dinsdag 27 januari 2015

1 februari 2015, Sexuagesima (4e zondag van de Epifanie)

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

PERIODE
1 februari 2015, is 4e zondag van de Epifanie, de openbaring dat Jezus de zoon van God is. Het is ook Septuagesima (Latijn: zeventigste) de eerste zondag van de Paaskring, 70 dagen vóór Pasen. Deze zondag wordt gevolgd door de twee andere zondagen van de voorvasten: Sexagesima, (60ste) Quinquagesima (50ste). Ze zijn een voorbereiding tot de veertigdaagse vastentijd (Quadragesima). Vandaar dat de liturgische kleur paars is en de vreugdezangen (Te Deum, Gloria en Alleluja) achterwege gelaten worden, behalve op heiligenfeesten die in deze periode voorkomen. Wikipedia.org/wiki/Septuagesima
Traditionele (Tridentijnse) Katholieken vieren deze dagen nog, sinds het Tweede Vaticaans Concilie werden de eerste drie zondagen van de voorvasten (Septuagesima, Sexagesima en Quinquagesima) niet meer opgenomen

De Bach cantaten voor deze zondag ''Nimm, was dein ist, und gehe hin'' (BWV 144), ''Ich hab in Gottes Herz und Sinn'' (koraalcantate BWV 92) en ''Ich bin vergnügt in meinem Glücke'' (BWV 84)


De teksten horen bij Matteus 20:1-16 met de Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) JS. Bach: Ich habe in Gottes Herz und Sinn (BWV 92, Cantata for Septuagesima). Amsterdam Baroque Orchestra & Choir onder leiding van Ton Koopman. Solisten: Deborah York, sopraan, Franziska Gottwald, alt, Paul Agnew, tenor en Klaus Mertens, bas. (29m20)
Coro:
Ich habe in Gottes Herz und Sinn
Recitativo (bass) e chorale:
Es kann mir fehlen nimmermehr!
Aria (tenor):
Seht, seht! wie reißt, wie bricht, wie fällt
Chorale:
Zudem ist Weisheit und Verstand
Recitativo (tenor):
Wir wollen uns nicht länger zagen
Aria (bass):
Das Brausen von den rauhen Winden
Chorale (choir) e recitativo (bass, tenor, alto, soprano):
Ei nun, mein Gott, so fall ich dir -- So spricht der Gott gelassne Geist
Aria (soprano):
Meinem Hirten bleib ich treu
Chorale:
Soll ich denn auch des Todes Weg
Link youtube

Op You Tube: J.S. Bach: Ich bin vergnügt mit meinem Glücke (BWV 84, Cantata for Septuagesima) uitgevoerd door Ensemble Sonnerie Monica Huggett en Nancy Argenta, sopraan. (13m43) Schitterende tekst lees de vertaling hier: Bach-cantatas/BWV84-Dutch

Aria:
Ich bin vergnügt mit meinem Glücke
Recitativo:
Gott ist mir ja nichts schuldig
Aria:
Ich esse mit Freuden mein weniges Brot
Recitativo:
Im Schweiße meines Angesichts
Chorale:
Ich leb indes in dir vergnüget Link youtube

Of kijk op dit blog op 9feb14 naar J.S. Bach (1685-1750) ''Nimm, was dein ist, und gehe hin” (BWV 144) Cantata for Septuagesima uitgevoerd door La Petite Bande onde leiding van Sigiswald Kuijken. Met Gerlinde Sämann sopraan, Petra Noskaiova alt, Christoph Genz tenor en Jan Van der Crabben bas. (13m18)
Coro:
Nimm, was dein ist, und gehe hin
Aria (alto):
Murre nicht, lieber Christ
Chorale: Was Gott tut, das ist wohlgetan
Recitativo (tenor):
Wo die Genügsamkeit regiert
Aria (soprano, oboe d'amore):
Genügsamkeit ist ein Schatz in diesem Leben
Chorale:
Was mein Gott will, das g'scheh allzeit

Of kijk op dit blog op 20feb2011 naar BWV 144 "Was Gott tut, das ist Wohlgetan" eigenlijk "Nimm, was dein ist, und gehe hin" zp zj zonder uitvoerenden, maar met tekst in Engels en Duits.

