maandag 26 september 2011

2 oktober 2011


Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
2 oktober is de 3e zondag van de herfst en de 15e zondag na Trinitatis. Het is de door de Verenigde Naties uitgeroepen dag van Geweldloosheid. Dit ter ere van de geboortedag van Mahatma (Sanskriet voor grote ziel) Ghandi in 1869. Ghandi leidde de Indiers in hun geweldloze onafhankelijkheidsstrijd van de Engelsen en werkte aan verzoening tussen Hindoes en Moslims. Meer over Ghandi op wikipedia Mahatma Gandhi Mooie citaten (in het engels) van Ghandi op thinkexist quotes mahatma gandhi. Zoals deze: “I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ.

In een aantal Protestantse kerken is het de jaarlijkse Israëlzondag, het thema "Tijd voor Vrede". Dit jaar aandacht voor de leefomstandigheden van (onder meer de Christelijke) Palestijnen in Israël en omgeving. Met de collecte voor Kerk & Israël worden studiereizen van kerkelijk kader en theologiestudenten uit de Protestantse Kerk naar Israël mede mogelijk gemaakt. Kerk & Israël ondersteunt ook de internationale Christelijke nederzetting Nes Ammin, voor de dialoog tussen Joodse en Arabische mensen. Nes Ammin is zo een plaats waar men werkt aan vrede. Blog tip: Suzanne beschrijft haar jaar in Nes Ammin (2009-2010) op dit blog Link suuzierid.

De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Was betrübst du dich, mein Herz” (BWV 138), 'Was Gott tut, das ist wohlgetan' (Koraalcantate BWV 99) en 'Jauchzet Gott in allen Landen' (BWV 51). Nb De cantates horen bij Mattheüs: 24-24 de Bergrede. 

Op You Tube: J.S. Bach Cantate (BWV 51) "Jauchzet Gott in allen Landen", de aria door Luca Popp, sopraan (1939-1993), Carole Dawn-Reinhart, trompet en het Amsterdams Kamerorkest gedirigeerd door Marinus Voorberg. Opname in 1980 (17m52). Link youtube
Cantatebesprekingen door Eduard van den Hengel: eduardvh
Of door Dick Wursten met vertaling van de tekst: dick.wursten.

Of kijk op dit blog op 12sept2010 naar J. S. Bach - Cantata "Was Gott tut, das ist wohlgetan" (BWV 99) door het Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman. Het is een cantata voor elke gelegenheid, de tekst is gebaseerd op zes hymne verzen van Samuel Rodigast, 1674. (7min, 1van3).

Concert tip:
zo2okt11 om 19.30 uur in de Geertekerk, Geertebolwerk 10, Utrecht (op loopafstand van CS) JS Bach Cantate 51 “Jauchzet Gott in allen Landen” NB Elke 1e zondag van de maand wordt hier een Bachcantate uitgevoerd. Gratis met collecte na afloop. Het publiek wordt uitgenodigd het slotkoraal mee te zingen. Voor het begin van dienst wordt het slotkoraal met het publiek dan ook vierstemmig ingestudeerd. Daarna volgt een inleiding over tekst en muziek, waarna de cantate wordt uitgevoerd. Link bachcantates-utrecht.


TEKSTEN
In Jesaja als 'Juda ter verantwoording wordt geroepen' een lied met een vergelijking van Juda met zure slechte (druiven)oogst vanwege de heersende wetteloosheid. In de psalm van Asaf weer de wijnstok als voorbeeld en de wijngaard onbeschermd voor belagers. In het vervolg van Fillipenzen een blijere en een dreigender boodschap van Paulus. In Mattheus ook de wijngaard als voorbeeld en de pachters als mishandelaars en zelfs moordenaars van de dienaren en de zoon van de eigenaar...... 

Jesaja 5:1-7
Psalm 80:9-20
(Filippenzen 2:14-18)
Matteüs 21:33-43
Tussentijds 210


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de grote profeten en trad op tussen 750 en 700 voor Christus. Zijn boekrollen beslaan echter een periode van 300 jaar en ook profeties van de 2e deutero Jesaja (40-55) en in het derde deel (56-66) profeties van verschillende herkomst.

De boekrol van vandaag hoort bij de rollen 2-5 (van de 1e echte Jesaja) 'Juda en Jeruzalem ter verantwoording geroepen'. Het is een vergelijking in de vorm van een lied, 'het lied van de wijngaard'. Israel is de wijngaard, Juda de aanplant die 'stinkbessen' voortbrengt (r2). De oogst is de verbeelding van slechtheid en het geschrei (van de mensen) in plaats van gerechtigheid.

