maandag 30 april 2012

6 mei 2012, Cantate!

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Deze 4e zondag na pasen zondag wordt Cantate genoemd, 'Zingt!” naar psalm 98:1 "Zingt de Heer een nieuw lied". Wij lazen de psalm 2 weken geleden (22april2012 ) en deze week een couplet uit psalm 119.

Kunst tip: Op de site van Kunstzaal van Heiningen in Den haag het schilderij ''Zangvereniging Cantate'' van Willy Belinfante (1922) zonder jaar Link Willy Belinfante Meer Willy Belinfante op kunstzaalvanheijningen via Google serach afbeeldingen en nog 2 koren (ets) op galeriepetit en laetitiadehaas (kaarten te koop voor het Ronald McDonald kinderfonds).


De Bach cantates voor deze zondag zijn “Wo gehest du hin” (BWV 166) en “Es ist euch gut, daße ich hingehe” (BWV 108) Deze cantates horen bij Johannes 16: 5-15, de afscheidsrede van Jezus, wij lezen Johannes 15, de ware wijnstok.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Bach Cantata BWV 108 “Es ist euch gut, daße ich hingehe” de intro, aria van de bas en tenor. Dirigent is Harnoncourt maar de andere uitvoerenden worden niet gemeld. (8m11) Tekst cantatas Link youtube De aria van de alt door Aafje_Heynis (1924) met het Wiener Symphoniker o.l.v. Hans Gillesberger in 1960 (3m59) youtube

Of kijk op dit blog op 22-mei11 naar J.S. Bach - Cantate 166 “Wo gehest du hin?”, deel 2 naar de aria van de tenor. Uitvoering door de J.S. Bach-Stiftung St. Gallen. Tenor Gerd Türk.

Concert tip
Zo6mei12 om 17uur in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1, Groningen een Cantatedienst door de Capella Groningen o.l.v. Enrique López Cortón. Met o.a. Het Motet ’Der Geist hilft unser Schwachheit auf’ (BWV 226). Een motet uit 1729 voor een begrafenis. Toch is de tekst niet treurig maar troostrijk, net als de muziek van dit dubbelkorig werk. Verder 3 Engelse hymnen “Remember not, Lord, our offences” (Henry Purcel), Almighty and everlasting God (Orlando Gibbons) en Turn thy face from my sins (Matthew Locke). Tot slot psalm 100: “Jauchzet dem Herrn, alle Welt” ( Mendelssohn, opus 69, nr 2) De voorganger is ds. Evert Jan Veldman en het Timpe orgel wordt bespeeld door Jelte Hulzebos. De toegang is gratis en bij de uitgang is er een collecte. Link Nieuwekerk


TEKSTEN
Deze week is het thema de wetten of voorschriften. In de Groot Nieuws Bijbel in de term in psalm 119 ruimer en minder dwingend vertaald met mijn opdracht. Het begint al in het boek Deuteronomium, waarin Mozes de wetten nog eens uitlegt en in psalm 119 worden ze bezongen en geprezen en er wordt nadrukkelijk om uitleg gevraagd r19. In 1 Johannes 3 'heb uw naaste lief' en houd de geboden in acht. In Johannes 15 benadrukt Jezus hoe belangrijk het is om bij hem te blijven, met hem verbonden te blijven (Groot Nieuws Bijbel, meestal in de NBV en de SV is het blijf 'in' mij).

Deuteronomium 4:32-40
Psalm 119:17-24
1 Johannes 3:18-24
Johannes 15:1-8
Tussentijds 6


DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament en het laatste boek van de Torah, de joodse naam voor de 1e vijf boeken van het Oude Testament (voor de komst van Jezus). In dit boek Mozes, vlak voor zijn dood in de Sinai woestijn, de wetten nog eens uit. Het zijn toespraken waarin hij benadrukt hoe belangrijk het is om trouw te zijn en te blijven aan de Ene God als zij straks Kanaan intrekken. In ons stukje beargumenteert hij hoe uniek de Ene God is in zijn daden voor zijn volk. Ga de geschiedenis maar na spreekt mij als historica wrel aan, maar het volk heeft 40 jaar in de woestijn getrokken en was afgesneden van vergelijkende informatie (en internet). En passant is het ook nog een stukje imperialistische theologie in r 40 de bloedrode grond elke de Ene, je God, je nu geeft voor alle dagen!

