woensdag 29 juli 2015

2 Augustus 2015, 9e na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

Omdat ik dit rooster al 5 jaar volg en dus veel teksten al gelezen heb (daar plaats ik een link voor) en er niet altijd een alternatief rooster is, kies ik nu voor een Duits leesrooster met echt andere tekstkeuzes. Ik vind het namelijk leuk als teksten uit het Oude en Nieuwe Testament met hetzelfde thema (parallellen) worden gelinkt. In de Jongerenbijbel die ik gebruik voor de basisteksten, wordt zelfs per regel gelinkt naar andere Bijbel teksten.


PERIODE
2 augustus 2015, 9e zondag na Trinitatis, de Drie eenheid van de God de vader de zoon en de Heilige Geest. Bij de Protestanten is het de 6e zondag van de zomer (na 21 juni 2015).

De Bach cantaten voor deze zondag zijnHerr, gehe nicht ins Gericht” (BWV 105), ”Was frag ich nach der Welt” (Koraalcantate BWV 94) en ''Tue Rechnung! Donnerwort'' (BWV 168). De teksten horen bij Lucas 16: 1-9 met de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester, dat lezen wij niet.

Op You Tube: ''Tue Rechnung! Donnerwort'' (BWV 168) Uitgevoerd door het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir onder leiding van Ton Koopman. Johannette Zomer, sopraan; Bogna Bartosz, alt; Christoph Prégardien, tenor; Klaus Mertens, bas.
Aria (bas): Tue Rechnung! Donnerwort
Recitativo (tenor):
Es ist nur fremdes Gut
Aria (tenor):
Kapital und Interessen
Recitativo (bas):
Jedoch, erschrocknes Herz, leb und verzage nicht
Aria (sopraan, alt):
Herz, zerreiß des Mammons Kette
Koraal:
Stärk mich mit deinem Freudengeist
(12m49) Link youtube

Op kijk op 28juli13 naar Johann Sebastian Bach (1685-1750) cantate ''Was frag ich nach der Welt'' (BWV 94) 1. Koraal Was frag ich nach der Welt 2:47 2. Aria (Bas) Die Welt ist wie ein Rauch und Schatten 4:55 3. Koor en Récitatief (Tenor) Die Welt sucht Ehr und Ruhm 8:15 4. Aria (Alt) Betörte Welt, betörte Welt! 12:10 5. Koor en Récitatief (Bas) Die Welt bekümmert sich 14:39 6. Aria (Ténor) Die Welt kann ihre Lust und Freud 19:23 7. Aria (Soprano) Es halt es mit der blinden Welt 22:57 8. Koraal Was frag ich nach der Welt! Uitgevoerd door Jongens Sopraan: Wilhelm Wiedl (Tölzer Knabenchor), Alt: Paul Esswood, Tenor: Kurt Equiluz, Bass: Philippe Huttenlocher en het Tölzer Knabenchor met koordirigent Gerhard Schmidt-Gaden en het Concentus musicus Wien onder leiding van Nikolaus Harnoncourt Recording (1978) Bach-cantatas.com Tekst webdocs of bach-cantatas.com Het schilderij is La Grande Vanité (Sébastien Stoskopff) (24m28)

Concert tip
De Bachcattates voor deze week heb ik niet gevonden, wel een orgelconcert op zaterdagmiddag:
1aug15 om 15.30-16.30uur achter de Dom 1, Domplein, Utrecht De Utrechtse Orgelzomer met als thema: ‘Tour de France’ met werken van Johann Sebastian Bach, Jéhan Alain, Gabriel Fauré en César Franck gespeeld door Jan Jansen, oud Dom organist. Gratis. Link Christelijkeconcertagenda/Zaterdagmiddagmuziek


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staat Deuteronomium 10:12-21, Psalm 15, (Efeziërs 4:17-25) en Marcus 7:1-23). Dat las ik op 5augustus12. Het thema is de wetten en de regels. Op het alternatief leesrooster staat niets.

Op het Duitse leesrooster staat voor de 9e na Drie eenheid: Mattheus 13:44-46, Paulus brief aan de Filippenzen 3:(4b-6)7-14 en Jeremia 1:4-10. Dat lees ik, maar in de volgorde van de Bijbel. Ik zoek in de zomer geen links naar preken en video's.

