dinsdag 28 september 2010

3 oktober 2010, 3e van der Herfst en 18e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan mee
doen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
In een aantal Protestantse kerken is het de eerste zondag in oktober Israël-zondag. Het thema is dit jaar ‘Vertrouw op de Heer en doe het goede’, een citaat uit psalm 37, die op het leesrooster staat.

Joden -en sommige Christenen- vieren van 23 tot 30 sept het Loofhuttenfeest, Soekot. Ze herdenken de gebeurtenissen uit het boek Exodus (OT 2), de uittocht uit Egypte waarbij ze 40 jaar in hutten
en tenten in de Sinai bivakkeerden. Mensen bouwen met Soekot een (loof)hutje in de tuin of het balkon.

Kennis tip: Soekot op Historiek.net 'Historiek wil geschiedenis en actualiteit op een frisse manier met elkaar verbinden'. Actuele onderwerpen worden van historische achtergronden te voorzien.
Wat Historiek betreft is de blik achterom noodzakelijk om de realiteit van vandaag te begrijpen. Link Historiek.net/Joodse-feestdagen/Soekot

De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Herr Christ, der einge Gottessohn' (Koraalcantate BWV 96) en 'Gott soll allein mein Herze haben' (Koraalcantate BWV 169). De cantates horen bij Mattheüs 22: 34-46. Proefstelling van de Farizeeën: liefde tot God en de naaste.

Op You Tube: J.S. Bach Cantata BWV 96 gedirigeerd door Harnoncourt, deel 1 van 3 (8m42) Link youtube

TEKSTEN
Habakuk 3:1-3 en 16-19
Psalm 37:1-11
Lucas 17:1-10

HABAKUK
Habakuk is het 35ste boek van het Oude Testament. Habakuk is een 'kleine', minder belangrijke, profeet en leefde rond 600 voor Christus in Judea. Hij was waarschijnlijk leviet en tempelpriester
vanwege de slotregel, maar er is weinig zeker over hem en veel toegedicht.

De Bijbel voor Dummies zegt dat Habakuk zich bezig hield met de 'theodicee' vraag: waarom overkomen goede mensen slechte dingen? en slechte mensen goede dingen? Habakuk 3 is een
gebed en gaat minder over de theodicee vraag.

Kunst tip: Habakuk, de profeet. Russisch ikoon uit de 18e eeuw.  Link Wikipedia/Habakuk profeet

Habakuk 3
1 Gebed van de profeet Habakuk. Als een klaaglied.

2 HEER, ik heb uw aankondiging gehoord.
Voor wat u gaat doen, HEER, heb ik ontzag.
Breng het in deze tijd tot stand,
maak het in deze tijd bekend,
maar toon uw mededogen
als het tumult losbarst.

3 God komt uit Teman,
de Heilige komt uit de bergen van Paran.
Zijn glorie straalt aan de hemel,
de aarde is vol van zijn roem.

...
16 Ik hoorde dit alles en ik beefde van binnen,
ik vernam het en mijn lippen trilden.
Mijn botten werden aangevreten,
ik stond te trillen op mijn benen,
wachtend op de dag van het onheil,
de dag dat u optrekt tegen het volk dat ons aanviel.
17 Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining –
18 toch zal ik juichen voor de HEER,
jubelen voor de God die mij redt.
19 God, de HEER, is mijn kracht,
hij maakt mijn voeten snel als hinden,
hij laat mij over mijn bergen gaan.

Voor de koorleider. Bij snarenspel.
In de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Biblija.net/Habakuk 
Suggestie van Roel Bosch bij Habakuk 3,16:
Mijn botten werden aangevreten, ik stond te trillen op mijn benen.

Tot in zijn botten voelt hij het,
hij beeft van binnen, voelt zich slap als was,
hij wacht op wat er komen gaat,
hoe houdt hij dat nog vol?
Heeft hij geloof genoeg,
vertrouwen op een God die redt?
Of doet hij maar, gewoon, zijn plicht,
veegt hij zijn krachten bij elkaar
en gaat hij aan het werk,
totdat hij van zijn heer te horen krijgt
dat het wel goed is zo?
Hoort hij nog wat van U?

Roel Bosch was coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link Noorderlichtgemeente

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Habakuk is het 35ste boek van het Oude Testament

Liever live?
Protestantse Kerk Almelo, Wijkgemeente Emmaus en Schelfhorst, Binnenhof 53, Almelo
Tijd 10.00 uur, voorganger Jan Willem de Vos Link pga-emmaus-schelfhorst.
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van voor de Ned Gereformeerde Kerk in Doorn. Door Gijs Brondveld, predikant. Habakuk 3 vers 2 18 juni 2000. Link ngk-doorn Habakuk_3:2 of  ngk-doorn/preken/39-Marcus

Op You Tube: Habakuk 3:17-19 gezongen in het Zuid Afrikaans Karlien Husselman. Tekst Heila Visagie, Die Woord Lewe DVD West Beach Studio (3m55). Link youtube

PSALM 37
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Psalm 37 is een acrostichon: elk vers of elk paar verzen begint steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Er zijn kleine onregelmatigheden, maar de alfabetische reeks is compleet. Prachtig in het engels is regel 11 'the meek shall inherit the earth'.

Kunst tip: The calling of saint Matthew door Caravaggio uit 1599-1600 voor de Contarelli Kapel van de San Luigi dei Francesci, Rome, Italie. Link The calling_of_St_Matthew_Caravaggio

PSALM 37
1 Van David.