Kennis tip: (de grote) Religie voor Dummies, de grote wereldgodsdiensten vergeleken in hun overeenkomsten die mn over de schepping en momentn in een mensenleven gaan (geboorte, volwassenheid, verbintenis, dood). De beste beschrijving vond ik op Link demo.astium

DEUTERONOMIUM 4:34-40
34 Want vraag toch naar eerdere dagen die geweest zijn vóór jouw aanschijn, vanaf de dag dat God op de aarde een roodbloedige mens schiep en van het ene eind van de hemelen Tot aan het andere eind van de hemelen: is er ooit iets geschied als dit grootse woord, of te horen geweest als dit? 33 heeft ooit een gemeenschap de stem van God horen spreken vanuit het vuur zoals jíj hebt gehoord, en bleef hij in leven? 34 Of heeft ooit een god beproefd ertoe te komen zich een volk te nemen uit de schoot van een ander volk door beproevingen, tekenen, wonderen en oorlogen, met sterke hand en uitgestrekte arm en grote vreeswekkende daden, Zoals al wat de Ene, uw God, voor u heeft gedaan in Egypte voor uw eigen ogen? 35 Jij kreeg het te zien, om te weten: ja, de Ene, dé God is hij, géén is er verder buiten hem. 36 Vanuit de hemelen heeft hij zijn stem doen horen om je terecht te wijzen, op de aarde heeft hij je zijn grote vuur doen zien en zijn woorden heb je gehoord vanuit het vuur. 37 Om het feit dat hij je vaderen beminde kiest hij voor hun zaad na hen, en leidt hij je met zijn aanschijn, met zijn grote kracht, weg uit Egypte, 38 om volken groter en sterker dan jij te onterven van jouw aanschijn, om je er te doen aankomen, om je hun land ten erfdeel te geven zoals op deze dag. 39 Beseffen zul je op deze dag, en doen keren tot je hart, dat de Ene, dat hij dé God is in de hemelen boven en op de aarde beneden; verder géén. 40 Bewaken zul je zijn inzettingen en zijn geboden die ik je op deze dag gebied, zodat het je goed gaat, jou en je zonen na jou; en opdat je je dagen zult verlengen op de bloedrode grond elke de Ene, je God, je nu geeft voor alle dagen!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Deuteronomium → 4
Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament.
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Ons stukje helemaal aan het einde, Jeltien Kraaijeveld-Wouters op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Sint-Catharijne Brielle Sint Catharijnehof 1, Brielle. Tijd 10uur, Voorganger ds. Anke Dekker, Ouderling Willem Delwel, Organist Willem Chr. Meyboom. Op het leesrooster pslam 98 (Cantate) Deuteronomium 4 en Johannes 15. Link catharijnekerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Aleide Blanken voor de Protestantse Gemeente Hengelo op 10mei2009 over Deuteronomium 4 en Johannes 15 Link protestantsegemeentehengelogld. kies 10mei2009

Op You Tube: Naar r32 'What a wonderful world', gesproken door Richard Attenborough als trainer voor zijn BBC series met prachtige beelden van de natuur en dieren. (2m03) Link youtube
en natuurlijk dan ook even de gezongen versie van Louis Armstrong (2m09). Link youtube Tot slot natuur, maar niet zo goed als van Richard Attenborough, en Louis zingt weer (1m53) youtube of youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Psalm 119 is de langste psalm met 176 regels en 22 coupletten van 8 regels. Daarom lezen we meestal maar een stukje uit de psalm, vandaag het 3e couplet dat in het Latijn Gimel. Retribue servo tuo naar de 17e regel.

Het leest als een gebed : r17;1, 18;1, 19,2 en als een lofpsalm r17;2, 18;2, 20;2. Weer lezen we een smeekbede om verlost te worden van smaad en hoon r 22;1 een vaak terugkerend thema in het Oude Testament. Ik heb het eens geturfd. Het woord eer komt 237 x voor, zowel in eer bewijzen, verliezen, aantasten, tot eer strekken of bewaren. Spot 63 x, bespotten 11 x, spotten 8 x hoon 23 x, honen 8 x en smaad 23 x. Het vaak vijanden die het doen.

Kunst tip: In het Burnet psalter, (psalmenboek) psalm 119 ( toen nog 118) Retribue servo tuo begint bij de mooie initiaal R. Het Burnet Psalter Een 15e eeuws manuscript geschonken dat door i Gilbert Burnet (1643-1715), Bishop of Salisbury, historicus, theoloog en adviseur van William III aan Aberdeen Marischal College (University) werd geschonken. Burnet had er gestudeerd. (Folio 211 verso) Link abdn

