maandag 23 januari 2012

29 januari 2012

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
29 januari 2012, is de 4e zondag van de Epifanie, de Openbaring. Weer lezen we teksten waarin wordt geopenbaard dat Jezus de Messias, de Verlosser is.


De Bach cantates voor deze zondag zijn "Jesus schläft, was soll ich hoffen?" (BWV 81) en "Wär Gott nicht mit uns diese Zeit" (BWV 14 koraalcantate). Deze cantates horen bij Mattheus 4 (niet op het leesrooster).

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Aria uit "Jesus schläft, was soll ich hoffen?" (BWV 81) door de J. S. Bach-Stiftung en tenor: Bernhard Berchtold. Uitvoering in de Evangelischen Kirche in Trogen, Zwitserland. (3m17) Link youtube.com
De tekst van de aria
Die schäumenden Wellen von Belials Bächen
Verdoppeln die Wut.
Ein Christ soll zwar wie Felsen stehn,
Wenn Trübsalswinde um ihn gehn,
Doch suchet die stürmende Flut
Die Kräfte des Glaubens zu schwächen.
De complete tekst op webdocs.cs.ualberta.ca
Of kijk op dit blog op 30jan11 naar J.S. Bach - Cantata "Wär Gott nicht mit uns diese Zeit" BWV 14 (1/2) Tekstschrijver onbekend, de tekst staat onder de video. 'Unsre Stärke heißt zu schwach' vanaf 5m42. Amsterdam Baroque Orchestra, dirigent Ton Koopman. (10m08) In 2 delen.

Concert tip
Zat 28jan2012, tijd: 20-22uur in de Grote Kerk, Markt 63, Vlaardingen Jubileumconcert van het Koor Animato met 4 stukken van Mozart en de Nelson Messe van Haydn. Mmv RBO Sinfonia, Arjen leistra op het Orgel, Lilli Jordan: sopraan, Maarja Purga: alt, Leon van Liere: tenor en Patrick Pranger: bas. Kaarten 17,50euro Link kamerkooranimato

TEKSTEN
Deze week is het thema profeten. In Deuteronomium belooft Mozes de komst van een profeet 'zoals hij' en waarschuwt voor valse profeten. In de psalm 'Hij heeft zijn volk verlossing gebracht'. In Korinthe legt Paulus uit dat kennis verwaand maakt, alleen de liefde bouwt op. In Marcus verricht Jezus een wonder in de tempel, een bewijs van zijn Goddelijkheid, want hij drijft een duivel uit een man die bezeten werd door een onreine geest.

Deuteronomium 18:15-20
Psalm 111
1 Korintiërs 8:1b-13
Marcus 1:21-28
Tussentijds 168

DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament. Het woord Deutero, 2e verwijst naar de 2e uitleg van de wetten, maar nu in de nieuwe omstandigheden. Het zijn toespraken van Mozes vlak voor zijn dood en de aankomst in (verovering van) Kanaan na de jarenlange omzwerving in de Sinai woestijn.

Ons stukje gaat over wonderdoeners en profeten en bevat de waarschuwing te luisteren naar de goede profeet, die God zal sturen uit hun eigen volk. Nb in de Groot Nieuws Bijbel is het een 'bemiddelaar'. In Handelingen 3:22 en 7:37 wordt er naar verwezen door Petrus en Stefanus. Toch lezen wij een andere tekst uit het Nieuwe Testament.

Met profeten die een woord spreken in mijn naam dat ik hem niet geboden heb te spreken...sterven zal hij, die profeet! In de Nieuwe Bijbel Vertaling staat -veel gevaarlijker- dan moet hij ter dood gebracht worden en de Groot Nieuws Bijbel die verdient de doodstraf.

Kunst tip: Frida Kahlo (1907 - 1954) Mozes wordt in een rieten mandje in de Nijl gelegd (1945). In het schilderij is dat omringd door allerlei symbolen en allegorien, heiligen en apostelen en..... profeten. Nu in het Museum of Fine Arts Houston, USA.
Link Kahlo Moses
of
Kunst tip: Nicolaas Roerich (1874 - 1947) Mozes, de leider. (1926) Nu in het N. K. Roerich International Centre-Museum, Moskou, Rusland. Link moses NB op wikipaintings 141 schilderijen van Mozes, met oa prachtige Chagalls.

DEUTERONOMIUM 18:15-20
15 Een profeet uit je kring, uit je broeders, zoals ik,
zal de Ene, je God, voor jou doen opstaan;
naar hem zult ge horen!
16 geheel naar wat je gevraagd hebt
van de Ene, je God, bij Horeb,
op de dag van de vergadering, toen je zei:
ik kan niet langer
horen de stem van de Ene, mijn God,
en dit grote vuur moet ik niet nog eens zien,
wil ik niet sterven!
17 Toen zei de Ene tot mij:
ze doen goed met wat ze gesproken hebben:
een profeet zal ik voor hen doen opstaan
uit de kring van hun broeders, zoals jij;
18 geven zal ik mijn uitspraken in zíjn mond,
spreken zal hij dan tot hen
al wat ik hem zal gebieden.
19 En het zal geschieden:
de man die niet hoort naar mijn uitspraken
welke hij zal spreken in mijn naam,
zelf zal ik het van hem terugvragen!
20 Echter, de profeet die zo onbekookt is
om een woord te spreken in mijn naam
dat ik hem niet geboden heb te spreken,
of die zal spreken
in de naam van andere goden,
sterven zal hij, die profeet!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Deuteronomium > 18
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Chantel de Boer uit Rotterdam op voorleesbijbel NB begint bij Deuteronomium 16-18:22. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Deuteronomium is het 5e boek van het OT.

Liever live?
Gereformeerde Kerk Gameren-Zuilichem, Zijlstraat 1, Zuilichem (Bommelerwaard). Tijd: 10uur (?), voorganger Ds HJ Paas: 'Regelmatig komt in gesprekken naar voren dat onze tijd zo vol zit met “andere geesten”, met ontstellend veel openheid voor bijvoorbeeld witte en zwarte magie, terwijl je in de meest gewone “bladen” en via sites kunt inschrijven op een cursus voor “wicca” (van oorsprong “hekserij”). En hoe gemakkelijk gaan in tv programma’s “BN-ers” niet op zoek in verre oosterse oorden naar rust, die ze in hun eigen volle showbizz leven zo missen. Inmiddels heeft mij al enkele keren de vraag bereikt of ik daar in een themadienst aandacht aan wil schenken. Terecht, omdat voor ons de vraag immers is: wat zegt God daarvan in Zijn Woord? Omdat het terrein zo breed is zal ik het misschien wel verdelen over 2 zondagen, maar in ieder geval hoop ik op 29 januari in de verkondiging uit te gaan van Deuteronomium 18:9-15 en 1 Samuël 28:4-14.' NB om 19.30uur een Gloriadienst met ingediende lievelingsliederen. Link gerefkerkzuilichem Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Arlie Francis voor discipledaily op 18dec11 over de komst van profeten, Chanuka, het joodse lichtfeest en Kerst. Link discipledaily.org

Op You Tube: Een filmpje van Son of Man production (uploader tundungsenduk) over het al of niet kloppen van r15 'uit uw midden' (in de NaardenseBijbel uit je kring, uit je broeders) dat niet in de Septuagint (oudste Griekse Bijbelvertaling) zou hebben gestaan en door de vertalers is toegevoegd. Verwijst ook vaag naar Mohammed als de ware Messias en de Arabieren als broeders. (5m28). Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. In het Latijn heet de psalm Confitebur tibi (Domine). Een goede vertaling vond ik niet, wel 'I shall confess to you my Lord'. Net als psalm 112 en 113 begint de psalm in de Groot Nieuws Bijbel vertaling met De Heer is rechtvaardig in de NBV met Hallelujah. Het is een lofpsalm.

