dinsdag 22 februari 2011

27 februari 2011, 8e van de Epifanie

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Deze zondag, de 8e van de epifanie, de openbaring dat Jezus de zon van God is. Het is ook de Sexagesima (Dominica in Sexagesima in het Latijn) de tweede zondag vóór Aswoensdag. De naam verwijst naar het Latijnse sexagesimus (zestigste) de (bijna) zestig dagen tussen deze zondag en Pasen.

Kunst tip: Het lecionarium in (sluit)zegels, zonder toelichting, waarde of 'afzender' aanduiding. Jugendstil (kitch) ontwerpen voor alle zondagen van het jaar. Link mammana/philateliclectionary

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt" (BWV 18), "Leichtgesinnte Flattergeister" (BWV 181) en "Erhalt uns, Herr,bei deinem Wort" (koraalcantate BWV 126) De cantates horen bij Lucas 8:4-15 Gelijkenis van de zaaier.

Op You Tube: Volgens de uploader, de londonrocknroller, is dit stuk "Written by the legendary 17th century German Baroque'n' Roller, Johann Sebastian Bach. Op gitaar (1m04). BWV 126 wordt hier 'Musette' (in D) genoemd naar het Klavierbuchlein voor Anna Magdalena (betwijfeld volgens Wikipedia). Link youtube

TEKSTEN
Het is de 8e van Epifanie. Jesaja gaat over de bescherming door de Heer (na klachten aan Zijn adres), de psalm is een lofpsalm van Gods bescherming: u bent mijn rots, mijn burcht, mijn redding in r3
en 7. In Mattheus 6 het ultieme dilemma van de mens in r24 .... "Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. En in r33 'Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid' .... en bemoediging: (r34) 'Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last'.

Jesaja 49:13-18
Psalm 62
Mattheüs 6:(22)24-34

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Met boek 49 begint volgens panoplia.nl "de 2e cyclus van Jesaja 40-55. Jeruzalem en 'de knecht' staan centraal. In Jesaja 49:13-18 wordt de volksnaam ‘Israël’ nu ‘Sion' en 'Jeruzalem’ en gaat over de uittocht uit Babel voor de terugkeer naar de Stad en haar herstel. De Knecht blijft dezelfde, maar zijn lot neemt een wending. In dit deel treft hem de smaad van tegenstanders uit eigen huis. Het onbegrip jegens God groeit ook. De klacht wordt weerlegd en God moet zijn macht in dreigen tonen. Deze passage is zowel heilsaankondiging
als twistrede". Bron: panoplia

Kunst tip: Naar r15 Giotto di Bondome, Maria met Jezus als zuigeling tijdens de vlucht naar Egypte. Fresco in de Scrovegni Kapel in Padua, Italie (1305) Link cappelladegliscrovegni

Jesaja 49:13-18
13 Juich, hemel! Jubel, aarde!
Bergen, breek uit in gejuich!
De HEER heeft zijn volk getroost,
hij heeft zich over de armen ontfermd.

Sions klachten door de HEER weerlegd
14 Sion zegt:
‘De HEER heeft mij verlaten,
mijn Heer is mij vergeten.’
15 Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten
of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg?
Zelfs al zou zij het vergeten,
ik vergeet jou nooit.
16 Ik heb je in mijn handpalm gegrift,
je muren staan mij steeds voor ogen.
17 Je kinderen haasten zich terug naar huis,
de vijand die je verwoestte en vernielde, trekt weg.
18 Open je ogen, kijk om je heen:
ze stromen in drommen naar je toe.
Zo waar ik leef – spreekt de HEER –,
je zult je met hen tooien,
hen dragen zoals een bruid haar sieraden.
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija

Liever luisteren?
Jes 49:14-18 Marloes Dankers op voorleesbijbel of downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het OT.

Liever live?
(Rooms Katholieke) Parochie Molenberg, in de Verschijning van de Onbevlekte Maagd/H. Pius X
G. Bruningstraat bij2, Molenberg (gem Heerlen). Tijd: 10.00 uur, Preek: W. Miltenburg Link parochiemolenberg

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van JS Bosch voor Protestants Almere Haven (en Oost?) op 25mei2008.
Link jsbosch (dpf)

Op You Tube: Jesaja - Opgehangen, song en gebed voor 'een mattie met kanker'. Met de tekst (3m04). Nb De video is ook een 'respons' op Jesaja - 'Voor Jou' van Soundflown. Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. R1 Jeduthun is de naam van een of twee mannen in de Bijbel. Een Leviet, van de (priester)stam van Levi, en een van de drie muziek meesters voor de tempel benoemd door David (1 Kr.16:41-42, 25:1-6) Bij drie psalmen wordt hij genoemd: 39ste, 62st en de 77ste. Bron Wikipedia.

Kunst tip: Musici (psalm 80) Breviarum Psalter en Heiligen, door de Meester van de `prelats bourguignons' (c. 1470). Voor Jean Rolin, bishop of Autun (d. 1483). Nu in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek/Meermanno Westreenianum, Den Haag. (KB, 76 E 8) Link collecties.meermanno

PSALM 62
1 Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun.
Een psalm van David.

