dinsdag 28 juni 2011

3 juli 2011, 3e van de zomer, 2e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal,
maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De zomer is een rustige periode in de kerk, deze week niet voor de
Maria vereerders die op 2 juli Maria Visitatie vieren (Het bezoek
aan haar nicht Elisabeth die zwanger is van Johannes de Doper).
Johannes wordt 6 maanden voor Jezus geboren (24 juni).

Bach schreef voor de Visitatie (op basis van een Adventscantate)
een erg mooie cantate en het is een populair thema in de kunst.
Bachcantate BWV 147 Coro:
Herz und Mund und Tat und Leben
Muss von Christo Zeugnis geben
Ohne Furcht und Heuchelei,
Dass er Gott und Heiland sei.
Tekst webdocs

Op You Tube: J.S. Bach Koor van Cantata 147 “Herz und Mund
und Tat und Leben”. De uitvoerenden/uitvoering wordt niet
genoemd. Met in het engels de tekst en uitgebreide toelichting
(11m33) . Link youtube
of
Op You Tube: J.S. Bach - Cantata BWV 147 (opname uit 1950)
van pianist Dinu Lipatti in Geneve (9m45) Link youtube
of
Op You Tube: in a capella, maar tekstloze jazz versie door The
Swingle Singers, Cantata BWV 147 uit 1968. (3m28) Link youtube

Kunst tip: Rogier van der Weyden (1399/1400 – 1464) De
Visitatie, olieverf op paneel uit ca. 1445 nu in het Museum der
Bildenden Künste, Leipzig. Link statenvertaling.net
of
Een van de vele mooie verluchtingen in getijdenboeken in een
Historiebijbel, folio 468r (MMW 10 B 23) In het Meermanno
Westreenianum, Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
NB Type Visiatie in de search optie voor 9 andere Visitaties.

De Bach cantates voor deze zondag zijnDie Himmel erzählen
die Ehre Gottes' (BWV 76, deel voor en na preek) en “Ach Gott,
von Himmel sieh darein” (Koraalcantate BWV 2). Deze cantates
horen bij Lucas 14:16-24 met de gelijkenis van het grote feestmaal.

Op You Tube: J.S. Bach "Ach Gott, vom Himmel sieh darein"
(BWV 2) zonder de uitvoerende maar met de tekst (3m43).

Concert tip
17juli2011 om 11.30 uur in de Kooger Kerk, Koog 30 in
Zuidscharwoude tijdens een cantatedienst JS Bach's Cantate 76
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes” door Gerard Leegwater
en het Collegium Vocale Camerata en Pieter Rijnja op het orgel.

Heiligdomsvaart Maastricht 30/6-10/7
De 'Heiligdomsvaart' wordt elke zeven jaar gehouden. Duizenden
pelgrims komen naar Maastricht om het graf van de eerste bisschop
van Maastricht, Sint Servatius te bezoeken. Sint Servatius, Armeniër
van geboorte, leefde in Maastricht van circa 375 tot 384 n.C. Hij had
door zijn leefwijze zo’n diepe indruk achtergelaten dat direct na zijn
dood mensen al naar zijn graf kwamen 'pelgrimeren'.

TEKSTEN
In Zacharia de profetie van de Messias die op een ezel (Jeruzalem)
inkomt, een uitbundige psalm 145, in Romeinen het eeuwige leven
voor rechtvaardigen en in Mattheus looft Jezus zijn Vader 'die dingen
verborgen hield voor wijzen en verstandigen, maar aan eenvoudige
mensen heeft onthuld'.

Zacharia 9:9-12
Psalm 145:1-12
(Romeinen 6:16-23)
Mattheüs 11:(16)25-30

ZACHARIA 9
Zacharia is het 38e boek van het Oude Testament. De profeet
'profeteerde' maar 2 jaar van 520 tot 518 voor Christus. Hij vond
de herbouw van de tempel belangrijk als begin van het 'vrederijk
op aarde' na de komst van de Messias en het begin van de eindtijd.
Het stuk van vandaag oogt en klinkt als een lied (tot Zacharia 11:3).

Zacharias heeft 8 visioenen (Zacharias 1-8) en profeteert in de
9e boekrol over Jeruzalem's nieuwe koning en zijn komst op een
ezel in r9. De komst van de Messias op een ezel wordt in alle 4
evangelies beschreven: Matth 21:1-7, Marcus 11:1-7, Lucas
19:28-36 en in Johannes 12:14-16. Uiteraard veel afgebeeld:
Zie de kunsttip bij Mattheus op dit blog 17april2011 Giotto.

In r11 'ik zal jullie alles dubbel vergoeden (aan de ballingen)',
maar in r13 gaat God veel oorlogvoeren tegen de Grieken.

Kunst tip: Jan van Eyck bovenpaneel op de achterkant van de
linkerdeur van het het altaarstuk 'De Aanbidding van het Lam
Gods: de Profeet Zacharias (1432) in de Sint Jan in Gent, Belgie.

Kennis tip: Gert van de Weerd schreef een bijbelverklarend
boek over 'De profeet Zacharia' 480 pagina's dat wel. (In de
BNV bijbel 13 pagina's inclusief de toelichting. depelgrim

ZACHARIA 9:9-12
9 Jubel luide, dochter Sion, schal het uit, dochter Jeruzalem: zie
je koning komt naar je toe, een rechtvaardige, een bevrijder is hij,
een ootmoedige, rijdend op een ezel, op een veulen, het jong
van een ezelin.

10 'Wegvagen zal ik de strijdwagens uit Efraïm,
de paarden uit Jeruzalem,
weggevaagd wordt dan de oorlogsboog,
en tot de volkeren zal hij van vrede spreken!'
Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee,
en van de Rivier tot aan de einden der aarde.