Het thema van de teksten in Matheus en Paulus is het vinden van het Koninkrijk van de hemel. Het is iets wat je zoekt of toevallig vindt, maar daarna wil je niets anders meer. In de Paulus brief komt hetzelfde thema aan bod. In Jeremia die wordt gevonden, eigenlijk al uitverkoren in de moederschoot om profeet te worden, komt dit thema vooral als Goddelijke opdracht met bescherming, vernietigings- en opbouwkracht aan bod.


JEREMIA
Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament. Jeremia is een profeet en een van de belangrijkste profeten in het Oude Testament. Hij is onderdeel van de Joodse en komt voor in de Koran Jong en bescheiden, onwillig, werd hij direct door God aangesproken, geroepen. Daarover lezen wij. Hij profeteerde waarschuwingen over de ondergang van Juda en haar hoofdstad Jeruzalem. Dat gebeurde in 586 en is het begin van de Babylonische ballingschap. Ook Jeremia werd meegevoerd maar door de koning Nebukadnezar vrijgelaten en moest goed worden behandeld. Jeremia werd geroepen in circa 626 BC tijdens de regering van koning Josia van Juda en profeteerde tot aan de val van Jeruzalem. en de vernietiging van de tempel in 587 BC. (Wikipedia/en)

In onze regels komen meerdere thema's aan bod, sommige sympathiek, sommige nogal dreigend. Mooi zijn r5 ‘Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen (sprak de Heer) net zoals zijn beroemde voorganger Jesaja 49:1 en 59:21. Maar ook Johannes de Doper was voorbestemd: Lucas 1:15. Paulus beweert het over zichzelf in zijn brief aan de Galaten 1:15.

Ook r7 Zeg niet: “Ik ben te jong.” en r8 Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden – spreekt de HEER. Net zoals de profeet Ezechiel 2:6. In r9 (Hij) ….raakte mijn mond aan en zei tegen mij: ‘Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. Jesajas's mond werd door een serafein aangeraakt: Jesaja 6:6-7.
Tot slot r10 .. geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken, op te bouwen en te planten.’ Griezelig ware het niet voor de laatste toevoeging die wat beters lijkt te beloven. Voor mij als Remonstrantse toch niet acceptabel en typisch een voorbeeld van een tekst die je moet zien in haar historische context. In Jeremia 18:7-9 wordt het toegelicht en iets minder eng.

Kunst tip: God raakt de mond van Jeremia aan in een gepimpte hoofletter, initiaal verluchting, in een Middeleeuwse/Romaanse Engelse Bijbel, de Winchester Bible uit circa 1160-1175 uit de Winchster catherdal Library. Meer op Diglib.library.vanderbilt.edu Link: Diglib.library.vanderbilt.edu/image

JEREMIA 1:4-10
Jeremia geroepen
4 De HEER richtte zich tot mij: 5 ‘Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.’ 6 Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong.’ 7 Maar de HEER antwoordde: ‘Zeg niet: “Ik ben te jong.” Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. 8 Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden – spreekt de HEER.’ 9 En de HEER strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij: ‘Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. 10 Nu, op deze dag, geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken, op te bouwen en te planten.’
Link naar de tekst Jongerenbijbel Jeremia

Liever luisteren?
Marjoke van Veelen-Vreugdenhil uit Nieuwerkerk aan den Ijssel op voorleesbijbel Of ga naar Downloadbijbel Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Mattheus
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

De 3 regels van deze week hebben echter geen parallellen in andere evangelies volgens de Jongerenbijbel. Toch zijn het twee mooie parabels, voorbeelden van of uitleg hoe het Koninkrijk van de hemel op te vatten. Het is iets wat je zoekt of toevallig vindt, maar daarna wil je niets anders meer. In de Paulus brief komt hetzelfde thema aan bod.

Kunst tip: Rembrandt's (of Gerard Dou's) verbeelding van de parabel van de verborgen schat, circa 1630. Link: Wikipedia/Parable of the hidden treasure Rembrandt of Gerard Dou

MATTHEUS 13:44-46
44 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.
45 Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. 46 Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.

