maandag 24 september 2012

5 februari 2012, 70 dagen voor Pasen

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

 
PERIODE
5 februari 2012 is de 5e zondag van de epifanie, de openbaring of Septuagesima, de 7e zondag van de Paaskring en 70 dagen voor Pasen. Het wordt ook wel de voorvasten genoemd, de voorbereiding tot de veertigdagen- of vastentijd. De gaat vooraf aan Pasen, wanneer wordt gevierd dat Jezus drie dagen na de kruisiging uit het graf opstond.
Septuagesima wordt alleen gevierd in de Katholieke Tridentijnse liturgie en wordt gevolgd door Sexagesima; 60 en Quinquagesima; 50 dagen voor Pasen. Bij de modernisering van de liturgische kalender is de voorvasten afgeschaft en zijn het ‘gewone’ zondagen geworden. Bron: Wikipedia Septuagesima.
Kunst tip: Septuagesima, Sexagesima en Quinquagesima zijn -bij overlevering- ingesteld door Paus Gregorius de Grote (paus van 590 tot 604 na Chr). Septuagesima, de voorvasten verwijst naar de rampen die Rome in die tijd overkwamen en waarvoor de Paus een boete processie hield langs staties (haltes) die afgebeeld is in het beroemde getijdenboek Les Tres Riches Heures du Duc du Berry (circa 1403), verlucht door de Vlaamse Gebroeders van Limburg. Nu in het Musee Conde, Chantilly, Frankrijk. Link newliturgicalmovement station-churches-of-septuagesima
Er is ook een Gregoriaans_gezang voor Septuagesima met als tekst: “The groans of death have surrounded me, the pains of death have surrounded me, and in my tribulation I called upon the Lord, and he heard my voice from His holy temple.” Dit thema verwijst naar de rampen, (de pest, oorlogen, beleg, deportaties) die de stad Rome overkwamen. Bron: Wikipedia
Op You Tube: 'The sorrows of death surrounded me...' Gregorian Chant 4Lent. Met de tekst in het engels door of in de traditie van het Monastic (Choir of St Peter Abbey?) Solesmes, Frankrijk. (5m07). Link youtube
De Bach cantates voor deze zondag Septuagesima zijn “Nimm, was dein ist, und gehe hin” (BWV 144), “Ich hab in Gottes Herz und Sinn” (koraalcantate BWV 92) en “Ich bin vergnügt mit meinem Glücke” (cantate voor sopraan solo BWV 84). De cantates horen bij Mattheus 20: 1-16 over de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, dat lazen wij 18sept2011.
Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) koraalcantate “Ich hab in Gottes Herz und Sinn” BWV 92 gedirigeerd door Pieter Leusink met het Holland Boys Choir en het Nederlands Bach Collegium (12m57). Een uitgeschreven interview met Pieter Leusink over het Bach Cantate project door Peter Bloemendaal op bach-cantatas Leusink Link youtube Of kijk op dit blog op 20feb2011
naar BWV 144 "Was Gott tut, das ist Wohlgetan" eigenlijk "Nimm, was dein ist, und gehe hin" zp zj zonder uitvoerdenen, maar met tekst in engels en duits.

Concert tip
5feb12 om 19.30uur in de Geertekerk, Geertekerkhof, Utrecht (op loopafstand van CS) JS Bach Cantate 92 “Ich hab in Gottes Herz und Sinn door Gijs Leenaars en het koor en orkest voor de Bachcantatediensten Utrechtse Bachcantatediensten
TEKSTEN
Deze week is het thema wonderen voor wanhopige en zieke mensen. Elisa geeft een kinderloze vrouw zoon en wekt hem op uit de dood. Ook Jezus verricht wonderen, hij geneest Petrus schoonmoeder en bezetenen. De psalm van David, op de vlucht en verborgen in een spelonk, is een dringend gebed om redding. Het gezang lijkt erg op de psalm in nood van David.
In de 1e brief aan de Korintiers roemt Paulus zijn werk als evangelist en beschrijft zijn methode: hij past zich aan aan de doelgroep.
2 Koningen 4:18- 21(22-31)32-37
Psalm 142
1 Korintiërs 9:16-23
Marcus 1:29-39
Gezang 170

2 KONINGEN
2 Koningen is het 12e boek van het Oude Testament en het vervolg op 1 Koningen. De boeken gaan over de eerste koningen van Israel en Juda, maar ook over de profeten Elia en Elisa. Elisa volgde Elia op dezelfde wijze als de eerste leerlingen Jezus volgden zoals wij lazen op 22januari in Marcus 1:19-20.
Het stukje dat wij deze week lezen gaat over een van de wonderen die Elisa verricht. Hij schenkt een kinderloze vrouw een zoon en wekt hem weer tot leven als hij plotseling sterft. Opvallend vond ik de rgels waarin de Soenamitische vrouw Elisa vraagt misleid mij niet in de Groot Nieuws Bijbel en de Nieuwe Bijbel Vertaling vertaald met ‘spiegel mij niets voor’. Vooral de 2e keer is het aangrijpend; ze vroeg nergens om, kreeg een zoon en verloor hem.
Een nogal berucht verhaal over Elisa is dat hij 42 kinderen laat verscheuren door een beer als ze hem ‘kaalkop’ noemen. Vreemd genoeg is Elisa vaak helemaal niet kaal op afbeeldingen van hem. Zeer ongeschikt voor de kindernevendienst dus. Wel geschikt voor kinderen, een beeldverhaal op: holyhome
Kunst tip: Hier een 17e eeuwse Russische orthodoxe icoon van een kale Elisa. Deze icoon vormde een onderdeel van een grote iconostase. Dat is een soort muur of scherm vaak met een doorgang opgebouwd uit iconen of heiligenportretten. Het is zeer goed mogelijk dat de icoon oorspronkelijk een groter formaat had. Het feest van de profeet Elisa wordt op 14 juni gevierd. Link: alexanderstichting
Kunst tip: Jan Sluiters (1881-1957) ‘Elisa en de zoon van de Sunamitische vrouw’ een vroeg werk uit 1904 in de traditionele academische stijl. Op de website van Erna Charbon, kunsthistorica, spreekster en docent. Link: elisa en de zoon van de Sunamitische vrouw
Er is een Jan Sluijters expositie in het Singer Museum in Laren tot 5feb12. Arnoud Agricola maakte er een video over Sluijters oeuvre, beginnend met dit schilderij met uitleg (2m26). Link youtube AVRO's Close Up maakte een speciale uitzending: avro close up

