dinsdag 29 april 2014

4 mei 2014, 3e van Pasen


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee, voorganger of priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
4 mei 2014, is de 2e zondag na Pasen en de 3e zondag van Pasen. Het zijn de weken waarin we aftellen na Pasen (en naar Drie-eenheid en Pinksteren). Deze zondag heet ook Misericordias Domini naar Psalm 33:5 'Misericordia Domini plena est terra' genoemd naar '


De Bach cantaten voor deze zondag zijn 'Du Hirte Israel, höre' (BWV 104), 'Ich bin ein guter Hirt' (BWV 85) en 'Der Herr ist mein getreuer Hirt' (Koraalcantate BWV 112). De teksten horen bij Johannes 10:12-16 "Ik ben de goede herder".

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Der Herr ist mein getreuer Hirt' (Koraalcantate BWV 112) voor de Dominica Misericordias Domini. Uitgevoerd door solisten Regina Werner, Gerda Schriever, Peter Menzel en Hermann-Christian Polster, het Thomaschor en het Gewandhausorchester uit Leipzig onder leiding van Hans-Joachim Rotsch. Link youtube

Of op 14april13 naar ''Ich bin ein guter Hirt'' (BWV 85) Uitgevoerd door solisten van het Concerto Avenna Orchestra, Warschau, Polen en het Jongens- en Mannenkoor van de Frederic Chopin Muziek Universiteit van Warschau. In het Triduum of Mourning Music at All the Saints Church in Warsaw op 31okt08 (9m36). Wikipedia pagina over BWV 85 Ich bin ein guter Hirt, (BWV 85)

Of kijk op dit blog op 22april2012 naar J.S. Bach (1685-1750) “Du Hirte Israel, höre(BWV 104) met Paul Agnew, tenor en Klaus Mertens, bas. The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir Ton Koopman met de complete tekst (18m46).

Of kijk op dit blog op 8mei11 naar J.S. Bach Cantata 112 "Der Herr Ist Mein Getreuer Hirt" door het Amsterdam Baroque Orchestra met dirigent Ton Koopman (1/2, 5m21).

Concert tip
De cantates voor deze zondag heb ik niet gevonden, maar wel 2 uitvoeringen van Bach's Magnificat (BWV 243), de Lofzang of het gebed van Maria door de Nederlandse Bachvereniging. De naam 'Magnificat' komt van eerste woorden in het Latijn, Magnificat anima mea Dominum, 'mijn ziel verheerlijkt de Heer'. De lofzang van Maria wordt uitgesproken bij haar bezoek aan haar nicht Elisabet terwijl ze in verwachting is van Jezus. Het verhaal staat in het evangelie van Lucas en de lofzang hier: Lucas1:46-55
Op de homepage van Eduard van Hengel, Bach expert, een link naar een stuk van zijn hand over het Magnificat Link EduardvH

vrij2mei14 om uur in de Grote Kerk, Marktstraat 13 in Naarden. Kaarten 31euro Bachvereniging/concertagenda
za3mei14 van 201.5-22uur in de Doelen, Schouwburgplein 50 in Rotterdam. Kaarten 30euro deDoelen


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jesaja 43:1-12, Psalm 116:10-­19, 1 Petrus 1:17-23 (dat lazen wij vorige week) en Johannes 21:1-14. Dat las ik 8mei11. Op het alternatief leesrooster staat: 1 Petrus 2:1-10. We lezen verder na vorige week.

Liederen
De liedsuggestie bij het Alternatief leesrooster is lied 557 uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk maar zover wordt niet genummerd op de site liedboek. Als Lied van de week staat er 392 maar dat lijkt weinig verband te hebben met 1 Petrus 2. Als dit liedsuggesties voor het nieuwe Liedboek zijn zelfs de liedtitels online helaas onvindbaar. Op de Nieuwe Liedboek site is ook nog geen liedrooster beschikbaar (!).

Wel vond ik in een recente 40dagentijddienst onder lied 392 NLB:
Wie kent de eenvoud van het breken,
de stille omgang van het brood,
wie hoort de wijn van liefde spreken,
een liefde sterker dan de dood.

Ook vond ik bij gezang 557 'Naam van Jezus die ten dode' met een verwijzing naar (oud Liedboek 97, Barnard/Cockx).
Gezang 97
1 Naam van Jezus die ten dode
op het hout geschreven zijt,
vreemde koning van de Joden
die ten spot verheven zijt,
vorstelijk hebt Gij gestreden
om de vrede
tot in alle eeuwigheid.

2 Zoon van God en zoon van David,
priester zonder waardigheid
die ten dienste van de slaven
als een slaaf op aarde zijt,
aan de mens gelijk geworden
ja gestorven
voor ons aller zaligheid.

