woensdag 28 augustus 2013

1 september 2013, 14e na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
1 september 2013 is de 14e zondag na Drie eenheid in de Protestantse telling, de Evangelisch Luthersen tellen door met na Trinitatis, Latijn voor drie-vuldigheid of Drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Er wordt wel 'in de zomer' genummerd. De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar''.

Startzondagen
Nu de scholen in het Noorden weer zijn begonnen beginnen ook de kerken weer, vaak met een feestelijke startzondag. De Protestantse Kerk in Nederland heeft als jaarthema ‘Met hart en ziel – geloven’ en biedt materialen aan de lokale gemeenten. Ik vond geen overzicht van de komende Startzondagen, er is wel een facebook eventspagina

Via Google vond ik de Protestants Paaskerk, Augustinuspark 1, in Amstelveen Buitenveldert die op de Startzondag samen met de Cantorij met het nieuwe Liedboek aan de slag gaat, maar ook haar andere activiteiten presenteert. Link Pwaz


De Bach cantates voor deze zondag zijn “Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe” (BWV 25), “Jesu, der du meine Seele” (Koraalcantate BWV 78) en “Wer Dank opfert, der preiset mich” (BWV 17, deel voor en na preek)

Op You Tube: S Bach Cantatas BWV 17 door Nikolaus Harnoncourt, zijn Concentus Musicus Wien en de Wiener Sängerknaben & het Chorus Viennensis (KoorMeester: Hans Gillesberger) en (contra) Alto: Paul Esswood, Tenor: Kurt Equiluz, Bas: Max van Egmond (52m05). Link youtube
Andere uitvoeringen beschreven op: Bachcantata.blogspot.com/Cantata-17 met links.

Of kijk op dit blog op 9sept12 of 25sept11 naar "Jesu, der du meine Seele" (BWV 78) de Aria van de sopraan en alt (countertenor) Teresa Stich-Randall en D. Hermann. Koor en Orkest van het Bach Gilde, gedirigeerd door Felix Prohaska, Wenen. Opname uit 1954. (5m11).

Of kijk op dt blog op 5sept10 naar Cantata "Es ist nichts Gesundes" (BWV 25, deel 1. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe (1 van 6) uitgevoerd door het Amsterdam Baroque Orchestra met dirigent Ton Koopman (5m07).


TEKSTEN
Deze week gaat het over feestmalen, over vreemdelingen aan tafel, de zorg voor mensen die het minder hebben en het onderschatten van onbekenden of ogenschijnlijk onbelangrijke mensen.
In Deuteronomium de rechten van en zorg voor vreemdelingen, dus nieuwkomers en/of vluchtelingen, weduwen en wezen.
De psalm is de eerste van de Hallel psalmen (Hebreeuws voor 'juichen', 'lofzingen'). Het zijn de zes psalmen die met Pesach worden gezongen om de bevrijding uit de Egyptische slavernij te herdenken. Toen de Israëliërs zelf vreemdelingen waren....
In de brief aan de Hebreeën praktische tips over gastvrijheid: houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. Maar ook over gevangenzorg, het huwelijk en overspel en tegen geldzucht.
Jezus benadrukt in Lucas 14 op een Sabbatsfeest bij een Farizeeër dat de gasten en de gastheer rekening moeten houden met anderen en vooral mensen die belangrijker (zullen blijken te) zijn dan zijzelf.
Het gezang past -letterlijk gezien vanwege r1, eigenlijk beter bij na Lucas tekst van vorige week, maar de strekking is wel passend.

Deuteronomium 24:17-22
Psalm 113 Laudate, pueri.
(Hebreeën 13:1-6)
Lucas 14:1, 7-14 (en 15)
Gezang 70 De laatsten worden de eersten
1De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
de knechten mogen heersen,
de dienaar heet een zoon.
...
4 Wie zelf zich hoog verheffen,
die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend,
de zee zwijgt voor de Heer.
Liedboek voor de Kerken 1973


DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het vijfde boek van het Oude Testament. Het bevat de wetten en regels (uit Exodus) nogmaals, deutero betekent letterlijk tweede. 

Deze week lezen we over de rechten van en zorg voor vreemdelingen, nieuwkomers en/of vluchtelingen, weduwen en wezen en het delen van basisbehoeften zoals eten en drinken. Vreemdelingen, net als de Israëlieten waren na de terugkeer uit Egypte, mogen de oogstresten van het veld halen. 