2 KONINGEN 4:(8-17) 18-21 (22-31) 32-37
8 En het geschiedt op een dag
dat Elisja bij Sjoeneem voorbijtrekt;
er is daar een vrouw met groot bezit,
en zij dringt sterk bij hem aan
om haar brood te eten;
en zo vaak hij voorbijtrekt geschiedt het
dat hij daarheen uitwijkt
om haar brood te eten.
9 Dan zegt zij tot haar man:
zie toch, ik weet zeker
dat die man Gods een heilige is,
die steeds bij ons voorbijtrekt
10 laten we dan toch
een kleine bovenkamer maken
en daar voor hem tafel en bed neerzetten,
met stoel en kandelaar;
geschieden kan het dan
wanneer hij bij ons komt
dat hij daarheen zich terugtrekt!
11 En het geschiedt op een dag
dat hij daarnaartoe komt,
zich terugtrekt in de bovenkamer
en zich dáár neerlegt.
12 Dan zegt hij tot Gechazi, zijn hulpjongen:
roep deze Sjoenamitische eens!
Hij roept haar
en zij komt voor zijn aanschijn staan.
13 Hij heeft tot hem gezegd:
zeg toch tot haar:
zie, u hebt met al deze zorg
voor ons gezorgd,
wat kunnen wij voor u doen?
hebt u een woord, bestemd voor de koning
of voor de overste van de heirschaar?
Zij zegt: midden in mijn gemeenschap
heb ik mijn zetel!
14 Als hij zegt: wat kunnen wij voor haar doen?,
zegt Gechazi: treurig genoeg heeft zij geen zoon,
en haar man is al oud!
15 Hij zegt: roep haar!
Hij roept haar en zij komt in de ingang staan.
16 Hij zegt: bij deze feestsamenkomst,
als we weer in deze tijd leven,
zul jij een zoon omhelzen!
Zij zegt: welnee mijn heer, man Gods!,
misleid uw slavin maar niet!
17 Maar de vrouw wordt zwanger
en baart een zoon,
bij die feestsamenkomst,
als men weer in die tijd leeft,
zoals Elisja tot haar heeft gesproken.
18 De nieuwgeborene wordt groter
op een dag geschiedt het
dat hij uittrekt naar de maaiers,
19 en tot zijn vader zegt: m'n hoofd, m'n hóófd!
Die zegt tot de hulpjongen:
draag hem naar zijn moeder!
20 Hij draagt hem
en komt zo met hem aan bij zijn moeder;
hij zit tot de middag op haar knieën,
en sterft dan.
21 Zij gaat naar boven en legt hem neer
op het bed van de man Gods,
dan sluit zij achter hem af en gaat naar buiten.
22 Zij roept haar man en zegt:
zend mij toch een van de jongens
en een van de ezelinnen
ik ren naar de man Gods en keer dan terug!
23 Hij zegt:
waarom wil je vandaag naar hem toe gaan?
het is geen nieuwemaan en geen sabbat!
Zij zegt: vrede en alle goeds!
24 Zij zadelt de ezelin
en zegt tot haar hulpjongen:
drijf aan en ga verder
rem mij niet af in het rijden,
behalve als ik het je zeg!
25 Zij gaat op weg
en komt aan bij de man Gods,
bij de berg Karmel;
en het geschiedt, zodra de man Gods
haar recht voor zich uit ziet,
zegt hij tot Gechazi, zijn hulpjongen:
zie, de Sjoenamitische daarginds!
26 nu dan, ren haar toch tegemoet
en zeg tot haar:
is het vrede voor u, vrede voor uw man
en vrede voor de nieuwgeborene?
Zij zegt: ja, vrede!
27 Maar als zij aankomt
bij de man Gods, bij de berg,
grijpt ze zijn voeten vast.
Gechazi treedt aan om haar weg te stoten,
maar de man Gods zegt: laat haar begaan,
want haar ziel is bitter in haar,
al heeft de Ene dat voor mij verborgen
en het mij niet gemeld!
28 Zij zegt:
heb ik een zoon van mijn heer gevraagd?
heb ik niet gezegd: misleid me niet?
29 Hij zegt tot Gechazi: gord je lendenen,
neem mijn staf in je hand en ,
ja, vind je iemand, zegen hem niet,
en als iemand jou zegent,
antwoord hem niet!
leggen moet je mijn staf
op het aanschijn van de jongen!
30 Maar de moeder van de jongen zegt:
bij het leven van de Ene
en het leven van je ziel:
als ik jou loslaat!...
Dan staat hij op en volgt haar.
31 Gechazi is voor hun aanschijn uit verdergetrokken
en legt de staf op het aanschijn van de jongen,
maar geen geluid en geen aandacht.
Hij keert terug, Elisja tegemoet,
en meldt het hem; hij zegt:
de jongen is niet wakker geworden!
32 Dan komt Elisja het huis binnen:
zie, de jongen is dood,
neergelegd op zijn bed.
33 Hij komt binnen,
sluit de deur achter hen tweeën,
en bidt tot de Ene.
34 Dan gaat hij
bovenop de eniggeborene liggen
hij legt zijn mond op diens mond,
zijn ogen op diens ogen,
zijn handpalmen op diens handpalm
en buigt zich over hem heen
dan wordt het vlees
van de eniggeborene warm.
35 Hij keert terug en loopt het huis door,
één keer hierheen en één keer daarheen,
klimt op en buigt zich over hem heen;
dan niest de jongen zeven malen
en doet de jongen zijn ogen open.
36 Hij roept tot Gechazi
en zegt: roep tot die Sjoenamitische!
Hij roept haar en zij komt bij hem;
hij zegt: til je zoon op!
37 Zij komt binnen, valt neer voor zijn voeten
en buigt zich ter aarde;
dan tilt zij haar zoon op
en gaat naar buiten.
In de naardensebijbel vertaling Zoek -> 2 Koningen 4
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Remco van Kesteren op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 2 Koningen is het 12e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk van Zeevang & Oudendijk, kerk , Beets 51, Beets (tussen Purmerend en Hoorn). Tijd: 10uur, voorganger dhr Heijboer. 2 Koningen 4,18-21 en (afwijkend) Marcus 1:29-39 of alternatief: Ezechiël 1:1-14. Link pknzeevangenoudendijk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.
Preek van ds Margreet Klokke voor de Kloosterkerk in Den Haag op 13 feb2011 over ’op adem komen’. Link kloosterkerk
Op You Tube: in het engels: 2 Resurrection of the Shunamite Boy by Elisha kerkdienst olv Rachel Ibasco, zonder Zonder toelichting, Philippijnse? kerkdienst met veel zang (1m12). Link youtube
PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. In het Latijn heet psalm 142 ‘Voce mea ad Dominum’ naar de 2e regel. Met mijn stem schreeuw ik het uit tot de Ene. Het is een gebed om hulp (toe)geschreven aan/door david als hij zich verschuilt in een grot.
Opvallend vind ik de slotregel waarin David belooft God te loven te midden van rechtvaardigen.

