zondag 24 januari 2016

En verder lezen in 2016

En toen was het opeens heel stil en bleef het stil, maandenlang. Te druk, maar het begon met een erg drukke week, gevolgd door gekneusde ribben (rollerskating) en een kind in de brugklas en een school die het niet begreep (Tot ik het zat was een een WISC test liet doen die als een donderslag bij heldere hemel de zaak flink opschudde). Follow your heart en intuition

Maar nog steeds  bleef het stil en dat blijft ook zo. Onze preek vanmorgen las uit Nehemia 8:1-21 over de wekelijkse eredienst en de domina herinnerde ons eraan om niet alleen op zondag uit de Bijbel te lezen.  

Dus ik ga dit jaar de Bijbellezen. Liefst helemaal, maar er niet wekelijks over bloggen. Liefst een leesrooster dat dagelijks het Oude en Nieuwe Testament verbindt en de Psalmen niet vergeet, maar dat heb ik nog niet gevonden. 

Waarschijnlijk zal ik wel af en toe een mooie indrukwekkende of actuele perikoop tweeten op @Watlezenwe

Op Christenleven/de-bijbel-doorlezen-in-een-twee-of-drie jaar staan een heleboel leesroosters, dien ik hieronder heb gecopied ter inspiratie. NB De page is uit 2013, wellicht dat enekele links niet meer werken.

Het NBG Bijbelrooster staat er niet bij, omdat dat niet d ehele Bijbel doorleest, dat staat hier: BijbelGenootschap/Bijbelrooster-2016 ( pdf)
En dus ook maar even het Katholieke Bijbelstichting rooster 
 htKatholiekebijbel/2016_bijbelleesrooster (pdf)
 
Veel leesplezier!
  In één jaar de Bijbel door:

In twee jaar de Bijbel door:

In drie jaar de Bijbel door:
  • Bijbelleesrooster Christian Answers
  • Wanneer je de Bijbel leest in drie jaar, kun je elke dag een hoofdstuk lezen. De Bijbel telt 1189 hoofdstukken. Je zou dan bv. een aantal Psalmen samen kunnen lezen.
Lezen volgens de Bijbel App:

donderdag 17 september 2015

20 september 2015, 16e zondag na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

Omdat ik dit rooster al 5 jaar volg en dus veel teksten al gelezen heb (daar plaats ik een link voor) en er niet altijd een alternatief rooster is, kies ik nu voor een Duits leesrooster met echt andere tekstkeuzes. Ik vind het namelijk leuk als teksten uit het Oude en Nieuwe Testament met hetzelfde thema (parallellen) worden gelinkt. In de Jongerenbijbel die ik gebruik voor de basisteksten, wordt zelfs per regel gelinkt naar andere Bijbel teksten.


PERIODE
20 september 2015 is de 16e zondag na Trinitatis, de Drie eenheid van de God de vader de zoon en de Heilige Geest. Bij de Protestanten is het de 14e zondag van de zomer (na 21 juni 2015).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn voor deze zondag zijn ''Komm, du süße Todesstunde'' (BWV 161), ''Christus, der ist mein Leben'' (BWV 95), ''Liebster Gott, wenn werd ich sterben'' (Koraalcantate BWV 8) en ''Wer weiß, wie nahe mir mein Ende'' (BWV 27). 

De teksten horen bij Lucas 7:11-17 over de opwekking van de jongeman uit Naïn, dat lezen wij niet.

Kijk op dit blog op 5okt14 naar J .S. Bach (1685-1750) Cantata BWV 8 "Liebster Gott, wann werd ich sterben?" Dirigent Helmuth Rilling en het Württemberg Chamber Orchestra. Solisten Arleen Augér: Sopraan, Philippe Huttenlocher: Bas, Adalbert Kraus”: Tenor, Wolfgang Schone: Bas, Gabriele Schreckenbach: Alt, Ulrike Sonntag: Sopraan, Helen Watts: Alto en het Stuttgart Bach Collegium Ensemble. Let op de intro gaat bijzonder snel, (vergelijk met 19sept10)(17m14).

