dinsdag 25 februari 2014

2 maart 2014, 8e van de Epifanie of Estomihi

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
2 maart 2014, is de 8e zondag van de Epifanie, de openbaring dat Jezus Christus de zoon van God is en Estomihi, de zondag voor Aswoensdag. Ook wel Quinquagesima, 50 dagen voor Pasen.

De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Du wahrer Gott und Davids Sohn'' (BWV 23), ''Jesus nahm zu sich die Zwölfe'' (BWV 22), ''Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott'' (Koraalcantate BWV 127) ''Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem'' (BWV 159).
De teksten horen bij Lucas 18:31-43 Jezus intocht in Jerusalem

Op You Tube: J.S. Bach ''Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott'' (Koraalcantate BWV 127) Uitgevoerd door het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herreweghe. 1. Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott (Koor); 2. Wenn alles sich zur letzten Zeit entsetze (Recitatief); 3. Die Seele ruht in Jesu Händen (Sopraan Aria); 4. Wenn einstens die Posaunen schallen (Recitatief Bas) en 5. Ach, Herr, vergib all unsre Schuld (Koraal). Soloisten:
Sopraan: Dorothee Mields, Tenor: Jan Kobow en Bas: Peter Kooy. Met toelichting, opname door Harmonia Mundi in 2007. (13m04).
Link youtube

of kijk op dit blog op 10feb13, 'Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem' (BWV 159) door La Divina Armonia o.l.v. Lorenzo Ghielmi Collegium Vocale der Salzburger Bachgesellschaft o.l.v. Albert Hartinger. Festival Oude Muziek, Domkerk Utrecht. (14m20) Link youtube

of kijk op dit blog op 19feb2012 naar J.S. Bach (1685-1750) J.S. Bach uit 'Du wahrer Gott und Davids Sohn' deel 3 van Cantate BWV 23. Koor de J. S. Bach-Stiftung St. Gallen. Solisten: Jens Weber (Tenor) en Fabrice Hayoz (Bas). (3m56)

of de orgelbewerking door Maurice Duruflé van het koraal van BWV 22 ''Ertöt uns durch dein Güte'' gespeeld door Olivier Latry op het grote orgel van de Notre-Dame de Paris, (2004) met beelden van de kathedraal (4m21). Link youtube

Concert tips
Geen cantaten voor deze zondag gevonden, wel:
za1maart14 om 16.15 uur in de Oude Kerk, Dorpsstraat 45, Bennekom. ''Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit'' (Actus Tragicus, een rouwcantate). Uitgevoerd door Dick Meijer en het Alexanderconsort. Link Alexanderconsort
zo2maart14 om 19.30 uur in de Geertekerk, Geertebolwerk Utrecht. ''Gott, man lobet dich in der Stille'' (BWV 120, een zwlden uitgevoerd werkl volgens Eduard van Hengel en een Ratsw. ? Werk voor de Ratsmusiker?). Uitvoering door Gerrit Maas en het koor en orkest Bachcantatediensten. Link Utrechtse Bachcantatediensten


TEKST(EN)
Op het alternatief leesrooster staan deze week geen teksten en op het gewone leesrooster: Jesaja 49:13‐18, Psalm 62, 1 Korintiërs 4:1-5(6‐8)9‐16 en Matteüs 6:24-34. Dat las ik 3feb13, maar met Lucas 4:21-30(32) Het thema was de openbaring dat Jezus God zoon is en de Messias, want het is nog Epifanie. In Jeremia de uitverkiezing in de moederschoot. In de smeekpsalm r3 'Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan'. De gezangen uit het Nieuwe Liedboek zijn 62a – Bij God alleen verstilt mijn ziel, Liedboek 62b – Mon âme se repose Liedboek, 62c – Stel je vertrouwen op God alleen.