Erger je niet aan slechte mensen,
wees niet jaloers op wie kwaad doen,
2 zij verdorren snel als gras,
zij verwelken als het jonge groen.

3 Vertrouw op de HEER en doe het goede,
bewoon het land en leef er veilig.
4 Zoek je geluk bij de HEER,
hij zal geven wat je hart verlangt.

5 Leg je leven in de handen van de HEER,
vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen:
6 het recht zal dagen als het morgenlicht,
de gerechtigheid stralen als de middagzon.

7 Blijf kalm en wacht op de HEER,
erger je niet aan wie slaagt in het leven,
aan wie met listen te werk gaat.

8 Wind je niet op, laat je woede varen,
erger je niet, dat brengt maar onheil.
9 Slechte mensen worden verdelgd,
wie hopen op de HEER, zullen het land bezitten.

10 Nog even, en verdwenen is de zondaar,
je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet.
11 Wie nederig zijn, zullen het land bezitten
en gelukkig leven in overvloed en vrede.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Biblija.net/Psalm 37

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Protestantse Gemeente Heiloo, Ter Coulsterkerk Holleweg 111 Tijd: 10.00 uur, voorganger ds. E.J. Kooiman, m.m.v. Cantorij Link pknheiloo Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds GJ van Herk voor de Protestantse Gemeente Nootdorp op 3 feb 2008. De preek is ook te beluisteren. Link pknnootdorp

Op You Tube: Delight Yourself in the Lord - Psalm 37:4 Musicvideo by Mark Nicholson for 'Scripture Songs that Rock!' by Benny Logos. Shot entirely on location in Baja California. 2dec'07 (2m10). Link youtube


LUCAS
De tekst van Lucas is bekend door regel 6 over het piepkleine mosterdzaadje die de moerbeiboom opdraagt zich te verplaatsen naar zee. Bekender is de regel uit Mattheus 17:20 (...) Ik (Jezus) verzeker jullie, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’

Kunst tip: Het Britse paviljoen van Heatherwock Studio op de Sjanghai WorldExpo 2010. Erin zitten duizenden zaden die zijn geïntegreerd in de 60.000 buigzame uitsteeksels die 's nachts oplichten. Link heatherwick/uk-pavilion


LUCAS 17
Oproep aan de leerlingen
1 Tegen zijn leerlingen zei hij: ‘Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht,
alleen: wee degene die daarvoor verantwoordelijk is! 2 Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee werd geworpen dan dat hij ook maar een van deze geringen ten val zou brengen. 3 Let dus goed op jezelf! Indien een van je broeders of zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe; en als ze berouw hebben, vergeef hun. 4 En als ze zevenmaal op een dag tegen je zondigen en zevenmaal naar je terugkeren en zeggen: “Ik heb berouw,” dan moet je hun vergeven.’
5 Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: ‘Geef ons meer geloof!’ 6 De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen. 7 Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of de kudden weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt van het land, toch niet tegen hem zeggen: “Ga maar meteen aan tafel”? 8 Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen: “Maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en drinken”? 9 Hij bedankt de knecht toch niet omdat die gedaan heeft wat hem is opgedragen?
10 Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg
dan: “Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.”
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Biblija.net/Lucas17

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde evangelie/boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Zoetermeer, Ichtuskerk, Parkdreef 258 Tijd: 10.30 uur, voorganger Ds Rein Algra Link http://www.pgzoetermeer.nl Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds R van Laar voor Hervormd Ede op 5 april 2009, Openbare Geloofsbelijdenis over Lucas 17:1-10. Link hervormdede

Op You Tube: Yale Divinity University dialoog tussen Dean Harold Attridge en Prof. em. David Bartlett over Lucas 15-19. The Gospel of Luke: Lost and Found, mrt 26 2009. Sessie 6/8 videos (13m19). Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van een kerkdienst is een gebed. Deze keer een Chileens gebed
Wees hier aanwezig 
Wees hier aanwezig, 
Geest van leven, levende God!
Wees hier aanwezig,
schepper van een nieuwe geschiedenis,
van toekomst voor alle mensen!

Maak ons open en ontvankelijk
voor het goede en bevrijdende
dat ons wordt voorgeleefd.
Geef ons oog en oor
voor de grote en kleine profeten
die ons oproepen en inspireren
tot het doen van gerechtigheid
en het maken van vrede.

Wees hier aanwezig,
Geest van leven, levende God.
En laten wij aanwezig zijn voor Jou
door gehoor te geven
aan mensen en volken
die jouw bevrijdende
geest vertolken,
kortbij, ver weg,
maar altijd in ons midden!
Amen.

Chili. Bundel: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’, blz. 31-32.
KerkinActie. Geloofsbelijdenissen en gebeden.

VOLGENDE WEEK
10 oktober, vierde zondag van de herfst

2 Koningen 17 24 en 29-34
Psalm 113
Lucas 17: 11-19

woensdag 22 september 2010

26 september 2010, 2e van de Herfst en 17e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Het is 'de zondag van de rijke man en de arme Lazarus', het verhaal van deze Lazarus (die ook dood gaat maar niet -door Jezus- wordt opgewekt) wordt gelezen in het Nieuwe Testament: Lucas 16. De teksten staan vol waarschuwingen: dat we naar de profeten moeten luisteren (Amos en Lucas) en niet naar 'mensen met macht'. En de belofte van beloning in de lofpsalm 146:7, 8, 9.