De link met de ander leesrooster tekst zit misschien in r9 'redding, loskoop zond hij zijn gemeente' verwijzend naar Jezus als Verlosser.

Kunst tip: Damien Hirst (1965) Psalm Print: Confitebor tibi uit 2009 te koop voor tussen de 5000 a 7000US$ op Link artvalue of bij www.gagosian.com (6000US$).

PSALM 111
1 Alleluia, ik dank de ENE met heel het hart,
binnen de kring der oprechtén, een samenkomst;
2 groot zijn de daden van de ENE,
doorvorsbaar voor elk met behagen daarin;
3 en glans en luister straalt van zijn werk,
fleur houdt zijn gerechtigheid voor altijd;
4 genadig en barmhartig is de ENE,
hij doet zijn wonderen voorgoed gedenken;
5 indachtig is hij voor eeuwig zijn verbond,
ja, wie hem vrezen gaf hij teerkost; de
6 kracht van zijn daden
heeft hij zijn gemeente gemeld;
verleende hun het erfdeel van volkeren;
7 machtig zijn zijn handen in trouw en recht,
nooit onbetrouwbaar
is al wat hij instelt;
8 ondersteund voor altijd en eeuwig,
product van trouw en oprechtheid;
9 redding, loskoop zond hij zijn gemeente,
sloot voor eeuwig zijn verbond,
te vrezen en heilig is zijn naam!
10 vreze voor de ENE
is het beginsel van wijsheid,
weg tot goed inzicht voor wie daarnaar doen;
zijn lof blijft staande voor altijd!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen > 111
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Rinse Postuma uit Ermelo op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Augustinus Parochie Buitenveldert-Amsterdam (op de grens met Amstelveen), Amstelveenseweg 965 Amsterdam. Tijd: zat 9.30uur, zon 10.30 en 11.45uur (zonder zang). Celebrant niet vermeld, wellicht de Amsterdamse deken zelf Ambro Bakker. Link augustinusparochie Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van JR Church op 31dec2010 Will psalm 11 be fullfilled in 2011? vertaald door weeswaakzaam.nl 'een Christelijke maar open-nieuwswebsite, niet specifiek bedoeld voor 1 doelgroep'. Beetje technisch vanaf het thema wordt het interessanter. Link weeswaakzaam
Op You Tube: Antonio Vivaldi (1678-1741) "Confitebor tibi, Domine" RV596 Movement 4-6 voor alt, tenor, bass, twee hobo's, strijkers en basso continuo (C major RV596). 4. "Intellectus bonus omnibus facientibus eum" Allegro, 5. "Gloria Patri, et Filio" Allegro en 6. "Et in saecula saeculorum" Allegro. Uitgevoerd door La Grande Ecurie et la Chambre du Roy met James Bowman: counter-tenor, John Elwes: tenor, Stephen Varcoe: bariton, dirigent Jean-Claude Malgoire (4m26). Link youtube


1e brief aan de KORINTIERS
1 Korintiers is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe geschreven rond 55 na Christus uit Efeze (Turkije). De gemeente was door Paulus zelf gesticht tijdens zijn 2e zendingsreis.

In de brief die typerend is voor Paulus worden allerlei dingen nog een toegelicht of uitgelegd omdat er verschillende opvattingen zijn over christelijk leven. Ook in onze tekst gaat het over 'wel of niet' meer van het eten van afgodenoffers (vlees). Op wikipedia Offer staat dat dit voor arme mensen een zeldzame gelegenheid was om vlees te eten. Toch is Paulus ertegen. Want: r8 Nu plaatst voedsel ons niet dichter bij God; als wij niet eten komen we niet tekort. Bovendien ondermijnt de ouderwetse gewoonte (vlees)offers te eten het geloof en ondermijnt het zwakke medegelovigen.

Op rkk een korte uitleg van de Katholieke Eucharistie waarin gelovigen wijn drinken en een hostie eten. Het is geen offer, maar een herdenking van het offer van Jezus en het laatste avondmaal. Protestanten drinken wijn (of druivensap) en eten brood in hun Heilig Avondmaal dienst.

Kunst tip: Het offer door Israelieten (eigenlijk in Leviticus) in een Historiebijbel uit Utrecht. Door de Meesters van Otto van Moerdrecht (Utrechtse groep) en de Meester van Evert Zoudenbalch (verluchters). Circa 1435 Nu in het Meermanno Westreenianum Nr MMW 10a18 verso 69. Link mnemosyne
1 KORINTIERS 8:1b-13
1b (Maar) kennis maakt verwaand
het is de liefde die opbouwt;
2 als iemand meent
enige kennis verworven te hebben,
kent hij nog niet zoals men moet kennen;
3 als iemand God liefheeft,
dan wordt die door hem gekend.
4 Over het eten dus van de afgodenoffers
weten we
dat er niet één afgod in de wereld is,
en dat er niet één God is behalve één.
5 Want ook al zijn er zogenaamde goden,
hetzij in de hemel hetzij op aarde,
zoals er vele goden zijn en vele heren,
6 maar voor ons is er één God, de Vader,
uit wie alle dingen zijn
en voor wie wij zijn bestemd,
en één Heer, Jezus Christus,
door wie alle dingen zijn
en door wie wij zijn.
7 Maar niet in allen is die kennis aanwezig;
sommigen zijn tot nu toe zo gewend
aan de afgod
dat ze een afgodenoffer als zodanig eten
en hun geweten, zo zwak als het is,
wordt er door bezwaard.
8 Nu plaatst voedsel ons niet dichter bij God;
als wij niet eten komen we niet tekort,
en als wij eten houden we niet over.
9 Maar let op dat deze volmacht van u
niet tot aanstoot wordt voor de zwakkeren.
10 Want als iemand jou, die kennis bezit,
in een afgodshuis ziet neerliggen,
wordt dan niet dat geweten
van hem die zwak is ertoe opgebouwd
om de afgodenoffers te eten?
11 Want dan gaat door jouw 'kennis'
wie zwak is verloren,
die broeder-of-zuster voor wie Christus
is gestorven!
12 Als ge op die manier
tegen de broeders-en-zusters zondigt
en hun zwakke geweten kwetst,
zondigt ge tegen Christus.
13 Daarom, als voedsel
mijn broeder of zuster ten val brengt,
eet ik tot in der eeuwigheid geen vlees meer,
om mijn broeder of zuster
niet ten val te brengen.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek 1 Korintiers 8
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Gerrit de Graag uit Enkhuizen op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar www.downloadbijbel.nl 1 Korintiers is het 7e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Kerk Eibergen, De Oude Mattheüs, Grotestraat 50, Eibergen. Tijd: 10uur, voorganger ds Struijk. Link pkneibergen-rekken Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van evangelist Jaap Fijnvandraat gebpubliceerd op zijn uitgebreide site met artikelen over de Bijbel en Bijbelteksten. Het gaat over offervleeseten. Link jaapfijnvandraat

Op You Tube: discussie in het engels door Yale Divinity School Dean Harold W. Attridge en Professor Emeritus David L. Bartlett over 1 Corinthians 8 (-11) 'Idol Meat: to eat or not eat meat'. Sessie 5 van 8 videos (10m49) van de Yale Bible Study Series in cooperation met The Congregational Church of New Canaan in New Canaan, CT. Meer informatie en studie materiaal op: yale.edu/yalebiblestudy/ Link youtube

MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelieen met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelieen komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Lucas 4;31-37. r23 Een 'mens, behept met een onreine geest, die krijst (... r24) ik weet wie je bent: de heilige van God!'

