Waarom dit weblog?


Welkom!

Hier vind je elke week de Bijbelteksten die een miljoen+ mensen lezen/horen als ze in Nederland naar de kerk gaan. Er is namelijk een 'lees' rooster waar wel 1000 kerken aan meedoen*. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

Op dit weblog vind je over de teksten die gelezen worden, hun plek in de Bijbel,of een tekst verwijst naar een eerdere tekst of een verhaal vaker voorkomt etc. Ik voeg kunst tips bij en links naar you tube of andere video filmpjes.Je kan zo meer te weten komen over de Bijbel teksten waar je collega's, buren, klasgenoten, vrienden, familie, oma
etc. deze zondag naar luisteren**. Ik voeg ook een (oudere) preek over de teksten bij.

WANT

De Bijbel is wel het bekendste boek van de wereld met de hoogste oplage, maar ... het is ook het minst gelezen en het slechts begrepen zeggen cynici.

Ik heb 10 bijbels, inclusief kinderbijbels en als ik mijn middeleeuwse plaatjesbijbels meetel, wel 30 bijbels. Die laatste zijn in het Latijn, een prima excuus om ze niet te hebben gelezen, maar die andere.....
Het is gewoon geen makkelijk boek dat je zo even uitleest laat staan begrijpt of doorgrondt. Het zijn veel verhalen op 66 boek(roll)en geschreven. (Op) Geschreven in vele eeuwen door wel 40 schrijvers
(en schrijfsters?). Theologen studeren er 6 jaar over en sommigen hun levenlang.

Ik ben geen theoloog en denk dat je met de Bijbel vaak 'alle kanten' uitkan. Maar ik ben dan ook Remonstrants en wij denken dat je de Bijbel op verschillende manieren leest en begrijpt op verschillende momenten in je leven. De Remonstranten zijn de 'vrijzinnigsten' van
de Protestanten en bij ons komt tolerantie voor anders denken en doen direct na geloven in God en de Bijbel als het 'Handboek' geloven.

Meer over de Remonstranten op
www.Remonstranten.org


WAAROM DIT WEBLOG?

Ik maak dit weblog om mensen die geinteresseerd zijn in de Bijbel een mogelijkheid te bieden om 'mee te lezen' met de een a twee miljoen Nederlanders die elke week teksten uit het leesrooster lezen.
Om de Bijbel behapbaar aan te bieden, over na te denken, misschien om over te praten ... en misschien om eens naar een kerkdienst te gaan en te horen wat een 'echte' dominee er over vertelt. Daarom vind je
ook onder liever live? het adres van een kerk waar die tekst op zondag wordt gelezen en besproken in de preek.

De complete bijbelteksten vind je op biblija.net
Afluisteren kan op voorleesbijbel.nl of downloaden voor de mp3, kan op: downloadbijbel.nl. Een kerk in de buurt zoeken -om het live te horen- kan op Kijk wel even of er ook staat wat zij die zondag lezen.


* Het oecumenisch leesrooster wordt voor drie jaar gemaakt door /voor de Raad van Kerken. Meer informatie over het leesrooster op de www.raadvankerken.nl onder Vieren.

** De toelichting komt meestal uit de 'Nieuwe Bijbelvertaling',
'de Bijbel voor Dummies,
Het verhaal gaat' van Nico ter Linden
of van internet. Soms vind je hele preken op het
web.