Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. 4 Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. 5 Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: 6 de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie. 7 Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. 8 Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, 9 en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt. 10 Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, 11 naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, 12 in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Hannie van Dijk uit Baarn op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Efeziërs is het 10e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Bathmen, Rietakker 22 Bathmen. Tijd: 10uur, voorganger mevr Tuut. Epifanie. Met Epifanie, verschijning betekent dat, vieren we de ‘verschijning van onze Heer Jezus Christus’. Het had namelijk na Kerstmis ook gewoon stil kunnen blijven… toch? Reden tot feesten! Collecte Artsen zonder grenzen. Link pgbathmen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. T.A.Th. van der Wal voor een gemeente in Hilversum op 2jan2005 over Jesaja 60: 1-6, Efeziërs 3: 1-12 en Matteüs 2: 1-12. Genáde is bij Paulus het sleutelwoord. Het is pure genade wanneer mensen zich láten plaatsen in de lichtkring van God en zich láten leiden door zijn agenda. Link netbits
of
Preek van ds. Helma van Loon voor de Protestantse Gemeente te Culemborg op 2jan2011 over Efeziërs 3: 1-12 en Matteüs 2: 1-12. Het mysterie van de Paulusbrief met de vijfpuntige ster verklaard (een oud verhaal). De link naar de pdf werkte niet goed, wel de snelle weergave door de docs.google/viewer

Op Vimeo: in het Engels Paul's brief aan de Efeziërs 3:1-12 voorgelezen met poppenspel gemaakt door Will Heyward uit West Jefferson, North Carolina USA. (2m04) Link vimeo


MATTEÜS
Matteüs is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit bekende verhaal komt alleen voor bij Mattheus.

De profeet uit r5 die voorspelt dat een koningszoon in Bethlehem is geboren is Micha niet Jesaja. Micha 5:1 Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.

Kunst tip: Sandro Botticelli (1445-1510, Italië) de Aanbidding der wijzen, 1470-1475 voor Sandro’s beschermheer / wertkgever Lorenzo de Medici. Alle figuren zijn familieleden of vrienden van de Medici. Rechts voor Botticelli zelf. Link Kunst-stof.nl/Hofcultuur halverwege de pagina of Botticelli Aanbidding der wijzen

Matteüs 2:1-12
De vlucht voor Herodes en Archelaüs
1 Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2 Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3 Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4 Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. 5 ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 6 “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7 Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8 en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ 9 Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 10 Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11 Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12 Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Karin van Bruggen, leerkracht (kan dus mooi voorlezen) op voorleesbijbel
Of ga naar downloadbijbel Matteüs is het 1e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Oecumenische wijkgemeente het Erfdeel, van de de Protestantse Gemeente Meppel. Het Erf, Atalanta 2, Meppel. Tijd 10uur, de voorganger wordt niet gemeld wel een overzicht van drie komende vieringen van de Epifanie. In de eerste eeuwen van de kerk was het belangrijkste feest tussen Pinksteren en de 40 dagentijd niet Kerst, maar Epifanie, het feest van de verschijning van de Heer, ieder jaar op 6 januari. De grote thema’s van dit feest zijn de verschijning, verbeeld in de aanbidding van de wijzen, de doop en het eerste teken van Christus. 6Jan13: Matteüs 2:1-12 Op zoek naar de koning Wijze mannen uit het Oosten gaan op zoek naar het kind. Hij is niet in het paleis, maar in het kleine Betlehem. 13jan2012: Lucas 3:15-16.21-22 Jezus wordt gedoopt Jezus wordt gedoopt door Johannes de Doper. De heilige Geest komt als een duif naar hem toe en er klinkt een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon.’ 20jan2013: Johannes 2:1-11: Op het leven! De evangelist Johannes vertelt over het eerste dat Jezus deed. Er is een bruiloft en er is wijn; op het leven! Link heterfdeel Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. Jaap Doolaard voor de Kruiskerk te Amstelveen op 2jan2011, Epifanie over Matt.2:1-12. 'De magiërs waren vertrouwd met de rijzende sterren van de koningen en met de sterren die over ons heersen – maar in het evangelie zien we een reizende ster, die voor hen uittrekt. De rijzende ster hoort bij opgaan, blinken en verzinken, maar een reizende ster doet je opstaan en volgen.' Link (pdf) protestantsamstelveen