DEUTERONOMIUM 24:17-22
17 U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen; van weduwen mag u het overkleed niet in pand nemen. 18 Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte totdat de HEER, uw God, u heeft bevrijd. Daarom gebied ik u zo te handelen. 19 Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. De HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. 20 En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u wel alles hebt. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. 21 En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. 22 Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte. Daarom gebied ik u zo te handelen.
Link naar complete tekst Biblija.net Deuteronomium 24

Liever luisteren?
Of ga naar www.downloadbijbel.nl is het 5e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk Roden, Catharina Kerk Roden (ds TH A van Beijeren) of Jakobskerk, hoek Touwslager-Kanaalstraat Roderwolde (ds H J Meijer) Routes: kaarten Tijd: 9.30uur. Deuiteronomium 24 en Lucas 14. Link (pdf) PKN-Roden/Kerkdiensten Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Gabe Hoekema voor de Doopsgezinde Gemeente in Aalsmeer op 2sept2007 over Deuteronomium, Psalm 113 en Lucas 14. Als je in Gods land bent, in Gods omgeving, in Gods orde, dan geldt een bepaalde manier van denken, handelen en doen. En een ander accent van dat zijn in het land dat God je geeft, is dat aspect van dat geven. Link (pdf) dgaalsmeer

Op Vimeo: be the change met intro van Animal Planet show over Tia Maria Torres, pitblul heropvoeder samen met ex-jeugdgevangenen. Heerlijk actuele en concrete preek van Christi Dillon op 24april13 voor United Methodist Church Go West in Mooresville, North Carolina USA (30m40) Link vimeo of headingwest


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 113. In het Latijn heet de psalm Laudate, pueri naar de eerste regel. Met deze psalm begint het Hallel, (hebreeuws voor 'juichen', 'lofzingen') Het zijn zes psalmen die met Pesach worden gezongen om de bevrijding uit de Egyptische slavernij te herdenken.

Het is een lofpsalm en meboedigingspsalm. R7 en 8 Hij verheft uit het stof wie berooid is, uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten, bij de hoogsten van zijn volk. Past mooi bij de Lucas tekst waar Jezus waarschuwt dat mensen nederig moeten zijn, omdat God beslist wie het belangrijkst is, net als we vorige week lazen over de Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. 30 En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’

Kennis tip: Pesach (Hebreeuws: פסח – afgeleid van 'sloeg over': Pasach), een van de belangrijkere feesten voor Joden, ook wel het lentefeest, vrijheidsfeest, matzefeest of feest van de ongerezen broden. Men herdenkt de joodse slavernij in Egypte en de uittocht uit Egypte (het OT boek 'Exodus') en daarmee de bevrijding van de slavernij. NB Historisch niet bewezen. Pesach begint met één Sederavond (in Israël en twee erbuiten) en duurt zeven of acht dagen. Het begint op de avond van de 14e niesan, de 7e maand die in maart of april kan vallen. Bron: Wikipedia/Pesach en Beleven/pesach

Kunst tips:
Mendelssohn Bartholdy, Vivaldi en Monteverdi hebben prachtige
muziek gemaakt voor psalm 113.

Op You Tube: Monteverdi (1567 – 1643) Vesper, avondgebed op psalm 113 uitgevoerd door IU Concentus early music ensemble en het IU Pro Arte ensemble, gedirigeerd door William Gray. Soloisten: Jenny Kim (Cantus), Arwen Myers (Sextus), Lindsay Lang (Altus), Andrew Rader (Septimus), Benjamin Geier (Tenor), Paul Elliot (Quintus), Steven Eddy (Bassus), Joseph Beutel (Octavus). Met de tekst in het Engels (6m16) Link youtube

Op You Tube: Antonio Vivaldi (1678 – 1741) In exitu Israel (Psalm 113) voor 4 stemmen, koor, strijkers en basso continuo in C major (RV 604) Uitgevoerd door het Choir of the Kings Consort met dirgent Robert King. Sopranen: Rosalind Waters, Lisa Beckley, Julie Cooper, Sally Dunkley, Rebecca Outram en Olive Simpson. Alten: Morag Boyle, Natanya Hadda, Stephen Carter, Alexandra Gibson en Peter Nardone. Tenoren: Nicholas Keay, Angus Smith, Paul Tindall en Andrew Hewitt. Bassen: Simon Birchall, Robert Evans, Charles Pott en Giles Underwood. Strijkers: Simon Jones (violin I), Willian Thorp (violin II), Dorothea Vogel (viola), Angela East (cello), Timothy Amberst (double bass), Lynda Sayce (Teorbe) en op het orgel Lawrence Cummings. (3m33) Link youtube

Psalm 113
1 Halleluja!
Loof, dienaars van de HEER,
loof de naam van de HEER.
2 De naam van de HEER zij geprezen
van nu tot in eeuwigheid.
3 Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat,
zij geloofd de naam van de HEER.
4 Verheven boven alle volken is de HEER,
verheven boven de hemel zijn luister.

