woensdag 25 augustus 2010

29 augustus 2010, 11e van de zomer en 13e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar alleen al in Nederland wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
29 augustus is voor (oud) Katholieken ook de feestdag van St Eusebius. Hij is patroon, beschermheilige van de stad Arnhem waar uiteraard een Eusebiuskerk is. Eusebius was een martelaar, als christen vervolgd, gevangen genomen en gemarteld. Eusebius’ tong werd geheel uit zijn keel gerukt maar ook zonder tong bleef Eusebius met heldere stem doorpraten, zelfs vanuit zijn kerker. Daarop werd hij op keizerlijk bevel, gedood met een slag van een zweep met een loden kogel aan het uiteinde (een wapper). Dat gebeurde op 25 augustus, de dag (of de dichtstbijzijnde zondag) waarop sindsdien Eusebius wordt vereerd. (bron: eusebius)

Kunst tip: de Eusebiuskerk in Arnhem Link eusebius

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Du sollt Gott, deinen Herren, lieben" (BWV 77), "Allein zu dir, Herr Jesu Christ" (BWV 33) en "Ihr, die ihr euch von Christo nennet" (BWV 164) NB De teksten horen eigenlijk bij de Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan in Lucas 10:23-27.

Op You Tube: JS Bach- Cantata No. 33 "Wie furchtsam wankten meine Schritte" (aria) door Lorraine Hunt-Lieberson, Mezzo Sopraan, dirigent John Harbison en het Orchestra of Emmanuel Music- Boston. (19Feb1995) Still (10m43). Link youtube

TEKSTEN
Deze week gaan de teksten over (OT) de omgang met vreemdelingen, weduwen en wezen, (P) het vieren van de bevrijding uit de slavernij en (NT) 'tafelmanieren' ofwel wees nederig.

Deuteronomium 24:17-22
Psalm 113
Lucas 14:1, 7-14

DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het vijfde boek van het Oude Testament. Het bevat de wetten en regels (uit Exodus) nogmaals, deutero betekent letterlijk tweede. In deze tekst(keuze) de regels over de zorg voor vreemdelingen, weduwen en wezen of het wat overlaten voor de armen na de oogst. Zoals ook Ruth mocht in het gelijknamige boek. Ruth 2:2,6,8 NB het heet daar 'aren lezen'.

Kunst tip: Ruth in het veld van Boaz, door de Meesters van Otto van Moerdrecht, ca. 1430 (boekilluminatie 6,5 x 9cm) in een Utrechtse historiebijbel nu in bezit van de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. (KB 78 D 38 I folio 157r) Link mnemosyne

DEUTERONOMIUM 24:17-22
 17 U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen;
van weduwen mag u het overkleed niet in pand nemen.
18 Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte totdat de HEER,
uw God, u heeft bevrijd. Daarom gebied ik u zo te handelen.
19 Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet,
mag u niet teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de
vreemdelingen, weduwen en wezen. De HEER, uw God, zal u erom
zegenen in alles wat u onderneemt.
20 En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u
achteraf niet nagaan of u wel alles hebt. De rest is voor de
vreemdelingen, weduwen en wezen.
21 En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog
eens nalopen. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen.
22 Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte. Daarom gebied ik
u zo te handelen.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 NBG

Link naar complete tekst Biblija.net Deuteronomium 24
Suggestie van Roel Bosch bij Deuteronomium 24,20:
En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat,
mag u achteraf niet nagaan of u wel alles hebt.

'Je steelt je eigen geld als je één vrucht niet plukt' -
of steel je van de armen als je hen niets laat,
of steel je van jezelf als je de laatste krent
nog uit de pap wilt vissen,
gestresst om wat je kan ontgaan blijft rekenen?
En gééf je aan jezelf als je een ander gunt
te delen in je oogst, en naast je aan te schuiven
aan tafel bij die Heer die zich liet oogsten?
God, geef me zo naast uw olijf te staan,
ontvankelijk voor wat er valt.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist. Link noorderlichtgemeente

Liever luisteren?
voorleesbijbel of downloadbijbel

Deuteronomium is het vijfde boek van het Oude Testament

Liever live?

