maandag 28 januari 2013

3 februari 2013, 4e zondag van de epifanie, Sexagesima

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
3 februari 2013 is de 4e zondag van de Epifanie of Openbaring en Sexagesima, (Latijn) is de benaming voor de tweede zondag vóór Aswoensdag. De naam komt oorspronkelijk uit het Latijn sexagesimus (zestigste). Dit verwijst naar het feit dat er ongeveer zestig dagen zijn tussen deze zondag en Pasen.

Kunst tip: God de Vader en zijn zoon Jezus (Father and Son) op tronen in het Macclesfield Psalter, a national treasure uit Engeland (East Anglia) met oa veel Engelse heiligen. Geschreven in het Latijn rond 1330. Het psalmenboek heeft 252 verlichte pagina's en wordt genoemd naar haat huidige eigenaar, Earl of Macclesfield. Link Fitzmuseum/imagezoom/28f161v29 of Fitzmuseum/Macclesfield/gallery


De Bach cantates voor deze Sexagesima zondag zijn 'Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt' (BWV 18), 'Leichtgesinnte Flattergeister' (BWV 181) en 'Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort' (koraalcantate BWV 126). De teksten horen bij Lucas 8: 4-15 en de Gelijkenis van de zaaier, maar dat lezen wij niet.

NB Volgens Eduard van den Hengel is cantate 81 (ook) voor de 4e zondag van Epifanie ''Jesus schläft, was soll ich hoffen?' Op You Tube zonder de uitvoerenden (3m41) youtube

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) zonder de uitvoerenden maar met een interessante toelichting/interpretatie in het Engels. BWV 18 is above all concerned with the role of the Word; the emphasis is on the metaphorical seed that accompanies the falling rains, the seed of the Bible. Etc. (8m50) Link youtube

Of kijk op dit blog op 12-feb2012 naar J.S. Bach "Leichtgesinnte Flattergeister", lichtzinnige, wispelturige geesten of gedachten (BWV 181) zonder de uitvoerenden, upload door meinhardo. (12m38)

Lichtzinnige, wispelturige geesten
beroven het
Woord van zijn kracht
Belial tracht met zijn kinderen
steeds weer te verhinderen
zodat het geen vrucht zal voortbrengen

De hele tekst: bach-cantatas BWV 181
Of kijk op dit blog op 27feb2011 naar the legendary 17th century German Baroque'n' Roller, Johann Sebastian Bach. Op gitaar (1m04). BWV 126 wordt hier 'Musette' (in D) genoemd naar het Klavierbuchlein voor Anna Magdalena (betwijfeld volgens Wikipedia).

Op zat2feb13 is het Maria Lichtmis of Maria Reiniging en daar zijn 5 Cantates voor: 'Erfreute Zeit im neuen Bunde' (BWV 83), 'Mit Fried und Freud ich fahr dahin' (Koraalcantate BWV 125), 'Ich lasse dic nicht, du segnest mich denn'' (BWV 157), 'Ich habe genug' (BWV 82), 'Bekennen will ich seinen Namen' (BWV 200), 'Der Friede sei mit dir' (BWV 158) en 'Komm, du süsse Todesstunde' (BWV 161). De teksten horen bij Lucas 2: 22-32 over de toewijding van Jezus in de tempel. Op You Tube: 'Ich habe genug' (BWV 82)Kammerorchester Basel olv Julia Schröder met solist Andreas Scholl, countertenor. (7m08) Link youtube

Concert tip
Geen Bach cantate uitvoeringen voor deze zondag gevonden wel:
zo3feb13 om 17uur, in de Nieuwekerk, Nieuwe Kerkhof 1, Groningen Koorwerken voor 16 stemmen van o.a. Giovanni Gabrieli (1557-1612 Magnum Mysterium op youtube), Lodovico Grossi da Viadana, Heinrich Schütz. Uitgevoerd door het Cantate Consort, Sonus Vita o.l.v. Anjo de Haan, met de Cantorij van de Nieuwe Kerk, solistenkoor en barokorkest o.l.v. Jelte Hulzebos. Voorganger: ds. Simon Bijl en organist: Stef Tuinstra Link Nieuwekerk


TEKSTEN
Het thema deze week is -nog steeds- de openbaring dat Jezus God zoon is en de Messias. In Jeremia lezen we over zijn uitverkiezing -al in de moederschoot-
In de smeekpsalm r3 Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan. U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent u. Een populair thema en vaak gebruikte beelden, ook in andere psalmen (62, 46)
In de eerste brief aan de Korintiërs het Lichaam van Christus en ieders taak daarin. In Lucas lezen we verder na de profetie van Jesaja waar toch niet iedereen enthousiast over is en Jezus vertrekt naar Kafernaum.