Op You Tube: De herdertjes lagen bij nachte, niet onze tekst voor deze week maar vanwege de preek van Ds van Loon over dit lied en de vijfpuntige ster: Gezongen door Vlaming rock/popzanger Gabriel Scar en een Kinder (Kerst)koor CD. (3m06). Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het drempelgebed -omdat het de eerste zondag in het nieuwe jaar is- voor de Kerk in Middenbeemster op zo23dec2007. Voorganger(s): Barbara van Pelt en Nico Schroevers. Uitgezonden op IKON radio 5. Link kerkvannederland

Drempelgebed
Jij, die ons bij name kent,
die onze verdorde verlangens kent,
die ons ‘bruid’ noemt,
terwijl de lijnen en rimpels diep in ons gezicht liggen.

U, die roept dat er een toekomst is,
terwijl we denken dat de liefde ver achter ons ligt.
Laten wij beslissen: ‘Ja, ook ik ga op naar het feest
als een geziene gast.’
Laten we durven wagen te zeggen,
dat wij opgaan naar het feest
als een bruid voor wie de toekomst open ligt.

We leggen voor U neer de zorg voor wie ons na staan,
het verdriet om dierbaren die ons ontvallen zijn
en die we toe moesten vertrouwen aan God.
Onze gedachten zijn bij hun en hun kinderen.
Heer, hoor ons gebed.
Amen.

VOLGENDE WEEK
13 januari 2013, Doop van de Heer

Jesaja 40:1-11
Psalm 104:1-13
(Titus 3:4-7)
Lucas 3:15-16:21-22
Gezang 165

maandag 24 december 2012

30 december 2012, 1e zondag na Kerstmis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
3
0 december 2012 is de 1e zondag na Kerstmis.Hte komt zelden voor -denk ik- dat het dan nog geen Epifanie, Openbaring is dus we hebben bijzondere Bach cantates.

D
e Bach cantates voor deze zondag zijn 'Tritt auf die Glaubensbahn' (Koraalcantate BWV 152), 'Das neugeborene Kindelein' (BWV 122) en 'Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende' (BWV 28). De teksten horen bij Lucas 2: 33-40. Aanbieding in de tempel (Simeon en Hanna) en dat lezen wij ook.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Das neugeborne Kindelein' (BWV 122). De complete cantate op de CD Weihnachtscantaten. Solisten: Vasiljka Jezovsek: sopraan, Sarah Connolly: alt, Mark Padmore: tenor, Peter Kooy: bas met het Collegium Vocale olv Philippe Herreweghe (13m54) Link youtube

O
p You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende' (BWV 28). Met de tekst in het Duits en het Engels. Gezongen door een jongenssopraan -met een hele verhandeling- en gedirigeerd door door Harnoncourt. Link youtube.

Concert tip

zo30dec12 om 10.30uur (Cantatedienst) in de Kloosterkerk, hoek Parklaan, Voorhout Den Haag 'Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende' (BWV 28) door Jos Vermunt en de Residentie Bachensembles Link Stichting Cantatediensten Kloosterkerk


TEKSTEN
Het thema deze week is de belofte van goed nieuws voor de armen, bevrijding van gevangene èn opgeslotenen en een komend genadejaar van de Heer in Jesaja. De psalm is een lofpsalm met wat verhulde dreigementen van sneeuw en kou en hagel als brokken.

Paulus vertelt in de brief aan de Galaten (nu Turkije rond Ankara, dus Christenen die geen Joden waren geweest) dat men niet eerst Joods hoefden te zijn of worden om Christen te kunnen worden. 3:28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 29 En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Die exclusief aan het Joodse volk was gedaan maar waardoor de Joden opgesloten waren in de wet(ten).

In Lucas springen we vooruit naar 40 dagen na de geboorte van Jezus, naar de opdracht in de tempel met nog meer voortekenen dat het een bijzonder kind is door Simeon en Hanna een stokoude profetes.