Ik lees deze keer weer over een Bijbelse vrouw, het thema van de Advent in het Alternatief Leesrooster en wel Michal, dochter van koning Saul en vrouw van koning David. (1 Samuel 18:20-27) Michal uiterlijk wordt niet beschreven in de Bijbel, maar volgens de Rabbijnse traditie is zij adembenemend mooi. Louis Ginzberg noemt haar in zijn family of David een "entrancing beauty" Bron: Wikipedia/Michal.
Net als vorige week (Jakob en Rachel) trouwt de jongere dochter met de ''held'', maar nadat zij verliefd op hem is geworden en omdat haar vader de held bedriegt (en verder weinig goeds met hem voor heeft). NB Het is de enige keer in de Bijbel dat er staat dat een vrouw verliefd is/wordt op een man.
Saul biedt David als hij Goliath heeft verslagen zijn oudste dochter Merab aan: r7 Toen zei Saul tegen David: ‘Hier is mijn oudste dochter Merab. Ik bied je haar als vrouw aan, op voorwaarde dat je in mijn dienst je heldhaftigheid blijft tonen en voor de HEER ten strijde trekt’ …. 18 David antwoordde: ‘Wie ben ik en wat heeft mijn familie, de verwanten van mijn vader, in Israël te betekenen, dat ik een schoonzoon van de koning mag worden?’ 19 Toen de dag was aangebroken dat Merab, de dochter van Saul, met David in het huwelijk zou treden, werd ze uitgehuwelijkt aan Adriël uit Mechola. 20 Ondertussen was Sauls dochter Michal op David verliefd geworden. Saul hoorde hiervan en het kwam hem goed uit. 21 Ik bied hem Michal als vrouw aan, dacht hij. Als hij zich door dat aanbod laat verlokken, kunnen de Filistijnen hem om het leven brengen. Tegen David zei hij: ‘Je kunt alsnog mijn schoonzoon worden, door met mijn tweede dochter te trouwen.’ r23 David ... antwoordde: ‘Jullie denken zeker dat het zo eenvoudig is om schoonzoon van de koning te worden. Ik ben anders maar een arm en eenvoudig man.’ ….
 
De Bruidsschat
Dan komt een verhaal met wellicht de merkwaardigste bruidsschat uit de geschiedenis, Saul antwoord ‘Zeg tegen David dat de koning niet aan een bruidsprijs hecht en dat hij genoegen neemt met de voorhuiden van honderd Filistijnen, als wraak op zijn vijanden.’ David stemt in r27 en rukte met zijn troepen uit en doodde tweehonderd Filistijnen. Hun voorhuiden nam hij mee om ze aan de koning af te dragen. Het waren er meer dan genoeg om de hand van de koningsdochter te verwerven, en Saul gaf hem zijn dochter Michal tot vrouw. 28 Uit dit alles maakte Saul op dat de HEER David bijstond. Bovendien had zijn dochter Michal David lief. Link NBV 1Samuel 18

Liever Luisteren?
To Onnink-Grandia uit Barendrecht op voorleesbijbel
 
Michal houdt echt van David en redt hem van haar vader die David als een bedreiging ziet en hem liefst snel ziet omkomen. Maar ze liegt er wel over (slotregel 17 hieronder).
Haar broer Jonathan helpt David al eerder. Maar Jonatan, die zeer op David gesteld was, 2 waarschuwde hem: ‘Mijn vader Saul is van plan je te doden. Wees op je hoede morgenochtend, houd je schuil en blijf waar je bent. 3 Ik ga dan met mijn vader de stad uit, houd bij jou in de buurt halt en breng het gesprek op jou. Daarna zal ik je laten weten hoe de zaken staan.’ (1Sam19:1-3) Hierin lees ik een soort epifanie voor David latere koningschap van het verenigde Israël.
Kunst tip: Michal helpt David uit het raam vluchten, schilderij door Gustave Doré (1832-1883) Fransman. Uit 1865. Pagina WkipediaMichal Gustave Dore Link Wikimedia/Michal Gustave Doré

1 Samuël 19: 11- 17
David's vlucht
11 Saul stuurde mannen naar Davids huis, die hem de volgende ochtend moesten opwachten en doden. Maar Davids vrouw Michal waarschuwde hem: ‘Breng je vannacht nog in veiligheid, anders is het morgen met je gedaan.’ 12 Ze hielp hem uit het venster naar beneden, en hij maakte zich uit de voeten en wist te ontkomen. 13 Toen nam Michal het beeld van de huisgod en legde dat in het bed. Om de kop vlocht ze wat geitenhaar en ze dekte het beeld toe met een deken. 14 Saul stuurde mannen om David gevangen te nemen, maar Michal zei dat hij ziek was. 15 Toen stuurde Saul hen opnieuw naar Davids huis om zich er met eigen ogen van te overtuigen dat David er was en droeg hun op: ‘Breng hem hier, desnoods met bed en al, zodat hij ter dood kan worden gebracht.’ 16 Toen de mannen binnenkwamen, zagen ze dat er een beeld in bed lag, met een pluk geitenhaar om zijn kop. 17 ‘Waarom heb je mij zo bedrogen?’ vroeg Saul aan Michal. ‘Je hebt mijn aartsvijand helpen ontsnappen!’ ‘Ik moest wel,’ antwoordde Michal. ‘Hij zei tegen me: “Help me ontsnappen, of moet ik je soms doden?”’

Liever Luisteren?
To Onnink-Grandia uit Barendrecht op voorleesbijbel
Kunst tip: Michal Link Michal wife of King David. Op Womeninthebible/Michal wife of David Een anoniem portret op de website womeninthebible bij Michal wife of David, elders op internet niet te vinden. NB Deze versie van Michals leven met David bevat wel wat hineininterpretierungen, hele interessant om te lezen na de letterlijke teksten in de Bijbel over Michals leven. Voorbeeld David is niet op de vlucht voor Saul die hem wil (laten) vermoorden, hij verlaat Michal.