De Vrije Evangelische Gemeente Leeuwarden, Molenpad 5, 8921 BG Leeuwarden. Tijd 9:30 uur, voorganger mw. J. Doornebal (Haarzuilens) Link veg-leeuwarden Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds.I.P.Epema op 20sept2001 voor de Gezamenlijke dienst in DOV-verband Vredeskerk, Enschede. Link vkerk preek
Op You Tube: in het engels 5 Minutes Bible Study - 'Widows, Orphans, And Prisoners' door Dr Harols Sala (4m59). Link youtube 
PSALM
Met deze psalm begint het Hallel, (hebreeuws voor 'juichen' of 'lofzingen') Het zijn zes psalmen die met Pesach worden gezongen om de bevrijding uit de Egyptische slavernij te herdenken. Van der Linden ziet het als opsomming van wat r1, wanneer r2, waar e3 en waarom r4. Hij vervolgt/vertaalt dan 'Wie is als de heer, onze God, die zeer hoog zit, die zeer laag ziet, in de hemel en op de aarde. Dezelfde strekking als het NBV maar mooi geformuleerd.

Kunst tip: HaMakor Apeldoorn heeft een Pesach pagina met uitleg over de Pesach (Seider) maaltijd en gerechten (matze, mierikswortel, ei en appel-notenmengsel) en hun oorsprong. Link hamakor-apeldoorn pesach

Psalm 113
1 Halleluja!

Loof, dienaars van de HEER,
loof de naam van de HEER.
2 De naam van de HEER zij geprezen
van nu tot in eeuwigheid.
3 Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat,
zij geloofd de naam van de HEER.
4 Verheven boven alle volken is de HEER,
verheven boven de hemel zijn luister.

5 Wie is gelijk aan de HEER, onze God,
die hoog daar boven zijn woning heeft,
6 die zijn oog richt naar beneden,
wie in de hemel en op de aarde?

7 Hij verheft uit het stof wie berooid is,
uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.
8 Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten,
bij de hoogsten van zijn volk.
9 De onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het huis,
een vrolijke moeder van kinderen.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
voorleesbijbel of downloadbijbel
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Protestantse Gemeente Hellevoetsluis, Petrakerk, Cornelis van Kleiburgstraat 4, Hellevoetsluis Tijd 9.30 uur, voorganger Ds. Dick ter Horst of Ds. Tineke Flim Link pghellevoetsluis

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek of eigenlijk een bijbelstudie stuk van M.G. van der Hoeven voor Ora en Labora, de jong volwassenen kring van de Herstel Hervormde Gemeente Voorburg. Link mgvdhoeven

Mendelssohn Bartholdy, Monteverdi en Vivaldi hebben prachtige muziek gemaakt voor psalm 113, maar deze keer een moderne: Psalmenvoornu Op You Tube: 'Psalmen voor Nu' band live in Tivoli, Utrecht, mei 2006) openingsnummer van het concert: psalm 113. Link youtube

LUCAS
Lucas is het derde evangelie/boek van het Nieuwe Testament. Dit is een van vier gelijkenissen die Jezus vertelt in Lucas 14. Het zijn dubbele parallellen en gaan niet alleen over het eigen gedrag en gast zijn en gastheerschap, maar ook over de uitnodiging van God.
r 14:11 komt ook voor bij Matteüs 23:12, Lucas 18:14 en 1 Petrus 5:6.

Kunst tip: De nodiging tot het feestmaal, Ludolf van Saksen uit de 2e helft 15e eeuw, een ingekleurde houtsnede, boekilluminatie ca. 20 x 14cm, Utrecht, Museum Catharijneconvent.
Link bijbelencultuur (zoekfunctie Lucas 14:7-14).

LUCAS 14:1 en 7-14
Een feestmaal op sabbat
1 Toen hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande
farizeeër ging, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd,
hielden ze hem in het oog. 
(...)
7 Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien
hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen:
8 ‘Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft,
kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand
uitgenodigd die voornamer is dan u,
9 en dan moet uw gastheer tegen u zeggen: “Sta uw plaats
aan hem af.” Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten
innemen.
10 Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw
gastheer tegen u zal zeggen: “Kom toch dichterbij!” Dan wordt
u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan
tafel aanligt.
11 Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie
zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’
12 Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: ‘Wanneer
u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet
uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de
verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug
te doen.
13 Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen,
verlamden en blinden uit.
14 Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets
terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding
van de rechtvaardigen.’