PSALM 119:17-24 (3e couplet)
17 Gun het uw dienaar dat ik mag leven,
om te waken over uw woord.
18 Geef zicht aan mijn ogen, dat ik acht sla
op de wonderen uit uw Wet!
19 Gast-en-zwerver ben ik op de aarde,
verberg uw geboden voor mij niet!
20 Geteisterd wordt mijn ziel door verlangen
naar uw rechtsregels, te aller stond.
21 Gij dreigt verwatenen met uw vloek,
die afdwalen van uw geboden.
22 Gij, wentel van mij smaad en verachting,
ik heb uw overeenkomsten toch gehouden?
23 Gingen vorsten ook zitten,
voerden ze over mij gesprekken, uw dienaar
bepeinst uw inzettingen.
24 Geluk vind ik juist in uw overeenkomsten,
mijn raadslieden, dat zijn zij!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen > 119
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Thijs van den Brink, presentator EO op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niets gevonden. De Katholieke parochies die vaak (wel) de psalm vermdelen hebben deze keer de (echte) Cantate psalm 98 op het rooster staan. De Oud Katholieken okkn parochies hebben ook psalm 119 staan, maar ik vond er geen behalve degene die ik al vaak opneem. Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Ds Ton de Ruiter voor de Gereformeerd kerk vrijgemaakt in Enkhuizen op 30sept 2001. Link prekendiespreken

Op You Tube: in het Engels een preek over psalm 119 als gids voor de vreemdeling de reiziger r19 en de Lonely Planet voor de toerist. Pastor Jesse Johnson, IBC Lead Teaching Pastor op Pilgrim's Passage van immanuel Church, Springfield Virginia. (37m) Link vimeo


1 JOHANNES
1 Johannes is een brief van Johannes de evangelist in het midden van de 1e eeuw of eind 2e eeuw geschreven in zijn stijl. Het is het 23ste boek van het Nieuwe Testament. Deze brief lazen we vorige week ook maar we slaan een stukje ''over'' dat gaat over haat en gehaat worden als Christenen.

In het stuk dat wij deze week lezen wordt het belang van naastenliefde -in de praktijk- benadrukt. Daarom voeg ik regel 17 toe. Metterdaad in r18 is een mooi begrip voor naastenliefde in de praktijk (en de naam van de EO fondsenwerving voor christelijke zending-, hulpverlening- en ontwikkelingsprojecten over de hele wereld. Het heeft zendtijd op radio (op zaterdag) en TV (donderdag) maar vermeldt nergens tijden en zenders (!). Uitzendingen zijn te zien/beluisteren op de website metterdaadtv.

Kunst tip: Johannes de Evangelist in het Book of Mulling of Moling uit het einde van de 8e eeuw. Een ''zak'' formaat boekje met de 4 evangelies (dus eigenlijk niet de brieven van Johannes). Nu in Trinity College Library Dublin, Ierland. MS 60 (A. I. 15). Link BookMulling John over het boek Book_of_Mulling

1 JOHANNES 3:18-24
(17 wie in de wereld z'n bezit heeft en toekijkt terwijl zijn broeder-of-zuster gebrek heeft en zijn binnenste voor hem-of-haar sluit, hoe kan de liefde Gods in zo iemand blijven? 18 Kinderen, laten we niet liefhebben met woorden of met de tong, maar metterdaad en in waarheid! 19 Hieraan zullen wij herkennen dat we 'uit de waarheid' zijn, en staande voor hem ons hart kunnen overtuigen; 20 en als ons hart ons niet meer wil kennen, dat God groter is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen. 21 Geliefden, als ons hart ons niet miskent, hebben wij vrijheid van spreken bij God; 22 en al wat we vragen krijgen we van hem, omdat we zijn geboden houden en doen wat welgevallig is voor zijn aanschijn. 23 En dit is zijn gebod: dat wij zullen geloven in de naam van zijn zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, zoals hij ons als gebod gegeven heeft. 24 Wie zijn geboden houdt blijft in hem, en hij in zo iemand; en hieraan herkennen wij dat hij in ons blijft: uit de geestesadem die hij ons gegeven heeft.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek → 1 Johannes 3
1 Johannes is het 23ste boek van het Nieuwe Testament.
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Wil Noordegraaf uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 1 Johannes is het 23ste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
(Protestantse) Grote Kerk, Kerkplein Almelo Tijd 10 uur, voorganger: ds. A.J. Bijl, lektor: Linda Koetsier. Lezingen: Deuteronomium 4:32-40, 1 Johannes 3:18-24, Johannes 15:1-8. Link pga-grotekerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van de Amsterdamse deken Ambro Bakker voor as zondag dekenaat-amsterdam de kracht van de liefde of anoniem voor Protestants Belgie uit 1992 (upload 1998) over 1 Johannes 3:18-24 Hebben wij vrijmoedigheid tegenover God? Link ontmoeting

Op You Tube: in het Engels, een preek van bisschop Youssef van de Koptisch (Egyptisch) Christelijke kerk in het zuiden van de VS (57m) NB Het geluid is een beetje zacht. Link suscopts


JOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Deze bekende vergelijking van Jezus komt (alleen) voor bij Johannes.