11 En ook jij: om het bloed van je verbond
laat ik je gebondenen los uit de put
waarin geen water is;
12 keert terug naar de vesting, gebondenen die hoop koestert;
en ook geldt:
heden meld ik dat ik met het dubbele naar jou terugkeer;

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Zacharia > 9

Liever luisteren?
Lydia Stoop uit Dirksland, op voorleesbijbel.nl
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst Zacharia 9-14.
of ga naar downloadbijbel Zacharia is het 38ste boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Kerk Venlo en omstreken
Joriskerk, St. Jorisstraat 16 Venlo
Tijd: 10 uur, voorganger ds. F.J. Hirs
Link pkvenlo
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Marc Christiaens o.p.- Schilde 'Het juk van de prestatie
maatschappij' op zijn preekvandeweek site over Mattheus 11 (intro
verwijst naar r29) en Zacharias 9:9-10. Link preken

Op You Tube: Randall Niles bespreekt 40 (van de 300!)
profetieën uit de Joodse Schrift (het Oude Testament) over een
komende Messias. Met uitgebreide toelichting en verwijzingen
op de you tube pagina. (4m22). Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat
liederen en gedichten. De lofpsalm begrijpt het belang van
herhaling 'eeuwig en altijd' in r1 en 2 en public relationr r4-7.

Net niet meer in onze teskstgedeelte maar wel erg mooi r14:
'Pal staat de ENE voor ál wie vállen,
voor alle gekromden is híj het díe hen ópricht'.

Kunst tip: Naar r14 Het meest linksepaneel,van 'De zeven werken
van barmhartigheid' in een zevenluik voor de Sint Laurenskerk te
Alkmaar, nu in het Rijksmuseum Amsterdam. De kunstenaar is
onbekend (uit Alkmaar). De werken zijn: het spijzigen van de
hongerigen, het laven van de dorstigen, het kleden van de naakten,
het begraven van de doden, het herbergen van de reizigers, het
bezoeken van de zieken en het vertroosten van de gevangenen.
Naar Mattheus 25:35 en 36. Link rijksmuseum Groot rijksmuseum

PSALM 145
Lofzang, van David 'Exaltabo te, Deus'

1 Als Hoogste zal ik u, mijn God en kóning, éren,
uw naam zal ik zegenen, voor éeuwig én áltijd!
2 Barmhartige, u zal ik zegenen te állen dáge,
uw naam loven, voor éeuwig én áltijd.
3 Groot is de ENE, te loven bóvenmáte,
zijn gróotheid is niet té dóorgronden!

4 Daarom zal geslacht na geslacht uw dáden róemen,
zullen ze uw héldendáden mélden.
5 En ik spreek uit: de luister, de glórie van uw gláns,
de woorden van uw wónderen zál ik spéllen.
6 Fel, krachtig zijt gij, zullen ze zeggen,- óntzagwékkend,
uw grote dáden zál ik vertéllen.
7 't Gedenken van uw goedheid overvloedig
verbréiden zij uitbúndig, uw gerechtigheid júbelén zij úit.

8 Hij, de ENE, is genádig, ontférmend, lankmóedig,
gróot in vríendschap.
9 Jegens allen is de ÉNE góed, zijn ontferming
is óver ál zijn máaksels.
10 Kome het, ENE, dat al uw máaksels u dánken,
uw vríenden u zúllen zégenen;
11 loven mogen zij van uw kóninkrijk de glórie,
zullen van úw heldháftigheid spréken.
12 Mensenzonen mogen zij zijn héldendaden doen wéten,
zijn glorie, van zijn kóninkríjk de lúister!

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Psalmen > 145

Liever luisteren?
Corry Kalkhuis uit Spijkenisse op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Lippenhuizen Hemrik
K Molweg 19, Jubbega
Tijd: 10 uur, voorganger ds. A.J. Jonker
Een Openluchtdienst en Gezamenlijke dienst
Link kerklippenhuizenhemrik
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds. Bas van der Graaf op 30 september (2010?) voor
de Jeruzalem kerk in Amsterdam-West. (Praise & Worshipdienst)
Link graafwerk

Op You Tube: Applegate Psalms Project: Psalm 145 Worship
Video met de tekst in het engels, 'motivational video' (5m49).
Link youtube

ROMEINEN
Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Het is een
brief van Paulus aan de gemeente in Rome. In de GoedNieuwsBijbel
heet dit stuk 'in dienst van God of in dienst van de zonde'. Dienst
aan de zonde betekent sterven, dienst aan gerechtigheid het
eeuwige leven.

In andere bijbelvertalingen zegt Jezus in Romeinen 6:19 'Ik druk me
zo gewoon/menselijk/begrijplijk uit ...omdat u het anders niet begrijpt

Kunst tip: Joachim Bueckelaer 'De welvoorziene keuken', met
op de achtergrond Jezus bij Martha en Maria (uit 1566) Nu in het
Rijksmuseum Amsterdam. Dit naar de 'dienstkeuze' van Martha
en Maria, ook wel de personificatie van de werkende (Martha)
en de biddende orde (dit is 'een' Maria niet de zondares/voormalig
prostituee) In Lucas 10:38-42.Link rijksmuseum
Klik op bijbeltekst voor de tekst in Lucas 10.

ROMEINEN 6:16-23
16 Weet ge dat niet:
als ge uzelf aan iemand ter beschikking stelt als dienstknechten
en onderhorig wilt zijn,
dat ge dan dienstknechten zijt van hem aan wie ge onderhorig zijt?
óf van zonde, wat leidt tot dood, óf van gehoorzaamheid,
wat leidt tot gerechtigheid!

17 Maar God zij dank: gij waart dienstknechten van de zonde,
maar zijt van harte gehoorzaam geworden
aan het voorbeeld van onderricht waaraan ge u hebt overgegeven;
18 vrijgemaakt van de zonde zijt ge dienstbaar geworden
aan de gerechtigheid.

19 Ik zeg het menselijk vanwege de zwakheid van uw vlees.
Want zoals gij uw leden dienstbaar hebt gesteld
aan de onreinheid en aan de on-wettigheid
tot nog meer on-wettigheid,
zo hebt ge nu uw leden dienstbaar gesteld aan de gerechtigheid
tot heiligmaking.

20 Want toen ge dienstknechten waart van de zonde,
waart ge vrij van de gerechtigheid.
21 Welke vrucht dan hebt ge toen gehad?-
dingen waarover ge u nu schaamt!
Want het einde van die dingen is: dood.