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 NBG
Link naar complete tekst biblija.net Lucas 14

Liever luisteren?
voorleesbijbel of downloadbijbel
Lucas is het derde evangelie/boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente De Ark te Reeuwijk, Kerkelijk centrum ‘de Ark’ ’t Kerkestuk 1, 2811 BC Reeuwijk-Brug Tijd: 9.30 uur, voorganger: Mevr. Drs. L.J. Koning-Polet Link pgdearkOf kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Jan Chr. Vaessen 'Van graai naar geefcultuur' op 22 maart 2008. Link jcvaessen Lucas-14-de-wet-van-de-aantrekkingskracht
On VIMEO: vanaf 32min, First Presbyterian Church, Johnson City Tennessee op zondag 27 juni 2010, Parables of Jesus, Reverend Louis Imsande. Link vimeo (deleted, sorry)

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer de Noorse versie:

Fader vår, du som er i himmelen!
Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma.
Lat viljen din råda på jorda som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød.
Forlat oss vår skuld,
som vi òg forlet våre skuldmenn.
Før oss ikkje ut i freisting,
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt, og makta og æra i all æve.
Amen.

VOLGENDE WEEK
5 september 2010, de 12e zondag van de zomer 14e na Trinitatis

Deuteronomium 30:15-20
Psalm 1
Lucas 14: 25-33

woensdag 18 augustus 2010

22 augustus 2010, 10e van de zomer en 12e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers
horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
In de Oud-Katholieke Kerk noemt men deze zondag, de Zondag van de nauwe poort. Een verwijzing naar Jezus uitspraak in de Lucas tekst (r24) en Mattheus 7:13-14 (slot van de Bergrede) “Ga binnen
door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die Hem vinden.” Een mooi contrast met regel 18 in Jesaja. Ook in Jesaja r21 over het smalle pad: "met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.’

Kunst tip: De gesloten hemelpoort folio uit Speculum humanae salvationis. Keulen, frater Nycolaus (kopiist), circa 1450. Nu in de Koninklijke Bibliotheek, Meermanno Westreenianum Den Haag, MMW, 10 B 34. Link Meermanno

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Lobe den Herrn, meine Seele" (BWV 69a), "Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren" (Koraalcantate BWV 137) en "Geist und Seele sind verwirret" (BWV 35) NB De teksten horen eigenlijk bij Marcus 7: 31-37 over de genezing van een doofstomme.

Op You Tube: J.S.Bach Cantata BWV 69a "Lobe den Herrn, meine Seele" Dirigent J.E.Gardiner (5m02). Link youtube 


TEKSTEN
Jesaja 30:15-21
Psalm 112
Lucas 13: 22-30

JESAJA 30:15-21
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja bestaat eigenlijk uit drie boeken/boekrollen. Jesaja is een profeet, een voorspeller, die leefde rond 750-700 voor Chr. Jesaja 30 begint met
"Wee jullie, koppige kinderen – spreekt de HEER –, die plannen uit voeren tegen mijn wil, verdragen sluiten tegen mijn zin en zo zonde op zonde stapelen. De deel tekst begint bemoedigender.....

Kunst tip: Isaiah/Jesaja door Duccio di Buoninsegna, (ca. 1308-1311) tempera (kleurpigment met ei) op hout 43,5 x 16 cm nu in de National Gallery of Art, Washington USA. Link duccio

JESAJA 30:15-21
15 Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ Maar jullie wilden niet. 16 Jullie zeiden: ‘Nee! Te paard vluchten we weg!’ – Vluchten zúl je! ‘Wij gaan er razendsnel vandoor!’ – Razendsnel word je ingehaald. 17 Duizend zullen er vluchten voor het dreigen van één, voor het dreigen van vijf vluchten jullie allen. Al wat er van jullie rest is als een paal op een bergtop, als een vaandel op een heuvel. 18 En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht. 19 Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je  ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort. 20 De Heer zal jullie brood geven in de benauwenis en water in de nood. Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Met eigen ogen zul je je leermeester zien, 21 met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: ‘Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.’
Link naar complete tekst biblija

Suggestie van Roel Bosch bij Jesaja 30:21:
Hij die jullie onderricht gaf zal zich niet langer verbergen.