Kunst tip: In de Pylgeralmanak een fresco op het plafond boven het koor, Jezus als pantocreator omringd door wijnranken. In de 13e eeuwse Sint Urbanus kerk in Dorum, Duitsland. Link pylgeralmanak detail wikimedia op de.wikipedia

JOHANNES 15 de ware wijnstok
1 Ik ben de ware wijnstok, en mijn Vader is de landman. 2 Elke rank aan mij die geen vrucht draagt die neemt hij weg, en elke die wel vrucht draagt, die zal hij reinigen opdat hij nog meer vrucht zal dragen. 3 Gij zijt reeds gereinigd door het woord dat ik tot u heb gesproken 4 blijft één met mij, zoals ik met u: zoals de rank vanuit zichzelf geen vrucht kan dragen als hij niet één blijft met de wijnstok, zo ook gij niet als ge niet één blijft met mij. 5 Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken: wie dan één blijft met mij, zoals ík met hem, die draagt overvloedig vrucht; los van mij kúnt ge geen vrucht maken. 6 Als iemand niet één blijft met mij wordt hij opzijgeworpen zoals met ranken gebeurt, en verdort: ze brengen die bijeen en werpen ze in het vuur, waar ze verbranden. 7 Als gij blijft in de eenheid met mij en al wat ik gezegd heb u bijblijft, al wat ge wilt: vraagt het en het zal u ten deel vallen. 8 Daarin wordt mijn Vader verheerlijkt: dat ge overvloedig vrucht draagt en u zo leerlingen van mij betoont.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Johannes > 15
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Henk Van der Woerd uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Remonstrantse Geertekerk, Geertekerkhof 23 Utrecht (op loopfafstand van CS)
Tijd: 10.30uur, voorganger ds Florus Kruyne Ik ben de ware wijnstok’ en mijn Vader is de landman.’ Ook hier weer het beeld van de hovenier (hij was er al met Pasen, ’s morgens vroeg in de hof) die snoeit wat het niet doet en die verzorgt wat een begin heeft gemaakt. Pas op dat de metafoor van het snoeien van dooie takken niet te ver wordt doorgevoerd. Dat kan leiden tot allerlei onbarmhartige veroordelingen. Link Geertebrief_mei Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Henk Zielman (Baptist) voor zijn website geloofjijindebijbel? over Johannes 15:1-8 'god wil liever ons, dan onze activiteiten ' met onderaan ''to do'' tips. Link geloofjijindebijbel

Op You Tube: Een hit in 1978-1979 van zangduo Elly & Rikkert bekend door mn hun christelijke kinderliedjes De Ware wijnstok (2m51) Link youtube Tekst De ware wijnstok


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een (aanroepings)gebed uit het Burnet Psalter uit de 15e eeuw nu in het bezit van Aberdeen University en in zijn geheel online gezet. Hier boven staat de link naar psalm 119:17-24 (folio 211v).

Het gebed is een aanroeping, (invocatie) van (de namen van) God als bescherming tegen de pest, voor vrouwen in barensnood en alle die worden belaagd door vuur of water. (Folio 66verso)

Een invocatieon van de namen van God
Messyas + Sother + Emanuel, Sabaoth + Adonay, + Panton, + Craton, + Ysus, + Primogenitus + Mediator, + Rex, + Alpha Et Omega, + Omousyon, + Salvator + Vita + Via + Sapiencia, + Virtus + Ego sum, + Qui sum, + Agnus, + Ovis + Vitulus, + Aries, + Serpens, + Leo, + Vermis, + Rex, + Christus + Pater + Filius, + Et spiritus sanctus. Amen.

Bron: abdn

VOLGENDE WEEK
13 mei 2012, 6e van Pasen
Jesaja 45:15-19 Psalm 33:12-22
1 Johannes 4:7-21 Johannes 15:9-17(20)
Tussentijds 87

maandag 23 april 2012

29 april 2012, de zondag van de goede herder


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
2012 is de 4e zondag van Pasen en van de goede herder naar de tekst(en) op het leesrooster. Het draait om Johannes 10 waarin Jezus zichzelf de goede herder noemt,. maar ook Ezechiël en de psalm hebben het over de herder en de kudde, over de leiders van Israël en God zelf als de Goede herder.

De heer is mijn herder is de beginregel van psalm 23, een van de bekendste psalmen. Hier een Duitse versie Gott is mein Hirt van Franz Schubert gezongen door Roos Krimp met een del van de Tenables (5m49) Link youtube tekst recmusic.org in Latijn en Duits.