Jeremia 1:4-10
Psalm 71:1-6(9)
(1 Korintiërs 12:27-31a)
Lucas 4:21-30(32)

Gezang 162
1 Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Liedboek voor de Kerken 1973


JEREMIA
Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament. Jeremia is een van de profeten en is naamgever van het werkwoord jeremiëren, zeuren of jammeren, want hij wilde niet zo graag profeteren r6 Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong.’ Hij leefde van circa 645 tot circa 587 voor Christus.

Jeremia bracht zelden goed nieuws waar mensen -volgens de Statenbijbel mn heersers- blij van werden. Het waren ook barre tijden men werd bedreigd, belegerd, Jeruzalem werd verwoest (587) en uiteindelijk de eerste groepen in ballingschap weggeleid. Jeremia spreekt veel direct met de Heer, hij werd -tegen zijn wil door landgenoten- meegenomen naar Egypte en ''verdween'' daar (uit de Bijbel) Bron: NBV.

Mooi vind ik r5 ‘Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.’ Ook toepasselijk voor de epifanie, omdat Jezus ook al in de moederschoot was uitverkoren.

Kunst tip: Jeremia en Jesaja onderaan de verluchting uit het Scherenberg Psalter, de boom van Jesse (stamboom van Jezus) met Maria en Kind. Verlichtingen op perkament, gemaakt in Straatsburg, circa 1260. Nu in de Badische Landesbibliothek, Scherenberg Psalter, folio 7v Link Wikipedia Scherenberg-Psalter

Of 3 Jeremia verhalen ineen 'de roeping van Jeremia' (de Heer raakt zijn lippen aan), 'Jeremia's visioen van de kookpot en Jeremia's visioen van de Heilige maagd Maria (in de Vulgate Jeremia 1:11). Door Guiard des Moulins, Bible historiale uit Parijs en de15e eeuw, nu in de Bibltiotheqe Nationale. BN4 folio 68r. Link mnemosyne/BN

Of een kleurrijke roeping van Jeremia in de Leive Bible van Ulrich Leive (Duitsland 1957) Link leivebibel.

JEREMIA
1 Hier volgen de woorden van Jeremia, de zoon van Chilkia, afkomstig uit een priestergeslacht uit Anatot in het gebied van Benjamin. 2 De HEER richtte zich tot hem in het dertiende jaar dat koning Josia, de zoon van Amon, over Juda regeerde. 3 Ook sprak hij tot hem tijdens de regering van koning Jojakim, de zoon van Josia, en in de jaren daarna, tot het einde van het elfde regeringsjaar van Sedekia, de zoon van Josia. In de vijfde maand van dat jaar werd Jeruzalem in ballingschap gevoerd.

Jeremia geroepen
4 De HEER richtte zich tot mij: 5 ‘Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.’ 6 Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong.’ 7 Maar de HEER antwoordde: ‘Zeg niet: “Ik ben te jong''. Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. 8 Wees voor niemand bang, want ik zal je ter zijde staan en je redden – spreekt de HEER.’ 9 En de HEER strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij: ‘Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. 10 Nu, op deze dag, geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken, op te bouwen en te planten.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Marjoke van Veelen-Vreugdenhil uit Nieuwerkerk aan den IJssel leest voor uit haar favoriete boek op voorleesbijbel1 en voorleesbijbel2
Of ga naar downloadbijbel Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Titus Brandsma Parochie, Westelijk Halfrond 1, Amstelveen. Tijd Zat om 17uur of Zo om 10.15 uur Eucharistievieringen met T. Buitendijk O Car. Lucas 4:21 -30, We lezen het tweede gedeelte van Jezus ’optreden in Nazareth. Vorige week hoorden we Jezus als het ware zijn programma uitspreken. Hij kondigde een nieuwe tijd aan: een tijd van genade. Die genade wordt aangeboden in zijn persoon: in zijn woorden en daden. Dat vraagt om overgave en geloof. Zijn toehoorders vinden het mooi en ze betuigen hun instemming. Maar dan fluistert iemand: “Weet je dan dat Hij de zoon van Jozef de timmerman is.” Ineens slaat de instemming om in ergernis. Wat denkt Hij wel dat timmermanskind. Die ergernis is ons niet vreemd. Het is de ergernis die bij het geloof hoort. Jezus die wonderen doet, in Hem wil ik wel geloven. Jezus die de Goeder Herder is, daar kan ik mee meegaan. (…) Link titusbrandsmaparochie-amstelveen.nl Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van J C Vaessen op zijn blog 14okt2007 voor de NH gemeente in Gasselte. Jeremia 1: de amandeltak en Lucas 4:14-30 Link jcvaessen
of
Preek van Nel van Cuijk over Jeremia 1 en Lucas 4 zonder datum of plaats ‘Woorden van genade vloeien uit zijn mond’ Link Preken_bij_het_Lucas_evangelie

Op You Tube: The Call of Jeremiah een bekend lied over de roeping van Jeremia hier opgedragen en tekstueel aangepast voor een gevallen Amerikaans soldaat: LCPL Jeremiah Savage, marinier, held, zoon. 10Oct82-12Mei04. 2/4 Weapons 81st Platoon (3m24 ) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 71, in het Latijn heet de psalm In te, Domine, speravi.

