maandag 30 december 2013

5 januari 2014, epifanie de openbaring

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.
Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A: B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt. Als ik de teksten tegenkom die ik al eerder gelezen heb, dan kies ik voor het alternatief leesrooster en als er geen alternatief leesrooster is iets anders.

PERIODE
Op 5 januari 2014, begint de Epifanie, de openbaring, dat Jezus de zoon van God is. Deze week door 1 regel uit Matheus dat 3 magiërs op zoek zijn naar de net geboren koning van de Joden in Matheus 2:1. In de kerkelijke traditie worden dit Driekoningen. Maar dat vieren we op 11 januari na hun kraambezoek en als zij op de terugreis collega koning Herodus geen verslag doen zoals gevraagd.


De Bach cantaten voor deze zondag zijnSchau, lieber Gott, wie meine Feind” (BWV 153), “Ach Gott, wie manches Herzeleid II” (BWV 58) en 'Ehre sei dir, Gott, gesungen' (Weihnachtsoratorium) (BWV 248-5). Allemaal cantaten die ik nog niet eerder op het rooster had staan en daarom voeg ik filmpjes van alle 3 toe.

De teksten horen bij Lucas 2:40-52 en Matteüs 2:13-23 over de Vlucht naar Egypte, dat lees ik niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Schau, lieber Gott, wie meine Feind” (BWV 153). Uitgevoerd door Musica Amphion & Gesualdo Consort Amsterdam. Solisten: Hana Blažikova en Stephanie Petitlaurent sopranen, Marnix De Cat en Terry Wey alten, Harry van Berne en Charles Daniels tenoren, Jelle Draijer en Harry van der Kamp bassen. Leo van Doeselaar op het orgel. Pieter-Jan Belder en Harry van der Kamp, artistieke leiding. In de Waalse Kerk uitzending van AVRO Klassiek (14m10) Link youtube

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) “Ach Gott, wie manches Herzeleid II” (BWV 58) Nikolaus Harnoncourt en het Tölzer Knabenchor, met Koormeester Gerhard Schmidt-Gaden en het Concentus Musicus Wien, Oostenrijk. Wikipedia/AchGott,wiemanchesHerzeleidBWV58 De cantatetekst verhaalt de moord op de onschuldige kinderen door een bange aardse vorst Herodes die vreest zijn troon te verliezen. Of de beschrijving van Johan Nieuwkerk op johanbachcantate/58. (12m34) Link Youtube

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Ehre sei dir, Gott, gesungen' (Weihnachtsoratorium) (BWV 248-5) Uitgevoerd door Sir John Eliot Gardiner het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists. (6m07) Link youtube

Concert tip
De cantates voor deze zondag heb ik niet gevonden. Kijk op eduardvanHengel > cantate agenda of voor andere Bach cantate uitvoeringen en concerten.


TEKST(EN)
Op het alternatief leesrooster deze week staan geen teksten. Voor zondag 5 januari, de Epifanie, de openbaring (van Jezus) staan op het gewone leesrooster:

Jesaja 60:1-6
Psalm 72
Brief aan de Efeziërs 3:1-12
Matteüs 2:1 Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2 Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Hiermee begint de Epifanie in Mattheus, want de annunciatie staat in Lucas.

Ik las de teksten van het gewone leesrooster op 6januari2013 en daarom lees ik deze keer over Maria, de moeder van Jezus in Mattheus 1:18-25 (alternatief Leesrooster voor Kerstdag, het laatste stukje van Mattheus 1. Daarna komt direct Matheus 2 over de magiërs die de ster volgen op zoek naar Jezus. Op 11 januari vinden ze hem en is het Driekoningen.


MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. De afkomst van Jezus waarover wij lezen in Mattheus staat als geslachtsregister in Lucas 2:23-38 Wat hier in een zin wordt afgedaan: Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. staat uitgebreid beschreven in Lucas 1:26-38

De evangelies van Marcus en Johannes praten niet over de verkondiging aan Maria, de geboorte van Jezus, de openbaring en zijn jeugd, alleen Mattheus en Lucas doen dat.

What's in a name?
In r21 staat dat het kind Jezus moet heten en in r23 Immanuel. Jezus als 'Verlosser' en Immanuel 'God met ons'. In Jesaja 7:14 staat Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen. Een dubbele naam dat kan toch? Zijn roepnaam werd echter Jezus omdat volgens Immanuel-or-Jesus? Jezus verwijst nar Gods bedoeling met hem voor ons en Immanuel naar God's woord is vlees geworden zoals in het evangelie van Johannes staat 1:14.

Nb Als ik dit schrijf ik luister ik naar de Messiah van Georg Friedrich Händel en komt precies het stukje voorbij met de vele namen voor Jezus (11e aria bij 35 min: youtube Uitvoering door het koor van Kings College Cambridge zonder verdere beschrijving (2u28m).
De namen komen letterlijk uit Jesaja 9:6 (5) For unto Us a Child is born, unto Us a Son is given: and the government shall be upon His shoulder: and His name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace. Jesaja 9:5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.
Op abetterhope staan ruim 100 Engelse namen en titels voor Jezus met bronvermelding.