22 Maar nu, vrijgemaakt van de zonde
en dienstbaar geworden aan God
hebt ge uw vrucht tot heiligmaking,
en als het einde: eeuwig leven.

23 Want de bezoldiging* der zonde is: dood,
maar de begenadiging door God is: eeuwig leven
in Christus Jezus, onze Heer.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.
* betaling, salaris

Link naar complete tekst naardensebijbel > Romeinen > 6

Liever luisteren?
Constanse Bergeijk uit Hoogvliet op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
Of ga naar downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Vierpolders, Dijckpotingen 1, Vierpolders.
Tijd 9.30 uur, voorganger ds. D.G. van Noordennen
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Richard Amssoms voor de gemeente-van-christus
zonder datum of plaats over 'Vrijheid'. Link Amssoms

Op You Tube: Gospel Magic Romans 6:23 door Iain Bailey
(1m04).Link youtube
of
Op You Tube: schematisch op flip-over in het engels 'The story
of the Man and God' through the explanation of one Bible verse.
(7m09). Link youtube Het kan ook in anderhalve minuut:youtube

MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Boekrol 11
gaat over de betekenis van Johannes en ongeloof door tijdgenoten.
Johannes stuurt zijn leerlingen naar Jezus (hij zit in de gevangenis)
en Jezus pocht in r5 tegen hen over zijn wonderen (nogal in strijd
met het zogenoemde 'Messias geheim' en 'gelukkig is degene die aan
mij geen aanstoot neemt'. Maar bij het vertrek van de leerlingen zegt
Jezus in r10 over (het belang van) Johannes “Let op, ik zend mijn
bode voor jullie uit, hij zal een weg voor je banen”.

Het slot van de boekrol is echter gekozen als tekst voor vandaag
R 27 'Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de
Vader weet wie de Zoon is en wie de Vader is weet alleen de Zoon
en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren...'.gevolgd door
r29 … ik (Jezus) ben nederig van hart....

Kunst tip: Johannes hier als oogverblindende concurrent van Jezus
ipv merkwaardige woestijnheilige in dierenvel door Leonardo da Vinci
Geschilderd rond 1513-1516, olieverf op hout, nu in het Louvre, Parijs


MATTHEUS 11:(16-17) 25-30
16 Waarmee zal ik deze generatie vergelijken?
- want ze lijkt op jongetjes die op de markten zitten
en naar de anderen dit gezegde roepen:
17 we speelden fluit voor jullie en jullie dansten niet;
toen zongen we een klaagliedje en jullie treurden niet!
...
25 In die tijd antwoordt Jezus en zegt: ik ben u dankbaar, Vader,
Heer des hemels en der aarde, dat gij dit alles hebt verborgen
voor wijzen en verstandigen en het hebt onthuld aan onmondigen;
26 ja, Vader, dat het zó voor u welbehaaglijk is geweest!

27 Alles is aan mij overgegeven door mijn Vader,
en niemand behalve de Vader kent de Zoon,
en niemand behalve de Zoon en aan wie de Zoon het wil onthullen
kent de Vader!

28 Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt,
en ik zal u rust geven!
29 Neemt mijn juk op u en leert van mij
dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart,
en ge zult rust vinden voor uw zielen (Jeremia 6,16)
30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht!

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Mattheus > 11

Jeremia 6:16
Zo heeft gezegd de Ene: staat stil op de wegen en ziet,
vraagt naar de paden van eeuwig, waar toch een goede weg is,
en wandelt daarop en vindt rust voor uw ziel!
maar zij zeiden: wij bewandelen die niet!
NB Het week-gezang 171 gaat over een wandelende Jezus.

Liever luisteren?
Marnix van Bruggen op voorleesbijbel
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Martinuskerk Raadhuisplein 7 Horn
Tijd 11uur, voorganger pastoor Constantijn Dieteren (?)
Lector Mw. Magnée, met gregoriaanse zang(!).
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds Axel Wicke op 6 juli 2008 voor de Bethelkapel in
Den Haag. Link bethelkapel

Op You Tube: 'Rustplaats' Matthew 11:28 in het engels, een
animatie van sketchball09 (1m59). Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed
en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed
dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gedicht over Nederigheid

Nederigheid.
Dat betekent: ik moet minder worden
opdat Hij Die in mij woont meer kan worden.
Ik moet mij ontledigen van mijzelf.
Want waar ik ben, kan Hij niet zijn.
Hij kan alleen maar in Zijn volheid en heerlijkheid
in mij zijn, wanneer ik niet ben.
Wanneer mijn ik ophoud te bestaan
is Hij aanwezig.
Hij spreekt door mijn mond die Zijn mond is,
kijkt door mijn ogen die Zijn ogen zijn,
luistert door mijn oren die Zijn oren zijn,
handelt door mijn handen die Zijn handen zijn.
Hij en ik zijn één,
zoals Hij één is met de Vader.
Ik ben er niet meer; er is alleen Hij.

Bron: Vrije Katholieke kerk (meer op: vkk)
Link Nederigheid

VOLGENDE WEEK
4e van de zomer, 3e na Trinitatis

Jesaja 55:6-13
Psalm 65
(Romeinen 7:21-8,6)
Mattheüs 13:1-9.18-23

dinsdag 21 juni 2011

26 juni 2011, 2e van de zomer, 1e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De zomer is een lange 'saaie' periode in de kerken als je het Katholieke (Hoog)feest van Johannes_de_Doper (24juni)

of de Maria Visitatie (van Elisabeth) 2 juli niet viert/meetelt. Het verteluur voor kinderen stopt, soms vervallen diensten of worden ze gecombineerd met andere gemeenten en kerken en vindel elders plaats. Maar kerken worden ook van opengesteld.

Kunst tip: In Naarden kan op woensdag-, zaterdag- en op zondagmiddag de toren van de grote kerk worden beklommen. Link grotekerknaarden

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Die Elenden sollen essen” (BWV 75 opening 1e cantatejaargang en een deel voor en deel na preek, "O Ewigkeit, du Donnerwort” (Koraalcantate BWV 20) en "Brich dem Hungrigen dein Brot" (BWV 39) Deze cantates horen bij Lucas 16: 19-31 over rijkdom en gerechtigheid (NBV) met de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus.