Hij gaf zijn onderricht, trok door het land,
maar toen ze vroegen naar behoud
sloeg hij de deur hard toe.
Kende hen niet. Verweet hen onrecht, leugen.
Wie onderricht wil zijn vraagt niet om heil,
maar zoekt de weg waarlangs behoud ontluikt,
vraagt, speurt, studeert en tracht.
Dan gaat de deur weer open, onverwacht.
God, help me leven, zonder hoop op winst.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist. Link noorderlichtgemeente

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Paradijskerk, de Oud-Katholieke Parochie van de Heilige Petrus en Paulus, Nieuwe Binnenweg 25, 3014 GB Rotterdam. Tijd: 9.30 uur, Celebrant citypastor De Rie Link paradijskerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van ds. Wim Lamfers op 26aug2007 voor PKN Weesp Driemond: Evangelielezing: Lukas 13:22-30 Lezing uit de profetie: Jesaja 30:15-21 Epistellezing: Hebreeën 12:12-14. Link pknweespdriemond

Op You Tube: Grace: A Self Revelation (Living Worship Experience) Music: Lionel Peterson, Dancers: Amy McClendon, Kara Anthony, Jacqueline Green (4m38). Link youtube

PSALM 112
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Psalm 112 is een acrostichon: de versregels beginnen steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet.

Kunst tip: St Albans Psalter psalm 112 eerste helft van de 12e eeuw Engeland, nu in bezit van de University of Aberdeen. Link abdn 

PSALM 112

1 Halleluja!
Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER
en met liefde voor zijn geboden.
2 Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land,
de oprechten worden gezegend.

3 Rijkdom en weelde bewonen zijn huis,
en zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
4 Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister,
genadig, liefdevol en rechtvaardig.

5 Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,
wie zijn zaken eerlijk behartigt.
6 De rechtvaardige komt nooit ten val,
men zal hem eeuwig gedenken.

7 Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen,
hij is standvastig en vertrouwt op de HEER.
8 Standvastig is zijn hart en zonder vrees.
Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.

9 Gul deelt hij uit aan de armen,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd,
hij zal stijgen in aanzien en eer.
10 Kwaadwilligen zien het met ergernis aan,
ze verbijten zich en verliezen de moed,
al hun plannen gaan op in rook.

Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
(Oud Katholieke) Kathedrale Kerk van Ste. Gertrudis, Willemsplantsoen 2, Utrecht (5min lopen van CS). Tijd: 10.00-11.20-uur, Celebrant Pastoor B. Wallet Link utrecht.okkn

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:


Preek in het engels over 'Fear of the Lord' 10 September 2006, Woodley Baptist Church door Ben Edgington. Link edginet

Op You Tube: in het engels voor kinderen: KICKS Crafts – Psalm 112:3 Scripture Tag (8m33). Link bestkidsaving

Lucas 13: 22-30
Lucas is het derde boek van het Nieuwe Testament. De tekst verwijst naar het begrip de nauwe poort naar de hemel of 'redding'. Ook bekend is de (slot)regel: "En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn."

Kunst tip: Brede en smalle weg met Christus, Gillis Mostaert ca 1580. Olie op doek, in bezit van het Catharijne Convent, Utrecht. Link bijbelencultuur.nl

Lucas 13:22-30
Verder naar Jeruzalem
22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: ‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde: 24 ‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen. 25 Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?” 26 Jullie zullen zeggen: “We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven.” 27 Maar hij zal tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters!” 28 Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. 29 Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. 30 En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’
Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde evangelie/boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Martinikerk, Groot Kerkhof 26, Bolsward. Tijd: 09.30 uur, em. Ds. G. de Haan, Oosterzee. Link martinikerkbolsward Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt


Preek van ds J Schep, voor de Protestantse Zuidland op 20april 2008. Link kerkeninzuidland

Op You Tube: Running the Narrow Path, song with motivational pics of runners around the world. The song is from a quote by Jesus about the narrow path. (5m07) Link youtube


TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer de Zuidafrikaanse versie:

Onse Vader wat in die Hemel is

Laat U Naam geheilig word
Laat U Koninkryk kom
Laat U wil geskied
soos in die Hemel net so ook op die aarde

Gee ons vandag ons daaglikse brood.
En vergeef ons ons skulde
Net soos ons ook ons skuldenaars vergewe
En lei ons nie in versoeking nie
maar verlos ons van die bose
Want aan U behoort die Koninkryk en die Krag en die Heerlikheid tot in Ewigheid.
Amen.

