woensdag 20 mei 2015

24 mei 2015, Pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt. Omdat ik al een cyclus heb meegelezen, lees ik nu uit het Alternatief leesrooster (als dat er is)

PERIODE
24 mei 2015, is het Pinksteren, de viering van de uitstorting van de Heilige Geest over de gelovigen. Het verhaal staat beeldend beschreven in Handelingen 2:1 dat op beide leesroosters staat. Ik citeer de belangrijkste regels: Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Kunst tip Hoogtepunten uit de collectie Middeleeuwse Handschriften van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag Link KB/hoogtepunten-uit-middeleeuwse-handschriften/Hemelvaart&Pinksteren

Website tip: Rituelen en tradities beschreven door Jef de Jager met een verluchting van Maria en de leerlingen uit een Middeleeuws manuscript. Religieuze pinkstervoorstelling met de duif en de vurige tongen boven de apostelen en Maria. Uit: Devotionale Abbatis Ulrici Rösch, 1472. Pinksteren Link jefdejager.nl/pinksteren Bron verluchting Heiligenlexikon.de


De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Erschallet, ihr Lieder” (BWV 172), ''Wer mich liebet, der wird mein Wort halten” (BWV 59), met dezelfde titel ''Wer mich liebet, der wird mein Wort halten” (BWV 74) en ''O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe'' (BWV 34)

De teksten horen bij Johannes 14:23-31a waarin Jezus de zending van de Heilige Geest belooft. r26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

Op You Tube: J.S. Bach Cantata (BWV 34) ''O ewiges feuer, o Ursprung der Liebe'' Derde deel (alt aria, soloist: Margot Oitzinger) uitgevoerd door de J. S. Bach Foundation of St Gallen onder leiding van Rudolf Lutz. (6m30) Link youtube

Of kijk op dit blog op 19mei13 naar Wer mich liebet, der wird mein Wort halten” (BWV 59) voor Pinksteren 1. Aria (Sopraan en Bas), Wer mich liebet, der wird mein Wort halten op 4m13 2. Récitatif (Sopraan) O, was sind das vor Ehren op 6m13 3. Koraal Komm, Heiliger Geist, Herre Gott op 7m50 4. Aria (Bas) Die Welt mit allen Königreichen op 10m23 5. Koraal Du heilige Brunst. Met sopraan Peter Jelosits (van de Wiener Sängerknaben), bas: Ruud Van der Meer en het Tölzer Knabenchor o.l.v. Gerhard Schmidt-Gaden en het Concentus musicus Wien olv Nikolaus Harnoncourt (Opname uit 1975). Geen video, het schilderij is Het Avondmaal van Salvador Dali uit 1955 (12m04).

Of kijk op dit blog op 27mei2012 naar 'Wer mich liebet, der wird mein Wort halten' (BWV 74) 7e Aria: 'Nichts kann mich erretten'. Dirigent Helmuth Rilling, Bach-Collegium Stuttgart, Hildegard Laurich (contralt) met de tekst in het Engels in beeld (5m48)

Of 12juni2011 naar "Erschallet, ihr Lieder" (BWV 172) door de Johann-Walter-Kantorei Kahla bij hun 60 Jarig jubileum. In de Stadtkirche in Kahla/Thür. (live maar nogal schril geluid, 5m04). Of “Erschallet,ihr Liederdoor het Leonhardt Consort met dirigent Gustav Leonhardt (4m09). Zonder beeld

NB Bach schreef ook cantates voor 2e en 3e Pinksterdag: Tweede Pinksterdag: Erhöhtes Fleisch und Blut (BWV 173), Also hat Gott die Welt geliebt (BWV 68) en Ich liebe den Höchsten von ganzen Gemüte (BWV 174). Derde Pinksterdag Erwünschtes Freudenlicht (BWV 184) en Er rufet seinen Schafen mit Namen (BWV 175)

Concert
3 keer cantate 34 ''O ewiges feuer, o Ursprung der Liebe'' en het Motet BWV 226 ''Der Geist hilft unser Schwachheit auf''. NB Een buitenkansje ik las ergens dat Motetten zelden meer worden uitgevoerd omdat ze zo moeilijk zijn, net nadat ik zelf een Motet had gehoord uitgevoerd door 2 professoren saxophone.
Vrij 22mei15 om 20uur in de Kruiskerk, Nieuwstad 5, Burgum;za 23mei15 om 15.30 uur, in de Der Aa-kerk, A-Kerkhof, Groningen;zo 24mei15 om 10uur, in de Lutherse Kerk, Haddingestraat 23, Groningen. Uitgevoerd door Tijmen Jan Bronda en het Luthers Bach Ensemble Link Luthers Bach Ensemble