3 alle leven moet zich buigen,
voor U buigen mettertijd,
al wat stem heeft zal getuigen
dat Gij Algebieder zijt,
God heeft U een naam gegeven
hoog verheven
boven alle namen uit.
Bron: Liedboek (txt)

1 PETRUS
1 Petrus 1 is het 21ste boek van het Nieuwe Testament. Petrus was een van de 12 leerlingen, van Jezus die later de apostelen werden, zijn boodschappers of zendelingen. Petrus was de belangrijkste leerling en werd in de Katholieke traditie de 1e paus. Petrus is Latijn, eigenlijk heette hij Simon (bar -de zoon van- Jona) en hij kwam aan de naam Petrus, Petros 'mijn Rots' in het Grieks, doordat Jezus hem zo noemde, hij werd de rots waarop Jezus zijn kerk bouwde.

Petrus en de broers Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs werden in Lucas 5:1-11 'geroepen' door Jezus. Ze zijn dan vissers die een hele nacht niets hebben gevangen. Jezus geeft onderricht uit hun boot en wijst hen daarna het diepe deel van het meer waar zij wel vis kunnen vangen. Dat geloven ze niet, maar na een enorme visvangst verlaten zij hun boten en gaan met Jezus mee. Mattheus 4:r19 Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’

Petrus is geboren in Galilea, zijn geboortedatum is onbekend en hij sterft in Rome, ca. 64 de marteldood. Hij op eigen verzoek ondersteboven gekruisigd, met het hoofd naar beneden. In de (Christelijke ver)beeldende kunst (iconografie) is Petrus te herkennen aan zijn grijze baard en de sleutels van de hemel, waar hij aan de poort staat (Matt 16:18-19). Andere attributen (symbolen) zijn een omgekeerd kruis, zijn vissersnet en een haan. (naar het verloochenen van Jezus bij zijn arrestatie, daarover lazen we met Palmpasen )

Kunst tip: Jezus geeft Petrus de sleutels van de hemel door Pietro Perugino (Italië, Umbrië 1484-1523). Fresco, schilderij op natte kalk, in de Sixtijnse Kapel, Vaticaanstad (bij Rome, Italië) Link PietroPerugino

We lezen verder na vorige week waarin Petrus opriep tot zuiver leven en geloven. Hier dezelfde oproep en het beeld van de Christenen en de gemeente als 'levende steen' In r5 ´laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel´. Petrus verwijst in r6 naar de Schrift*, het Oude Testament. Ik denk dat hij naar Psalm 118:22 verwijst met de beroemde regel van de hoeksteen ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ *Schriftgeleerden zijn Farizeeën, Torah deskundigen en geen Evangeliekenners, want die waren nog niet geschreven.

In de Naardense Bijbelvertaling van Pieter Oussoren is 2 Petrus r6 vertaald als 'zie, ik leg in Sion een uitverkoren steen, een kostbare hoeksteen, en wie in geloof op hem vertrouwt zal niet worden beschaamd' Poussoren verwijst hierbij naar Jesaja 28:16 Daarom, zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene, zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een steen die gekeurd is, een kostbaar hoekblok, gegrond en gegrond, wie daarop vaststaat en vertrouwt haast zich niet weg!

In het evangelie van Mattheus 21:42 wordt ook naar de Schrift en volgens mij naar psalm 118 verwezen. r42 Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.”

In de preek van W.G. Rietkerk predikant voor de Nederlands Gereformeerde Kerk in Utrecht staan nog 2 verwijzingen -die ik minder sterk vind- Daniël 2:34 en 1 Korinthe 10:4. In Daniel 2:33-34 staat over de droom van de Perzische vorst Nebukadnessar r33 Het hoofd van het beeld was van zuiver goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van brons, 33 zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer, deels van leem. 34 U zag hoe een steen losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, hoe de steen tegen de ijzeren en lemen voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde. In 1 Korinthe 4 staat … Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus.

Kennis Tip: De levende steen is een populaire naam voor Baptisten (zie You Tube), Evangelische en/of Pinkstergemeenten.

1 PETRUS 1:1-10
1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, 2 en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3 U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? 4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 6 In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ 7 Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ 8 En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Nanni Tempelman uit op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 1 Petrus is het 21ste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Nog niet gevonden, kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van W.G. Rietkerk voor de Nederlands Gereformeerde Kerk in Utrecht op 27aug2000 over 1 Petrus 2:5 'Met dit beeld heft de apostel Petrus ons op uit het dodelijk gevaar van de trivialisering een moeilijk woord voor een breed verspreid verschijnsel dat wij alles wat hoog en mooi is neerhalen met een ontnuchterende en banale omschrijving: een roos is H2O met een geurtje. Bidden is een egotrip. Ouderlingwerk is dertig avonden opofferen van je vrije tijd. Petrus doet precies het omgekeerde: hij laat zien hoe groot juist het kleine is. Ons 'kleine' werk mag onderdeel zijn van Gods grote (bouw)plan. Als wij ons maar laten gebruiken als levende stenen. Levende stenen dragen. Dat lukt alleen als wij ons op onze beurt laten dragen. Door Christus, de levengevende steen (Daniël 2:34 en 1 Corinthe 10:4), hoeksteen van een geestelijk huis, waar God zichzelf laat zien in zijn zelfovergave in liefde aan ons. …'' Link Utrecht.NGK/preekarchief (Zie hierboven onder Teksten de citaten uit Daniel 2 en 1 Korintiers.)