Of kijk op dit blog op 15sept13 naar J.S. Bach's BWV 27 Wer weiß, wie nahe mir mein Ende” (84, 95 en 161) door het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herreweghe. (1u2m20s) Link youtube
 
Of kijk op dit blog op 23sept12 naar J.S. Bach (1685-1750) "Christus, der ist mein Leben" (BWV 95) gedirigeerd door Helmut Rilling waarschijnlijk de Stuttgart Gächinger Kantorei en het Stuttgart Bach Collegium ofwel het Bach Ensemble uit 1997. (21m54) Tekst Cantata 95
Link youtube

Of kijk op dit blog op 9okt11 naar JS Bach Cantate BWV 161 (1 van 6) Aria: Komm, du susse Todesstunde” door Jurgen Jürgens (1925-1994) & Hamburg en het Monteverdi Choir. De tekst staat op: webdocs

Of 19sept2010 naar Koraalcantate BWV 8 'Liebster Gott, wenn werd ich sterben' met de tekst. gezongen door jongens/countertenor, zonder bronvermelding (6m43). Op www.bach-cantates.com de complete tekst en vertaling. Link youtube


Concert tip
zo20sept15 om 10.30uur in de Lutherse Kerk, Spoorwegstraat 8 in Arnhem "Christus, der ist mein Leben" (BWV 95). Uitgevoerd door Myra van der Jagt en het Bachensemble Arnhem Link Stichting Lutherse Kerk Arnhem

TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staat Deuteronomium 13:2-66, Psalm 139:13-­24, (Jakobus 3:16-4,6) en Marcus 9:30-37. Dat las ik op 23sept12

Op het alternatief leesrooster staat 1 Koningen 21:(1)20-29. Jongerenbijbel/1-koningen/21 Weer over de profeet Elia, koning Achab en koningin Izebel.

Op het Duitse leesrooster staat voor de 16e na Drie eenheid: Johannes 11:1(2)-3 en 17-27(28-38a) en 38b-45, 2 Timoteus 1:7-10, Klaagliederen 3:22-26 en 31-32. Dat lees ik, maar in de volgorde van de Bijbel.

Het thema van de teksten de Heer die zich over ons ontfermt. Ons alles geeft en ons (alles) vergeeft.

Wat we zo vaak zingen in de kerk: 'Kyrie eleison', Grieks voor: 'Heer, ontferm u'. Herman van Veen zong het ook met als slot couplet:
En we zingen hier van Kyrie Eleison
en van een kind in een donkere stal
Ieder jaar wordt onze hoop herboren
dat het hier ooit nog beter worden zal.

In Klaagliederen 3:22 Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven!
Zijn ontferming kent geen grenzen. 23 Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden.
In Johannes 11:42 Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. 42 U verhoort mij altijd, dat weet ik,...
In 2 Timoteus 1:9 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had.

KLAAGLIEDEREN
Klaagliederen is het 25ste boek van het Oude Testament. De traditie zegt dat de profeet Jeremiaze schreef, denk aan het werkwoord Jeremiëren, jammeren, klagen. In de boekrol wordt de schrijver niet genoemd. Omdat Jeremia zich na de vernietiging van Jeruzalem terugtrok en zijn profetische boek schreef, past het idee dat hij toen ook Klaagliederen schreef wel. De Klaagliederen zijn eigenlijk 5 gedichten. Het eerste gedicht krijgt in de Jongerenbijbel de titel: Het bittere lot van Jeruzalem. 1 Ach, hoe eenzaam zit zij neer, de eens zo levendige stad. Een weduwe is ze geworden, zij die groot was onder de volken, de vorstin van de gewesten is tot slavernij vervallen.

Het 3e gedicht heeft in de Jongerenbijbel de titel Hoop en wanhoop. Het volk is alles verloren maar in onze regels toch dankbaar want het leeft nog....

De Jongerenbijbel verwijst bij r24 Ik besef: mijn enig bezit is de HEER,
al mijn hoop is op hem gevestigd naar de strekking van Psalm 73:26:
26 Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.
En bij r26 'Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt' naar Jesaja 30:18 'En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht'. Een mooi bruggetje naar r31 en 32 'Als hij leed berokkent, ontfermt hij zich ook, zo groot is zijn genade'.

Muziek tip: Veel componisten hebben werken geschreven op de tekst van de Klaagliederen. Er zijn anonieme compsities, toonzettingen uit de Middeleeuwen en uit de eerste helft van de 16e eeuw o.a. Thomas Crecquillon, Heinrich Isaac, Pierre de la Rue en Jakob Arcadelt de liederen op muziek. . In de tweede helft van de 16e Eeuw volden o.a. Cristóbal de Morales, Tomás Luis de Victoria, Orlando di Lasso en Giovanni Pierluigi da Palestrina. In Engeland schreven William Byrd en Thomas Tallis muziek voor de Klaagliederen. Uit het eind van de 16e en het begin van de 17e eeuw volgden zettingen van Emilio de'Cavalieri in 1599 en 1600. In de 18e eeuw schreef Johann David Heinichen in 1724 zijn zettingen van de Klaagliederen en Nicolò Jommelli in 1750 de Lamentazione del profeta Geremia per il Mercoledi Santo. In de 20e eeuw schreef Ernst Křenek in 1941 zijn Lamentatio Jeremiae prophetae en Igor Stravinsky Threni. Een bijzondere vorm van de toonzetting van de Klaagliederen zijn de Leçons de Ténèbres. (Bron en links naar Wikipedia)

Op You Tube: GP de Palestrina - Lamentations (III) voor de Stille Week, voor Pasen. The Hilliard Ensemble: David James countertenor, Roger Covey-Crump tenor, Steven Harrold tenor, Gordon Jones bariton en Robert MacDonald bas.