5 Wie is gelijk aan de HEER, onze God,
die hoog daar boven zijn woning heeft,
6 die zijn oog richt naar beneden,
wie in de hemel en op de aarde?

7 Hij verheft uit het stof wie berooid is,
uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.
8 Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten,
bij de hoogsten van zijn volk.
9 De onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het huis,
een vrolijke moeder van kinderen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst

Liever luisteren?
Rinse Postma uit Ermelo op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Oud Katholieke Kerk Dordrecht parochie Maria Major Voorstraat Dordrecht. Route. Tijd: 10.30 uur, voorganger pastoor Jan van der Steen. Oa Graduale psalm 113. Link Dordrecht.okkn.nl Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. J.A. van den Berg voor de Martinikerk in Groningen op 14april2013 over psalm 113 in een serie preken over psalmen. … Zo bezien heeft de Psalm ook een duidelijk pacifistische, vredelievende tendens, waarmee alle geweld wordt afgekeurd. Het kleine Israel, dat voortdurend benauwd en belegerd wordt door de grootmachten van het oude Nabije Oosten, dat kleine Israel doet met het politieke spel niet mee, maar vertrouwt op de HEER die boven alle volken verheven is, wiens luister boven de hemel verheven is (vv 4-5). Link (pfd) wijkgemeente-martinikerk

Op Powersof10: Gesuggereerd in de preek het korte filmpje 'the powers of ten' door Charles en Ray Eames, beroemde stoelen ontwerpers en architecten. (in) De documentaire “de machten van 10”, waarin elke keer uitgaande van onze aarde elke keer een tien keer zo grote stap genomen wordt totdat we ons boven onze Melkweg bevinden, en vervolgens elke keer een tien keer zo kleine stap terug, totdat we uitkomen bij de kleinste atomen. “Als u deze documentaire gelijktijdig bekijkt met Psalm 113 verbinden zich allemaal verwante voorstellingen aan elkaar, en krijgt u een aparte, diepe ervaring; op deze associatieve manier verruimt en verdiept u uw bewustzijn, ook juist - naar mijn ervaring - ons religieuze bewustzijn, en dat ook nog eens op een manier die wezenlijk past bij de inhoud en vorm van het joods-christelijke geloof waarin de grote God zich verbindt met het menselijke, zozeer zelfs dat naar de ervaring van het christelijke geloof God zelf totaal afdaalt en mens wordt.” Link Powersof10

Brief van Paulus aan de Hebreeën
De brief aan de Hebreeën is het 19e boek van het Nieuwe Testament. De brief, eigenlijk meer een betoog, preek, gaat in op de beproevingen door de Christenvervolgingen en kan gedateerd woorden aan de hand van de verwijzing naar Paulus leerling Timoteus (in 13:22-25). 

We lezen verder na vorige week en krijgen weer adviezen nu over gastvrijheid net als Jezus geeft in Lucas 14. Barmhartigheid jegens gevangenen gevolgd door respect voor het huwelijk en waarschuwing tegen geldzucht: r5 'neem genoegen met wat u hebt'. Krachtig is de 6e hier slotregel: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’

Kunst tip: Naar r3 Gevangenen lopen rondjes op een binneplaats door Vincent van Gogh (1853-1890) geschilderd in zijn sterfjaar. Gezien in in het Pushkin Museum, Moskou, Rusland. Te koop als kaart bij Zazzle.nl Link Zazzle.nl/van Gogh gevangenen

Hebreeën 13:1-6
1 Houd de onderlinge liefde in stand 2 en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. 3 Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u.