Jeugdpreek van Jan Haveman voor een jeugddienst in Emmen op 1 maart 2012 Over 1 Petrus 2:5 'Ben jij steenlevend?' Springlevend ken je wel, maar steenlevend... Een steen combineer je ook eerder met iets wat niet leeft dan met wat wel leeft. Kijk maar naar de stenen die hier voor in de kerk liggen: daar zit geen beweging in! Toch gaat het in dat stukje uit de bijbel dat we net lazen om een Levende Steen (vers 4). Je hoort daar de oproep: Voeg je bij Hem, bij de Levende Steen... Link JanHaveman/Preekjeugddienst-2Petrus2 (pdf)

Tekst: Knap stuk metselwerk
In onze tegenwoordige westerse wereld is het relatief eenvoudig om een muurtje te bouwen: je pakt een stapel bakstenen, gooit er wat specie tussen en je stapelt ze in verband op elkaar. Maar vroeger waren de stenen nog niet van zo’n gelijke vorm als nu. Je moet je voorstellen dat er gemetseld werd met allerlei verschillende grootten, vormen en soorten stenen. Er was geen steen hetzelfde. Dat lijkt meer op mensen. Wij zijn ook allemaal verschillend. Al die mensen (stenen) hoeven niet hetzelfde te zijn. Er is geen keurslijf waar je in moet passen om gebruikt te kunnen worden. Als je dus een levende steen voor de opbouw van een tempel bent mag je gewoon jezelf zijn, de Metselaar zorgt er wel voor dat het allemaal de juiste plek krijgt en op elkaar aansluit. Bron:

Op You Tube: Nelleke Versteegh zingt Heel gewone mensen in een uitzending van de 400ste Jubileumdag van de Baptisten. Toelichting: 'En komt tot Hem, de levende steen (...) en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken.' Ds. Wigle Tamboer van Baptistengemeente De Meerkerk in Hoofddorp legt uit dat deze tweeledige oproep in de zeventiende eeuw de basis vormde voor de nieuwe stroming: het baptisme. (1m33) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor Onze Vader in de hemel een gebed van ds P.P.H. Waterval, predikant voor de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Krimpen aan den IJssel op 22sept2002.

Onze Vader in de hemel
We danken u dat u de Here Jezus als levende steen, hebt neergelegd voor de fundering van uw kerk. Want door Hem staan we vast en krijgen we leven. Geef dat we tot Hem komen, nu voor het eerst en altijd weer. Help ons te zien dat ons eeuwig geluk ligt in het geven van onszelf aan Hem, zodat Hij ons rechtvaardigt en heiligt. Geef ons het besef dat in de kerk alles draait om Hem, om zijn leven en geef dat we door te komen tot Hem altijd weer vernieuwd mogen worden, nieuwe inspiratie en moed krijgen om door te gaan. Dank u ook voor het grote voorrecht om samen met Uw Zoon levende stenen te mogen zijn. Geef dat we zo ook leven. Niet in zondige afzondering, aan de rand, maar in nauwe aansluiting op Hem en op elkaar, tot onderlinge houvast en opbouw. Geef dat we elkaar liefhebben, dat we ons in de gemeente aan elkaar geven. Zodat U ons kunt opbouwen tot een geestelijk huis, waar het voor U goed toeven is.
Bron: prekendiespreken Preek teksten: Psalm 34:1 en 3-4, Wet: Psalm 112:1 en 3, (Lezen: Matteüs 21:33-46 en 1 Petrus 2:1-8), Psalm 118:1 en 8, 1 Petrus 2:4-5.