Mooi vind ik r3 Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan. U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent u.

In psalm 62 staan vergelijkbare zinnen: 2 Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding. 3 Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen. Het beroemdste Reformatie (strijd)lied van Luther "Een vaste burcht is onze God" of "Ein feste Burcht is unser Gott" is gebaseerd op psalm 46:8 8 De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob. (sela)

Ook in deze psalm word de moederschoot genoemd: r6 al in de moederschoot was u het die mij droeg, u wil ik altijd loven.

Over het (alleen) zingen van psalmen tijdens de kerkdienst sinds Augustinus Link hervormdnijkerk/waarom-zingen-we-in-de-eredienst-vrijwel-uitsluitend-psalmen

Kunst tip: Psalm 39 in the Great Canterbury Psalter, een (Anglo-Catalan Psalter) uit de 13e of 14e eeuw. Nu in de Bibliothèque Nationale de France, Paris, Frankrijk. Folio 124r. Op de site van de facsimile maker Moleiro met een zeer uitgebreide toelichting op Moleiro/thegreatcanterburypsalter gekozen vanwege r3 “de psalmist, met boekrol en boek staat op een platte steen (sprekend tot 3 mannen) Link Moleiro jpg

PSALM 71:1-6 (9)
1 Bij u, HEER, schuil ik,
maak mij nooit te schande,
2 red en bevrijd mij, doe mij recht,
hoor mij en kom mij te hulp.

3 Wees de rots waarop ik kan wonen,
waar ik altijd heen kan gaan.
U hebt mijn redding bevolen,
mijn rots en mijn burcht, dat bent u.

4 Mijn God, bevrijd mij uit de hand van schurken,
uit de greep van wrede onderdrukkers.
5 U bent mijn enige hoop,
HEER, mijn God,
van jongs af vertrouw ik op u.
6 Al vanaf mijn geboorte steun ik op u,
al in de moederschoot was u het die mij droeg,
u wil ik altijd loven.

7 Voor velen ben ik een teken,
u bent mijn veilige schuilplaats.
8 Heel de dag is mijn mond
vervuld van uw lof en uw luister.
9 Verstoot mij niet nu ik oud word,
verlaat mij niet nu mijn kracht bezwijkt.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Marin van Hartingsveldt-de Nie uit Maasland op voorleesbijbel
Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
RK Parochie van St Vitus en St Willebrord, Emmastraat 7, Hilversum. Tijd: 11 uur, pastoor Jaakke en zang door het Parochieel koor Voce Laetare. Hoogmis: Een ballade bij het evangelie (GvL 430), Kyrie (Mis in G, A. Caldara), Gloria (Mis in G, A. Caldara) Psalm 71, Alleluia gelukkig die het woord hoort en het beleeft (GvL 270b), Credo III, Psalm 69 (voorbede), De lofzang van Simeon (GvL 157), Sanctus (Mis in G, A. Caldara), Benedictus (Mis in G, A. Caldara), Heer Jezus, wij verkondigen (GvL 306), Pater noster (GvL 820), Agnus Dei (Mis in G. A. Caldara), Ave Maria (César Franck), God wil een tempel bouwen (GvL 447) Link Vitus Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. Theo de Zwart Geestelijk Verzorger voor het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem op 6jan2011 Heer bij u schuil ik, over psalm 71. Link zendtijdvoorkerken

Op You Tube: Josquin Desprez (1450- 1521) Franstalig Vlaams hofmusicus, zanger en pedagoog. ''De'' Renaissence componist volgens zijn pagina op Wikipedia. Hij schreef Motets & Chansons, 4 chansons ook op psalm 71 In te, Domine, speravi. Hier uitgevoerd door Paul Hillier en zijn The Hilliard Ensemble van hun CD. (2m15)
Link youtube


Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs
De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs is het 7e boek van het Nieuwe Testament. We lezen verder waar we vorige week waren gebleven toen het ging over het lichaam naar aanleiding van de gaven van de Geest op 20jan13. Nu gaat het weer over de taken naar aanleiding van de gaven en speciaal van apostelen, profeten en leraren. De laatste zin is en mooie cliffhanger die ik alvast verraad: de weg van de liefde.

Meer over the body of Christ in het Engels: Gotquestions/body-of-Christ

Kunst tip: ekklesiaproject/a-nose-hair-in-the-body-of-christ koos deze afbeelding bij de Korinthiërs tekst voor epifanie, het is een uniek schilderij uit 1590 en een portret van de Habsburgse Rudolf III door de Italiaanse Guiseppe Arcimboldo (1527–1593). Het heet Vertumnus Latijn, naar de Etruskische God van de seizoenen. Nu in het Skokloster Castle, Zweden. Link Wikimedia/Arcimboldovertemnus

1 Korintiërs 12:27-31
Het lichaam van Christus
27 Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. 28 God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. 29 Is iedereen soms een apostel? Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? 30 Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen?