David blijft lang weg en trouwt met andere vrouwen, waaronder Abigail die hem ook redt in 1 Samuel 25:42. Onderaan staat dat r44 Davids vrouw Michal was door haar vader Saul inmiddels uitgehuwelijkt aan Palti, de zoon van Laïs, uit Gallim. Maar David is haar niet vergeten: in 2 Samuël als hij koning van Juda is geworden vraagt hij haar terug aan haar broer die dan koning is van Israël in ruil voor een verdrag met zijn legerleider, en in feite de baas, Abner: r12 Meteen stuurde Abner afgezanten naar David met de boodschap: ‘Aan wie behoort het land? Sluit met mij een verdrag, dan zal ik u helpen om heel het volk van Israël voor u te winnen.’ 13 David liet antwoorden: ‘Goed, ik zal met u een verdrag sluiten, maar onder één voorwaarde: ik zal u alleen ontvangen als u Sauls dochter Michal voor me meebrengt.’ 14 Hij stuurde ook afgezanten naar Sauls zoon Isboset met de boodschap: ‘Geef me mijn vrouw Michal terug, die ik als bruid verworven heb voor de voorhuiden van honderd Filistijnen.’ 15 Isboset liet Michal ophalen bij haar man Paltiël, de zoon van Laïs. 16 Haar man ging met haar mee en volgde haar in tranen tot aan Bachurim. Pas toen Abner zei: ‘Vooruit, ga naar huis!’ maakte hij rechtsomkeert.

Kunst tip: Michal terugkeer naar David in de Maciejowski of Morgan Bijbel bladzijde 37. Circa 1240. Nu in de Pierpont Morgan Library in New York, USA.

Volgens de Joodse Talmoed traditie heeft Paltiël zijn huwelijk met Michal nooit geconsumeerd, dat past wel weer in mijn indruk dat hier een Epifanie van David's door God gewenste Koningschap wordt beschreven.
In de Rabbijnse traditie wordt het huilen van Paltiël wordt opgevat als verdriet over het tot slot komen van zijn 'zorg' voor Michal. Daarbij hoorde ook de onthouding, zijn zelfbeheersing dat hij haar niet aanraakte. Zij sliepen met een zwaard tussen hen in volgens die verhalen. (Bron: Wikipedia Palti) Is it not written: He went weeping? —This was for losing the good deed [of self-restraint]. Hence [he followed her] to [the town called] Bahurim (literally, youths), implying that they both had remained like unmarried youths and not tasted the pleasure of marital relations.

Mijn Epifanie indruk is in strijd met de praktische uitleg dat in Deuteronomium staat dat omdat David en Michal niet officieel gescheiden zijn, zij dus niet kon/mocht hertrouwen en daarom het huwelijk niet geconsumeerd werd. David heeft ondertussen 6 zonen gekregen met zijn 6 nieuwe en (bij) vrouwen dus voor hem gold de scheidingsregel kennelijk niet.

Als Michal en David weer samen zijn is zij minachtend en kritiekvol als hij de Ark zijn Davidsburcht binnenleidt.

Kunst tip: Michal gedicht door Ra'hel Bluwstein, Israel (bundel Flowers of Perhaps) uit 1927. Verwijzend naar Muchals eerdere liefde en latere minchting.
"Michal" 
And Michal, Saul’s daughter, loved David 
And she despised him in her heart”
Michal, distant sister, time’s thread has not been severed, 
time’s thorns in your sad vineyard have not prevailed. 
Still in my ear I hear the tinkling of your gold anklet, 
the stripes in your silk garment have not paled.
Often I have seen you standing by your small window
pride and tenderness mingling in your eyes.
Like you I am sad, O Michal, distant sister, and like you doomed to
love a man whom I despise.
Vertaling Robert Friend

2 Samuel 6:14-23
14 Vol overgave danste hij voor de HEER, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. 15 Onder gejuich en stoten op de ramshoorn brachten David en de Israëlieten de ark van de HEER de berg op. 16 Toen de ark de Davidsburcht werd binnengedragen, stond Michal, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. Ze zag koning David dansen en springen voor de HEER, en haar hart vulde zich met minachting.
r20 Michal kwam hem tegemoet en zei: ‘De koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen! Als de eerste de beste dwaas heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot!’ 21 David antwoordde: ‘Dat deed ik voor de HEER, die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van de HEER, over Israël, en mij zo heeft verkozen boven jouw vader en heel zijn familie; voor de HEER danste ik! 22 En al zou ik me nog erger vernederen, al zou ik me zelfs in mijn eigen ogen verlagen, dan nog zou ik in aanzien staan bij de slavinnen over wie je spreekt.’ 23 Michal, de dochter van Saul, zou kinderloos blijven tot op de dag van haar dood.
Link NBV