Op You Tube: JS Bach “Die Elenden sollen essen” Cantata BWV 75 door het Bach Collegium Japan & Masaaki Suzuki 'A Choral Year With Bach' (5m16). Link youtube.com

Concert tip
Zo26juni om 15uur in de Oude Lutherse Kerk, Singel 411 (hoek Spui) Amsterdam. JS Bach, Missa in h-Moll (Hohe Messe) door Barokensemble de Swaen. Gratis toegang met vrijwillige bijdrage na afloop. Link barok ensemble de swaen

TV Tip
Zo26juni2011 op BravaNL van 10:18 tot 11:03 het Requiem uit 1899 van Gabriek Fauré (1845-1924) op BravaTV. Faure zegt over zijn Requiem: "Alles wat ik kon opbrengen op religieus
gebied heb ik in het Requiem gestopt, wat bovendien het stuk domineert van begin tot eind is een groots humaan gevoel van het geloof in de eeuwige rust". Vanuit Winchester Cathedral Choir het English Chamber Orchestra met Thomas Allen (bar) en Dominic Harvey (sop)

TEKSTEN
De tekst van Jeremia gaat over aan- en be- moediging en de belofte van beloning/bevrijding, de psalm van Etan onderwijst, bezingt God en zijn 'aanhangers'. In Romeinen (facultatief) 'wees dood voor de zonde en levend voor God' en in Mattheus een van Jesus zes (grote) leerredes met het opvallende 'geen vrede, maar het zwaard breng ik' en 'verdeeldheid tussen vader en zoon'.

Jeremia 29:1.4-14
Psalm 89:10-19
(Romeinen 6:3-11)
Mattheüs 10:34-42 (11:1)

JEREMIA
Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament. Het is Jeremia’s brief aan de ballingen in Babylon met een oproep om 'hun best te doen' en de belofte dat de ballingschap 70 jaar zal duren (r10).

Het werd iets korter afhankelijk van de tijdrekening volgens wikipedia over de  BabylonischeBallingschap (586-539 = 47jaar) of de BijbelseTijdlijn (507-457=50 jaar). NB De rest van het boek behandelt een profeten- of machtsstrijd van Semanja en Sefanja.

Kunst tip: In de Winchester Bible een Romaans manuscript verlucht in Winchester tussen 1160 en 175. Folio 148 'God spreekt tot Jeremia'. Het is de grootste overgebleven engelse bijbel uit de
12e eeuw. Al 800 jaar in de Winchester Cathedral, Winchester, Verenigd Koninkrijk. Link WinchesterBible

JEREMIA 29:1, 4-14
1 Dit zijn de woorden van de briefrol die de profeet Jeremia heeft
verzonden vanuit Jeruzalem,
naar het overblijfsel van de oudsten in ballingschap,
naar de priesters, de profeten en allen van de gemeente
die Nevoechadnetsar* als ballingen heeft weggevoerd
uit Jeruzalem naar Babel,
...
4 Zo heeft gezegd de Ene, de Omschaarde, Israëls God,-
tot allen in ballingschap die ik als ballingen heb weggevoerd
uit Jeruzalem naar Babel:
5 bouwt huizen en zetelt daarin, plant tuinen aan
en eet de vruchten daarvan;
6 neemt vrouwen aan, laat zonen en dochters geboren worden,
neemt voor uw zonen vrouwen aan
en geeft uw dochters weg aan mannen,
zodat zij weer zonen en dochters baren;
vermeerdert u daar en wordt niet minder;
7 zoekt de vrede voor de stad waarheen ik u verbannen heb
en bidt voor haar tot de Ene,-
want in haar vrede zult gij vrede hebben!

8 Want zo heeft gezegd de Ene, de Omschaarde, Israëls God:
laten de profeten in uw midden, en uw waarzeggers,
u niet misleiden,- geeft geen gehoor aan uw dromendromers
die gij voor u laat dromen;
9 want met hulp van een leugen profeteren zij tot u in mijn naam:
ik heb hen niet gezonden!, is de tijding van de Ene.
••

10 Want zo heeft gezegd de Ene:
want pas nadat zeventig jaar aan Babel vervuld is
zal ik u bezoeken,-
en mijn goede woord over u gestand doen
en u doen terugkeren naar dit oord;
11 want zelf ken ik de gedachten het best
die ik over u denk, is de tijding van de Ene,-
gedachten van vrede en niet van kwaad:
u een toekomst te geven en goede hoop;
12 roepen zult ge mij en voortgaan
tot mij te bidden,- en ik zal naar u horen;
13 zoeken zult ge mij en vinden,-
wanneer ge naar mij vragen zult met heel uw hart;
14 ik zal mij door u laten vinden, is de tijding van de Ene,
en in uw kerkering een keer brengen: verzamelen zal ik u
uit alle volkeren en uit alle oorden waarheen ik u heb weggestoten,
is de tijding van de Ene; doen terugkeren zal ik u
naar het oord waaruit ik u heb verbannen!
••
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
* Nebudaknezar
Link naar complete tekst naardensebijbel zoek Jeremia 29
Jeremia is het 13e boek in het Oude Testament

Liever luisteren?
Wim Scheltens, predikant uit Lunteren op voorleesbijbel in de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst. Of ga naar downloadbijbel, Jeremia is het 24ste boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Zuid Oost (Amsterdam) De Nieuwe Stad, Renswoudestraat 75. A'dam ZO
De Drie Stromen, Luthuliplein 11, A'dam ZO Tijd 9.30 uur, NS ds H. Douwes, DS Henk de Boer Jeremia 29:1,4-14 en Mattheüs 10:34-42 Link pgzo.nl Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van JC van Essen.”Jeremia 29: heb je vijanden lief' over 'Meerwaarde laten groeien in de wereld” Jeremia 29 en Lucas 6 op 3 nov2007. Link jcvaessen

Op You Tube: Jeremia 29:11, Kari Jobe, (gospel) song “Be Still” (3m09) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat liederen en gedichten. Psalm 89 is 'Een onderwijzing, van Etan de Ezrachiet. Er wordt 2x verwezen naar David (r4 en 24) maar in het stuk dat wij lezen ook de vernietiging van het zeemonster Rahab (dat soms wordt gelijkgesteld met het monster Leviathan).
Zelfs de bergen Tabor (waar in het nieuwe testament de 'transfiguratie' van Jezus plaatsvind (op dit blog op 20maart2011 en Hermon (de hoogste, besneeuwde berg op de Golan hoogvlakte) jubelen.