VOLGENDE WEEK
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Nehemia 9:6-15, Psalm 23, 1 Petrus 2:19-25 en Johannes 10:1-10. Dat las ik op 15mei11

Op het alternatief leesrooster staat: 1 Petrus 2:11-25 we lezen dus verder na deze week.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


maandag 21 april 2014

27 april 2014, 2e van Pasen, beloken Pasen

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
27 april is de 2e zondag van Pasen. We gaan nu weer aftellen naar Drie-eenheid en Pinksteren. Deze zondag, octaaf (8e)dag na Pasen, heeft 5 namen: Beloken Pasen of het slot van de Paasweek. "Beloken" van beluiken, of "afsluiten". Ook ''Barmhartigheidszondag of Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, een Rooms-Katholieke feestdag sinds 2002. In het Latijn heet deze zondag Dominica in albis, zondag in witte kleren naar de witte doopkleren van de -meestal volwassenen- die gedoopt worden. Ook Quasimodo-zondag naar de beginwoorden van het introitus gezang "Quasi modo geniti infantes..." (1 Petrus 2:2). In de Orthodoxe Kerk wordt deze dag Thomaszondag genoemd: naar de ''ongelovige'' Thomas, die de wonden van Jezus wilde zien om te kunnen geloven (Johannes 20:24-29).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn 'Halt im Gedächtnis Jesum Christ' (BWV 67) en 'Am Abends aber desselbigen Sabbaths' (BWV 42). De teksten horen bij Johannes 20:19-31, over verschijningen van Jezus, dat las ik 7april13.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Halt im Gedächtnis Jesum Christ' (BWV 67) Teksten uit 2 Timoteus 2:8 (Mvt. 1) en Johannes 20:19 (Mvt. 6). Uitvoering met het Münchener Bach-Chor en leden van het Members of the Orchestra of Münchner Staatsoper (Bayerisches Staatsorchester) Solisten: sopraan: Antonia Fahberg, alt: Lilian Benningsen, tenor: Peter Pears en bas: Kieth Engen. Op Trompet: Georg Donderer en op het orgel: Hedwig Bilgram.
1958, Haus des Sports, Munich, Duitsland Beeld ? ( m )
Link youtube

Of op 7april13 'Halt im Gedächtnis Jesum Christ'' (BWV 67) door Robin Blaze, Makoto Sakurada, Peter Kooij, het Bach Collegium Japan en dirigent Maasaki Suzuki. (14m10)

en 'Am Abends aber desselbigen Sabbaths' (BWV 42) ook met bas Peter Kooy, sopraan Barbara Schlick, Alt Gérard Lesne en tenor Howard Crook. La Chapelle Royale & Collegium Vocale Gent gedirigeerd door Philippe Herreweghe. CD van Harmonia Mundi France 1990. (26m8)

Concert tip
zo27april14 om 11uur in de St Norbertuskerk, dageraadplaats op loopafstand van Station Antwerpen-Berchem, Antwerpen. Cantate 67 'Halt im Gedächtnis Jesum Christ'' uitgevoerd door Emmanuel Van Kerckhoven / Antwerps Barokorkest & Het Groot Akkoord. 'Vrije bijdrage' Link Muziekcentrum Zurenborg


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan Genesis 8:6-16, Psalm 111, [Psalm 16], 1 Petrus 1:3-­9 en Johannes 20:19-23(31). Dat las ik op [zonder psalm 16] op 1mei11.
Op het alternatief leesrooster staat: 1 Petrus 1:13-25.


1 PETRUS 1
1 Petrus 1 is het 21ste boek van het Nieuwe Testament. Het is de eerste brief r1 van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië, allemaal gebieden in Noord- en Oost-Turkije. De brief is geschreven rond 60 (evt tot 130) na Chr vanuit Rome, waar de Petrus apostel terecht kwam en de marteldood stierf. Op de Wikipedia pagina uitgebreide informatie over opvattingen van het auteurschap, de kenmerken etc. Meer Wikipedia/1ebriefvanPetrus

We lezen verder in 1 Petrus 1 na vorige week en een oproep om heilig te leven, of in ieder geval zo goed mogelijk. Want r18 U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, 19 maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.

Maar nu het hart van de mens (r22) gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, 23 als mensen die opnieuw zijn geboren...

Kunst tip: gedicht van Dylan Terwier over Petrus
De herinneringen blijven fel.
Ik, die in mijn jongensdromen
desnoods tot aan de poorten van de hel
had willen gaan, ik was niet in te tomen.

Voor deze mens wilde ik sterven,
tot aan het einde bij Hem zijn,
maar angst deed deze droom bederven:
een felle doodsangst kreeg mij klein.

In een waas zag ik mensen en vuren.
Ik ontvluchtte de drukte, zocht eenzaamheid,
bleef maar rennen door de nachtelijke uren
vol woede en angst, daarna zelfverwijt.

De zon ging onder in een bloedig rood.
Wie ik had willen zijn is dood.

Link Fran.sneeknet (Gedichten voor Pasen, nr 16, op een derde) Dylan Terwier (pseudoniem) heeft een eigen gedichten website: Dylanterwier/gedichten

1 Petrus 1:13-25
13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 14 Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, 15 maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. 16 Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’ 17 En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. 18 U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, 19 maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. 20 Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u. 21 Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God.