Liever luisteren?
Joke Pieters-Eemink uit Ermelo op voorleesbijbel

Kunst tip David danst voor de Ark en Michal kijkt toe door Francesco Salviati circa 1552-1554. Palazzo Sacchetti, Rome Italië. Link Wikipedia/Francesco Salviat

Michal minachting wordt nog eens herhaald in 1Kronieken15:29 Toen de ark de Davidsburcht binnenkwam stond Michal, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. Ze zag koning David dansen en springen, en haar hart vulde zich met minachting. Daar staat niet ook dat zij als straf(?) onvruchtbaar werd /kinderloos bleef.

Als David haar niet meer aanraakte na deze gebeurtenis en zij zich als echtgenote/koningin daarbij neerlegde (geen minnaar nam en als koningin veilig was voor andere mannen) is het niet verwonderlijk dat zij kinderloos bleef... Toch staat er in sommige oudere Hebreewse vertalingen in 2 Samuël 21:8 over Sauls nakomelingen dat zij 5 zonen had. Het Hebreeuwse woord ילדה kan namelijk voortbrengen en opbrengen betekenen, wellicht ontstond daardoor de verwarring. In latere vertalingen staat dat het Merab zonen waren die door Michal werden opgevoed aan het hof, waarschijnlijk na Merab's dood of omdat dit gunstiger voor hen was?

Preek van dominee Mark Janssens voor de Nederlands Gereformeerde JeruzalemKerk in Utrecht voor 21dec07, Advent. Met een weerwoord van Michal, de koningin die ''weet hoe het hoort'' dus over 2 Samuel 6 en dan van David. Het is een weerwoord vanwege het beeld dat van Michal ontstaan is. Een fantatstisch leuke preek, absoluut een aanrader. Link Utrecht.ngk.nl/preekarchief/IISamuel 6,11-23 David en Michal.pdf (pdf)

Op You Tube: Preek over Michal, behoorlijk negatief over Michals daden door David Mayne op SaintPaulministries.net (3m02) met sheets en dezelfde illustraties als Wikipedia ie mijn Kunst tips. Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een gedicht van een dichteres Michal, niet uit de Bijbel dat zowel op David als op God kan slaan.

Dromen / Eenzaamheid / Verdriet 

was jij maar echt
niet verzonnen in mijn fantasie

was jij maar echt
niet een schim van wat ik wil

was jij maar echt
dan was ik niet zo eenzaam

was jij maar echt
dan was ik een keer mezelf

was jij maar hier
alleen om er voor mij te zjn
zodat ik ook iemand hebt om mee
te lachten en te huilen

zodat ik ook iemand heb
die ik vertrouw
- Michal -
 


VOLGENDE WEEK
Is het Aswoensdag als we gaan aftellen naar Pasen: Joël 2:12‐19, Psalm 57, de 2e brief aan de Korintiërs 5:20‐6:10 en Matteüs 6:1-6 en 16‐21. Op het alternatief leesrooster staat: Zacharia 9:1-13 en Matteüs 21:1‐5

Op de volgende zondag,de 1e van de 40dagen of de vasten staan op het leesrooster: Genesis 2:15-3:9, Psalm 51 [Psalm 32], Romeinen 5:12-21 en Matteüs 4:1-11. Dat las ik 13maart11 Invocabit zonder de Romeinen.
Op het Alternatief Leesrooster Psalm 118:24-29 en Matteüs 21:6-9.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

maandag 17 februari 2014

23 Februari 2014, is de 7e zondag van de Epifanie, Sexagesima

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
23 febuari 2014, is de 7e zondag van de Epifanie, de openbaring dat Jezus Christus de zoon van God is. Het is ook Sexagesima, (Latijn) de tweede zondag vóór Aswoensdag. De naam komt oorspronkelijk uit het Latijn sexagesimus (zestigste). Dit verwijst naar het feit dat er ongeveer zestig dagen zijn tussen deze zondag en Pasen.


De Bach cantates voor deze zondag zijn ''Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt' (BWV 18), 'Leichtgesinnte Flattergeister' (BWV 181) en 'Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort' (koraalcantate BWV 126). De teksten horen bij Lucas 8: 4-15. Gelijkenis van de zaaier. Dat lees ik niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Leichtgesinnte Flattergeister' (BWV 181) door Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra. (13m43). Link youtube

Lichtzinnige, wispelturige geesten
beroven het
Woord van zijn kracht
Belial tracht met zijn kinderen
steeds weer te verhinderen
zodat het geen vrucht zal voortbrengen
De hele tekst: bach-cantatas BWV 181

Of kijk op dit blog op 3feb13 naar BWV 18 ''Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt'. 'above all concerned with the role of the Word; the emphasis is on the metaphorical seed that accompanies the falling rains, the seed of the Bible'. Etc. (8m50) Zonder de uitvoerenden maar met een interessante toelichting/interpretatie in het Engels.