Ook de gelovigen zelf worden bejubeld (r16) in de Goed Nieuws Bijbel vertaald met 'Gelukkig de mensen die weten wat het is u toe te juichen, te leven in uw geborgenheid'.

Kunst tip: Hermonberg, ook 'Berg van de sjeik' of 'sneeuwberg' op de grens van Libanon, Syrië en Israël. De hoogste berg in Israël en Syrië, in het noorden van de Golanhoogten/Golanhoogvlakte

PSALM 89:10-19
10 Gij die beheerst de hóogmoed der zée,
als zijn golven zich heffen, gíj weet zé te stíllen!
11 Gij die Rahav hebt doorbóord en vertrápt,
met uw arm, uw kracht, uw víjanden hébt verstróoid:
12 van u is de hemel, van ú ook de áarde,
de wereld en haar volheid, gíj hebt zé gegróndvest!
13 Noorden en zuiden, gíj hebt ze geschápen,
om uw naam júbelen Tábor en Hérmon!
14 Gij hebt een árm zo heldháftig,
krachtig is uw hand, uw réchterhánd verhéven!
15 Op gerechtigheid en récht stoelt uw tróon,
vriendschap en tróuw ontmóeten uw áanschijn!
16 Zalig de gemeente met het schállen bekénd,
zij wandelen, ENE, in het lícht ván uw áanschijn!
17 Om uw naam juichen zij álle dág,
om úw geréchtigheid júbelen zij!
18 Want hun luister, hun stérkte zijt gíj,
met uw welbehagen verhóogt gij ónze hóorn!
19 Ja, van de ÉNE is ons schíld,
van Israëls Héilige ónze kóning!
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
Link naar complete tekst naardensebijbel < Psalmen < 89

Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever luisteren?
Mady Riko op voorleesbijbel.nl (of copy link location) in de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst. of ga naar downloadbijbel, Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Hervormde Gemeente te Ruinerwold Blijdenstein 3, Ruinerwold.Tijd: 10.00 uur, voorganger ds. C. J. Schorer uit IJhorst Lezingen: Jeremia 29, Psalm 89, Romeinen 6:3-11 en Mattheus 10.'We zijn aangekomen bij de groene helft van het kerkelijk jaar. We vieren het ‘gewone’ van de zomer en daarom krijgt Gods trouw alle aandacht in de lezingen. Het leven gaat door. Link hervormde-gemeente-ruinerwold Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt

Artikel van ds HG Koekoek 'Welzalig het volk dat "de jubelroep" kent op zijn bijbelcursus website van 1sept2001. Ook over Etan. Link hetlichtdeslevens

Op You Tube: Psalm 89 'in the Restoration Project' met beelden van de bezongen bergen (Tabor en Hermon r13) Link youtube.com

ROMEINEN
Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus aan de Christene in Rome die hij wil bezoeken op weg naar Spanje. Het stuk heet in sommige vertalingen “Met Christus gestorven” of “Dood voor de zonde, (maar) levend voor God”.

Kunst tip: 'Doop van Christus in de Jordaan' grisaille (grijs-wit geschilderd) 18de eeuws olieverfschilderij op doek. Nu in het Catharijneconvent in Utrecht (Icon class 73C121).

ROMEINEN 6:3-11
3 Of is het u onbekend dat wij allen
die in Christus Jezus zijn gedompeld*, (*gedoopt)
in zijn dood gedompeld zijn?
4 Dus zijn wij met hem begraven
door de dompeling in de dood, opdat
zoals Christus uit de doden is opgewekt,
door de glorie van de Vader,
zo ook wíj in vernieuwing van leven zullen wandelen.

5 Want als wij een medeplanting zijn geworden
in de gelijkheid aan hem in zijn dood,
dan zullen wij het ook zijn in zijn opstanding,
6 nu wij dít weten dat ons oude mens-zijn
medegekruisigd is opdat het lichaam van de zonde
buiten werking wordt gesteld
en wij niet meer dienstbaar zijn aan de zonde.

7 Want wie gestorven is, is rechtens vrijgesproken van de zonde.
8 Als wij gestorven zijn met Christus, geloven wij
dat wij ook met hem zullen leven,
9 wetend dat Christus, opgewekt uit de doden
niet meer sterft, de dood is geen heer meer over hem.
10 Want sinds hij gestorven is, is hij gestorven voor de zonde,-
eens-en-voor-al; sinds hij leeft, leeft hij voor God.
11 Zo ook gíj: rekent ermee dat gij dood zijt voor de zonde
maar levend voor God in Christus Jezus.
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
Link naar complete tekst naardensebijbel > Romeinen > 6

Liever luisteren?
Constanse Bergeijk op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst van Rom 6:1-7:6. Of ga naar www.downloadbijbel.nl Romeinen is het 6e boek van het NT.

Liever live?
Hervormde Gemeente te Ruinerwold Blijdenstein 3, Ruinerwold.Tijd: 10.00 uur, voorganger ds. C. J. Schorer uit IJhorst Lezingen: Jeremia 29, Psalm 89, Romeinen 6:3-11 en Mattheus 10. 'We zijn aangekomen bij de groene helft van het kerkelijk jaar. We vieren het ‘gewone’ van de zomer en daarom krijgt Gods trouw alle aandacht in de lezingen. Het leven gaat door. Link hervormde-gemeente-ruinerwold Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Vragen aan Jaap Fijn van Draat over Romeinen 6:4 (3x), 5,6,7 en 11. Link jaapfijnvandraat

Op You Tube: in het engels John Piper 'Romans 6:20 Slaves To Sin or Slaves To God, Sanctification, Eternal Life 1 van 4 (10m46) Link youtube.com


MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het is een stukje uit een van de leerredes voor de apostelen 'Uitzending van de twaalf' Het bevat de beroemd/beruchte regels over het 'zwaard' r34 en 'tweespalt in families' r35-37. 'Ook wie zijn kruis niet aanneemt is mij niet waard' r38 en verwijzingen naar martelaarschap(?) Van Oussoren vertaalt r36 net 'andersom' dan andere vertalingen, bijv Mattheus 10:35 NBV, StV en GNB. Ook interessant is in r40 ev het ontvangen van, of gastvrij zijn voor en de beloning voor 'profeten', 'rechtvaardigen' en 'leerlingen'.