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Genesis 11:1-9, Psalm 104:25-35, Handelingen 2:1-24 (het Pinksterverhaal) en Johannes 14:8-17

Op het Alternatief leesrooster staan Hooglied 4:12-5:1, Psalm 104:25-35 en het eerste deel uit Handelingen 2:1-11, het klassieke Pinksterverhala met de uitstorting van de Heilige Geest. Op zondag-27-mei-2012 Pinksteren lazen we ook al de combinatie van Handelingen 2 over Pinksteren en psalm 104.

HOOGLIEDHet Hooglied is het 22e boek van het Oude Testament, het is het 'Lied der Liederen', het mooiste lied en in de Joodse bijbel hoort het bij de Feestrollen. In het Engels wordt het the Song of Solomon (Salomo) genoemd. Vermoed wordt dat het (vele) liefdesliederen zijn die op bruiloften werden gezongen. Het zijn dialogen tussen 'hij' en 'zij', de 'meisjes' en 'broers'. In een preek las ik dat deze regels worden geassocieerd met de huwelijksvoltrekking in Hooglied 5.
Wij lezen in Hooglied 4 weer regels met een beeldtaal die nu zelden meer wordt gebruikt. Ook geografische vergelijkingen maar eerst fruit, flora en specerijen: 4:13 Aan jou ontspruit een boomgaard vol granaatappels, met een overvloed aan vruchten, hennabloemen, nardusplanten, 14 nardus en saffraan, kalmoes en kaneel, wierookbomen, allerlei soorten, mirre, aloë, balsems, allerfijnst. 15 Je bent een bron omringd door tuinen, een put met helder water, een bergbeek van de Libanon.

Kunst tip: Een tekening van de Nardusplant, een bloeiende grassoort. Zonder de kunstenaar of toelichting op Link Bijbelaantekeningen/Hebert-collectie/Nardus

Hooglied 4:12-5:1
uit het
Hooglied, van Salomo.
12 Zusje, bruid,
een besloten hof ben jij,
een gesloten tuin,
een verzegelde bron.
13 Aan jou ontspruit een boomgaard vol granaatappels,
met een overvloed aan vruchten,
hennabloemen, nardusplanten,
14 nardus en saffraan, kalmoes en kaneel,
wierookbomen, allerlei soorten,
mirre, aloë, balsems, allerfijnst.
15 Je bent een bron omringd door tuinen,
een put met helder water,
een bergbeek van de Libanon.

Zij
16 Ontwaak, Noordenwind! Kom, Zuidenwind!
Waai door mijn hof,
laat zijn balsems geuren.
Mijn lief moet in zijn hof komen,
laat hij daar zijn zoete vruchten proeven.

Hooglied 5
1 Hier ben ik in mijn hof,
zusje, bruid van mij.
Ik pluk mijn mirre en mijn balsem,
ik eet mijn honing uit mijn honingraat,
ik drink mijn melk en mijn wijn.

Meisjes
Eet, vriend en vriendin!
Drink, en word dronken van liefde!

Liever luisteren?
Hanny de Jong, Opbouwwerkster uit Dordrecht. Op voorleesbijbel1 en voorleesbijbel2. Of ga naar downloadbijbel Hooglied is het 22ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestants Voorschoten, Dorpskerk: Kerkplein 2, Voorschoten. Tijd: 10uur, voorganger ds. Hanna Smit. Hooglied 4:12-5:1 en Handelingen 2:1-13. De geliefde hoopt dat de noorden- en zuidenwind komen om de geuren van liefde los te waaien. Liefde vraagt om beweging, kan niet stilstaan! Ook in de Handelingenlezing komt de wind om de leerlingen los te waaien. Gods liefde gaat op het waaien van de wind de wereld in. De cantorij zingt deze zondag delen uit het Pinksteroratorium van Marijke de Bruijne, muziek die aan de Handelingenlezing beweging meegeeft. Doopdienst: Aan drie mensen hopen wij de doop te bedienen, twee kinderen: Daniël Adriaan Guldemond en Finn Koenen en een volwassene: Miranda den Heijer. Mensen aan wie God zelf het waaien van de Geest toezegt opdat liefde in hun leven kansen krijgt. Link voorschoten.protestantsekerk.net
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek J.C. Vaessen over Hooglied-4:dronken van liefde en 5:1 en Handelingen 2:1-12 voor Pinksteren. ''Dronken van liefde?
Word dronken van liefde. Daartoe roept het Woord van God ons vanmorgen op. Tja is dat niet een beetje veel van goede. En is dat nou wel zo’n gezonde toestand? Dronken mensen zijn nou niet bepaald de meest plezierige mensen om mee om te gaan. Nee dominee, hoor ik u zeggen, u neemt het veel te letterlijk. Dronken is hier veel meer geestelijk bedoeld. Oh? Ik dacht dat het in Hooglied toch echt ging om de lichamelijke liefde – en alles wat daar bij hoort – tussen man en vrouw. Daar kunnen we na al die weken waarin we ons in de kerkdiensten met het Hooglied hebben bezig gehouden toch echt niet meer omheen. Het is echt niet alleen maar geestelijk bedoeld. Dronken zijn van liefde raakt je hele wezen. Lichaam en ziel. Maar wat wordt er dan toch mee bedoeld, als het niet alleen maar geestelijk opgevat moet worden?''
Link: jcvaessen/hooglied:4 dronken van liefde