31 Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Jan Sikkema uit Niekerk op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 1 Korintiërs is het 7e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Opstandingskerk, Rembrandtlaan 92, Voorburg. Tijd: 10uur, voorganger ds. A. Sterrenburg en mw. D. van der Velden de nieuwe geestelijk verzorger van de huizen Rustoord en Het Anker. Mevr D van der Velden heeft als tekst voor de prediking 1 Korintiërs 12:26-27 gekozen. Wij zien uit naar een, met name voor Dineke zelf als voor de bewoners van de huizen voor zover zij er bij kunnen zijn, blijde dienst. Voor deze dienst zullen ook mensen speciaal worden uitgenodigd. Na de dienst is er gelegenheid mw. Van der Velden de hand te drukken. Link oudekerkvoorburg NB de Opstandingskerk is een wijkgemeente.
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Puntsgewijze toelichting van Jaap Fijnvandraat over de Gaven van de Heilige Geest op zijn blog over Link jaapfijnvandraat

Op You Tube: Filmpje over de gaven van de Geest en het Lichaam door Terry Vogelaar voor een kinderkerkdienst 4Real (1m56). Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. We lezen verder na vorige week. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 13:53-58 en Marcus 6:1-6.

Chronologisch lijkt het niet helemaal te kloppen in Lucas 4:21-32. Jezus verwijst in r23 naar gebeurtenissen in Kafernaüm die pas in Lucas 4:31 lijken te gebeuren. Hij ging naar Kafernaüm een plaats in Galilea. Jezus drijft daar een duivel uit bij een geesteszieke man door de duivel te bevelen weg te gaan.

Kunst tip: Op flickr (waar allerlei mappen met afbeeldingen van Middeleeuwse Bijbels staan) hier met uitgebreide toelichting van het Walters Museum. Bijbel uit de Abdij van St. Peters in Reichenau, uit de Luitharse school of Reichenau. De tekst is geschreven in Karolingsche minusculen, een uitmuntend voorbeeld van Ottoonse boek verluchting. Hier Lucas Met zoom optie flickr Link flickr2

Lucas 4:21-30 (32)
(20 Hij/Jezus rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht.)

21 Hij/Jezus zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrift tekst in vervulling horen gaan.’ 22 Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genade rijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’ 23 En hij zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden: Geneesheer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad.’ 24 Hij vervolgde: ‘Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. 25 Maar ik zeg het jullie zoals het is: in de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. 26 Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. 27 En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat, maar niemand van hen werd gereinigd, behalve de Syriër Naäman.’ 28 Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. 29 Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. 30 Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok.

(Optreden van Jezus in Kafarnaüm31 Hij ging naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, waar hij de inwoners steeds op sabbat onderwees. 32 Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak met gezag.)
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV1 en NBV2

Liever luisteren?
Rob Wolthuis uit Tilburg op voorleesbijbel1 en voorleesbijbel2 Of ga naar downloadbijbel. Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Pastoor van Arskerk, Lienaertstraat 138, Geleen Zat. Om 17.30 uur Volkszang, Gedachtenisdienst Harry Reitz en Ria Ariëns-Crombag. Jeremia 1: 4-5 + 17-19; Lucas 4: 21-30 God gaf Jeremia kracht: “Ik maak heden van u een versterkte stad”. Bij Lucas horen wij: “In eigen stad wordt een profeet niet geëerd”. God geeft de kracht die de geroepen mens nodig heeft. Diaken Hans van Druten Link vanarsparochiegeleen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Jurgen van den Herik voor de Protestantse gemeente in Drachten, de Arke op 24jan2012 over Waar doet Jezus het voor? (En waarom leest hij een punt in Jesaja?) Lucas 4:14-40 Link jurgenvandenherik

Op You Tube: In het Engels, in deel 2 op 1uur44minuten Jesaja lezing en daarna de woede. Uit Jesus of Nazareth, de film miniserie uit 1977 met Robert Powel als Jezus, hele film3u27m) Link youtube1 en youtube2


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het traditionele gebedje voor de bescherming van baby's en kleine kinderen naar Jeremia, Jezus en de psalmist die al in de moederschoot waren uitverkoren.

Ik ga slapen, Ik ben moe.
Doe mijn beide oogjes toe.
Here houdt ook deze nacht
over mij getrouw de wacht.

NB Ik zocht ene gebed voor ongeboren baby's maar kwam allemaal verschrikkingen tegen over het voorkomen van abortus. Wie kent een mooi gebed kent voor de bescherming van ongeboren kinderen?

VOLGENDE WEEK
10 februari 2013, 5e zondag van de van Epifanie

Jesaja 6:1-8
Psalm 138
(1 Korintiërs 15:1-11)
Lucas 5:1-11
Gezang 163

Voor 13 februari Aswoensdag, de dag waarop Katholieken een askruisje halen en het begin van de Vasten of 40dagentijd, is een apart leesrooster.