22 Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, 23 als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. 24 ‘De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af, 25 maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.’ Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Nanni Tempelman uit Leiden op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 1 Petrus 1 is het 21ste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse kerken West Utrecht. Torenkerkplein, Schoolstraat 5, Vleuten, ds. A.R. De Mey Mecima; Marekerk, Zandweg 126, de Meern, ds J.M. De Klerk; en de Hoef, Hoge Weide 6, Utrecht ds M. van Giezen. Tijd: allemaal om 10uur, 3 voorganger we horen meer over het nieuwe leven Link Torenpleinkerk/Kerkblad (pdf) Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek ds Gerwin Pruijssen voor Westerembden en Loppersum op 1feb11 over 1 Petrus 1:22-25. Waarvan ik vorige week zijn preek over 1 Petrus 1:3-9 opnam. 'Je moet weten dat het evangelie altijd wat doet met mensen, hier zie je dat het het effect heeft dat het mensen opnieuw geboren laat worden … wat moet je je daarbij voorstellen?, dan heeft het iemand op de knieën voor de Here Jezus gebracht, die belijdt zijn zonde en die wordt een wedergeboren mens … en die mens volgt daarna een leven van berouw en geloof. Maar je hebt ook het effect dat het mensen verhardt, de puriteinen hadden een prachtige uitspraak: ‘dezelfde zon die ijs laat smelten, verhardt de klei’ Je kunt je dat nu mooi voorstellen, op ons prachtige Groningse land, ligt sneeuw en ijs, als je als mens onder Gods Woord komt,dan brengt het de een tot verdriet over z’n zonde, z’n tekortkomingen en dan maakt het diegene zacht en dan smelt z’n harde hart voor de genade van de Here Jezus. Maar diezelfde zon kan ook de Groningse klei enorm hard maken, niet meer mee te werken, zo iemand verhardt zich, ook al zal die dat zelf niet toegeven (pdf) Link Pruijssen.wordpress

Op You Tube: In het Engels, ''walking with you eyes'' over 1 Petrus 1:13-25 door Glenn Leatherman, Sr. Pastor bij Middle River Baptist Church, Baltimore, Maryland, VS (9m08) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een gedicht van Nel Benschop Jezus of Barabas over Petrus opgave/appèl:

Jezus of Barabbas
Elke dag weer moet ik kiezen:
 Jezus, ofwel Barabbas.
't Gaat om winnen of verliezen,
om wat kómt of om wat wàs.

Steeds weer moet ik antwoord geven
op die vraag, zo klemmend groot:
Wil je door de dood naar 't leven,
of door 't leven naar de dood?

En mijn hart kiest Jezus' zijde,
maar 'k wil niet naar Golgotha,
want ik ben zo bang voor 't lijden
daarom schreeuw ik and'ren na.

God, Gij weet het, want Gij kent mij,
ziet mij vóór Pilatus staan;
daarom smeek ik U: vergeef mij,
spreek mij vrij in Jezus' naam!

Bron: Fran.sneeknet Paasgedichten, gedicht nr 45 (onderaan). Nel Benschop (1918-2005) was een succesvolle Nederlandse dichteres: Wikipedia/NelBenschop


VOLGENDE WEEK
27 april 2014, 3e na Pasen

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jesaja 43:1-12, Psalm 116:10-­19, 1 Petrus 1:17-23 (dat lazen wij deze week) en Johannes 21:1-14. De andere teksten ik 8mei11
Op het alternatief leesrooster staat: 1 Petrus 2:1-10. We lezen verder na deze week.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


woensdag 16 april 2014

20 april 2014, Pasen

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.
=
Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
20 april 2014, Zondag is het de 1e van Pasen de dag van de (Weder) Opstanding van Jezus uit het graf. Het is de dag van de grote verbazing nog maar net na de avond van de grote droefenis en het lijden van Christus. Maar nog niet iedereen is klaar om het te geloven.....
 
Die enorme omschakeling vraagt nogal wat van gelovigen. Vorige week ging ik voor het eerst naar een live uitvoering van de Rockopera Jesus Christ Superstar en dat eindigt eigenlijk heel droevig met Jezus sterven. (In de film vertrekt de bus en dta is het slot) De crew nam afscheid van de zaal met Hosanna, iets anders en nog een keer Hosanna en dat was echt nodig om iedereen weer een beetje uit de put en in beweging te krijgen. Stel je voor dat je de afloop niet kent en dit allemaal net hebt meegemaakt....