Kunst tip: 'Jezus geneest een bezetene in Kafernaum omringd door 12 mannen/apostelen'. Romaanse fresco (muurschildering) in het Lauthaus van het Bendiktijnsklooster in Lambach, Oostenrijk. Link Christus_heilt_einen_Besessenen

Of op The_Exorcism een miniatuur uit Les Très Riches Heures du duc de Berry (circa 1410) van de Gebroeders van Limburg et al. Folio 166r 'de uitdrijving' nu in Musee Conde Chantilly, Frankrijk.

MARCUS 1:21-28
21 Zij trekken Kafarnaoem binnen;
en meteen is hij op de sabbatdagen
de synagoge binnengekomen
en onderricht gaan geven.
22 Ze hebben versteld gestaan
over zijn onderricht,
want hij heeft hen onderricht
als iemand met volmacht,
en niet zoals de schriftgeleerden.
23 Meteen is er in hun synagoge
een mens, behept met een onreine geest,
die krijst
24 en zegt: wat is er tussen ons en jou,
Jezus Nazarener!
ben je gekomen om ons te vernietigen?
ik weet wie je bent: de heilige van God!
25 Jezus straft hem af en zegt:
zwijg jij, en ga uit hem weg!
26 De onreine geest laat hem stuiptrekken
en schreeuwend met groot geschreeuw
gaat hij uit hem weg.
27 Allen zijn zo verbaasd
dat zij bijna ruzie krijgen; ze zeggen:
wat is dit? een nieuw onderricht,
met volmacht!, en beveelt hij
de onreine geesten iets, dan
gehoorzamen ze hem!
28 En dit ongehoorde over hem
verspreidt zich meteen overal heen,
heel het ommeland van Galilea in.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Marcus > 1
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Josehine Baak uit Tilburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar www.downloadbijbel.nl Marcus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Kerk Kloosterveen, Kloosterveste, Vesteplein 5, Kloosterveen. Tijd: 10uur, voorganger Em Ds Jan Ridderbos. Link pknkloosterveen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van em ds Jan Ridderbos over Marcus 1:21-28 over de heilige versus de onreine Geest voor de Protestantse Kerk Kloosterveen op 29jan12. Link pdf pknkloosterveen
Op You Tube: in het engels Cosmic Authority (Mark 1:21-28) John MacArthur John, pastor-teacher van Grace Community Church in Sun Valley, California, president of The Master's College and Seminary, en teacher bij het Grace to You media ministry. (59m49)
Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het gebed uit het Evangelisch Luthers Dienstboek voor deze zondag, de 4e van de Epifanie.

Heilige God,
verhoor ons als wij vragen
om de komst van uw koninkrijk
en laat het bevrijdend Woord
van Jezus, uw Zoon, ons voldoende zijn
in goede en kwade dagen,
in onmacht en eenzaamheid,
omdat het ons leven doet
in uw gezegende nabijheid,
vandaag en tot het einde van onze dagen.
Amen.

VOLGENDE WEEK
5 februari 2012, 5e van Epifanie

2 Koningen 4:18- 21(22-31)32-37
Psalm 142
1 Korintiërs 9:16-23
Marcus 1:29-39
Gezang 170

maandag 16 januari 2012

22 januari 2012, 3e van de Epifanie

Welkom bij wat lezen we deze week?
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

22 januari is de 3e zondag van de Epifanie, de Openbaring dat Jezus God's zoon is.


De Bach cantates voor deze zondag zijn "Herr, wie du willst, so schicks mit mir" (BWV 73), "Was mein Gott will, das g'scheh allzeit" (Koraalcantate BWV 111), "Alles nur nach Gottes Willen" (BWV 72) en "Ich steh mit einem Fuss im Grabe" (BWV 156). Deze cantates horen bij Mattheüs 8:1-13 over de Genezing van een melaatse, de centurio in Kapernaüm (niet op het leesrooster).


Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) "Herr, wie du willst, so schicks mit mir" (BWV 73) gezongen door Thomas Quasthoff, bass. Link youtube


Of kijk op dit blog op 23jan2011 naar J.S.Bach (1685-1750) Cantata BWV 111 door het Bach Kollegium Stuttgart & Gächinger kantorei, dirigent Fausto Fungaroli. Geplaatst 25mei2008 (5m22)


Concert tip

22januari12 om 19.15 uur in de Grote Kerk, Loolaan 16, Apeldoorn. Cantatedienst geleid door ds. G.J. Schüssler. Met o.a. "Was mein Gott will, das g'scheh allzeit" (Koraalcantate BWV 111) mmv Wolfgang Lange en het Gelders Bach Collegium Link Gelders Bach Collegium


TEKSTEN

Deze week is het thema nog steeds openbaring. De link met de tekst in het Oude Testament is wellicht dat (het visioen over) het lot van Eli('s zonen) net zo erg is als dat van Jezus. En hun aanvaarding daarvan hetzelfde. De psalm is eigenlijk een gebed van David en lijkt op de tekst uit Samuel: beiden zoeken God in de tempel en denken 's nachts aan God (r7-8). In 1 Korinthiers 6 spreek Paulus over missatnden en vooral die van de buik. In Marcus de eerste leerlingen die 'zomaar' met Jezus meegingen. Natuurlijk omdat het Jezus was.... In het gezang: O Heer, verberg U niet voor mij, wanneer ik mij verberg voor U...

1 Samuël 3:1-10(18)

Psalm 63

1 Korintiërs 6:11b-14

Marcus 1:14-20

Gezang 395


1 SAMUEL

1 Samuel is het 9e Boek van het Poude Testament. Het is het eerste van 2 boeken over Samuel en de overgangstijd tussen Rechters of Richteren (NVB) en de Koningen Saul, David en zijn zoon Salomo. Deel 1 tot ne met 3 gan over Samuels geboorte en kindertijd, zijn opleiding in de tempel en zijn visioen in de tempel over het lot van zijn leraar en mentro de priester Eli.


In ons stukje wordt Samuel tot drie keer wordt geroepen en denkt hij dat het Eli is die het wel begrijpt dat het God is (r9). Des te wranger dat Eli zulk slecht nieuws krijgt van Samuel maar het (r18) standvastig accepteert.


Opvallend -en populair bij predikers- is regel 1 het woord van de Ene is schaars geworden in die dagen, geen visioen is doorgebroken. Ter bemoediging van de gelovigen of om te benadrukken hoe uniek dit visioen was? En thematisch natuurlijk mooi bij de openbaring.


Kunst tip: Eli en Samuel door John Islington Copley (1737-1815) Link bemoediging.jouwweb of John-Singleton-Copley/Samuel-Reading-To-Eli-The-Judgments-Of-God. Op gci.org meer illustraties bij de boeken van Samuel, Rechters, Jozef en Ruth.


