maandag 27 augustus 2012

2 september 2012, 11e van de zomer


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
2 september is de 11e zondag van de zomer in het oecumenisch leesrooster. NDe Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen tellen door na Trinitatis, drie-vuldigheid of Drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. 
 

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Du sollt Gott, deinen Herren, lieben” (BWV 77), "Allein zu dir, Herr Jesu Christ” (BWV 33) en "Ihr, die ihr euch von Christo nennet” (BWV 164) De teksten horen eigenlijk bij de Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:23-27).

Op You Tube: J.S. Bach deel 3 uit "Ihr, die ihr euch von Christo nennet” (BWV 164). Zonder de uitvoerenden zoals de meeste uploads van de Gravicimbalo . (5m06) Link youtube

Op You Tube: J.S. Bach. “Mein Gott ich liebe dich” aria uit BWV 77: "Du sollt Gott, deinen Herren, lieben" door Olga Nazaykinskaya en het MSU Chamber Orchestra (musical director Alexander Konstantinov) op 3 Juni 2010, Moskou, Rusland. (4m25) Link youtube

Tekst
Mein Gott, ich liebe dich von Herzen,
Mein ganzes Leben hangt dir an.
Laß mich doch dein Gebot erkennen
Und in Liebe so entbrennen,
Dass ich dich ewig lieben kann.
Link youtube

Of kijk op dit blog op 29aug2010 naar JS Bach- Cantata No. 33 "Wie furchtsam wankten meine Schritte" Aria: "Wie furchtsam wankten meine Schritte" door Lorraine Hunt-Lieberson, Mezzo Sopraan, dirigent John Harbison en het Orchestra of Emmanuel Music- Boston. (19Feb1995) Still (10m43).

Concert
Zo 2sept12 om 19.30 uur in de Geertekerk, Geertekerkhof Utrecht start van de Utrechtse Bachcantatediensten met 'Allein zu dir, Herr Jesu Christ' (BWV 33). Solisten: n Olga Werner (sopraan), Eric Jansen (tenor) en Erks Jan Dekker (bas). Koor en orkest onder leiding van Gerrit Maas. Een toelichting op deze cantate vindt u op de website van Eduard van Hengel. Ttoegang is gratis, na afloop is er een collecte. Lees meer over Meedoen of Bijwonen.


TEKSTEN
Deze week is er voor mij geen duidelijk thema behalve genezen van blindheid en misschien ziende blind zijn. In Zacharia zien de mensen (eigenlijk hebben ze gehoord) dat een Joodse man met God is. In psalm 34 is David niet blind voor problemen (etsel). Paulus waarschuwt de gelovigen voor de duivel en kwade machten en de kwade dag. In Marcus geneest Jezus een blinde man in Betsaida aan het meer van Tiberias.

Zacharia 8:4-8 en 20-23
Psalm 34:12-23
(Efeziërs 6:10-20)
Marcus 8:22-26
Gezang 432

Gezang 432:2
Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
als God mij leidt
kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.
Liedboek voor de kerken 1973


ZACHARIA
Zacharia is het 38ste boek van het Oude Testament of de 11e van de 12 profeten in het Oude Testament. Zacharia is een van de profeten die het duidelijkst de komst van de Messias voorspeld hebben. Zacharia werkte rond 520 voor Chr. in Jeruzalem dus na de terugkeer uit de Babylonische Ballingschap (na 538 voor Chr.).

In het stukje dat wij deze week lezen wordt een nieuwe bloeitijd voor Jeruzalem voorspeld en in r23 de komst van een Joodse man waarvan ze (we) ''hebben gehoord dat God bij u is''.

Kunst tips:
Jan van Eyck (1380-1441) en zijn oudere broer schilderden in hun beroemde altaarstuk voor de St Bavokathedraal in Gent dat de Aanbidding van het Lam God's wordt genoemd (1432) de profeet Zacharia aan de buitenkant van het rechter deurpaneel. Link de-aanbidding-van-het-lam-gods-zacharias

Michelangelo Buonarrotti (1475-1564) op de het plafond van de Sixtijnse kapel (Vaticaan, Rome) een fresco van de profeet Zacharai uit 15080-1512. Op Statenvertaling.net maar alleen als e-card (klein) Link profeet_Zacharia