Het stukje wordt ook beschouwd als een van de 14 liederen uit de Bijbel opgenomen in het boek 'Oden'. Het boek is vermoedelijk samengesteld voor liturgisch gebruik en wordt in de Oosters-orthodoxe Kerk in bijbeluitgaven opgenomen. Bron wikipedia Oden

Kunst tip: De profeet Jesaja door Rafaël Raffaello di Giovanni Santi, ook wel Raffaello Sanzio (1483 – 1520) fresco gemaakt rond 1511-1512 voor de Sant'Agostino, Rome, Italie. Link statenvertaling

Kunst tip: Uit de Bijbel van Robert I van Anjou, ook de Napelse Bijbel ( begin 14e eeuw, verlucht door Christophorus Orimina). Folio 174 toont proloog en begin van het boek Jessaia. De kleine initiaalletter N (Nemo cum prophetas...) toont de profeet Jessaia met nimbus en banderol. De initiaalletter V (Visio Ysaie filii Amos) toont de profeet Jessaia met nimbus die Juda en Jerusalem vermaant. Over de bijbel: bijbelvananjou Boekviewer pictura boek.

JESAJA 5:1-7
1 Laat ik toch zingen van mijn geliefde,
het lied van mijn liefste, over zijn wijngaard!
een wijngaard had mijn geliefde,
op een helling heel vruchtbaar.
2 Hij woelde hem om, ontsteende hem,
beplantte hem met edelwingerd,
bouwde een toren op zijn plek
en ook een perskuip hakte hij erin uit;
hij mocht hopen dat hij druiven voortbracht
maar hij bracht stinkbessen voort!
3 Welnu, ingezetene van Jeruzalem en manvolk van Juda
spreekt toch recht tussen mij en mijn wijngaard!
4 Wat nog te doen aan mijn wijngaard
dat ik niet aan hem heb gedaan?
waarom mocht ik hopen dat hij druiven voortbracht
en bracht hij stinkbessen voort?
5 Welnu, laat ik u toch doen weten
wat ik ga doen aan mijn wijngaard:
zijn doornhaag weghalen,
dat hij wordt om kaal te plukken,
bressen slaan in zijn muur,
dat hij iets wordt om te vertrappen.
6 Ik maak een wildernis van hem:
hij wordt niet gesnoeid en niet behakt,
oprukken zal doorn en distel;
en over de wolken zal ik gebieden
geen regen over hem te regenen.
7 Want de wijngaard van de Ene, de Omschaarde,
is het huis Israël en het manvolk van Juda
is de planting waarin hij zich verlustigde;
hij mocht hopen op recht en zie, het werd slecht,
op gerechtigheid, en zie geschrei!
In de naardensebijbel vertaling Zoek Jesaja
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling Jesaja 5

Liever luisteren?
(Mijn leuke oud collega) Peet Valstar op voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst. Of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Kerk in Nederland Haren (6 locaties, 8 vieringen). In de Kerkboerderij, Oude Middelhorst 24, Haren Tijd: 10.00, voorganger ds. HA Oosterdijk m.m.v. De Cantorij Haren. Lezingen Jesaja en Mattheus. Link pkn-haren Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Studie 87 van Werner Stauber voor (nog niet) Messiaanse joden over de 'Ware wijnrank met allerlei verwijzingen naar bijbelteksten oa [Jesaja] 5:1-7. Link messiaanshetlevendwater

Op You Tube: In het engels, de tekst van Jesaja 5:1-7 gelezen door Dan Maynes. Met de tekst in beeld en een korte toelichting (met een wat griezelige xenofobe twist) (2m56). Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Nieuwe Testament en bevat 150 liederen en gedichten. In deze psalm een vergelijking: U nam een wijnstok uit Egypte en plantte hem in hier. Maar nu wordt -net als in Jesaja 5:1-7- de wijngaard belaagd omdat de omheining is neergehaald, voorbijgangers plukken haar leeg, de wilde zwijnen de wijngaard vertrappen en al wat zich roert in het veld haar kaalvreten.

Bij deze psalm staat zoals slechts bij enkele andere psalmen 'op de wijs van'. Deze psalm is net als psalm 69 en 60? op de wijs van 'de Lelies zijn er getuige van'. Helaas is de wijs niet overgeleverd door de geschiedenis en weten we niet hoe het zou moeten klinken.