Amos 5:6-15
Psalm 51
2 Korintiërs 5:20-6,10
Psalm 103:8-12
Mattheus 6:1-6.16-21
Tussentijds 145

17 februar1 2013, 1e zondag van de 40 dagentijd
Deuteronomium 5:6-21
Psalm 81
Romeinen 10:8-13
Lucas 4:1-13
Tussentijds 147

maandag 21 januari 2013

27 Januari 2013,3e van Epifanie, Openbaring

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je al 150 weken de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
27 januari 2013, 3e van Epifanie of Openbaring maar ook Septuagesima, Latijn voor zeventigste en 70 dagen vóór Pasen. Het is de eerste zondag van de Paaskring, de aan Pasen voorafgaande feestdagen. Septuagesima wordt gevolgd door de twee andere zondagen of voorvasten: Sexagesima (60) en Quinquagesima (50). Ze tellen af naar Aswoensdag en zijn een voorbereiding tot de veertigdaagse vastentijd (Quadragesima) voor Pasen. De liturgische kleur is paars (voor inkeer en boetedoening) en de vreugdezangen (Te Deum, Gloria en Alleluja) worden achterwege gelaten worden, behalve op heiligenfeesten die in deze periode voorkomen. Het Tweede Vaticaans Concilie schafte deze zondagen af maar in de Tridentijnse liturgie worden ze nog gevierd. Bron: Wikipedia

Kunst tip: Verlicht manuscript (canvas?) voor Septuagesima (te koop/bestellen voor 113US$) van zazzle Link cache.ca


De Bach cantates voor deze zondag zijn “Nimm, was dein ist, und gehe hin””(BWV 144),Ich hab in Gottes Herz und Sinn” (koraalcantate BWV 92) en “Ich bin vergnügt mit meinem Glücke” (cantate voor sopraan solo BWV 84)

De teksten horen bij Mattheüs 20: 1-16; Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, die lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) “Ich bin vergnügt mit meinem Glücke” (cantate voor sopraan solo BWV 84) door Nancy Argenta en Ensemble Sonnerie (5m54). Met de tekst in het Duits en EngelsIch bin vergnügt mit meinem Glücke,
das mir der liebe Gott beschert.
Soll ich nicht reiche Fülle haben,
so dank ich ihm für kleine Gaben
und bin auch nicht derselben wert.

I am content with my lot, with the
happiness that God has vouchsafed me.
And if I were not to have such plenty,
then I would thank Him for smaller gifts
of which I am still unworthy.
Link youtube

of kijk op dit blog op 20feb2011 naar "Was Gott tut, das ist Wohlgetan" eigenlijk "Nimm, was dein ist, und gehe hin" (BWV 144) zp zj zonder uitvoerenden maar met tekst in engels en duits. (50sec)

of op 5feb2012 naar koraalcantate “Ich hab in Gottes Herz und Sinn” (BWV 92) gedirigeerd door Pieter Leusink met het Holland Boys Choir en het Nederlands Bach Collegium (12m57). Een uitgeschreven interview met Pieter Leusink over het Bach Cantate project door Peter Bloemendaal op bach-cantatas Leusink

Concert tip
zo27jan13 om 20.15uur in het Concertgebouw, Concertgebouwplein, Amsterdam. “Ich bin vergnügt mit meinem Glücke” (cantate voor sopraan solo BWV 84), BWV 73, BWV 44, BWV 48 en BWV 109 door Philippe Herreweghe / Collegium Vocale Gent en Dorothee Miels, sopraan. Kaarten vanaf 35 Euro (inclusief drankje) Link Concertgebouw.


TEKSTEN
Het thema deze week is de profetie, openbaring uit Jesaja 61:1-9 en in Lucas 4:14-21 door Jezus zelf voorgelezen in de tempel in Nazareth.
De lofpsalm 145 begint met het koningschap en belooft wie gebukt gaat richt hij op … u geeft voedsel, op de juiste tijd en … vervult het verlangen van alles wat leeft.
Uit de 1e brief aan de Korintiërs lezen verder waar we vorige week waren gebleven. Nu ieder zijn eigen gave heeft gekregen, wordt benadrukt dat samenwerking essentieel is. Mooi vind ik r25 … maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. 26 Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde
In Lucas leest Jezus de profetie van Jesaja voor. Met de mededeling dat de profetie die dag in vervulling is gegaan.