Jezus achternaam
En waarom denken kinderen -mijn zoon- dat de achternaam van Jezus 'Christus' is? Vooral natuurlijk omdat hij zo genoemd wordt, maar het betekent gezalfde in het Grieks en betekent hetzelfde als messias dat Hebreews is. Messias, gezalfde en Christus komen in het Oude en Nieuwe Testament voor (568 keer). Interessant dat ze die zoektermen bij elkaar optellen. In het Oude Testament staat alsmaar gezalfde (NBV) en in het Nieuwe Testament Christus (m.n. Mattheus) of Messias (Mattheus. Lucas en Johannes. Marcus noemt Jezus slechts 5 keer Messias maar hij is dan ook de evangelist van het Messiasgeheim waarin Jezus zijn goddelijke natuur verborgen probeert te houden.
De achternaam van Nazareth is ook niet zo heel logisch, omdat hij in Betlehem werd geboren, maar stiefvader Jozef heette nu eenmaal ook zo. Aart Veldhuizen schreef een geestige repliek op de RTL5 quiz Lekker Slim die Mina, Christus en van Nazareth voorstelde Aartveldhuizen/rtl5-quiz-lekker-slim

Kunst tip: Meester van het kasteel van Lichtenstein, de geboorte van Christus, circa 1445. Olieverf op paneel, bezit van het Pushkin Museum voor Kunst, Moskou, Rusland. Tentoonstelling in het Belverdere, Wenen, Oostenrijk. Link: Artdaily/Belveder

MATTHEUS 1
18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. 19 Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. 20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’. 24 Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw, 25 maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Karin van Bruggen op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Omdat Maria op Kerstdag op het alternatief leesrooster stond, ga ik er niet van uit dat de Mattheus tekst op zondag wordt gelezen. Kijk op churchatwork voor de dienst bij u in de buurt en wat daar gelezen wordt Google kerknaam en teksten of leesrooster. 
 
Preek van GKV predikant Dick Dreschler voor Beilen en Hoogmalen met Kerst 2011 over Mattheus 1:18-25 over de rode draad in de Bijbel, waar Matteüs zijn boek mee begint. We zagen Tamar, Rachab, Ruth, Batseba. We zagen zonde, vreemdelingen, afval. We zagen hoe de draad begon, opgebouwd werd, afbrak en bijna verdween. En toch: vandaag zijn we blij! Die lijn van die Matteüs beschrijft loopt niet dood. Want wat is de 42ste naam? Er staat: bij Maria wordt Jezus verwekt, die de Christus is: de beloofde Messias! God doet wat Hij belooft had. Hij vervult zijn beloften, ook voor ons. … Drie keer veertien generaties komen voorbij. Steeds staat er wie wie verwekt. Vier keer hapert het verhaal daar even, Zou de draad verder gaan? … Maar God schakelt dan juist heel bijzondere moeders in ... Link dickdreschler

Op You Tube: een van mijn favoriete playlists op You Tube: Ave Maria 150 keer! Mede geïnspireerd door de Ave Maria concerten die sopraan Marita Bezzina geeft voor de St Francis Oratory in Valetta. Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor het gebed over Maria (en Jozef: a courageous and grace-filled man) dat de Saint Andrews Scott's Church in Valetta, Malta op haar Facebook page zette. Een gebed voor de 4e zondag van Advent.

Advent God,
you break into our lives in the surprising and unexpected
through an unplanned pregnancy
through a teenage girl
through a courageous and grace-filled man.

Advent God,
you break into the lives of the nameless people we see on our TVs
through an escape and the finding of a place of refuge
through a young woman and her children
through the courageous work of many organizations helping in places of need.

Advent God,
where there are tears, bring joy
where there is despair, bring hope
where there is violence, bring peace
in the name of Immanuel
God is with us.
Bron: Saint Andrew Scots Church op Facebook 24dec13

VOLGENDE WEEK
Zondag 12 januari 2013, de doop van de Heer. Er is geen alternatief leesrooster, op het gewone leesrooster staat:
Jesaja 42:1-7(9)
Psalm 89:20-28
Handelingen 10:34-38
Mattheus 3:13-17
Gezang 523 Christus ging als eerste (Nieuw Liedboek)

De teksten las ik 9januari2011, de-doop-van-de-heer, daarom lees ik over Hannah uit Lucas 2;36038 bij de presentatie van Jezus in de tempel, een traditioneel epifanie, openbaring verhaal door haar reactie en die van Simeon. 

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

maandag 23 december 2013

29 december 2013, de zondag na Kerstmis

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.
Dit jaar heeft de Protestantse kerk in Nederland een televisiespotje gemaakt om mensen uit te nodigen voor de vele Kerstvieringen. Het is hier te bekijken: Protestantse-Kerk-gaat-kerstcommercial-uitzenden

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen. Met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
29 december 2013, is de 1e zondag na Kerst en deze kan voor of na 1 januari vallen. We beginnen pas opnieuw te tellen na Epifanie, de gebeurtenissen na de geboorte waaruit blijkt dat Jezus de Zoon van God is.

De Bach cantaten voor deze zondag na Kerstmis zijn “Tritt auf die Glaubensbahn” (Koraalcantate BWV 152), “Das neugeborene Kindelein”, (BWV 122) en ''Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende” (BWV 28).

De teksten horen bij Lucas 2: 33-40. Aanbieding in de tempel (Simeon en Hanna). Dat lezen we niet, maar staat wel op het Leesrooster.

Op You Tube:
J.S. Bach (1685-1750) “Tritt auf die Glaubensbahn” (Koraalcantate BWV 152), uitgevoerd door de English Baroque Soloists onder leiding van John Eliot Gardiner (3m52). Link youtube

Of kijk op dit blog op 30december12 naar 'Das neugeborne Kindelein' (BWV 122). De complete cantate op de CD Weihnachtscantaten. Solisten: Vasiljka Jezovsek: sopraan, Sarah Connolly: alt, Mark Padmore: tenor, Peter Kooy: bas met het Collegium Vocale olv Philippe Herreweghe (13m54)
en 'Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende' (BWV 28). Met de tekst in het Duits en het Engels. Gezongen door een jongenssopraan -met een hele verhandeling- en gedirigeerd door door Harnoncourt.