ZACHARIA 8:4-8 en 20-23
4 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd, 5 en de straten zullen krioelen van de spelende kinderen. 6 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? – spreekt de HEER van de hemelse machten. 7 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik zal mijn volk bevrijden uit het land waar de zon opkomt en het land waar de zon ondergaat 8 en hen naar Jeruzalem brengen. Daar zullen ze wonen. Zij zullen mijn volk zijn en ik hun God, in onwankelbare trouw.
...
20 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Er zullen opnieuw mensen komen uit allerlei landen en steden. 21 De inwoners van de ene stad zullen naar de volgende stad gaan en zeggen: “Ga met ons mee. Wij zijn op weg om eer te bewijzen aan de HEER van de hemelse machten en zijn gunst af te smeken.” 22 Grote en machtige volken zullen naar Jeruzalem komen om daar de HEER van de hemelse machten te vereren en zijn gunst af te smeken. 23 En dit zegt de HEER van de hemelse machten: Als die tijd is gekomen, zullen tien mannen uit volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden: “Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is.”’
In de Nieuwe Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Rudolf Houweling uit Nieuwerkerk aan den IJssel op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Zacharia is het 38ste boek van het Oude Testament. Of het op een na laatste boek voor de deuterocannonieke boeken.

Beluister de Preek van de Protestantse (rock)dominee Jan Andries de Boer ''Shift of Consiousness'' over Zacharia 8:20-23 en Marcus 8:22-26. Link janandriesdeboer of mp3


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen de laatste 12 elf regels van psalm 34, in het latijn heet de psalm Benedicam Domino naar r2: ''De HEER wil ik prijzen''. NB 12 augustus j.l. lazen we het eerste deel van de psalm waarin David God bedankt voor zijn ontsnapping door verjaging uit het paleis van Abimelech/Achisch.

De psalm heeft als inleiding 1 Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg. Het verhaal staat in 1 Samuel 21:11-16 en kort in 1 Samuel 27:2-3. Abimelech (een koninklijke titel) wordt ook Achish genoemd en is de koning van Gath. Gath was de woonplaats van Goliath die David met zijn versloeg.
Bronnen: NBV, bible-history en mens-en-samenleving In de laatste bron benadrukt de auteur dat David niet blind voor problemen is. Hij heeft net als elk mens angst. Dat sluit mooi aan bij het thema van deze week: blindheid en ziend worden.

Mooi vind ik 20 Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de HEER zal hem steeds weer bevrijden.
Kunst tip: Maciejowski, Morgan, Kruisvaarders of Louis IX Bijbel. Waarschijnlijk gemaakt in Noord Frankrijk rond 1250. NB Mn verhalen en veldslagen uit het Oude Testament. Verluchting: David bekrast d emuren en misleidt Abimelek, Achisch op vel 32 Link maciejowski bible Vel 32 medievaltymes

Kunst tip: Moderne verluchte psalm 34 door Adam Rhine in het Hebreews: link hebrewart

Psalm 34
12 Kom, kinderen, luister naar mij,
ik leer je ontzag voor de HEER.
13 Hebben jullie het leven lief,
wil je goede jaren genieten?

14 Behoed dan je tong voor het kwaad,
je lippen voor woorden van bedrog.
15 Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.

16 Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen,
zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.
17 Toornig ziet de HEER wie kwaad doen aan,
hij wist hun namen op aarde uit.

18 De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen,
hij bevrijdt hen uit de nood,
19 gebroken mensen is de HEER nabij,
hij redt wie zwaar wordt getroffen.

20 Al blijft de rechtvaardige niets bespaard,
de HEER zal hem steeds weer bevrijden.
21 Hij waakt zelfs over zijn beenderen,
niet één ervan wordt verbrijzeld.

22 Een slecht mens komt om door eigen kwaad,
wie een rechtvaardige haat zal boeten,
23 de HEER redt het leven van zijn dienaren,
nooit zal boeten wie schuilt bij hem.
In de Nieuwe Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst voorleesbijbel

Liever luisteren?
Pastor Piet van Veelen uit Heemstede op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


Paulus Brief aan de Efeziërs
De brief aan de Efeziërs is het 10e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef zijn brief aan de Christenen in Efeze aan de Zuid-Westelijke kust van Turkije. Paulus bezocht Efeze tweemaal, een keer kort en een keer 2 jaar, maar zat ook daar gevangen.