Op You Tube: In het Engels Brad leadership director van The Well Community uit een serie uitleg/preken over over de Song of Songs. Dit deel over intimiteit gaat over 4:1-5:1. (42m29) NB De introductie is ook leuk. Link: thewellcommunity/song-of-solomon-intimacy


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 104, een lofpsalm op de Schepping en de gaven van God, letterlijk en figuurlijk. De psalm roept ook op tot loven. In het Joods is er ook maar een woord voor levensadem en de adem van God. In het Latijn heet de psalm (denk ik) benedicite Domino

Foto met boodschap tip: foto uit de tuin van Dinakar Konanur, Dinu's Eden in Mysore in India. Met interview in het Engels. cubits.org/whoswhospotlight Link: Cubits

PSALM 104
25 Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt.
Daar wemelt het, zonder tal,
van dieren, klein en groot.
26 Daar bewegen de schepen zich voort,
daar gaat Leviatan, door u gemaakt om ermee te spelen.

27 En allen zien ernaar uit
dat u voedsel geeft, op de juiste tijd.
28 Geeft u het, dan doen zij zich te goed,
opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd.
29 Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst,
ontneem hun de adem en het is met hen gedaan,
dan keren zij terug tot het stof dat zij waren.
30 Zend uw adem en zij worden geschapen,
zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.

31 De luister van de HEER moge eeuwig duren,
laat de HEER zich verheugen in zijn werken.
32 Hij richt zijn oog op de aarde en zij beeft,
hij raakt de bergen aan en zij stoten rook uit.
33 Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef,
een lied voor mijn God zolang ik besta.
34 Moge mijn lofzang de HEER behagen,
zoals ik mijn vreugde vind in hem.
35 Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen,
onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan.
Prijs de HEER, mijn ziel.
Link naar de tekst: Jongerenbijbel/Psalm104

Liever luisteren?
Robert-Jan van Amstel uit Rotterdam, Predikant GK Rotterdam-Lombardijen op voorleesbijbel/ ''Dit initiatief om de Bijbel integraal te lezen vind ik geweldig. Graag wil ik er mijn steentje aan bijdragen''. Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
PG de Rank, Eugenie Previnaireweg nr 14, Nieuw Vennep.Tijd 9.30-10.30, voorganger nb Link PGdeRank/het-is-pinksteren Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek Rutger Heij, predikant voor de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) de Schuilhof in Zeewolde. Upload van 25augustis 2013. Over psalm 104: ''God prijzen omdat je vreugde vindt in hem. ''... genieten kan ik best. Genieten van vakantie met mijn gezin maar ook genieten van mijn werk. Genieten van een fietstocht of een wandeling. Genieten van de tuin. Genieten van de contacten met mensen. Genieten van een goed glas wijn. Maar ik vraag mij af: geniet ik nou het meest van God? Ben ik blij met God, vind ik mijn vreugde in God? Geeft het mij een gevoel van geluk als ik aan Hem denk? Meet het maar af aan de mate van lofprijzing in je leven. Spontane lofprijzing... Link RutgerHeij/God-prijzen-omdat-je-vreugde-vindt-in-hem

Op You Tube: Surrayiv heeft beelden gezocht bij psalm 104 gezongen door Amy Grant (3m01) Link youtube