Jesaja 61:1-9
Psalm 145:13-21
(1 Korintiërs 12:12-27)
Lucas 4:14-21
Tussentijds 72
De Geest des Heren is op Hem
Melodie kerklied

Tekst: (Con Amore)
2.(Allen)Wat is het dat hij aan ons meldt?
De blijde boodschap voor de armen:
het overweldigend erbarmen
dat ons gebroken hart herstelt.
Bron: pknheemskerk (Viering word doc)


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Er zijn eigenlijk drie Jesaja's en deze boekrol is geschreven door de derde Jesaja die boekrollen 56-65 schreef na de Babylonische Ballingschap van de Joden. Deze Jesaja is een groep profeten die schreef in de geest van Jesaja. (GNB) We lazen deze regels ook op 30dec2012 dus tijdens de Advent het aftellen naar de geboorte van Christus met Kerst.
We springen een stukje terug na vorige week.

Dat deze tekst is gekozen voor Epifanie, de openbaring is zowel de belofte van de Jesaja tekst als dat Jezus deze tekst regel voor regel voorleest in de Lucastekst. Met als afsluiting dat de profetie 'die dag' in vervulling is gegaan.

Kunst tip: In Qumran aan de Dode Zee werden tussen 1947 en 1956 in 11 grotten boekrollen en potschreven gevonden met Oude Testament teksten. Het zijn de oudst bekende Bijbel teksten. Veel cruciale bijbelse manuscripten (zoals Psalm 22, Jesaja 53 en Jesaja 61) dateren op zijn laatst uit 100 voor Christus. Bron: dode-zee-rollen Op dss collection kan je de/een Jesaja rol uitgebreid bekijken. door de schuiven en te vergroten. Link Dss.collection/isaiah
Op You Tube: In het Engels (41sec) Link youtube

JESAJA 61:1-9
1 De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan geketenden hun bevrijding,
2 om een genadejaar van de HEER uit te roepen
en een dag van wraak voor onze God,
om allen die treuren te troosten,
3 om aan Sions treurenden te schenken
een kroon op hun hoofd in plaats van stof,
vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad,
feestkledij in plaats van verslagenheid.
Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’,
geplant door de HEER als teken van zijn luister.

4 Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen,
de lang verlaten streken weer bevolken;
ze herstellen de vervallen steden,
verlaten sinds mensenheugenis.
5 Vreemden staan je ten dienste en hoeden je schapen,
vreemdelingen worden je dagloner of wijnbouwer.
6 En jullie worden priester van de HEER genoemd,
dienaar van onze God zul je heten.
Je zult je te goed doen aan de rijkdom
door vreemde volken vergaard,
je zult je met hun luister bekleden.
7 De smaad die je verdiende loon werd genoemd,
je schande wordt je dubbel vergoed.
Daarom erven zij dubbel van het land
en is eeuwige vreugde hun deel.
8 Want ik, de HEER, heb het recht lief,
ik haat offers van roofgoed.
Ik zal hen getrouw belonen,
een eeuwig verbond sluit ik met hen.
9 Hun kinderen zullen vermaard zijn bij alle volken,
heel de aarde kent hun nageslacht.
Dan zullen allen die hen zien erkennen:
Link naar de tekst NBV1

Liever luisteren?
Patrick Nederkoorn uit Amersfoort op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Nederlandse Kerk aan de Rurh (voor opvarenden) Hafenkirche, Kirchenstraße 15, Mannheim. Iedere zondag een Nederlandstalige samenkomst. Tijd 11uur, .
Voorganger PKN-schipperspredikant, Ds. Kröger. Jesaja 61:1-9
Lucas 4:14-21.
Link nkadr Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds J de Kok(?) voor de Kruiskerk in Diever op 24jan2010 over Jesaja 61 en Lucas 4 'Vervulling van profetieën'. 'Wanneer je de bijbel vergelijkt met de andere religieuze geschriften die er zijn, dan is er iets heel opmerkelijks. Namelijk dit. De bijbel is een zeer profetische boek, andere religieuze geschriften kennen dat niet of nauwelijks. Een groot deel van de Bijbel bestaat uit profetieën. En in de profetieën spreekt God rechtstreeks tot zijn volk'.
Link pdf kruiskerkdiever
of
Preek van Mevr Hannie Oele voor de Protestantse Kerk in Brouwershaven op 24jan2010 over Jesaja en Lucas 'Als Lucas ons vertelt dat Jezus van synagoge naar synagoge trekt, lerend/ onderwijzend, dan wil dat zeggen dat hij goed thuis is in de schriften. En dat hij dat ook kan óverdragen aan anderen. Maar uit de reacties van de mensen begrijpen we dat Jezus méér doet dan tekst en uitleg geven. Want iedereen is vol lof over zijn manier van leren. Jezus moet een inspirerend leraar zijn. Om het met woorden van deze tijd te zeggen: in het begeleiden van mensen heeft hij oog voor hun leerproces. Hij helpt de goede vragen te stellen, is stimulerend bezig. Maar er is ook sprake van spiritualiteit. Want in het woord 'prijzen' (vs 6) , daar klinkt het 'lofprijzen' door waarmee mensen G'd verheerlijken. Kennelijk leggen de mensen bewust of onbewust het verband tussen zijn manier van leren en G'ds aanwezigheid. Zo trekt Jezus lerend/ onderwijzend door heel Galilea. Link PKNBrouwershaven

Op You Tube: in het Engels pastoor Gary Fishman op 20mei2007 over Jesaja, Genesis 16 en Job 223 voor de Sanctuary Fellowship in the Bronx New York, USA. (44m) Link tsf.sermon.tv


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week r13-21 van psalm 145 waarvan we de eerste 12 regels lazen op 18sept2011 (in de Naardense Bijbelvertaling). In het Latijn heet de psalm 'Exaltabo te, Deus'. De psalm is een lofpsalm van David.