De Bachcantates voor deze zondag zijn "Bringet dem Herrn Ehre seines Namens" (BWV 148), "Ach lieben Christen, seid getrost' (Koraalcantate BWV 114) en "Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden'' (BWV 47). Deze cantates horen bij Lucas 14:1-11 de genezing van de waterzuchtige op de Sabbat. Dat lezen wij niet.

Op You Tube: J. S. Bach Cantata 148 "Bringet dem Hern Ehre seines Namens" door het Gächinger Kantorei Stuttgart, Bach- Collegium Stuttgart en Helmuth Rilling, Dirigent 1 van 2 (10m42). Link youtube

Kennis tip: Op deze website vind je een eindeloze hoeveelheid informatie gekoppeld aan het ... Leesrooster. Ik kwam hier via de button links onder: Year C, dan naar deze zondag (Proper 21)
Kies Amos en dan onderaan het thema 'oordelen'. Dezelfde informatie is te vinden over psalm 146 en de Lucas tekst. Link textweek.com

TEKSTEN
Amos 6:1-10
Psalm 146
Lucas 16:19-31

AMOS
Amos is het 30ste boek van het Oude Testament. Ik heb hier gekozen voor de vertaling van Pieter van Oussoren. 'Hoekig' wordt deze wel eens genoemd, maar ik vind het prachtig en poetisch met deze korte krachtige zinnen. Voor deze 'donder profeet' een passende stijl.

Kunst tip: De profeet Amos, hier op een Russische icoon (ca. 1700-1725). Link wikipedia

AMOS 6:1-10
1 Wee de zorgelozen op Sion,
en wie zich veilig wanen
op de berg van Samaria,- ooit zijn zij
aangemerkt als het eerste onder de volken,
tot wie allen zouden komen,
het huis van Israël!

2 Steekt over naar Kalnee en ziet,
gaat van daar naar Chamat Raba,-
en daalt af naar Gat van de Filistijnen:
zal het u beter gaan dan deze koninkrijken,
of is uw gebied groter dan hun gebied?-

3 u die zich verre houdt
van een dag vol kwaad,-
maar een zetel vol geweld dichterbij brengt!

4 Die neerliggen op bedden van ivoor
en rondhangen op hun banken;
die van het wolvee de lammeren opeten
en midden uit de stal de kalveren,

5 die wat pingelen bij de mond van de luit:
als waren ze David
hebben ze zich een zanginstrument
uitgedacht,

6 die sprenkelbekkens vol wijn drinken
en met het eerste van oliën zich zalven,-
hebben om Jozefs verbreking
zich nooit bekommerd!

7 Daarom worden ze nu
in ballingschap gevoerd
in een kopgroep van ballingen,-
en wijken zal het geroezemoes
van wie het zo breed lieten hangen!

8 Gezworen heeft mijn Heer, de Ene,
bij zijn ziel,
is de tijding van de Ene,
de God van de heirscharen:
ik verafschuw Jakobs hoogmoed
en zijn paleizen haat ik;
uitleveren zal ik
zo'n stad en haar volheid!

9 Geschieden zal het:
al blijven er maar tien mannen over
in één huis, ook zij zullen sterven.

10 Tilt iemands oom hem op
die hem moet verbranden
en beenderen het huis uit brengen,
en zal hij zeggen
tot wie in de heup van het huis is:
nog iemand bij jou?-
zeggen zal die dan: afgelopen!-
en zeggen zal hij: stil!,
want niemand meer zal
de naam van de Ene in gedachten brengen.

De Naardense Bijbel (vertaling van Pieter Oussoren) naardensebijbel

Vergelijken met de Nieuwe BijbelVertaling? 

Liever luisteren (ib de NBV)?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Amos is het 30ste boek van het Oude Testament

Suggestie van Roel Bosch bij Amos 6:5 .. (NBV)
en jullie denken te spelen als David zelf...

Psalmzingen is geen panacee.
Goed cither kunnen spelen of gitaar,
gevoelig zingen van Gods trouw en troost
helpt niet wanneer de arme Lazarus niet mee mag doen.
De honden die zijn wonden likken lijken engelen,
als je ze ziet naast deze musicerende elite.
God, uw profeet maakt ons wél ongemakkelijk.
Durf ik nog wel te zingen, in mijn kerk, mijn huis?
Kan ik mijn eigen lied nog horen?

Roel Bosch was coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link noorderlichtgemeente

Liever live?
H Pastoor van Ars Parochie Geleen, Lienaertsstraat 138, Geleen Tijd 11.00 uur, voorganger waarschijnlijk Pastoor H. Quaedvlieg, Link vanarsparochiegeleen. Ook leuk en 'modern' op de 2e zaterdag van de maand 18.30uur Taize vieringen, met veel zang, stilte en meditatie volgens de
traditie van de oecumenische gemeenschap van Taizé. Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. Ton Huttenga, voor de Burgumer kerken op zondag 26 juli 2009. Link Burgumerkerken (pdf)

Op You Tube: Amos 6 met computer stem van nogal slechte kwaliteit. Vooral gekozen omdat het een 3e vertaling is van Amos 6. (3m15) 'Luister en lees de Nederlands StatenVertaling uit 1715 als videobijbel. Geproduceerd door de hulp van de Almachtige God door de Leden van Kerk van God Internationale'. Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Dit is een 'lof' psalm met wat waarschuwingen en vol beloften. 

Kunst tip: Georg Friedrich Handel's Messiah over de komst van de Messias uit 1742. Andre Rieu "Live From Radio City Music Hall" in New York (2004) met het Johann Strauss Orkest en het
Harlem Gospel Choir (3m27). Link youtube


PSALM 146
1 Halleluja!
Loof de HEER, mijn ziel.