Of kijk op dit blog op 12-feb2012 naar J.S. Bach "Leichtgesinnte Flattergeister", lichtzinnige, wispelturige geesten of gedachten (BWV 181) zonder de uitvoerenden, upload door Meinhardo. (12m38)

Of kijk op dit blog op 27feb2011 naar the legendary 17th century German Baroque'n' Roller, Johann Sebastian Bach. Op gitaar (1m04). 'Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort' Koraalcantate BWV 126 wordt hier 'Musette' (in D) genoemd naar het Klavierbuchlein voor Anna Magdalena (betwijfeld volgens Wikipedia).

Concert tip
zo23feb14 om 3 uur, in de Doelen, Schouwburg, Schouwburgplein 50, Rotterdam. De Carmina burana, Laat Middeleeuwse monniken (drank)liederen. (71m) youtube Uitvoerenden Anima Eterna Brugge & Collegium Vocale Gent o.l.v. Jos van Immerseel. Kaarten vanaf 37euro.
zo23feb14 uitvoering van 19:30 tot 22:30uur in de Pieterskerk, Pieterskerkhof, Leiden. Scratch Muziekdagen Leiden Uitvoering werken van Mozart Al 25 jaar worden in Leiden de Scratch Muziekdagen georganiseerd: een muziekevenement waarbij zangers, musici en publiek uit binnen- en buitenland gedurende enkele dagen genieten van uiteenlopende (klassieke) muziek. Het doel van het evenement: in één dag met een koor van 900 mensen muziekstukken instuderen én ’s avonds uitvoeren, ondersteund door een 75-koppig orkest én begeleid door een professionele dirigent en solisten.
De 26e editie van de Scratch Muziekdagen Leiden vindt plaats op 14, 15, 16, 22 én 23 februari 2014. Concertkaarten 25 euro. Meedoen: Link scratchleiden


TEKST(EN)
Op het alternatief leesrooster staan deze week geen teksten, en op het gewone leesrooster: 23 februari 2014, 7e van de Epifanie

Exodus 22:20‐26:2, Psalm 71:17-­24, 1 Korintiërs 3:16-23, Matteüs 5:33-48 (uit de Bergrede). Gezang Liedboek 992 'Wat vraagt de Heer nog meer van ons' . Deze teksten, met uitzondering van Korintiërs las ik 20feb2011, daarom lees ik deze keer weer over en Bijbelse vrouw, het thema van de Advent in het Alternatief Leesrooster. Ik lees over Leah de vrouw van Jakob uit het eerste boek van de Bijbel Jakob, de stamvader van 12 zonen en de 12 stammen van Israël.


LEA(H)
Een tragische vrouw?
Lea(h) is bekend geworden als de vrouw van Jakob, de vrouw die hij niet wilde, maar door bedrog toch kreeg. Jakob de bedrieger wordt nu zelf bedrogen. Hij heeft in Genesis 25 en 27 zijn broer oudere tweelingbroer Esau zijn erfdeel ontfutseld. In Gen 25 door een rare ruil: Esau geeft zijn geboorterecht weg in ruil voor een bord linzensoep en in Gen 27 bedriegt Jakob zijn oude blinde vader op zeer doordachte wijze op advies van zijn moeder. Genesis 25 en Genesis 27

Op Wikipedia staat dat Leah in de Torah wordt beschreven met "tender
eyes" (Hebrew: ועיני לאה רכות(Genesis 29:17). In de Statenvertaling (1637) vertaald met 'Doch Lea had tedere ogen', maar in latere vertalingen als HSV 'Lea had fletse ogen'', in de NBV 17 Lea’s ogen hadden geen glans, maar Rachel was mooi en aantrekkelijk of de Naardense Bijbel: Gen 29:17 Maar de ogen van Lea waren flets.
In de Rabbijnse traditie, het commentaar van Rabbijn Rashi, was een interpretaties over waarom Leah's blik zo was. Volgens het verhaal was Leah, de oudere zuster voorbestemd om met haar neef Esau, Jakob's oudere tweelingbroer te trouwen, een moordenaar, afgoden aanbidder en jager en het tegengestelde van de vrome, Torah studerende Jakob. Leah werd doodongelukkig van dit idee, huilde en bad tot God om haar lot te veranderen. Daarom beschrijft de Torah haar ogen zo, behuilde, droevig. En God heeft erbarmen: Leah hoeft niet met Esau te trouwen. Bron: En.wikipedia/Leah