Het is een algemene brief, ook wel een rondzendbrief voor alle gemeenten met algemene uitleg en aanwijzingen. Paulus schreef de brief uit gevangenschap, maar onduidelijk is welke en waar. In het stukje dat wij lezen wordt de gevangenschap nadrukkelijk genoemd (r20).

De brief bevat bemoedigingen: r11 om stand te houden tegen de duivel hemelse vorsten, de heersers en machtshebbers van de duisternis r12 de dag van het kwaad r13. Beeldend zijn de regels 14-17: de waarheid als gordel om uw heupen, gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet van het evangelie als sandalen aan uw voeten en het geloof als schild. Als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen God's woorden.

Poster: Armor of God link: allposters

Efeziërs  6: 10-24
Houd stand
10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. 14 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15 de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16 en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.

18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. 19 Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie 20 waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is.

In de Nieuwe Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Hannie van Dijk uit Baarn op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl is het 8e boek van het Nieuwe Testament.

Video: over the ''armor of God'' met naast Efeziërs ook Jesaja 40, Mattheus 4, Hebreeen 4 en Openbaringen 19. (3min) Link theworkofthepeople


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

Dit verhaal over Jezus die een blinde geneest staat alleen in Marcus. NB In Johannes 9:1-12 staat ook een verhaal over de genezing van een blindgeborene (die geen ogen heeft?). Ook hier gebruikt hij zijn speeksel (en modder) om de blinde te genezen. Het lijkt echter plaats te vinden in Jeruzalem (Joh 8) en dit speelt aan de Zee van Galilea ofwel het meer van Tiberias. Ook is er nog ene genezing van 2 blinde mannen bij Jericho in Mattheus 9:27-31.

Kunst tip: Uit een Brabants Psalter uit het eind van de 13 eeuw waarschijnlijk voor een vrouw/Begijn (af te leiden aan de gebeden) Ook Franse gebeden. Als verluchting bij psalm 26 een randversiering van Jezus die een blinde geneest initiaal 'D' voor 'Dominus illuminatio mea' (De Heer is mijn licht)  Nu in de British Library London VK. Link bl.uk groot BIG manuscript informatie illuminatedmanuscripts

Genezing van een blinde
22 Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men smeekte hem om de man aan te raken. 23 Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’ 24 Hij begon weer te zien en zei: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’ 25 Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder. 26 Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: ‘Ga het dorp niet in!’

Liever luisteren?
Cees Zomer uit krimpen aan den IJssel op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.

Op You Tube: Uit de Messiah van later bijna blinde Georg Friedrich Handel (1685-1759) 'the eyes of the blind shall be opened' door Hila Baggio; sopraan, Shira Raz; mezzo-sopraan en het The Herzliya Chamber Orchestra o.l.v Harvey Bordowitz. Herzliya Performing Arts Center in Herzliya, Israel op 8Mei2010 (5m27). link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het verhaal en gebed van Ananias voor de door blindheid getroffen Saulus (later Paulus) uit Handelingen 9.

10 In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: ‘Ananias!’ Hij antwoordde: ‘Ik luister, Heer.’ 11 Daarop zei de Heer: ‘Ga naar de Rechte Straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden, 12 en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet, binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien.’ 13 Ananias antwoordde: ‘Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. 14 Bovendien heeft hij toestemming van de hogepriesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan.’ 15 Maar de Heer zei: ‘Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. 16 Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam.’ 17 Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei:

Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.’

18 Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen, 19 en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Bron: biblija.net Handelingen 9


VOLGENDE WEEK
9 september 2012, 12e van de zomer

Deuteronomium 4:1-2 en 9-20
Psalm 54
Jakobus 1:17-27
Marcus 8:27-9:1

maandag 13 augustus 2012

19 augustus 2012, 9e van de zomer

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Het blog is in de zomer wat minder uitgebreid, wel de teksten met toelichting en Bachcantates, geen kunst-, preek-, live- & videotips. Die zijn natuurlijk wel welkom!

PERIODE
19 augustus 2012 is de 9e zondag van de zomer. NB De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen tellen door met na Trinitatis, drie-vuldigheid of Drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest.