1 SAMUEL 3:1-10(18)

1 De jongen Samuël is tempeldienaar van de Ene

voor het aanschijn van Eli;

en het woord van de Ene

is schaars geworden in die dagen,

geen visioen is doorgebroken.

2 En het geschiedt in die dagen:

Eli is gaan liggen op zijn vaste plaats,

zijn ogen zijn begonnen zwak te worden,

hij kan niet meer zien;

3 de lamp van God dooft nog niet uit

en Samuël heeft zich neergelegd,

in de hal van de Ene,

daar waar de ark van God is.

4 Dan roept de Ene Samuël toe,

en die zegt: hier ben ik!

5 Hij rent naar Eli toe

en zegt: hier ben ik,

want je hebt om mij geroepen!

Hij zegt: ik heb niet geroepen,

keer terug en ga liggen!

En hij gaat heen en legt zich neer.

6 De Ene houdt aan

en roept Samuël nogmaals;

Samuël staat op, gaat naar Eli toe

en zegt: hier ben ik,

want je hebt om mij geroepen!

En hij zegt: ik heb niet geroepen, mijn zoon,

keer terug en ga liggen!

7 Samuël kent de Ene nog niet,

er heeft zich nog geen woord van de Ene

aan hem onthuld.

8 De Ene houdt aan en roept Samuël

voor de derde keer;

hij staat op, gaat naar Eli toe

en zegt: hier ben ik,

want je hebt om mij geroepen!

Dan begrijpt Eli dat het de Ene is

die tot de jongen roept.

9 Eli zegt tot Samuël: ga heen en leg je neer;

en zal het geschieden dat hij tot je roept,

zeg dan: spreek, Ene, want uw dienaar hoort!

Dan gaat Samuël heen

en legt zich neer op zijn vaste plaats.

10 De Ene komt, posteert zich

en roept als keer op keer 'Samuël, Samuël!',

en Samuël zegt: spreek,

want uw dienaar hoort!

11 Dan zegt de Ene tot Samuël:

ziehier, ik ga bij Israël het woord doen,

en van al wie het hoort

zullen zijn twee oren tuiten!

12 op die dag zal ik aan Eli gestand doen

al wat ik tot zijn huis heb gesproken:

begin en voleinding;

13 gemeld heb ik hem

dat ik zijn huis zal berechten

tot in eeuwigheid,

om het onrecht waarvan hij heeft geweten,

want zijn zonen

hebben vervloeking over zich gebracht

en hij heeft hen niet berispt;

14 daarom heb ik aan Eli's huis gezworen:

als tot in der eeuwigheid

ooit het onrecht van Eli's huis

door slachtoffer of broodgift

zal worden verzoend!

15 Samuël ligt neer tot de morgen

en opent dan de deuren

van het huis van de Ene

Samuël is bevreesd

om het geziene te melden aan Eli.

16 Maar Eli roept Samuël

en zegt: Samuël, mijn zoon!

en die zegt: hier ben ik!

17 En hij zegt:

wat is het woord

dat hij tot jou heeft gesproken?

verheel het toch niet voor mij!

zo zal God aan je doen

en zo voege hij eraan toe

als je voor mij een woord verheelt

van alle woord

dat hij tot jou heeft gesproken!

18 Dan meldt Samuël hem al de woorden

en verheelt hij niets voor hem;

en hij zegt: de Ene, hij ís het,

wat goed is in zijn ogen moge hij doen!


In de naardensebijbel vertaling Zoek 1 Samuel 31

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Jan Zegwaard uit Vlaardingen op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 1 Samuel is het 9e boek van het Oude Testament.


Liever live?

Protestantse Gemeente Velp, Grote Kerk, Kerkstraat 32, Velp. Tijd: 10.00 uur, voorganger Klaas Eldering, Doopdienst. Link pknvelp Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Korte overdenking van pastoor J. Boers voor bemoediging.jouw web 'Hij is in je naam' over Samuels visioen. Link bemoediging.jouwweb


Op You Tube: David Larson tells 1 Samuel 3:1-10 - Grace by Heart United Methodist Church of Dayton, Ohio's Scripture by Heart group. Produced by gotell comunications (3m47). Link youtube

PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Deze psalm heet in het latijn 'Deus, Deus meus' naar de beginregel. Het is eigenlijk een gebed en past mooi bij de tekst uit Samuel, beiden zoeken God in de tempel en denken 's nachts aan God r7-8.


Kunst tip: Meester van Otto van Moerdrecht in een Historiebijbel uit 1430. ”David schuilt in de woestijn (van Maon, op de vlucht voor Saul in 1 Samuel 23:14. Nu in het Meermanno Westreenianum (78 D 38 I 172v) Den Haag. Link meermanno


PSALM 63

Een musiceerstuk, van David toen hij was in Juda's woestijn.

2 God, mijn God zijt gij,

u blijf ik zoeken,

mijn ziel is dorstig naar u;

naar u smacht mijn vlees,

in een land: uitgedroogd,

uitgeput, zonder water.

3 En zo heb ik in het heiligdom

u aanschouwd,

en gezien uw kracht,

en uw glorie!

4 Want groter goed dan het leven

is uw vriendschap,

mijn lippen moeten u roemen!

5 Zo wil ik met mijn leven u zegenen,

met uw naam mijn handpalmen heffen.

6 Mijn ziel wordt verzadigd

als met melk en merg,

met lippen vol jubel

lofprijst mijn mond!

7 wanneer op mijn bed

mijn gedachten bij u zijn,

in de nachtwaken

ik fluister van u!

8 Want gij waart mij tot hulp,

in de schaduw

van uw vleugels mag ik juichen.

9 Mijn ziel kleeft u aan, u achterna,

en mij houdt uw rechterhand vast.

10 En zij die mijn ziel zóeken te verderven

komen in de onderste krochten der aarde;

11 vallen in handen van een zwaard,

worden het deel dat toekomt aan de vossen.

12 De koning mag zich verheugen in God,

gelukkig prijst zich

al wie trouw zwoer aan hem,

want de mond van leugensprekers

wordt gestopt!


In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen > 63

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Bernard van Verschuer op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


Liever live?

Protestantsekerk Twijzel, in de Hervormde kerk, De Wedze 23, Twijzel. Tijd: 9.30uur, voorganger ds. M. Oomens. Link twijzel.protestantsekerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt


Preek van Ds RP Hei, voor de Schuilhof, Gereformeerd Vrijgemaakte kerk in Zeewolde op 23 januari 2012 naar het thema 'Liefde en Trouw'. 'Is Gods liefde voor jou belangrijker dan het leven zelf? Dat is de vraag die in Psalm 63 op ons afkomt. David zegt dat het voor hem wel zo is. Daarom mogen wij ons afvragen: Hoe is hij daar naartoe gegroeid? En hoe ga ik dit van binnenuit, vanuit mijn hart, nazeggen? Dat Gods liefde meer waard is dan het leven ontdekken we wanneer we bedenken dat Gods liefde leven geeft!' Link doc schuilhof


Op You Tube: In het engels 'Satisfied in You, song gebaseerd op Psalm 63 door Russ Lee op het album met diverse artists 'David, Ordinary Man...Extraordinary God'. (4m42) Link youtube.Brief aan de KORINTHIERS

De 1e brief van Paulus aan de Kortinthiers is het 7e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief aan de gemeente in Korinthe en gaat over de misstanden in de gemeente maar hier specifiek over de heiligheid van het lichaam. Wees geen slaaf van je buik en het lichaam is niet geschapen voor ontucht.