Kunst tip: 'De bestorming (bevrijding) van Jeruzalem door de kruisvaarders' folio 178r in 'Aegidius van Roya, Compendium historiae universalis' circa 1450-1460 in de Zuidelijke Nederlanden door Dreux Jean, Meester van Margareta van York en Jean Hennecart (verluchter). Nu in het Meermanno
Westreenianum, Koninklijke Bibli Den Haag. Link meermanno

MATTHEUS 10:34-42
34 meent niet dat ik gekomen ben om vrede te werpen op de aarde; ik ben geen vrede komen werpen maar een zwaard; 35 want, ík ben gekomen om een mens op te zetten tegen zijn vader, een dochter tegen haar moederen een bruid tegen haar schoonmoeder, 36 en de vijanden van de mens worden zijn huisgenoten (Micha 7,6)! 37 wie vader of moeder bemint boven mij is mij niet waard; 38 en wie zijn kruis niet aanneemt en daarmee mij navolgt is mij niet waard; 39 wie lijf-en-ziel gevonden heeft zal haar verliezen, wie zijn lijf-en-ziel verliest vanwege mij die zal haar vinden!

40 wie u ontvangt, ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij heeft uitgezonden; 41 wie een profeet ontvangt om zijn naam 'profeet', mag het loon van een profeet aannemen, en wie een rechtvaardige ontvangt om zijn naam 'rechtvaardige' mag het loon van een rechtvaardige aannemen;
42 en al wie één van deze kleinen te drinken geeft met een drinkbeker koud water, alleen maar om zijn naam 'leerling' zeker is het, zeg ik u, die zal zijn loon niet verliezen!
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
Link naar complete tekst naardensebijbel > Mattheus > 10

Liever luisteren?
Michiel van Bruggen op voorleesbijbel in de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst Matth 9-11:1 of ga naar www.downloadbijbel.nl Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
RoomsKatholieke Walfriedparochie Emmaüskerk, Ra 4, Lewenborg (Groningen) Tijd 11.15uur, Pastoor D ten Dam Jeremia 29:1,4-14 en Mattheüs 10:34-42 Link walfriedparochiegroningen
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Uitleg van oa r34 van Broeders (en zusters) in Christus voor Bijbelstudie. Link broedersinchristus

Op You Tube: in het engels Matthew 10:34-42 door de fshbwl.com 'Elke' zondag zetten ze een video online op de homepage (8m18). fshbwl Link youtube.com  

een andere Mattheus en vanwege (religieuze) verdeeldheid over homosexualiteit:
Op You Tube: 'Ten years ago, Matthew Shepard, a young gay man from Laramie, Wyoming, was brutally killed because of his sexuality. This video is about remembrance'. Link youtube

NB Het oude Testament spreekt zich uit tegen homosexualiteit, maar Jezus doet er geen uitspraken over, wel over 'de Wet(ten) van het Oude Testament'. Paulus zegt 'alleen iets' in Romeinen 1:18-32 over 'de goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen'.

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een 'Gebed om Vrede' (toegeschreven aan Franciscus)

Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede
Waar haat het hart verscheurt, wil ik liefde brengen;
waar beledigingen worden geplaatst, wil ik vergeving brengen;
waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,
wil ik eenheid stichten;
waar dwaalleer rondgaat, wil ik vergeving schenken;
waar twijfel knaagt, wil ik geloof brengen;
waar wanhoop tot vertwijfeling voert, wil ik hoop doen herleven;
waar duisternis het zicht beneemt, wil ik licht ontsteken.
waar droefheid mensen neerslachtig maakt, wil ik vreugde brengen.
Heer,
maak dat wij niet zozeer zoeken
om getroost te worden, als wel om te troosten;
om begrepen te worden, als wel om te begrijpen;
om bemind te worden, als wel om te beminnen.
Want door te geven ontvangen wij;
door onszelf te verliezen vinden wij;
door vergiffenis te schenken
verkrijgen wij vergeving;
door te sterven
worden wij geboren tot eeuwig leven.
VOLGENDE WEEK
3 juli 2011, 3e van de zomer, 2e na Trinitatis

Zacharia 9:9-12
Psalm 145:1-12
(Romeinen 6:16-23)
Matteüs 11:(16)25-30
Gezang 171

dinsdag 14 juni 2011

19 juni 2011, Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal,
maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Na Pinksteren -als de heilige Geest wordt uitgestort- volgt
Trinitatis (Latijn), het 'Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid'.
De Heilige Drie-eenheid of Drievuldigheid is de naam voor het
idee dat God bestaat in/uit drie heilige personen: de Vader, de
Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. Soms wordt dit
afgebeeld door drie mannen (Rubljev zie dit blog 30mei2010.
Vaker wordt de Heilige Geest afgebeeld als een duif(je) zoals
bijvoorbeeld ook al bij de verkondiging (annunciatie) van de
geboorte van Jezus aan Maria.

Kunst tip: Russische ikoon circa 1700, waarin de Drie-eenheid
wordt voorgesteld door Het Vaderschap (Paternitas), Jezus en
een duif, in het ikonenmuseum Kampen.

Kunst tip2 El Greco, de Griek, (1541 – 1614) eigenlijk Domenikos
Theotokopoulos, werkte en stierf in Spanje. Voorstelling van de
Drieeeenheid uit 1577 met God de Vader, zijn lijdende zoon Jezus en
de Geest als duif. Nu in het Museo del Prado, Madrid, Spanje.