Kunst tip: David speelt de harp omringd door vrienden (met wapenuitrusting) In de ‘Vivian Bible’ voor Karel de Kale. Een 9e eeuwse, zeer verluchte (462 folio) bijbel in opdracht van Graaf Vivian, de leken-abt van het klooster van St. Martin in Tours voor Karel de Kale tijdens een bezoek aan de kerk in 846. Nu in de Bibliotheque Nationale de Parijs, Frankrijk. Print te koop/bestellen. Nb het zoeksysteem werkt waardeloos. Link lessing-photo
PSALM 142
1 Een leerdicht v. David;
toen hij was in de spelonk, een gebed.
2 Met mijn stem schreeuw ik het uit tot de ENE,
met mijn stem smeek ik tot de ENE om genade.
3 Ik stort mijn misbaar uit
voor zijn aanschijn,
ik meld voor zijn aanschijn mijn benauwing.
4 Nu mijn geest mij overstelpt
zijt gij het
die weet heeft van mijn baan
op het pad dat ik wil gaan:
ze hebben een klapnet* mij verborgen.
5 Kijk naar rechts, en zie:
geen die mij herkent,
een toevlucht ging mij verloren,
geen die vraagt naar mijn ziel.
6 Schreeuwen zal ik tot u,
ENE, ik blijf zeggen:
'mijn toevlucht zijt gíj,
mijn deel in dit leven op aarde!'
7 Sla acht op mijn jammeren,
want voor wat ook ben ik te zwak,
aan mijn vervolgers ontruk mij,
want die zijn mij te machtig!
8 O, leid uit de kerker mijn ziel
om uw naam te kunnen danken!
mij zullen oprechten omstuwen,
omdat gíj het aan mij hebt voltrokken.
* Een strik, val
In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen >142
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Corrie Kalkhuis uit Spijkenisse op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Oud Katholieke kerk Paroche H. Maria Major, Voorstraat 120, Dordrecht. Tijd: 10.30uur, voorganger nnb. NB Psalm 142 als ‘graduale’ gezang. Link dordrecht.okkn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van de voorganger? voor de Evangelische Gemeente 'CAMA PAROUSIA' in Boskoop op 15feb2004 over ‘Nieuw leven vinden in de grot’: psalm 142, 1 Samuel 22:1-5 en 23:1-6. Link cama-boskoop
Op You Tube: ‘Augustus in Scheveningen’ door Faas van Rietschoten. Op de dramatische trage muziek van psalm 141, 131 en 100 mooie foto’s van beelden Varrelbusch, Detmold, Langeland, Ridderkerk en Scheveningen uit de jaren zestig. (7m11) Link youtube

1e Brief aan de KORINTIERS
1 Korintiers is het 7e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe die hij zelf gesticht heeft tijdens zijn 2e zendingsreis. Het stukje van deze week gaat over de rechten en plichten van apostelen. Zoals loon voor prediking of evangelisatie dat Paulus niet hoeft: het is zijn passie en voldoening is zijn beloning. ,maar dat is ongebruikelijk in zijn tijd.
Interessant is ook het stukje over hoe hij zich aanpast binnen de wet (van Mozes, de Thora), buiten de wet, aan zwakkeren etc om succesvol te kunnen evangeliseren. Want: r23 Alles doe ik voor het evangelie, om er zelf ook deel aan te krijgen.

