maandag 26 november 2012

2 december 2012, 1e zondag van Advent


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Deze zondag beginnen de kerken aan het A-leesrooster met teksten uit het Oude Testament, een psalm, brieven van Paulus of apostelen en dit jaar weer van de evangelist Lucas en soms Johannes. Meer over het Oecumenisch leesrooster op de site van de raadvankerken. Het leesrooster voor dit jaar (pdf) raadvankerken


PERIODE
2 december is de 1e zondag van Advent. Advent noemen we de vier weken dat we aftellen naar Kerst. Advent(us) is Latijn en betekent komst. De zondagen en het aftellen worden gesymboliseerd door de 4 Adventskaarsen in de kerk of thuis die een voor een worden -op de zondagen- aangestoken. Voor kinderen is er een Adventskalender (die meestal 1 december begint) met op elke dag een snoepje of cadeautje.

In de kerk wordt tijdens Advent (en in de periode voor Pasen, de 40dagentijd) de kleur paars die van boete en inkeer gebruikt voor bijvoorbeeld de kleding van de voorgangers. Behalve de derde zondag die feestelijk is, dan wordt roze gebruikt.

Levavi
De eerste Adventszondag heet Levavi naar het Gregoriaanse gezang 'Ad te levavi..." 'Tot U heb ik mijn ziel opgeheven, mijn God, op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden. Laten mijn vijanden mij niet bespotten, want al wie U verwacht, zal niet worden teleurgesteld. Wijs mij, Heer Uw wegen en leer mij Uw paden kennen'.

Op You Tube: Ad te levavi - Dominica Avvento gezongen door vrouwen, helaas zonder de uitvoerenden (3m25). Link youtube
of
Ad te levavi - Dominica I Adventus gezongen door de seminaristen van Tiltenberg (3m08). Link youtube

Knutsel tip: 30 zelfgemaakte Adventkalenders op 30-of-the-best-advent-calendars uitleg in het Engels. Leukste voorbeeld op whipup.net

(1)Kaarsschikking aan de hand van het komend leesrooster op de websiet symbolisch schikken van de Raad van Kerken. Schikkingen-voor-het-c-jaar


De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Schwingt freudig euch empor' ('Verhef u vol blijdschap' BWV36), 'Nun komm, der Heiden Heiland' I (BWV 61) en 'Nun komm, der Heiden Heiland' II (BWV 62) De teksten horen bij Mattheüs 21: 1-9 over de Intocht in Jerusalem. Dat lezen wij niet

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Nun komm, der Heiden Heiland' II (BWV 62) De aria's van de tenor Christoph Pregardien 'Bewundert, o Menschen, dies große Geheimnis' het recitatief door de bas Peter Kooy 'So geht aus Gottes Herrlichkeit und Thron en Streite, siege, starker Held!'. Het recitatief van de sopraan Sibylla Rubens en de alt Sarah Connolly 'Wir ehren diese Herrlichkeit' en het Koraal: Lob sei Gott dem Vater'. Het Collegium Vocale onder leiding van Philippe Herreweghe (18m46) Link youtube

Kijk op dit blog op 28nov2010 naar Ian Bostridge 'Der Heiland ist gekommen' (1) JS Bach (BWV 61.2) met het Concentus Musicus Vienna en het Arnold Schoenberg Choir en Nikolaus Harnoncourt, dirigent (1m38) en 'Amen, Amen' het koraal 61.4 (1m)
of
Op dit blog op 27nov2011 naar "Swingt freudig euch empor" (BWV 36:7) de aria: "Auch mit gedämpften" met de tekst in het Engels en poesjes onde rhte motto 'Bach is always better with kittens' (?) zonder de uitvoerenden helaas (6m56) en "Swingt freudig euch empor" (BWV 36:1 coro) ook zonder de uitvoerenden te noemen en met Hieronimus Bosch schilderij de Tuin der Lusten, nu in het Prado Museum in Madrid, Spanje (4m02).

Concert tip
zo2dec12 om 10.30 uur in de Ruïnekerk, Raadhuisstraat1, Bergen (Noord Holland) BWV 62 Der Heiland ist gekommen Ellen Verburgt / Cantatekoor & Camerata Bergen met Marjan Smit, sopraan, Maria Delver, alt, Robert Buckland, tenor en Nico Sevenhuysen, bas Link Stichting Bachcantate Bergen Kosten? De site van de kerk is niet bijgewerkt.
Zo2dec12 om 10.30 uur, in de (Evangelisch Lutherse) Augustanakerk, Erasmusgracht 24 in Amsterdam. BWV 62 Der Heiland ist gekommen in een Bach in Bos & Lommer-cantatedienst. Met een projectkoor, ondersteund door professionele instrumentale en vocale solisten onder leiding van cantor-organist Matthias Havinga. Link luthersamsterdam
Zo2dec12 van 17-18.5uur in de Open Hof, Schildmanstraat 72a, Hendrik Ido Ambacht. Samen zingen! het ‘Lied voor Jezus' (M. den Toom), ’Leven in zijn licht!' (A. van Vliet), en ‘An Advent Credo’ en 3 delen uit ‘The Winter Rose’ (J.M.Martin). Zowel de koor als samenzang zal in het teken staan van de Adventstijd. Door projectkoor “ Oriolus “ uit Baarn onder leiding van de dirigent André van Vliet en is bekend van uitzendingen van Nederland Zingt van de Evangelische Omroep. OP het orgel Adri Poortvliet uit Puttershoek. Link christelijkeconcertagenda