2 Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van hem komt mijn redding.
3 Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, nooit zal ik wankelen.

4 Hoe lang nog vallen jullie aan op één man
en bedreigen jullie hem met de dood?
Hij is als een muur die omvalt,
als een wal die op instorten staat.

5 Zij willen hem van zijn hoogte storten,
de leugen is hun lust en hun leven,
een zegenwens ligt op hun lippen,
maar in hun hart verbergt zich een vloek. sela

6 Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,
van hem blijf ik alles verwachten.
7 Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, ik zal niet wankelen.

8 Bij God is mijn redding en eer,
mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.
9 Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde,
open voor hem uw hart,
God is onze schuilplaats. sela

10 Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam,
niets dan een leugen de mensenkinderen,
in de weegschaal gaan zij omhoog,
samen zijn zij lichter dan lucht.

11 Vertrouw niet op geweld,
op iets vluchtigs als geroofd bezit,
ook al groeien geld en goed,
houd je hart ervan vrij.

12 Eenmaal heeft God gesproken,
tweemaal heb ik het gehoord:
‘De macht is aan God.’
13 Bij u, Heer, is ontferming,
u beloont ieder mens
naar zijn daden.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
Link biblija.net

Liever luisteren?
Bernard van Verschuer op www.voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Psalmen is 19e boek van het OT.

Liever live?
Sint-Paulusparochie, Heilige Caeciliakerk, Borculoseweg 43 in Neede. Zat26feb Tijd 19.00uur, Pater J. Hulshof. De overdenking op de site over de leesrooster teksten door Annet Zoet, pastoraal werker.  Link parochieneede

Of kijk op churchatwork.nl/voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Ds Hans Burger voor de Voorhof, Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Franeker zd.
Link devoorhof

Op You Tube: Psalm 62 door Aaron Keyes (5m53) Link youtube

Ook op You Tube: Aaron Keyes talking about Psalm 62, in het engels (2m25). Link youtube

MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. De strekking van r25 en r34 'Maak je geen zorgen voor de dag van morgen komt ook voor bij Lucas 12:22-29 (Jezus) Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Om deze reden zeg ik tegen jullie: maak je geen zorgen over jezelf ....(r29) jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. Bron: Jongerenbijbel/lucas/12

Kunst tip: De Berg -eigenlijk de Sint Nicolaaskerk- in Deventer, een Romaanse kruisbasiliek uit de 12e eeuw. (Foto voorgevel) Link Bergkerkconcerten/de-bergkerk-in-deventer/geschiedenis-en-interieur

MATTHEUS 6
(22 Het oog is de lamp van het lichaam.
Dus als je oog helder is,
zal heel je lichaam verlicht zijn.
23 Maar als je oog troebel is,
zal er in heel je lichaam duisternis zijn.
Als het licht in jezelf verduisterd is,
hoe groot is dan die duisternis!)

24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten
en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn
aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God
dienen én de mammon.
25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf
en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam
en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer
dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?
26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet
en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren,
het is jullie hemelse Vader die ze voedt.
Zijn jullie niet meer waard dan zij?
27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar
één el aan zijn levensduur toevoegen?
28 En wat maken jullie je zorgen over kleding?
Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld.
Ze werken niet en weven niet.
29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging
in al zijn luister niet gekleed als een van hen.
30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat
en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg
kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden,
kleingelovigen?
31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?”
of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons
kleden?” –
32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen.
Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles
nodig hebben.
33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen
je erbij gegeven worden.
34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen,
want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar de complete tekst biblija

Liever luisteren?
Mirjam Bouwman, Presentator EO op voorleesbijbel of gan naar  www.downloadbijbel.nl Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
(Protestantse) Grote Kerk Beekstraat 1 Epe Tijd 10.00 uur, voorganger:dr. C.J. den Heyer uit Kampen. Link grotekerkepe Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Heidi Deceuninck op het Katholiek Prekenarchief Link preken.be/8e-zondag-door-het-jaar-2008
Of
Preek van ds. P.G. Plug voor de Baptisten Gemeente Harderwijk op 25apr 2010'maak je geen zorgen over de dag van morgen' (Op driekwart van de pagina) Link baptistenharderwijk

Op GodTube: Naar r24 Een uitnodoging van Mattheus van der Steen van TRIN (Touch, Reach and Impact the Nations) die (r24) duidelijk voor God heeft gekozen (3m16) Link godtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed tegen bezorgdheid uit "365 gebeden voor een emotioneel gezond leven".

Heer, help mij om me geen zorgen te maken
over mijn toekomst en de dingen die ik nodig heb
Help mij om u te vertrouwen
U heeft mij tot hiertoe geholpen
Leer mij er op te vertrouwen
dat u mij ook verder brengen zult.
Help mij om mij geen zorgen te maken
maar om al mijn zorgen in gebed aan u toe te vertrouwen
en in uw handen te laten

Link issuu.com/gospel

Concert Tip
27feb2011 in 's-Gravenhage, Cantate kerkdienst met JS Bach BWV 18, om 10.30 uur in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, Den Haag. Jos Vermunt en Residentie Bachensembles,
Voorganger Ds C.A. ter Linden. Link kloosterkerk

VOLGENDE WEEK
6 maart 2010, 9e van de Epifanie en/of Quinquagesima

Deuteronomium 11:18-28
Psalm 1:20-25
Mattheüs 7:(13)15-27

maandag 14 februari 2011

20 februari 2011, 7e van Epifanie

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
In de 7e week van de Epifanie, 'Openbaring (door Jezus)' teksten van Jezus die zijn leerlingen onderwijst.