Kennis tip: Alles over 'koshere' wijn, wanneer is wijn kosher, de bereiding, het verbouwen en zelfs de bemesting van de druiven etc. in Wikipedia: Koosjere_wijn
PSALM 80:9-20
9 Een wijnstok hebt ge gerooid uit Egypte,
volkeren verjaagd om haar hier te planten.
10 Gij bereidde voor haar aanschijn de weg,
haar wortel schoot wortel en vervulde een land!
11 Haar schaduw bedekte bergen,
haar ranken de ceders van God;
12 zij zond tot aan de Zee toe haar takken,
haar telgen naar de Rivier.
13 Waarom hebt ge haar ommuringen doorbroken,
plukten haar leeg al wie voorbijtrokken over de weg!
14 Nu knaagt aan haar het zwijn uit het woud,
weidt haar kaal wat zich roert in het veld.
15 O God der heirscharen, keer toch terug,
schouw neer uit de hemel en zie het aan,
geef uw zorg aan deze wijnstok,
16 de stek die uw rechterhand heeft geplant,
om de zoon die gij sterkte als de uwe!
17 Zij is in het vuur als vuilnis verbrand,
mogen zij door uw scheldend aanschijn vergaan!
18 Blijve uw hand op een man aan uw rechterhand,
op de mensenzoon die gij sterkte als de uwe.
19 Dan zullen wij niet van u wijken,
doe ons leven, uw naam roepen wij aan!
20 ENE, God der heirscharen, breng ons de keer,
in het licht van uw aanschijn worden wij bevrijd!

In de naardensebijbel vertaling Zoek psalm 80
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling Psalmen 80

Liever luisteren?
Henny Bruinsma op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Kerk Brugge, Belgie, Keersstraat 1 Brugge Tijd: 10uur, voorganger J.C. De Beun. 1e Lezing: Mattheus 21:33-43 en 2e Lezing: Psalm 80:9-20. Link protestantsekerkbrugge Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt'

Preek van Niels de Jong voor de Samaritaan Rotterdam (?) zd. 'Waar bid je om' Link uitonverwachtehoek

Op You Tube: In het Hebreeuw Psalm 80 Shepherd of Believers (NBV Israel) door het David ensemble zd of plaats. (2m51) Link youtube


FILLIPENZEN
Fillipenzen is het 11e boek van het Nieuwe Testament. Het zijn brieven van Paulus aan de gemeente in Fillipi. We lezen verder na vorige week, eerst heel direct r14 'Doe wat u moet doen zonder gemopper', maar nu met een prachtig beeld 'schitter als sterren''
Kunst tip: De Pleiaden of het Zevengesternte, prachtige foto's van de Hubbler met een toelichting op de verwijzingen in de Bijbel op Wikipedia. Link wikipedia Zevengesternte

FILLIPENZEN 2:14-18
14 Doet alles zonder morren en tegenspreken,
15 opdat ge onberispelijk en onbesmet wordt,
onbevlekte kinderen van God
te midden van een ontaard en verkeerd geslacht,
onder wie gij straalt als lichtsterren in de wereld,
16 doordat ge een woord van leven vasthoudt,
tot roem voor mij tegen de dag van Christus,
dat ik niet voor niets heb gelopen
en niet voor niets gezwoegd.
17 Maar ook als ik geplengd word
bij de offerande en eredienst van uw geloof,
dan ben ik verheugd
en ben ik mede-verheugd met u allen;
18 weest ook gíj daarover verheugd
en mede-verheugd met mij.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Fillipenzen 2
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling Filippenzen 2:14-18

Liever luisteren?
Ina Buist IKON op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Fillipenzen is het 11e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Utrecht, Pnielkerk Lessinglaan 33, Utrecht om 10uur (doopdienst) voorganger Ds P van Winden en in de Triumfatorkerk, Marco Pololaan 185, Utrecht om 9.45uur. Voorganger ds. H.G. Dijk uit Acquoy . Nb de teksten staat vermeld als oecumenisch bijbelleesrooster niet bij de diensten. Link pktk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds R. van Kooten op 3sept2006. Link prekensite of downloadpreken

Op You Tube: Doug Whitley als Paulus door 'Preachers of the past' Phillipans 2 (9m) Link youtube


MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het bevat de verhalen over het leven van Jezus en in dit deel zijn 'lessen' hier in de vorm van een parabel, een vergelijking. De dienaren van de eigenaar worden alsmaar mishandeld en zelfs gedood door de slechte pachters. Zelfs zijn zoon. Het slot is voor mij wat raadselachtig.
Kunst tip: In de 'Speculum Humanae Salvationis' de Gelijkenis van de wijnbouwers: de dienaren smijten de zoon van de heer uit de wijngaard en doden hem. 'De Spiegel der Menselijke behoudenisse (behoud, redding)' was een Middeleeuwse theologische bestseller. Met -naast elkaar- Oud en Nieuw Testamentische afbeeldingen bovenaan de teksten. Dit is een Duits exemplaar van 1400-1500. Nu in de collectie van het Meermano Westreenianum, Koninklijke Bibliotheek Den Haag cat nr. 10 C 23. Link collecties.meermanno