De Bach cantates voor deze zondag zijn “Mein Herze schwimmt im Blut” (BWV 199), “Siehe zu, daß deine Gottesfrucht nicht Heuchelei sei” (BWV 179 deel voor en na preek) en “Herr Jesu Christ, du höchstes Gut(Koraalcantate BWV 113). De teksten horen bij Lucas 18: 9-14. Gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar

Op You Tube: JS Bach “Mein Herze Schwimmt im Blut”, (BWV 199) door het Amsterdam Baroque Orchestra met Ton Koopman als dirigent. Link youtube
Met uitgebreide toelichting op de website van Eduard van Hengel. Link eduardvh
en
Op You Tube: JS Bach “Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei” (BWV 179). Magdalena Kozena: mezzosopraan William Towers: countertenor, Mark Padmore: tenor en Stephan Loges: bass met het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists, gedirigeerd door John Eliot Gardiner in Saint Davids,zpl, zd. (7m24) Link youtube Playlist van de drie cantates: youtube


TEKSTEN
Deze week lezen we over vertrouwen hebben en het niet meer zien (zitten) of goed nieuws kunnen horen, maar genezen worden. Vertrouwen in de toekomst door Jesaja geprofeteerd als de Assyiërs een bedreiging vormen. Jesaja kondigt ook genezing van doven en stommen aan. De psalm is een lofpsalm Eer aan de Heer met zowel van stof tot stof als God helpt de zwakkeren en geneest de blinden.

In Paulus brief aan de Efeziërs: wees verstandig denk na en... gebruik uw dagen goed. In Marcus geneest Jezus een doofstomme en vraagt het geheim te houden: maar helaas de mensen roepen het rond. Daar gaat het Messiasgeheim.

Jesaja 35:1-10
Psalm 146
(Efeziërs 5:15-20)
Marcus 7:31-37
Tussentijds 49

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de belangrijkste profeten van de Bijbel. We lezen uit boekrol 35, een van de boekrollen van de 1e Jesaja rond 750-700 voor Chr. die boekrol 1-39 schreef.
In die boekrollen o.a. Het verhaal van aanvallen op Jeruzalem door de Assyriërs.

In ons stukje van deze week een belofte, een lied (bewerkt tot de steppe zal bloeien denk ik) In r 5-6 vooraankondigingen van de Messias: de blinden zullen zien, de doven zullen horen, de stommen zullen spreken. In Marcus 7 lezen we dat ook.

Jesaja 35:1-10
Bevrijding en terugkeer
1 De woestijn zal zich verheugen,
de dorre vlakte vrolijk zijn,
de wildernis zal jubelen en bloeien,
2 als een lelie welig bloeien,
jubelen en juichen van vreugde.
De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon,
met de schoonheid van de Karmel en de Saron.
Men aanschouwt de luister van de HEER,
de schoonheid van onze God.
3 Geef kracht aan trillende handen,
maak knikkende knieën sterk.
4 Zeg tegen het moedeloze volk:
‘Wees sterk en vrees niet,
want jullie God komt met zijn wraak.
Gods vergelding zal komen,
hijzelf zal jullie bevrijden.’
5 Dan worden blinden de ogen geopend,
de oren van doven worden ontsloten.
6 Verlamden zullen springen als herten,
de mond van stommen zal jubelen:
waterstromen zullen de woestijn splijten,
beken de dorre vlakte doorsnijden.
7 Het verzengde land wordt een waterplas,
dorstige grond wordt waterrijk gebied;
waar eenmaal jakhalzen huisden,
maakt dor gras plaats voor riet en biezen.

8 Daar zal een gebaande weg lopen,
‘Heilige weg’ genaamd,
geen onreine zal die betreden.
Over die weg zullen zij gaan,
maar dwazen zijn er niet te vinden.
9 Geen leeuw of roofdier zal daar komen,
geen enkel wild dier dwaalt er rond,
ze blijven er allemaal weg,
alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan.
10 Zij die de HEER heeft bevrijd, keren terug.
Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde.
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,
gejammer en verdriet vluchten eruit weg.
In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Lenie Schermers uit Capelle aan de Ijssel op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen de eerste 11 elf regels van lofpsalm 34, in het latijn heet de psalm Lauda, anima mea naar de 1e regel. Ook in de psalm r8 de HEER opent de ogen van blinden.
Psalm 146
1 Halleluja!

Loof de HEER, mijn ziel.
2 De HEER wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.

3 Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling bij wie geen redding is.
4 Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.