2 De HEER wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.

3 Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling bij wie geen redding is.
4 Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.

5 Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
6 die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,

hij die trouw is tot in eeuwigheid,
7 recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De HEER bevrijdt de gevangenen,
8 de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,

de HEER heeft de rechtvaardigen lief,
9 de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij,
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.

10 De HEER is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.
Halleluja!

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Kathedrale Basiliek, Leidsevaart 146, Haarlem Tijd: 10.00 uur, Plebaan H.J. van Ogtrop Link rkbavo

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van René van Loon, preek voor Capelle-Schollevaar op 1 maart 2009. 'Bouwen op mensen of bouwen op God'. Link ontmoetingskerkonline.nl/preek psalm146

Op You Tube: What Joy Psalm 146 - Generation Church (4m55) Link youtube


LUCAS 16
Lucas is het derde evangelie/boek van het Nieuwe Testament. Er wordt gediscussieerd door theologen of dit een parabel is of echt gebeurd. Het wordt alleen door Lucas verteld.

Kunst tip: De gelijkenis van de rijke man en Lazarus, in de Codex Aureus Epternacensis (ca. 1035 of 1191) geschreven is in de Abdij van Echternach, nu in de Landsbibiotheek van Gotha. Link wikipedia/Gelijkenis_van_de_rijke_man_en_Lazarus

Lucas 16
Rijkdom en gerechtigheid
19 Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. 20 Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. 21 Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de
tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten.
22 Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. 23 Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde.
24 Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” 25 Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. 26 Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.” 27 Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28 want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen.” 29 Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren!” 30 De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.” 31 Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net/Lucas 16
Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde evangelie/boek van het Nieuwe Testament

Liever live?
Protestantse Gemeente Oudenhoorn, de Ring 1, Oudenhoorn Tijd: 9.30uur, lector: Johanneke Kroesbergen Link kerkklok Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Adriaan van Klinken voor de Emmauskerk, Amersfoort op 7 februari 2010 'Blik vol Verwachting' Link emmauskerkamersfoort

Op You Tube: Luke 16:19-31, een filmfragment zonder bron in het engels (3m08). Link youtube


TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en
het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus
heeft geleerd. Deze keer een engelse versie uit 1988.

Our Father in heaven,
hallowed be your name,
your kingdom come,
your will be done,
on earth as in heaven.

Give us today our daily bread.
Forgive us our sins
as we forgive those who sin against us.

Save us from the time of trial
and deliver us from evil.

[For the kingdom, the power, and the glory are yours
now and for ever.]

Amen.

VOLGENDE WEEK
3 oktober 2010

Habakuk 3:1-3 en 16-19
Psalm 37:1-11
Lucas 17:1-10

maandag 13 september 2010

19 september 2010, 1e van de herfst en 16e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers
horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders
'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
De Protestanten tellen mee met de seizoenen, vandaar de 1e van
de Herfst, de RK kerk telt nog steeds door na Trinitatis. Het is ook
'de Zondag van de onrechtvaardige rentmeester' nav Lucas 16.
De Oude en Nieuwe Testament teksten gaan over verkeerde
daden en keuzes, psalm 138 is een dankpsalm van David.

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Komm, du süße
Todesstunde" (BWV 161), "Christus, der ist mein Leben" (BWV 95),
"Liebster Gott, wenn werd ich sterben" (Koraalcantate BWV 8) en
"Wer weiß, wie nahe mir mein Ende" (BWV 27). Deze cantates
horen bij Lucas 7:11-17 over de opwekking van de jongeman uit
Naïn.

Op You Tube: BWV Koraalcantate 8 'Liebster Gott, wenn werd
ich sterben' met de tekst. gezongen door jongens/countertenor
zonder bronvermelding (6m43). Link youtube
Op www.bach-cantates.com de complete tekst en vertaling
Link bach-cantatas

Lees tip: Els Lucassen, studente frans en Internationale Bedrijfs-
communicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Paper
voor Filosofie van de Managementwetenschappen "Het verschil
tussen de hedendaagse manager en de Bijbelse rentmeester".
Link elslucassen of slechte rentmeester

TEKSTEN
Amos 8:4-7
Psalm 138
Lucas 16:1-(8)17

AMOS
Amos is het 30ste boek van het Oude Testament. Amos was een
van de 12 'kleine' profeten en leefde rond de 8e eeuw voor Christus.
Het zijn vreedzame en voorspoedige jaren wat profeteren en
waarschuwen lastiger maakt. Hij wijst op onrechtvaardigheid en
'loze' religieuze handelingen.

Kennis tip: De EO/NBG Jongerenbijbel geven een overzicht van
Bijbelse munten, maten, gewichten en inhoudsmaten. Efa in R5
is een inhoudsmaat en de sjekel, ook in R5, een gewicht.
Link Munten_en_maten

AMOS 8:4-7
4 Jullie die de armen kwaad willen berokkenen en uit zijn op de
ondergang van de machtelozen van dit land, luister!
5 Jullie zeggen: ‘Wanneer is de dag van de nieuwe maan voorbij,
zodat we weer koren kunnen verkopen? Wanneer de sabbat,
zodat we weer graan kunnen verhandelen?’ Jullie maken de efa
kleiner, jullie maken de sjekel zwaarder en jullie knoeien met de
weegschaal.
6 Jullie kopen de zwakken voor een handvol zilver, de armen
voor een paar sandalen, en jullie zeggen: ‘Ook het kaf verkopen
we als graan!’
7 Nooit – en dit zweert de HEER op wie Jakobs volk zich laat
voorstaan – zal ik een van jullie daden vergeten.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst NBV biblijanet

Liever luisteren?
voorleesbijbel of downloadbijbel
Amos is het 30ste boek van het Oude Testament

Suggestie van Roel Bosch bij Amos 8:4
jullie die uit zijn op de ondergang van de machtelozen van het land...