Lamed : Mem : Nun
LAMED Matribus suis dixerunt: Ubi est triticum et vinum? Cum deficerent quasi vulnerati in plateis civitatis: cum exhalarent animas suas in sinu matrum suarum.
MEM Cu comparabo te? Vel cui assimilabo te, filia Ierusalem? Cui exaequabo te, et consolabor te, virgo filia Sion? Magna est enim velut mare contritio tua: quis medebitur tui?
NUN Prophetae tui viderunt tibi falsa et stulta, nec aperiebant iniquitatem tuam, ut te ad paenitentiam provocarent: viderunt autem tibi assumptiones falsas, et eiectiones.
Ierusalem, Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum.
(7m08) Link youtube

KLAAGLIEDEREN 3
22 Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven!
Zijn ontferming kent geen grenzen.
23 Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden.
Veelvuldig blijkt uw trouw!
24 Ik besef: mijn enig bezit is de HEER,
al mijn hoop is op hem gevestigd.
25 Goed is de HEER voor wie hem zoekt
en alles van hem verwacht.
26 Goed is het geduldig te hopen
op de HEER die redding brengt.
31 Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig.
32 Als hij leed berokkent,
ontfermt hij zich ook,
zo groot is zijn genade;
...
Link naar de tekst Jongerenbijbel/Klaagliederen3


Liever luisteren?
Joke Scholma-Lubbers uit Bedum op voorleesbijbel Of ga naar Downloadbijbel Klaagliederen is het 25ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Overdenking nav Klaagliederen 3 uit: Gods weg met de mensen van Drs. M. van Campen. De heidenen waren gekomen en hadden stout het erfland in genomen. Het volk was bedreigd tot in haar bestaansvoorwaarden. Hoe kon het nog leven? Midden in deze onmogelijkheden klinkt de geweldige belijdenis: ‘De Heere is mijn Deel’. Hij zal voor mij, voor ons zorgen. We vinden onze bestaansgrond in Hem. We mogen van Hem leven. Hij is oneindig veel meer dan enig stuk land. Daarom hopen wij op Hem. Link Mijnvriendenenik/Overdenking Klaagliederen 3

Op You Tube In het Engels een heel persoonlijk relaas over verraad en hoe je er mee omgaat, gevolgd door een preacher die het verbind aan Klaagliederen 3. (5m) Link youtube


Evangelie van Johannes
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit bekende verhaal over de opwekking van Lazarus, de broer van Maria (Magdalena) en Marta, komt alleen bij Johannes voor.

Lazarus is al gestorven als Jezus naar hen toekomt omdat hij gehoard heeft dat lazarus ziek is. Beide zusters verwijten Jezus dat Lazarus dood is, (en) dat hij te laat is gekomen. Dan antwoord Jezus r25b ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26 en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 27 ‘Ja Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’

r41b Daarop keek hij (Jezus) omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. 42 U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.’ 43 Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44 De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek.
Want wonderen hadden nu eenmaal effect: Johannes 6 r14Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’
=
Ik las deze tekst ook al tijdens een 40dagentijd, op 10april11 toen samen met Ezechiël 37 en psalm 130. Het thema van de teksten was toen begeestering.
=
Kunst tip: De opwekking van Lazarus is een bekend thema in de kunst, op Statenvertaling staan een aantal meesterwerken van Caravaggio, Rembrtandt, van Gogh etc. Ik kies deze keer voor Duccio di Buoninsegna (1260-1318) een Italiaans Renaissance schilder. Hij schilderde het in 1311 op paneel en het is nu in het Kimbell Art Museum in Forth Worth Texas, USA. Link: Wikimedia/Duccio di Buoninsegna-The Raising of Lazarus
=
Johannes 11:1(2)-3 en 17-27(28-38a) en 38b-45,
Lazarus uit de dood opgewekt1 Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Marta woonden – 2 dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. 3 De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’
17 Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. 18 Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie, 19 en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. 20 Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. 21 Marta zei tegen Jezus: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. 22 Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’ 23 Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ 24 ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ 25 Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26 en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 27 ‘Ja Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’

(28 Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei: ‘De meester is er, en hij vraagt naar je.’ 29 Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe, 30 die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Marta hem tegemoet was gekomen. 31 Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen.

32 Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ 33 Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen 34 vroeg hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ 35 Jezus begon ook te huilen, 36 en de Joden zeiden: ‘Wat heeft hij veel van hem gehouden!’ 37 Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’ 38 Ook dit ergerde Jezus).