Jesaja 61:10-62:3
Psalm 147:12-20
Galaten 3:23-4:7
Lucas 2:(22) 33-40
Gezang 161
1 Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

Liedboek voor de Kerken 197
3


JESAJA
J
esaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de belangrijkste profeten en een van de voorspelers van de komt van de Messias: Jezus. Deze boekrol is geschreven door de derde Jesaja en dus na de Babylonische Ballingschap van de Joden. Dat blijkt misschien uit 61:5-8 met daarin wat revanchistische uitlatingen.

O
pvallend vind ik de 1e zin over vervuld zijn van de Geest, hier door het ritueel van de zalving van Jesaja (tot priester/profeet). Juist rond Kerst waart de Geest zo rond, (bijna) iedereen heeft er zin in, is het feest aan het voorbereiden, bij ons klinkt overal Kerstmuziek en worden Kerstconcerten gegeven. Mann ist begeistert zogezegd.

J
esaja belooft een genadejaar en Jezus krijgt de boekrol met precies deze tekst overhandigd als hij in Lucas 4:14-24 optreedt in Nazareth. Dat stukje eindigt met: ‘Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Vaak vertaald met wordt niet gewaardeerd of gehoord.

K
ennis tip: De oorsprong van zalving ligt (wellicht) in Exodus 30:22-26 als Mozes van God het recept krijgt om ... een heilige zalfolie maken, als een zorgvuldig bereid mengsel, zoals een zalfbereider dat bereidt; het zal een heilige zalfolie zijn. In de kerk(en) is zalving een gebruik geworden bij zieken en stervenden om ze te vervullen met de (genade) van de Geest. Meer over ziekenzalving op: Wikipedia/Ziekenzalving

Kunst tip: Zonder vermelding van de maker op Orthodoxekerk de oorspronkelijke kerk, een illustratie van een Myronzalving na met de doop. Myron is volgens mij de naam van het mengsel waarmee gedoopt wordt. Beeld orthodoxekerk

Mooi is de zin 62:1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, wel een beetje gekaapt door de fervent Zionisten en Israel voor de Israelieten clubs.

O
pmerkelijk is ook: 'Men zal je noemen bij een nieuwe naam, die de HEER zelf heeft bepaald. 3 Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER, een koninklijke tulband in de hand van je God. Wat is die naam dan?

K
unst tip2: Jesaja 62:2en3 doen mij erg denken aan de regels van het Groninger Ommelands volkslied ain pronkjewail in golden raand  is Stad en Ommelaand! Hier met de tekst gezongen door Wia Buze op You Tube door (2m54) youtube

JESAJA 61:1—62:3
1
De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan geketenden hun bevrijding,
2 om een genadejaar van de HEER uit te roepen
en een dag van wraak voor onze God,
om allen die treuren te troosten,
3 om aan Sions treurenden te schenken
een kroon op hun hoofd in plaats van stof,
vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad,
feestkledij in plaats van verslagenheid.
Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’,
geplant door de HEER als teken van zijn luister.

4 Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen,
de lang verlaten streken weer bevolken;
ze herstellen de vervallen steden,
verlaten sinds mensenheugenis.
5 Vreemden staan je ten dienste en hoeden je schapen,
vreemdelingen worden je dagloner of wijnbouwer.
6 En jullie worden priester van de HEER genoemd,
dienaar van onze God zul je heten.
Je zult je te goed doen aan de rijkdom
door vreemde volken vergaard,
je zult je met hun luister bekleden.
7 De smaad die je verdiende loon werd genoemd,
je schande wordt je dubbel vergoed.
Daarom erven zij dubbel van het land
en is eeuwige vreugde hun deel.

8 Want ik, de HEER, heb het recht lief,
ik haat offers van roofgoed.
Ik zal hen getrouw belonen,
een eeuwig verbond sluit ik met hen.
9 Hun kinderen zullen vermaard zijn bij alle volken,
heel de aarde kent hun nageslacht.
Dan zullen allen die hen zien erkennen:
‘Dat zijn de kinderen die de HEER heeft gezegend.’

10 Ik vind grote vreugde in de HEER,
mijn hele wezen jubelt om mijn God.
Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan,
hulde mij 
in de mantel van de gerechtigheid,
zoals een bruidegom een kroon opzet*,


zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.
11 Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt,
zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen,
zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen
en glorie voor het oog van alle volken
.