HANDELINGEN van de APOSTELEN
Handelingen is het 5e boek van het Nieuwe Testament. DE leerlingen worden apostelen door de uitstorting van de Heilige Geest. Het wordt levendig beschreven, eerst de aankondiging door heftig geruis en dan de vuurtongen met de geestesadem waardoor mensen met andere tongen gaan spreken.
Jezus heeft het al voorspeld in Handelingen 1:8 'Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ En in Johannes 16:12-13:12 Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. 13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

Kunst tip: Kerkramen van de St Lambertuskerk in Gemonde, Brabant. Op de website Kerkramen.nl Links: kerkramenl/Pinksteren2 en Kerkramen/Pinksteren1
Of zoek op www.kerkramen.nl + Pinksteren en dan afbeeldingen Link

Handelingen van de Apostelen 2:1-11
De komst van de heilige Geest1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’
Link naar de tekst: Jongerenbijbel/Handelingen/2

Liever luisteren?
Jan van Hemert uit Vlaardingen, Oud-docent Nederlands. (Doet mee om) Drie redenen: - Ik ben met de bijbel opgegroeid; - Als neerlandicus verheug ik me op de nieuwe vertaling; - voorlezen is één van mijn hobby's: sinds mijn pensionering lees ik al 5 jaar wekelijks voor op een basisschool. op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Handelingen is het 5e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
RK Elisabeth en Laurentius Kathedraal Rotterdam, Mathenesserlaan 305, Rotterdam. Tijd: 11uur, Celebrant Pastoor Chris Bergs, Diaken P. van Ruyven, Lector Gert Koren. Koor I.H.S.E. Latijnse viering met Nederlandse gezangen. Handelingen 2:1-11, Johannes 15 en brief aan de Galaten. Link KathedraalRotterdam.nl/Pinksteren-24-mei-2015
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Rens Kopmels (Dr. L. A. Kopmels) nu emeritus-predikant te Delft, waar hij van 1970 tot 1989 werkzaam was als studentenpredikant voor de Hervormde Kerk. Voor Pinksteren over Handelingen 2:1-11. ''En hoe horen wij, Judeeërs, hen dan spreken in onze taal van Gods grote daden, verricht aan en in Israël? Daarvan zijn ze buiten zichzelf van verbazing, van hun stuk gebracht.De reden van die grote verbazing ontgaat ons wellicht. Want is dat nu zo verbazingwekkend dat die mannen uit Galilea de taal van deze Judeeërs spreken? Nu, dat is het toch wel, want we moeten weten dat Galiléa in de Schriften ook wel 'het Galilea der heidenen' genoemd wordt. Het zijn daar geen echte Joden, géén 'nauwgezette mannen', maar het is een volkje, 'een schare die de Wet niet kent' en als ze hun daar mond opendoen 'verraadt (of openbaart) hun spraak' hen als zodanigen. En zelfs van Jezus heeft men zich afgevraagd: 'Kan er uit Nazareth iets goeds komen?' Link renskopmels

Op You Tube: Kari Jobe - Holy Spirit (Live) featuring Cody Carnes from the Album Majestic. (9m56) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor een gedicht/gebed van Ina Emmink voor Pinksteren en een overdenking dvan ds Inge Hoek van Protestants Nieuwegein.

NB De Protestantse Kerk heeft een Nieuw Handboek voor Gebed uitgegeven: boekencentrum Inkijken pag. 1-16 op issuu

Vuur en VlamHeer, Uw adem
geeft ons
nieuwe levenskracht,
door Uw macht!
Zet ons in
Vuur en Vlam
Heer, door
Uw Heilig Woord.
Laat ons danken
voor Uw Geest
op dit Pinksterfeest!

Bron: fran.sneeknet


Overdenking
voor
Pinksteren

Wat er precies gebeurde weet niemand.
Ja, het leek alsof er een wind opstak
En ja, het leek alsof de leerlingen in
vuur en vlam stonden.
En ook, zo dat iedereen het kon begrijpen:
ze waren niet meer aangeslagen
eerder opgewekt
en met een enthousiasme
dat aanstekelijk was
vertelden ze over Hem
die er niet meer was,
maar toch ook weer wel,
en die zij kenden
als van hogerhand gegeven.
Vanaf dat moment
waren zij geen leerlingen meer
maar zelf de voorgangers
naar een andere wereld.
Volwassen en handelingsbekwaam
volgens het bevoegd gezag
van Gods liefde.
U denkt misschien:
Dat was toen en eenmalig
en uniek en voorbij.
Maar nee, het was anders:
De wind die toen opsteeg
bleef wervelen en aanjagen
en het vuur dat toen ontstak
doofde nooit.
Het ging van hart tot hart
van mond tot mond
en naar alle streken en talen
door de tijden heen
tot hier bij ons.
En met Pinksteren kan het zomaar
weer gebeuren
Dat de wind opsteekt.