4 Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen. 5 Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’ 6 zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’
Link naar de complete tekst NBV

Liever luisteren?
Bert Scholten uit Tilburg Verpleegkundige op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Hebreeën is het 19e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Wijkgemeente Slinge, Credokerk, Scherpenhoek 5, R'dam Zuid (pastor Guus Ruijl) en Open Hofkerk, Middelharnisstraat 153-A. R'dam Zuid (pastor Johan Bos). Tijd: 10uur. Hebreen 13:1-6 'Naastenliefde' Link Wijkgemeenteslinge Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds HG Koekoek voor de Baptisten Gemeente in Alphen aan den Rijn 20nov94 naar r4, het huwelijk. Link triomfatorkapel

Op You Tube: Preek over Hebreeen 13 door Pastor Steve Wright voor de Calvary Chapel Lake Elsinore California, USA op 3oct11 (6m56). De oude regels voortgzet in het nieuwe verbond. Deel een van 4 Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Matteüs 23:12, Lucas 18:14 en 1 Petrus 5:6.

Het stukje van deze week is een van vier gelijkenissen die Jezus vertelt in Lucas 14. Het zijn dubbele parallellen en gaan niet alleen over het eigen gedrag en gast zijn en gastheerschap, maar ook over de uitnodiging van God. We beginnen weer met een plaats- en situatie bepaling.

Kennis tip: Bijbelse maaltijden op de website van ds Reineir van der Berg, St Reformatica. Link Bijbelseplaatsen.nl

LUCAS 14:1 en 7-14
Een feestmaal op sabbat
1 Toen hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande farizeeër
ging, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in
het oog. (…) 7 Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen: 8 ‘Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u,9 en dan moet uw gastheer tegen u zeggen: “Sta uw plaats aan hem af.” Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. 10 Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: “Kom toch dichterbij!” Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanligt. 11 Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’ 12 Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. 13 Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. 14 Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’
Link naar complete tekst biblija.net/Lucas 14

Liever luisteren?
Alice Krispijn uit Amsterdam op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Lucas is het 3e boek van het nieuwe Testament.

Liever live?
Gereformeerde Kerk en Hervormde Tabor gemeente Ede. Op 8 locaties, zie kerkblad (pdf) pag 3. Lucas 14 Link protestantsekerk

Preek van ds I Epema voor de Vredeskerk op 2sept2001 over Deuteronomium 24 en Lucas 14. Met een schitterend voorbeeld van de eet- en tafelschikking gewoonten op een Engels College, alle Harry Potter boek en film liefhebbers welbekend. Link vkerk

Op You Tube: what Jesus did on Saturday (Sabbath) beeld intro op prekenserie (1m03) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een dankgebed voor de maaltijd.

God, die ons uw goede gaven geeft, leven en voedsel,
mensen en hun vriendschap, telkens weer opnieuw, 
zegen deze maaltijd.
 
Geef ons een open oog en een warm hart,
om uw wereld in te richten tot een huis voor alle mensen,
een tafel waar niemand wordt geweerd.
Amen

Bron: Marypages/Gebeden (op 3/4 van de pagina)

VOLGENDE WEEK
8 september 2013, 15e na Drie eenheid

Deuteronomium 30:15-20
Psalm 1
(Filemon 1-20)
Lucas 14:25-33
Gezang 104

woensdag 21 augustus 2013

25 augustus 13e zondag na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Het blog is in de zomer wat minder uitgebreid, wel de teksten met toelichting en Bachcantates, geen kunst-, preek-, live- & videotips. Kijk anders op dit blog op 22aug10 voor de tips die ik toen gaf.

PERIODE
25 augustus 2013 is de 13e zondag na Drie eenheid in de Protestantse telling, de Evangelisch Luthersen tellen door met na Trinitatis, Latijn voor drie-vuldigheid of Drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Er wordt wel 'in de zomer' genummerd. De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar''.


De Bach cantates voor deze zondag zijn “"Du sollt Gott, deinen Herren, lieben(BWV 77),Allein zu dir, Herr Jesu Christ (Koraalcantate BWV 33) Ihr, die ihr euch von Christo nennet(BWV 164).

Op You Tube: JS Bach Cantata Allein zu dir, Herr Jesu Christ (Koraalcantate BWV 33) door Gustav Leonhardt & Knabenchor Hannover met Koormeester Heinz Hennig Leonhardt-Consort (5m59) Link youtube

Of kijk op dit blog op 2sept12 naar J.S. Bach deel 3 uit "Ihr, die ihr euch von Christo nennet” (BWV 164). Tölzer Knabenchor met koormeester Gerhard Schmidt-Gaden) & Collegium Vocale Gent met Koor Meester: Philippe Herreweghe) en het (Gustav) Leonhardt-Consort. (5m06).