5 Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
6 die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,

hij die trouw is tot in eeuwigheid,
7 recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De HEER bevrijdt de gevangenen,
8 de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,

de HEER heeft de rechtvaardigen lief,
9 de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij,
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.

10 De HEER is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.
Halleluja!
In de Nieuw Bijbelvertaling.

Liever luisteren?
Lenie Troost uit Strijen op voorleesbijbel
Of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


(Paulus brief aan de) Efeziërs
De brief aan de Efeziërs is het 8e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef de brief aan de Christenen in Efeze die hij tweemaal bezocht, een keer kort en een keer 2 jaar! Het is een algemene brief, ook wel een rondzendbrief voor alle gemeenten met algemene uitleg en aanwijzingen. Paulus schreef uit gevangenschap, maar onduidelijk is welke, de 1e of de 2e en ergens tussen 50 en 60 na Christus.

We slaan na vorige week regel 5:3-9 over en krijgen nu aan- en afwijzingen. Drink niet maar zing: psalmen, hymnes en liederen die de Geest u ingeeft. De laatste waren er rond 50-60 na Christus dus al! Welke? Zijn er teksten bewaard gebleven?

Efeziërs 5:15-20
15 Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. 16 Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. 17 Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. 18 Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen 19 en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer 20 en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.

In de Nieuwe Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel en voorleesbijbel

Liever luisteren?
Hannie van Dijk uit Baarn op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Efeziërs is het 10e boek van het Nieuwe Testament.


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

Dit verhaal over Jezus die een doofstomme geneest staat alleen in Marcus (volgens de Groot Nieuws Bijbel) in Mattheus 15:29-31 staat dat jezus veel zieken geneest waaronder doofstommen.

Het Messiasgeheim, Jezus die aan het eind van het stukje nadrukkelijk vraagt of men zijn wonderen geheim wil houden, is een belangrijk begrip in het evangelie van Marcus dat hier duidelijk wordt geschonden. De wonderen door Jezus vormen niet het bewijs voor zijn Messias-zijn maar zijn lijden en sterven.

Marcus 7:31-37
Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het Meer van Galilea, dwars door het gebied van Dekapolis. 32 Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak, en men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. 33 Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. 34 Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat betekent: ‘Ga open!’ 35 Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. 36 Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was; maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden. 37 De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden: ‘Alles wat hij doet is goed: zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Cees Zomer op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een openingsgebed van de Parochie H. Lambertus Udenhout uit 1999.

Heer onze God,
de liefde voor de ander is het hart van uw geboden.
Gij hebt ons aan elkaar toevertrouwd.
Wij bidden U:
leg ons in alle omstandigheden
woorden van waarheid en bemoediging in de mond.
Dat wij niet zwijgen uit zelfbehoud
of blind zijn voor onrecht
maar meebouwen aan de gemeenschap
waarin uw naam geheiligd wordt. Amen.

VOLGENDE WEEK
26 augustus 2012, 10e van de zomer
2 Koningen 4:42-44
Psalm 78:17-29
(Efeziërs 6:1-9)
Marcus 8:1-21
Tussentijds 66

maandag 6 augustus 2012

12 augustus 2012, 8e van de zomer

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Het blog is deze zomer wat minder uitgebreid, wel de teksten met toelichting en Bachcantates, geen kunst-, preek-, live- & videotips. Die zijn natuurlijk wel welkom!

PERIODE
12 augustus 2012 is de 8e zondag van de zomer. NB De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen tellen door met de 10e na Trinitatis, drie-vuldigheid of Drieeenheid (God de vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest.

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Schauet doch und sehet, ob irgend ein Schmerz sei" (BWV 46), "Nimm von uns, Herr, du treuer Gott" (Koraalcantate BWV 101) en "Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben" (BWV 102). De teksten horen bij Lucas 19: 41-48; voorzegging van de verwoesting van Jerusalen, dat lezen wij niet.

Op You Tube: JS Bach Cantata BWV 46 "Schauet doch und sehet" o.a. door John Elliot Gardiner (6m45). Link youtube

of kijk op dit blog op 8aug2010 naar naar J.S. Bach BWV 101 Duett - Joanne Lunn, Sopraan en Daniel Taylor, Alt met de English Baroque Soloists gedirigeerd door J. E. Gardiner en intro's van chorus, recitative, aria van BWV 46 "Schauet doch und sehet, ob irgend ein Schmerz sei". (6m08)


TEKSTEN
Deze week is het thema genezing, vrij worden (gemaakt) van negativiteit en zelfs bezetenheid.