Ds. Inge Hoek
Bron: PKNNieuwegein


VOLGENDE WEEK
31 mei 2015, is het de 1e zondag na Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest en een van de hoogfeesten in de Christelijke Kerk. Het is dan weer een Hoogfeest en wel van Trinitatis: de Drie eenheid van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Exodus 3:1-6, Psalm 93, Paulus brief aan de Romeinen 8:12-17 en het Evangelie van Johannes 3:1-16.

Op het Alternatief leesrooster staat niets, ik weet nog niet wat ik lees.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.comwoensdag 13 mei 2015

17 mei 2015, 7e van Pasen, Exaudi of Wezenzondag

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt. Omdat ik al een cyclus heb meegelezen, lees ik nu uit het Alternatief leesrooster (als dat er is)

PERIODE
17 mei 2015 is het 7e zondag van Pasen. De zondag heet 'Exaudi' van exaudivit: Latijn voor hij (ver)hoorde naar psalm 3:5 (of psalm 27:7)

5 Roep ik tot de HEER om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. (Nieuwe Bijbelvertaling)
5 Voce mea ad Dominum clamavi ; et exaudivit me de monte sancto suo (
Vulgaat 4e 5e Eeuwse bijbel in het Latijn).
De zondag wordt ook Wezenzondag genoemd omdat deze tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren ligt. De naam is ontstaan doordat men in de liturgie op de veertigste dag na Pasen gedenkt en viert dat Jezus naar de hemel gegaan is. Op de vijftigste dag viert men Pinksteren waarmee men de uitstorting van de Heilige Geest gedenkt. Centrale tekst uit de bijbel is Johannes 14 vers 18: Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Deze zondag ligt tussen het vertrek en de komst en vandaar de naam Wezenzondag. Bron: Wikipedia.

De Bach cantaten voor deze zondag zijn "Sie werden euch in den Bann tun" (BWV 44) en ook "Sie werden euch in den Bann tun" 2 (BWV 183). De cantates horen bij Johannes 15: 26-16:4 met de Afscheidsrede van Jezus bij het laatste avondmaal.

Op You Tube: Johann Sebastian Bach 'Sie werden euch in den Bann tun' (BWV 44) uitgevoerd door Collegium Vocale onder leiding van
Philippe Herreweghe. Solisten: Barbara Schlick, sopraan; Catherine Patriasz, alt (countertenor); Christoph Pregardien, tenor. Peter Kooy, bas.

Duet Tenor en Bas: Sie werden euch in den Bann tun
Koor:
Es kömmt aber die Zeit
Aria Alt:
Christen müssen auf der Erden Christi wahre Jünger sein
Koraal Tenor:
Ach Gott, wie manches Herzeleid
Recitatief Bas:
Es sucht der Antichrist
Aria Soprano:
Es ist und bleibt der Christen Trost
Koraal:
So sei nun, Seele, deine.
(17m53) Link youtube

Of op 1juni2014 naar J.S. Bach (1685-1750) Arrangement van Mike Magatagan van de 4e aria van "Sie werden euch in den Bann tun" 2 (BWV 183) voor Engelse Hoorn, Hobo en strijkers (2 Violen, Altviool en Cello). Met uitgebreide toelichting ook door de arrangeur. (4m05)

Of op 12mei2013 naar J.S. Bach (1685-1750) "Sie werden euch in den Bann tun" (BWV 44) Nikolaus Harnoncourt en het Concentus Musicus Wien in de Bach cyclus the sacred works met Gustav Leonhardt in hun (17m30)

Kijk op 20mei12 naar J.S. Bach (1685-1750) 'Sie werden euch in den Bann tun' (BWV 183) (16m30) met de complete tekst die hoort bij Johannes 16. Uitvoerenden zijn Sir J.E. Gardiner en het Monteverdi Choir (16m32).