Kunst tip: Jan van Scorel (1495 - 1562) de apostel Paulus, circa 1540, Utrecht. Nu in het Catharijne Convent, Utrecht. Link collectieutrecht
1 KORINTIERS 9:16-23
16 Hoewel: als ik het evangelie verkondig
is dat voor mij geen stof tot roemen,
want er rust een noodzaak op mij;
want wee mij
als ik het evangelie níet verkondig!
17 Zou ik het als gewoon werk doen
dan had ik recht op loon;
maar ik doe het niet als gewoon werk,
de uitdeling is mij toevertrouwd!
18 Wat is dan mijn loon?
Dat ik, als ik het evangelie verkondig,
het evangelie kosteloos mag brengen
en dus geen gebruik maak
van de bevoegdheid
die ik in de verkondiging heb.
19 Want vrij ten opzichte van allen
heb ik mij aller dienstknecht gemaakt,
om er zoveel mogelijk te winnen.
20 Voor de Judeeërs
ben ik als een Judeeër geworden
om Judeeërs te winnen;
voor wie onder een wet staan
als onder een wet,
hoewel ik zelf niet onder een wet sta,
om mensen die onder een wet staan te winnen;
21 voor wet-lozen als een wet-loze,
hoewel ik niet leef zonder de wet van God
maar met de wet van Christus in mij,
om wie wet-loos zijn te winnen;
22 voor de zwakken een zwakke
om de zwakken te winnen;
voor allen ben ik van alles geweest
om op alle manieren enkelen te redden.
23 Alles doe ik voor het evangelie,
om er zelf ook deel aan te krijgen.
In de Naardensebijbel vertaling Zoek 1 Korintiers 9
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.
Liever luisteren?
Gerrit de Graag uit Enkhuizen op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 1 Korintiers is het 7e boek van het NT.

Liever live?
Katholieke Paulus Parochie Neede. Locatie Heilige Ceacilia Borculoseweg 43, Neede. Zat 4feb12 
Tijd: 19uur, voorganger pastor K. Donders Eucharistieviering met zang van het koor Diapason (aanname op basis van de overdenking op de site over Job. 7,1-4.6-7 Psalm 147, 1-6 1 Korintiërs 9,16-19.22-23 Marcus 1,29-39 Link parochieneede Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. D. Smit voor de Nederlands Gereformeerde Kerk te Apeldoorn over 1 Kor 9: ‘Passion for Souls’. Link kerken.com
Op You Tube: in het engels voorgelezen 1 Corinthians 9 met de tekst (4m09) door allaudiobible (YT channel). Link youtube


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangeliën met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangeliën komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal ‘Jezus geneest veel zieken (en bezetenen)’ of ‘Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus (Simon)’ komt ook voor bij Mattheus 8:14-17 en Lucas 4:38-41.
Kunst tip: Carl Heinrich Bloch, Deens kunstschilder van veel religieus werk (1834-1890). Olieverfschilderij ‘Jezus geneest de zieken’ eigenlijk Healing at the Pool of Bethesda (1883)
MARCUS 1:29-39
29 Meteen als ze uit de synagoge komen,
komen ze het huis van
Simon en Andreas binnen,
samen met Jakobus en Johannes.
30 Maar Simons schoonmoeder ligt neer
in koortsvuur,
en meteen spreken ze hem over haar aan.
31 Hij gaat naar haar toe,
grijpt haar bij de hand
en wekt haar op.
Het koortsvuur laat haar los
en zij is hen gaan bedienen.
32 Als het later wordt,
wanneer de zon zakt,
brengen ze tot hem
allen die er kwalijk aan toe zijn
en die door demonen bezeten zijn;
33 heel de stad stroomt samen
bij de deur.
34 Hij geneest vélen die er kwalijk aan toe zijn
door allerlei ziektes,
en werpt vele demonen uit,
en laat niet toe
dat de demonen uitspreken
dat zij van hem weten.
35 Heel vroeg, als het nog nacht is,
staat hij op, gaat de stad uit
en gaat naar een plek in de woestijn;
daar bad hij altijd.
36 Simon en die bij hem zijn volgen hem,
37 en als ze hem vinden, zeggen ze tot hem:
allemaal zoeken ze u!
38 En hij zegt tot hen:
laten we ergens anders heengaan,
naar de stadjes en dorpen dichtbij,
dan kan ik ook dáár prediken;
39 want dáárvoor ben ik er op uitgegaan!
Al predikend in hun synagogen
komt hij in heel Galilea,
terwijl hij ook de demonen uitdrijft.
In de Naardensebijbel vertaling Zoek Marcus >1
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.
Liever luisteren?
Josephine Baak uit Tilburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Marcus is het 1e boek van het NT.
Liever live?
Hervormd Woerden, Wijk West Maranathakerk, Molenvlietlaan 10, Woerden. Tijd: 9.30uur, voorganger ds. Gerrit Schouten. Marcus 1;29-39. Over de genezing van de schoonmoeder van Petrus. Een zin die meteen veel oproept. Jezus geneest mensen. Petrus was dus blijkbaar getrouwd. Hoe zit het dan met het celibaat? Genoeg om te overdenken met elkaar. In deze dienst zal onze nieuwe seniorenpastor, Jorine de Klerk, zich aan ons voorstellen en verbonden worden aan onze gemeente. Direct aansluitend aan de dienst oefenen we een aantal melodieën van een gezongen amen. Op een formulier mag u aangeven welke melodie uw voorkeur heeft. Link hervormdwoerden Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Dick Wursten, Vlaams Protestantse voorganger en Bach kenner zd preek over Markus 1:29-39: "Hij bad op enen berg alleen..." of Bidden, reculer pour mieux sauter, een stapje terug voor een beter resultaat. Link dick.wursten
Op You Tube: in het engels overdenking door Dan Maynes van saint Paul Ministries USA. Gospel Illustration: Mark 1-29-39 – Caring. Het gaat over een vlucht met soldaten die naar Irak gaan en die hij lunch aanbiedt … en wat er dan gebeurt. (5m24). Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed van ds Frans den Harder bij psalm 142 (upload 14 juni 2009).
Ik Roep U te hulp, weest Gij mijn Heer.
Als U er bent, 'k mij tot U keer,
schaft U mij raad, ben 'k niet geveld
door 's bozen strik en zijn geweld.