Kunstkennis tips: De Goede herder is bekend in veel culturen als verlossergod. De Sumerische Dumuzi, de Prygische Attis en de Griekse Hermes werden al zo genoemd. De godheid werd vaak afgebeeld als een man die een schaap over zijn schouders draagt. (Bron: encyclo).

Jezus is ook vaak te zien in het midden van een kudde schapen. Omdat het beeld van Jezus als de goede herder zo letterlijk beschreven wordt in de Bijbel, zijn er zeer oude afbeeldingen van bekend uit de 3e en 5e eeuw. De 3e-eeuwse afbeelding is in een graftombe, van Priscilla, in Rome, Italië. Link Wikipedia

De 5e-eeuwse afbeelding is het mausoleum (na 450) van Galla Placida, dochter van keizer Theodosius en halfzuster van keizer Honorius en Arcadius. 450) in Ravenna, Italië. Link Mausoleum Galla Placidia

De zondag vlakbij 1 mei, de internationale dag van de arbeid, is in de Katholiek kerken sinds 1955 ook de zondag van Sint Jozef de Arbeider, de man van Maria, timmerman in Nazareth. Volgens de RK kerk gaat het om de waarde van de menselijke arbeid is. Werk en het inzetten van je talenten is een eerbetoon aan de gaven van God.

De Bach cantates voor deze zondag zijn “Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen” (BWV 12), “Ihr werdet weinen und heulen” (BWV 103) en “Wir müssen durch viel Trübsal” (BWV 146). Deze cantates horen bij Johannes 16: 16-23a de Afscheidsrede van Jezus 'jullie verdriet zal in vreugde veranderen'.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Openingskoor uit “Ihr werdet weinen und heulen” (BWV 103) door de Bach Stiftung uit St Gallen gedirigeerd door Rudolf Lutz (5m26) Link youtube
de Duitse tekst op webdocs cantatas 103.

Of kijk op dit blog op 15mei11 naar JS Bach Cantate "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen" (BWV 12) Sinfonia deel 1van7 voor Jubilate (3e zondag na Pasen). Tekst van Salomo Franck, opgenomen in de eerste cantate cyclus. Hier uitgevoerd door het Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman (2m22).

Concert tip
29april12 om 10.30 uur cantatedienst in de Kloosterkerk, hoek Parkstraat Voorhout, Den Haag. Cantate "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen" (BWV 12) door de Residentie Bachensembles o.l.v. Jos Vermunt Link Stichting Cantatediensten KloosterkerkTEKSTEN
Deze week is het thema de goede herder en dat mensen ook goede herders moeten zijn. In Ezechiël een aanklacht tegen de leiders van Israël die zich verrijkt hebben maar de kudde, het volk in de steek hebben gelaten. God zal nu zelf als goede herder optreden voor de zwakke, zieke, gewonde, verjaagde en verdwaalde schapen. De psalm is een lofpsalm waarin God bejubeld wordt omdat hij voor alles zorgt: vrede, water, regen, overvloed en de landouwen (weiden) kleden zich met wolvee. In 1 Johannes 3 benadrukt hij dat we kinderen van God zijn en dat we niet moeten zondigen en in Johannes 10 vertelt Jezus dat hij de goede herder is die zijn leven zal geven voor de kudde.

Ezechiël 34:1-10
Psalm 65
1 Johannes 3:1-18
Johannes 10:11-16(18)
Gezang 75

Het gezang is o.a. op Johannes 10 gebaseerd, het 14e couplet bezingt de goede herder:
Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt; waar Gij ons leidt is 't goed te leven, Heer, die ons voorgaat door de tijd. Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet.


EZECHIËL
Ezechiël is het 25ste boek van het Oude Testament. We lazen al eerder uit de boeken van deze priester - profeet die in Babel terechtkwam toen hij werd gedeporteerd in 597vChr met koning Jojakin en andere notabelen.

Voor de verwoesting van Jeruzalem waarschuwde Ezechiël de mensen voor hun zonden, na de val troostte en bemoedigde hij. Van Ezechiël is vooral het beenderen visioen bekend, dat lazen we vorig jaar op 10april11. In het stukje van vandaag, een aanklacht van God tegen de leiders van het volk van Israël die herders voor zichzelf geworden zijn maar de kudde laten verkommeren.

Kunst tip: Foto van Martin Smeets van schapen op Fjadragljufur fjord in IJsland. September 2009.