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Nimm, was dein ist, und gehe hin" (BWV 144) of (Was Gott tut, das is Wohlgetan), "Ich hab in Gottes Herz und Sinn" (koraalcantate BWV 92) en "Ich bin vergnügt mit meinem Glücke" (cantate voor sopraan solo BWV 84). Deze cantates horen bij Matth 20:1-16.

Op You Tube: BWV 144 "Was Gott tut, das ist Wohlgetan" eigenlijk "Nimm, was dein ist, und gehe hin" zp zj zonder uitvoerdenen maar met tekst in engels en duits. Link youtube

TEKSTEN
Exodus 22 (en 23 heten 'Wetten en regels') Vers 22:26 waarschuwt tegen hebzucht en Jezus verwijst er naar in Mattheus 5:40 (en gaat veel verder).

Exodus 22:21-27

Psalm 71:17-24
Mattheüs 5:33-48

EXODUS
Exodus is het 2e boek van het Oude Testament. Hier de 'regels' over omgang met vreemdelingen, weduwen en wezen (woeker)rente en onderpanden bij leningen.

Kunst tip: Foto van een vluchtelingenkamp in Sudan, Darfur uit 2009 in het dagblad van het Noorden. Bij een democratisch referendum koos 99% van de bevolking voor onafhankelijkheid van het Noorden (7feb2011). Link dvhn

EXODUS 22:21-27
21 De vreemdelingen zult gij niet plagen noch onderdrukken,
want gij zijt ook vreemdelingen in Egypteland geweest.
22 Gij zult geen weduwe noch wees beleedigen.
23 Indien gij haar beleedigt, en zij tot Mij roepen,
zal Ik hun geroep verhoren;
24 en mijn toorn zal zo ontsteken, dat Ik u met het zwaard
doden zal, en uwe vrouwen zullen weduwen en uwe kinderen
wezen worden.
25 Wanneer gij aan mijn volk, dat bij u arm is, geld leent,
zo zult gij niet zijne schade zoeken, en er niet op woekeren.
26 Wanneer gij van uwen naaste een kleed te pand neemt,
zo zult gij het hem wedergeven, eer de zon ondergaat;
27 want zijn kleed is het enige bedeksel zijner huid,
waarin hij slaapt, en als hij tot Mij zal roepen,
zo zal Ik hem verhoren, want Ik ben genadig.

Uit de Lutherse Bijbel Link bijbel.hispage

Liever luisteren?
Rob Gerritsen op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Exodus is het 2e boek van het Oude Testament.

Liever live?
(Protestantse) Grote Kerk, Kerkplein ?, Almelo Tijd: 10.00 uur, Afscheidsdienst ds. Sluiter
Lezingen: Ex. 22:21-27, 1Kor. 4:6-14, Matt. 5:33-48, Lektor Tieke v.d. BergNaam Link pga-grotekerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. Hans Burger voor de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) in Franeker (De Voorhof) over Exodus 22:20-26 'Niet misbruiken, maar hoop geven' zd. Link devoorhof

Op You Tube: Vanaf 3m13 vers 22 ev in prachtig engels (the New Living Translation) door Max McLean Exodus 22 en 23 met afbeeldingen door Lisa Baker (9m44). Link youtube

Op You Tube: van dezelfde 'uploader' 35 Bible Facts in 5 Minutes! in het engels (5m) Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament
De psalm is berijmd en dan behoorlijk in contrast
met Jezus woorden in Mattheus....

Kunst tip: De berijmde psalm op psalmboek.nl Over 'gerechtigheid'; "Die al mijn haters velt"
Beetje in contract met Jezus woorden in Mattheus. Link psalmboek

PSALM 71
17 God, u onderwees mij van jongs af aan,
en steeds nog vertel ik uw wonderen.
18 Nu ik oud en grijs ben,
verlaat mij niet, o God,
zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind,
kan verhalen van de macht van uw arm.

19 Uw gerechtigheid rijst hoog op, o God,
u hebt grootse daden verricht.
God, wie is aan u gelijk?
20 U hebt mij doen zien
veel ellende en nood –

laat mij nu herleven,
laat mij herrijzen
uit de diepten van de aarde.
21 Verhoog mij in aanzien,
omgeef mij met uw troost.

22 Dan zal ik u loven bij het spel op de harp,
u en uw trouw, mijn God.
Ik zal voor u zingen bij de lier,
Heilige van Israël.