Korinthie een drukke handelsplaats was berucht om oa de prostitutie. Christenen moeten zich hier verre van houden en God laten oordelen en handelen, ze mogen zelf wel mede christenen aanspreken (net als Paulus doet). Ik voeg r 9-11a toe voor de context.

Kunst tip: Mozaiek 'Paulus preekt voor de 'gentiles' eigenlijk in Berea of Veria (vlakbij Tessaloniki) in Griekenland. Link Mosaic_of_Saint_Paul_Preaching,_Veria,_Greece of Berea-greece


1 KORINTHIERS 6:11b-14

(9 Of weet ge niet dat wie onrecht doen

Gods koninkrijk niet zullen beërven?

Dwaalt niet!- geen hoereerders, geen

beeldenvereerders, geen overspeligen,

geen schandknapen, geen knapenschenders,

10 geen dieven, geen graaiers, geen

dronkaards, geen lasteraars

en geen uitbuiters

zullen een koninkrijk van God beërven.

11 En dat alles zijn sommigen geweest;

maar ge zijt schoongewassen,

maar ge zijt geheiligd,

maar ge zijt gerechtvaardigd)


11b door de naam van de Heer, Jezus Christus,

en door de Geest van onze God.

12 'Alles mag ik',

maar niet alles is heilzaam.

'Alles mag ik',

maar ík zal niets de macht over mij geven.

13 De spijzen zijn voor de buik

en de buik is voor de spijzen,

en God zal en haar en hen tenietdoen.

Maar het lichaam is niet voor de hoererij

maar voor de Heer,

en de Heer voor het lichaam.

14 God heeft en de Heer opgewekt

en ons zal hij opwekken, door zijn kracht.


In de Naardensebijbel vertaling Zoek 1 Korinthiers 6

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Dick Slump uit Capelle aan den Ijssel op voorleesbijbel NB De tekst begint bij 1Kor5 over de misstanden. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 1 Korinthiers is het 7e boek van het Nieuwe Testament.


Liever live?

Niets gevonden, kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van N.T.P. van Dale, lid van de "Jeruzalem-kerk-gemeente" binnen de Protestantse Kerk te Amsterdam in het verleden lid van de Hersteld Apostolische Zendingkerk. Op zijn site vrijapostolisch over Zonden en misstanden in de Gemeente 1Kor 5-6:20 per vers toegelicht. Link vrijapostolisch


Op You Tube: In het engels, goede muziek & song door ONEWORD 'breaks down a couple of verses of 1 Corinthians 6' (2m32). Link youtube


MARCUS

Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelieen met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelieen komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal van de roeping van de leerlingen komt ook voor bij Mattheus 4:18-22 en Lucas 3:21-22 en 4:1-13 en Johannes 1:32-34.

Dat de leerlingen 'zomaar' met Jezus meegaan, zelfs hun vader verlaten, is een 'soort' bewijs van Jezus Goddelijkheid. Andere roepingen in het Nieuwe Testament: roeping

Kunst tip: Domenico Ghirlandaio (1449 – 1494) de roeping van Petrus en Andreas fresco in de Sixtijnse Kapel, Vaticaan Stad (1481-1482) Link artbible

MARCUS 1

16 Voorttrekkend langs de zee van Galilea

ziet hij Simon en Simons broer Andreas

met een werpnet bezig in de zee,

want zij zijn vissers geweest.

17 Jezus zegt tot hen: kom mee,

mij achterna, en ik zal maken

dat ge vissers van mensen wordt!

18 Meteen laten ze de netten los

en volgen hem.

19 En een klein stukje verdergelopen

ziet hij Jakobus van Zebedeüs

en zijn broer Johannes,

en die zijn in de boot bezig

de netten in orde te brengen.

20 Meteen roept hij hen;

zij laten hun vader, Zebedeüs,

achter in de boot, met de huurlingen,

en gaan weg, hem achterna.


In de Naardensebijbel vertaling Zoek Marcus > 1

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Josephine Baak uit Tilburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.


Liever live?

Protestantse Gemeente te Engwierum, Tsjerkepaed 1 Engwierum Tijd: 9.30 uur , voorganger: ds. E.J.M. Peersmann, organist: N. Stuursma Link Engwierum.protestantsekerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Homilie van Romain Debbaut voor zijn internet pastoraat over Marcus 1 de roeping van de leerlingen en ook voor 22jan12. Link homilie.salehost (frontpage kan wijzigen).


Op You Tube: Door DutchDaisy 'A video about Jesus and his apostles. Images are taken of the DVD 'The Bible: Jesus' The Song: The Calling - Wherever You Will Go (3m42) Link youtube


Op You Tube Door NewRockProduction1 Those impossible apostles 'A very low budget comic retelling of how Jesus recruited his disciples, set in modern day LA'. (9m24) Link youtube


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed uit het overwinningslied van David in 2 Samuel 22:1-3 en 31-37.

1 David spreekt tot de Ene de woorden van deze zang, ten dage dat de Ene hem redt uit de greep van al zijn vijanden, uit de greep van Saul.


2 De Ene, (is) mijn steenrots en mijn bastion,

voor mij die maakt dat ik ontkom!

3 Mijn God, mijn rots, bij hem vind ik toevlucht;

mijn schild, de hoorn die mij bevrijdt,

mijn hoge burcht, mijn toevlucht,

mijn bevrijding,

van smaad bevrijd je mij!

(...)

31 Deze Godheid, volmaakt is zijn weg;

wat de Ene zegt is gezuiverd,

een schild is hij

voor al wie schuilen bij hem.

32 Ja, wie mag God heten buiten de Ene?

wie is een rots behalve onze God?

33 Deze Godheid is mij een veste van vermogen;

ik zal naspeuren hoe volmaakt zijn weg is.

34 Die mijn voeten maakt als de hinden,

en op de hoogten mij laat stilstaan.

35 Die mijn handen leert hoe te vechten,

mijn armen te spannen de bronzen boog.

36 Gij geeft mij het schild van uw bevrijding,-

uw wekroep maakt mij sterk.

37 Mijn tred onder mij verruimt ge,

mijn enkels zwikken niet.


VOLGENDE WEEK

29 januari 2012, 4e van Epifanie

Deuteronomium 18:15-20

Psalm 111

1 Korintiërs 8:1b-13

Marcus 1:21-28

Tussentijds 168


maandag 9 januari 2012

15 januari 2012, de Doop van de Heer

Welkom bij wat lezen we deze week?

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

Het is de 2e zondag van de epifanie, de openbaring. Het is ook de zondag van de Doop van de Heer (Jezus) het feest dat in de Rooms-katholieke en de Anglicaanse Kerk de kersttijd afsluit en wordt gevierd op de zondag na Driekoningen. Het 'Hoog' feest viert de Doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. Bij deze doop openbaarde God dat Jezus Zijn geliefde Zoon was (door de Geest te laten neerdalen in de vorm van een duif).


In de Orthodoxe Kerk noemt men het Theofanie, Godsopenbaring. Daar gaat hem om de 'Triniteit' en zien we op ikonen de stem van de Vader, de nederdaling van de H. Geest in de gedaante van een duif en de Zoon, Jezus, die gedoopt wordt in de Jordaan (Mattheüs 3:13-17).