Concert tip
vrij27dec om in de Schouwburg, Esplanade 10, Almere
za28dec om in theater de Fontein, Sterrenkroos 56, Zwolle het Magnifcat van Bach waarin Maria zich er op verheugt dat ze zwanger is. Uitgevoerd door het Apollo Ensemble onder leiding van David Rabinovich met zangers in de grootste bezetting: 2 sopranen, alt, tenor en bas, strijkers, orgel, trompetten, hobo’s, fluiten, blokfluiten, pauken en fagot. Het Magnificat wordt uitgevoerd in de eerste versie, in Es met de toegevoegde koralen voor de kersttijd. Verder Bachs Ouverture nr IV en Cantate BWV 110 “Unser Mund sei voll Lachens”. Kaarten 22,50euro Almere en 17,50euro Zwolle. Links: Christelijkeconcertagenda/Bach Magnifique Almere en Christelijkeconcertagenda/Bach Magnifique Zwolle

TEKST(EN)
Op het alternatief leesrooster deze week geen teksten en op het gewone leesrooster staan: Jesaja 61, Psalm 147, brief aan de Galaten 3:23-4:7 en Lucas 2:33-40. Dat las ik op 30december2012-1ezondagnaKerstmis

Ik lees Tamar uit Genesis 38, dit stond voor de 1e adventzondag op het alternatief leesrooster. Behalve Genesis 31 lezen we 1 regel uit Mattheus, want Tamar blijkt de voormoeder van Jezus. Mattheus 1:1-3 Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. 2 Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, 3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram,.... Link de rest van de stamboom op voorleesbijbel

In mijn versie van het nieuwe leesrooster staan geen Liederen, maar Lied 416 gaat over Tamar.

Tamar, moedig en zachtmoedig,
zou in eigen kwetsbaarheid,
op een kruispunt van de tijd,
hoop en leven trots behoeden.

Stille dagen, stille nachten,
stille vrouw met vrouwenrecht,
wetend wat is toegezegd,
scheurde sluiers van verwachten.
En zij koos met open ogen

voor een toekomst naar haar hand,
nam zichzelf als onderpand
tot de grens van haar vermogen.
Ademloos een mens bevragen,
recht doen aan gerechtigheid
blaast nieuw leven in de tijd,
zal het leven verder dragen.
Het gebed is ook gebaseerd op dit lied.


GENESIS
Genesis is het 1e boek van het Oude Testament. Het vertelt het verhaal van de Schepping van der wereld. De voorgeschiedenis van de Israëlieten tot en met de dood van aartsvader Jakob, onder andere de vader van Jozef die in Egypte terecht komt door toedoen van zijn jaloerse broers. We lezen over een andere zoon van Jakob, Juda een zoon van Lea, waar hij als een van de grote broers bij betrokken was.

Juda trok weg naar Adullam waar hij trouwde en 3 zonen kreeg: Er, Onan en Sela*. Er trouwt met Tamar, de hoofdpersoon deze week. Er sterft omdat de Heer hem slecht vond r7. Daarom draagt Juda zijn zoon Onan op Tamar te huwen als zwagerplicht. Omdat haar kinderen niet zijn, maar Er's erfgenamen zullen zijn, en hij jaloers is verspilt Onan zijn zaad. Het werkwoord Onaneren is naar hem genoemd. Ook Onan sterft, want wat hij deed was slecht in de ogen van de Heer. Nu moet de 3e zoon Sela* met Tamar trouwen, maar hij is nog niet volwassen en Juda is bang dat ook Sela zal sterven als hij met Tamar trouwt. Daarom moet Tamar eerst weer bij haar vader wonen. Maar als Sela inmiddels volwassen geworden is, wordt Tamar niet aan hem tot vrouw gegeven (r14).
*Sela het woord wordt ook gebruikt voor waarschijnlijk een pauze in psalmen.

Juda komt haar (gepland) tegen als zij zich vermomd heeft door haar gezicht te bedekken. Hij denkt daarom dat ze een hoer is en betaalt haar met zijn ketting met zegelring en stok om dit later terug te ruilen voor een geitenbokje. De hoer blijkt onvindbaar en Tamar zwanger. Als Juda hoort dat Tamar zwanger is wil hij haar ter dood laten brengen en ontdekt dan dat zij de zogenaamde hoer was en zwanger is van zijn kind. Het blijkt een tweeling Perez doorbraak en Zerach Morgenrood. Perez heet ''doorbraak'' omdat hij zich voor zijn broer naar buitenwurmde, zie r27-30.

Tamar heeft haar huwelijksrecht gekregen: nakomelingen van Juda en ze wordt via Perez voormoeder van Jezus volgens Mattheus 1:1-3. Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. 2 Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, 3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram,.... Link de rest van de stamboom op voorleesbijbel

Leesroostergroep discussie
In r27 Juda verklaart Tamar ‘onschuldig, maar ik niet, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela gegeven. Ds Jaco Zuurmond wijst er in de discussiegroep op dat ''in de Hebreewse vertaling Tamar rechtvaardige is'. Heel mooi vind ik zijn stelling: 'Eén rechtvaardige kan de wereld redden. Dáárom lezen we haar verhaal in de advent”.... Of Tamar echt 'onschuldig' is waag ik trouwens te betwijfelen. Onschuld brengt echter geen geschiedenis teweeg. Rechtvaardigheid wel. Zijn preek staat hier: (pdf) preek1dec13

Harmen Jansen schrijft: Het gaat dus niet alleen om Tamar maar om het effect op Juda. Juda komt met afgifte van zijn snoer etc. op borgtocht vrij. Hij leert zo 'verschuldigd' te staan (zijn) = verantwoordelijkheid te nemen, niet langer onder en boven de wet. Hij kan het niet meer met een geitje afkopen. Dat lijkt me het belangrijkste identificatiemoment. Zijn preek heb ik helaas niet gevonden.