23 Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor u zing,
ik zal jubelen omdat u mij hebt verlost.
24 Mijn tong zal heel de dag van uw gerechtigheid spreken:
wie mijn ongeluk zoekt, zal te schande staan.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net/biblija.cgi

Liever luisteren?
Marin van Hartingsveldt-de Nie uit Maasland op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kerkcentrum "De Drie Ranken", Eglantierlaan 202 Apeldoorn, een samenwerking van de Nederlands Hervormde wijkgemeente "de Maten", de Gereformeerde wijkgemeente " de Maten" en de Rooms Katholieke Emmanuel Parochie. Tijd: 19.00 uur, voorganger niet genoemd, Taize Vesper. Link 3ranken Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Wim van der Schee voor de Morgendienst in Kampen op 30jan01 over Psalm 71:17-24. Link wvdschee

Op Vimeo: Psalm 71 Preedancing, Nico Bubberman. Muziek van DJ Krush van het album Holonic nr AM3-00TYO. Link vimeo

MATTHEUS 5:33-48
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Jezus onder- en verwijst naar het Oude Testament. Drie keer de zin "Jullie hebben gehoord dat..." (R33,38 en 43) en expliciet naar Exodus 22:26. Ook het 'elfde' gebod “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten” wordt hier herhaald en verder uitgebreid met “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” Ga er maar aan staan.....

Kunst tip: "Heb uw vijanden lief' een houtsnede uit 1593 door anonieme kunstenaar in Jerome Nadal's 'Evangelicae Historiae Imagine'. Drukkers Bernardino Passeri, Marten de Vos en Jerome and Anton Wierix. Herdrukt in 1594 en 1595 als "Adnotationes et Meditationes in Evangelia". Link biblical-art.com

33 Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd
gezegd: “Leg geen valse eed af, voor de Heer gedane geloften
moeten worden ingelost.”
34 En ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren, noch bij
de hemel, want dat is de troon van God,
35 noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij
Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning;
36 zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één
van je haren wit of zwart maken.
37 Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee;
wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.
38 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd:
“Een oog voor een oog en een tand voor een tand.”
39 En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet,
maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.
40 Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed
van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af.
41 En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan,
loop er dan twee met hem op.
42 Geef aan wie iets van je vraagt,
en keer je niet af van wie geld van je wil lenen.
43 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd:
“Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.”
44 En ik zeg jullie:
heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen,
45 alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader
in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede
en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen
en onrechtvaardigen.
46 Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft?
Doen de tollenaars niet net zo?
47 En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk
bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan?
Doen de heidenen niet net zo?
48 Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net/biblija.cgi

Liever luisteren?
Mirjam Bouman, presentator EO op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Zutphen Walburgiskerk, Kerkhof 3 en de Wijngaard, Wilhelminalaan 3 Zutphen. Tijd: 10.00 uur Walburgiskerk, ds. G. de Fockert Tijd: 10.00 uur De Wijngaard, ds. S. Sluis Link protestantsegemeentezutphen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van schrijfster en SP politica Anja Meulenbelt over een van de moeilijkste conflicten van onze tijd: Israel en Palestina voor de Amsterdamse Studentenekklesia (in 2001) Link anjameulenbelt.sp hebt-uw-vijanden-lief

te politiek? Preek over Liefde in de Bergrede door Johannes Mes uit Venray (?) zpl, zd. Link gospel-over-nederland

Op GarageTV: Naar r 46, Urbanus 'bezingt' zijn belasting-inspecteur (3m07).
Link garagetv.be Urbanus_Belastingscontroleur

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed van Jezus voor zijn
'vijanden', hier de mensen die hem kruisigen uit Lucas (23:34.) NB In andere evangelies ontbreken deze woorden.

‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’

Op You Tube: Jesus Christ Superstar 'The Crucifixion' op 56sec Father forgive them ... (2m54)
Link youtube

VOLGENDE WEEK
27 februari 2011, 8e van Epifanie

Jesaja 49:13-18
Psalm 62
Mattheüs 6:(22)24-34

Concert tips
20feb2011 om 10.00 uur in 's-Gravenhage, Nieuwe Badkapel, Nwe Parklaan 90 BWV 144 "Nimm, was dein ist, und gehe hin" Gilles Michels en het Haags Barokgezelschap Link haagsbarokgezelschap
of
20feb2011 om 19.15 uur in Wassenaar, de Dorpskerk, Plein 3 BWV 144 "Nimm, was dein ist, und gehe hin" Gilles Michels en het Haags Barokgezelschap Link haagsbarokgezelschap

woensdag 9 februari 2011

13 februari 2011, 6e van de epifanie

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Op 13 februari viert de kerk: Heilige Ermenhildis van Kent, Catharina van Ricci, Herlindis van Aldeneik, (Zalige) Jordanus van Sachsen en Relindis van Aldenenis. Meer informatie op
Link dagelijksevangelie

Op You Tube:
omdat 13februari zijn verjaardag is 'Feel' (I just wanna feel love) Robbie Williams "I sit and talk to God, and He just laughs at my plans" (3m44). Link youtube
Ik kies voor Sint Valentijn vanwege 'morgen' Valentijnsdag. NB OP 14 februari zijn nog 6 andere heiligen te vieren. Link heiligen.net