Hoe kan een mens die machteloos is
nóg verder ondergaan, nog machtelozer worden?
Waarom moet dat, wie is daar toch op uit?
Is in de machteloze steeds de aanklacht hoorbaar,
stoort hij, stoort zij de waan van wie in weelde leeft?
En kan ik daar niet tegen, met mijn beetje macht,
keer ik hem liefst de rug toe, zwijg hem dood,
laat hem tot stof vergaan?
God, u die hoort wie stemloos is,
die macht schenkt aan de armste,
breek boze beelden stuk, dat mensen mensen zien.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster
en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link noorderlichtgemeente

Liever live?

Protestants Citypastoraat Domkerk, Achter de Dom 1
(Domplein) Utrecht.
Tijd 10:30, voorganger ds N.J. de Jong-Dorland
Link domkerk

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt


Preek van Pastor G. Zweers voor de Sint Dominicus te Tiel op
zondag 23 september 2007. Link preek

Op You Tube: Amos profeteerde onder Koning Uzzia. Deze kreeg
aan het eind van zijn regeerperiode lepra (melaatsheid), nadat hij
-tegen de regels in- zelf wierook had geofferd in de tempel van
Jeruzalem. Daarom moest Uzzia in afzondering leven in een huis
buiten de stad omdat lepra besmettelijk is. Video in het engels
'God Turns An Arrogant King Into a Leper' (1m48). Link youtube

PSALM 138
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Kunst tip: De psalmist David, door Dante Gabriel Rosetti, 185801864.
rechter doek van een drieluik, Llandalff Cahedral Wales. Link oxfordshire_church

PSALM 138
1 Van David.

Ik wil u loven met heel mijn hart,
voor u zingen onder het oog van de goden,
2 mij buigen naar uw heilige tempel,
uw naam loven om uw liefde en trouw:
grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam.
3 Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt.

4 Laten alle koningen op aarde u loven, HEER,
zij hebben de beloften uit uw mond gehoord.
5 Laten zij de wegen van de HEER bezingen:
‘Groot is de majesteit van de HEER.
6 De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om,
de hoogmoedige doorziet hij van verre.’

7 Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven,
u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden,
uw rechterhand brengt mij redding.
8 De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst NBV Psalm 1

Liever luisteren?
voorleesbijbel of downloadbijbel
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Oud Katholieke Kathedrale Kerk van Ste. Gertrudis,
Willemsplantsoen 2, 3511 LA Utrecht (vlakbij CS)
Tijd: 10.00 uur, celebrant Bernd Wallet
Link utrecht.okkn

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek voor de Gereformeerde kerk van Capelle op Oudjaar 2009,
door C. van Dusseldorp met muzikale insteek. Link gkvcapelle

Op You Tube: Hands in the Air by Girl Talk (1m02)
Link youtube

Op Genevan Psalter: Heel veel Nederlandse psalmen. Psalm 138
in het engels gezongen (zonder plaats. tijd of kerkvermelding).
Link genevanpsalter

LUCAS 16:1-17
Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament
In Lucas 16:9-13 komt het begrip mammon voor, als afgod en
symbool voor "beheerst worden door geld". Het woord Mammon
is Syrisch en betekent geld of rijkdom, maar rijkdom die als 'een
god vereerd' wordt. In de Willibrord vertaling uit 1978 is Mammon
vertaald als geldduivel. De uitdrukking "de mammon dienen"
betekent in de Nederlandse taal: "geldzuchtig zijn". (bron:
Wikipedia)

Mammon komt vier keer in de Bijbel voor: In Matteüs 6:24
"Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de
tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en
de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de
mammon." Bij Lucas 16 komt de tekst drie keer voor, in de
tekst voor deze zondag, r 9, 11 en 13.

Kunst tip: De Mammon, een schilderij uit 1885 van de Engelse,
Victoriaanse symbolist George Frederic Watts (1817-1904).
Schilder en beeldhouwer van oa. allegorisch werk.
Link georgefredericwatts

Lucas 16:1-17
Rijkdom en gerechtigheid

1 Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man
die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn
eigendommen verkwistte.
2 De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem:
“Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer,
want je kunt niet langer rentmeester blijven.”
3 Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn
heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en
voor bedelen schaam ik me.
4 Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de
mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij
bij hen thuis ontvangen.
5 Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich.
De eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?”
6 “Honderd vaten olijfolie,” antwoordde de schuldenaar. De
rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw schuldbewijs, ga zitten
en maak er gauw vijftig van.”
7 Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel
bent u schuldig?” “Honderd balen graan,” luidde het antwoord.
De rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van”
8 En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had
gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer
met elkaar om dan de kinderen van het licht.
9 Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse
mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen
wanneer de mammon er niet meer is.
10 Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als
het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook
oneerlijk als het om veel gaat.
11 Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse
mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen
toevertrouwen?
12 En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander
toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt?
13 Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste
haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan
de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én
de mammon.’
14 De farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en
ze haalden honend hun neus voor hem op.
15 Maar Jezus zei tegen hen: ‘U wilt bij de mensen altijd voor
rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen
in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God.
16 De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien
wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met
klem genodigd binnen te komen.
17 Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar
één tittel van de wet wegvalt.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Lucas 16