En J.S. Bach. “Mein Gott ich liebe dicharia uit BWV 77: "Du sollt Gott, deinen Herren, lieben" door Olga Nazaykinskaya en het MSU Chamber Orchestra (musical director Alexander Konstantinov) op 3 Juni 2010, Moskou, Rusland. (4m25) Link youtube

Tekst
Mein Gott, ich liebe dich von Herzen,
Mein ganzes Leben hangt dir an.
Laß mich doch dein Gebot erkennen
Und in Liebe so entbrennen,
Dass ich dich ewig lieben kann.
Link youtube

Of kijk op dit blog op 29aug2010 naar JS Bach- Cantata No. 33 "Wie furchtsam wankten meine Schritte" Aria: "Wie furchtsam wankten meine Schritte" door Lorraine Hunt-Lieberson, Mezzo Sopraan met dirigent John Harbison en het Orchestra of Emmanuel Music, Boston, VS. (19Feb1995) Still (10m43).


TEKSTEN
Deze week staan de teksten bol van bemoediging: In Jesaja van God persoonlijk in de (be)dreigende omstandigheden. En wat verwijten over opstandigheid natuurlijk.
De psalm, 112, is een lofpsalm, maar ook een belofte en bemoedigingspsalm. Concrete daden en gedrag worden benoemd en de beloning.
In de Brief aan de Hebreeën het belang van Jezus boven de voorbeeldige gelovigen waarover we de vorige weken lazen en u staat voor …. gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, …
In Lucas 13 Jezus als rabbi,leraar en zijn aansporingen voor Christelijk leven en de bekende uitdruking En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’

Jesaja 30:15-21
Psalm 112 Beatus vir
(Hebreeën 12:22-29)
Lucas 13:(10) en 22-30

Naar John Oxenham 'In Christ there is no East or West', vertaling: J.W. Schulte Nordholt. Melodie: Alexander Robert Reinagle 'St Peter'

In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
een wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.
>

Op youtube als samenzang met orgelbegeleiding door Dennis Wubs voor de Hervormde kerk in Bellingwolde (3m19).


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. De 65 boeken van Jesaja zijn geschreven door 3 verschillende Jesaja's, dat is af te leiden uit de ontstaansgeschiedenis die meer dan 200 jaar beslaat. De 1e Jesaja schreef de boekrollen 1-39, waaronder onze van deze week, de 2e schreef 40-55 en een ''groep'' profeten schreef boekrollen 56-65.

Wij lezen deze week uit boekrol 30 van de 1e Jesaja. Deze leefde/schreef rond 738 voor Christus tijdens de koningen Achaz en Hizkia. De boekrollen 28-35 hebben in de Groot Nieuws Bijbel de titel profetieën uit de laatste jaren van Jesaja, tijdens de dreiging van de Assyrieërs en voor de val van Jeruzalem. In deze moelijke tijd is bemoediging nodig en God geeft die persoonlijk in r15, 16 en 18 aan de mensen van Jeruzalem. En wat verwijten over opstandigheid natuurlijk.

Kunst tip: Jesja en serafijnen (engelen) in de (gedrukte) Lutherbijbel 1543. Link: LutherBijbel 1534 Jesaja_Serafijnen

JESAJA 30:15-21
15 Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël: ‘In rust en inkeer ligt
jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ Maar jullie wilden niet. 16 Jullie zeiden: ‘Nee! Te paard vluchten we weg!’ – Vluchten zúl je! Wij gaan er razendsnel vandoor!’ – Razendsnel word je ingehaald. 17 Duizend zullen er vluchten voor het dreigen van één, voor het dreigen van vijf vluchten jullie allen. Al wat er van jullie rest is als een paal op een bergtop, als een vaandel op een heuvel. 18 En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.

19 Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort. 20 De Heer zal jullie brood geven in de benauwenis en water in de nood. Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Met eigen ogen zul je je leermeester zien, 21 met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: ‘Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.’
Link naar complete tekst NBV

Liever luisteren?
Renate Japenga uit Ridderkerk op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.


Psalm Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 112. In het Latijn heet de psalm Beatus vir naar de eerste regel: gelukkig, gezegend is de man/mens. Het is een lofpsalm, maar ook een belofte en bemoedigingspsalm. Concrete daden en gedrag wordt benoemd en de beloning. In r 10 wellicht de oorsprong van de uitdrukking mensen zonder God of gebod volgens woorden.com een liederlijk leven leidend in de vertaling van de Groot Nieuws Bijbel, onherkenbaar in de Nieuwe Bijbelvertaling als kwaadwilligen.

Psalm 112
1 Halleluja!
Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER
en met liefde voor zijn geboden.
2 Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land,
de oprechten worden gezegend.