MATTHEUS 21:33-42
33 Hoort een andere gelijkenis!
Een mens, bezitter van huis-en-goed, 'plant een wijngaard aan,
zet een omheining eromheen, graaft erin een perskuil uit
en bouwt een toren erbij' (Jesaja: 5:1-2).
Hij geeft hem uit aan landarbeiders en gaat op reis.
34 Wanneer de tijd van de vruchtenpluk
nadert, zendt hij zijn dienaren uit
naar de landarbeiders
om de vruchten in ontvangst te nemen.
35 Maar de landarbeiders nemen zijn dienaars vast
en geven de ene slaag, slaan de andere dood
en gooien een derde dood met stenen!
36 Weer zendt hij dienaars uit, andere,
een groter aantal dan eerst, en met hen doen ze evenzo.
37 Als laatste zendt hij tot hen zijn zoon,
zeggend: mijn zóón zullen ze ontzien!
38 Maar als de landarbeiders de zoon zien
zeggen ze onder elkaar: dit is de erfgenaam!
kom op, laten we hem doden,
dan hebben wij zijn erfgoed!
39 Ze nemen hem vast, werpen hem de wijngaard uit
en brengen hem ter dood.
40 Wanneer dan de heer van de wijngaard komt,
wát zal hij met zulke landarbeiders doen?
41 Ze zeggen tot hem: deze kwaadstichters
zal hij een kwaad einde bezorgen,
en de wijngaard zal hij uitgeven
aan ándere landarbeiders
die hem vruchten zullen afgeven
telkens als het er de tijd voor is!
42 Jezus zegt tot hen: hebt ge nooit gelezen in de Schriften
'de steen die de bouwvakkers afkeurden,
die is geworden tot de hoeksteen, het hóófd; (Psalm 118:22-23)
van de Heer uit is dit geschied, voor onze ogen!
wonderbaar is het!'
In de Naardensebijbel vertaling Zoek Matheus 21
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling Matteus 21:33-42

Liever luisteren?
Els Wouters uit Tilburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Rooms Katholieke kerk HH Martelaren van Gorcum De Lier Kerklaan 8, de Lier. Op zat1okt11 om 19uur Woord- en communieviering met voorgangers (leden van) het Amosgilde en zon2okt11 10uur Gezins/woord- en communieviering met voorgangers (leden van) het Amosgilde Link rkkerkdelier Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Hans Burger voor de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk in Franeker 'de Voorhof'. Titel: het kruis: wonder van Gods liefde Link devoorhof

Op You Tube: In het engels de parabel van de slechte pachters uit de film the Gospel of Matthew. Hier toegelicht door Emma Brown. Deel 24 in een serie van 35 parabels met toelichting (5m20). Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed van broeder Marc van een fraterniteit, een broedergemeenschap, in Belgie.

'Gebed tot de Meester van de Oogst'

Heer, met groot vertrouwen vragen wij :
zegen de grote oogstvelden van de Kerk
en de kleine akker van onze fraterniteit.
Zend ons de nodige broeders en zusters
om te kunnen bouwen
aan dit huis, uw gemeenschap
Als het uw wil is,
maak dan van deze kleine fraterniteit
een universele familie van blije broeders en zusters,
vervuld van de Geest,
gedragen door gebed
en gevormd in geloof,
die als antwoord aan de noden van onze tijd
en van onze Kerk,
voor altijd gelukkig samen leven
en verbonden blijven,
Jezus verkondigen en van Hem getuigen
in eenheid en gebed
en door het nederige werk van onze handen.

Broeder Marc

VOLGENDE WEEK
9 oktober 2011, 4e van de herfst en de 16e na Trinitatis
Jesaja 25:1-9
Psalm 23
(Filippenzen 3:17-21)
Matteüs 22:1-14
Gezang 27

dinsdag 20 september 2011

25 september 2011


Welkom
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
25 september is de 2e zondag van de herfst en de 14e na Trinitatis (Drievuldigheid: Vader, de Zoon en de Heilige Geest). Het is geen bijzondere zondag, behalve in Hervormd Renkum, Kerkstraat 7 daar is de startzondagdienst om 10uur, een welkomstdienst voor iedereen met spelletjes en lunch. Link hervormdrenkum

In een aantal kerken wordt de Vredesweek afgesloten (met een collecte) voor ”Elk mens een veilig bestaan” en IKV Pax Christie.

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe" (BWV 25), "Jesu, der du meine Seele” (Koraalcantate BWV 78) en "Wer Dank opfert, der preiset mich" (BWV 17). Deze cantates horen bij Lucas 17:11-19; de genezing van tien melaatsen. 
 