Of kijk op dit blog op 5juni2011 naar JS Bach BWV 44 "Sie werden euch in den Bann tun" deel 1 en 2 door het Belfast Bach Consort at St Thomas' (Ierland) op May 15, 2011. (5m11)


Concert
zo17mei15 om 11.30uut in de Koogerkerk, Koog 30 in Zuid-Scharwoude. JS Bach "Sie werden euch in den Bann tun" (BWV 44), uitgevoerd door Gerard Leegwater en het Collegium Vocale Camerata. Link Kooger Kerk


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Exodus 19:1-11, Psalm 68:1-14 (Psalm 1), 1 Johannes 5:9-15 en Johannes 17:14-26. Dat las ik op 20mei12, Exaudi.

Op het alternatief leesrooster staan Hooglied 5:9-6:3, Psalm 148 en 1 Johannes 5:9-15. Dat lees ik.

We lezen dus weer uit het Hooglied, maar gaan een stukje terug en vooruit in de 1e brief van Johannes. Door het Hooglied 6:r2 waarin het meisje haar lief in de tuin bezingt wordt de link gelegd met het Johannes evangelie waarin Maria zoekt naar Jezus. Zie hiervoor de Kunst tip (en bezoek de expo in de Domkerk tot 26 mei). De psalm is een lofpsalm en de 1 Johannes tekst gaat over echt leven door te geloven en het eeuwige leven.


HOOGLIEDHet Hooglied is het 22e boek van het Oude Testament, het is het 'Lied der Liederen', het mooiste lied en in de Joodse bijbel hoort het bij de Feestrollen. In het Engels wordt het the Song of Solomon (Salomo) genoemd. Vermoed wordt dat het (vele) liefdesliederen zijn die op bruiloften werden gezongen. Het zijn dialogen tussen 'hij' en 'zij', de 'meisjes' en 'broers'.
Wij lezen Hooglied 5:9-6:3 en in de laatste regels staat regels die mooi passen bij Wezenzondag, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. 
 
r1 Waar is je lief naartoe gegaan, mooiste van alle vrouwen, waar is je lief naartoe gegaan? Laten we hem samen zoeken. Zij 2 Mijn lief is naar zijn tuin gegaan, naar zijn balsemtuin beneden. Daar wil hij weiden, daar wil hij lelies plukken. 3 Ik ben van mijn lief, en mijn lief is van mij. Hij weidt tussen de lelies.

Kunst tip: in de Domkerk, Domplein in Utrecht is nog even tot 26 mei 2015 een tentoonstelling rond het Hooglied: 'Vroeg in de morgen'. Dagelijks van 11-17. Het zijn de oorspronkelijke illustraties voor een bijzondere uitgave van het Hooglied (2004) van de Israëlische kunstenares Lika Tov. Er zijn ook voorbeelden te zien van Christelijke kunstwerken, waarin elementen uit het Hooglied verbonden worden met Maria Magdalena en met Mariadevotie. Want het Hooglied wordt ook geïnterpreteerd wordt als een “Paashymne … , bruiloftslied …., lied van Maria Magdalena ….., lied van de verliefde Kerk ….., lied voor vandaag ….., lied over de eeuwige liefde” (pater Rufíno Maria Grández ofmcap). …

De interpretatie, combinatie van (Beloken) Pasen en Hooglied is ontstaan door het evangelie van Johannes waarin Maria Magdalena het lege graf ontdekt en tegen de engelen zegt “Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naar toe hebben gebracht” en Jezus -die ze niet herkent- vraagt “Als u hem hebt weggehaald, vertel mij dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen”.  In het Hooglied 3:1-4 stat 's Nachts in mijn slaap zoek ik mijn lief. Ik zoek hem maar ik vind hem niet. ….. De wachters vinden mij op hun ronde door de stad. ‘Hebben jullie mijn lief ook gezien?’.

Hierdoor wordt een parallel gezien tussen het zoeken en vinden van de geliefde in het Hooglied en de ontmoeting van Maria Magdalena en Jezus in de graftuin. Hooglied 6:2Mijn lief is naar zijn tuin gegaan, naar zijn balsemtuin beneden”. Bron: Domkerk/exposities Link Domkerk/Hooglied

Hooglied 5:9-6:3
uit het
Hooglied, van Salomo

De Meisjes
9 Wat heeft jouw lief meer dan een ander,
mooiste van alle vrouwen?
Wat heeft jouw lief meer dan een ander,
dat je ons dit zo bezweert? 