6
2: 1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt
en de fakkel van haar redding brandt.
2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien,
alle koningen je majesteit.
Men zal je noemen bij een nieuwe naam
die de HEER zelf heeft bepaald.
3 Je zult een schitterende kroon zijn
in de hand van de HEER,
een koninklijke tulband
in de hand van je God
.
I
n de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV1

en NBV2
* MT ? niet verklaard): ‘het priesterambt vervult’.

Liever luisteren?
P
atrick Nederkoorn uit Amersfoort op voorleesbijbel (vanaf 61:1) en Antonius Hyacinthus van der Horst uit Schiedam, Pastoraal werker op voorleesbijbel vanaf Jesaja 62. Of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
K
erk van Ammerstol, Kerkplein Ammerstol. Tijd 10uur, Ds. M. Kwant uit Bodegraven. Jesaja 61:10-62-3 en Lucas 2:33-40 Link kerkvanammerstol Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek
van Ds. H. van Veen van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Neede zd over 'Herkenbaar dienstbaar' (Jesaja 61). Link kerken

Op You Tube: Naar r2 om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding., In het Engels een slideshow video over een project van the Hope Academy programme door Ambassadors In Sport. In de video de Isaiah 61 tekst die de basis vormt voor het werk voor gedetineerden in Drakestein Kaapstad Zuid Afrika (5m24) Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 147. In het Latijn heet de psalm Laudate Dominum & Lauda Ierusalem Naar de 1e regel die vreemd genoeg in de vertaling (belang?) in volgorde is omgekeerd. De psalm is een lofpsalm met wat verhulde dreigementen van sneeuw en kou en hagel als brokken.

K
unst tip: 10e deel Laudate Dominum & Lauda Ierusalem van de Maria Vespers (uitgegeven in 1610) van Claudio Monteverdi (1567 – 1643). Hier uitgevoerd in de Mathias kerk, Budapest, Hongarije, 19dec2008. (4m57) Link youtube

of

Op You Tube: In de Saint Peter's Catholic Church (1821) in Columbia, South Carolina VS. Het Gallery Choir & Capella Antiqua met Alice Hallstrom en Rebecca Lord op Viool, Brenda Lord en Amy Rivers op Fluit, Ben Wyatt op Cello, John W. Coker op Contrabass, Jerry Curry Clavecimbel, Christopher Jacobson op het orgel [2002 III/38 Peragallo pipe organ] en Mark Husey, Positiv (?) en dirigent. Link youtube
of 
op You Tube Cornelia Horak en Theresa Dlouhy Sopranen en Markus Forster, Alt (contratenor), Johannes Chum en Daniel Johannsen Tenoren, Matthias Helm: Bariton, Josef Wagner en Stefan Zenkl Bassen, Gerda Heger, instuderen en Koorleider. Daniel Sepec and Friends, Ensemble Tonus Chorus sine nomine en Johannes Hiemetsberger Dirigent. Live opname in de Wiener Minoritenkirche, Wenen Oostenrijk (4m02) mei 2005. Link youtubePSALM 147:12-20

12 Prijs, Jeruzalem, prijs de HEER,
loof, Sion, loof je God.
13 Hij heeft de grendels van je poorten versterkt,
het volk binnen je muren gezegend.
14 Hij geeft je vrede en veilige grenzen,
met vette tarwe stilt hij je honger.
15 Hij zendt zijn bevelen naar de aarde,
vlug als een renbode gaat zijn woord.
16 Hij laat het sneeuwen als wol,
rijp strooit hij uit als stof,
17 hagel werpt hij in brokken neer,
wie is tegen zijn koude bestand?
18 Hij zendt zijn woord en alles smelt,
hij stuurt zijn adem, de wateren stromen.
19 Hij maakt zijn woorden aan Jakob bekend,
zijn wetten en voorschriften aan Israël.
20 Met geen ander volk heeft hij zich zo verbonden,
met zijn wetten zijn zij niet vertrouwd.
Halleluja!
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst:NBV
Liever luisteren?
L
enie Troost uit Strijen, Zorgteammanager op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
H
ervormde Gemeente Goedereede, Kerkstraat, Goedereede . Route Tijd 18.30uur. Kandidaat G. van den Berg uit Stolwijk. Psalm 147 vers 7 en 8. Link hervormdgoeree Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