Tamar: hoer of voorbeeld?
De figuur Tamar blijft bijzonder: ik vond een Evangelische basisschool vernoemd naar haar en een project voor prostituees in Pattaya Thailand. Die zeer uiteenlopende vernoeming zegt iets over de dualiteit in hoe er tegen Tamar aan wordt gekeken.
Er wordt weinig verwezen naar de volgende Tamar in de Bijbel, een dochter van Koning David die door haar halfbroer verkracht wordt en geen recht wordt gedaan: hij trouwt niet met haar en wil haar zelfs wegsturen. r16 Tamar riep uit: ‘Dat kun je niet doen! Me wegsturen is nog erger dan het andere dat je me al hebt aangedaan.’ (2Sam13:1-22). Haar broer Absolom wreekt zich op Amon door hem te doden (2Samuel13:22-38), maar hoe het met Tamar afloopt wordt niet vermeld.

Kunst tip: Juda en Tamar door Arent de Gelder (Dordrecht 1645 – 1727) een leerling van Rembrandt van Rijn. Circa 1667, nu in een privé collectie. Link: Statenbijbel.net artbible/deGelder_Juda-Tamar
of
(ook) Uit de school van Rembrandt, maar anoniem, uit circa 1650-1660. Nu in de Residenzgalerie Salzburg, Oostenrijk. Link Rembrandt school_Tamar

GENESIS 38 
Juda en Tamar
1 In diezelfde tijd verliet Juda zijn broers en sloot hij zich aan bij een zekere Chira, een man die in Adullam woonde. 2 Daar viel zijn oog op de dochter van de Kanaäniet Sua. Hij trouwde haar en sliep met haar. 3 Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld die Er werd genoemd. 4 Daarna werd ze opnieuw zwanger en kreeg weer een zoon, aan wie ze de naam Onan gaf. 5 Een derde zoon noemde ze Sela; toen Sela geboren werd bevond Juda zich in Kezib.

6 Voor Er, zijn oudste zoon, koos Juda een vrouw die Tamar heette. 7 Er was slecht in de ogen van de HEER, en daarom liet de HEER hem sterven. 8 Toen zei Juda tegen Onan: ‘Vervul je zwagerplicht: trouw met de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar.’ 9 Maar omdat Onan wist dat zo’n kind niet als zijn nageslacht zou gelden, liet hij telkens als hij met de vrouw van zijn broer gemeenschap had zijn zaad op de grond terechtkomen, zodat hij geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken. 10 Wat hij deed was slecht in de ogen van de HEER, en daarom liet de HEER ook hem sterven. 11 Toen zei Juda tegen zijn schoondochter Tamar: ‘Nu je opnieuw weduwe bent, moet je maar weer bij je vader gaan wonen, totdat mijn zoon Sela volwassen is.’ Hij dacht namelijk: Ik moet voorkomen dat hij ook sterft, net als zijn broers. En Tamar ging weer bij haar vader wonen.

12 Geruime tijd later stierf Juda’s vrouw, de dochter van Sua. Toen de rouwtijd voorbij was begaf Juda zich naar Timna, samen met zijn vriend Chira uit Adullam, om bij zijn schaapscheerders te gaan kijken. 13 Zodra Tamar hoorde dat haar schoonvader op weg was naar Timna om zijn schapen te scheren, 14 legde ze haar weduwedracht af, bedekte zich met een sluier zodat ze onherkenbaar was, en ging langs de weg naar Enaïm zitten, een zijweg van de weg naar Timna. Dat deed ze omdat ze nog steeds niet aan Sela tot vrouw was gegeven, hoewel die inmiddels volwassen geworden was. 15 Toen Juda haar zag hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. 16 Hij sloeg de zijweg in en ging naar haar toe. ‘Ik wil van je diensten gebruik maken,’ zei hij, niet wetend dat het zijn schoondochter was. ‘Wat staat daar van uw kant tegenover?’ vroeg ze. 17 ‘Ik zal je een geitenbokje uit mijn kudde laten brengen,’ antwoordde hij. ‘Goed,’ zei ze, ‘als ik dan maar een onderpand van u krijg.’ 18 En op zijn vraag wat ze als onderpand van hem wilde, antwoordde ze: ‘Het snoer met uw zegel en de staf die u in uw hand hebt.’ Hij gaf het haar en had gemeenschap met haar, en zij werd zwanger van hem. 19 Daarna ging ze terug naar huis, deed haar sluier af en nam haar weduwedracht weer aan.

20 Juda vroeg zijn vriend uit Adullam een geitenbokje naar de vrouw te brengen om het pand in te lossen, maar hij kon haar niet vinden. 21 Hij informeerde bij de mensen daar in de buurt: ‘Ik ben op zoek naar de vrouw die onlangs bij de weg naar Enaïm haar gunsten aanbood.’ ‘Zo’n vrouw is hier niet geweest,’ antwoordden ze. 22 Dus ging hij naar Juda terug. ‘Ik heb haar niet kunnen vinden,’ zei hij. ‘Sterker nog, de mensen daar beweren dat er nooit zo’n vrouw is geweest.’ 23 Toen zei Juda: ‘Laat haar alles dan maar houden, anders maken we onszelf nog belachelijk. Ik heb het beloofde bokje gestuurd, maar je hebt haar nu eenmaal niet kunnen vinden.’

24 Ongeveer drie maanden later kwam men Juda vertellen dat Tamar, zijn schoondochter, zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was. ‘Breng haar de stad uit,’ zei Juda, ‘ze moet verbrand worden.’ 25 Maar terwijl ze de stad uit werd gebracht, liet ze haar schoonvader deze boodschap brengen: ‘Ik ben zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen. Kijkt u eens goed van wie dit zegel, dit snoer en deze staf zijn.’ 26 Juda herkende ze en zei: ‘Zij is onschuldig maar ik niet, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela gegeven.’ Hij had geen tweede keer gemeenschap met haar.