De Bach cantates voor deze zondag zijn “O heilges Geist- und
Wasserbad” (BWV 165), “Es ist ein trotzig und verzagt Ding
(BWV 176) en “Gelobet sei der Herr, mein Gott (Koraalcantate
BWV 129). Deze cantates horen bij Johannes 3:1-15 waarin Jezus
Nicodemus de farizeer spreekt

Op You Tube: JS Bach (Koraal cantate BWV 129) “Gelobet sei
der Herr, mein Gott, mein Licht” door het Munchener Bach Chor
en het Munchener Bach Orchestra met dirigent Karl Richter (4m45).
Link youtube
Gelobet sei der Herr, Give honor to the Lord,
Mein Gott, mein Trost,mein Leben,
My God, my hope, my being,
Des Vaters werter Geist,
The Father's Holy Ghost,
Den mir der Sohn gegeben,
Whom me the Son hath given,
Der mir mein Herz erquickt,
Who doth my heart restore,
Der mir gibt neue Kraft,
Who me doth give new strength,
Der mir in aller Not
Who me in all distress
Rat, Trost und Hülfe schafft.
Word, hope and help provides.
Mozart schreef een mis voor Pinksteren “Missa in Honorem
Santissime Trinitatis” (KV 167) in 1773 in Salzburg.
Op You Tube: Cantoría del Socorro y Orquesta de Cámara
in de Basílica Nuestra Señora del Socorro, Buenos Aires, Argentinie
op 13sept2010 (5m34). Link youtube

Concert/Live tip
Zo19juni2011 om 10.30 uur, Petrus Canisus parochie,
Molenstraat 37, Nijmegen. Feest van de Heilige Drieëenheid
met gregoriaanse gezangen, Kleine Orgelmesse van J. Haydn,
'Ave Maria' van I. Strawinsky 'O Salutaris Hostia' van Bruckner
en na na de viering 'Ave Verum' van W.A. Mozart. A.M.D.G.
koor o.l.v. Robert Voogdgeert en op het Orgel leo Driesenaar
NB Op 3 juli Cesar Francks psalm 150.

TEKSTEN
Deze week de Israelieten krijgen opnieuw de 10 geboden
en de belofte van God in Exodus (de uittocht). De laatste
'jubel' psalm 150; kort maar krachtig. In 2 Korinthiers
bemoediging, troost en een kus en in Mattheus slotwoorden
en een 'doop' opdracht van Jezus.

Exodus 34:4-9
Psalm 150
2 Korinthiers 13:11-13
Mattheüs 28:16-20

EXODUS
Het 2e boek van het Oude Testament Exodus beschrijft de
uittocht van de Israelieten uit de slavernij in Egypte. In dit stukje
krijgt Mozes opnieuw de 10 geboden (nadat hij de eerste platen
in woede over het gouden kalf/afgodsbeeld heeft stuk gesmeten).
Nogal dreigend is God in r7” de nazaten worden gestraft voor
de zonden van hun voorouders... Mozes benadrukt dat de
Israelieten koppig (hard van nek) zijn, maar vraagt toch om
vergeving voor hen.

Kunst tip: De 10 geboden op perkament geschreven in 1768
door Jekuthiel Sofer naar de Decalogue (10 geboden) uit
1685 in de Amsterdamse Synagogue. Bron: Wikipedia
artikel over de 2 sets van de 10 geboden (in het engels).
Link wikipedia

EXODUS 34: 4-9
4 Hij hakt uit: twee stenen platen, als de eerste;
dan recht Mozes in de ochtend zijn schouders
en klimt op naar de berg Sinaï,
zoals de Ene hem heeft geboden
in zijn hand neemt hij mee:
de twee stenen platen.

5 Néér daalt de Ene in de wolk en stelt zich daar bij hem op;
hij roept de naam 'Ene' uit.
6 Dan trekt de Ene voorbij, vlak voor zijn aanschijn
en roept hij uit: Ene, Ene,
Godheid ontfermend en genadig!
lankmoedig en overvloedig in vriendschap en trouw!
7 die vriendschap bewaart voor duizenden,
die onrecht verdraagt, overtreding en zonde;
maar ongestraft: níets laat hij ongestraft,
bezoekend het onrecht van vaders
aan zonen en zoons-zonen, aan derden en vierden!

8 Dan haast Mozes zich, knielt ter aarde en buigt zich neer.
9 Hij zegt: als ik echt genade heb gevonden in uw ogen,
mijn Heer, laat dan mijn Heer toch meegaan in ons midden;
want een gemeente hard van nek is het,
maar vergeven moet u ons onrecht en onze zonde
en ons als erfdeel aanvaarden!

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Exodus > 2
Exodus is het 2e boek van het OT.

Liever luisteren?
Hannie Valkenburg-Nooteboom uit Rotterdam op voorleesbijbel.nl
33 en 34 In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar www.downloadbijbel.nl Exodus is het 2e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Leiden Zuidwest
Antoniuskerk, Boshuizerlaan 11 Leiden
Tijd: 9.15 uur, voorganger Piet Warmenhoven
muzikale begeleiding: Wilko de Fei. Exodus 34:4-9
Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Jos Douma, predikant van de Fonteinkerk, Haarlem.
Copy&paste www.josdouma.nl/godisliefde/preekgodisliefde5.pdf

Op You Tube: Mozes en 10 (15) geboden in de Mel Brooks film
History of the world Part I: Why moses had only ten commandments
(1m13). Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat
liederen en gedichten. Dit is de laatste psalm een zeer korte maar
heel lovende door de (herhalende) woordkeuze. NB Er is wel een
apocriefe niet erkende psalm 151 gevonden in de Septuagint, de
Griekse bijbel(vertaling), maar die komt niet voor in de
oorspronkelijke Hebreeuwse bijbel.
.
Kunst tip: zonder vermelding van de bron/kunstenaar glas in lood
ramen als illustratie bij een blog over psalm 150 in het engels.