TEKSTEN
Het thema deze week is voortekenen op aarde en in de hemel voor de komst van de Goddelijke koning, de Mensenzoon. In Zacharia eerst net als vorige week grote verwoesting maar dan zal God r8 zijn land beschermen en is het tijd voor gejuich, want Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege.
In de psalm een aankondiging van God die gaat spreken en 2 Uit Sion, stad van volmaakte pracht, verschijnt (God) in stralend licht. Ook hier voorafgegaan door 3r laaiend vuur en een wervelende storm.
In 1 Tessalonicenzen 3:9-13 wil Paulus wil die stad graag opnieuw bezoeken om de tekorten in het geloof aan (te) vullen.
In Lucas 21:25-31 Het stukje dat 'de komst van de Mensenzoon' voorspelt. Ook hier komen eerst hemelstekenen en een bulderende zee die paniek veroorzaakt onder de mensen. Dan komt de Mensenzoon op de wolken.

Zacharia 14:4-9
Psalm 50:1-6
1 Tessalonicenzen 3:9-13
Lucas 21:25-31

Tussentijds 133
'De nacht loopt ten einde
de dag komt naderbij
Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn Heiland is'
In de Kerstnachtliturgie van de Protestantse Gemeente Doorn (pdf) protestantsegemeentedoornZACHARIA
Zacharia is het 36ste en een na laatste boek van het Oude Testament. Net voor de 7 Deuterokanonieke boeken die voor het nieuwe Testament komen en die niet door Protestanten 'erkend' worden, maar wel door de Rooms Katholieke kerk. Ze worden ook wel 'apocrief' genoemd. In Nederlandse Bijbels die door Katholieken en Protestanten samen worden uitgegeven worden ze gewoon opgenomen. Meer op Statenvertaling/apocriefen

Zachari profeteerde slechts 2 jaar: van 520 tot 518 voor Christus. dus redelijk kort (ongeveer 20 jaar) na de terugkeer uit de Babylonische Ballingschap en tijdens de herbouw van de tempel. Hij is een latere tijdgenoot van Hagai, de profeet van het 37ste boek van het Oude Testament. Zij beiden zetten zich in voor deze herbouw, die echter nog tientallen jaren zou duren tot Nehemia komt (het 16e boek van het Oude Testament).

Kunst tip: Foto van een Maquette van de 2e tempel in Jeruzalem in het Israël Museum, Tel Aviv in Israël. NB Wat dichterbij in het Bijbels museum in Amsterdam staan ook een aantal maquettes. Link ferrelljenkins

In de de regels die we deze week lezen worden we eerst afgeschrikt door grote verwoesting r4 de Heer zal de stad in bezit nemen ... Gaza zal beven van angst (!) maar dan zal God r8 de wacht betrekken en zijn land beschermennu waak ik er met eigen ogen over'.

Dan is het tijd voor gejuich enr9 Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
op een hengstveulen, het jong van een ezelin.
Een voorspelling die uitkomt bij de aankomst van de zwangere Maria bij Betlehem voor de komende geboorte als de aankomst van Jezus in Jeruzalem met Palmpasen.

ZACHARIA
4 maar de Heer zal de stad in bezit nemen, haar rijkdom in zee storten, en de stad zelf gaat in vlammen op. 5 Wanneer Askelon dat ziet, zal het schrikken, en Gaza zal beven van angst. Zo ook Ekron, dat zijn hoop in rook ziet opgaan. Uit Gaza verdwijnt de koning, Askelon raakt ontvolkt, 6 en in Asdod woont nog slechts een onzuiver volk. Zo zal ik de hoogmoed van de Filistijnen breken. 7 Vlees waar nog bloed in zit zal ik hun uit de mond rukken, en ook het andere voedsel dat ik verafschuw. Maar een deel van hen zal gespaard worden, en ook zij zullen toebehoren aan onze God. Ze zullen in Juda worden opgenomen, en Ekron zal met ons verbonden zijn zoals de Jebusieten. 8 Ik zal de wacht betrekken en mijn land beschermen tegen doortrekkende legers. Geen tiran zal het nog binnenvallen, want nu waak ik er met eigen ogen over.
9 Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
op een hengstveulen, het jong van een ezelin.
 