EZECHIEL 34:1-10
1 Dan geschiedt het woord van de Ene aan mij om te zeggen:2 mensenzoon, profeteer over Israëls herders, profeteer en zeg tot hen, tot de herders: zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene: wee de herders van Israël die herders voor zichzelf geworden zijn! is het niet het kleinvee waarvoor herders herder zijn? 3 het vet eet ge op, met de wol kleedt ge u en het gemeste slacht ge, maar het wolvee weidt ge
niet; 4 die zwak werden hebt ge niet versterkt en wat ziek was hebt ge niet genezen; het gebrokene hebt ge niet verbonden, het verdwaalde niet helpen terugkeren en het verlorene niet gezocht; ge hebt over hen geheerst met hardheid en met bruut geweld; 5 zij raken verstrooid, zo zonder herder; zij worden eetwaar voor al wat in het wild leeft op het veld en raken verstrooid; 6 nu dwalen ze, mijn kleinvee, over alle bergen en over elke heuvel die zich verheft; over heel het aanschijn van de aarde zijn ze verstrooid, mijn kleinvee, en geen die naar ze vraagt, geen die zoekt; 7 daarom,
herders, hoort het woord van de Ene! 8 zowaar ik leef, is de tijding van mijn Heer, de Ene, ondenkbaar dat ik niet ...! omdat mijn kleinvee tot buit is worden, en zij, mijn kleinvee, tot eten zijn geworden voor al wat in het wild leeft op het veld nu er geen herder is, en mijn herders niet eens hebben gevraagd naar mijn wolvee, de herders weiden zichzelf en mijn wolvee hebben ze niet geweid, 9 daarom, herders,hoort het woord van de Ene! 10 zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene: zie, hier ben ik tegen die herders, terugvragen zal ik mijn kleinvee uit hun hand en ik zal ze laten ophouden met het weiden van een kudde, ze zullen niet langer herder zijn, zij die zichzelf weiden;
ik zal mijn kleinvee redden uit hun mond, en zij zullen niet langer hun eten wezen!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Ezechiël → 34
Ezechiël is het 26ste boek van het Oude Testament.
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Hinke Lok op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Ezechiël is het 26ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Goede Herder kerk, Koninginnelaan 4, Terneuzen. Tijd: 10 uur, voorganger ds. H. Becker In de regel wordt het oecumenisch leesrooster gevolgd. Link protestantsegemeenteterneuzen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Henk-Jan Prosman sinds kort predikant in Nieuwkoop. De preek stond op zijn website.

Op You Tube: in het Engels een waarschuwing tegen de (slechte) herders (predikanten) en bemoediging van de schapen door Bod de Waay v/h TwinCityFellowship in St. Louis Park, Minneapolis, USA. (9m24) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. In het Latijn heet de psalm Te decet hymnus in het Engels meestal To you our praise wil come Weblogger tedecethymnus stelt voor: A more musical translation might be “To you, O God, a hymn is fitting.
In de Vulgaat, een 4e-eeuwse vertaling in volkslatijn door Hiëronimus, is de 1e regel van psalm 64* in finem psalmus David *canticum; Hieremiae et Aggei de verbo peregrinationis quando incipiebant proficisci 2 te decet hymnus Deus in Sion et tibi reddetur votum in Hierusalem.
* ergens en ooit zijn de psalmen omgenummerd (meestal +1).

Kunst tip: Psalm 64 (onze psalm 65) en het begin van psalm 65 'Make a joyful noise unto God, all ye lands', in het Macclesfield Psalter (c.1320-30), waarschijnlijk uit Gorleston, Norfolk. Op de 7e regel van onderen. Meestal begint ene nieuwe psalm met een versierde initiaal, hier niet. De afbeelding is van een jonge man in een oranje robe die de randversiering ophoudt. Link english

Kennis tip: Van de Psalmen werden al vroeg Psalters gemaakt, boeken met de tekst en de melodieën. Voor kloosters omdat monniken wekelijks ALLE 150 psalmen reciteerden/zongen maar ook bij (rijke) leken waren psalters geliefd. Ze waren vaak prachtig versierd, met zeer abstracte tierlantijnen, flora en fauna, Bijbelse figuren en fantasie dieren en monsters. Toen de boekdrukkunst werd uitgevonden 1440 kozen drukker vaak voor psalters en bijbel boeken omdat hier vraag naar was (en omdat deze boeken bekend waren). De BBC maakte ene programma over Middeleeuwse manuscripten n.a.v. een tentoonstelling in het Fitzwilliam Museum in Cambridge VK (29m). Link youtube