38b Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. 39 Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zuster van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ 40 Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ 41Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. 42 U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.’ 43 Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44 De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’ 45 Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in hem.

Liever luisteren?
Steven Schenk van de KBS op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Johanes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van diaken Pier Tolsma op 14 juni 2014 voor R-K. parochie Christus Koning: Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Nootdorp-Ypenburg en Pijnacker. Over Johannes 11:1-45 en de werkelijkheid van Jezus Christus Jezus weet precies wat er zal gebeuren en toch is Hij diep ontroerd. Misschien zien we hierin Jezus wel het meest duidelijk zoals Hij werkelijk is: de Zoon van God én de zoon van Maria, God en mens tegelijkertijd. Enerzijds heeft Hij de goddelijke kennis van het eeuwig leven en anderzijds de diep menselijke emoties bij leven en dood. Zo leeft Hij in twee werelden die niet los van elkaar staan, maar innig en direct met elkaar verbonden zijn: het hemelse en het aardse leven. Link Diakenpiertolsma/de-werkelijkheid-van-Jezus-Christus-Joh-1:11-45/

Op You Tube Uit de film the Visual Bible, the Gospel of John uit 2003 het Evangelie van Johannes in het Engels met Henry Ian Cusick als Jezus. De opwekking van Lazarus (4m32) IntMovieDataBase: imdb Link youtube


2e brief van Paulus aan Timoteüs
Paulus 2e brief aan Timoteüs is het 16e boek van het Nieuwe Testament. Timoteüs is een assistent geworden van Paulus die hem zelf bekeerde tijdens zijn 1e missiereis.

Timoteüs 'de Godvruchtige' of zoals Paulus hem noemde 'waarachtig kind in het geloof' werd geboren in Lystra, Turkije als zoon van een gelovige Joodse vrouw (Eunice) en een Griekse vader uit Lystra. Hij stierf in Efeze circa 97 als martelaar. (Wikipedia)

Paulus schreef de brief aan Timoteüs om hem te waarschuwen tegen verkeerde interpretaties van Jezus woorden en onenigheid daarover.
Timoteus is in Efeze gebeleven achter om te voorkomen dat bepaalde mensen daar een afwijkende leer (gaan) onderwijzen.

De brief bevat geen richtlijnen voor de gemeente zoals Paulus andere brieven, de brief is meer persoonlijk tegen Timoteüs en over Paulus zelf. (Inleiding in de Groot Nieuws Bijbel)

Kunst tip fresco van de heilige Timotheus als oude wijze man. Laat 14e - vroeg 15e Eeuw in een Servisch Orthodox Klooster in Gračanica in Kosovo. Link Jesuswalk/timotheus-klooster-Gracanica/Kosovo

2e brief van Timoteus 1:7-10
7 God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 8 Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. 
 
9 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, 10 maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie.

Liever luisteren?
Janke Hoftsra uit Franeker op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Paulus 23 brief aan Timoteus is het 2e boek in het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek op You Tube In het Engels: When Impossible Is the Only Way Out over 2 Timothy 1:7 door Victor Marx, Gast Spreker bij de Calvary, Albuquerque. USA Hij is oprichter van All things possible en luisterend naar zijn introductie is dat ook zo.... (41m41) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13.

Deze keer kies ik voor psalm 73 omdat de Jongerenbijbel Klaagliederen 3:24 Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd linkt aan Psalm 73:26 26 Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.

PSALM 73
21 Zolang ik verbitterd was,
gekwetst van binnen,
22 dom en dwaas,
was ik bij u als een redeloos dier.
23 Maar nu weet ik mij altijd bij u,
u houdt mij aan de hand
24 en leidt mij volgens uw plan.
Dan neemt u mij weg, met eer bekleed.
25 Wie buiten u heb ik in de hemel?
Naast u wens ik geen ander op aarde.

26 Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam,
de rots van mijn bestaan, al wat ik heb,
is God, nu en altijd.
27 Wie ver van u blijven, komen om,
wie u ontrouw zijn, verdelgt u.
28 Bij God te zijn is mijn enig verlangen,
mijn toevlucht vind ik bij God, de HEER.
Van al uw daden zal ik verhalen.


VOLGENDE WEEK
27 september 2015, 17e na Drie eenheid en 2e van de Herfst

Op het Oecumenisch leesrooster staat Numeri 11:24-29, Psalm 19:8-15, Jakobus 4:11‐17) en Marcus 9:38-50. Dat las ik op 30sept12.

Op het alternatief leesrooster staat 2 Koningen 2: 1-18 over de profeet Elia (in de hemel opgenomen)

Op het Duitse leesrooster staat voor de 17e na Drie eenheid: Matheus 15:21-28, Paulus brief aan de Romeinen 10:9-17(18) en Jesaja 49:1-6. Dat lees ik, maar in de volgorde van de Bijbel.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com