27 Toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze een tweeling ter wereld. 28 Tijdens de bevalling stak een van de twee zijn hand naar buiten. De vroedvrouw bond een rode draad om zijn hand ten teken dat hij zich het eerst had laten zien. 29 Maar hij trok zijn hand weer terug, en daar kwam zijn broer te voorschijn. ‘Wat een baanbreker ben jij!’ zei ze. Hij kreeg de naam Peres.
30 Daarna kwam zijn broer, met om zijn hand de rode draad. Hij werd Zerach
genoemd.
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Janrense Boonstra Directeur Bijbels Museum op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Genesis is het 1e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niemand leest natuurlijk Tamar op deze zondag omdat het voor de 1e Advent zondag op het alternatief leesrooster stond. Kijk op churchatwork voor de diensten bij u in de buurt, en hopelijk wat er wordt gelezen, maar er is altijd wat te doen!

Preek van Nico Riemersma voor de Bosbeskapel van de Protestantse Wijkgemeente in Den Haag Zuidwest op 27nov2013 over Genesis 38:1-30 En Juda verwekte Peres en Zerach uit Tamar. Over Bijbelse genealogie en de wording van Jezus in Matheus 1 en … Kijk gemeente, als het ergens over gaat, dan moet je naar twee mensen kijken, naar de man en naar de vrouw. Twee namen horen we. Achter die namen steekt een opmerkelijk verhaal. Dan moet je haar naam noemen, en blijven noemen, als iemand met moed, als iemand die risico’s durft te nemen, waar het gaat om de toekomst. Alle risico’s durft ze te nemen. Ze durft het zelfs aan om ook dat allerlaatste moment, dat moment van de beslissing aan hem over te laten! Een sterke vrouw, met inzicht en een perfect gevoel voor timing. Een vrouw die geen acht slaat op conventionele vooroordelen. Vast besloten is ze om met alle haar ten dienste middelen haar rechten veilig te stellen. Niet minder moet Juda genoemd worden, en wel als een man die van een harde egocentrische figuur verandert in een mens die zijn verantwoordelijkheid uiteindelijk ook niet ontloopt, die geen vervangend slachtoffer zoekt, maar publiekelijk schuld bekent en Tamar haar volle recht geeft. Die hier tot die koninklijke mens wordt, die God zo graag ziet. Link NicoRiemersma/TamarGenesis 38:1-30 (pdf)

of zonder vermelding van de auteur: voor de Protestantse Gemeente Bussum op 1dec2013 Toch opvallend: in de lijst van herkomst van Jezus Christus staat steeds, dat een vader een zoon verwekte, driemaal veertien generaties lang, maar slechts vier keer wordt erbij gezegd bij wie de vader de zoon verwekte. Juda verwekte Peres bij Tamar, staat er. Salmon verwekte Boaz bij Rachab. Boaz verwekte Obed bij Ruth. En David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Hiermee hebben we met een de vier Adventsvrouwen, de vier vrouwen die we deze Advent zullen herdenken. Deze vrouwen springen bij Matteus uit de lijst. Ook omdat bij alle vier de verwekking op onorthodoxe wijze geschiedt. Dat geldt overigens ook voor de vijfde vrouw, die we met Kerst zullen gedenken: Maria. Aan het eind van de lijst van afkomst staat niet: En Jacob verwerkt Jozef en Jozef verwekte Jezus. Er staat zelfs niet, zoals bij de vier Adventsvrouwen: En Jacob verwekte Jozef en Jozef verwekte Jezus bij Maria. Er staat alleen: En Jacob verwekte Jozef, de man van Maria; bij haar werd Jezus verwekt, die de Christus wordt genoemd. Bij Maria wordt dus bewust niet over seksueel verkeer gesproken. Bij de andere vier vrouwen was er wel seksueel verkeer maar, laten we zeggen: tamelijk onconventioneel. Link PG-Bussum/1-december-2013-Tamar

Op You Tube: Het verhaal van Tamar als rap in het Engels door James Harper Passionate Christian living and serving in North Philadelphia. (1m57) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer een kort gebed voor iemand die iets onconventioneels moet doen zoals Tamer en daarvoor kracht vraagt.
Het staat als gebed bij de bloemschikking in het dienstboekje van Henri Veldhuis voor een jeugddienst 1dec2013 voor de Protestantse Barbara Gemeente te Culemborg.

Tamar
fier rechtop
neemt zij het recht
in eigen hand,
gaat tot de grens
van haar vermogen.

Eeuwige God,
geef ons de moed
geef ons de moed
om op te komen voor recht,
kwetsbaar en toch zo sterk.
Bron: (pdf) henriveldhuis

En een gebed in de vorm van een lied van Remco Hakkert voor de tweeling van Tamar: Perez en Zerach. Juda raakt Tamar niet meer aan, maar hoe ging hij met zijn jonge tweeling om?

Voor mijn kinderen
Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen,
graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift,
dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden,
ook niet als satan ze straks als de tarwe zift.

Houdt Gij mijn kinderen vast als ik ze los moet laten,
en laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan,
Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten,
als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan.

Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen,
maar wees Gij wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang,
wil om uws naams wil hen in uw verbond bewaren,
en laat ze nooit van U vervreemden nooit hun leven lang.
En laat ze nooit van U vervreemden nooit hun leven lang.

Op you Tube: Youtube (3m30)


VOLGENDE WEEK

Er zijn ook leesroosters voor de Kerstnacht en -dag.