Jakob wordt dus zelf bedrogen door zijn oom Laban, de broer van zijn moeder. Als hij 7 jaar voor heeft gewerkt heeft om zijn dochter Rachel te kunnen trouwen geeft Laban hem haar zuster Leah ten huwelijk. Op voorwaarde dat Jakob weer 7 jaar voor Laban werkt mag hij een week later ook met Rachel trouwen. Genesis 29:28 Jakob stemde toe en wachtte tot de week om was; daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw. 29 Ook gaf Laban haar een van zijn slavinnen mee, Bilha. 30 Toen sliep Jakob ook met Rachel, en van Rachel hield hij echt, meer dan van Lea. En hij werkte nog eens zeven jaar bij Laban. 31 Toen de HEER zag dat Jakob minder van Lea hield, opende hij haar moederschoot, terwijl Rachel kinderloos bleef.

Kunst tip: De Italiaanse dichter Dante Alighieri (circa . 1265–1321), schreef over Rachel and Leah in een droom in zijn Purgatorio
"... in my dream, I seemed to see a woman
both young and fair; along a plain she gathered
flowers, and even as she sang, she said:
Whoever asks my name, know that I'm Leah,
and I apply my lovely hands to fashion
a garland of the flowers I have gathered."[12]

Kunst tip: Rachel en Leah door Dante Gabriel Rossetti, (1828-1882), schilder, dichter, vertaler. Volgens Wikipedia/en geïnspireerd door het gedicht van Dante. In 1899, nu in de Tate Gallery London, VK. Link Rossettiarchive

GENESIS 29
32 Lea werd zwanger en bracht een zoon ter wereld, die ze Ruben noemde, ‘want,’ zei ze, ‘de HEER heeft gezien wat ik te verduren heb. Nu zal mijn man van mij houden.’ 33 Ze werd opnieuw zwanger en bracht nog een zoon ter wereld. ‘De HEER heeft gehoord hoe weinig mijn man van me houdt; daarom heeft hij mij er nog een zoon bij gegeven,’ zei ze, en ze noemde hem Simeon. 34 En weer werd ze zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. ‘Nu ik hem drie zonen heb gebaard, zal mijn man zich eindelijk aan mij hechten,’ zei ze. Daarom werd hij Levi genoemd. 35 En nog een keer werd ze zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. ‘Nu zal ik de HEER loven!’ riep ze uit, en ze noemde hem Juda. Hierna kreeg ze geen kinderen meer.

Maar Leah krijgt uiteindelijk 6 zonen wiens afstammelingen, met die van hun halfbroers bij hun vader Jakob, 6 van de 12 stammen van Israël vormen. Lea krijgt ook een dochter: Dinah. Rachel krijgt eerst geen kinderen en laat haar slavin Bilpa 2 keer door Jakob bezwangeren van Dan en Naftali Want zei Rachel in Genesis 30:3b Neem dan mijn slavin Bilpa maar, als zij kinderen baart, zal ik die op mijn knieën nemen; dan krijg ik door haar toch nakomelingen.’ Opmerkelijk r8 ‘Ik heb een zware strijd met mijn zuster gevoerd,’ zei Rachel, ‘maar ik heb gewonnen.’

Kunst tip: de 12 zonen van Jakob, muurschildering zonder bronvermelding. NB de illustraties tonen niet (allemaal) de betekenis van de naam. Link Twelve-Sons-of-Jacob

Want ook Lea laat als ze een tijdje onvruchtbaar is haar slavin Zilpa 2 maal door Jakob bezwangeren, van Gad en Aser. Daarna werd ze zelf ook weer zwanger na een vreemde koehandel met haar zuster:

Genesis 30:14 In de tijd van de tarweoogst vond Ruben buiten in het veld liefdesappels, die hij aan zijn moeder Lea gaf. ‘Geef mij ook eens wat van die liefdesappels van je zoon,’ vroeg Rachel haar. 15 Maar Lea antwoordde: ‘Is het soms niet genoeg dat je mijn man hebt afgepakt? Wil je nu ook nog de liefdesappels van mijn zoon?’ Rachel zei: ‘In ruil voor de liefdesappels van je zoon mag Jakob vannacht met jou slapen.’ 16 Toen Jakob ’s avonds thuiskwam uit het veld, ging Lea hem tegemoet en zei: ‘Je moet met mij slapen, ik heb je gehuurd voor de liefdesappels van mijn zoon.’ Dus sliep hij die nacht met haar, 17 en God verhoorde Lea: ze werd zwanger en baarde Jakob voor de vijfde maal een zoon. 18 ‘God heeft mij beloond omdat ik mijn slavin aan mijn man heb gegeven,’ zei ze, en ze noemde het kind Issachar. 19 Opnieuw werd ze zwanger en ze baarde Jakob een zesde zoon. 20 ‘God heeft mij een mooi geschenk gegeven,’ zei ze, ‘mijn man zal mij op handen dragen nu ik hem zes zonen heb gebaard.’ Ze noemde het kind Zebulon. 21 Daarna bracht ze een dochter ter wereld, die ze Dina noemde.