Concert tip
zo1feb15 om 19.30 uur in de Geertekerk, Geertekerkhof, Utrecht ''Ich bin vergnügt in meinem Glücke'' (BWV 84) Uitgevoerd door Gerrit Maas en het koor en orkest Bachcantatediensten. Link Utrechtse Bachcantatediensten


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan Deuteronomium 18:15-20, Psalm 111, (1Korintiërs 8:1b-13) en Marcus 1:21-28. dat las ik op 29jan12

Op het alternatief Leesrooster staat Paulus brief aan de Kolossenzen 2:6-19. We lezen dus verder na vorige week.


Brief van Paulus aan de Kolossenzen
De brief van Paulus is het 12e boek van het Nieuwe Testament. De brief is geschreven uit gevangenschap, maar onbekend is welke, dus waar en wanneer. De brief is geschreven aan de gemeente in Kolosse in Turkije: in r1 de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. De brief komt van Paulus en Timotheüs (maar wordt gebracht door Tychikus).

Ik heb de Groot Nieuws Bijbel (GNB) er maar weer eens bij gepakt omdat ze altijd interessante, een beetje beschrijvende en samenvattende, inleidingen geeft bij de boeken. Hier staat dat Paulus bezorgd is over de Grieks filosofische invloeden op de Christenen in Kolossen waarbij oosters-heidense begrippen en wijsheidsspeculaties vermengd worden met Christelijke elementen. …
Bijvoorbeeld in r18 Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. Want volgens Paulus kwam In deze wereld (kwam) de plaats van Christus onvoldoende tot uitdrukking. In de GNB heet ons stukje: De triomf van het kruis.

Paulus benadrukt (dus) r7 Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. En waarschuwt: 8 Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus.

Het mooist bij de Epifanie passend zijn r9 en 10. r9 Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10 en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld.

Besneden, onbesneden?
Opvallend vind ik Paulus verhaal over het effect van de besnijdenis. Hij die iedereen uitnodigt naar de kerk niet alleen de (besneden) Joden geeft hier een ingewikkelde uitleg over dat Christus besneden werd door zijn dood. R11 In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. R12 Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. 13 U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat,...

In de Bijbel in de Gewone Taal (BidGT)) staat dat de betekenis van gedoopt worden vergeleken kan worden met besneden worden. Ik vind sowieso die vertaling het meest begrijpelijk. Twee weken geleden kon ik nog wel meegaan met ds R.T. te Velde opvatting dat Kolossenzen en speciaal over de regels 1:15-20 poëtisch zijn. Deze week vind ik het weinig helder m.u.v. de vertalingen in de BidGT en Biebel In't Grunnigs. Link Liudger/kolossers 2:4-32

Kunst tip: Paulus (en Petrus) in het Breviarium Mayer van den Bergh een Vlaams Getijdenboek uit 1500. Te zien het gelijknamig museum in Antwerpen. Meer op Wikipedia/Breviarium_Mayer_van_den_Bergh Link: Culemborg.okkn.nl of Analchem

Paulus brief aan de Kolossenzen 2:6-19
GNB: De triomf van het kruis.
NBV: Met Christus gestorven en opgewekt uit de dood
BidGT: Pas op voor verkeerde ideeën, geloof alleen in Christus.
6 Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. 7 Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. 8 Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. 9 Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10 en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. 11 In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. 12 Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. 13 U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. 14 Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. 15 Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.
16 Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. 17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus. 18 Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. 19 Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien.
Uit de JongerenBijbel. Link naar de tekst Jongerenbijbel/Kolossenzen/2

Liever luisteren?
Ans Schrover Gepensioneerd lerares Nederlands uit Rotterdam op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Kolossenzen het 11e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Bergkerk Dr. A. Kuyperlaan 2, Amersfoort. Tijd: 10.30-11.30uur, voorganger ds. J. van Baardwijk met bevestiging nieuwe ambtsdragers. Evangelielezing Marcus 1:21-28, epistellezing Kolossenzen 2:6-19. Link Bergkerk/komende-erediensten Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Kees van Dusseldorp in Schildwolde op 1 juni 2014 bij een openbare geloofsbelijdenis. Preek over Kolossenzen 2:6-7. (Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. 7 Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid). Link Opkijken/dusseldorp (pdf, 6 pag.)