(10 Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen
en de paarden uit Jeruzalem;
de bogen worden gebroken.
Hij zal vrede stichten tussen de volken.
Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee,
van de Rivier tot de einden der aarde.)
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Burgemeester Servaas Stoop & Lydia Stoop, zijn dochter uit Dirksland op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Zacharia is het 37ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
(Katholieke) Kerk van Zoeterwoude, met in de Sint Jan (Onthoofding,) Zuidbuurtseweg 14 een Woord en Communieviering m.m.v. het Shantykoor en voorganger Margreet Onderwater en in de Emmauskapel een Eucharistieviering met voorganger Pastor Overmeer, beiden in Zoeterwoude. Tijd: 9.30uur. De eerste zondag van advent... Deze zondag lezen we uit Zacharia 14: 4-9 en Lucas 21: 25-31. Aan deze lezingen merken wij dat de sfeer van de laatste zondagen in het kerkelijk jaar nog niet helemaal verdwenen zijn op de eerste zondagen van Advent: dwars door de dreiging van natuurverschijnselen heen, breekt niet de ondergang van de wereld baan, zoals zoveel onheilsberichten in de media willen, maar juist de toekomst van de Heer en de daarmee onlosmakelijk verbonden toekomst van de menselijke samenleving. Link kerkvanzoeterwoude Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Dubbink voor Hervorm Zeist op 3dec06 over Zacharia en Lucas. Vanwaar, van wie, uit welke richting, hebben wij iets te verwachten? Dat is de vraag van Advent. Het antwoord is al bekend – Advent, zult u zeggen, dat verhaal komt uit bij Bethlehem, dáár is het nieuwe begin van Godswege gemaakt. Dat is waar. Maar om daar terecht te komen hebben wij een bepaalde weg te gaan. Link hervormdzeist

Op You Tube: In het Engels een verhandeling over de naam van Jezus in Zacharia op basis van woordgebruik in het Oude Testament. (4m24) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 50 In het Latijn heet de psalm Deus deorum, God der goden. Op de Latijnse titel vind ik geen een gezongen variant, dat is uitzonderlijk. Ik vond alleen een Orthodoxe psalmzang van het klooster op de berg Atos Link youtube (Ik weet niet zeker of dit ' onze' psalm 50 is of psalm 49 vanwege de hernummering zie daanadmiraal)

Psalm 50 is een psalm van Asaf, de priester verantwoordelijk voor de tempelzang. Het is een aankondiging van God die gaat spreken en 2 Uit Sion, stad van volmaakte pracht, verschijnt God in stralend licht. Ook hier voorafgegaan door 3r laaiend vuur en een wervelende storm.

Kunst tip: Psalm 49 (vanwege de hernummering zie daanadmiraal) in het Utrechts Psalter uit de negende eeuw. Het is genoemd naar de bezitter, de Universiteitsbibliotheek, maar gemaakt in Frankrijk en een topstuk van de handschriftenproductie van de Karolingers, Franse Koningen. In het psalter of psalmboek staan de psalmen en 16 andere liederen, kantieken uit de Bijbel, die in de middeleeuwen vaak aan het psalter werden toegevoegd. Het hele psalter staat op library.uu.nl op de werkelijke pagina 56. Link library.uu.nl/FOL28V

Kennis tip studie over de 1e 6 regels van psalm 50 door Jan Weststrate in juni 2003 door St. De Gihonbron uit Middelbrug (pdf, pag 28) Link theologienet

PSALM 50
1 Een psalm van Asaf.

De God der goden, de HEER,
gaat spreken en roept de aarde bijeen
van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat.
2 Uit Sion, stad van volmaakte pracht,
verschijnt God in stralend licht.
3 Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen!
Laaiend vuur raast voor hem uit,
rondom hem wervelt een storm.

4 Hij roept de hemel op, daar boven,
en ook de aarde, bij het oordeel over zijn volk:
5 ‘Breng mijn getrouwen vóór mij,
die zich met offers aan mij verbinden.’
6 De hemel verkondigt Gods gerechtigheid,
hijzelf treedt op als rechter. sela
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Emmy Steen-van Harten uit Krimpen a/d IJssel op voorleesbijbel
Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Schoonghoven, Willinge en Langerak, De Hoeksteen, Albert Schweitzerlaan 2, Schoonhoven. Tijd: 10uur ds PC Koole en 18.30uur mw. A. Roding-Schilt. Zacharia 14, psalm 50 en Lucas 21. Link (pfd) pg-dehoeksteen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Jan Kronenberg, voor de Protestantse Gemeente in Stadskanaal op 25sept88 over psalm 50:1-6 'God spreekt recht'. Link dsjkc.weebly NB Er is ook een preek over psalm 50: 14-15 'Breng God een dankoffer en doe wat je de Allerhoogste belooft. 15 Roep mij te hulp in tijden van nood, ik zal je redden, en je zult mij eren.' Link dsjkc

Op You Tube: Het Choir of King's College uit Cambridge zingt Thomas Attwood's setting van psalm 50: "The Lord, even the most mighty God, hath spoken". (6m42) Link youtube


Paulus brief aan de TESSALONICENZEN
De 1e brief van Paulus aan de Tessalonicenzen is het 13e boek van het Nieuwe Testament. Paulus heeft de gemeente gesticht op zijn 2e zendingsreis in Tessalonika (nu Saloniki) de toenmalige hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië. Het is het oudste geschrift van het Nieuwe Testament en wordt gedateerd in 51 na Christus.

De brief is een reactie op het verslag van een bezoek van zijn leerling Timoteus aan Tessalonika. Ook Paulus wil de stad opnieuw bezoeken, het is de titel die gegeven is aan het stukje dat wij deze week lezen. Hij wil bij dat weerzien r 10 de tekorten in het geloof aanvullen (Groot Nieuws Bijbel) en in de NBV wat er nog aan uw geloof ontbreekt In de Statenvertaling is het vervolmaken en in de Leidse voltooien dus laten we er van uitgaan dat het gaat om het beantwoorden van vragen over het (nieuwe) Christelijke geloof. In boekrol 4 staan eerst 'Aansporingen', maar daarna gaat het over 'Het lot van de doden'.