Het eerste deel van de psalm en benadrukt o.a. De vergevingsgezindheid van God en de liefde voor al zijn schepselen, mens en dier en eindigt met om alle mensen uw macht bekend te maken, uw grote luister, uw groot koningschap. (GNB) Een mooie opwarmer voor de Epifanie boodschap van deze week en ook in onze r13 gaat het over het koningschap. Daarna (be)looft David wie gebukt gaat richt hij op … u geeft voedsel, op de juiste tijd en … vervult het verlangen van alles wat leeft.

NB De psalm is net geen acrostichon (de regels beginnen dan met de letters -hier van het Hebreeuws- alfabet). De 14e letter Nun/noen mist in de gangbare Hebreeuwse grondtekst. In een handschrift dat in Qumran gevondenis en o.a. de (Griekse) Septuaginta is wel een vers dat begint met Nun: ‘Betrouwbaar is de HEER in alles wat hij zegt, heel zijn schepping blijft hij trouw.’ Het is niet dat het origineel is of later toegevoegd. De psalm is niet de enige die niet compleet lijkt, maar wel de enige (?) die in het verleden compleet gemaakt is. Bron Biblija.net/Psalm145:13
In Psalm 9 en 10, die door een acrostichon met elkaar verbonden zijn, ontbreken bijvoorbeeld een aantal letters van het Hebreeuwse alfabet, en in Psalm 10 wordt het acrostichon zelfs onderbroken. Psalm 25 en 34 hebben gedeeltelijk dezelfde afwijkingen aan het slot van het acrostichon: de letter Waw ontbreekt, en de laatste regel begint met de letter Pey. Bron psalmboek

Het vertalen van deze stijlvorm is niet eenvoudig. In de Statenvertaling wordt het acrostichon zichtbaar gemaakt door de Hebreeuwse letters tussen haakjes of cursief voor het vers of versdeel te zetten. De Naardense Bijbel van Pieter Oussoren gaat het verst door ook in het Nederlands gebruik te maken van het acrostichon. In Psalm 119 beginnen de eerste acht verzen alle met een A, de volgende 8 verzen met een B, daarna met een G (ivm de Hebreeuwse Gimel, de derde letter), etc. Op deze manier vertalen betekent wel een grote beperking in de mogelijkheden. Bron psalmboek

Kunst tip: Koning David in gebed, bij een van de 7 boete(penitentie) gebeden in een Nederlands(talig) manuscript uit 1470 van de Meester van Zwolle. Het hoort bij de Sarijs manuscripten abusievelijke naam voor de Marijs manuscripten verlucht door De Broeders van het Gemene leven. Meer in Lydia Wierda: De Sarijs-handschriften. Link detail thedigitalwalters.org webpage thedigitalwalters/W918/description

PSALM 145:1 een lofzang, van David
(12 aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen,
de glorie en de glans van uw koningschap:)
13 ‘Uw koningschap omspant de eeuwen,
uw heerschappij omvat alle geslachten.’

14 ‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen,
wie gebukt gaat richt hij op.
15 Allen zien hoopvol naar u uit,
u geeft voedsel, op de juiste tijd.
16 Gul is uw hand geopend,
u vervult het verlangen van alles wat leeft.

17 Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet,
zijn schepselen blijft hij trouw.
18 Allen die hem aanroepen is de HEER nabij,
die hem roepen in vast vertrouwen.

19 Hij vervult het verlangen van wie hem eren,
hij hoort hun klacht en komt te hulp.
20 De HEER waakt over wie hem liefhebben,
maar wie hem afwijzen, vaagt hij weg.’
21 Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER,
en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen,
tot in eeuwigheid.
Bron en complete psalm: biblija NBV Psalm 145

Liever luisteren?
Corrie Kalkhuis uit Spijkenisse op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse kerk Hoogeveen (houdt zich meestal aan het oecumenisch leesrooster) Leeuweriklaan 35, Hoogeveen.Tijd: 9.30 uur ds Boersma (met Tussentijds 144) en om 15.30uur 'kind op schoot' dienst. Link Oosterkerk Hoogeveen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds L Sollie, voor groep 8-ers, kinderdienst op 22juni2003. Link Meppel.GKV/Sollie

Op You Tube: psalm 145 door Shane and Shane, popsong in het Engels (6m01). Link youtube


Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs
De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs is het 7e boek van het Nieuwe Testament. De brief aan de Korintiërs is de boekrol waarin lichaam het meest voorkomt 33x in de Groot Nieuws Bijbel vertaling (van 206) en 34 keer in de Nieuwe Bijbel Vertaling (van 274) gemiddeld staat het enkele keren in een boekrol. Het gaat dan zowel over het lichaam in de betekenis van lijf als over lichaam als het geheel van de Christelijken gemeenschap(pen).