Liever luisteren?
Loïs van Bruggen op http://www.voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Mattheus is het 1ee boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Paulus brief aan de Filippenzen
Paulus brief aan de Filippenzen is het 11e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef zijn brief aan de Filippenzen uit een gevangenschap. Filippi is de eerste gemeente op het Europese vasteland (Handelingen 16:11-40) en lag in het toenmalige Macedonië, nu Griekenland.

Paulus verwijst naar zijn Joodse, Farizeese achtergrond en zijn werk als Christenvervolger, maar ook dat hij Christus lot wil delen: 10 Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, 11 in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.

Kunst tip: Volgens de Rooms Katholieke overlevering/traditie werd Paulus door keizer nero berecht en onthoofd. Hier afgebeeld door de Spaanse schilder Enrique Simonet (1866 – 1927). Link: Wikipedia/Decapitacion_de_San_Pablo_door E.Simonet uit 1887

Paulus brief aan de Fillipenzen 3:(4b-6)7-14
(4b Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker.
5 Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin, ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een farizeeër 6 en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig.)

7 Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. 8 Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen 9 en één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. 10 Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, 11 in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.
12 Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt.
Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. 13 Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. 14 Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.

Liever luisteren?
Op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Paulus brief aan de Filippenzen is het 11e boek in het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor regels uit de Psalmen voor Nu versie van psalm 119:

PSALM 119
Bij u heb ik iets moois gehoord, nu houd ik uw gebod.
Mijn God, ik noem u goed. Mijn God, dat kan ik met uw woord.
U brengt uw lippen bij mijn oor: u legt uw woorden in mijn mond.
Ik lach, omdat uw regel geldt en dat telt meer dan geld.
Ik denk steeds aan uw woord. Ik volg de letter van uw wet.
Ik houd van heel uw woord. U hebt geen woord te veel gezegd.

Claimt u mijn hele leven, Heer, ik luister naar uw raad:
ik heb uw wet. Maar zeg mij wat tussen de regels staat. / Ik
claim geen vaste woonplaats, Heer, ik heb alleen uw woord,
maar ik wil graag doen wat u vraagt als ik uw opdracht hoor.
Uw harde woorden zijn voor wie uw woord verlaat, voor wie u haat.
Laat mij dan niet voor gek staan, Heer, ik heb uw woord geloofd.
Want wat de overheid ook wil, uw woord zingt in mijn hoofd;
ik heb uw woord, dat naast mij staat: een goede advocaat.


VOLGENDE WEEK
9 augustus 2015, 10e na Drie eenheid, 8e van de zomer

Op het Oecumenisch leesrooster staat 2 Koningen 4:8-18 (37), Psalm
34:1-­11, (Efeziërs 4:30-5:2) en Marcus 7:24-30. Dat las ik op 12aug12-8e-van-de-zomer. Op het alternatief leesrooster staat niets.

Op het Duitse leesrooster staat voor de 10e na Drie eenheid: Marcus 12:28-34, Paulus brief aan de Romeinen 11:25-32 en 2 Mose 19:1-6 ofwel Exodus 19:1-6. Dat lees ik, maar in de volgorde van de Bijbel.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


donderdag 23 juli 2015

26 juli 2015, 8e zondag na Drie eenheid


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

Omdat ik dit rooster al 5 jaar volg en dus veel teksten al gelezen heb (daar plaats ik een link voor) en er niet altijd een alternatief rooster is, kies ik nu voor een Duits leesrooster met echt andere tekstkeuzes. Ik vind het namelijk leuk als teksten uit het Oude en Nieuwe Testament met hetzelfde thema (parallellen) worden gelinkt. In de Jongerenbijbel die ik gebruik voor de basisteksten, wordt zelfs per regel gelinkt naar andere Bijbel teksten.


PERIODE
24 juli 2015 is de 9e zondag na Trinitatis, de Drie eenheid van de God de vader de zoon en de Heilige Geest. Bij de Protestanten is het de 5e zondag van de zomer (na 21 juni 2015).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz(BWV 136), ''Wo Gott der Herr nicht bei uns hält'' (Koraalcantate BWV 178), “Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist'' (BWV 45 met een deel voor en na preek). De teksten horen bij Mattheüs 7:15-23 een stukje uit de Bergrede met de waarschuwing voor valse profeten.