PSALM 65
1 Voor de koorleider, een musiceer stuk: van David, een zang(stuk)
2 U komt toe stilheid, een lofzang!, o God op Sion; u worde betaald een gelofte. 3 O hoorder van gebed, tot u mogen ze komen, alle vlees, beladen met zonden. 4 Hebben onze misstappen ons overweldigd: gij wilt ze verzoenen! 5 Zalig wie gij verkiest en nabij brengt, hij mag in uw voorhoven wonen: wij zijn verzadigd met het goede van uw huis, de heiligheid van uw tempel! 6 Gij antwoordt ons in goed recht ontzaglijke dingen, o God van ons heil! o veiligheid van alle
einden der aarde en eilanden verre! 7 die bergen grondvest door zijn kracht, met heldenmoed omgord! 8 Die doet bedaren het gedruis van zeeën, het gedruis van hun golven, van naties het rumoer! 9 Ontzag vervult de ingezetenen der einden voor alle tekenen van u; de uitgangen van ochtend en avond brengt gij tot gejuich. 10 Bezoekt ge de aarde, gij overstroomt haar, gij maakt haar heel rijk; Gods greppel is vol water, gij grondvest hun koren, ja, zo grondvest gij haar. 11 Gij laaft haar voren, effent haar kluiten, maakt met regenvlagen haar week, zegent wat aan haar ontspruit; 12 gij zette een kroon op het jaar van uw goedheid: uw voetstappen druipen van vet. 13 In de woestijn! druipende weiden, heuvels omgord met gejuich! 14 met wolvee bekleed de landouwen, de dalen bedekt met graan; over en weer schalt hun gezang!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen > 65
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Bernard van Verschuer op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse kerk Ruinerwold, Blijdestein3, Ruinerwold Tijd: 10 uur, NB voorganger wisseling dus een bijzondere dienst, passend bij de goede herder Link hervormde-gemeente-ruinerwold Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Dick Dreschler, predikant in de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt van Beilen en Hooghalen, Hooghalen maart 2010 over psalm 65 en bidden: leer God kennen als de gevende God in Jezus Christus. Link dickdreschler.wordpress

Op You Tube: Plechtige versie van Psalm 65 op muziek gezet door koormeester en organist Sir Ivor Algernon Atkins (1869-1953) voor de Anglicaanse kerk. Met Edward Elgar deed hij een uitvoering Bach's Mattheus Passie. Elgar, droeg in 1904 zijn 3e Pomp & Circumstance Mars op aan Atkins. (beschrijving en wikipedia). Uitvoering door the Kings College, Cambridge VK. NB Wat kunnen Engelsen toch ongelofelijk goed articuleren bij het zingen. (3m50) Link youtube


1e Brief van JOHANNES
1 Johannes is het 23ste boek van het Nieuwe Testament. De 'rondzend' (algemene) brief aan Christelijke gemeenten is geschreven door de evangelist (zie dit blog 22 april 2012) ergens in de 1e eeuw of bewust in zijn stijl en dan aan het begin van de 2e eeuw (NBV).

In 1 Johannes 3 benadrukt de schrijver dat we kinderen van God zijn, da past mooi bij het herder en zijn schapen thema. Van deze week. Mij viel r2 op dat nog niet onthuld is wat we zullen worden (!). Verder dat we niet moeten zondigen want Jezus is gekomen om de zonden weg te nemen. Zondigen doen kinderen van de duivel. Niet gekozen door de leesrooster commissie zijn regel 9 en 10, maar ik voeg ze toch toe omdat het laatste stukje over naastenliefde als een van de belangrijkste boodschappen in de brief wordt beschouwd.

Kunst tip: Johannes de apostel bij een tronende Christus door Cimabue (Giovanni Vasari) (Florence (1240-1302) vlak voor zijn dood gemaakt in de Dom van Pisa. Afbeelding in de vanderbilt online library of op wikimedia. Link Cimabue of Wikimedia Cimabue

1 JOHANNES 3:1-8
1 Ziet welk een liefde de Vader ons heeft gegeven, opdat wij werden uitgeroepen tot kinderen Gods, wat we ook zijn! Daarom erkent de wereld ons niet, omdat ze hem niet heeft leren kennen. 2 Geliefden, nú zijn we al kinderen van God en dan is nog niet eens verschenen wat wij zullen zijn; maar we weten dat, als hij verschijnt, wij op hem gelijkend zullen zijn, dat we hem zullen zien zoals hij is. 3 Dus ieder die deze hoop op hem gevestigd heeft zuivert zich zoals hij zuiver is; 4 ieder die de zonde doet doet ook of er geen Wet is, ja, de zonde is de wet-loosheid. 5 Ge weet dat hij is verschenen om de zonden weg te nemen, en in hem is geen zonde. 6 Ieder die blijft in hem zondigt niet; ieder die zondigt heeft hem niet gezien en hem niet leren kennen. 7 Kinderen, laat niemand u misleiden: wie de gerechtigheid doet is een gerechte, zoals hij de gerechte is. 8 Wie de zonde doet is uit de duivel, want van het begin af zondigt de duivel; daartoe is de Zoon van God verschenen:
om de werken van de duivel te ontbinden.