B
eluister of lees de Preek van Ds. C. van den Berg voor de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Amersfoort-Oost op 14 juli 2002 uitgezonden door Zendtijd voor Kerken. Link ZVK

Op You Tube: Uit het Scottish Psalter anno 1650 in (Schots) Engels Psalm 147 Praise yee the Lord zonder de uitvoerenden, a capella (2m58) Link youtube

Paulus brief aan de Galaten

Galaten is het 9e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef van uit de kustplaats Antiochië, dat ligt nu in Turkije, maar toen in de Romeinse provincie Syrië. De brief is volgens de Groot Nieuws Bijbel geschreven rond 48 na Chr. vanwege de verwijzingen naar zaken die op een concilie in Jeruzalem speelden of iets later (NBV). In Jeruzalem en in Galatië sprak men over kerstening van Joden en niet Joden die dan al of niet eerst Joods moesten worden (en besneden). Paulus vindt van niet, hij richt zich op de niet Joden in een soort taakverdeling (conflict) met Petrus, Jezus leerling, die alleen Joden bekeert.

In het stukje dat wij deze week lezen gaat het ook over deze kwesties, maar dan vanuit de optiek van de (Joodse, Oud Testamentische) wetten. Paulus zegt de wetten waren een vorm van richting en toezicht tot Jezus kwam nu hebben we het geloof dat ons stuurt. Mooi is regel 28: Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.

NB Paulus is wel streng, de derde boekrol begint met Dwaze Galaten.

Kunst tip: Uit een Franse/Parijse Bijbel van circa 1240-1260 miniatuur door een volger van het Mathurin atelier de Brief van Paulus aan de Galaten, in de miniaturu geeft hij zelf de brief. Nu in de Koninklijke Bbiliotheek Meermano Westreenianum, Den Haag Cat nt 132 F 21. Link StPaulsmodesto

Brief aan de Galaten 3:23-4-:7
Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt; we leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. 24 Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. 25 Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, 26 want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. 27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. 28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 29 En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.

[4] 1
Ik bedoel dit: zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. 2 Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. 3 Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, onderworpen aan de machten van de wereld. 4 Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, 5 maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden. 6 En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept. 7 U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.

In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBVLiever luisteren?

Pity Klaassen-Karels uit Goudswaard Ziekenverzorgende op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Galaten is het 9e boek van het Nieuwe Testament.Liever live?

Protestantse Kerk Cuijk Grotestraat, Cuijk. Tijd 10uur, voorganger Ds. D. Stolk Lezingen :Jesaja 61:10-62:3, Galaten 3:23-4,7 en Lucas 2:(22)33-40. Link protestantsekerkcuijk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.Preek van ds. Ruud de Boer voor de kerk in Leusden op 14mei06 over Galaten 3:27-28 bij een Themadienst over homo, christen en gemeente. Link (word doc) homoindekerk

Een beetje vanwege de uitlatingen van de Paus over homo's en hu strijd voor het huwelijk Link nu , maar ook omdat ik als ik niet tegen de Remonstranten was aangelopen (die als eerste kerk un de wereld homohuwelijken in de kerk bevestigden) ik vast nooit bij de 'club' was gegaan. Waarbij de club alles omvat dat uitgaat van geïnspireerde in mijn geval Christelijke teksten en tolerante waarden en normen.Op Podcast.tv: in het Engels Father Sandy Adams van de Calvary Chapel Stone Mountain in Atlanta, Georgia, VS over 'pushing & spinning' in the the Christian Life, from working to believing and living an inspired life. Link Podcast.tv

LUCAS

Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit bekende verhaal komt alleen voor bij Lucas. Het is een van de voortekenen dat Jezus en bijzonder kind/mens is. Een oude man, Simeon weet dat hij niet zal sterven voor hij de Messias heeft gezien. Als Jezus 40 dagen na zijn geboorte naar de tempel wordt gebracht herkent Simeon hem, 29 ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. 30 Want met eigen ogen heb ik de redding gezien … 32 een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen.