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Rooms Katholieke parochie Sint Maarten, meerdere locaties in
Maarn, De Sint Theresia Parochie, Amersfoortseweg 48 Maarn.
Tijd: 11.00uur (startzondag), voorganger ds. Simon Dingemanse
Link parochie-sintmaarten
Link Maarn Maarn

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Jan Haveman, te lezen en te beluisteren op zijn eigen
website. Preek voor de Open Poort in Hattem-Noord een
Gereformeerde Kerk(en) Vrijgemaakt. Voor 1-3-09 titel: Jezus
Vader is ook mijn Vader! Link janhaveman

Preek met uitleg van de acties van de rentmeester door jeugd
vereniging theofilus van de Nederlands Gereformeerde Kerk van
Schiedam. Link theofilus

Op You Tube: De onrechtvaardige rentmeester door leerlingen
van het Greidanus College in Zwolle (10m07) Link youtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en
het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat
Jezus heeft geleerd. Deze keer de Italiaanse versie:

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome;
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.

Bron: pater

VOLGENDE WEEK
26 september, tweede zondag van de herfst

Amos 6:1-10
Psalm 146
Lucas 16:19-31

woensdag 8 september 2010

12 september 2010, de 13e van de zomer en 15e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
De teksten gaan over dwaling en inkeer, het is de Zondag van het verlorene (Lucas 15) ... Over de vreugde over het berouw van de zondaar, het geredde lam en de terug gevonden drachme.

Kunst tip: Gorecki's 3e Symphony of Sorrowful Songs" Lento e Largo gezongen door sopraan: Isabel Bayrakdaraian, Sinfonietta Cracovia, gedirigeerd door John Axelrod. De muziek is hier gebruikt voor de film "HOLOCAUST - A Music Memorial Film from Auschwitz". De eerste muziek uitgevoerd in 'Toten Anlage' Auschwitz sinds 1945. (9m11)
Op You tube youtube

De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Was betrübst du dich, mein Herz" (BWV 138), 'Was Gott tut, das ist wohlgetan' (Koraal-cantate BWV 99) en 'Jauchzet Gott in allen Landen' (BWV 51). Nb De cantates horen bij Mattheüs: 24-24 de Bergrede.

Op You Tube: J. S. Bach Cantata "Was Gott tut, das ist wohlgetan" BWV 99 (7min, 1van3) Cantata voor elke gelegenheid, de tekst is gebaseerd op zes hymne verzen van Samuel Rodigast, 1674. Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman. Link youtube

TEKSTEN
Exodus 32:7-14
Psalm 51
Lucas 15:1-10

EXODUS
Exodus is het tweede boek van het Oude Testament. Exodus betekent uittocht en vertelt het verhaal van de uittocht van de Joden uit Egypte naar het beloofde land Israel onder leiding van
Mozes. Hier het bekende verhaal van de aanbidding van het gouden kalf, God's boze reactie en Mozes listige antwoord (r12).

Kunst tip: In het graf van Toetanchamon is een beeldje van een gouden kalf gevonden, volgens Max Meesters een afbeelding van de Godin Isis of Hathor, de moedergodin van Egypte. Link neb-maat-re

Exodus 32:7-14
(Het gouden stierkalf) ...

7 De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga terug naar beneden, want jouw volk,
dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich.
8 Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb.
Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield,
er offers aan gebracht en gezegd: “Israël, dit is je god,
die je uit Egypte heeft geleid!”’
9 De HEER zei verder tegen Mozes: ‘Ik weet hoe onhandelbaar dit
volk is.
10 Houd mij niet tegen: mijn brandende toorn zal hen verteren.
Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen.’
11 Mozes probeerde de HEER, zijn God, milder te stemmen: ‘Wilt u
dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, HEER, dat u met
sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd?
12 Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: “Hij heeft hen bevrijd om hen
in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de
aarde weg te vagen”? Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil
over uw volk te brengen!
13 Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël, aan wie u
onder ede deze belofte hebt gedaan: “Ik zal jullie zo veel
nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn, en het hele
gebied waarvan ik gesproken heb zal ik hun voor altijd in bezit geven.”
14 Toen zag de HEER ervan af zijn volk te treffen met het onheil
waarmee hij gedreigd had.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net
Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Exodus is het tweede boek van het Nieuwe Testament

Suggestie van Roel Bosch bij Exodus 32:10
Houd mij niet tegen; mijn brandende toorn zal hen verteren.

God geeft het op. Die vele brave schapen,
de grote massa kiest het slechte pad.
Hij gaat voor één alleen,
de Mozes die hij koos, de rest zoekt het maar uit.
Totdat die ene omkeert en de grote rest benoemt,
al net als hij de zwervers die niet leven kunnen zonder God.
God geeft niet op. Hij dankt de mens
die instaat voor de ander.
God, houd ons vast, verzworven in fatsoen of onfatsoen.
En lach om ons.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist. Link noorderlichtgemeente

Liever live?
Samen op Weg (Protestante) kerk Didam, Torenstraat 10, 6942 Didam. Tijd: 10uur, Dienst Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem Link sowdidam Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek over alle drie teksten die op het leesrooster staan van Anne Kooi op justitie website gevangenispredikant over bekering Link gevangenispredikant

Op You Tube: in het engels: Hip Bible Stories The Golden Calf Exodus 32: Moses climbs Mt. Sinai to receive the Ten Commandments, but during his absence, the the Israelites decide to create an idol. Vreselijk geluid, leuk accent. (1m52) Link youtube
PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Psalm 51 is de vierde van zeven boetepsalmen.In de eerste regel staat al waar de psalm voor is: inkeer na overspel. Een psalm van David, 2 toen de profeet Natan hem had bezocht, nadat hij met Batseba geslapen had.
Ter Linden schrijft in 'Het verhaal gaat', dl 3, blz 38: Hij vlucht niet in ontkenning maar belijd openlijk schuld.