3 Rijkdom en weelde bewonen zijn huis,
en zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
4 Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister,
genadig, liefdevol en rechtvaardig.

5 Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,
wie zijn zaken eerlijk behartigt.
6 De rechtvaardige komt nooit ten val,
men zal hem eeuwig gedenken.

7 Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen,
hij is standvastig en vertrouwt op de HEER.
8 Standvastig is zijn hart en zonder vrees.
Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.

9 Gul deelt hij uit aan de armen,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd,
hij zal stijgen in aanzien en eer.
10 Kwaadwilligen zien het met ergernis aan,
ze verbijten zich en verliezen de moed,
al hun plannen gaan op in rook.


Liever luisteren?
Rinse Postuma uit Ermelo op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl

Op You Tube: Psalm 111 (Oude nummering) Monteverdi Beatus Vir door The Taverner Choir and Consort (on Period-Instruments) Andrew Parrott... (9m04) Te koop op Itunes. Link: youtube (met irritante reclames vooraf)

Er staan trouwens 10 versies op You Tube, gelukkig ook zonder reclame. Ik vind deze versie ook erg mooi: youtube Uitvoering door het Zweedse Vox Scaniensis: Ann-Charlotte Carlén en Kristina Hellgren Sopranen, Maria Streijffert: Alt, Johan Linderoth en Thomas Ericsson: Tenoren, Michael Dahlin: Bas. Peter Spissky en Bjare Eike: Barockfiol, Mogens Rasmussen: Viola da gamba, Richard Sweeney: Teorb (soort luit), Peter Wallin: Orgel (9m04)


Brief van Paulus aan de HEBREEËN
De brief van Paulus aan de Hebreeën is het 19e boek van het Nieuwe Testament. De brief, eigenlijk meer een betoog, preek, gaat in op de beproevingen door de Christenvervolgingen en kan gedateerd woorden aan de hand van de verwijzing naar Paulus leerling Timoteus (in 13:22-25).
Wij slaan een paar regels over met in r24 een verwijzing naar Abel's bloedoffer waarover we 2 weken geleden lazen maar dat Jezus belangerijker is. Jezus verwijt in Lucas 13 zelf ook naar dezelfde aarstvaders. Hebreeën 3 is volgens de Groot Nieuws Bijbel ''een schets en aansporing van/voor Christelijk leven''. Maar ook hier bemoediging: r23 u staat voor …. gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, ...


Hebreeën 12:22-29
22 Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, 23 voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn, 24 voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. 25 Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Want als zij al niet ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen op aarde onderrichtte, dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen. 26 Destijds deed zijn stem de aarde beven, nu heeft hij deze belofte gedaan: ‘Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven, en met de aarde ook de hemel.’ 27 Met dat ‘nog eenmaal’ wordt bedoeld dat wat geschapen is, wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is. 28 Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag. 29 Onze God is een verterend vuur! Link naar de NBV
Liever luisteren?
Bert Scholten uit Tilburg Verpleegkundige op voorleesbijbel Hebreeën is het 19e boek van het Nieuwe Testament.

LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 7:13,14 en 21-23.

Het begint met een plaatsbepaling: de synagoge en de rol van Jezus als rabbi, leraar. Dan zijn bemoediging en aansporing voor Christelijk leven en de bekende uitdruking En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’

Lucas 13: (10) 22-30
(10 Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge)

Verder naar Jeruzalem
22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: ‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde: 24 ‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen. 25 Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?” 26 Jullie zullen zeggen: “We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven.” 27 Maar hij zal tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters!” 28 Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. 29 Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. 30 En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’
Link naar complete tekst NBV Lucas13

Liever luisteren?
Michiel Wolthuis uit Delft op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer naar regel 19 uit Jesaja 30 het klassieke latijnse Kyrie Eleison gebed dat Heer ontferm u over ons betekent.


Kyrie eleison
"Heer, ontferm u over ons
Christe eleison
Christus, ontferm u over ons
Kyrie eleison.
Heer, ontferm u over ons."

Op You Tube: Kyrie Eleison, klassiek Gregoriaans gezongen, zonder vermelding van de uitvoerenden (2m31) Link youtube


VOLGENDE WEEK
1 september 2013, 14e na Drie eenheid

Deuteronomium 24:17-22
Psalm 113 Laudate, pueri.
(Hebreeën 13:1-6)
Lucas 14:1, 7-14 (en 15)
Gezang 70 De laatsten worden de eersten