Op You Tube: In het Engels Corey Busk (Engelwood College Ministry?) "Is this Legit?" over geworteld zijn in Kolossenzen 2:4-6 valse leraren. (22m07). Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor twee genden uit een gebeden en psalmen boek voor het ochtend en avondgebed met verwijzingen naar de Bijbelse inspiratiebronnen. Samengesteld door Frits Heijtink.

L Vader, ik dank U, die mij doet naderen tot U,
één met Christus, die de dood heeft overwonnen. (Kol 1,21v)
A Mijn hoop is op hem, die leeft bij U;
en bidt voor allen die U zoeken. (Rom 8:34)
L De dood ligt achter hen die geloven.
A Laat mij dood zijn voor wat niet deugt; (Kol 2:12)
om als uw eigen kind Jezus' werk te mogen verrichten.
L Mag uw Geest mij leren voor U te leven,
nederig en geduldig, mijzelf vergetend. (Mt 16:24)
A Leer mij het mijne niet te zien als mijn eigendom, (Lc 16:12)
maar door U gegeven om U te dienen. (Lc 19:13v)

Vader, U hebt uw kinderen van de zelfzucht bevrijd,
met Christus verenigd in de doop. (Kol 2:12)
A Ik dank U, die alle mensen liefhebt.
L Ik dank U voor uw Geest, die U doet kennen. (1Joh 3:23)
A Hij leidt ons weg uit hebzucht en begeerte. (Ef 2:1v)
L Ik dank U die uw kinderen wilt zegenen.
A Uw eigen volk zijn wij, gered uit een wereld die vergaat. (Ef 2:10)
L In een vergankelijke wereld vernieuwt U ons bestaan,
om uw goedheid vóór te leven. (1Pe 2:12)
A Uw liefdevolle goedheid is eeuwig.
L Ik dank U, die ons uitzicht biedt op eeuwig leven. (1Joh 1:2)
A U leert ons te leven als burgers van uw Rijk. (Fil 3:20)

Bron: Holyhome/geloof-beleven/PSALMEN&GEBEDEN (pdf, 286 pag.) Pag. 26 en 67.

VOLGENDE WEEK
8 februari 2015, 5e zondag van de Epifanie

Op het Oecumenisch leesrooster staan 2 Koningen 4:18-21(22-31), 32-37, Psalm 142, (1 Korinthiërs 9:16-23) en Marcus 1:29-39. Dat las ik op 5Feb12.

Op het alternatief leesrooster staat Paulus brief aan de Kolossenzen 2:20-3:4.
Tot 18 februari lezen we verder in die brief.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


maandag 19 januari 2015

25 Januari 2015, 3e zondag van de Epifanie

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je al 250 weken de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met Kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

PERIODE
25 januari 2015, is de 3e zondag van Epifanie, de openbaring dat Jezus de zoon van God is.

De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Herr, wie du willt, so schicks mit mir” (BWV 73), ''Was mein Gott will, das g'scheh allzeit'' (Koraalcantate BWV 111), ''Alles nur nach Gottes Willen'' (BWV 72) en ''Ich steh mit einem Fuss im Grabe'' (BWV 156).

De teksten horen bij Mattheüs 8:1-13 over de Genezing van een melaatse centurio in Kapernaüm. Dat lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) “Alles Nur Nach Gottes Willen” (BWV 72) met sopraan Rachel Nicholls, alt Robin Blaze, bas Peter Kooij en het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki.
1. [Chorus] -
Alles Nur Nach Gottes Willen...
2. Recitativo (Alto) -
O Selger Christ...
3. Aria (Alto) -
Mit Allem, Was Ich Hab Und Bin...
4. Recitativo (Basso) -
So Glaube Nun!...
5. Aria (Soprano) -
Mein Jesus Will Es Tun...
6. Choral -
Was Mein Gott Will, Das G'scheh Allzeit...
(15m26) Link youtube

Of kijk op dit blog op 22januari12 naar J.S. Bach (1685-1750) "Herr, wie du willst, so schicks mit mir" (BWV 73) gezongen door Thomas Quasthoff, bas. (4m17)