Kunst tip: Ik hoop dat het toch Paulus is, bij de miniatuur staat Matheus maar online vond ik andere miniaturen met zijn symbool (mens, engel). In de Peresopnytsia Gospels nu in de Oekraïne gemaakt tussen 15 August 1556 en 29 August 1561 in het Klooster van de Heilige Drieenheid in Iziaslave en het Klooster van de Moeder Gods in Peresopnytsia, Volyn'. Meer over dit manuscript op Peresopnytsia Gospel Link wikipedia

TESSALONICENZEN 3:9-13
Kunnen we God ooit genoeg voor u danken? Kunnen we hem ooit genoeg danken voor de vreugde die hij ons met u geschonken heeft? 10 Wij bidden dag en nacht met volle overgave dat we u weer zullen zien en kunnen aanvullen wat er nog aan uw geloof ontbreekt. 11 Mogen God, onze Vader, en onze Heer Jezus ons pad naar u leiden. 12 Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. 13 Moge de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn engelen. Amen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Nel Rijneveld-Verhoef uit Valkenburg op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel (1) Tessalonicenzen is het 13e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Haren, Kerkstraat 14, Haren. Tijd: 10 uur, voorganger M. de Jager. Zacharia 14:4-91, Tessalonicenzen 3:9-13 en Lucas 21:25-31. Link pkn-haren Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van onbekende uploader (klant 61) op Protestantsekerk.net op 30okt11 over Tessalonicenzen 3:4-8. 'Paulus is blij met de gang van zaken in Tessalonika, maar maakt zich toch zorgen en kan het niet laten om Timoteüs erop af te sturen. Dat is welbeschouwd toch een merkwaardige tegenstelling: Paulus is heel dankbaar dat het in Tessalonika zo goed gaat, maar blijkt zich tegelijkertijd af te vragen of het wel goed zal blijven gaan'. Link (pdf) Protestantsekerk.net/Preek

Op You Tube: In het Engels een interview met Paulus over zijn brieven aan de Tessalonicenzen door Nathan Berg en Daniel Burris voor een (high) schoolproject Sophomore year 2010 (8m49) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 24:29-35.

Het is een stukje uit een deel dat 'de komst van de Mensenzoon' heet en de terugkomst van de Mensenzoon voorspelt. Ook hier komen hemelstekenen en zelfs een bulderende zee die paniek veroorzaakt onder de mensen. Dan komt de Mensenzoon op de wolken: de bevrijding (in de Groot Nieuws Bijbel: verlossing) is dichtbij.

De mensen zullen de wederkomst aanvoelen: het stukje wordt gevolgd door een vergelijking van de vijgenboom die uitloopt als voorteken van de komende zomer. Begrijpelijk weggelaten door de leesrooster commissie is regel 32 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. Mooi -en wel uitgekomen- is de volgende: Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Kunst tip: De pagina botanica uit een familiebijbel (Bible with apocryphia) uit 1882 van Bradley & Garretsen. Op de rarebibles pagina van www.mobia.org, the Museum of Biblical Art in New York. (Exhibition Books of Life). Link rarebiblesatmobia.org/book-of-life


LUCAS
De komst van de Mensenzoon
25 Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; 26 de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. 27 Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. 28 Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’

29 Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. 30 Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. 31 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Jouke van Winden uit Capelle aan den IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestante Gemeente Oosterhesselen, Geserweg 2, Oosterhesselen. Tijd: 10 uur, voorganger Ds. Hetty Cohen Stuart-Fens. Het nieuwe kerkelijk jaar begint op de eerste Advent. We beginnen dan ook met een nieuw evangelie: Lucas is weer aan de beurt. We volgen in de kerk een driejaren-cyclus, waarbij de eerste drie evangeliën elkaar steeds afwisselen. Het vierde evangelie, naar Johannes, komt ieder jaar af en toe aan de orde. We beginnen niet met de vertrouwde verhalen over de zwangerschappen van Maria en Elisabeth, maar het oecumenisch leesrooster geeft aan: Zacharia 14:4-9 en Lucas 21:25-31, met de vraag 'Hoe moeten we de verschijnselen van de tijd verstaan?' Link oosterhesselen-pkn.nl Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Pastoor N.A.M. van der Peet voor de Lucas Parochie in Amsterdam voor nov003 Advent en de lezingen uit Zacharia en Lucas. Einde en nieuw begin. Die twee uitersten bepalen de sfeer van de eerste zondag van de Advent. De komende drie adventszondagen zien uit naar de viering van de geboorte van Jezus in Bethlehem, zijn zogeheten eerste komst. Maar deze eerste zondag van de Advent spreekt over zijn tweede, laatste komst. Link lucasparochieamsterdam

Op You Tube: In het Engels Gast Preker: Pastor Prentiss Sorrells, Harvest Seventh-Day Adventist Church voor de OKC First Church of the Nazarenein Oklahoma, Oklahoma USA. Op 21 sept11 over Luke 21:25-31 in een serie over Living on the Edge of Eternity. (68m). Link livestream


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer geen gebed maar de wens van Paulus aan de Tessalonicenzen 3:11-13 aan het slot van de tekst voor deze week.