Ik weet dat niemand naar mij ziet,
bij mensen vind 'k mijn toevlucht niet.
Er is er geen die om mij geeft,
die met mijn vragen medelijden heeft.

Wilt U mij dan een schuilplaats geven?
Geef mij een plaats, houd mij in leven.
Hoor hoe ik roep: Help mij,
wees in mijn nood aan mij nabij.

Voer mij toch in bevrijd bestaan
dan mag 'k rechtvaardig verder gaan.
Bron: gedichtensite een site met 15.000 christelijke en levensbeschouwelijke gedichten. NB Ds den Harder gaat 5feb om 10 uur voor bij de Protestantse Thaborkerk, Mildijk 119, Vuren (maar die dienst staat nog niet ‘online’).

VOLGENDE WEEK
12 feb 2012, 6e zondag van Epifanie
2 Koningen 5:1-3(4- 8) 9-15b
Psalm 32
1 Korintiërs 9:24-27
Marcus 1:40-45
Gezang 447

30 september 2012, 2e van de herfst

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vindt je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
30 september 2012 is de 2e zondag van de herfst volgens het Oecumenisch leesrooster. De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen tellen door met de 17e na Trinitatis, drie-vuldigheid of Drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest vlak na Pinksteren.
Zaterdag 29 september is het feest van Sint Michael

Kunst tip: De laan met herfstbomen, prachtige foto van Herman de Jongste op de weersite van Jean Paul Korst. Link blogspot


De Bach cantates voor deze zondag zijn "Bringet dem Herrn Ehre seines Namens (BWV 148), ”Ich lieben Christen, seid getrost (Koraalcantate BWV 114) en “Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden (BWV 47). De teksten horen bij Lucas 14: 1-11. Genezing van de waterzuchtige op de Sabbat, maar door het thema hoogmoed in BWV 47 heel passend.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) ”Ich lieben Christen, seid getrost (Koraalcantate BWV 114) gedirigeerd door Pieter Leusink en het Bach Collegium, meer credits op allmusic. De clip duurt 1 uur en 1 minuten omdat hij gevolgd wordt door BWV 57 en 155. Link youtube Tekst Cantata 114 Toelichting door Eduard van Hengel eduardvh De tekst van het openingskoor is een schuldbekentenis en een oproep tot aanvaarding van het lijden als straf voor de zonde. Dat past bij onze psalm 19 en Jakobus

Of kijk op dit blog op 16okt2011 naar JS Bach, "Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden'', Cantate BWV 47 door Nikolaus Harnoncourt, Wiener Saenger Knaben (6m12)
Of JS Bach Cantata BWV 47-1 Chorus “Wer sich selbst erhöhet”. Door La Petite Bande. Sigiswald Kuijken, dirigent; Gerlinde Sämann, sopraan; Petra Noskaiova, alt; Jens Weber, tenor; Jan Van der Crabben, bas. Zpl of datum. (5m34).
Of kijk op dit blog op 26sept2010 naar J.S. Bach Cantata 148 "Bringet dem Hern Ehre seines Namens" door het Gächinger Kantorei Stuttgart, Bach- Collegium Stuttgart en Helmuth Rilling, Dirigent 1 van 2 (10m42)

Concert tip2
Zo30sept12 om 10.30 uur, Kloosterkerk, hoek parkstraat lange Voorhout, Den haag "Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden'', Cantate 47 door Jos Vermunt en de Residentie Bachensembles Link Stichting Cantatediensten Kloosterkerk
Zo30sept12 om 10.30 uur, Westerkerk, Prinsengracht 281, Amsterdam, “Bringet dem Herrn Ehre seines Namens” (BWV 148), door een gastdirigent en het Westerkerkkoor & Bachorkest. Link Westerkerk
Zo30sept12 om 17uur, Nicolaikerk, Nikolaaskerkhof, Utrecht, "Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden'' door Ko Zwanenburg / Vespercantorij & Capella di San Nicolai Nicolaikerk


TEKSTEN
Deze week gaat het over hoogmoed en het delen van lasten in Numeri, Mozes vraagt om vrijstelling maar krijgt hulp van 70 oudsten, in de GrootNieuwsBijbel 'ervaren leiders' die als blijk dat God's Geest in hen is gaan profeteren of 'in geestvervoering gaan spreken' (GNB).
In de lofpsalm (19) lof voor de wet die de onervarene wijs maakt en aan het slot een gebed om niet hoogmoedig te worden en moge mijn woorden u bekoren en mijn overpeinzingen u behagen.
Jakobus 4 begint met zeer tijdloze verzuchtingen en vermaant dan dat kwaadspreken een overtreding van de Wet is omdat alleen God over naasten mag oordelen.
In Marcus 9:40 Wie niet tegen ons is, is voor ons en waarschuwingen van Jezus om niemand van het geloof in hem af te brengen omdat je dan beter in de hel kan eindigen. Nogal illustratief, hak je hand af, ruk je oog uit etc.