Of kijk op dit blog op 23jan2011 naar J.S.Bach (1685-1750) Koraalcantate BWV 111 door het Bach Kollegium Stuttgart & Gächinger kantorei, dirigent Fausto Fungaroli. Geplaatst 25mei2008 (5m22)

Concert tips
zo25jan15 om 19uur, in de Pieterskerk, Pieterskerkhof, Leiden. ''Was mein Gott will, das g'scheh allzeit'' (Koraalcantate BWV 111) uitgevoerd door het Wolfgang Lange / Gelders Bach Collegium. Link Gelders Bach Collegium
zo25jan15 om 10.30uur in de Kloosterkerk, hoek Nwe Parkstraat Lnage Voorhout, Den Haag. Alles Nur Nach Gottes Willen” (BWV 72) uitgevoerd door Jos Vermunt / Residentie Bachensembles. Link Stichting Cantatediensten Kloosterkerk
zo25jan15 om 16.30uur in de Bethlehemkerk, Betlehemplein 4,Scharendijke. “Alles Nur Nach Gottes Willen” (BWV 72) uitgevoerd door Wim Boer en Luscinia. Link Luscinia Consort
zo25jan15 om 19.30 uur in de Paaskerk, Baarn. ''Herr, wie du willt, so schicks mit mir” (BWV 73) uitgevoerd door Bas Ramselaar en de Bach Cantorij Baarn & orkest. Link Bach Cantorij Baarn


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan 1 Samuël 3:1-10(18), Psalm 63, Paulus 1e brief aan de Korinthiërs 6:11b-­‐14 en Marcus 1:14-20. Dat las ik voor 22januari12

Op het alternatief leesrooster staat Paulus brief aan de Kolossenzen 1:24-2:5. We lezen verder na vorige week en tot 18 februari blijven we lezen uit de brief aan de Kolossenzen.


Brief van Paulus aan de Kolossenzen
De brief van Paulus is het 12e boek van het Nieuwe Testament. De brief is geschreven uit gevangenschap, maar onbekend is welke, dus waar en wanneer. De brief is geschreven aan de gemeente in Kolosse in Turkije: in r1 de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. De brief komt van Paulus en Timotheüs (maar wordt gebracht door Tychikus). Paulus wil de Christenen in Kolosse alles nog eens uitleggen r1:24-28 2:2 en voorkomen dat ze op een dwaalspoor raken een belangrijk thema in de brief. r2:4 Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt.

De Epifanie, de openbaring dat Jezus God's zoon is zit vooral in de regels 25-27: ... opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: 26 het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. 27 Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.

Kunst tip: Een middeleeuwse wereld (zijn term voor zijn ikonen) een werk zonder titel door Niels Broszat. Naar aanleiding van een portret van deze jonge kunstenaar in Trouw van 7 januari 2015. Zijn oeuvre staat op op Nielsbroszat/new-work Link: Nielsbroszat/icoon001

Paulus brief aan de Kolossenzen 1:24-2:5
Strijd in dienst van Christus24 Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, 25 waarvan ik de dienaar ben. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: 26 het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. 27 Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. 28 Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. 29 Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is.
Uit de JongerenBijbel. Link naar de tekst Kolossenzen/1

De JongerenBijbel wijst op de overeenkomsten in regel 2:3 met Paulus Brief aan de Efeziers. 3:18-19 18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Regel 3 lijkt volgens de JongerenBijbel op Spreuken 2:4-5 4 ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat – 5 dan zul je ontdekken wat ontzag voor de HEER is, dan zul je kennis van God verwerven.