11 Mogen God, onze Vader, en onze Heer Jezus ons pad naar u leiden.
12 Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u.
13 Moge de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn engelen.
Amen.


VOLGENDE WEEK
9 december 2012, 2e zondag van Advent

Maleachi 3:1-4
Psalm 126
Filippenzen 1:3-11
Lucas 3:1-6
Gezang 46

zondag 18 november 2012

25 november 2012, Voleindings- of Eeuwigheidszondag

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
25 november 2012 is Voleindings- of Eeuwigheidszondag en de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is de zondag om stil te staan bij de vergankelijkheid van het leven. In sommige kerken herdenkt men de overledenen, in het bijzonder degenen uit ons midden en de gemeente die het afgelopen jaar overleden. Hun namen worden genoemd en er wordt in de dienst een kaarsje aangestoken als teken dat we ons blijvend met hen verbonden voelen. Het licht roept het licht van Pasen in herinnering: het licht van de opstanding van Christus. Eeuwigheidszondag is daarmee geen afsluiting, geen terugkijken, maar juist vooruit zien naar een tijd die nog komen gaat... Bron luthersekerkhaarlem De teksten die we deze week lezen staan niet direct in dit teken van de overledenene, maar wel bij de eindigheid en de nieuwe tijd.

Foto: Waxinelichtjes in de Protestantse gemeente Veenendaal toelichting o[ Eeuwigheidszondag 2008 Link pkn-veenendaal


De Preek van de Leek
De Preek van de Leek is een initiatief van Abeltje Hoogenkamp, stadspredikant voor de Protestantse Kerk Amsterdam “Vroeger waren dominees opiniemakers, die rol is nu overgenomen door columnisten, cabaretiers, schrijvers, journalisten, politici en wetenschappers. Zij ontmaskeren, houden de boel bij elkaar en zeggen hoe het zit”. Daarom vraagt Hoogenkamp mensen met ‘bewezen preekpotentie’ een kansel in een kerk te beklimmen.

Deze keer de controversiële kunstenares Tinkebell. Ze werd bekend toen ze in 2004 een handtas maakte van het bont van ''my dearest cat Pinkeltje'' en de portrettering van de nare reacties van reaguurders op dit project. Recent werkte ze aan het project 'Save the Girls', waarin ze twee Filippijnse prostituees wil redden door zelf naakt te poseren.
Plaats Singel kerk, Singel 452, Amsterdam (centrum tram 1,2,5, en 11). Startdatum & tijd 18 november om 17uur.


De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Es reißet euch ein schrecklich Ende' (BWV 90) en Du Friedefürst, Herr Jesu Christ (BWV 116) De teksten horen bij Mattheüs 24: 15-28. Rede over het eind. Die lezen wij ook maar dan in de versie van Marcus.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Cantate Du Friedefürst, Herr Jesu Christ (BWV 116) uitgevoerd door dirigent Harnoncourt. Van 1971 tot 1990 nam hij samen met Gustav Leonhardt alle cantates van Johann Sebastian Bach op, een megaproject. In 2 delen (7m55 en 6m50) Link youtube1 en youtube2

of Op You Tube: Pieter Leusink met het Bach Collegium (54m, want ook BWV 13 en 144 staan op de video) Link youtube

of kijk op dit blog op 21nov2010 naar JS Bach Cantata BWV 90 gedirigeerd door Gustav Leonhardt waarschijnlijk uit 1979 met het Knabenchor uit Hannover & Collegium Vocale Gent (koormeester: Philippe Herreweghe!) Leonhardt-Consort. Alt Paul Esswood, tenor Kurt Equiluz en Bas Max van Egmond. (7m26). Meer informatie over de cantate door Eduard van den Hengel Link eduardvh

Concert tip
De Bachcantates voor deze zondag heb ik niet gevonden, wel:
Zo25no12 van 15 tot 17uur in de Paradijskerk aan de Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam. De Petite Messe Solennelle van Gioacchino Rossini (1792-1868). Geschreven op 71-jarige leeftijd en noemde Rossini het zijn laatste ‘zonde van de oude dag’. De mis duurt zo’n anderhalf uur: 'Petite’ slaat op de bezetting: 12 zangers (vier solisten), twee piano’s en harmonium. Uitvoering door het Rotterdams Vocaal Ensemble met een iets groter koor. Kaarten 27,50 Euro Link Rotterdam
Zo25nov12 van 15 tot 17uur in de Lebuïnuskerk, Kleine Poot 7 te Deventer. Het (door zijn dood onvoltooide) Requiem en de zelden uitgevoerde cantate 'Davide penitent' van Wolfgang Amadeus Mozart . Uitgevoerd door het Deventer Vocaal Ensemble onder leiding van Klaas Stok. De cantate 'Davide penitente' of ‘de boetende David’ werd geschreven om toegelaten te worden tot een muziekinstituut in Wenen. Mozart benutte hiervoor eerder werk: hij bewerkte het Kyrië en het Gloria uit zijn mis in c-moll tot een cantate op Italiaanse tekst, ontleend aan de psalmen. Kaarten 30 Euro in de kerk 32,50 Euro. Link Deventer
Meer Christelijk Concerten op Christelijkeconcertagenda.nl