We lezen verder waar we vorige week waren gebleven toen het ging over de gaven van de Geest. Nadat ieder zijn eigen gave heeft gekregen wordt hier benadrukt dat samenwerking (met al die gaven) essentieel is.

Mooi vind ik r25 … maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. 26 Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde

Symbool: Bij het blog van de Gebedsbroeders (zie Preek) zonder toelichting of de maker. Link Symbol of the church made up of people and of the churches

1 Korintiërs 12:12-27
12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 13 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. 14 Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. 15 Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? 16 En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet bij? 17 Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? 18 God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. 19 Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? 20 Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. 21 Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. 22 Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. 23 De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect 24 dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, 25 zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. 26 Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. 27 Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Jan Sikkema uit Niekerk op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 1 Korintiërs is het 7e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk Nederland Haren Glimmen. 7 diensten oa in de Dorpskerk, Kerkstraat 2, Haren. Tijd: 10 uur, voorganger mevr ds Toornstra. Jesaja 61:1-9, 1 Korinteiers 12:12-27 en Lucas 4:14-21. Link pkn-haren Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van de Gebedsbroeders, Rob & Marc op hun dinsdag en donderdag blog. Deze keer over verdeeldheid in de (Protestantse?) kerk(en). Ik vrees wel eens dat er geen land in de wereld is waar de kerk met ruim 100 Protestantse afsplitsingen zo versnipperd is als bij ons

Op You Tube: Animatie op the Body of Christ met in het Engels de tekst geï llustreerd door Immortal Son (1m32) Link youtube.


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal dat in de Groot Nieuws Bijbel “Geen erkenning in Nazareth heet' komt ook half voor bij Mattheus 13:53-58 (niet dat hij Jesaja voorleest) en in Marcus 6:1-6idem). De tekstkeuze stopt net voor Jezus zegt dat een profeet in zijn eigen stad niet geëerd wordt (waar Mattheus en Marcus vooral over gaan). Dat staat ook letterlijk in Johannes 4:43 wat we vorige week lazen.

Jezus verklaart -na het voor lezen- dat de profetie van Jesaja 61:1-2 die dag in vervulling is gegaan. In de Lucas versie protesteert niemand daartegen.

Foto/site tip: wherejesuswalked Link wherejesuswalked/Nazareth1 (vallei) en de stad (nu) wherejesuswalked/Nazareth2

Lucas 4:14-21
(In de Groot Nieuws Bijbel: Geen erkenning in Nazareth)
NBV Optreden van Jezus in Nazaret
14 Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. 15 Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. 16 Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, 17 werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:
18 ‘De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’
20 Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. 21 Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Rob Wolthuis uit Tilburg op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel. Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse gemeente Leek-Oldebert in de Kerk op de Dam, Oldebert.
Tijd: 19.00uur, voorganger ds T Keuning (avondgebed, Jesaja 61 en Lucas 4:14-21) Link pglo Of kijk bij Jesaja of op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van de ds. Bartelt Zandt, gevangenispredikant voor gedetineerden op 13jan2013. bij Lucas 4: 14-21: Ga je als je uit de bajes komt buiten nog naar de kerk? En waarom dat best een goed idee is.....Link gevangenispredikant

of van de Deken van Amsterdam de kortste preek aller tijden Dekenaat-amsterdam

Op You Tube: In het Engels, uit de tv-serie/film Jezus van Nazareth uit 1977 met Robert Powel als Jezus die Jesaja leest (3m35). Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een openingsgebed dat volgens de (RK?) traditie gelezen wordt in de dagen na Septuagesima tot en met de 40dagentijd is het gebed van Jezus op de Olijfberg (tuin van Gethsemane) volgens de bron dan, het blog vultus.stblogs.

In dat gebed in Marcus 14:36-Mattheus 26:36-46 en Lucas 22:39-46 lees ik iets anders en herken de regels Vader als het u belieft neem deze beker van mij weg!

Introit
My heart is troubled within me;
the fear of death stands over me;
fear and trembling are come upon me (Ps 54:5-6).
O God, save me;

see how the waters close about me,
threatening my very life (Ps 68:2).
Glory.

VOLGENDE WEEK
3 februari 2013, 4e van Epifanie of Openbaring

Jeremia 1:4-10
Psalm 71:1-6(9)
(1 Korintiërs 12:27-31a)
Lucas 4:21-30(32)
Gezang 162