VOLGENDE WEEK
29 augustus 2010, 11e van de zomer en 13e na Trinitatis

Deuteronomium 24:17-22
Psalm 113
Lucas 14:1.7-14

vrijdag 13 augustus 2010

15 augustus, 9e van de zomer en 11e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers
horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
In de zomer is het meestal wat rustiger in de kerken.... Maar niet in Utrecht, daar trekt KERKEN KIJKEN elk jaar weer 50.000 bezoekers voor de twaalf monumentale kerken in de
binnenstad. Van 29 juni t/m 11 september 2010. Link kerkenkijken

Voor de Orthodoxen en Katholieken is het een bijzondere zondag: het 'Ontslapen van de H. Maagd Maria' of 'Maria ten Hemelopneming'. Apostel Thomas kwam Iater en zag de Hemelvaart, maar nu werd hij niet geloofd door de apostelen (i.t.t. Johannes 20:24 ev.) Link wikipedia/Maria-Tenhemelopneming

Deze week teksten over (valse) profeten, God die spreekt (Jeremia) over valse profeten en temidden van andere? Goden (Psalm 82:1 'God staat op in de hemelse raad, hij spreekt recht in de kring
van de goden'). In het Nieuwe Testament spreekt Jezus, vertwijfeld (?) vertelt dat hij (ook) verdeeldheid brengt.

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Mein Herze schwimmt im Blut" (BWV 199); "Siehe zu, daß deine Gottesfrucht nicht Heuchelei sei" (BWV 179) en "Herr Jesu Christ, du höchstes Gut"
(BWV 113). NB De cantaten horen eigenlijk bij Lucas 18:9-14 over de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar (en huichelarij).

Op You Tube: JS Bach BWN 199 Mein Herze Schwimmt im Blut, Amsterdam Baroque Orchestra met Ton Koopman als Dirigent. Link youtube Met uitgebreide toelichting op de website van Eduard van Hengel.Link eduardvh

Kunst tip: Maria Hemelvaart, brevier van Beatrijs van Assendelft, Collectie Utrecht (folia/pag 163 v.) Link collectieutrecht

TEKSTEN
Jeremia 23:23-29
Psalm 82
Lucas 12:49-56

JEREMIA 23
Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament en vertel het
verhaal van een van de grote profeten: Jeremia. Jeremia is profeet
tegen wil en dank en beroemd door zjn eigen werkwoord 'Jeremieren',
jammeren, weeklagen. Hier spreekt de HEER over valse profeten.

Kunst tip: Jeremia in een Franstalige bijbel historiale 1372, Parijs door Raoulet d'Orleans (kopiist) Jean Bondol et al. Nu in Den Haag in de Koninklijke Bibliotheek MMW 10 B 23.Link mnemosyne
Meer meermanno

JEREMIA 23

(Profetieën over de profeten)
23 Ben ik alleen een God van dichtbij, ben ik niet ook een God van ver? – spreekt de HEER.
24 Als iemand zich verbergt, zou ik hem dan niet zien? – spreekt de HEER. Ben ik niet overal, in de hemel en op aarde? – spreekt de HEER.

25 Ik heb gehoord wat voor leugens die profeten in mijn naam verkondigen. Ze roepen: “Een droom! Ik heb een droom gehad!” 26 Hoe lang nog zullen die leugenachtige profeten, die zichzelf
een rad voor ogen draaien, doorgaan? 27 Hoe lang nog zijn ze eropuit om met de dromen die ze elkaar vertellen mijn volk mijn naam te laten vergeten, zoals hun voorouders mijn naam door Baäl zijn vergeten?

28 Een profeet die droomt, vertelt niet meer dan een droom, maar wie mijn woorden kent, geeft mijn woorden betrouwbaar weer. Wat heeft stro met graan gemeen? – spreekt de HEER. 29 Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt?– spreekt de HEER.

Link naar complete tekst biblija.net

Suggestie van Roel Bosch bij Jeremia 23:23-29
Is mijn woord niet als een vuur?

Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad -
of is het een vuur dat verbrandt en verteert,
dat slechts as achterlaat en ruïnes,
en mensen berooft van hun dak?
En blijf ik dan staan, ontredderd,
met niets dan de kleren om het lijf?
Wanneer vuur mijn leven bedreigt, God,
en mijn eigen woord is verstomd,
doop me dan in uw liefde,
met als vuur de gloed van uw Geest.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link noorderlichtgemeente

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Gemeente rond de kerk van Ammerstol, Kerkplein 4 Ammerstol. Tijd: 10 uur, voorganger Ds. R. Thieme, Gouda.Link kerkvanammerstol Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 

Preek Gepredikt te Kralingen de 19e maart, 1755 door Theodorus van der Groe, Biddagpredikatie uit Jeremia 23:33. Link iclnet