Zij
10 Mijn lief glanst en schittert,
hij steekt boven duizenden uit.
11 Zijn hoofd is van goud, het zuiverste goud,
zijn lokken zijn als dadeltrossen, ravenzwart.
12 Zijn ogen zijn als duiven
bij een stromende beek,
die baden in water,
die gedompeld zijn in melk.
13 Zijn wangen zijn als balsemtuinen,
die overheerlijk geuren.
Zijn lippen zijn als lelies,
die druipen van vloeiende mirre.
14 Zijn armen zijn als staven van goud,
met turkoois bezet.
Zijn buik is als een schijf van ivoor,
versierd met saffier.
15 Zijn benen zijn als zuilen van albast,
op voetstukken van zuiver goud.
Zijn gestalte is zo fier als een ceder van de Libanon.
16 Zijn mond is zoet,
aan hem is alles begeerlijk.
Dit is mijn lief, dit is mijn vriend,
meisjes van Jeruzalem!

Hooglied 6
1 Waar is je lief naartoe gegaan,
mooiste van alle vrouwen,
waar is je lief naartoe gegaan?
Laten we hem samen zoeken. 

Zij
2 Mijn lief is naar zijn tuin gegaan,
naar zijn balsemtuin beneden.
Daar wil hij weiden,
daar wil hij lelies plukken.
3 Ik ben van mijn lief,
en mijn lief is van mij.
Hij weidt tussen de lelies.

Liever luisteren?
Hanny de Jong, Opbouwwerkster uit Dordrecht. Op voorleesbijbel of ga naar downloadbijbel Hooglied is het 22ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Domkerk Utrecht, Domplein, Utrecht. Tijd: 10.30 uur, voorganger ds NS de Jong-Dorland. Hooglied 5:9-6:3 en 1 Johannes, maar psalm 27. Ook Johannes 17:14-26. Link Domkerk/Erediensten
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. NB Deze regels van het Hoogleid staan ook op het Bijbelleesrooster van het Nederlands BijbelGenootschap.

Preek van J.C.Vaessen voor Gasselte op 9sept07 over Hooglied 6 de balsemtuin. … Mannen en vrouwen gaan elkaar om hun anderszijn waarderen, respecteren, liefhebben en verrijken. Andersdenkenden worden niet om zeep gebracht maar gehoord. De liefde van God gaat als een lieflijk suizende Christuskracht door de wereld, dwars door alle muren heen die mensen tussen elkaar optrekken en inspireert mensen tot fantastische avonturen en grootse ondernemingen, waar we allemaal wat aan hebben.... Link: jcvaessen/hooglied-6-de-balsemtuin

Op You Tube: Volgens dit filmpje op You Tube wordt de profeet Mohammed genoemd in het Hooglied 5:16 (2m07) Link: youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 148, een lofpsalm. In het Latijn heet de psalm Laudate Dominum, loof de Heer.

De psalm wordt vaak aan de Schepping gekoppeld Genesis 1, bijvoorbeeld door r4 r:4 loof hem, hoogste hemelen, water boven de hoge hemel. En Genesis 1:7 En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Ook aan de bijzondere positie van (het volk van) Israël en dat past dan weer bij de regels uit Johannes over het volk van God.

Kunst tip: Handgeschreven en verlucht regel 1-4 van Psalm 148 in het Engels. Posted by Jen Psalm 148:1-4 Link: AnAngelaDay

PSALM 148
1 Halleluja!
Loof de HEER, bewoners van de hemel,
loof hem daar in de hoogten,
2 loof hem, al zijn herauten,
loof hem, heel zijn engelenmacht.
3 Loof hem, zon en maan,
loof hem, heldere sterren,
4 loof hem, hoogste hemelen,
water boven de hoge hemel.
5 Laten zij loven de naam van de HEER:
op zijn bevel zijn zij geschapen,
6 hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd,
hij stelde een wet die nooit zal vergaan.
7 Loof de HEER, bewoners van de aarde,
zeemonsters en oceanen,
8 vuur en hagel, sneeuw en rook,
stormwind die doet wat hij zegt.
9 Alle bergen en heuveltoppen,
hout dat vrucht draagt, alle ceders,
10 dieren van het veld en dieren in de wei,
alles wat kruipt en op vleugels gaat.
11 Koningen van de aarde en alle naties,
vorsten en alle leiders van de aarde,
12 jonge mannen en jonge vrouwen,
oud en jong tezamen.
13 Laten zij loven de naam van de HEER,
alleen zijn naam is hoogverheven,
zijn luister gaat aarde en hemel te boven.
14 Hij verhoogt het aanzien van zijn volk,
de roem van al wie hem trouw zijn,
het volk van Israël, dat hem nabij is.
Halleluja!