Daarna kreeg Rachel ook een zoon van Jakob, Jozef en nog later Ben Oni, (kind van mijn smart) die Jakob Benjamin noemt, maar ze sterft in het kraambed.

Lea wordt nog een paar keer genoemd, als Jakob Laban verlaat neemt hij haar en als zijn (bij)vrouwen en zijn/hun kinderen mee, maar als persoon speelt zij geen rol meer. Alleen het feit dat Jakob (dan als Israël) met van Rachel houdt wordt nog even benadrukt als hij vele jaren later zijn broer Esau tegemoet treed: Gen 33:2 De bijvrouwen en hun kinderen liet hij voorop gaan, Lea en haar kinderen daarachter, en Rachel en Jozef helemaal achteraan.

Toch wordt Jakob bij Lea begraven: Genesis 49:29 Als ik straks met mijn voorouders verenigd word, begraaf me dan bij hen in de grot op het land van de Hethiet Efron, 30 in de grot op de akker in Machpela, dicht bij Mamre, in Kanaän, de akker die Abraham van Efron heeft gekocht omdat hij daar een eigen graf wilde hebben. 31 Daar zijn Abraham en zijn vrouw Sara begraven, daar zijn Isaak en Rebekka begraven, en daar heb ik Lea begraven. 32 Het stuk land waarop die grot ligt, is van de Hethieten gekocht.’ 33 Na zijn zonen deze opdracht te hebben gegeven trok Jakob zijn voeten weer op het bed. Toen blies hij de laatste adem uit en werd hij verenigd met zijn voorouders. bij de bevalling.

Kennis tip: De traditie wil dat deze tomben in de Grot van de Patriarchen of van Machpéla voor de joden liggen, tegenwoordig het heiligdom van Abraham voor moslims: de Ibrahimi moskee. De grotten bevinden zich in het midden van het oude centrum van Hebron. Link Grot_van_de_Patriarchen

Rachel was onderweg nar het land van Jakobs voorouders begraven. Genesis 35:17 langs de weg naar Efrat, het tegenwoordige Betlehem. 20 Op haar graf plaatste Jakob een gedenksteen, die tot op de dag van vandaag de plaats van Rachels graf aangeeft.

Kennis tip: de tombe van Rachel bij Bethlehem is een heilige plaats voor zwangere vrouwen van alle drie geloven (Joods, Christelijk en Islamitisch) en ligt tegenwoordig op en Moslim begraafplaats bij een moskee Bilal bin Rabah. Link: keverrachel

Liever live?
Omdat Leah niet op de leesroosters staat weinig kans, kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt en wat ze daar lezen.

Preek van Bettine Siertsema over Lea en Rachel op 3 januari 2010. Voor de West-Friese Ekklesia, een oecumenisch initiatief voor 'inspirerende vormen van liturgie en Bijbeluitleg'. In haar preek: Wanneer je het hele verhaal aandachtig leest, valt het op hoeveel er gespeeld wordt in parallellen en spiegelbeelden met andere verhalen uit Genesis. De ontmoeting bij de put die tot een huwelijk leidt, is een echo van Rebekka’s verhaal, de slavinnen die als draagmoeder moeten functioneren doen denken aan Hagar en Sara. Maar het sterkst zijn de spiegelingen in het Jakob-verhaal zelf. De rivaliteit tussen de broers komt terug in de rivaliteit tussen de zusters. De linzenschotel waarmee Jakob het eerstgeboorterecht van Esau kocht, wordt in herinnering geroepen door de ruil van de liefdesappelen. En natuurlijk wordt hier opnieuw dat spel gespeeld waarbij oudste en jongste verwisseld worden, nu met de dader in de rol van het slachtoffer. ...

En: Vertalingen halen de scherpe randjes er wat vanaf en zeggen dat ze niet bemind was, maar letterlijk staat er, zoals we ook lazen, dat Lea werd gehaat. Zij is de ongewenste derde in het huishouden van Jakob. Nog afgezien van het feit dat ze minder mooi was dan haar zusje, en dat ze Jakob tegen zijn wil is opgedrongen, zal haar pure aanwezigheid hem er ook voortdurend aan herinnerd hebben hoe hij zelf smadelijk gefopt werd. Wat een lot voor Lea: levenslang verfoeid. En dat terwijl ze zelf wanhopig veel van Jakob hield, zoals uit haar reacties later blijkt. ...