Op You Tube: “Jesu, der du meine Seele“ BWV 78, duet van Teresa Stich-Randall en D. Hermann Koor en orkest the Bach Guild dirigent Felix Prohaska, Wenen 1954 (uitstekende geluidskwaliteit) Anthology CD's Vanguard Classics (5m01). Link youtube

Of kijk op dit blog op 5sept2010 naar Cantata "Es ist nichts Gesundes" (BWV 25) - 1. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe (1/6) Amsterdam Baroque Orchestra, dirigent Ton Koopman. (5m07)

Concert tip:
Zo25sept2011, om 14.15 en 20.00 uur Quirine Viersen speelt cello suites (II, VI en VI 's avonds I, IV en V) van JSBach in de kerk van Scheemda, Kerklaan. Link www.groningerkerken.nl of quirineviersen

TEKSTEN
Het thema deze keer is berouw, vergeving en bescheidenheid. Ezechiel profeteert het, in de psalm wordt er letterlijk om gevraagd. In Fillipenzen benadrukt Paulus eensgezindheid en bescheidenheid en in Mattheus vertelt Jezus de schriftgeleerden dat tollenaars en hoeren de hemel eerder binnen zullen gaan dan zij. De schriftgeleerden geloofden namelijk niet in Johannes de Doper als profeet en twijfelen nu aan Jezus (bevoegdheid).
Ezechiel 18:1-4 en 25-32
Psalm 25:1-10
Fillipenzen 2:1-13
Mattheus 21:23-3225
Gezang 151


EZECHIEL
Ezechiel is het 26ste boek van het Oude Testament. We lazen op 4sept2011 Ezechiel 33, deze keer de boekrol die in de Groot Nieuws Bijbel (GNB) 'Ieder mens is aansprakelijk voor wat hij zelf doet' meekrijgt.
 
Ezechiel is een profeet met aparte visioenen en profeties (zie dit blog 10april2011 die profeteerde tijdens de eerste helft van de Babylonische Ballingschap (586-445 v Chr). Ezechiel werd met de koning en vele anderen gedeporteerd na de val van Jeruzalem. Ezechiel was voor de val van Jeruzalem een waarschuwer en na de val tijdens de Babylonische ballingschap een trooster en bemoediger. Hij benadrukt dat hij door God geleid werd, maar ook persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen. Ook duidelijk in dit gedeelte, nog voor de val. (GNB 'Ezechiel waarschuwt Juda: het einde nadert').

Dit deel begint met een Israelitisch spreekwoord dat God verwerpt: 'mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden' en worden niet gestraft voor de (mis)daden van hun voorouders. Maar ook na misstappen kan men berouw tonen en zich bekeren (en niet sterven). Dat is rechtvaardigheid: de Heer straft en beloont alleen maar het gedrag van de mensen en niet zo maar of willekeurig. Nb de regels die -jammer genoeg- worden overgeslagen geven heel concrete voorbeelden.

Kunst tip: De profeet Ezechiel in de iconostasis (heilige galerij annex poort in de kerk) in het Kizhi klooster, Rusland. Eerste kwart van de 18e eeuw. Link wikipedia Ezechiel
of
Kunst tip: Druiven van de Karmel (berg) in Israel van www.agf.nl en www.freshplaza.com Link freshplaza

EZECHIEL 18:1-4 25-32
1 Dan geschiedt het woord van de Ene aan mij en zegt:
2 wat is dat met u dat ge op Israëls rode grond
dit spreekwoord als spreuk hebt en zegt
'vaders eten zure druiven
en de tanden van de zonen worden stomp'?
3 zowaar ik leef, is de tijding van mijn Heer, de Ene:
als er bij u ooit nog iemand is
die deze spreuk als spreekwoord gebruikt in Israël!
4 zie, alle levende zielen zijn van mij,
zowel de ziel van de vader als de ziel van de zoon
zijn van mij;
de ziel die zondigt, alleen díe vindt de dood!
25 ge hebt gezegd:
de weg van de Heer is niet vast te stellen!
hoort toch, huis Israëls,
is mijn weg niet vast te stellen?,
zijn het niet jullie wegen die niet vaststaan?
26 wanneer een rechtvaardige zich afkeert
van zijn gerechtigheid en onheil doen zal,
zal hij daarom sterven
door zijn onheil dat hij heeft gedaan
zal hij sterven!