Kunst tip:
Giotto (1266/7-1337) 'de doop van de Heer' in de Sgrovegni kapel, Padua Italie circa 1305. Link wikimedia Giotto Baptism of Christ


De Bach cantates horen bij Johannes 2, de bruiloft te Kana, dat lezen wij na de doop van Jezus in de Jordaan. "Mein Gott, wie lang, ach lange" (BWV 155), "Ach Gott, wie manches Herzeleid" (Koraalcantate BWV 3) en "Meine Seufzer, meine Tränen" (BWV 13).

Ik kies voor Cantate 7 uit 1724: “Christ unser Herr zur Jordan kam” eigenlijk voor Johannes geboorte Dag (24juni).

Christ unser Herr zum Jordan kam
Nach seines Vaters Willen,
Von Sankt Johanns die Taufe nahm,
Sein Werk und Amt zu erfüllen;
Da wollt er stiften uns ein Bad,
Zu waschen uns von Sünden,
Ersäufen auch den bittern Tod
Durch sein selbst Blut und Wunden;
Es galt ein neues Leben.

Rest van de tekst: webdocs.cs

In het Nederlands

Christus, onze Heer, kwam naar de Jordaan
volgens de wil van zijn Vader.
Van Sint Johannes ontving hij de doop,
om zijn werk en ambt te vervullen;
hij wilde ons een bad oprichten,
om onze zonden af te wassen,
en ook de bittere dood te verdrinken
door zijn eigen bloed en wonden;
een nieuw leven werd van kracht.

Bron bach-cantatas.com


Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Christ unser Herr zur Jordan kam” door het Holland Boys Choir, het Nederlands Bach Collegium, Sytse Buwalda: alt, Nico van der Meel: tenor, Bas Ramselaar: bas en dirigent Pieter Jan Leusink. (23m11) Link youtube


Of kijk op dit blog op 16jan2011 naar Nikolaus Harnoncourt - Cantata No. 3 "Ach Gott, Wie Manches Herzeleid", (BWV 3), Koraal Chorus (4m55).


Concert

15jan12 om 19-20.30uur Laurenskerk, Grotekerkplein 27, Rotterdam. Cantateconcert door de Laurenscantorij en Hayo Boerema (orgel) o.l.v. Wiecher Mandemaker (dirigent). Een programma van J.S. Bach ‘’Meine Seufzer, Meine Tränen’’ BWV 13) en I. Stravinsky's Pater Noster. Toegang vrij: collecte na afloop. Link laurenskerkrotterdam


TEKSTEN

Deze week is het thema weer de openbaring: te lezen in de doop van Jezus door Johannes en vooral wat Johannes over Jezus zegt. Na de doop begint het werven van de eerste leerlingen, apostelen. (In de Oud Katholieke kerk (in Egmond) heet de zondag naar de leerlingen Filippus en Natanaël). Ook het wonder dat Jezus verricht op de bruiloft in Kana is een 'bewijs', water verandert in (goede)wijn. In gezang 166 wordt het in het 2e (doop), 3e en 4e (Kana) coupletten nog even samengevat, in het eerste couplet de drie 'vreemden' (magiers of koningen).

Jesaja 62:1-5

Psalm 96

Romeinen 4:19-25

Johannes (1:29-)2:1-11

Gezang 166JESAJA

Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. De boekrollen zijn van meerdere profeten, 1-39 (voor de Babylonische ballingschap, 750-700vChr). De boekrollen 40-55 van de deutero of 2e Jesaja tijdens de Babylonische ballingschap (586-538vChr). De boekrollen 56 tot en met 65 zijn van diverse profeten in de geest van Jesaja, ook wel de derde of trito Jesaja genoemd. Deze gaan over de tijd na de ballingschap en de boeken 60 (waaruit we vorige week lazen) tot en met 62 over de herbouw van 'Gods lieveling Jeruzalem'.


De link met de openbaring zie ik niet zo, wellicht de aankondiging van een nieuwe tijdperk en het beeld van de bruid (Jeruzalem) en de bruidegom (God) die verrukt is.


Kunst tip: Het huwelijk, glas-in-lood raam van Chris Lebau voor de trouwzaal van het stadhuis Amsterdam 1929-1936, Nederlands symbolisme. Link bijbelencultuurJESAJA 62:1-5

1 Om Sions wil mag ik niet zwijgen,

omwille van Jeruzalem zal ik niet rusten,

totdat haar gerechtigheid

als de lichtglans uittrekt

en haar bevrijding als een fakkel ontbrandt.

2 Zien zullen volkeren jouw gerechtigheid,

alle koningen jouw glorie;

geroepen wordt tot jou een nieuwe naam

die de mond van de Ene zal bepalen.

3 Wezen zul jij een luisterrijke krans

in de hand van de Ene,

een koninklijk ornaat

in de handpalm van je God.

4 Tot jou zal niet meer worden gezegd:

verlatene,

tot je land wordt niet meer gezegd:

een woestenij,

nee, van jou zal worden geroepen:

mijn behagen is zij!,

en van je land: gehuwde!

want de Ene heeft behagen in jou

en je land wordt nu gehuwd.

5 Want zoals een jonggezel een maagd huwt

zal je bouwmeester jou huwen,

een bruidegom is verrukt over een bruid,

je God zal verrukt zijn over jou!


In de naardensebijbel vertaling Zoek → Jesaja 62

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Antonius Hyacinthus van der Horst uit Schiedam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.


Liever live?
Protestantse Gemeente Zutphen, Sint Walburgiskerk, Kerkhof 3, Zutphen. Tijd 10.00 uur, voorganger ds. O.C. Haasnoot. Jesaja 62 en Johannes 2: 'In het verhaal over de bruiloft te Kana draagt elk woord een oceaan aan betekenissen in zich. Het is doorspekt met verwijzingen naar het Eerste Testament, symbolische getallen, symbolische handelingen, met verwijzingen naar het toekomstige optreden van Jezus en naar het toekomstig handelen van God. Heel de hoogte en de diepte van de Schrift klinkt, voor de goede verstaander, in dit verhaal door'. Link www.walburgiskerk.nl en protestantsegemeentezutphen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Homilie van Michel Beckers halerwege www.corticool.nl/preken over Israel (Jeruzalem) als de bruid van God. (..) Direct in het begin van het Johannesevangelie krijgen we te horen dat dat huwelijk tot stand gekomen is toen Jezus in de openbaarheid trad (op de bruiloft te Kana met het water-wijn-wonder). Link corticool.nl


Op You Tube: in het engels gezongen 'For Zion' door Aaron Crabb CUFI (christenen voor Israel) (4m02) Link youtube


PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. De psalm heet in het latijn 'Cantate Domine' (net als psalm 98) en we lazen deze psalm ook al op Kerstavond, de slotregel bevat een mooie verwijzing naar de komst van de Heer. Ik plak psalm 98 daarom onder psalm 96. De psalmen lijken erg op elkaar en deze bevat ook mooie verwijzende naar de komst van de Heer in regels 6 en 9. Nb psalm 98 staat op het Leesrooster gepland voor 22april12.


Kunst tip: Psalm 97 (vulgaat, latijn telling nu 98) Canto Domine in het Huth Psalter, na 1280 nu in de British: Library collectie, London, VK. Link bl.uk Site: europeana.eu

PSALM 96

1 Zingt voor de ENE een nieuw gezang,

zingt voor de ENE, heel de aarde!

2 Zingt voor de ENE, zegent zijn naam,

zijn heil!

3 Vertelt bij de volkeren zijn glorie,

zijn wonderen bij alle gemeenschappen!