Op You Tube: zonder uitvoerenden: ''Wo Gott der Herr nicht bei uns hält'' (Koraalcantate BWV 178).
1. Koraal:
Wo Gott der Herr nicht bei uns hält 0:002. Recitatief + Choral (alt): Was Menschenkraft und -witz anfäht 4:493. Aria (bas): Gleichwie die wilden Meereswellen 7:124. Koraal (tenor): Sie stellen uns wie Ketzern nach 10:395. Koraal en Recitatief (alt, tenor, bas): Aufsperren sie den Rachen weit 12:30 6. Aria (tenor): Schweig, schweig nur, taumelnde Vernunft! 13:577. Koraal: Die Feind sind all in deiner Hand 18:24 (20m22)
Link youtube

Of op 10aug14 J.S. Bach (1685-1750) Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist'' (BWV 45) Uitgevoerd door het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir onder leiding van Ton Koopman. Solisten: Bogna Bartosz, alt; Christoph Prégardien, tenoren Klaus Mertens, bas. (17m19) Link youtube

Of kijk op dit blog op 21juli13 naar J.S. Bach Cantate Koraal ''Wo Gott der Herr nicht bei uns hält'' (BWV 178) uitgevoerd door het Bach-Collegium Stuttgart, Gächinger Kantorei en Matthias Manasi, dirigent. Markuskirche in Stuttgart, Duitsland op 28Feb03 (4m44).

Of op 25juli10 naar BWV 136 door dirigent Pieter Jan Leusink en het Hollands Boys Choir (4m12 - 1m27 - 4m26 - 0m53 met Windows media player). Link Eduardvh/BWV136


Concert tip
Di28juli15 om 20-21.15 uur in de St.- Joriskerk, Het Hof 1, Amersfoort speelt Bas de Vroome op het orgel bach preludes. Kaarten 8euro Link Orgelconcertenjoriskerk.nl/Bas-de-Vroome-bachconcert


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staat Jesaja 63:7-­14, Psalm 114, (Paulus brief aan de Efeziërs 3:14-­21) en Marcus 6:45-52. Dat las ik op 29juli2012. Op het alternatief leesrooster staat niets.

Op het Duitse leesrooster staat voor de 8e na Drie eenheid: Mattheus 5:13-16, Paulus brief aan de Efeziërs 5:8b-14 en Jesaja 2:1-5. Dat lees ik, maar in de volgorde van de Bijbel.

Het thema van de teksten deze week is: Licht, wees het licht, leef in het licht, laat je zien, Laat zien dat je Christen bent en wat dat is. Samengevat in de Mattheus tekst : 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Mattheus verwijst ook naar het zout van vorige week.
In Jesaja staat r5 Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de HEER. En in Efeziërs: 8b Ga de weg van de kinderen van het licht. 9 Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de belangrijkste profeten van het Oude Testament en er zijn maar liefst 65 boekrollen van hem (1-39), de tweede of Deutero Jesaja (40-55) en de derde, een groep mensen die schreven in de geest van Jesaja worden toegeschreven (56-65). De boekrollen zijn over een veel te lange periode geschreven om allemaal door een persoon te zijn geschreven. 

De regels van deze week zijn van de eerste Jesaja, want uit de 2e rol. Het komt uit de regels over de Dag van de Heer, een van de bekendere teksten van Jesaja. Deze week gaat het om de laatste regel uit e keuze van de leesroostergroep: 5 Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de HEER.

Mijn -en van wie niet- favoriete regel(s) 4b:
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.

Engels gezegde: (A)rise and shine bij het opstaan.

JESAJA 2:1-5
De dag van de HEER1 Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem.