Link naar de tekst: Jongerenbijbel/Psalm148

Liever luisteren?
Lenie Drost uit Strijen, Zorgteammanager op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Niet gevonden, kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van DS Kohlbrugge (1801-1875) over Psalm 148 r:11-12 anno in een boek met verzamelde preken. Link Theologienet.nl/Kohlbrugge Schriftverklaring Psalmen (pdf, 202 pag.)

Op You Tube: Het Mormon Tabernacle Choir zingt Gustav Holst's arrangement van 'Psalm 148' (5m35) Link youtube
en Sequentia (Benjamin Bagby, director) and Dialogos (Katarina Livljanić, director) zingen het Middeleeuwse "Laudate dominum de caelis" (Psalm 148) London.
Laudate dominum (psalmody "alleluiaticum") ''North of the Alps and even on the Iberian Peninsula, a curious ceremony was conserved: the alleluiaticum, in which the word 'alleluia' is sung as often as possible. This intense experience was placed just before the beginning of the penitential Lenten season (during which the 'alleluia' was not sung at all)." Bron: British Library, add. 30850, 11c (5m09) Link youtube


1 JOHANNES
1 Johannes is het 23ste boek van het Nieuwe Testament. Het is een tekst, geen echte brief, die wordt toegeschreven aan de apostel Johannes vanwege de overeenkomsten met de stijl van zijn evangelie. Omdat de tekst geen aanhef heeft, is niet zeker voor wie de boodschappen bedoeld waren. 

We slaan een stukje over en onze regels gaan over leven r12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven en het Eeuwige leven. 13 Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.

1 Johannes 5:9-15
9 Als we het getuigenis van mensen aannemen, zullen we zeker het getuigenis van God aannemen, dat zoveel meer gezag heeft, want het is het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. 10 Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. 11 Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Laatste opmerkingen13 Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God. 14 Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. 15 En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben.
Link naar de tekst: Jongerenbijbel/1

Liever luisteren?
Wil Noordergraaf, uit Rotterdam, Leerkracht op voorleesbijbel1 en voorleesbijbel2. Of ga naar downloadbijbel I Johannes is het 23ste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Almelo, Grote Kerk Almelo, Kerkplein, Almelo. voorganger, ds. Joop Mol, Bathmen. Lezingen: Hooglied 5:9-6:3; 1 Johannes 5:9-15; Johannes 17:14-26. Lied van de week: 692. Link PGA Grotekerk.nl/kerkdiensten Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek, meer een beschouwing, over de Johannes brieven door Ger de Koning Rotsvast uitgeverij Daniel in Oude Sporen 1 Johannes 5, pag. 99-108. Link Oudesporen (pdf, 174 pag.)

Op You Tube: In het Engels een beschrijving van de eerste brief van Johannes met uitleg (25m) Op 5m45 begint regel 9 Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor het gebed van JC Vaessen in zijn preek over het Hooglied 5:9-6:3 en de liefde

Lieve God,Dank U wel dat Uw liefde blijft bestaan, ook al treden wij Uw goede bedoelingen met gelaarsde voeten. Heer maak ons ervan bewust, dat U met Uw liefdevolle Geest wilt werken in de harten van mensen. Leer ons om dat wat wij van U kregen gewoon door te geven aan een ieder die ons pad kruist.

Help ons om met Uw liefde de kwaliteit van ons dagelijkse leven zo te vergroten, dat we met z’n allen weer nieuwe moed krijgen om aan nieuwe perspectieven handen en voeten te gaan geven. Laat ons zo groeien in geloof, hoop en liefde, dat zij een werkelijke kracht worden in het leven van alledag.

Wees met een ieder van ons voor wie het leven moeilijk is. We willen stil worden voor U en aan U voorleggen waar we zelf niet door heen komen. Neem uit ons weg wat het zicht op U blokkeert en help ons om onbevangen in de ruimte te gaan staan die U aan een ieder van ons hebt gegeven. Vul onze stilte met Uw warme nabijheid en geef ons vrede.

 


VOLGENDE WEEK
24 mei 2015, is het Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest en een van de hoogfeesten in de Christelijke Kerk.

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Genesis 11:1-9, Psalm 104:25-35, Handelingen 2:1-24 (het Pinksterverhaal) en Johannes 14:8-17

Op het Alternatief leesrooster staan Hooglied 4:12-5:1, Psalm 104:25-­35 en het eerste deel uit Handelingen 2:1-11


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com