1 Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer, en voor alle anderen die mij nog nooit in levenden lijve hebben gezien. 2 Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, 3 in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. 4 Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. 5 Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is.
Uit de JongerenBijbel. Link naar de tekst Kolossenzen/2

Liever luisteren?
Ans Schrover, gepensioneerd lerares Nederlands uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Kolossenzen het 12e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Oude Protestantse Kerk in Rijswijk, Herenstraat 62b, Rijdkwijk. Tijd: 10uur, voorganger Ds. Anne Marijke Spijkerboer Kolossenzen 1:24-2:5. In dit gedeelte van de brief aan de gemeente in Kolosse gaat het over het lijf van Paulus zelf (als hij de schrijver is) en over de kerk als lichaam van Christus. Wat betekent het als iemand zich niet alleen met hart en ziel, maar ook met lijf en leden voor Christus inzet? Wat betekent het als de kerk niet alleen een gebouw, een verzameling groepen en bezigheden, een zondagmorgendienst, maar ook een lichaam is? Ook heeft de schrijver het over een mysterie, een geheim, dat onthuld wordt. Wat gebeurt er als een geheim onthuld wordt? In hoeverre blijft Christus zelf een geheim voor ons?
Link Protestantsrijswijk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ite Pijp spreker, voorganger in kerkdiensten van verschillende Evangelische, Pinkster- en Baptistengemeenten. Uit een Prekenserie over Kolossenzen. In alles als Christus 3e in een Prekenserie over de brief van Paulus aan de Kolossenzen. Over Kolossenzen 1:24–2:3 Een geheim onthuld? Want een geheim houd je voor je! Toch kon de apostel Paulus een geheim niet voor zich houden. Sterker nog: hij had een Goddelijke opdracht om een mysterie dat eeuwenlang verborgen was geweest te onthullen! We lezen daarover in de brief aan de Kolossenzen, hoofdstuk 1:24 tot 2:3. Link En.calameo.com

Op Vimeo: In het Engels Clint Darst van FreedomChurch, Lincolnton, North Carolina USA. Tijdens Student Preaching Week z.d. Preaching from Paul's letter to the Colossians, Darst gives us 7 simple observations we might use to evaluate our lives and ministries to ensure they are centered on Christ and His Gospel. Hij is geïnspireerd door D.A. Carson "Whenever the periphery is in danger of displacing the center, we are not far removed from idolatry (35m). De observaties uit onze regels: the Focus (1:24-25), mission (1:25-28), motive (1:28), strength (1:29), scope (2:1), treasure (2:2-3) and stability (2:4) of Christ-Centered Ministry. Uit de aantekeningen bij de prekenserie over Kolossenzen 1:24=2:5: Freedomchurchnc/Colossians-1.24-2.5 (pdf, 11 pag.) Link Vimeo

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor affirmaties op basis van Kolossenzen 1:24-2:5.

r25 dat de boodschap in al haar volheid verkondigd wordt (van)
r26 het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu is onthuld.
r27 Het mysterie is voor alle volken.
r27 Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.
r28 Wij Verkondigen Christus wanneer we iedereen waarschuwen
en in alle wijsheid onderrichten,
om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen.

r2 Bemoedig ons en houdt ons in liefde bijeen,
opdat we tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen,
tot de kennis van Gods mysterie: Christus,
r3 in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.
r4 opdat niemand ons en anderen met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt.
r5 opdat wij hecht met elkaar verbonden zijn en onwrikbaar in ons geloof in Christus.
Bron: Naar Paulus brief aan de Kolossenzen 1:24-2:5

VOLGENDE WEEK
1 februari 2015, 4e zondag van de Epifanie

Op het Oecumenisch leesrooster staan Deuteronomium 18:15-20, Psalm 111, (1Korintiërs 8:1b-13) en Marcus 1:21-28. Dat las ik voor 29januari12.

Op het alternatief leesrooster staat: Paulus brief aan de Kolossenzen 2:6-19, we lezen dus verder na deze week en tot 18 februari lezen we verder in deze brief.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


maandag 12 januari 2015

18 Januari 2015, 2e zondag van de Epifanie

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

PERIODE
18 januari 2015, is de 2e zondag van Epifanie, de openbaring dat Jezus de zoon van God is.

De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Mein Gott, wie lang, ach lange(BWV 155), ''Ach Gott, wie manches Herzeleid'' (Koraalcantate BWV 3) en ''Meine Seufzer, meine Tränen'' (BWV 13).

De teksten horen bij Johannes 2:1-11 over (het wonder op) de bruiloft te Kana. Jezus verandert daar zes vaten water in wijn, het is zijn eerste wonderteken (als hij al volwassen is).