27 en wanneer een boosdoener zich afkeert
van zijn boze daden die hij heeft gedaan
en recht en gerechtigheid doet,
dan houdt hij zijn ziel in leven;
28 hij komt tot inzicht en keert zich af
van al zijn misstappen die hij heeft begaan,
leven, ja leven zal hij, en niet sterven!
29 die van het huis Israëls hebben gezegd:
de weg van de Heer is niet vast te stellen!
zijn mijn wegen niet vast te stellen, huis van Israël?
zijn het niet jullie wegen die niet vaststaan?,
30 daarom zal ik jullie ieder naar zijn wegen
berechten, huis van Israël,
is de tijding van mijn Heer, de Ene;
keert om en bekeert U van al uw misstappen,
dan zal geen ongerechtigheid u tot struikelblok worden
31 werpt van u af al uw misstappe
waarmee ge u tegen mij hebt misgaan
en maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest
waarom zoudt ge sterven, huis van Israël?
32 want ik heb geen behagen in de dood van de dode,
is de tijding van mijn Heer, de Ene:
bekeert u en leeft!
In de naardensebijbel vertaling zoek Ezechiel 18
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling Ezechiel 18


Liever luisteren?
Frits van der Meij op voorleesbijbelEzechiël is mijn favoriete bijbelboek; er is geen bijbelschrijver die zo woest en zo teder tegelijk kan zijn”. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst. Of ga naar downloadbijbel Ezechiel is het 26ste boek van het OT.

Liever live?
Rooms KatholiekeParochie Drachten, Piers Panderstraat 1 Drachten
Tijd 10.15 uur, pastor B. van der Wal. Ezechiël 18: 25 – 28 en Matteüs 21: 28 – 31: Ten halve gekeerd. Zoals Ezechiël in de ballingschap opriep tot verinnerlijking, morele weerbaarheid en ethische vernieuwing, zo deed Jezus het in zijn tijd. Onder meer in de parabel van de twee zonen. Schijnheilig spreken (‘ja’ zeggen maar niet doen) wijst Hij af: op daden komt het aan. En bekering is te allen tijde mogelijk. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Link rkparochiedrachten Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds J de Kok voor de Kruiskerk Diever op 6maart2011 over 'verantwoordelijkheid nemen'. Link kruiskerkdiever

Op You Tube: “best scene' Samuel L. Jackson citeert Ezekiel 25:10 in de film Pulp Fiction uit 1994. Quinton Tarantino regisseerde oa met John Travolta en Uma Thurman (say) 'something'. (52sec) 100.000 views. Link youtub Best scenes compilatie: (3m05 youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Nieuwe Testament en bevat 150 liederen en gedichten. De psalm begint met wijs mij de juiste weg Heer. Weer het 'spot' argument in r2. Ook r7 Let niet op mijn zonden, op de fouten uit mijn jeugd. 
 
Kunst tip: Foto op examiner.com een site van 'methodist explorer' James Michael Smith (hoort eigenlijk bij de Jesaja tekst erboven). Zonder bron Link examiner

PSALM 25 
van David. Ad te, Domine, levavi.
1 Aan u, o Ene, geef ik mijn zaligheid en ziel!
2 Bij u, mijn God, wist ik mij veilig:
maak mij niet beschaamd,
laten mijn vijanden niet over mij lachen!
3 Dat ook al wie hopen op u niet worden beschaamd,
beschaamd worden die achteloos
ontrouw zijn.
4 En Ene, maak mij bekend met uw wegen,
uw paden, wil mij die leren!
5 Voer mij voort in trouw aan u en leer mij,
want gij zijt de God van mijn bevrijding,
op u ben ik blijven hopen heel de dag!
6 Gedenk, Ene, uw ontferming en uw vriendschap,
want die zijn er van eeuwig!
7 Houd niet in gedachten de zonden van mijn jeugd
en wat ik overtrad, gij, gedenk mij naar uw vriendschap,
Ene, omwílle van uw goedheid!
8 In-goed en rechtuit is de Ene, daarom onderwijst hij
zondaars op de weg.
9 Ja, voert gebukten langs de weg van zijn recht,
leert armen waar zijn wég is.
10 Komen wil de Ene langs de paden
van vriendschap en trouw
voor wie zijn verbond en zijn overeenkomsten houden.
In de naardensebijbel vertaling zoek psalm 25
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling Psalmen 25

Liever luisteren?
Marleen van Veelen-van Voorden op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Doopsgezinde Gemeente Krommenie Noorderhoofdstraat 46, Krommenie Tijd: niet vermeld. Voorganger, Zuster Truus de Boer, lezingen: Ezechiël 18: 1-4 en 25-32, Psalm 25:1-10, (Pillippenzen 2:1-13) en Mattheus 21: 23-32. Link dgkrommenie.doopsgezind Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt'

Preek van JV Theofilus, de Christelijke Jeugdvereniging in Schiedam, verbonden aan de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK). zd. Bijbeltoelichting staan onder Media en inleidingen. Link theofilus

Op You Tube: Alessandro Scarlati (1660-1725) 'Ad Te Domine levavi animam meam' door Ensemble Vocale Phoné uit Vicenza gedirigeerd door Luigi Ceola (3m27). Link youtube
of
Op You Tube: 3 cantors van het seminarie de Tiltenberg in Haarlem zingen voor de 1e Adsventszondag Gregoriaans 'Ad te Domine levavi' (3m08). (stond ook op dit blog op 28nov2010, 1e van de Advent). Link youtube De tekst: Wikipedia Levavi