PSALM 150 Laudate Dominum.
1 Alleluia, looft God in zijn héilig doméin,
lóoft hem in zijn máchtig gewélf;
2 looft hem om zijn móedige dáden,
looft hem om het véle ván zijn gróotheid;
3 looft hem met een stóot op een rámshoorn,
lóoft hem met líer en hárp
4 looft hem met páukslag en réidans,
lóoft hem met snáren en pánfluit
5 looft hem met klánkrijke címbels,
looft hem met schállendé cimbálen
6 alle levensadem lóve de ÉNE
allélúiá

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Psalmen > 150 (laatste)

Liever luisteren?
Lenie Trooost uit Strijen op voorleesbijbel.nl
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Gezamenlijke dienst Ark-gemeente & Jacobuskapel in de Ark,
Jan van Ollefenstraat 9, Amsterdam.
Tijd: 10 uur, voorgangerds. Piet Kooiman. Psalm 150
Exodus 34:4-9 en Mattheüs 28:16-20.
Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Ds van Veen? voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
in Broek op Langedijk 'Maak muziek voor God?' over psalm 150
op 4feb2007. Link gkv-broekoplangedijk

Op You Tube: Cesar Franck 'Psalm150' door het Budapest Tomkins
Vocal Ensemble, het Budapest Opera Orchestra en Xaver Varnus op
het orgel onder leiding van Tamas Vasary in de Great Hall of Franz
Liszt Academy of Music of Budapest (6m01). Link youtube
of
Op You Tube: Music Only Vid van J MOSS Psalm 150 (9m53)
Link youtube

2 KORINTHIERS
2 Korinthiers is het 8e boek van het Nieuwe Testament. Het is een
brief, waarschijnlijk de derde omdat de 2e verloren is gegaan, van
Pauklus aan de christelijke gemeente met 'raadgevingen' en tot slot
alles komt in orde, wees getroost … groet elkaar met een Heilige Kus.
Vaak een vredeskus. Alleen Paulus zegt/schrijft dit en vaker, ook in
Romeinen 16, ook in 1 Korinthiers en in 1 Tessalonicenzen 5. NB Het
kussen (door/van mannen) is een oud gebruik van broederliefde.
Lees bijv www.oudesporen.nl/Download/OS1358.pdf

Kunst tip: Vaarwel kus van Petrus en Paulus voor hun marteling
door Alonzo Rodriguez (16e eeuw) Nu in het Museo Regionale di
Messina, Italie). Link wikipedia

2 KORINTHIERS 13:11-13
11 Voor het overige, broeders-en-zusters,
verheugt u! vervolmaakt u, laat u bemoedigen,
zint op één-en-hetzelfde, houdt vrede,
en de God van de liefde en vrede zal met u zijn.
12 Groet elkaar met een heilige kus.
U groeten alle heiligen.
13 De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen!

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > 2 Korinthiers > 13
2 Korinthiers is het 8e. boek van het Nieuwe Testament.

Liever luisteren?
Hans Willems uit Leeuwarden op voorleesbijbel.nl
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
2 Korinthiers is het 8e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kathedraal van Roermond, Kraanpoort/Kerkstraat Roermond
Tijd: 11.30 uur, voorganger nb
Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Ds. M.H.T. Biewenga van de Nederlands Gereformeerde
Kerk te Enschede (zonder datum). Link kerken.com

Op You Tube: Sweetbox, 'Everything's gonna be alright' naar
de Air Suite van Bach (op de cd in 6 versies ook Bach, 3m05)
Link youtube Bachs Air suite:youtube2

MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Dit stukje
is Jezus laatste opdracht aan de apostelen vindt plaats na de
opstanding (met Pasen) maar voor Hemelvaart en verwijst naar de
'voleinding'. R19 lijkt op Marcus 16:15 oproep tot evangelisatie.

Kunst tip: De muurschildering in de synagoge van Dura Europos
(ca 250 na Chr) van een doop/de doop van Jesus door Johannes?
(dubbel opmerkelijk vanwege het verbod op afbeeldingen in een
synagoge en Jesus). Link Etschmiadzin

MATTHEUS 28:16-20
16 Maar de elf leerlingen maken voort naar Galilea,
naar de berg waar Jezus hen heeft ontboden,
17 en als ze hem zien bewijzen ze hem hulde,
al twijfelen sommigen.

18 Jezus komt naderbij en spreekt tot hen; hij zegt:
mij is gegeven alle gezag
in hemel en op aarde
19 maakt dan voort, maakt alle volkeren tot leerlingen,
hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon
en van de heilige Geest,
20 hen onderrichtend in het bewaren
van al wat ik u heb geboden; en zie, ik ben met u,
al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Mattheus > 28:16-20

Liever luisteren?
Pastor Cor Sinnema op voorleesbijbel.nl
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar www.downloadbijbel.nl Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Didam, Torenstraat 10 Didam
Tijd 10.00 uur, voorganger mw. ds. A.U. Melzer 'Overstapdienst'
Link pkn-didam
Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds A.J. Minnema voor de Gereformeerde Kerk van Baflo
op 8mei2011. Link baflo.gkv

Op You Tube: Jezus roept Zijn leerlingen, De Bijbel in Beeld
door www.Erdsieck.TV (4m19). Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed
en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed
dat Jezus heeft geleerd. Deze keer uit het Evangelisch Luthers
Dienstboek het gebed voor Drievuldigheid, Trinitatis.

Eeuwige, Drie-enige, God, onze Heer,
die ons hebt geschapen, verlost en geheiligd,
wij bidden U: verlicht onze ogen,
opdat wij uw geheimenissen aanschouwen,

uw heerlijkheid aanbidden
en burgers mogen worden van uw hemels koninkrijk,
waar wij U met nieuwe tongen
zullen loven en prijzen.
Door Jezus Christus, onze Heer...

Het Evangelisch Luthers Dienstboek maakt sinds de 'fusie' in
2004 deel uit van het Dienstboek van de Protestantse Kerk (io).

VOLGENDE WEEK
26 juni 2011, 2e van de zomer/1e na Trinitatis

Jeremia 29:1.4-14
Psalm 89:10-19
(Romeinen 6:3-11)
Matteüs 10:34-42(11,1)