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) ''Mein Gott, wie lang, ach lange” (BWV 155) op piano uitgevoerd door Harriet Cohen (1895-1967). Opgenomen 21 maart 1935. (4m03). Link youtube

of kijk op dit blog op 19jan14 naar J.S. Bach (1685-1750) ''Meine Seufzer, meine Tränen'' (BWV 13) zonder beschrijving (23m16).

Of kijk op dit blog op 16jan2011 naar Nikolaus Harnoncourt "Mein Gott, wie lang, ach lange', Koraalcantate BWV 3 (4m55).

Concert tip
zo18jan om 11.30uur in de Koogerkerk, Koog 30 in Zuid Scharwoude. ''Ach Gott, wie manches Herzeleid'' (Koraalcantate BWV 3) uitgevoerd door Gerard Leegwater en het Collegium Vocale Camerata. Link Kooger Kerk


TEKST(EN)

Op het Oecumenisch leesrooster staan Jesaja 62:1-5, Psalm 96, (Paulus brief aan de Romeinen 4:19-25) en uit het Evangelie van Johannes (1:29-)2:1-11. Dat las ik 12januari-2013

Op het alternatief leesrooster staat Paulus brief aan de Kolossenzen 1:9-23. De komende weken lezen we meer uit die brieven. Ik las al eerder uit deze brief op Kolossenzen 1:1-14 op 14juli13 samen met Deuteronomium 30:9-14, Psalm 25:1-10  en Lucas 10:(21)25-37.

Die week ging het volgens mij in de teksten over de wet(ten) en je er aan houden. In Deuteronomium de laatste grote redevoering van Mozes over luisteren naar de geboden en ze in de praktijk brengen. In de psalm wendt David zich tot God, 'ik vertrouw op u' wijs mij de weg' en 'wees mijn trouwe gids'.
In Paulus brief aan de Kolossenzen benadrukt hij dat het Ware evangelie is verkondigd is, door Gods genadige goedheid waardoor hoop voor u in de hemel is. De evangelie tekst is de bekende vergelijking van de barmhartige Samaritaan die een betere naaste is, de wet naleeft, dan de meer voor de hand liggende priester of Leviet. 

Paulus brief aan de Kolossenzen 
De brief van Paulus aan de Kolossenzen, de mensen in de Griekse stad Kolosse, is het 12e boek van het Nieuwe Testament. De brief is geschreven uit gevangenschap, maar onbekend is welke, dus waar en wanneer. De Brief is geschreven aan de gemeente in Kolosse in Turkije: in r1 de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. De brief komt van Paulus en Timotheüs (maar wordt gebracht door Tychikus). Paulus ageert in de brief tegen vreemde invloeden op de Christenen in Kolosse.
Paulus en de zijnen bidden (daarom) voor de gemeente r9: 'We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. 10 Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien.

Omdat de tekst is gekozen voor de Epifanie, kijk ik deze keer naar woorden die daar naar verwijzen. Zoals: r14-20 zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.15 Beeld van God ... eerstgeborene van heel de schepping: r16in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. 17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. 18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: 19 in hem heeft heel de volheid willen wonen 20 en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

De nadruk lijkt echter meer te liggen op de verlossing van zonden door de wederopstanding van Jezus. Ook opvallend vind ik het stukje over Jezus als hoofd van de kerk in r18. In de Jongerenbijbel wordt een parallel toegevoegd uit Paulus brief aan de Efeziërs: 22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 23 die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Kunst tip: Paulus in de gevangenis door Rembrandt had ik op: 6juli2014. Nu een minder bekend schilderij van zijn iets oudere Delftse collega, Leonardt Braemer. Paulus in gevangenschap in Filippi (1596–1674). 

Paulus brief aan de Kolossenzen 1:9-23
9 Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. 10 Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien 11 en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. 12 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. 13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

(In de Bijbel in Gewone Taal: Alles is met Christus begonnen:)
15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: 16 in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. 17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.
18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: 19 in hem heeft heel de volheid willen wonen 20 en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. 
 
(BiGT: Blijf vertrouwen op het goede nieuws)
21 Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, 22 maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. 23 Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.

