Kerkmuziek II (voor bijzondere dagen en het klooster)

Requiem: een mis die in de rooms-katholieke eredienst wordt
opgedragen voor de doden. Het is de mis die wordt opgedragen
tijdens uitvaartdiensten en op het feest van Allerzielen (2 november).
De benaming requiem is ontleend aan het eerste woord van het
introïtus: Requiem æternam dona eis Domine (Heer, geef hun
eeuwige rust). Beroemde Requiems zijn van Mozart, Verdi,
Rossini, Cherubini etc. Zie ook (later) KERKMUSICI.

Op You Tube: Mozart Requiem - Maestro Karl Bohm  met de
Wiener Symhoniker en het Wiener Staatsoper koor (9m18).
Link youtube

De psalm De Profundis, letterlijk: vanuit de diepten, psalm 130 is
een smeekbede van de mens tot God. Deze psalm is een van de
psalmen die worden gebeden voor een overledene en de aanhef
ervan wordt vaak gebruikt als grafschrift..

Op You Tube
: Arvo Part's De Profundis uit 1980 met het
Hilliard Ensemble (6m52).
Link youtube

Dies Irae: Dag des oordeels, over de wederkomst van Christus.

Op You Tube:
13e eeuws hymne, de CD is Ego sum
Ressurectio uit 1994 (7,42).
Link youtube

MARIA

Stabat mater (dolorosa = De moeder stond bedroefd). Het zijn
de beginwoorden van een gedicht op de Moeder Gods in haar
smart om de gekruisigde Christus. Het gedicht behoort sinds 1727
tot de RK misgezangen van het feest van Onze Lieve Vrouw van
Smarten op 15 september. Beroemde Stabat Maters zijn van
Palestrina, Scarlatti, Vivaldi, Rossini, Haydn, Dvorak, Verdi,
Poulenc, Arvo Part ....

Op You Tube: Pergolesi's Stabat Mater uit de film Amadeus over
Mozart (4m22).
Link youtube


Magnificat wordt ook wel de lofzang van Maria genoemd en is te
vinden in het evangelie volgens Lucas, 1:46-55. De naam 'Magnificat'
dankt het lied aan de eerste woorden in de Latijnse versie, Magnificat
anima mea, wat betekent '(mijn ziel) maakt groot'. Maria liet deze
woorden klinken bij haar bezoek aan haar nicht Elisabeth terwijl ze
in verwachting was van Jezus Christus.

Op You Tube: Ruters magnificat (1 van 7) door de Cambridge Singers
op 2 dec 2008 (7m17).
Link youtube

Ave Maria Het Weesgegroet is een gebed gericht aan de Heilige
Maagd Maria, de moeder van Jezus Christus. Het 1e gedeelte van
het gebed komt uit Lucas 1,28 (de begroetingswoorden van de
aartsengel Gabriël):  Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is
met je. Het 2e gedeelte van het gebed komt uit Lucas 1,42 (de
bezegeningswoorden van Elisabeth, de nicht van Maria). De meest
gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van
je schoot! Het 3e gedeelte van het gebed komt van de Gemeenschap
van gelovigen en is ter gelegenheid van het Concilie van Efeze (431)
goedgekeurd en aan de Evangelische verzen toegevoegd.

Op You Tube: Ave Maria door The Priests (4m06) 25 feb 2010.
Link youtube

Salve Regina of gegroet heilige maagd.

Op You Tube: door de monnikken van de Notre dame de Paris (2m54).
Link
youtube

KLOOSTERKERKMUZIEK: De GETIJDEN
De getijden van de Kerk zijn de gebeden die over de dag verspreid
op een vast uur gezegd of gezongen worden door monniken,
priesters en tegenwoordig soms ook door leken. Ze zijn een invulling
van de bijbelse woorden: "Middernacht - tot úw lof wil ik opstaan,
denkend aan uw rechtvaardig bestel." (Psalm 119, 62), "Dagelijks
spreek ik uw lof - zeven malen." (Psalm 119, 164) en "Bidt zonder
ophouden" (1 Tessalonicenzen 5, 17).

De acht getijden zijn: De metten (ook vigilie) rond 5 uur, de lauden
rond 6 uur, de priem rond 7 uur, de terts rond 9 uur, de sext rond 12
uur, de none rond 15 uur, de vespers rond 17 uur en tot slot de
completen rond 20 uur.

Meer informatie over de getijden of gebeden op vaste tijden:
Link wikipedia

Op You Tube: Vespers (avondgebeden) voor Pinksteren: Veni
Creator Spiritus (vert. Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer)
gezongen door seminarie studenten (leelring priesters) van St.
Thomas Aquinas Seminary, Winona, Minnesota, USA. (2m50)
Link  youtube

Ook bijzondere monnikken muziek is die van de Basso profundo:
superlaag zingende Russische sub-bassen of oktavisten.

Op You Tube
Twee korte stukjes (1m47):
Link youtube
en een Duet (3m05)
Link youtube