In 2 Koningen schenkt de profeet Elisa een gastvrije kinderloze vrouw die getrouwd is met een oude man een zoon -over een jaar. In marcus 7 geneest Jezus een meisje van bezetenheid, nadat haar niet-joodse moeder hem eerst heeft gesmeekt en vervolgens overtuigd. In de psalm prijst David God als hij op de vlucht is voor koning Abimelek nadat hij zich als bezetene heeft voorgedaan.

In Paulus brief aan de Efeziërs positieve aanwijzingen om Gods Geest niet bedroefd te maken, bevrijd jezelf van negativiteit/bezetenheid door alle wrok en drift en boosheid (te laten) varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. En Wees goed voor elkaar en vol medeleven.

12 augustus 2012, 8e van de zomer
2 Koningen 4:8-18(37)
Psalm 34:1-11
(Efeziërs 4:30-5,2)
Marcus 7:24-30
Tussentijds 10


2 KONINGEN
2 Koningen is het 12e boek van het Oude Testament en het vervolg op 1 Koningen. Die boeken gaan over de eerste koningen van Israël en Juda en de profeten Elia en zijn opvolger Elisa.

Het stukje dat wij deze week lezen gaat over een van de wonderen die Elisa verricht net nadat hij eerst op wonderbaarlijke wijze olijfolie heeft vermenigvuldigd om een arme weduwe te helpen haar schuld af te betalen en haar kinderen voor slavernij te behoeden. In dit stukje geeft hij een kinderloze vrouw een zoon en in het stukje hierna wekt hij hem weer tot leven.

2 Koningen 4:8-18(37)
Elisa en de vrouw uit Sunem
8 Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voorname vrouw die hem dringend uitnodigde om te komen eten. Van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Sunem kwam bij haar eten. 9 De vrouw zei tegen haar man: ‘Die godsman die telkens bij ons op bezoek komt, is beslist heilig. 10 Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten, dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt.’

11 Toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem ingerichte vertrek. 12 Hij vroeg zijn knecht Gechazi de gastvrouw te roepen. Toen de vrouw op Gechazi’s verzoek naar boven was gekomen 13 zei Elisa tegen Gechazi: ‘Vraag haar wat we voor haar kunnen doen in ruil voor alle moeite die zij zich voor ons getroost heeft. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten, of bij de bevelhebber van het leger?’ Maar de vrouw antwoordde: ‘Ik leef te midden van mijn eigen volk.’ 14 Weer vroeg Elisa: ‘Kan ik echt niets voor haar doen?’ en Gechazi antwoordde: ‘Jawel, ze heeft geen zoon, en haar man is al oud.’ 15 Toen zei Elisa: ‘Roep haar binnen.’ Gechazi riep haar, de vrouw kwam in de deuropening staan 16 en Elisa zei tegen haar: ‘Vandaag over een jaar zult u een zoon in uw armen houden.’ ‘Nee, waarde godsman,’ antwoordde ze, ‘spiegelt u me toch niets voor.’ 17 Maar de vrouw werd zwanger en precies een jaar later baarde ze een zoon, zoals Elisa had voorzegd.
In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Remco van Kesteren op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl 2 Koningen is het 12e boek van het Oude Testament.

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen de eerste 11 elf regels van psalm 34, in het latijn heet de psalm Benedicam Domino naar r2: ''De HEER wil ik prijzen''.

De psalm heeft als inleiding 1 Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg. (Ik kon niet terugvinden waar dit staat.)

Het begin van de laatste regel vind ik nogal raadselachtig: 11 Jonge leeuwen lopen hongerig rond, (wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets).

Op You Tube: Benedicam Domino...O Lorde with all my Heart van Robert Johnson (1500-1560) uitgevoerd door Kathryn Summersett en Paul Kieffer. De uitvoering was onderdeel van Vox Reflexa's "Musick for Kynges and Queens” concert series in de St. Meinrad Archabbey. Benedicam domino in omni tempore semper laus eius in ore meo (I will bless the lord at all times His praise shall always be in my mouth) (3m43) Link youtube

Psalm 34:1-11 Benedicam Domino.
1 Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg.

2 De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof.
3 Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER,
de nederigen zullen het met vreugde horen.