Liever luisteren?
Ans Schrover uit Rotterdam Gepensioneerd lerares Nederlands op voorleesbijbel1 en voorleesbijbel2 ''Ben lector in de R.K. Caeciliakerk; (ik) ''spreek op school, waar ik werkte, nog regelmatig luistertoetsen in; en de bijbel boeit me, blij met nieuwe vertaling. Ik doe mee met een oecumenisch project in onze wijk (Alexanderpolder Rotterdam): We lezen in een jaar tijd de hele bijbel van kaft tot kaft, waarbij elke week de gelegenheid bestaat om o.l.v. dominee of pastor een uurtje bij elkaar te komen om te praten over het gelezene. Het is heel interessant, als katholiek kom ik gedeelten tegen, die ik nog nooit gelezen had, en waarbij goede uitleg nodig is!”
Kolossenzen is het 12e boek van het Nieuwe Testament. Of ga naar downloadbijbel De brief aan de Kolossenzen is het 12e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Rijswijk, Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364, Rijswijk. Tijd: uur, voorganger Ds. Anne Marijke Spijkerboer. Teksten: Kolossenzen 1:24-2:5. In dit gedeelte van de brief aan de gemeente in Kolosse gaat het over het lijf van Paulus zelf (als hij de schrijver is) en over de kerk als lichaam van Christus. Wat betekent het als iemand zich niet alleen met hart en ziel, maar ook met lijf en leden voor Christus inzet? Wat betekent het als de kerk niet alleen een gebouw, een verzameling groepen en bezigheden, een zondagmorgen-dienst, maar ook een lichaam is? Ook heeft de schrijver het over een mysterie, een geheim, dat onthuld wordt. Wat gebeurt er als een geheim onthuld wordt? In hoeverre blijft Christus zelf een geheim voor ons?
Link ProtestantsRijswijk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds R.T. te Velde voor GKV Pijnacker Nootdorp op 7sept14 over Kolossenzen 1:9-23 en speciaal over de poëtische regels 15-20. 'Vergelijk al die uitspraken maar over Jezus met de draden in een kunstig geweven stuk stof. Alles is met elkaar verweven, samen vormt het een prachtig geheel. Begin je bij één draadje, dan kom je vanzelf bij de andere. En ook: als je één draadje lostrekt en afknipt, dan maak je alles kapot. Je kunt uit de belijdenis over Jezus niet een stukje weglaten, want dan is het Jezus niet meer. Alle draden in elkaar geweven, dat zie je heel mooi in hoe Paulus schrijft in Kolossenzen 1. Als je zelf een bijbel hebt om in mee te lezen, dan kun je zien dat er iets bijzonders mee is: vers 15-20 is afgedrukt als een gedicht, al s poëzie, als een loflied. En dat is het ook. Zo leren we van Paulus denken over Jezus, de Zoon van God, onze Heer. Niet in droog proza, maar in poëzie waar de vonken vanaf spatten. Een prachtig gedicht komt in Paulus op als hij aan Jezus denkt. Een kunstwerk waarin alle draden samengeweven zijn tot één schitterend geheel. Samen bezingen ze de glorie van Christus: Hij is in alles de eerste. Link GKVPN (pdf, 4. pag.)

Op You Tube: In het Engels regel 9 to9t en met 13 gelezen en aangeboden als (dagelijks) gebed voor de familie door Childrenssermons (SBHammonds?). NB Van de onderstaande tekst klopt niets Kolossenzen en Korientiers zijn verward. (1m35) Link Youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor een affirmatie op basis van Paulus brief 1:23

Ik moet blijven geloven en onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat ik gehoord heb en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is.

Of in de normaaltaal van de Bijbel in de Gewone Taal:
... dan moet mijn geloof wel sterk en krachtig blijven. Ik moet blijven vertrouwen op het goede nieuws dat verteld is aan mij en aan alle mensen op aarde.


VOLGENDE WEEK
25 januari 2015, 3e zondag van de Epifanie

Op het Oecumenisch leesrooster staan 1 Samuël 3:1-­10(18), Psalm 63, (Paulus brief aan de 1 Korintiërs 6:11b-­14) en uit Marcus 1:14-­20. 

Op het alternatief leesrooster staat Paulus brief aan de Kolossenzen 1:24-2:5. Tot 18 februari lezen we verder in die brief.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com