Want: …. het onbeantwoord blijven van die liefde. Dat dat verdriet groot was, blijkt wel uit haar reacties op de geboorte van haar zonen. De rivaliteit met haar zuster is in haar toelichting op de namen die zij geeft, geen thema. Bij Ruben: de Eeuwige heeft mijn vernedering gezien,  nu zal mijn man van mij houden. Bij Simeon: de Eeuwige heeft gezien dat ik gehaat ben, daarom heeft Hij mij ook deze zoon gegeven. Bij Levi: Nu, ditmaal zal mijn man zich aan mij binden, omdat ik hem drie zonen gebaard heb. Bij Zebulon: Ditmaal zal mijn man mij oprichten, maar liefst zes zonen heb ik hem gebaard. ...
Want in mensen als Lea, onopvallend en miskend als ze mogen zijn, licht voor wie er oog voor heeft, het beeld van God zelf op. Lea’s liefde kan niet anders dan steeds opnieuw hopen dat Jakob die nu zal beantwoorden, zoals God steeds opnieuw hoopt dat de mens Zijn liefde zal beantwoorden door zijn bestemming te vervullen, beeld en gelijkenis van Hem te zijn, en eindelijk ernst te maken met dat rijk van recht en vrede dat in de Thora onderwezen wordt en door de profeten bezongen. Lea met de doffe ogen, in haar liefde en hoop is zij voor mij een stralende gestalte, in wie God zelf zich aan ons openbaart. Link Westfrieseekklesia/Preek-Lea-en-Rachel.-3-jan.doc (Word)

Luister naar de preek van father Mark Driscoll in het Engels voor Mars Hill Church, Seattle, Washington, USA. Geestig! Op 24 april 2005 over Genesis 29:1-30 (1u01m). Link: Marshill/Genesis/jacob-marries-leah-and-rachel

Op You Tube: in het Engels Andrew Cort (4m58). Laban voelt zich bedrogen als Jakob zonder geschenken aankomt. Link youtubeGEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een gebedsmeditatie naar teksten van Henri Nouwen, een grote naam in de wereld van vorgangers, bekend van Hour of Power Tv. Een gebed voor de onbeminde Leah.
''Henri raadt aan om elke dag tijd met God alleen door te brengen. Dan kan Hij u zeggen wie u bent: Jij bent mijn geliefde zoon of dochter. In het verlengde hiervan heeft Arthur LeClair een geleide meditatie samengesteld, in drie gedeelten, om te bidden als je alleen bent, of samen met een geestelijk begeleider of in een kleine gebedsgroep. Deze meditatie is te vinden in Hieronder volgt deze meditatie met een wat verkorte toelichting''.

Het gebed van de beminde
Ga gemakkelijk zitten en ontspan je. Vertrouw erop dat Gods liefde zich op één of andere manier zal laten zien. Zeg de eerste tien minuten zonder onderbreking langzaam en vurig de volgende woorden:
Jezus , U bent de Beminde.

Herhaal deze woorden zo vaak als je dat nodig vindt. Laat al wat je afleidt aan je voorbijgaan. Wees alleen maar bij Jezus. Ga dan langzaam en stil over naar de volgende tien minuten:
Jezus, ik ben de Beminde.

Misschien vind je deze overgang eerst niet passend, maar geef je er aan over en laat deze waarheid vaste voet krijgen. Ga dan over naar de volgende tien minuten:
Jezus, wij zijn de Beminden.

Open je hart voor anderen. Het is belangrijk niemand uit te sluiten. Je hart zal de namen laten opkomen van wie je aandacht nodig hebben. Sluit af met een
eenvoudig dankgebed of met het Gebed des Heren.
Mensen die deze gebedsoefening gedaan hebben, spreken over een diepe
genezende werking die zij in zichzelf ervaren.
Uit: Spiritueel begeleiden, op basis van teksten van Henri Nouwen, samengesteld door Michael Christensen en Rebecca Laird. (blz 50-51, 2008). Bron Nouwen/geliefd-web pdf


VOLGENDE WEEK
2 maart 2014, 8e van de Epifanie.

Jesaja 49:13‐18
Psalm 62
(1 Korintiërs 4:1-5(6‐8)9‐16)
Matteüs 6:24-34

Dat las ik 3feb13 Het thema is -nog steeds- de openbaring dat Jezus God zoon is en de Messias. In Jeremia lezen we over zijn uitverkiezing: al in de moederschoot. In de smeekpsalm r3 Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan. U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent u. Een populair thema en vaak gebruikte beelden, ook in andere psalmen. In de eerste brief aan de Korintiërs het Lichaam van Christus en ieders taak daarin. In Lucas lezen we verder na de profetie van Jesaja waar toch niet iedereen enthousiast over is en Jezus vertrekt naar Kafernaum.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com