Valentijn was een jonge Romein die werd gemarteld maar hij weigerde om zijn geloof op te geven. Hij stierf op 14feb269 nChr. De legende zegt dat Valentijn een de dag voor zijn executie een afscheidsbriefje achterliet voor de dochter van een medegevangene waarop hij verliefd was geworden. Hij ondertekende het briefje met 'Van jouw Valentijn'. De basis van een traditie.
Kunst tip: Foto op Flickr van C_pichler, beeld van St Valentinus, de beschermheilige van St. Valentin (stad) in (Neder)Oostenrijk. Link flickr

De Bach cantates voor deze en aanstaande zondag zijn of niet geschreven of niet bewaard gebleven en er zijn ook geen cantates bij de tekst van Mattheus. Wel een koraalcantate voor Maria Lichtmis dat op 2feb werd gevierd. "Mit Fried und Freud ich fahr dahin" (Koraalcantate BWV 125)

Op You Tube: Bach - Cantata 'Mit Fried und Freud ich fahr dahin' (BWV 125) deel 1 van 2 zonder beschrijving (14m22).
Link youtube

TEKSTEN
Veel voorschriften/regels deze week, dreigementen en beloften. In de psalm dank daarvoor; 'r16 Ik verheug mij in uw wetten' en het Nieuwe Testament Mattheus 5:17 Jezus die uitlegt dat hij niet is gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen (....) maar om ze tot vervulling te brengen. Wetten hebben soms -voor ons- een wat negatieve repressieve klank, joden daarentegen vieren de wetten van de thora, of Simchat Thora de feestdag van de vreugde der Wet (19-21okt 2011). Link beleven simchat tora vreugde der wet

Deuteronomium 30:15-20
Psalm 119:9-16
Mattheüs 5:17-26

DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament. Het bevat de wetten en regels nogmaals, letterlijk betekent deutero tweede en herhaalt de wetten uit Exodus zoals de tien geboden. Ook hier "houd u aan de geboden of ......"

Kunst tip: 'Voorlezen uit de Thora' olieverfschilderij van Simon Buchbinder uit 1963, nu in het CODA Museum, Apeldoorn. Link collectiegelderland

Deuteronomium 30:15-20
15 Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze
tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood.
16 Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God,
zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben,
door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden,
wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven
en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God,
u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen.
17 Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren,
als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden
en die te vereren,
18 dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan.
Uw verblijf aan de overkant van de Jordaan,
in het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van korte duur zijn.
19 Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op:
u staat voor de keuze tussen leven en dood,
tussen zegen en vloek. Kies voor het leven,
voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen,
20 door de HEER, uw God, lief te hebben,
hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven.
Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders
Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Deuteronomium 30

Liever luisteren?
Eva Pieterse uit Amsterdam op voorleesbijbel of downloadbijbel Deuteronomium is het 5e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen, Vijverwegkerk aan de Vijverweg 14, 2061 GX Bloemendaal Tijd 10.00 uur, ds Aart Mak Link bloemendaal-overveen
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt


Preek van Ds van Dalen voor de Grote Kerk in Varsseveld op 5sep2010 over Deut. 30:15-20 'Meelopen of navolgen'. Link dsvandalen

Op You Tube: de band Deuteronomium speelt 'Northern Praise', christian metal music. (5m24) Meer op www.deuteronomium.net Link youtube

PSALM
Psalm 119 is met maar liefst 176 verzen de langste psalm, en het grootste hoofdstuk in de Bijbel. Deze psalm 'onderwijst' de lezer over het thema, de wet(ten). Luther noemde de psalm ‘Het gouden ABC der christenen’ De Psalm is (weer) een achrostichon en volgt de 22 beginletters van de 8 strofen volgen het Hebreeuwse alfabet.

Kunst tip: een papier-maché bijbeldoosje (18,5 cm hoog) uit de collectie van Bernard van Noordwijk. Een met zilver of goud beslagen kerkboek was een duur bezit, daarom werd vaak een beschermhoes meegeleverd. Deze met een een minnekozend paartje in een parkachtig landschap. Link bijbelencultuur zoek psalm 199:6

PSALM 119:9-16

9 Hoe kan wie jong is zuiver leven?
Door zich te houden aan uw woord.
10 Met heel mijn hart heb ik u gezocht,
laat mij niet afdwalen van uw geboden.

11 Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen,
zo zal ik niet tegen u zondigen.
12 Geprezen bent u, HEER,
onderwijs mij in uw wetten.

13 Mijn lippen hebben uitgesproken
wat uw mond ons voorschreef.
14 Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde,
meer vreugde dan rijkdom en overvloed.

15 Uw regels wil ik overdenken,
het oog op uw paden gericht.
16 Ik verheug mij in uw wetten,
uw woord zal ik niet vergeten.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Psalm 119

Liever luisteren?
Tijs van den Brink, Presentator bij de EO op voorleesbijbel of downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Dominicanenklooster, Stadsdam 1, 6851 AH Huissen Tijd: 10.00 uur, voorganger niet genoemd. Link dominicanen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Ds van de Berg op 11okt2009 voor de GVK De Schaapskooi in Amersfoort over 'Geloofsgroei'. Link deschaapskooi

Op You Tube: Miranda de Vlieger Psalm 119 The Psalm Project (3m29) Psalmen uit de Geneefse traditie in een modern muzikaal jasje. Nu 2 CD's 2009 en 2010. Link youtube

MATTHEUS 5
Deze tekst heeft boeken reacties en interpretaties voortgebracht. Is Jezus nu een religieus vernieuwer of revolutionair of niet? Ja en Nee. Hij is kritisch op hen die 'alleen de woorden' van de Wet naleven en niet 'de geest' van de Wet en dus ook veel strenger en veeleisender. Bijv. r22- 23. NB De Sanhedrin in r22 is het joods gerechtshof.