FILLIPENZEN 2
Fillipenzen is het 11e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus in gevangenschap aan de gemeente in Fillipi (Macedonie) de eerste gemeente op het Europese vasteland.
Paulus benadrukt het belang van het streven naar liefde voor eenheid en eensgezindheid dat het tegenovergestelde is van ijdelheid en eigenbelang. De bescheidenheid van Jezus die stierf uit gehoorzaamheid wordt beschreven in r11 samengevat als 'Jezus Christus is Heer tot glorie van God de Vader'.

Kunst tip: Naar r8, Lucas Cranach de Oudere (1472 - 1553) De kruisiging, Calvary berg 1538 nu in het Germanische Nationalmuseum Nuremberg Duitsland. Link Jezus_Kruisiging

FILLIPENZEN 2:1-13
1 Als er dan in eenheid met Christus
zomaar een oproep mogelijk is,
of zomaar bemoediging uit liefde,
of zomaar gemeenschap van geest,
of zomaar bewogenheid, en erbarmen,
2 vervult dan mijn vreugde doordat ge op hetzelfde zint,
dezelfde liefde vasthoudt, één van ziel op het ene zint,
3 in niets twistzucht volgend of ijdele eer,
maar in de nederigheid
onder elkaar anderen beschouwend als uzelf overtreffend,
4 ieder van u niet de eigen belangen behartigend
maar ieder van u ook die van anderen!
5 Laat die gezindheid in u zijn
die ook in Christus Jezus was,
6 die bestaande in de gestalte van God
het niet als geroofd goed heeft beschouwd
gelijk te zijn aan God,
7 maar zichzelf heeft ontledigd
door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen,
gelijk geworden aan mensen
en in houding een mens gebleken;
8 hij heeft zichzelf vernederd,
gehoorzaam geworden tot in de dood, de dood aan een kruis.
9 Daarom heeft God hem verhoogd
en hem genadig de naam verleend
die is boven alle naam,
10 opdat in de naam van Jezus alle knie zich zal buigen
van hemelingen, aardbewoners en onderaardsen,
11 en alle tong zal belijden:
Jezus Christus is Heer!, tot glorie van God de Vader.
12 Zo, geliefden van mij,
zoals gij altijd hebt gehoorzaamd,
werkt zo, niet alleen in mijn aanwezigheid,
maar nu des te meer in mijn afwezigheid,
met vreze en beven aan uw redding.
13 Want het is God die in u en het willen bewerkt
en het werken voor het welbehagen.
In de Naardensebijbel vertaling zoek Fillipenzen 2
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling Filippenzen 2

Liever luisteren?
Ina Buist, IKON op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst. Of ga naar downloadbijbel Fillipenzen is het 11e boek van het NT.

Liever live?
Pastorale eenheid Vierlingsbeek Maashees parochie 'Maria, Moeder van de kerk' H.Laurentius, Spoorstraat 3a, Vierlingsbeek op Zondag 9uur en in de St.Antonius Abt, Mgr, Geurtstraat 31, Maashees op Zaterdag 19uur. Lezingen: Wanneer een mens zijn schuld bekent, blijft God niet boos, maar geeft Hij liefde. 1e lezing: Ezechiël 18:25-28 , 2e lezing: Filippenzen 2:1-11 en Mattheus 21:28-32 Link parochiemaashees
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek op ontmoeting.be een evangelische kerken site met preken en achtergrondinformatie site over de bijbel. Link ontmoeting

Op You Tube: Opwekkingslied 673 'Heer van de Hemelse Machten' oa naar Fillipenzen 2:5-11 met de tekst van het lied op CD31 door Judith Koedoot et al (6m). Link youtube


MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. In dit stukje spreekt/onderwijst Jezus in de tempel en praat er met de schriftgeleerden. Het staat ook beschreven in Marcus 11:27-33 en Lucas 20:1-8. 
 
De schriftgeleerden vragen naar Jezus 'bevoegdheid' om te spreken. Hij dient ze van repliek door te wijzen op hun onvermogen of onwil naar Johannes de Doper te luisteren. Hij voorspelt dat tollenaars en hoeren eerder het koninkrijk van God zullen binnen gaan dan de schriftgeleerden, want zij geloofden Johannes wel. Het stukje komt vlak nadat Jezus de handelaren uit de tempel heeft gejaagd. NB Paulus was voor hij zich bekeerde 'zoon van een farizeeer' (Gamaliel niet zijn biologische Romeinse vader).