TEKSTEN
Het thema deze week is doem en verwoesting en de terugkomst van de Mensenzoon. De onheilsprofeet Sefanja voorspelt de De Dag van de Heer en die zal verschrikkelijk zijn zijn. Psalm 93, een lofpsalm op de macht en kracht van de Heer, wordt in de context van andere teksten deze week opeens erg dreigend. In Openbaring voorspelt Johannes Hij komt te midden van de wolken net als in Marcus 13 waarin Jezus eerst verschrikkelijke rampen en vervolgingen voorspelt, maar ook het verkorten hiervan door de Heer voor de uitverkorenen. Dan (r26) zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister.

Sefanja 1:14-2:3
Psalm 93
Openbaring 1:1-8
Marcus 13:14-27
Gezang 283
5 Als alles nieuw wordt voor ons oog,
de hemel hoog, de aarde wijd
glanzen van onvergank'lijkheid.

SEFANJA
Sefanja is het 35ste boek van het Oude Testament. Sefanja is een van de 12 (kleinere, minder belangrijke) profeten en de enige met een geslachtslijn, hij stamt af van koning Hizkia. Sefanja is een echte onheilsprofeet, een tijdgenoot van de profeet Nahum en een voorganger van Jeremia. Hij profeteert rond 640-620 in Judea en Jeruzalem, dus ruim voor de verwoesting van Jeruzalem en de Babylonische Ballingschap.

Sefanja voorspelt de De Dag van de Heer en die zal verschrikkelijk zijn vol r15: razernij, angst en benauwdheid, rampspoed en onheil, duisternis en donkerheid, een dag van dreigende, donkere wolken.
En r18 Goud noch zilver kan hen redden alleen het afzweren van afgoderij, ook aan wereldlijke heersers (Sefanja 1:5 Milkom, hun koning volgens de noot) Redding is mogelijk door het naleven van de wetten, rechtvaardigheid en nederigheid Sefanja 2:3.

Kunst tip: Sefanja, de profeet in Petrus Comestors Bible historiale (vertaling uit het Latijn door Guyars des Moulins). Parijs, Raoulet d'Orléans (kopiist), Jean Bondol, Eerste Meester van de Bijbel van Jean de Sy, en anderen (verluchters). Circa 1372, nu in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag, cat nt MMW 10 B 23 437r Link mnemosyne

De dag van de Heer is een begrip dat vaker voorkomt in de Bijbel en bij enkele van de (kleine) profeten: Jesaja 2&13, Ezechiël 13&30, Joël 1,2&3, Amos 5, Obadja 15, Sefanja 1, Zacharia 14, Maleachi 4. Er wordt ook op gezinspeeld in het Nieuwe Testament Meer op: Gotquestions.org/Dag-van-de-Heer en in het Nederlands over het boek Sefanja en 'zijn' Dag van de Heer op Lucepedia een theologie voor leken(besturen) site van de Universiteit Tilburg.

SEFANJA 1:14-2:3
14 De grote dag van de HEER is nabij,
hij is nabij en komt zeer snel.
Hoor! De dag van de HEER!
Zelfs de dappersten schreeuwen het uit!
15 Die dag zal een dag zijn van razernij,
een dag van angst en benauwdheid,
een dag van rampspoed en onheil,
een dag van duisternis en donkerheid,
een dag van dreigende, donkere wolken,
16 een dag van hoorngeschal en krijgsgeschreeuw
tegen de vestingsteden en hun hoge torens.

17 Ik zal de mensen angst aanjagen,
ze zullen rondlopen als blinden,
want ze hebben tegen de HEER gezondigd.
Hun bloed wordt vergoten als was het maar stof,
hun vlees zal tot straatvuil vergaan.
18 Goud noch zilver kan hen redden
als de toorn van de HEER hen treft,
als het vuur van zijn woede de aarde verteert
en hij al haar bewoners een gruwelijk einde bereidt.

[2] 1 Kom tot jezelf en kom samen, schaamteloos volk, 2 voordat mijn besluit gestalte krijgt – een dag verwaait als kaf -, voordat de brandende toorn van de HEER zich tegen je keert, voordat de dag van de toorn van de HEER zich tegen je keert. 3 Zoek de HEER, allen in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven, zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid: misschien blijven jullie dan gespaard op de dag van de toorn van de HEER.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Gretha Houweling uit Nieuwerkerk aan den IJssel op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Sefanja is het 36ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Oud Katholieke kerk Dordrecht, Voorstraat 120, Dordrecht (op loopafstand van het station met routebeschrijving & kaart) Tijd: 10.30 uur, voorganger: Lector Erna Bekkering ''Donkere wolken pakken zich samen boven Jeruzalem. Wie een veilig heenkomen wil zoeken, zal de stad moeten verlaten zijn en haar toevlucht moeten gaan zoeken in de bergen. De druk op elk mens zal groot zijn. Duisternis zal over het land komen. “Zal er ooit vrede komen” vragen de mensen in grote angst aan de meester. “Ja” antwoordt deze, “Ja, er zal vrede komen, maar er zal een bloed vloeien al eer er vrede is …” Want met de profeet Sefanja zeggen we: “Nabij is de grote dag van de Heer'' Link Dordrecht Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Arie Boelhouwer voor de Protestantse Bevrijdingskerk in Wageningen op 22nov09 met Lezingen uit Sefanja 1:14-2:3, Markus 13:14-27 en als lied psalm 93. Link pgwageningen

Op Vimeo: In het Engels een film over The Day of the Lord & Rapture, is een zelfstudie project door Berlin Friswell (20m50). Link Vimeo


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week de (korte) psalm 93. In het Latijn heet de psalm Dominus regnavit naar de beginregel de heer is koning, regeert.