Kennis tip: de uitdrukking ik snap er geen jota (niets) van, komt van Mattheus %:r18
Link onzetaal

Mattheus 5:17-26
17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te
schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen,
maar om ze tot vervulling te brengen.
18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan,
blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht,
totdat alles gebeurd zal zijn.
19 Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden
afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de
kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel.
Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het
koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.
20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan
die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker
het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.
21 Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd:
“Pleeg geen moord. Wie moordt,
zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.”
22 En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of
zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het
gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten
verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt,
zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan.
23 Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt
en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt,
24 laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die
ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.
25 Leg een geschil snel bij,
terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent,
anders levert hij je uit aan de rechter,
draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar
en word je gevangengezet.
26 Ik verzeker je: dan kom je niet vrij
voor je ook de laatste cent betaald hebt.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Psalmen 119

Liever luisteren?
Mirjam Bouwman, Presentator bij de EO op voorleesbijbel of downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Samaya - Werkhofgemeenschap Hollendewagenweg 20, Werkhoven. Tijd: 10.00 uur, voorganger ds. Arie Nico Verheul, Utrecht Lezingen: de Bergrede, 1 Corinthe:6-12 en Mattheus 5:17-37 Link werkhofgemeenschap

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Ds Meenderink voor de KerkvandeNazarener (regio Rijnmond) op 13dec2009. Diverse preken online Link weeswaakzaam

Op You Tube: The Christian and His Fellow-Man (part 1 of 5) Calvary Reformed Evangelical Church (CREC) in Manilla Philippines, Pastor Gilbert McAdam (14m57).
Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd (mattheus ?) . Deze keer een 'overgave' gebed naar de tien geboden van Ds Jaap van den Bos.

OVERGAVE
Dank u wel Heer voor uw boodschap van genade. Het raakt ons telkens weer en steeds meer dat u zo met ons om wilt gaan. Diep van binnen groeit het verlangen om in alle facetten van het leven met u te leven. Leer ons door uw Geest te leven vanuit de bevrijding. Vanuit het geschenk dat we aanvaard zijn. Leer ons los te laten dat we zelf ons leven moeten verdienen. Leer ons uw cadeau te aanvaarden. Graag willen we ons aan u overgeven.

[1] Help ons u op de eerste plaats te zetten; u te vertrouwen
boven alles.
[2] Help ons u helemaal in alles aan het woord te laten.
Help ons u niet te in te perken, maar u te eren in heel uw wezen.
[3] Help ons respectvol met uw naam en reputatie om te gaan.
En ook uw naam met ere te dragen in ons leven.
[4] Help ons te leven uit de rust die u geeft en gaat geven.
Leer ons los te laten dat wij door onze inspanningen de toekomst
open zouden zetten. Raak ons telkens zo met uw liefde, dat ons
hart helemaal opengaat naar u.
[5] Help ons gezagsstructuren te eerbiedigen en als we gezag
ontvangen hebben daar goed mee om te gaan.
[6] Help ons het leven van onze naaste,
zonder uitzondering, te bevorderen.
[7] Help ons trouw te zijn en de intimiteit veilig te bewaren.
[8] Help ons tevreden te zijn met wat u ons geeft.
[9] Help ons zuiver en betrouwbaar te spreken over onze naaste.
[10] Geef ons een hart dat steeds meer vervuld is met het geluk
dat u bent. Raak ons zo aan met uw liefde, dat we onze naaste vrijuit kunnen
liefhebben.

Hiermee vragen we heel veel aan u.
We doen dat in het besef dat wij zondige mensen zijn en u nodig hebben. We doen het ook in de overtuiging dat u ons echt lief hebt. Dat hebt u overduidelijk bewezen door uw zoon voor ons te laten sterven. Maar ook door hem op te wekken uit de dood.
Graag willen we, Heer, onder uw leiding leven. U bent ons leven.
Ga zo met ons mee. Amen.