Kunst tip: Christus als Man van Smarten Ecce Homo uit de kring van Pablo de Aregio, een Spaanse schilder (Valencia 1470 - 1532). Voor verkoop aangeboden bij Sotheby Amsterdam. Link Explore doornenkroon of imagehandler


De Bach cantaten voor deze zondag zijnChrist lag in Todes Banden” (Koraalcantate BWV 4) “Der Himmel lacht! die Erde jubilieret” BWV 31 ''Kommt, eilet und laufet" (Paasoratorium BWV 249). De teksten horen bij Marcus 16:1-7 over 'Het lege graf'.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Der Himmel lacht! die Erde jubilieret'' (BWV 31) door Helmuth Rilling Indiana University Chamber Singers en het Bach-Collegium Stuttgart Sopraan: Arleen Augér; Tenor: Adalbert Kraus; Bas: Wolfgang Schöne. (22m24, compleet) Link youtube.

Of kijk op dit blog op 31maart2013 naar J.S. Bach (1685-1750) 'Der Himmel lacht! die Erde jubilieret'' (BWV 31) door de Wiener Sängerknaben zd zpl. (4m12) Free download mp3 op wiener-sangerknaben-cantate-bwv-31

Of kijk op dit blog op 8april12 naar J.S. Bach (1685-1750) “Christ lag in Todes Banden(Koraalcantate, BWV 4) door met de tekst in het Duits door het Münchener Bach-Chor en het Münchener Bach-Orchester gedirigeerd door de beroemde Bach dirigent (organist, koorleider en klavecinist Karl Richter (1926-1981) op een opname uit 1969. (4m23).

Of op 24april11 J.S. Bach “Kommt, eilet und laufet(BWV 249, PaasOratorium of Passie. Philippe Herreweghe dirigeert het Collegium Vocale, Gent en Mark Padmore, tenor en Peter Kooy, bas (5m14).

Concert tips
zo20april14 om 17uur in de Nicolaikerk, Nicolaikerkhof, Utrecht. Het Paasoratorium (BWV 249) uitgevoerd door Ko Zwanenburg en de Vespercantorij & Capella di San Nicolai. Link Nicolaikerk
zo20april14 om 19uur in de Grote kerk, Loolaan 16, Apeldoorn. Het Paasoratorium (BWV 249) uitgevoerd door Wolfgang Lange en het Gelders Bach Collegium Link Gelders Bach Collegium


TEKST(EN)
Voor deze week zijn 5 leesroosters:
17 april 2014 Witte Donderdag, traditioneel de avond voor de viering van het Laatste Avondmaal (en de Mattheus Passion uitvoeringen) Exodus 12:(1)15-20 , Psalm 81 (zie 17feb13), [Psalm 116], Johannes 13:1-15, (Johannes 14:15-31) of Matteüs 26:30-46a) (36-46 vorige zondag 1april14, Palmpasen)
Alternatief leesrooster: Daniël 7:1-14 (zie ook Marcus 14:62) en Matteüs 26:(26-30)57-68

18 april 2014 Goede Vrijdag, de dag van de kruisiging: Exodus 12:(1)21-28, Hosea 6:1-6, Psalm 22 (24maart13), Hebreeën 9:11-15, Johannes 18:1-19:42. Alternatief Leesrooster Psalm 22:1-22(32) en Matteüs 27:45-54.

19 april 2014 Paasnacht, De nacht van zaterdag op zondag: Genesis 1:1-2:3, Psalm 33:6-­9, Genesis 22:1-18, Psalm 16:5-­11, Exodus 14:15-15,1a, Exodus 15:1b-­3, Jesaja 54:4-14, Psalm 30:2-­6, Jesaja 55:1-11, Jesaja 12:1-­6, Ezechiël 36:24-28, Psalm 51:9-­15, Sefanja 3:12-20, Psalm 126, Romeinen 6:3-11, Matteüs 28:1-10. Alternatief Leesrooster: Psalm 16, Handelingen 2:22-32 en Matteüs 28:1-10.

Voor zondag 27 april, de 1e van Pasen, staan op het Oecumenisch Leesrooster Exodus 14:9-14, Psalm 118:15-­24 (zie 31maart13), Kolossenzen 3:1-4 (8april12) en Johannes 20:1-18. (8april12) Op het alternatief Leesrooster staat: 1 Petrus 1:1-12. Ik neem deze week de teksten uit Exodus en 1 Petrus op die op aparte leesroosters staan, maar eenzelfde boodschap verwoorden: heb vertrouwen.


EXODUS
Exodus is het 2e boek van het Oude Testament en beschrijft hoe Mozes de Israëlieten uit hun slavernij in Egypte leidt. Om Egypte te verlaten moeten ze de Rode, Riet- of Schelfzee oversteken en net daarvoor komt de farao er aan met zijn leger om ze terug te halen.... 

Een mooie cliffhanger met een mooie boodschap r3 Mozes antwoordde het volk: ‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. 14 De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.’ Kortom heb vertrouwen: het komt goed.