Kunst tip: De opdracht in de tempel, Simeon heft de lofzang aan: 'Nunc dimittis' (lett. nu laat heengaan) Pools Nationaal Museum, Warschau Polen, in de Pylgeralmanak. Link pylgeralmanakKunst tip2: James Tissot (1836 – 1902), Simeon op het blog van blueeyedennis Tissot schilderde vooral prachtige dames en een stoer zelfportret, dit werk is een uitzondering in zijn oeuvre. Meer op JamesTissot Het werk is een aquarel nu in het Brooklyn Museum, Brooklyn (NY) USA. Link Tissot-the-aged-SimeonOok is er een stokoude -minstens 104 jaar, maar misschien toch 84- profetes, sowieso een bijzonder verschijnsel in de Bijbel (6). Zij kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Waarom dit nou zo bijzonder is?Kunst tip3: Hanna en de opdracht in de tempel door Giotto di Bondone (1267-1337) in de Cappella Scrovegni in Padua, Italië. Link Wikimedia/Giotto Presentation at the TempleLUCAS 2: (22)-33-40
Toewijding van Jezus in de tempel

(22 Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, 23 zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’ 24 Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven.

25 Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. 26 Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. 27 Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, 28
nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:

29 ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals u hebt beloofd.
30 Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
31 die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
32 een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk'.33 Zijn vader en moeder* waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. 34 Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, 35 en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’ 

36 Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuël, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, 37 en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. 38 Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.
39 Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. 40 Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.

In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

* Andere handschriften lezen: ‘Jozef en zijn moeder’.Liever luisteren?

Bas Plaisier, voormalig scriba van de Protestantse Kerk en zijn echtgenote Henny op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.Liever live?

Vredekerk, Gen. Winkelmanstraat 101, Soesterberg. Tijd 10uur drs. J. Bouma (Bilthoven) Link pknsoesterberg Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.Preek van Wieb Dijksterhuis, Predikant van de NGK Voorthuizen-Barneveld op zijn blog op de 4e Advent zondag 2009 over 'De verwachting van Simeon en Hanna' Link prekenvanwiebOp You Tube: Gustav Holst (1873 – 1934), Engels componist 'Nunc dimittis' het gebed van Simeon voor een SSAATTBB choir (?) ik denk sopraan, alt, bas en tenoren koor. De uitvoerenden zijn helaas niet vermeld en in zijn oeuvre in Wikipedia stata geen jaartal. Holst schreef trouwens voor meerdere goden & planeten. (3m47) Link youtubeOp You Tube:

Arvo Pärtt (1935, Estland) de Hymne van Simoen in het latijn door de Elora Festival Singers onder leiding van Noel Edison. Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace. Quia viderunt oculi mei salutare tuum, quod parasti ante facies omnium populorum, lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tuae Israel. (6m06) Link youtube

GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer geen gebed maar een gedicht in het Gronings over de profetes Hanna door Coby Poelman-Duisterwinkel op de site grunnegerbiebelgedichtenProfetes Hanna

Ien n kunstwaark
zag er n lege kerk
vol met riegen stoulen
tussen zwoare piloaren.
Op ain van aal dai stoulen
zat n gebogen vrouw,
ien stil gebed.

Zo stelde hai zich
Hanna veur, de profetes
dai zunder op te holden
vasten bleef ien de tempel
en dai der was
dou Jezus op de
uutstoken arm
van Simeon legd wer
dai hulde brocht aan God,
en proatte over t Kiend
dai redding brocht,

Hanna, genoade
brochten zai heur,
en vrede van God!

Bron: grunnegerbiebelgedichten/profetes-hanna door Coby Poelman-DuisterwinkelOmdat het de laatste zondag voor Kerst is, als mijn persoonlijk gebed voor 2013 een van de liederen die ik met mijn koor instudeer: My Grown Up Christmass List hier gezongen door Natalie Cole (4m10) Link youtube


KOMENDE WEEK
6 janari 2013, de Epifanie, de OpenbaringJesaja 60:1-6

Psalm 72

Efeziërs 3:,1-12

Matteüs 2:1-12

Tussentijds 83NB Voor Nieuwjaarsdag is een apart leesrooster

Naamgeving en BesnijdenisNumeri 6:22-27

Psalm 8

Handelingen 4:8-12

Lucas 2:21

Gezang 446