Bron janboersma > liturgie > '10 geboden in de vorm van een gebed'. Met toelichting en een 'verootmoediging' gebed op de 10 geboden.VOLGENDE WEEK
20 februari 2011, 7e van Epifanie

Exodus 22:21-27
Psalm 71:17-24
Mattheüs 5:33-48

Concert tip
12feb2011 om 17.00 uur in Haarlem, Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24 met Mark Lippe en het Haarlems Bach Ensemble Bach Cantate 125 en 115 Link haarlemsbachensemble

dinsdag 1 februari 2011

6 februari 2011, 5ezondag van de Epifanie

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De epifanie telt door, de Katholieken vieren 6 februari de Heilige Dorothea een maagd en martelares die leefde in Caesarea in Cappadocië. Onder keizer Diocletianus stierf ze de marteldood in 311. De gulden (niet meer erkende) legende vertelt dat Dorothea op weg naar het schavot de naam van Jezus riep. Een jongeling, genaamd Theophilus, zei tot haar dat hij zich zou bekeren voor bloemen en vruchten uit de tuin van haar bruidegom. Daarop verscheen een engel en bracht een korf vol bloemen en vruchten. Theolphilus knielde neer en bekeerde zich tot het christendom. Keizer Diocletianus liet toen Theophilus samen met Dorothea onthoofden. Dorothea is Patrones van vrouwen in barensweeën, bloemen- en fruithandelaars, tuinlui, bruiden, bierbrouwers, stervenden en pas gehuwden. Zij is beschermheilige tegen valse beschuldigingen en armoede. Bron: beleven.org

Kunst tip: Beeld van de Heilige Dorothea uit 1470 van de Meester van Koudewater. Notenhout, ooit in kleur geverfd. Nu in het Rijksmuseum, Amsterdam. Dorothea is te herkennen aan
een bloemenmandje, vruchten en het zwaard waardoor zij stierf. Link Rijksmuseum

De Bach cantates voor deze en aanstaande zondag zijn of niet geschreven of niet bewaard gebleven en er zijn ook geen cantates bij Mattheus 5:13-16. Er is wel een cantate bij Mattheus
5:1-12, de Bergrede die we vorige week lazen. Daarom bij Koraal-cantate BWV 9 "Es ist das Heil uns kommen her".

Op You Tube: JS Bach Koraalcantate BWV 9 "Es ist das Heil uns kommen" voor sopraan en alt zonder uitvoerenden, datum & plaats (7m25). Link youtube

Op You Tube: JS Bach Cantate 9 Julie Avetta en Elizabeth Laughton begeleid op piano zpl. 24 juli 2010 (6m31) Link youtube

TEKSTEN
De teksten zijn vol contrasten, Jesaja is vol dreigende argumenten, de psalm vol beloften en in Mattheus wordt het weer positief samengevat....

Jesaja 43:9-12
Psalm 112
Matteüs 5:13-16

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Dit boek is denkt men geschreven door een navolger, de tweede of deutero Jesaja. Hij/zij trad op tijdens de Babylonische ballingschap jaar 586-539 voor Christus. Bron: NBV

Kunst tip: Jesaja door Michelangelo Buonarroti, 1509 in de Sixtijnse Kapel in het paleis van de paus in Vaticaanstad, Rome, Italie. Link backtoclassics michelangelo sistinechapelisaiah

JESAJA 43
9 Alle volken zullen zich verzamelen,
alle naties komen bijeen.
Wie van hun goden heeft aangekondigd
wat eertijds nog te gebeuren stond?
Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen,
opdat ieder die hen hoort zal zeggen: ‘Het is zo!’
10 Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –,
mijn dienaar, die ik uitgekozen heb
opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen,
en zouden inzien dat ik het ben.
Vóór mij is er geen god gevormd,
en na mij zal er geen zijn.
11 Ik, ík ben de HEER!
Buiten mij is er niemand die redt.
12 Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht,
jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde.
Jullie zijn mijn getuige – spreekt de HEER –,
dat ik werkelijk God ben
13 en dat ik blijf wat ik ben.
Niemand kan zich aan mijn macht onttrekken.
Wat mijn hand doet, wie maakt het ongedaan?

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net/biblija.cgi

Liever luisteren?
Henk Binnendijk, EO presentator op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23ste boek van het NT.

Liever live?
Kapel van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum, ’s-Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum. Voorganger ds. Albert A. van Daalen. Jesaja 43:9-12 en Matteüs 5:13-16. (teksten onder voorbehoud) Link vrijzinnighilversum Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. G.G. Hoekema voor de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer op 6april2008 over Jesaja 43:1-12 en Joh. 21:1-14 Link dgaalsmeer
Op You Tube: Isaiah 43 door Hillsong, een christelijke rock- en praiseband van een Pinkstergemeente in Australië (8m27). Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Psalm 112 is een acrostichon: de versregels beginnen steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Op online bijbel met de beginletters erbij: online-bijbel Psalmen 112

Kunst tip: In www.Bijbelencultuur.nl psalm 112:9 uit 820-835 door 'Verschillende Meesters een pentekening in handschrift Nu in de Universiteitsbibliotheek in Utrecht. Zoek psalm 112
Link bijbelencultuur

PSALM 112
1 Halleluja!
Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER
en met liefde voor zijn geboden.
2 Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land,
de oprechten worden gezegend.

3 Rijkdom en weelde bewonen zijn huis,
en zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
4 Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister,
genadig, liefdevol en rechtvaardig.

5 Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,
wie zijn zaken eerlijk behartigt.
6 De rechtvaardige komt nooit ten val,
men zal hem eeuwig gedenken.

7 Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen,
hij is standvastig en vertrouwt op de HEER.
8 Standvastig is zijn hart en zonder vrees.
Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.