Numeri 11:24-29
Psalm 19:8-15
(Jakobus 4:11-17)
Marcus 9:38-50
Tussentijds 79
r4 Zeg toch het goede aan,
ook wie u kwaad toewensen.
Complete lied op: langedijkkerkplein


NUMERI
Numeri is het 4e boek van het Oude Testament. Het is het boek van de grote getallen en het logistiek management van de reis van 600.000 m/v/k (Num 11:21) door de Sinaï na de uittocht uit Egypte naar het beloofde land. Daar heeft Mozes in het stukje dat wij deze week lezen ook mee te maken. In Numeri staan alle spannende verhalen over de wonderen in de woestijn en het lastige klagerige volk. 

Ons stukje vindt plaats in de buurt van Tabera. Het volk heeft (weer) geklaagd en God heeft uit woede een vuur laten ontbranden in Tabera (vuur). Er is honger, mede door r4 Het samenraapsel van vreemdelingen dat met hen meetrok … Dat kan ik me niet herinneren van godsdienstles, jullie wel?

R4 vervolg Maar ook de Israëlieten begonnen weer te klagen, want elke dag manna gaat ook vervelen (r6 ev) en ze willen weer eens vlees! Mozes klaagt dat hij alleen het zeurende volk moet leiden en God besluit hem door de 70 oudsten te laten helpen. 70 adviseurs lijkt mij wat veel maar het is een mooi Bijbels getal, ze hoeven niet per se oud te zijn in de GNB zijn het ''ervaren leiders''.

God belooft verder zoveel vlees te brengen dat het volk het niet meer kan zien. Mozes gelooft er niets van dat God zijn 600.000 medereizigers vlees kan geven, hij denkt aan duizenden geiten en runderen, maar God lost het heel handig op met kwartels/kwakkels die zelf komen aanvliegen en dan neervallen.

In het stukje dat wij lezen daalt de Geest van God in een wolk op Mozes en de 70 oudsten neer, ook op 2 oudsten die in het kamp waren achter gebleven. Allen gaan profeteren en er is twijfel over de mannen in het kamp. Jozua wil dat ze stopen r29 Maar Mozes zei: ‘Denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen? Legde de HEER zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!’ Inderdaad was iedereen maar wat vaker vol van de Geest, in geestesvervoering...

Kunst tip: Aquarel van De verkiezing van de zeventig oudsten door Mozes van Jacob de Wit (1695-1754). De Wit werkte in Amsterdam en is bekend door zijn ''witjes'' optische illusiewerken door 3D/diepte schilderijen op plafonds van engeltjes, bloemen etc in grisaille of kleur. De aquarel, waterverf op papier, uit 1739 is een sobere kopie van het grote schilderij voor het Stadhuis met dezelfde voorstelling. Waarschijnlijk een -niet ongebruikelijke- opdracht van een particulier en bijna een apart genre omdat de versobering ene must is. ''De tekening (biedt) interessante informatie over de omgang van de kunstenaar met de grootste opdracht die hij ontvangen had. Meer in het artikel van Bert Gerlagh MS Word (34,5 Kb) over deze aquarel. Link Stadsarchief.amsterdam.nl Toelichting Stadsarchief.amsterdam.nl/aanwinst2004 (onderaan)

NUMERI 11:24-29
24 Mozes ging naar buiten en bracht de woorden van de HEER aan het volk over. Daarna bracht hij zeventig oudsten van het volk bijeen en stelde hen rond de tent op. 25 Toen daalde de HEER af, in de wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte, op de zeventig oudsten over. Zodra de geest op hen rustte begonnen ze te profeteren. Dat is daarna niet opnieuw gebeurd. 26 Twee mannen, van wie de een Eldad heette en de ander Medad, waren in het kamp gebleven; ze stonden wel op de lijst van zeventig maar waren niet naar de tent gegaan. Zodra de geest op hen rustte begonnen ook zij te profeteren, in het kamp. 27 Een jongeman rende naar Mozes toe en zei: ‘Eldad en Medad zijn in het kamp aan het profeteren!’ 28 ‘Zeg dat ze daarmee ophouden, heer!’ zei Jozua, de zoon van Nun, die van jongs af aan Mozes’ rechterhand was geweest. 29 Maar Mozes zei: ‘Denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen? Legde de HEER zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst voorleesbijbel

Liever luisteren?
Aat de Waay uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Numeri is het 4e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse kerk Schaarsbergen, Kemperbergerweg 806, Schaarsbergen. Tijd: 10uur, voorganger dr. M. Dijkstra, Ede Numeri 11: 24-29 en Marcus 9:38-50 … het leesrooster biedt een aantal minder bekende, maar prachtige verzen uit Numeri. We horen hoe een deel van de taken van Mozes worden overgenomen door oudsten. Die ontvangen daarvoor iets van Gods Geest. Leiding geven zonder dat, is kennelijk onvruchtbaar en de leiders mogen erop vertrouwen dat zij in hun vaak moeilijke taak worden gedragen door Gods trouw. In het evangelie gaat het over Gods ruimhartigheid die onze hokjesgeest te boven gaat. Link kerkschaarsbergen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van theologe Ilonka Terlouw over mozes doodswens in Numeri 11:11-15 en Gods oplossing. Mozes ontvangt weliswaar hulp in de vorm van 70 oudsten, anderzijds wordt daartoe wel de zegen van Gods geest die op Mozes rust verminderd. Link ilonkaterlouw

Op You Tube: De Moses movie, vanaf 1u38 het vuur bij Tabera, vanaf 1u50 keuze van 70 oudsten die gaan profeteren. Uit 1995 door Roger Young met Ben Kingsley, Christopher Lee, David Suchet e.a. Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 19, in het Latijn heet de psalm Coeli (de hemel) of Caeli (de hemelen) Enarrant (verhalen, vertellen)

Kunst tips: Psalm 19, gedicht van Sir Philip Sidney (1554 – 1586) o.a. 
The heavenly frame sets forth the fame
Of him that only thunders;
The firmament, so strangely bent,
Shows his handworking wonders.