4 Want groot is de ENE en zeer te loven,

te vrezen is hij boven alle goden.

5 Want alle goden der gemeenschappen

zijn ijdel vertoon,

de ENE is de maker van de hemel.

6 Lichtglans en luister

zijn voor zijn sanschijn,

kracht en sieraad in zijn heiligdom!

7 Brengt aan de ENE,

families van gemeenschappen,

brengt aan de ENE

glorie en sterkte;

8 brengt aan de ENE de glorie van zijn naam,

heft op uw broodgift

en komt in zijn voorhoven.

9 Buigt voor de ENE in heilige luister,

beeft voor zijn aanschijn, allen op aarde!

10 Zegt bij de volkeren: de ENE werd koning,

vast staat nu de wereld, zij wankelt niet,

hij oordeelt gemeenschappen

met rechte maten!

11 Laat verheugd zijn de hemelen,

laat juichen de aarde,

laat donderen de zee

en wat hem vervult!

12 Laat jubelen het veld en al wat daarop is,

eens zullen juichen alle bomen van het woud!

13 voor het aanschijn van de ENE, want hij komt,

want hij komt om te richten de aarde,

hij zal de wereld in gerechtigheid richten,

gemeenschappen met zijn trouw!


PSALM 98

1 Zingt voor de ENE een nieuw gezang,

want wonderen heeft hij gedaan;

redding bracht hem zijn rechterhand,

de macht van zijn heilige arm!

2 Doen kennen heeft de ENE zijn reddende werk,

voor de ogen der volkeren

heeft hij zijn gerechtigheid onthuld.

3 Hij gedacht zijn vriendschap en zijn trouw

aan Israëls huis, toen zagen alle einden der aarde

de redding door onze God!

4 Schalt het uit voor de ENE, heel de aarde,

weest blij, jubelt, musiceert!

5 Maakt muziek voor de ENE bij de harp,

bij de harpmuziek die klinkt als een klok!

6 Bij trompetten en de klank van de ramshoorn,

schalt het uit

voor het aanschijn van de Koning, de ENE!

7 Davere de zee en zijn volheid,

de wereld en wie op haar zijn gezeten!

8 Laat rivieren klappen in de hand,

laat eensgezind bergen juichen met hen mee!

9 voor het aanschijn van de ENE,

want hij zal komen om te richten de aarde,

hij zal de wereld in gerechtigheid richten,

gemeenschappen naar ongekromd recht!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen > 96 en 98

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Janneke Almekinders uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


Liever live?

Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Betoog van CJ Buys uit Gouda voor de www.dewoesteweg.nl (nogal streng protestants) met verwijzingen naar 'oudvader' Spurgeon over de overeenkomsten tussen psalm 96 en 98 voor begin 2012. Link dewoesteweg


Op You Tube: in het engels 'Psalm 98' O sing to the Lord, het koor van Christ Church Moscow Indiana, USA olv music minister David Erb. (3m21) Link youtube


(brief aan de) ROMEINEN

Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus aan de Romeinen waarschijnlijk geschreven in 58 na Christus als hij op weg is naar Rome tijdens zijn 3 zendingsreis. Paulus heeft de gemeente in Rome (dus) niet zelf gesticht. De brief is typisch Paulus, hij legt het geloof uit, in ons stukje voor deze week aan de hand van de geschiedenis van Abraham (Genesis 12-25).

Het feit dat Abraham geloofde dat hij (stam)vader zou worden als was hij al 99 jaar oud was en zijn vrouw Sara ook al oud, maakte dat God zijn belofte na kwam. (Op zijn 75ste kreeg Abraham na een belofte de zoon Ismael bij 'bijvrouw' Hagar)

Kunst tip: 'Abraham adviseert Sara' door James Tissot, waterverf c. 1896-1902 nu in het Jewish Museum, New York, USA. Link Wikimedia meer informatie op thejewishmuseum James Tissot

ROMEINEN 4:19-25

19 En zonder te verzwakken in het geloof

heeft hij het afsterven

van zijn eigen lichaam opgemerkt toen

hij ongeveer een honderdjarige was,

en de afsterving van Sara's moederschoot.

20 Ten aanzien van de aankondiging van God

heeft hij zich niet laten splijten

in ongeloof, nee,

hij werd bekrachtigd in het geloof

en gaf glorie aan God,

21 geheel ervan vervuld

dat die bij machte is

om wat hij heeft aangekondigd

ook te doen.

22 Daarom 'werd het hem gerekend

tot gerechtigheid' (Genesis 15:6).

23 Het is niet geschreven

om hem alleen

dat het hem toegerekend werd,

24 nee, ook om ons

aan wie het zal worden toegerekend

als wij gelovig vertrouwen op hem

die Jezus, onze Heer,

heeft opgewekt uit de doden,

25 die is prijsgegeven

om onze overtredingen

en is opgewekt

om onze rechtvaardiging.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Romeinen → 4

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Constance Bergeijk uit Hoogvliet op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament.


Liever live?

Oud Katholieke Parochie in de PKN Slotkapel, Slotweg 3, Egmond aan den Hoef. Tijd: 10.00 uur, Schrift & Tafel, voorganger n.b. Oud-Katholieke Kerk St Anges, Voorstraat 110-112, Egmond aan Zee. Tijd: 10.00 uur, Eucharistieviering, voorganger n.b. Het is de zondag van Filippus en Natanaël, de eerste lichting apostelen (Johannes 1:43-51) NB uit het OT Genesis 17: 1-8 & 15-22 en NT Romeinen 4:19-25. Link www.egmond.okkn.nl Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Bijbeluitleg van Andrew Wommack (andrewwommackministry) voor de vergadering der gelovigen (een wereldwijde evangelische beweging zonder voorgangers met minstens 100 vergaderingen in Nederland. Bijbelstudie is erg belangrijk voor deze groep(en). Link vergadering.nu wommack (vanaf p.8-10 uitleg per regel van Romeinen 4:19-25).


Op You Tube: in het engels door 'Chris' Convenant Gospel 'Ambrahams faith in Romans 4' not working for but by faith, trusting in God' (9m59) Link youtube


JOHANNES

Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelieen met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelieen komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Het verhaal van de doop van Jezus komt voor in alle evangelien Mattheus 3:11-13, Marcus 1:9-11, Lucas 3:21-22. In onze tekst uit Johannes vertelt Johannes de Doper over de doop van Jezus. Opvallend is ook de naam voor Jezus het lam Gods in r19 en 36. Die naam voor Jezus komt alleen bij Johannes voor. Het bekende verhaal van het wonder, water verandert in wijn op de bruiloft in Kana komt ook alleen voor bij Johannes.

Kunst tip: Hieronymus Bosch (1450 - 1516), de Bruiloft te Kana (1475-80) olie op paneel, nu in het Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam Link abcgallery

JOHANNES (1:29-)2:1-11

29 Daags daarop wordt hij Jezus gewaar,

als die tot hem komt; hij zegt:

zie, het lam van God

dat wegdraagt de zonde der wereld!

30 hij is het over wie ik heb gezegd:

na mij komt een man

die vóór mij is geworden,

omdat hij eerder was dan ik;

31 ook ik wist niet dat hij het was,

maar opdat hij aan Israël zal verschijnen,

daarom ben ik gekomen dopend met water!