9 Gul deelt hij uit aan de armen,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd,
hij zal stijgen in aanzien en eer.
10 Kwaadwilligen zien het met ergernis aan,
ze verbijten zich en verliezen de moed,
al hun plannen gaan op in rook.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
Rinse Postuma uit Ermelo op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
de Ark, Protestantse Gemeente, Jan van Ollefenstraat 9, 1065 GJ Amsterdam (Slotervaart).
Tijd 10:00 uur, voorganger dr. Piet Kooiman Dienst van Schrift en Tafel. Psalm 112 en Mattheüs 5,13-16 deark-slotervaart Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek of predikatie van ds Jan Pieter Paauwe, over Psalm 112:7 nr. 1947-7 van 'Getuigenis der Waarheid'. Link oudvaders

Op You Tube: 4Him Psalm 112 gospelsong, engels (4m59). Link youtube


MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. We lezen verder na de Bergrede, en ook hier lezen we een prachtige en bekende versregel r 13 jullie zijn het zout der aarde, r14 jullie zijn het licht in de wereld. Mattheus bevat veel uitspraken van Jezus, zeker in vergelijking met het evangelie van Marcus.

Kunst tip:
Foto van een lichtgevend lamp als zoutvaatje bij een preek over Mattheus 5:13-16 zonder naam van de bedenker/kunstenaar/fotograaf. Link zachkvet.wordpress.com

Mattheus 5:13-16
13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak
verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient
nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een
berg ligt, kan niet verborgen blijven.
15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een
korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard,
zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.
16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie
goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net/biblija.cgi

Liever luisteren?
Mirjam Bouwman, presentator EO op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Haren (Noordlaren, Glimmen, Onnen) Op zes locaties om 10.00 uur en in Beatrixoord om 10.15 uur. Jesaja 43:9-12 en Matteüs 5:13-16. Link pkn-haren Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Pastor Zach in het engels over Mattheus 5:13-16 25jan 2011 Link zachkvet.wordpress.com

Op You Tube: naar r13, The Rolling Stones hun nummer Salt of the Earth' over werkende mensen met tekst (4m48) . Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gedicht naar Mattheus 6:13 'Jullie zijn het zout der aarde' van egbert jan van der scheer.

Heer, laat ons zijn,
dat briesje in de morgen ,
waarin de wereld ontwaakt,
ontneemt de dagelijkse zorgen,
dat de mens gelukkig maakt.
Heer, laat ons zijn.

Heer, laat ons zijn,
die kleine zonnestraal,
die de nacht verdrijft,
een vreugd voor allemaal,
die in Uw gunst verblijft.
Heer, laat ons zijn.

Heer, laat ons zijn.
Een brede gulle lach,
in de wereld een verblijden,
wat Uw Liefde brengen mag
en het verdriet doet mijden.
Heer, laat ons zijn.

Heer, laat ons zijn,
stofjes voor Uw Aangezicht,
nietig, en klein,
door Uw Grootheid belicht,
als sterretjes, zo rein.
Heer, laat ons zijn.

Heer, laat ons zijn,
het zout der aarde,
dat U de vreugde schenkt,
in kleine stukjes waarde,
die U gedenkt.
Heer, laat ons zijn.

Heer, laat ons zijn,
het groen van het gras,
de bloemen in de weide,
zoals in ‘t paradijs eens was,
waar alles zich in U verblijde.
Heer, laat ons zijn.

Heer, laat ons zijn,
die bloemen in Uw Huis,
die voor U bloeien,
rood,‘t bloed van ‘t kruis,
door Uw wijsheid groeien.
Heer, laat ons zijn.

Heer laat ons zijn,
dat kleine stukje leven,
dat heel Uw Macht erkent,
en U de lof wil geven,
in Uw Almacht bekend.
Heer, laat ons zijn.

Heer, laat ons zijn,
die kleine mens,
die U genade biedt,
die handelt naar Uw wens,
die Gij met blijdschap ziet.
Heer, laat ons zijn.

Heer, laat ons zijn,
het water uit Uw bron,
bevloeiend, allerwegen,
waardoor ‘t leven begon,
de aarde ten zegen.
Heer, laat ons zijn.

Heer, laat ons zijn,
het brandend vuur,
van heilige overtuiging,
dat in ons laatste uur,
Uw Heil ons vooruit ging.
Heer, laat ons zijn.

O Heer, laat ons - eens - zijn,
in Uw Rijk, Uw trouwe onderdanen
U dienend, in eeuwigheid,
waar eeuwig drogen onze tranen,
in vrede en dankbaarheid.
O Heer, laat ons - ééns - zijn !
Amen.

Link onlinegedichten heer-laat-ons-zijn

VOLGENDE WEEK
13 februari 2011, 6e van de epifanie

Deuteronomium 30:15-20
Psalm 119:9-16
Matteüs 5:17-26

TV tip
13feb2011 van 12:00 tot 13:45 op Brava NL 'Bachfest Leipzig 2004. Bach's woonplaats. Werken van JS en PE Bach Met o.a. Oratorium auf Himmelfahrts en het Auferstehung und Himmelfahrt.