Op You Tube: Een film over de profeet in 11 delen, 1998 met Patrick Dempsey 'Dr Dreamy'), Oliver Reed, Klaus Maria Brandauer etc.(1e deel 9m06) Link youtube


PSALM 82
Psalm 82 is van 'Asaf'. De naam Asaf betekent waarschijnlijk "Verzamelaar". Asaf is de naam van vijf mannelijke personen uit het Oude Testament. De naam Asaf komt in totaal 47 keer voor in de
Bijbel. De bekendste Asaf is de priester verantwoordelijk voor de liturgische gezangen in de eerste joodse tempel (de tabernakel) gebouwd door Salomo) Hij leefde ten ten tijde van Koning David.
12 Psalmen in het gelijknamige Bijbelboek staan op zijn naam.

Kunst tip: Op You Tube een animatie van de tabernakel/tempel. Link youtube


PSALM 82
Een psalm van Asaf.
God staat op in de hemelse raad,
hij spreekt recht in de kring van de goden:
2 ‘Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig
en kiest u partij voor wie kwaad doen? sela

3 Doe recht aan weerlozen en wezen,
kom op voor verdrukten en zwakken,
4 bevrijd wie weerloos zijn en arm,
red hen uit de greep van wie kwaad wil.

5 U toont geen inzicht, geen begrip,
en doolt in duisternis rond,
de aarde wankelt op haar grondvesten.
6 Ooit heb ik gezegd: “U bent goden,
zonen van de Allerhoogste, allemaal.”

7 Toch zult u sterven als mensen,
ten val komen als aardse vorsten.’
8 Verhef u, God, spreek recht op aarde,
alle volken behoren u toe.

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Protestantse Gemeente De Hoeksteen Schoonhoven, Albert Schweitzerlaan 2, Schoonhoven.
Tijd 09.30 uur, Voorganger Ds C.P. Koole.Link pg-dehoeksteen pdf Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek of eigenlijk aanwijzingen voor een preek door Ds Koning Gans van de Gereformeerde Bond (streng protestant) oa over r1 en 2 de hemelse raad en de kring van Goden.
Link luisterenddienen (snelle weergave)

Op You Tube: Christafari - Protesters (Reggae) geinspireerd door oaPsalm 82:4. Met complete tekst in het engels. (5m55). Link youtube

LUCAS 12:49-56
Regels van deze tekst (d 51-53) komen ook voor bij Mattheus 10:34-36: 34 Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
35 Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder 36 de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten!

Kunst tip: 9 pagina's van de Evangelist Lucas en zijn symbool de stier. Link Luke_the_Evangelist

LUCAS 12:49-56
49 Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!
50 Ik moet een doop ondergaan, en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is. 51 Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen. 52 Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee
en twee tegen drie. 53 De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn
vader, de moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder.’ 54 Tegen de menigte zei hij: ‘Wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is, en dat is ook zo. 55 En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook zo. 56 Huichelaars! De aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden, hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden?  
Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde boek van het Nieuwe Testament

Liever live?
De Vrije Evangelische Gemeente Leeuwarden, Molenpad 5, Leeuwarden. Tijd: 9:30uur, Voorganger: ds. H.J. Delwig Link veg-leeuwarden Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Zondag 19 augustus 2007, door Ds. Ph. van Wijk over Jeremia 23: 23-29 en Lucas 12 : 49 – 56. Link wijkpredikant

Op You Tube: Uit de Jesus film van Zefirelli: Lucas 12:49-56. "I came not to bring peace, but a sword" - Jesus teaching and raising a dead girl. GoldenLightD 166 videos. Link youtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een Zeeuwse versie:

Ônze Vaoder in den emel,
laèt joe naem vereêrd worre,
laèt joe keunikriek komme,
laèt wat a jie wil gebeure,
op aerde, net as in den emel.

Geef ôns vandaege ’t broôd dat a me nôdig è,
en vergeef ôns ônze schuld,
net as a ôns ok an are mènsen d’r schuld vergeve.

En stel ôns nie op de proef,
mae ouw aol ’t slechte van ôns wig.

Wan joe keunikriek,
en de kracht en de pracht,
is eêuwig voe eêuwig.
Amen.

Een site met 1622 versies/vertalingen van het Onze Vader Link christusrex
(ik heb de ontbrekende Friese versie al gemaild)

VOLGENDE WEEK
22 aug, 10e van de zomer en 12e na Trinitatis

Jesaja 30:15-21
Psalm 112
Lucas 13:22-30