Kennis tip: Amerikaanse wetenschappers hebben aangetoond hoe sterke winden dat fenomeen kunnen verklaren. Uit computersimulaties blijkt dat een sterke oostenwind een landbrug kan creëren op een plek waar een oude rivier in een lagune vloeide. Doordat de wind het water in twee richtingen terugdrijft, komt een stuk van de bedding droog te liggen, om meteen weer vol te lopen zodra de wind gaat liggen. De Amerikaanse studie maakt deel uit van een groter project met als doel te achterhalen wat de impact van winden op waterdiepte is en in welke mate tropische stormen stormvloeden kunnen veroorzaken. Link: EOSwetenschap/computer-toont-hoe-mozes-de-rode-zee-splitste

EXODUS 14:9-14
9 De Egyptenaren achtervolgden hen, en haalden hen in bij Pi-Hachirot, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee, tegenover Baäl-Sefon. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen, met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en riepen ze de HEER luidkeels om hulp. 11 Ze zeiden tegen Mozes: ‘Waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? 12 Hebben we niet al in Egypte gezegd: “Laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn”?’ 13 Maar Mozes antwoordde het volk: ‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. 14 De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.’
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Elisabeth Bakker uit Leiden op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Exodus is het 2e boek van het Oude Testament.

Liever live?
(Protestantse) Grote Kerk Epe, Hoofdstraat 76, Epe. Tijd: 10uur, voorzang 9.45uur voorganger Ds S Zitman We beginnen de dienst om 9.45 met het zingen van een aantal bekende paasliederen. In de dienst lezen we Exodus 14: 9 – 14; Kolossenzen 3: 1 – 4 en Johannes 20: 1 – 18. Samen met de zanggroep zingen we volgende liederen: lied 600, lied 639, lied 118a; lied 659 en uit het oude liedboek gezang 114. Ik ben al druk aan het oefenen met de zanggroep. Veel zang want Pasen moet je, meer dan bepreken, vooral bezingen. Link Grotekerkepe Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Margo Trapman voor de Kogerkerk in Koog aan de Zaan op 24april11 over Exodus 14:9-14 (en Johannes 20) De Israëlieten maken nog een paar hele benauwde momenten mee voor ze eindelijk dan toch definitief van de Egyptenaren verlost zijn. En dan zijn ze zo meteen wel vrij, maar wel door de dood van een heel leger … Dit verhaal uit Exodus is het verhaal van mensen die het moeilijk vinden om in God te geloven, die het moeilijk vinden om erop te vertrouwen dat God met hen zal zijn Link Kogerkerk (pdf)

Op You Tube: Mock trailer van de Moses film voor het Movement Film Festival, North West UK (45sec) Link youtube


1 Petrus 1
1 Petrus 1 is het 21ste boek van het Nieuwe Testament. Het is de eerste brief r1 van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië, allemaal gebieden in Noord- en Oost-Turkije.

Ook hier wordt redding beloofd mits met gelooft en vertrouwt r5b U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 6 Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. 7 Zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Hier dus niet alleen het verdriet om het lijden van Christus, maar ook het eigen leiden door beproevingen. (r6)

Petrus begint echter met de belofte dat geloof en vertrouwen ons gegeven zijn: r3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.

Kunst tip: De beproeving Petrus: kruisiging van Petrus, fresco van Michelangelo Buonarroti (Italie, 1475–1564) in de Paolina kapel in Vaticaanstad. Link Martyrdom Michelangelo

1 Petrus 1:1-12 De eerste brief van Petrus
1 Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, 2 door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed.

Het nieuwe leven
3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. 4-5 Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 6 Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. 7 Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. 8 U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, 9 omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding. 10 Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. 11 Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. 12 Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV1 en NBV2