Kerstnacht 24 december 2013
Jesaja 8:23b-9:7
Psalm 96
Titus 2:11-14
Lucas 2:1-20
Deze teksten las ik op: Kerstavond-24december2010

Kerstdag 25 december 2013
Jesaja 52:7-10
Psalm 98
Brief aan de Hebreeën 1:1-12
Johannes 1:1-14

De volgende zondag is 5 januari de Epifanie, de openbaring (van Jezus)
Jesaja 60:1-6
Psalm 72
Brief aan de Efeziërs 3:1-12
Matteüs 2:1
Ik las dat op 6januari2013 en daarom lees ik over Maria, de moeder van Jezus in Mattheus 1:18-25.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar watlezenwedezeweek @ yahoo.com


dinsdag 17 december 2013

22 december 2013, 4e zondag van Advent, Rorate

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
22 december 2013, is de 4e zondag van Advent. Advent(us) betekent 'komst' we tellen 4 zondagen af naar de geboorte van Jezus Christus op kerstavond. De 4e Adventzondag wordt Rorate genoemd het Latijnse vers "Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum. Of Dauwt, hemelen, van boven, en wolken, regent de Rechtvaardige.

Op You Tube: helaas anoniem Gregoriaans gezang Rorate Coeli (4m45) Link youtube

De tekst komt uit Jesaja 45:8. Het is een veel gebruikte tekst bij de Annunciatie, de bevruchting van Maria door de Heilige Geest. Het verhaal staat alleen in Lucas 1;26-38, in Marcus staat ook dat een kind geboren zal worden uit een maagd. In Lucas staat het zo: In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36 Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37 want voor God is niets onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

 
Kunst tip: de verkondiging, annunciatie van de engel aan Maria door Leonardo da Vinci (1452–1519) circa 1474 nu in het Galleria degli Uffizi, Florence Link Statenvertaling.net
en
Kunst tip: naar regel 36 een Middelrijns altaarstuk uit ca. 1410. Maria gaat op bezoek bij haar nicht Elisabeth die ook een kindje krijgt. De nog ongeboren Johannes, in de buik van Elisabeth, buigt voor Jezus. Het volledige altaarstuk is te zien in de vaste presentatie van Museum Catharijneconvent of op de website Catharijneconvent Van de Facebookpage van het Caharijneconvent

De Bach cantates zijn "Bereitet die Wege, bereitet die Bahn” (BWV 132) en "Herz und Mund und Tat und Leben" (BWV147a). Deze cantates horen bij Johannes 1:19-28 de Getuigenis van Johannes de Doper dat lezen wij niet. Cantate 147a werd in 1716 geschreven voor Advent en later 1723 uitgebreid vandaar dat er 2 versies zijn: een lange 147 met 10 verzen en onze korte met 6.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) "Bereitet die Wege, bereitet die Bahn" sopraan aria door Ingrid Schmithüsen met het Bach Collegium Japan onder leiding van Maasaki Suzuki. (6m08) Link youtube

Of kijk op 23dec2012 naar de gehele cantate "Herz und Mund und Tat und Leben" (BWV147) door het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir met dirigent Ton Koopman, sopraan Lisa Larsson, Elisabeth von Magnus alt, Lothar Odinius tenor en Klaus Mertens bas. (31m59)
Of kijk op dit blog op 18dec2011 naar J.S. Bach's BWV 147 in 1950 door Dinu Liputti op piano. Zonder de gezongen tekst en als beeld 4 adventskaarsen (9m54).
Of kijk op dit blog op 19dec2010 naar J.S.Bach Cantate 132 Sebastian Hennig van het Knabenchor Hannover zingt "Bereitet die Wege, bereitet die Bahn!". Dirigent is Gustav Leonhardt van/met zijn Leonhardt Consort (7m10).

Concert tip
zo22dec13 om 15 uur in de Goede Rede, Kerkgracht 60, Almere Haven geeft het Schütz Ensemble een Rorate Coeli a capella Kerstconcert. Op het programma staan van Jan Pieterszoon Sweelinck: 'Ecce virgo' en 'Magnificat'. Gottfried August Homilius, een Duitse barokcomponist en leerling van Bach: een 8-delig Magnificat. Johann Eccard: 'Übers Gebirg Maria geht' en 'Zacharias war ganz verstummt'. Johannes Brahms: Motet 'O Heiland reiß die Himmel auf'. Van de Liechtensteinse componist Josef Gabriel Rheinberger: de drie Adventsmotetten en Hugo Distlers kerstmotet 'Singet frisch und wohlgemut'. De Rorate coeli desuper tekst komt in het concert tweemaal voor: in het Latijn, op muziek gezet door Rheinberger, en in het Duits door Brahms. Ingrid Cornelisse zal op de harp drie intermezzi verzorgen. www.ingridcornelisse.nl Kaarten 15euro, scholieren, studenten en 65+ 12,50 euro, kinderen 7euro. 2 euro korting bij reservering via schutzensemble@live.nl of (036) 5326356 (voorverkoop t/m 20 december).


TEKST(EN)
Op het alternatief leesrooster voor de Advent en de Bijbelse vrouwen na Tamar uit Genesis, Rachab uit Jozua en Ruth deze keer Batseba, de vrouw met wie Ruth's kleinzoon David overspel pleegt in 2 Samuel 11
 
En de eerste regel uit Matteus 1:1-1 Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. David en zijn zoon Salomo uit zijn huwelijk met Batseba zijn voorvaders van Jezus. Zie Mattheus 1:(2-)6 en verder voor de stamboom op voorleesbijbel


2 SAMUEL
2 Samuel het 10e boek van het Oude Testament. We lezen het bekende verhaal van David die overspel pleegt met Batseba de vrouw van zijn soldaat Uria. Batseba wordt zwanger en David probeert Uria te laten geloven dat het zijn kind is door hem gelegenheid te geven met zijn vrouw te slapen, maar dat mislukt. Dan geeft David de opdracht: ‘Stel Uria op waar het hevigst wordt gevochten en geef hem geen rugdekking, opdat hij wordt getroffen en sneuvelt.’ Het plan lukt Uria vindt de dood 27 Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. Naar het oordeel van de HEER was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. In 2 Samuel 12 sterft het kind (link bij liever luisteren) en komt de profeet Natan David confronteren met zijn gedrag. In psalm 51 doet David boete. Psalm 51: 1 Voor de koorleider. Een psalm van David, 2 toen de profeet Natan hem had bezocht, nadat hij met Batseba geslapen had.