Het is lofpsalm die verwijst naar de schepping, de Heer, God in de hemel en zijn beloften aan zijn volk. Door de andere teksten deze week over de verwoesting van de wereld op de Dag van de Heer wordt de lof opeens erg dreigend.

Kunst tip: Middeleeuws Romaans Gezang "Alleluia - Versus: Dominus regnavit - Versus: Parata sedes tua - Versus: Elevaverunt flumina". Paasvesper door het Ensemble Organum onder leiding van Marcel Peres. Album: "Chants de l' Eglise de Rome - Vêpres du jour de Pâques (VIe - XIIIe siecles)" (7m59) Link youtube

of kijk op dit blog op 3juni12 naar het Grand Motet van Jean-Joseph Cassanea de Mondonville deel 1-3. Frans componist en tijdgenoot van Rameau. (1711-1772) (9m24) Link youtube

PSALM 93
1 De HEER is koning, met hoogheid is hij bekleed,
de HEER is met macht bekleed en omgord.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet,
2 en vast staat van oudsher uw troon,
u bent van alle eeuwigheden.

3 De stromen verheffen, HEER,
de stromen verheffen hun stem,
luid verheffen de stromen hun stem.
4 Maar boven het geraas van de wijde wateren,
van de machtige baren der zee,
is hoog in de hemel de machtige HEER.
5 Uw uitspraken zijn betrouwbaar.
Heiligheid is van uw huis het sieraad,
HEER, tot in lengte van dagen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Jaap Almekinders uit Enschede op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Rooms Katholieke Parochie Edith Stein, Heilig Hart kerk Loeffplein 1, Vught. Tijd: 11 uur, voorganger niet vermeld. Met mmw Groot gemengd Koor en schola Cantamus Cordo, zij zingen psalm 93. Link parochieedithstein Liturgie Cantamuscorde Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Leerrede over Psalm 93:5 uitgesproken op 29sept48 in de Plantagekerk te Schiedam door H. Hofman, evangeliedienaar. Link (pdf) Hofman-preken

Op You Tube: In het Engels gezongen Psalm 93 door The Choir of Keble College, Oxford met Simon Whalley, Director of Music, Leonard Sanderman (Rijssen, Nederland), Henshall Organ Scholar en Richard Dawson, Junior Organ Scholar. Live uitzending uit the chapel of Keble College, Oxford door BBC Radio 3's Choral Evensong, op 18 April 2012 (2m20) Link youtube


OPENBARING
Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament en dus van de Bijbel. Geschreven door Johannes de apostel/evangelist, is Openbaring ook het enige profetische boek in het Nieuwe Testament. Het is geschreven in het volks (koine) Grieks van die dagen en daarom wordt het ook Apokalyps(is) genoemd. Het betekent onthulling en niet verwoesting zoals vaak gedacht wordt.
Volgens de kerktraditie werd de evangelist Johannes rond 95 na Chr. verbannen naar het Griekse eiland Patmos. In de Grot van de Apocalyps schreef hij het bijbelboek Openbaring. Patmos is voor velen een 'Heilig eiland' en populair bij (orthodox) Christelijke pelgrims.

Kunst tip: De openbaring aan Johannes op Patmos (Griekenland). Altaar paneel van Jeroen Bosch (1450–1515) uit circa 1489. Nu in de Gemäldegalerie, Berlijn, Duitsland. Link Jeroen Bosch Johannes_op_Patmos

Visioenen
In het boek bezoekt een engel Johannes met visioenen met openbaringen aan Jezus over de Dag van de Heer. Daarover lezen wij ook deze week. De brief is geschreven aan de zeven Christelijke gemeenten in Azië die met name genoemd worden (in r11), maar waarschijnlijk symbolisch opgevat moeten worden want er waren (al) veel meer gemeenten en het boek staat vol symbolische getallen. r4 aan de zeven gemeenten in Asia (…) Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon.

De brief wordt gedateerd van 54 (Nero) tot 117 (Trajanus) na Chr. rond het einde van de 1e Eeuw vanwege de verwijzing naar de Christenvervolgingen. Ondanks de dreigende boodschap van komende verwoesting staat in r3 Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt.