2 Eens zal de dag komen dat de berg
met de tempel van de HEER rotsvast zal staan,
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.
Alle volken zullen daar samenstromen,
3 machtige naties zullen zeggen:
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,
naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
4 Hij zal rechtspreken tussen de volken,
over machtige naties een oordeel vellen.
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is.
5 Nakomelingen van Jakob, kom mee,
laten wij leven in het licht van de HEER.
Link naar de tekst Jongerenbijbel Jesaja 2

Liever luisteren?
Els Geelen uit den Haag op voorleesbijbel Of ga naar Downloadbijbel Jesaja is het 23ste ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

Deze opmerkingen van Jezus in Mattheus uit de Bergrede komen ook voor bij Marcus en Lucas. Mattheus jullie zijn het zout der aarde wordt door Marcus 9 een appèl: 49 Iedereen moet met vuur gezouten worden. 50 Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.’ Lucas 14 voegt toe 35 Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’ Verrassend voor mij, maar volgens zouthuis zijn ''Zeemineralen zijn een natuurlijk alternatief waarmee je werkt met de bouwstoffen van het leven en in volmaakte harmonie met de natuur.''

Ook zo'n mooie vergelijking jullie zijn het licht in de wereld staat ook in Marcus 4 als appèl om zichtbaar te zijn 21 Tegen de menigte zei hij: ‘Je steekt toch geen lamp aan om hem onder een korenmaat te zetten of onder een bed weg te bergen? Nee, je zet hem op een standaard. Net als Lucas 8:16 en 11:33 (maar daar is het een bed of een nis)

In 1 Petr. 2:12 wordt de laatste regel het nog een keer uitgelegd: Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Maar minder mooi gezegd.


MATTHEUS 5:13-16
13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Liever luisteren?
Mirjam Bouwman EO op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Paulus brief aan de Efeziërs
Paulus brief aan de Efeziërs is het 10e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef zijn brief aan de Christenen in Efeze aan de Zuid-Westelijke kust van Turkije. Paulus bezocht Efeze tweemaal, een keer kort en een keer 2 jaar, maar zat ook daar gevangen. Het is een algemene brief, ook wel een rondzendbrief voor alle gemeenten met algemene uitleg en aanwijzingen. Paulus schreef de brief uit gevangenschap, maar onduidelijk is welke en waar.
De zin die er uit springt na het lezen van Jesaja en Matteus is de eerste/8b Ga de weg van de kinderen van het licht. 9 Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.

Die regel wordt door de Jongerenbijbel gelinkt aan Pauus 1e brief aan de Tesselonicenzen 5:4-8 die weer verwijst naar Jesaja´s Dag van de Heer. 4 Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, 5 want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, 6 dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. 7 Wie slaapt, slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s nachts dronken; 8 maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding.

Kunst tip Paulus predikt in Efeze door Eustache Le Sueur (1616 – 1655) circa 1648-49. Dit werk is volgens de Statenvertaling gekoppeld aan Handelingen 19:19 over boekverbrandingen. Nu in de National Gallery, Londen, VK. Link Statenvertaling.net/kunst

Paulus brief aan de Efeziërs 5:8b-14
8b Ga de weg van de kinderen van het licht. 9 Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. 10 Onderzoek wat de wil van de Heer is. 11 Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, 12 want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. 13 Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, 14 en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er:
‘Ontwaak uit uw slaap,
sta op uit de dood,
en Christus zal over u stralen.’

Liever luisteren?
Hannie van Dijk uit Baarn op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Paulus brief aan de Efeziërs is het 10e boek in het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor een waarschuwing van Johannes omdat de Jongerenbijbel de laatste regels van Paulus brief aan de Efeziërs (5:13-14) er aan linkt.

JOHANNES 3
20 Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. 21 Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’


VOLGENDE WEEK
2 augustus 2015, 9e na Drie eenheid

Op het Oecumenisch leesrooster staat Deuteronomium 10:12-21, Psalm 15, (Efeziërs 4:17-25) en Marcus 7:1-23). Dat las ik op 5augustus12. Het thema is de wetten en de regels. Op het alternatief leesrooster staat niets.

Op het Duitse leesrooster staat voor de 9e na Drie eenheid: Mattheus 13:44-46, Paulus brief aan de Filippenzen 3:(4b-6)7-14 en Jeremia 1:4-10. Dat lees ik, maar in de volgorde van de Bijbel.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com