32 En Johannes getuigt ook en zegt:

ik heb aanschouwd hoe de Geest

als een duif neerdaalde uit de hemel

en bleef rusten op hem;

33 ook ik wist niet dat hij het was,

maar die mij gestuurd heeft

om te dopen met water,

hij heeft tot mij gezegd

'op wie je de Geest ziet neerdalen

en op hem blijven, die is het die

doopt met heilige Geest'

34 ik heb het zelf gezien en

ben er getuige van geworden

dat hij is de Zoon van God!


35 Daags daarop staat Johannes daar weer,

met twee van zijn leerlingen;

36 Als hij Jezus in het oog krijgt

die daar loopt zegt hij:

zie, het lam van God!

37 Die twee leerlingen van hem

horen hem dat uitspreken en volgen Jezus!

38 Maar als Jezus zich omkeert

en aanschouwt dat zij hem volgen,

zegt hij tot hen:

waar zijt gij naar op zoek?*

Zij zeggen tot hem: rabbi,

-vertaald wil dat zeggen: leermeester-

waar houdt u verblijf?

39 Hij zegt tot hen: komt en ziet!

Dan komen ze en zien

waar hij verblijf houdt,

en ze blijven bij hem, die bijzondere dag.

Het is geweest omstreeks het tiende uur.

40 Andreas, de broer van Simon Petrus,

is een van de twee geweest

die van Johannes hoorden over Jezus

en hem volgden;

41 hij weet de volgende morgen

zijn broer, Simon te vinden

en zegt tot hem:

we hebben de Messias gevonden!

vertaald is dat: Christus,- gezalfde!

42 Hij voert hem mee naar Jezus.

Als hij hem in het oog krijgt zegt Jezus:

jij bent Simon de zoon van Johannes?

jij zult Kefas genoemd worden!

wat vertaald wordt met Petrus, rotsman.

43 Daags daarop wil hij

uittrekken naar Galilea,

als hij Filippus vindt

en Jezus tot hem zegt: volg mij!

44 Filippus is afkomstig geweest uit Betsaïda,

uit dezelfde stad als Andreas en Petrus.

45 Filippus vindt Natanaël

en zegt tot hem:

die Mozes heeft beschreven in de Wet,

en de profeten ook,

die hebben we gevonden:

Jezus, de zoon van Jozef uit Nazaret!

46 Natanaël zegt tot hem:

kan er uit Nazaret iets goed zijn?

Filippus zegt tot hem: kom en zie!

47 Jezus ziet Natanaël tot hem komen

en zegt over hem:

zie, waarlijk een zoon van Israël

'in wie geen bedrog is' (Psalm 32:2).

48 Natanaël zegt tot hem:

vanwaar kent u mij?

Jezus antwoordt en zegt tot hem:

vóórdat Filippus je riep,

toen je onder de vijgenboom zat,

zag ik je al!

49 Natanaël antwoordt hem:

rabbi, u bent de Zoon van God,

u bent de koning van Israël!

50 Jezus antwoordt en zegt tot hem:

omdat ik tot je zei

dat ik je zag daar onder de vijgenboom

geloof je?

grotere dingen dan dit alles

zul je zien!

51 En hij zegt tot hem:

vast en zeker is het, zeg ik je:

je zult de hemel open zien

met de engelen Gods

opklimmend en neerdalend

op de zoon des mensen!


JOHANNES 2

1 Op de derde dag geschiedt er

een bruiloft te Kana in Galilea;

Jezus' moeder is daarbij.

2 Ter bruiloft genodigd is

ook Jezus met zijn leerlingen.

3 Als er een tekort aan wijn komt

zegt Jezus' moeder tot hem:

ze hebben geen wijn!

4 Jezus zegt tot haar:

'betekent dat iets

tussen mij en u, vrouwe?' (1 Koningen 17:18)

mijn uur is nog niet gekomen!

5 Zijn moeder zegt tot de bedienden:

wat hij u ook zegt, doet het!

6 Er zijn daar

zes stenen watervaten opgesteld geweest,

naar het reinigingsgebruik van de Judeeërs,

elk met een inhoud van

twee tot drie metreten.

7 Jezus zegt tot hen:

giet die watervaten vol met water!

Zij gieten ze vol tot bovenaan.

8 Hij zegt tot hen:

schept er nu wat uit

en brengt dat naar de tafelmeester!

Zij brengen het.

9 Zodra de tafelmeester het water proeft

dat wijn geworden is,

en hij heeft niet geweten vanwaar die was,

alleen de dienaars wisten het,

die het water hadden geschept

roept de tafelmeester de bruidegom

10 en zegt hij tot hem:

iedere mens zet de goede wijn

éérst voor,

en wanneer ze flink gedronken hebben

de mindere;

maar jij hebt de goede wijn bewaard

tot daarnet!

11 Dit is het begin dat Jezus maakt

met de tekenen

te Kana in Galilea;

zo laat hij zijn glorie verschijnen en

komen zijn leerlingen tot geloof in hem.


In de Naardensebijbel vertaling Zoek Marcus Johannes → 1 en 2

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Erik Maan uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.


Liever live?

Protestantse Gemeente 's gravenpolder-Baarland, Maartenskerk Bosseweide 1, 's-Gravenpolder Tijd: 10uur, voorganger Ds. D. Westerneng Avondmaalszondag Ook (net als 8jan12) dan zal de tekst zijn Johannes 2:1-11 (Kana). Link protestantsegemeente-s-gravenpolder-baarland Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van dr Vreekamp voor Kerkelijk Centrum Emmaüs in Ede op 28jan07 over Jesaja 62 en Johannes 2. In Johannes 1:51 heeft Jezus tegen Natanaël (en de andere leerlingen) gezegd, jullie zullen de hemel geopend, en de engelen Gods zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon. Precies andersom dan we zouden verwachten (p.2). In Johannes 2: worden de watervaten gevuld en dan – de beweging van boven naar beneden: daalt de hemel in het water neer. De glorie van Jezus daalt af in het water. 'En van vreugde begint het water te blozen'. Aldus de dichter Willem Barnard (p.4) (Noot: en wordt dan wijn). Link vreekamp


Op You Tube: in het engels animatie Wonders of Jesus 'The wedding at Cana', zonder bronvermelding muv www.jesuswonder.com (uploader) en www.thomaspaul.com (12m38) Link youtube


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een aria couplet uit Bachscantate BWV 7 voor de doop van Jezus in de Jordaan. (zie hierboven) Nogal dreigend, niet helemaal wat we tegenwoordig vaak bij een blije kinderdoop horen.


Menschen, glaubt doch dieser Gnade,
Dass ihr nicht in Sünden sterbt,
Noch im Höllenpfuhl verderbt!
Menschenwerk und -heiligkeit
Gilt vor Gott zu keiner Zeit.
Sünden sind uns angeboren,
Wir sind von Natur verloren;
Glaub und Taufe macht sie rein,
Dass sie nicht verdammlich sein.

In het Nederlands:

Mensen, gelooft toch deze genade,
dat u niet in de zonden sterft
noch in de hellepoel ten onder gaat!
Mensenwerk en -heiligheid
gelden nooit voor God.
De zonden zijn ons aangeboren,
wij zijn van nature verloren;
geloof en doop maken ze rein,
zodat ze ons niet zullen verdoemen.

Bron: bach-cantatas.com


VOLGENDE WEEK

22jan2012, 3e van Epifanie

1 Samuël 3:1-10(18)

Psalm 63

1 Korintiërs 6:11b-14

Marcus 1:14-20

Gezang 395