Liever luisteren?
Nanni Tempelman uit Leiden op voorleesbijbel1 en voorleesbijbel2 Of ga naar downloadbijbel 1 Petrus 1 is het 21ste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk Renesse Noordwelle, Platboslaan 1, Burgh Haamstede. Tijd: om 6uur, een Dageraadsdienst, met ds. P. Goodijk, waarbij de nieuwe Paaskaarsen van de samenwerkende kerken worden ontstoken aan het zelfde vuur. Om 9.20 uur Paasjubel: het zingen van enkele Paasliederen bij de kerktoren in de open lucht, om het goede nieuws niet achter de voordeur te houden! In de Paasdienst om 9.30 uur zingt het kerkkoor met ons op verhoogde toon. De Lezingen zijn dan uit Matteus 28 en we beginnen een vervolgserie uit de 1e brief van Petrus 1,1-12. Link kerkrenessenoordwelle
Of
Op radio 5 bij de Zendtijd voor kerken, Tijd 19.30uur Legerpredikant ds Peter DL Visser van de Christelijk Gerformeerde kerk Maassluis. ‘Pasen: leven doet hopen’ Mattheus 28 vers 1-7 en 1 Petrus 1 vers 1-12. Leven brengt doorgaans teleurstellingen met zich mee. Oude idealen worden sleets. Dromen breken op de harde werkelijkheid. De dood eist zijn tol. Ook in de christelijke gemeente kan de slijtage toeslaan. Waar doen we het nog voor? Wat levert het ons op om met de Bijbel bezig te zijn en te geloven in Christus? Pasen breekt met deze negatieve gedachtengang. Het gaat met Pasen immers over Christus, de Levende! Het gezegde uit de Nederlandse taal luidt natuurlijk precies omgekeerd: ‘Hoop doet leven’. Maar, maakt Petrus duidelijk, in het christelijke geloof is het andersom. De Levende Christus, die opstond uit het graf, geeft pas reden tot hoop. Petrus schrijft zijn brief aan een gemeente in crisis. Toch is zijn brief hoopvol gestemd. Pasen maakt dat niets hetzelfde is gebleven. De werkelijkheid is totaal anders geworden, sinds Christus de dood versloeg! Tegenover de tand van de tijd, de slijtage van het leven, stelt Petrus de de ‘nieuwe geboorte’ en de ‘levende hoop’ die in het leven van de gelovigen aan de orde zijn. Meer nog: de gemeente mag weten van een onverwoestbare erfenis die God heeft klaargelegd voor Zijn kinderen. Dat maakt dat je anders in het leven gaat staan. Hart omhoog. Hoofd omhoog. De blik gericht op Hem die leeft! Vandaar de lofzang die Petrus neerschrijft: ‘geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus.’ Link zvk
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preekvan ds Gerwin Pruijssen, Grefomissionair voor de kerken in Loppersum en in Westeremden op 7sept2013 over I Petrus 1:3-9 Introductie uit Peter Scazzero's Gezond geloof, je gevoelsleven in lijn met je geloofsleven. Om over door te denken: ‘Onze kerken zitten vol met ‘lekkende’ christenen die niet op een manier met hun emoties omgaan die bij volgelingen van Jezus past. De meeste kerkgangers zijn ‘aardig’ en gedragen zich ‘waardig’. Er komen maar weinig woede–uitbarstingen voor, tenminste, in het openbaar. De meerderheid stopt, net als ik, die ‘moeilijke gevoelens’ weg en vertrouwt erop dat God onze edelmoedige pogingen om dat te doen zal zegenen. Dit leidt ertoe dat we op een gedempte manier gaan reageren, zoals door passief-aggressief gedrag bijv. te laat komen, sarcastische opmerkingen, een vervelende toon en het geven van een ‘stiltebehandeling’. Link Pruijssen.wordpress/liturgie-en-preek-1-petrus1:3-9 (pdf)


Op You Tube: In het Engels, 'People On A Journey' (tussen nu en later) door reverend Peter Baker 1 Peter 1: 1-12 voor Lansdowne Baptist Church (31m48) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een gedicht Godsbegrip van Bertus Aafjes dat vermeldt staat bij een introductie van Peter Nissen, te gast bij IKON TV programma Het Vermoeden. Nissen ontleent zijn godsbeeld aan het gedicht. Aafjes verwoordt dat God ‘altijd soms’ is. 

Blogger: als dat soms maar op de momenten is dat het er echt om spant, bij de Rietzee ... op de derde dag, dan is dat genoeg....  Zie ook Footprints in the sand

Peter is Nissen is hoogleraar Spiritualiteit aan de Radboud Universiteit en trad recent uit de Katholieke Kerk om zich aan te sluiten bij de Remonstranten. Het Vermoeden met Peter Nissen is te zien zondag 20 april om 11.30 uur op Nederland 2. De uitzending wordt herhaald op 26 april om 11.00 uur op Nederland 2. Bron: Peter-nissen-in-het-vermoeden

Godsbegrip
God zit niet op een troon van chroom of nikkel – 
Soms zit hij in een oude pereboom
en merelt,
soms staat hij op zijn hoofd in een klein kind
want hij is altijd soms.
Hij is geen kerk van holle eeuwigheid,
hij is geen kathedraal van hoge lege almacht,
hij is een nu, een hier, een altijd soms,
soms lust die schuimt, 
soms een verliefdheid, 
en wee de maagd.
Maar altijd is hij overal in alles
zoals het is,
zoals het soms en altijd anders is. 
Bertus Aafjes (1914-1993), De karavaan (1953)VOLGENDE WEEK
27 april 2014, 2e van Pasen of Beloken Pasen.

Op het Oecumenisch leesrooster staan Genesis 8:6-16, Psalm 111, [Psalm 16], 1 Petrus 1:3-­9 en Johannes 20:19-23(31). Dat las ik op [zonder psalm 16] op 1mei11.

Op het alternatief leesrooster staat: 1 Petrus 1:13-25.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com