Nb Camille Saint Saens heeft een opus 42 coeli ennarant, maar daar vond ik geen video wel mp3's die je kan downloaden.

En een psalmprint met vlindervleuges van Damien Hirst, Engels kunstenaar (1965) Link castaniergallery (linker)

PSALM 19:8-15
(1) Voor de koorleider. Een psalm van David.

8 De wet van de HEER is volmaakt:
levenskracht voor de mens.
De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:
wijsheid voor de eenvoudige.

9 De bevelen van de HEER zijn eenduidig:
vreugde voor het hart.
Het gebod van de HEER is helder:
licht voor de ogen.

10 Het ontzag voor de HEER is zuiver,
houdt stand, voor altijd.
De voorschriften van de HEER zijn waarachtig,
rechtvaardig, geheel en al.

11 Ze zijn begeerlijker dan goud,
dan fijn goud in overvloed,
en zoeter dan honing,
dan honing vers uit de raat.

12 Uw dienaar laat zich erdoor verlichten,
wie ze opvolgt wordt rijk beloond.
13 Maar wie kan al zijn fouten kennen?
Spreek mij vrij van verborgen zonden.

14 Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed
niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn
en bevrijd van grote zonde.
15 Laten de woorden van mijn mond u behagen,
de overpeinzingen van mijn hart u bekoren,
HEER, mijn rots, mijn verlosser.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Cor de l' Ecluse (1951) uit Maassluis Leraar BO op voorleesbijbel
Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Oude Calixtus kerk Kerkwal 7141 (echt) Groenlo. Tijd: 10uur, voorganger de heer G.J. Bos uit Laag-Soeren. 'Laten de woorden van mijn mond U behagen, de overpeinzingen van mijn hart U bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder' psalm 19:15. In ”De eerste dag” stond dat .. in bepaalde tradities de predikant de preek begint. Mooi om met zo’n belijdenis te beginnen. Meer Link contact
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. De (oud)Katholieke kerken lezen deze week ook psalm 19.

Preekschets van de Marcuskerk in Den Haag op 8 juli 2012 over (de dichter van) psalm 19 Link marcuskerk-denhaag

Op You Tube: Psalm 19 voor koper en orgel Psalm 19 door Benedetto Marcello (1686-1739), arrangement door by Sy Pryweller en Arthur Nobile, Jr. met "The Miami Brass Renaissance" in The Cathedral of St. Ignatius, The Catholic Diocese of Palm Beach, VS. (2m01) Link youtube


JAKOBUS
(De verhandeling van) Jakobus is het 20ste boek van het Nieuwe Testament. Jakobus (de rechtvaardige, de mindere of de jongere) wordt de broer van Jezus genoemd. Hij wordt genoemd in Galaten 1:19 Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jakobus, de broer van de Heer. Paulus gaat bij Jakobus op bezoek in Handelingen 21:18 maar daar staat niets over wie hij was. Meer over de verhandeling van Jakobus op Kaleo.

We slaan 3 regels over na vorige week en lezen verder bij Jakobus 4:11 nog steeds onder de kop Onderwerp u aan God. Het gaat over niet kwaadspreken, niet handelen naar de wet. Alleen God mag oordelen en wie bent u om te oordelen over uw naaste?

Over de vergankelijkheid van het menselijk bestaan: r14 U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt.

Naar r15 Deo Volente (DV) als God het wil, een uitdrukking die strenge Protestanten van de Gerefomeerde Bond nog bij alle toekomstige data zetten.

Kunst tip: Caritas: Maria met kinderen/engelen in een wolk, plafondversiering in de Sint Jakobus Pfarrkirche St. Jakobus, Brochenzell, Bodenseekreis, Oostenrijk. Link St Jakobus_altarraum

JAKOBUS 4:11-17
11 Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaadspreekt van een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u op als rechter. 12 Er is maar één wetgever en rechter: hij die bij machte is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u, om uw naaste te veroordelen?

13 Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’ 14 U
weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. 15 U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’ 16 Maar u slaat een hoge toon aan en bent daar nog trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. 17 Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Gerry de Jong uit Dordrecht op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Jakobus is het 20ste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Luthers Den Haag, Lutherse Burgwal 7-9 Den Haag. Tijd: 10.15uur, voorganger Ds. M.M.B. van der Meij-Seinstra Numeri, Jakobus en Marcus. Link pfd luthersdenhaag niets over de inhoud. Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Korte overdenking voor de Rafael Gemeente Sion uit wk 47 2009 over damp. Link rafaelgemeentesion

Op You Tube: In het Engels laagdrempelige uitleg van de verschillen in de wet in het Oude en het Nieuwe Testament door Paul Jennings de dominee van Stockport Wesleyan Church (traditional evangelic) bij Manchester UK, (9m52). Link youtube


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Lucas 9:49-50 (voor of tegen) en Lucas 17:1-2 en Mattheus 18:6-9.