Kunst tip: uit de "Très Riches Heures du Duc de Berry" 1485-1489, door Jean Colombe, de boetedoening van David. Verlucht getijdenboek nu in het Musée Condé, Chantilly, Frankrijk.
Link biblical-art

PSALM 51
1 Voor de koorleider.
Een psalm van David, 2 toen de profeet Natan hem had bezocht,
nadat hij met Batseba geslapen had.

3 Wees mij genadig, God, in uw trouw,
u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,
4 was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.

5 Ik ken mijn wandaden,
ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,
6 tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd,
ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen.

Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn
en uw oordeel zuiver.
7 Ik was al schuldig toen ik werd geboren,
al zondig toen mijn moeder mij ontving,
8 maar u wilt dat waarheid mij vervult,
u leert mij wijsheid, diep in mijn hart.

9 Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein,
was mij en ik word witter dan sneeuw.
10 Laat mij vreugde en blijdschap horen:
u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.
11 Sluit uw ogen voor mijn zonden
en doe heel mijn schuld teniet.

12 Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
13 verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw heilige geest niet van mij weg.
14 Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.

15 Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren,
en zullen zondaars terugkeren tot u.
16 U bent de God die mij redt,
bevrijd mij, God, van de dreigende dood,

Ook mogelijk is de vertaling: ‘van bloedschuld’, of: ‘van bloed
[van offers]’.

en ik zal juichen om uw gerechtigheid.
17 Ontsluit mijn lippen, Heer,
en mijn mond zal uw lof verkondigen.

18 U wilt van mij geen offerdieren,
in brandoffers schept u geen behagen.
19 Het offer voor God is een gebroken geest;
een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten.

20 Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed,
bouw de muren van Jeruzalem weer op.
21 Dan zult u de juiste offers aanvaarden,
offers in hun geheel verbrand, dan legt men stieren op uw altaar.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Ik kon geen - zelfs geen RK parochie- vinden die de psalm aankondigt op haar website. Daarom een lezing over de uitleg van psalm 51 door Johannes Calvijn - een Protestantse kerkhervormer en kerkvader - uit 1577. Door J. Hoek 2008 in het reformatorisch dagblad. Link refdag
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek voor 'de' Thomaskerk, 7 juli 2008, zonder de naam van de dominee. Link thomaskerk

Op You Tube: Sons Of Korah, zingen in het engels, Psalm 51 (8m01). Link youtube


LUCAS
Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament. Het verhaal/de gelijkenis van het verloren schaap dat gezocht en gevonden wordt is heel bekend (ook als kinderbijbel verhaal).
Een man gaat op pad om zijn zoekgeraakte schaap te vinden, een vrouw haar zoekt haar huis af op zoek naar de verloren drachme. Beiden verheugen zich bij hun (terug)vondst.

Kunst tip: Speculum Humanae Salvationis, de gelijkenis van de verloren drachme (zilverstuk) Duitsland(?) Keulen?; c. 1400-1500, nu in de Koninklijke Bibliotheek, Meermanno Westreenianum nr 10 C 23 39r. Link meermanno

Lucas 15:1-10
De zorg om wat verloren is
1 Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. 2 Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ 3 Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 4 ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? 5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 6 en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” 7 Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. 8 En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? 9 En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was.” 10 Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament

Liever live?
Protestantse Gemeente Vught Lambertuskerkgemeente, Helvoirtseweg 5, 5261 CA Vught.
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds.J.F. de Vlieger, muziek: Bart van Schaijk op piano. Link lambertuskerkvught De dienst wordt live uitgezonden door de IKON op radio 5 Link ikonrtv
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek over Lucas 15:1-10 van Ds. F.H. Blokhuis, Nederlands Gereformeerde Kerk in Schiedam.
Link ngk-schiedam

Op You Tube: The Lost Sheep animatie door Cole Philips (2m14). Link youtube Ook op You Tube: Parable of the Lost Sheep.mpg en free download in HD op www.max7.org.door (2m11). Link youtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van een kerkdienst is een gebed en deze keer uit de preek van de Thomaskerk een gebed van Maarten Luther, kerkhervormer en Protestants kerkvader.

Heer, richt mij op,
help mij
en schenk mij de kracht en de gave
dat ik het kan geloven:
een nieuw, rein hart
ben ik niet in staat te maken –
het is uw schepping, uw werk.

Zoals ik de zon en de maan
niet kan maken,
zodat ze opgaan
en helder aan de hemel schijnen,
zo min slaag ik er in
een rein hart te hebben,
een vaste overtuiging,
en een sterk vertrouwen,
zó onwrikbaar,
dat ik niet wankelmoedig dub of twijfel
aan uw Woord.

Amen.