(9 Ieder die uit God geboren is doet geen zonde, omdat hij zijn zaaigoed blijft: hij kán niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. 10 Hierin zijn ze verschenen, de kinderen van God en de kinderen des duivels: ieder die geen gerechtigheid doet is niet uit God, evenmin wie niet liefheeft zijn broeder-of-zuster.)

In de Naardensebijbel vertaling Zoek 1 Johannes → 3
1 Johannes is het 23ste ste boek van het Nieuwe Testament.
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Wil Noordegraaf uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 1 Johannes is het 23ste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal 7-9, Den Haag Tijd: 10.15 uur, voorganger M.M.B. van der Meij-Seinstra met Inzegening cantrix Swaenehove: Ds. M. van der Laan NB Luhers Den Haag leest Handelingen i.p.v. Ezechiel. Link luthersdenhaag Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek voor de Nederduitse kerk van Zuid Afrika voor Pinksterfees over 1 Johannes 3:1-8, 'Dit is hoe die wind waai' Link nhka

Op You Tube: in het Engels: Ryan Habbema van TwinCityFellowhip, Minneapolis. 'Children of God & Children of the devil' 1 John 3:4-10 (9m04). Link youtube


JOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt alleen voor bij Johannes. Het is belangrijk want en een van de bekendste beelden van Jezus als de Goede Herder van de kudde van schapen/mensen. NB Vergeet niet dat David, de voorvader van Jezus en de grote koning uit het oude Testament, eerst ècht herder was.

Kunst tip: Jezus als de goede herder in een Duits (Münster) getijdenboek uit circa 1475-1500. Nu in het Meermanno Westreenianum, de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag nr. 133 D &. Link meermanno

JOHANNES 10:11-16 (18)
11 ik ben de góede herder; de goede herder zet lijf-en-ziel in voor de schapen; 12 de huurling, die geen echte herder is, van wie het de eigen schapen niet zijn, is toeschouwer als de wolf komt:
hij laat de schapen achter en slaat op de vlucht; de wolf grijpt ze en verscheurt ze; 13 omdat hij een huurling is en het hem niet kan schelen met de schapen; 14 ik ben de goede herder: ik ken de mijne en de mijne kennen mij, 15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken; en ik zet lijf-en-ziel in voor de schapen; 16 nog andere schapen heb ik die niet van deze hof zijn: ook die moet ik omhoog leiden, ze zullen horen naar mijn stem en het zal worden: één kudde, één herder;

(17 daarom heeft de Vader mij lief: omdat ik mijn lijf-en-ziel inzet, om die ook weer terug te krijgen; 18 niemand heeft haar van mij afgenomen, nee, ikzelf zet haar in, uit mijzelf; ik heb volmacht om haar in te zetten, ik heb ook volmacht om haar weer terug te krijgen; het gebod hiertoe heb ik gekregen van mijn Vader!)

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Johannes > 10
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Inge Hutten op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Rooms Katholieke Goede Herder Kerk, Van Boshuizenstraat 420, Amsterdam (Buitenveldert) Tijd: 10.30uur, voorganger nb. Handelingen (alt), 1 Johannes 3 en Johannes 10. Link goedeherderamsterdam Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Arie Boelhouwer voor de Protestantse Gemeente Wageningen op 22april07 over Johannes 10:11-16. Link pgwageningen

Op You Tube: Beware of the Wolves, animatie met bijbelteksten, geluid en muziek (2m32) ImpurFektFaith (76 video's) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer twee slotgebed en over goede herders van de Elimcommuniteit in Tilburg. Vier fraters, leken-religieuzen, binnen de katholieke kerk en behoren tot de internationale congregatie van Fraters CMM (gesticht te Tilburg).

Slotgebed 1
"Heer, als een herder leidt U ons.
U kent ons allemaal bij naam.
Wij vragen U dat wij niet verdwalen of verloren gaan.
Dat wij U kunnen volgen en luisteren naar Uw stem.
Leidt ons naar Uw hemel op aarde.

Slotgebed 2
God,
Geef mij de kracht en het lef om soms schaap,
soms herder te zijn.
Laat mij jou vinden als ik vol vragen ben.
Help mij daarmee door moeilijke tijden
die ik tegenkom in mijn leven.
Ga als Herder voor mij uit
en sta beschermend achter mij
vandaag en in alle dagen van mijn leven.
Amen

Bron elimgroep


VOLGENDE WEEK
6 mei 2012, 5e van Pasen of Cantate

Deuteronomium 4:32-40
Psalm 119:17-24
1 Johannes 3:18-24
Johannes 15:1-8
Tussentijds 6