Mooi is r40 Wie niet tegen ons is, is voor ons. Minder aardig 42 Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. 43 Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af... 45 Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af... 47 En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit.... 
 
Opvallend 49 Iedereen moet met vuur gezouten worden (?). 50 Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.’ Zout als conserveringsmiddel (pekelen) en door vuur roken als conserveringsmiddel ken ik en dat je in de hitte van Israël slap wordt herken ik ook, maar deze beeldspraak verraste me.

Lofzang op zout van organisch missionair Christen Herman van Vuren op zijn blog eternalmotion

Gehanna in r 43-47 is een naam voor de hel, maar ook een geografische naam duiding van het smalle, rotsachtige Dal van Hinnom (Hebreeuws: Gej Hinnom, het dal van de zonen van Hinnom), dichtbij onder Jeruzalem. Er werd daar constant vuur brandend gehouden met fosfor om vuilnis, afval, vuil en lijken van dieren en verachte misdadigers te verbranden. De plek kreeg die functie omdat er tijdens de regering van Salomo kinderoffers, eerstgeborenen levend werden verbrand voor Moloch, een Kanaänitisch-Fenicisch-Carthaagse godheid. NB Het woord wordt ook in de Koran gebruikt als de plaats waar zondaars worden gekweld Bron Wikipedia Gehenna Er is een oud spreekwoord Dat is brandhout voor de hel Dat betekent: Dat is iemand van wie verder weinig goeds te verwachten is.

Kunst tip: Ongedateerde Kaart van Jeruzalem tijdens de omwalling van de stad tijdens Titus, de Romeinse veldheer die de tempel zal verwoesten in 70 na Chr. Link Jerusalem


MARCUS 9:39-50
39 Jezus zei: ‘Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. 40 Wie niet tegen ons is, is voor ons. 41 Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.

42 Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. 43 Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur. 
45 Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden. 47 En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit: je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden, 48 waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft.

49 Iedereen moet met vuur gezouten worden. 50 Zout is goed! Maar als het
zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Cees Zomer uit Krimpen aan de IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse kerk Wehl, Grotestraat 25, Wehl. Tijd: 10 uur, voorganger Mevr. Ds. IJ de mol- Buizert uit Doetinchem. Lezingen: Numeri 11, 24-29; Marcus 9, 38-50 en Jakobus 4, 11-17. Felle woorden spreekt Jezus over 'de verkeerde weg gaan', en hoe je je daartegen moet verweren. Het gaat erom 'het zout' dat je als gelovige in je meedraagt, krachtig te houden en te bewaren. Link pdf kerkblad pknwehl Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds K.W. de Jong voor LeidscheRijn De Hoef op 9sept2009 over Marcus 9:38-50. Link jong

Op You Tube: In het Engels door preachinshaw the Gospel of Mark 38-50 be appealing through of service. (2m47) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer naar het Deo volente in Jakobus een Puriteins gebed, misschien van Matthew Henry (1662 –1714) de vertaler staat er niet bij misschien uit een uitgave Ons gebed.

O Heere God, Die de eeuwigheid bewoont,
De hemelen vertellen Uw eer,
de aarde Uw rijkdom,
het heelal is Uw tempel.

Uw tegenwoordigheid vult het onmetelijke,
toch was het U een welbehagen om leven te scheppen,
en geluk te delen.
U hebt mij gemaakt tot wie ik ben, en mij gegeven wat ik heb,
in U leef ik en beweeg ik en heb ik mijn bestaan.
Uw voorzienigheid heeft de grenzen van mijn woonplaats vastgesteld,
en op een wijze manier al mijn zaken bestuurd.

Ik dank U voor Uw rijkdom aan mij in Jezus,
voor de duidelijke openbaring van Hem in Uw Woord,
waar ik aanschouw Zijn persoon, karakter, genade, glorie,
vernedering, lijden, dood en opstanding.
Geef me dat ik voel de noodzaak van Zijn voortdurende redding,
en het uitroep met Job: ‘Ik ben te gering’,
met Petrus: ‘Ik verga’,
met de tollenaar: ‘Wees mij zondaar genadig’.

Bedwing in mij de liefde voor de zonde,
laat me bewust zijn van de noodzaak van zowel vernieuwing als vergeving,
zodat ik U dien en me in U verheug voor altijd.

Ik kom tot U in de allesoverheersende naam van Jezus,
met niets van mijzelf om op te pleiten,
geen werken, geen waardigheid, geen voornemens.

Ik dwaal vaak af,
vaak ga ik bewust tegen Uw autoriteit in,
vaak maak ik misbruik van Uw goedheid.
Veel van mijn schuld vloeit voort uit mijn godsdienstige voorrechten,
mijn lage waardering ervan,

mijn falen om ze te gebruiken tot mijn voordeel.
Maar ik ben niet onachtzaam op Uw gunst
of nonchalant over Uw heerlijkheid.
Imponeer me diep met een besef van Uw alomtegenwoordigheid,
dat U bent bij mijn pad, mijn wegen, mijn neerliggen, mijn einde.

Amen.

Bron: kerkhistorie puriteinse-gebeden uit Arthur Bennett (ed.), The Valley of Vision. A Collection of Puritan Prayers & Devotions, The Banner of Truth Trust 1975

VOLGENDE WEEK
7 oktober 2012, 3e van de herfst

Maleachi 2:10-16
Psalm 8 evt Psalm 128
Hebreeën 3:1-6
Marcus 10:1-16
Gezang 332