Kunstip: Er zijn honderden afbeeldingen van Batseba te vinden op het internet Google/search Batseba de mooie overspelige vrouw spreekt duidelijk tot de verbeelding van kunstenaars. Ik kies voor een bijna stripverhaal verbeelding met 4 scenes uit het verhaal in een 13e Eeuwse Kruisridderbijbel. Met toelichting in het Duits over de naam Batseba, bijvoorbeeld dochter van Sheba. dochter der rijkdom maar ook dochter van de eed. Bibelwissenschaft.de/batseba Link: Bibelwissenschaft.de

2 Samuel 11
David en Batseba1 Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw een leger erop uit, onder leiding van Joab en zijn aanvoerders, om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. 2 Op een keer stond hij aan het eind van de middag op van zijn rustbed en liep wat heen en weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. 3 Hij liet uitzoeken wie ze was, en men zei hem: ‘Dat is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hethiet Uria.’ 4 David liet haar bij zich komen en sliep met haar. (De voorgeschreven periode van onthouding na haar onreinheid was juist verstreken.) Daarna ging ze terug naar huis. 5 Enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was. Ze liet dat aan David berichten, 6 waarop David aan Joab opdracht gaf om Uria naar hem toe te sturen. 7 Uria meldde zich op bevel van Joab bij David, die hem vroeg hoe Joab en het leger het maakten en hoe het er met de oorlog voorstond. 8 Vervolgens zei hij: ‘Ga naar huis en ontspan u wat.’ Toen Uria het paleis verliet, kreeg hij nog een geschenk van de koning mee. 9 Maar Uria ging niet naar huis; hij bleef slapen in het poortgebouw van het paleis, bij de knechten van zijn heer. 10 Toen men David verteld had dat Uria niet naar huis was gegaan, zei hij tegen hem: ‘U hebt toch een lange reis achter de rug. Waarom bent u niet naar huis gegaan?’ 11 Uria antwoordde: ‘De ark en het leger van Israël en Juda zijn ondergebracht in hutten, opperbevelhebber Joab en zijn manschappen bivakkeren in het open veld; zou ik dan naar huis gaan om te eten en te drinken, en te slapen met mijn vrouw? Zo waar u leeft, dat doe ik niet!’ 12 David zei tegen Uria: ‘Blijf ook vandaag nog hier, dan laat ik u morgen teruggaan.’ Uria bleef die dag dus nog in Jeruzalem. De dag daarop 13 nodigde David hem bij zich aan tafel en voerde hem dronken. Toch ging Uria ’s avonds niet naar huis, maar legde zich opnieuw te slapen bij de knechten van zijn heer.
 
14 De volgende morgen schreef David Joab een brief, die hij aan Uria meegaf. 15 In de brief stond: ‘Stel Uria op waar het hevigst wordt gevochten en geef hem geen rugdekking, opdat hij wordt getroffen en sneuvelt.’ 16 Joab onderzocht waar de verdediging het sterkst was, en stelde Uria juist daar op. 17 De verdedigers van de stad deden een uitval naar Joab. Er vielen slachtoffers onder de soldaten van David, en ook Uria vond de dood. 18 Joab liet aan David verslag uitbrengen van de strijd 19 en beval de bode: ‘Als je de koning het hele verloop van de strijd hebt verteld, 20 en als hij dan woedend tegen je uitvalt: “Waarom hebben jullie je zo dicht bij de stad gewaagd? Jullie konden toch weten dat ze vanaf de muur zouden schieten! 21 Zijn jullie soms vergeten hoe Abimelech, de zoon van Jerubbeset, in Tebes aan zijn einde is gekomen? Een vrouw heeft toen vanaf de stadsmuur een maalsteen op zijn hoofd gegooid, zodat hij stierf. Waarom hebben jullie je dan zo dicht bij de muur gewaagd?” dan moet je zeggen: “Ook uw bevelhebber Uria is omgekomen.”’ 22 De bode ging naar David en vertelde hem alles wat Joab hem had opgedragen. 23 Hij zei tegen David: ‘Onze tegenstanders waren sterker dan wij en deden een uitval naar ons. We dreven ze terug tot voor de poort, 24 maar toen namen de boogschutters ons vanaf de muur onder schot en sneuvelden er soldaten van de koning. Ook uw bevelhebber Uria is omgekomen.’ 25 David droeg de bode op om tegen Joab te zeggen: ‘U moet er maar niet te slecht over oordelen; de oorlog eist nu eenmaal zijn tol. Houd moed! Heropen de aanval op de stad en maak haar met de grond gelijk.’

26 De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en ze treurde om haar echtgenoot. 27 Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. Naar het oordeel van de HEER was het wel degelijk slecht wat David had gedaan.
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV


Liever luisteren?
Victor Posthuma, Radio Presentator en verslaggever NCRV (Plaza, Plein Publiek en NCRV op Radio 1) op voorleesbijbel Zijn favoriete bijbelboek is Prediker. Ik vind dat het meest filosofische gedeelte eigenlijk. Vol met wijze woorden, al zijn ze soms wel een beetje somber. Maar aan het eind wordt toch aangeraden om vrolijk te zijn en zoveel mogelijk van het leven te genieten. Dat vind ik wel een mooi contrast, diepgang en vrolijkheid. Prediker
Of ga naar downloadbijbel 2 Samuel is het 10e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Niekerk Oldekerk Faan, Ichtuskerk, Eekebuursterweg 9, Oldekerk. Tijd: 9.30uur, voorganger ds. Wybe Feenstra. Het verhaal van David en Batseba heeft iets smoezeligs, iets van een ‘bevlekte ontvangenis’. Je verwacht het eerder in een roddelblad dan in de Bijbel. Maar in de Bijbel komen mensen voor die al te menselijk zijn en bedenkelijke dingen bedenken en doen. Opvallend is dat de naam van Batseba niet met deze naam voorkomt in de stamboom van Mattheüs 1. Zij wordt aangeduid als ‘de vrouw van Uria’. Daar klinkt protest in door. Want zij is eigenlijk de vrouw van iemand anders: niet van koning David, maar van Uria. Uria is slachtoffer van overspel, machtsmisbruik en van een vuile oorlog. Zijn naam is gedoemd om roemloos in de geschiedenis te verdwijnen. Maar kijk daar eens: zijn naam licht op als een ster in Mattheüs 1: 6: ‘de vrouw van Uria’. Link pkn-nof
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Artikel van Jan Fokkelman voor de Vrije Universiteit over David's 2 halsmisdrijven in 2 Samuel. Pdf 12 pag 2 Samuel 11 op pag 3 onderaan, kort maar geplaatst in breder kader (Natan 2 Samuel 12). Link Janfokkelman/pdf
of
Preek van Ds Dick Dreschler op 28aug2013 voor de Protestantse kerk in Heemse. 'Batseba, je bent net in de buitenlucht in bad geweest. Je bent eenzaam, want je man is ver weg in de oorlog. Uria vecht voor God, voor de koning, voor zijn vaderland. Jij wordt geroepen. Jij moet bij de koning komen. De koning misbruikt zijn macht, hij slaapt met jou, hij verwekt een kind bij jou. En daar zit je dan. Zwanger. Je man dood. Als vrouw, vernederd door een man, die zijn macht misbruikte. Hoe moet dit nu verder? Hoe kan God jou nu inschakelen?'' Link DickDreschler

Op You Tube: In het engels animatie van 2 Samuel 11 door Illustrated Bible Video One evening David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. From the roof he saw a woman bathing. The woman was very beautiful, and David sent someone to find out about her. The man said, "She is Bathsheba, the daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite." Then David sent messengers to get her. She came to him, and he slept with her. (Now she was purifying herself from her monthly uncleanness.) Then she went back home. The woman conceived and sent word to David, saying, "I am pregnant." (4m36) Link youtube

Tip: in 1985 maakte Bruce Beresford (oa Driving Miss Daisy) een film over King David met Richard Gere in de hoofdrol Link IMDB Ik vond geen clips met Batseba wel met dansen bij de Ark van het verbond.


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor psalm 51 en de boetedoening van David nadat de profeet Natan hem heeft aangesproken over zijn gedrag. 

Een merkwaardige regel vind ik 7 Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving. Ik dacht dat soort zondebesef is voorbehouden aan zeer orthodoxe protestanten en dat Joden juist door de figuur David maar ook saul, meer begrip hebben voor menselijke zwakheden. 
Volgens Wikipedia is een zonde een fout in het nakomen van de rabbijnse wetten (halacha). Joden kunnen boeten voor zonden. De liturgie van de 'ontzagwekkende dagen' (Rosj Hasjana en Jom Kipoer) en de Aseret Jemei Tesjoeva ertussen, verklaren door het gebed, het boete doen en tsedaka, het verplichte geven voor goede doelen (en in deze verschillend van de vrijwillige liefdadigheid), zonden herstellen. Boete doen wordt alleen zinvol geacht, indien vergezeld van een oprecht besluit om op te houden met onaanvaardbare acties en zelfs dan alleen als acties om verontschuldigingen aan derden aan te bieden eerlijk worden ondernomen. Bron: Wikipedia/Zonde

Menselijker lijkt de nadruk op oprecht berouw in r19: Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten.

Psalm 51
1 Voor de koorleider. Een psalm van David,
2 toen de profeet Natan hem had bezocht,
nadat hij met Batseba geslapen had.

3 Wees mij genadig, God, in uw trouw,
u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,
4 was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.

5 Ik ken mijn wandaden,
ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,
6 tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd,
ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen.

Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn
en uw oordeel zuiver.
7 Ik was al schuldig toen ik werd geboren,
al zondig toen mijn moeder mij ontving,
8 maar u wilt dat waarheid mij vervult,
u leert mij wijsheid, diep in mijn hart.

9 Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein,
was mij en ik word witter dan sneeuw.
10 Laat mij vreugde en blijdschap horen:
u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.
11 Sluit uw ogen voor mijn zonden
en doe heel mijn schuld teniet.

12 Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
13 verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw heilige geest niet van mij weg.
14 Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.


15 Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren,
en zullen zondaars terugkeren tot u.
16 U bent de God die mij redt,
bevrijd mij, God, van de dreigende dood, 

en ik zal juichen om uw gerechtigheid.
17 Ontsluit mijn lippen, Heer,
en mijn mond zal uw lof verkondigen.

18 U wilt van mij geen offerdieren,
in brandoffers schept u geen behagen.
19 Het offer voor God is een gebroken geest;
een gebroken en verbrijzeld hart
zult u, God, niet verachten.

20 Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed,
bouw de muren van Jeruzalem weer op.
21 Dan zult u de juiste offers aanvaarden,
offers in hun geheel verbrand,
dan legt men stieren op uw altaar.


VOLGENDE WEEK
29 december 2013, 1e zondag na Kerst. Er is geen alternatief leesrooster op het gewone leesrooster staan: Jesaja 61, Psalm 147, brief aan de Galaten 3:23-4:7 en Lucas 2:33-40. Dat las ik op 30december2012-1ezondagnaKerstmis
Ik lees daarom Tamar uit Genesis 31 en haal zo in wat op de 1e adventzondag op het alternatief leesrooster stond. Daarna Maria die voor de Kerstnacht op het alternatief leesrooster staat.

NB Pas op Aswoensdag als we gaan aftellen naar Pasen is er weer een alternatief leesrooster Heeft iemand suggesties?

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar watlezenwedezeweek @ yahoo.com