Kunst tip: Naar r4, de 7 engelen voor de troon in een Historie Bijbel uit Utrecht, door de Bijbel Meester van de Eerste Generatie: de Alexander Meester, Claes Brouwer, Psalter Meester, Meester van Otto van Moerdrecht, Meester Azor, Meester F, Gethsemane Meester (verluchters). Circa 1430 cat nr KB, 78 D 38 I 278r Nu in de Koninklijke Bbliotheek Den Haag. Link mnemosyne

Wolken
In 7r staat Hij komt met de wolken, daarnaar wordt ook verwezen in Marcus 13:26 en de basis vormt een tekst uit Daniel 7:13 In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. 14 Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. Meer op Elim

De door ons gelezen laatste regel bevat het bekende ‘Ik ben de alfa en de omega,’ een uitdrukking waarmee ook de eerste en de laatste wordt bedoeld naar de plaats van de letters in het Griekse alfabet.

OPENBARING 1:1-8
1 Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. 2 Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien. 
3 Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.

4 Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, 5 en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, 6 die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.
7 Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem
weeklagen. Ja, amen.
8 ‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV1 en voorleesbijbel2

Liever luisteren?
Leo de Oude uit Krimpen aan den IJssel op voorleesbijbel1 en voorleesbijbel2 Of ga naar downloadbijbel Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175, Scheveningen.
Tijd: 10uur, voorganger ds D van Duivenbode (?) Openbaring staat bij de Kindernevendienst vermeld en dat sluit meestal aan. Link bethelkerkscheveningen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Verbeek (?) voor de Protestantse Kerk in Oudehaske op 10juli2011. ''Pleidooi voor een puberende kerk'', met o.a. in wat voor wereld leven we eigenlijk? Waar moet het heen? Goeie vraag, zegt Johannes, Het moet ergens heen. En dat zal ik jullie laten zien. En dan schrijft hij zijn Openbaring bij een (preek bij een Doopdienst) Link (pdf) pknoudehaske

Op Daily Motion: Een uitzending van de Orthodoxe kerk in België over het eiland Patmos en een gesprek met Vader Dominique van de kerk in Gent. Link Dailymotion


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Deze tekst komt ook voor bij Mattheus 24:3-28 en Lucas 21:7-28.

Het stukje heet Jezus voorzegt de verwoesting van de tempel maar hij voorspelt rampen en vervolgingen en benadrukt direct te vluchten. Die grootste ellende aller tijden wordt verkort door de Heer van de uitverkorenen r15. Jezus waarschuwt voor valse profeten en messiassen r22. Na een zons-, maans- en hemelverduistering waarbij de sterren uit de hemel zullen vallen. Maar daarna (r26) zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. 27 Dan zal hij de engelen erop uitsturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.

Foto tip: De zonsverduistering in Australië van 12nov12 door GETTY op de siet van de Volkrant. Link Volkskrant

MARCUS
14 Wanneer jullie de “verwoestende gruwel” zien staan waar hij niet hoort (lezer, begrijp dit goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; 15 wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog iets uit zijn huis mee te nemen, 16 en wie op het land is moet niet naar huis gaan om zijn mantel te halen. 17 Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! 18 Bid dat het niet in de winter gebeurt, 19 want zulke verschrikkingen als er in die tijd zullen plaatsvinden, zijn er sinds het begin van Gods schepping nooit geweest en zullen er ook nooit meer komen. 20 En als de Heer die tijd niet had verkort, zou geen enkel mens worden gered, maar omwille van de uitverkorenen die hij tot de zijnen heeft gemaakt, heeft hij die tijd verkort. 21 Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof het dan niet, 22 want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 23 Jullie moeten oppassen, ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd.

24 Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, 25 de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 26 Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. 27 Dan zal hij de engelen erop uitsturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Ria Beijes-Boogaard uit Bunschoten-Spakenburg op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Breskens, Dorpstraat 50, Breskens. Tijd: 9.30uur, voorganger Ds. W.J. van den Hoek, Laatste zondag kerkelijk jaar. Marcus 13: 14-27, met muzikale begeleiding door Dhr. Luuring. Link pknbreskens Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van priester Achiel Roets, West Vlaanderen uit 2009 op www.preken.be met het Katholieke prekenarchief. Dit leesrooster wijkt gedeeltelijk af van het Nederlandse Oecumenisch leesrooster. Marcus 13;14-27 'Komt het nog goed?' Link preken.be

Op You Tube: In het Engels voorgedragen door Max McClean voor de Fellowship of the Performing Arts Mark 13:14 op 1m47 (4m54) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gedicht van Henk Jongerius, prior in het Dominicaner Klooster Huissen. Naar psalm 93.

Geen kracht die u weerhouden  kan. 
Geen kracht die u weerhouden kan
om onze God te zijn,
zolang er mensen in uw Naam
gehecht, geworteld zijn.

Geen onrecht dat u monddood maakt
en machteloos uw woord,
zolang er mensen in  uw Naam
getuigen, onverstoord.

Geen wereld die ten gronde gaat
tot chaos en woestijn,
zolang er mensen in uw Naam
elkanders hoeder zijn.

Geen mensen die tot vijanden
ten dode zijn gedoemd,
zolang wij allen in uw Naam
in liefde zijn verzoend.

Bron: Henk Jongerius, 'naar psalm 93' op de site van de  protestantsegemeenteroermond Interview met Henk Jongerius op loge21.

 
VOLGENDE WEEK
2 december 2012,1e van Advent

Zacharia 14:4-9
Psalm 50:1-6
1 Tessalonicenzen 3:9-13
Lucas 21:25-31
Tussentijds 133