VOLGENDE WEEK
19 september, eerste zondag van de herfst

Amos 8:4-7
Psalm 138
Lucas 16:1-(8)17

woensdag 1 september 2010

5 september 2010, 12e van de zomer en 14e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers
horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
De zomer loopt af, de scholen en kerken beginnen weer, vaak met een speciale startzondagdienst: Kijk op startzondag2010

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe" (BWV 25), "Jesu, der du meine Seele (Koraalcantate BWV 78) en "Wer Dank opfert, der preiset mich" (BWV 17). Deze cantates horen bij Lucas 17:11-19; de genezing van tien melaatsen.

Op You Tube: Cantata "Es ist nichts Gesundes"BWV 25 - 1. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe (1/6) Amsterdam Baroque Orchestra, dirigent Ton Koopman. (5m07) Link youtube

TEKSTEN
Deuteronomium 30:15-20
Psalm 1
Lucas 14:25-33

Voor (oud) Katholieken is het de zondag van het discipelschap. De teksten gaan deze week (dan ook) over keuzes, keuze voor goed en kwaad, met impliciet de belofte van beloning en dreiging met straf in het Oude Testament en met (on)dubbelzinnige voorbeelden en harde keuzes in het Nieuwe Testament zie Lucas 14.

Kunst tip: Sandro Botticelli De kaart van de Hel, met verschillende lagen 'naar ernst van de zonde'. Tussen 1480 en 1490 nu in de Collectie van Vaticaanstad. Link wikipedia/Sandro_Botticelli

DEUTERONOMIUM 30:15-20
Deuteronomium is het vijfde boek van het Oude Testament. We lezen verder in de herhaling van de wetten en regels (deutero betekent letterlijk tweede) maar nu als samenvatting en minder concreet.

Kunst tip: Boomerang kaart van JOR ID, ontwerper jor-id Link Jor-id/werk/is-dit-de-goede-weg?

Deuteronomium 30
15 Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. 16 Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en  regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. 17 Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren,
18 dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van korte duur zijn. 19 Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, 20 door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’
De Nieuwe Bijbelvertaling ©2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst: biblija.net

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Deuteronomium is het vijfde boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
De (Protestantse) Grote Kerk, Kerkplein 15 Almelo Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. O. Mulder, lektor: dhr. Van der Woude met Heilige Doop. Link pga-grotekerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen januari ’10 door ds Dick Dreschler predikant gkv Beilen en Hooghalen. Link dickdreschler

Op You Tube: Barack Obama vertelt over zijn geloof en het begrip (choose) life ook in verband met abortus (vanwege de 'anti' campagne met deze slogan in de VS.) (1m47). Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Regel 3 heeft een (vage) parallel met Mattheus 7:17ev r17 Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten.

Kunst tip: PSALM 1, Qui au conseil des malins n’a esté op CD II Derde boek der Psalmen Davids voor het Sweelickmonument. Link jpsweelinck Luisteren sweelinck.radio4

PSALM 1
1 Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit, 2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.3 Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. 4 Zo niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. 5 Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. 6 De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood. 
De Nieuwe Bijbelvertaling ©2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Protestantse Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 14, Bussum Psalm 1: 1,2 en 3 als openingslied. Nb het is de 'centrum' kerk. Tijd: 10.00 uur, voorganger mw.ds. T. Werner met Kindernevendienst
en crèche (en om 11.45 uur Church2Day met Eric Velu, evangelisch) Link pknbussum
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds. R. Tigelaar voor de gemeente Hardenberg-Baalderveld Oost, 2nov2008 en ook huisbezoekthema geweest. Link GKVNoordfriesland

Op You Tube: Psalm 1 Herfst zonder bronnen, (3m44). Link youtube


LUCAS 14
We lezen verder over de uitnodiging van God en de 'prijs' die ervoor betaalt wordt r26 Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader ..... kan niet mijn leerling zijn. r33 wie geen afstand doet van al zijn
bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.

Kunst tip: In het Melisende Psalter, een verlucht manuscript van circa 1135 voor de kruisvaart naar Jerusalem. Folio 9v - The Harrowing of Hell. Link /Melisende_Psalter

LUCAS 14:25-33
Het volgen van Jezus

25 Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: 26 ‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. 27 Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. 28 Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de
kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? 29 Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen 30 en zeggen: “Die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet.” 31 En welke koning die eropuit trekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt? 32 Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. 33 Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. 34 Zout is iets goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? 35 Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’
De Nieuwe Bijbelvertaling ©2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net

Suggestie van Roel Bosch bij Lucas 14:30
.… maar het karwei afmaken kon hij niet

Wie niet begint maakt nooit iets af,
en niet geschoten altijd mis -
maar dit is anders, hier gaat het om meer.
Gaan op de tocht met hem is geen gezelschapspel,
geen tijdverdrijf of dagvulling.
Het is een albepalend levenspad,
voortdurend lettend op wat vrede dient,
wat zegen met zich meebrengt en wat vloek.
God, zegen mij, en houd mij op uw pad.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link noorderlichtgemeente

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse gemeente Meppel, Het Erfdeel Atalanta 2 Meppel Tijd: 10 uur, voorganger ds. F. Groen of ds. K. Stroop Link protestantsegemeentemeppel

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek door Niek Werkhoven 'Als het zo moet, hoeft het niet van mij' voor de Hooge Berkt, een christen gemeenschap in Bergeijk etc. Link hoogeberkt

Op You Tube: Joseph Shore, bariton zingt 'The Crossbearer' (4m20) Link youtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Vanwege alle harde keuzes deze keer het milde Gnostische Jezusgebed vertaald door Bram Moerland uit een Engelse versie van Neil-Douglas Klotz .

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

VOLGENDE WEEK
Exodus 32,7-14
Psalm 51
Lucas 15,1-10