Kunst tip: Jezus en de Farizeers door Jacob Jordaens (Antwerpen 1593-1678) Ik kon online geen jaartal en huidige verblijfplaats achterhalen, wel een geweldig overzicht op: artcyclopedia Link jacobjordaens Jesus-and-the-Pharisees

MATTHEUS 21:23-32
23 Hij komt aan in het heiligdom;
tot hem komen, als hij onderricht geeft, de overpriesters
zn de oudsten van de gemeenschap, en zij zeggen:
met welk gezag doet ge dit alles
en wie heeft u dat gezag gegeven?
24 Maar ten antwoord zegt Jezus tot hen:
ik zal u ook één woord vragen, en als ge me dat zegt
zal ik u ook zeggen met welk gezag ik dat alles doe:
25 de doop van Johannes, wáár is die vandaan!
uit de hemel of uit de mensen?
Zij hebben met elkaar moeten overleggen,
zeggend: als we zeggen 'uit de hemel' zal hij ons zeggen
'waarom hebt ge hem dan niet geloofd?'
26 en als we zeggen 'uit de mensen'
dan moeten we de schare vrezen,
want allen houden ze Johannes voor een profeet!
27 Hun antwoord is dat ze tot Jezus zeggen: we weten het niet!
Dan verklaart hij hun: evenmin zeg ik aan u
met welk gezag ik dit alles doe!
28 Wat denkt u ervan: een mens had twee kinderen;
hij komt naar de eerste toe en zegt:
kind, ga heen, werk heden in de wijngaard!
29 Ten antwoord zegt hij: hier ben ik heer!- en hij gaat niet.
30 Hij komt tot de tweede en zegt hem hetzelfde;
zijn antwoord is dat hij zegt: dat wil ik niet!- maar even later
komt hij tot inkeer en gaat wél.
31 Wie van de twee doet de wil van de Vader?
Ze zeggen: de laatste..
Jezus zegt tot hen: zeker is het, zeg ik u,
dat de tollenaars en de hoeren
u zullen voorgaan naar het koninkrijk van God!
21:32 Want Johannes kwam tot u op de weg der gerechtigheid
en u schonk hem geen geloof;
de tollenaars en de hoeren, die schonken hem geloof!
Ú hebt dat gezien en bent toch later niet tot inkeer gekomen
om alsnog in hem te geloven!
In de Naardensebijbel vertaling zoek Mattheus 21
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling Matteus 21

Liever luisteren?
Els Wouters uit Tilburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap Tabor, Nieuwegein Barbarakerk, Koninginnelaan 1, Nieuwegein Tijd: 9.30uur, Emmauskerk, Merelplein 2, Nieuwegein Tijd: 11, 13 en 17uur en in de Nicolaaskerk, Utrechtstestraatweg 8, Nieuwegein Tijd: 10uur. Lezingen: Ezechiel 18:25-28 en Mattheus 21:28-32 Link Tabor-Nieuwegein Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds Ph. van Dijk voor de Dorpskerkgemeente in Barendrecht op Zondag 28 september 2008, over Mattheus 21: 23-32. Link wijkpredikant

Op You Tube: Een van de kenmerkendste stukjes uit de film 'Jesus Christ Superstar' (Norman Jewison, 1973) waarin de Farizeeers en Kajefas besluiten dat Jezus moet sterven. What shall we do with the man who is bgger than John is, when John did his baptism thing'. NB Eigenlijk gebeurt dit pas in Mattheus 26. (4m02) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer de slotregels uit een gebed dat wordt toegeschreven aan Paus Clemens XI (Albanie 1649-1721, paus tussen 1700 en 1721)

Heer,
laat mij aandachtig zijn in het gebed,
matig in eten en drinken,
ijverig in het vervullen van mijn taak,
standvastig in mijn voornemen.

Laat mij zorg hebben voor innerlijke zuiverheid,
voor uitwendige bescheidenheid,
voor een voorbeeldig gedrag,
voor een geregelde levenswijze.

Geef mij een voortdurende waakzaamheid om mijn natuur te beteugelen,
uw genade te bewaren,
uw wet te onderhouden en uw heil te verdienen.

Leer mij hoe vergankelijk het aardse is,
hoe groot het goddelijke,
hoe kortstondig het tijdelijke,
hoe duurzaam het eeuwige.

Maak dat ik voorbereid ben op de dood,
en bevreesd voor het oordeel,
dat ik aan de hel ontkom en het paradijs verkrijg.
Door Christus onze Heer.

Amen.
Het gehele gebed op: geestvangebed

VOLGENDE WEEK
2 oktober 2011, de 3e zondag van de herfst en de 15e na Trinitatis.

Jesaja 5:1-7
Psalm 80:9-20
(Filippenzen 2:14-18)
Matteüs 21:33-43
Tussentijds 210