4 Roem met mij de grootheid van de HEER,
sluit u aan om zijn naam te verheffen.
5 Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord,
hij heeft mij van alle angst bevrijd.

6 Wie naar hem opzien, stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.
7 In mijn verdrukking riep ik tot de HEER,
hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.

8 De engel van de HEER waakt
over wie hem vrezen, en bevrijdt hen.
9 Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt.

10 Vromen, heb ontzag voor de HEER:
wie hem vreest lijdt geen gebrek.
11 Jonge leeuwen lopen hongerig rond,
wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.
In de Nieuwe Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Piet van Veelen op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


(Paulus brief aan de) Efeziërs
De brief aan de Efeziërs is het 8e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef zijn brief aan de Christenen in Efeze die hij tweemaal bezocht, een keer kort en een keer 2 jaar! Het is een algemene brief, ook wel een rondzendbrief voor alle gemeenten met algemene uitleg en aanwijzingen. Paulus schreef de brief uit gevangenschap, maar onduidelijk is welke, de 1e of de 2e en ergens tussen 50 en 60 na Christus.

We lezen verder na vorige week, maar nu met positieve aanwijzingen. Paulus roept de Christenen op, die 'gemerkt zijn' voor verlossing, ik denk door hun doop, om de Heilige Geest van God niet bedroefd te maken, dus echt een aparte entiteit.

In r31: Laat alle wrok, drift en boosheid varen, net als geschreeuw, gevloek en kwaadaardigheid. In r32 en 5:1&2 goede to do opdrachten als een geurige gave voor God. Inhoud in plaats van vorm of leeg ritueel.

Efeziërs 4:30-5:2
30 Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. 31 Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid.

32 Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. [5] 1 Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, 2 en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.
In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Hannie van Dijk uit Baarn op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Efeziers is het 10e boek van het Nieuwe Testament.


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

Dit verhaal over Jezus die een moeder helpt waarvan de dochter bezeten is staat ook in Mattheus 15:21-28. Het is een lastig stuk, vergelijkt Jezus hier niet-joden met honden? In Marcus krijgt de moeder haar wens omdat ze goed gesproken heeft, in Mattheus omdat ze groot geloof heeft. Verder zijn de teksten vrijwel identiek behalve dat Jezus hier in Marcus over de kinderen spreekt en in Mattheus over .

Marcus 7:24-30
Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
24 Hij ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam hij zijn intrek in een huis, en hoewel hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, lukte het hem niet onopgemerkt te blijven. 25 Integendeel, er kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had naar hem toe, en zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was. 26 Deze vrouw was van Syro-Fenicische afkomst en geen Jodin; ze smeekte hem om bij haar dochter de demon uit te drijven. 27 Hij zei tegen haar: ‘Eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen; het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de honden te voeren.’ 28 De vrouw antwoordde: ‘Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen.’ 29 Hij zei tegen haar: ‘Dat hebt u goed gezegd. Ga naar huis, de demon heeft uw dochter al verlaten.’ 30 En toen ze thuiskwam, lag haar kind op bed en bleek de demon verdwenen te zijn.
In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Cees Zomer op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.


DANKGEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gedicht dat ik vond in Beter nu, breng mindfulness in je leven van Rob Brandsma met dank aan mindfulness trainer Petra van Hameren van mind&more die het mij leende.

Veel van het thema van vandaag komt er in voor: overmand worden door negativiteit of zelfs kwaadheid, bezetenheid. Het is een 800 jaar oud -en volstrekt tijdloos- gedicht van een Perzische dichter Rumi aan het slot van het hoofdstuk 8 over omgaan met sterke emoties: De herberg

De herberg
Dit mens-zijn is een soort herberg:
elke ochtend nieuw bezoek
een vreugde een depressie een benauwdheid,
een flits van inzicht komt
als een onverwachte gast.

Verwelkom ze: Ontvang ze allemaal gastvrij!
Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.

Behandel dan toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor extase...

De donkere gedachte, de schaamte, het venijn
ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
en vraag ze om erbij te komen zitten.

Wees blij met iedereen die langskomt.
De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
om jou als raadgever te dienen.


VOLGENDE WEEK
19 augustus 2012, 9e van de zomer
Jesaja 35:1-10
Psalm 146
(Efeziërs 5:15-20)
Marcus 7:31-37
Tussentijds 49