zaterdag 31 juli 2010

8 augustus 2010, 8e van de zomer en 10e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers
horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
De zomerperiode in de kerken is rustig en ..... er zijn veel extra's: U kunt kijken in kerken en de synagoge in Middelburg, Zeeland. Het 'religieus erfgoed' in de Middelburgse binnenstad bezoeken met gids. Abdijkerken, de rooms-katholieke kerk, de Gasthuiskerk, de Doopsgezinde kerk en de synagoge. Elke donderdag tot 3 september, start 13.30 uur, 4 euro. Link Middelburgsekerken

Kunst tip: De Nieuwe Kerk (of Sint-Nicolaaskerk) in Middelburg.Link Wikipedia/Nieuwe Kerk Middelburg


De Bach cantates voor deze zondag zijn "Schauet doch und sehet,  ob irgend ein Schmerz sei" (BWV 46), "Nimm von uns, Herr, du  treuer Gott" (Koraalcantate BWV 101) en "Herr, deine Augen sehen  nach dem Glauben" (BWV 102). NB Deze teksten horen (eigenlijk)  bij Lucas 19:41-48: voorspelling van de verwoesting van Jerusalem.

Op Classicsonline.com intro's van chorus, recitative, aria ... BWV 46. Link Classicsonline

TEKSTEN
Jesaja 65:17-25
Psalm 33:12-22
Lucas 12:32-40

JESAJA 65:17-25
De titel van hoofdstuk 65 is 'De Heer zal goed en kwaad vergelden', maar dit deel gaat vooral over (r17) een nieuwe hemel(en) en een nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem (18). Wolf en Lam zullen
eensgezind weiden.

Kunst tip: Het gedicht Groninger Hogeland van Hans Werkman,naar regel 17. Link Gedichten
Kunst tip2: het kerklied De steppe zal bloeien van Huub Oosterhuis. Recent verkozen tot het mooiste kerklied. Link Huuboosterhuis

JESAJA 65:17-25
Deze keer de vertaling van de Naardense bijbel uit 2004 van Pieter van Oussoren. Link www.Naardensebijbel.nl


Evt te vergelijken met de vertalingen in De Nieuwe Bijbelvertaling, de Statenvertaling, NBG-vertaling uit 1951, de Willibrordvertaling uit 1995 en de Groot Nieuws Bijbel uit 1996. Simultaan op biblija.net Link Biblija.net

JESAJA 65:17-25
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

17 Want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; aan de eerste dingen zal niet meer worden gedacht en ze zullen niet meer in het hart opklimmen. 18 Nee, ze zullen verrukt zijn en het uitjubelen voor altijd en immer om wat ik schep; want zie, ik herschep Jeruzalem tot jubel
en haar gemeente tot een verrukking; 19 jubelen zal ik om Jeruzalem en verrukt zijn over mijn gemeente; in haar zal niet meer worden gehoord een stem die weent of een stem die schreeuwt;
20 er zal daar niet meer wezen een zuigeling van enkele dagen of een grijsaard die zijn dagen niet volmaakt; want de jonge jongen zal als man van honderd jaar sterven en de zondaar wordt pas als
man van honderd jaar vervloekt. 21 Ze zullen huizen bouwen en daarin zetelen,- wijngaarden planten
en de vruchten ervan eten. 22 Ze zullen niet bouwen en een ander gaat er zitten, niet planten
en een ander eet het op; nee, als de dagen van de boom worden de dagen van mijn gemeente, en het maaksel van hun handen zullen mijn uitverkorenen zelf verslijten. 23 Ze zullen niet zwoegen voor niets en geen kinderen baren voor chaos, nee, een zaad van gezegenden van de Ene zijn zij en hun spruiten met hen. 24 Het zal geschieden: voordat zij roepen antwoord ik;terwijl zij nog spreken verhoor ik. 25 Wolf en lam zullen eensgezind weiden, een leeuw zal stro eten als het rundvee, en de slang heeft stof als zijn brood; ze zullen geen kwaad doen en geen verderf stichten, op heel mijn heilige berg, zegt de Ene. Link naar complete tekst: Naardensebijbel.nl

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Witte Kerkje (anno 1721), Dijckpotingen 1 Vierpolders (Noorden van Hellevoetsluis, Westen van Spijkenisse). Protestantse gemeente. Tijd 16.00 uur Vesper, voorganger Mw Zweerus dhr Lap.
Link Dorpskerkvierpolders Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds M.M. Kool-Mout, op 14 december 2008 in de Paaskerk, in Baarn (PKN), 'Hoop als gerichtheid van ons hart' over Jesaja 65:1, 17-25 en Johannes 3:22-30. Link Paaskerk


Op You Tube: Crystel Lewis: Lion and Lamb (5m07). Link youtube


PSALM 33:12-22
In regel 20 staat ... De Heer, hij is onze hulp en ons schild. In die betekenis komt schild bijna 40 keer voor in het Oude Testament, vaak in de Psalmen (15x) en in Efeziers 6:16 staat draag het geloof als schild. 

Kunst tip: Ikoon van Christus, tronend als PANTOKRATOR, of heerser. Een Post-Byzantijnse Kerkikoon uit de 16de – 17de eeuw, in de stijl van de 13de eeuw. (104 x 51 cm) Link Odigia

PSALM 33:12-22
12 Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft, de natie die hij verkoos als de zijne. 13 Uit de hemel ziet de HEER omlaag en slaat hij de sterveling gade. 14 Vanaf zijn troon houdt hij het oog op allen die de aarde bewonen. 15 Hij die de harten van allen vormt, hij doorziet al hun daden. 16 Koningen winnen niet door een machtig leger, brute kracht redt krijgsheren niet. 17 Van geen nut zijn paarden voor de overwinning, hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst. 18 Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw: 19 hij zal hen redden in doodsgevaar, bij hongersnood zal hij hun leven sparen.

20 Wij verwachten vol verlangen de HEER, hij is onze hulp en ons schild. 21 Ja, om hem is ons hart verblijd, op zijn heilige naam vertrouwen wij. 22 Schenk ons uw trouw, HEER, op u is al onze hoop gevestigd. Link naar complete tekst Biblija.net
Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Protestantse Gemeente Roermond, Minderbroederskerk, Minderbroederssingel 17F, Roermond, op de hoek van de Minderbroederssingel en de P. Vogelsstraat (schuin tegenover de Brandweer). En de mooiste kerk van Limburg! Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds H. van den Born Link Protestantsegemeenteroermond
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek voor de evangelische gemeente Cama Parousia in Boskoop van 20 augustus 2006 en zoals alle preken en ondanks de intro zeer 'tijdloos'. 'Gods karakter roept op tot lef'. Link cama-boskoop

Op You Tube: Psalm 33, orthodox gezang door de 'Kliros of the Old rite Church of the Ascension of Our Lord in Gervais, Oregon USA.Link youtube


LUCAS 12:32-40
De tekst gaat verder met het onderricht aan de leerlingen, nu over bezit r34 Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. En trouw(e knechten) die waken want r40 Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’

Kunst tip: Uit het Getijdenboek (usus van Rome) Brugge circa 1490. Meester van het Dresdener Gebedenboek De Evangelist Lucas. In de collecte van het Meermanno Westreenianum. Link collecties.meermanno en meermanno2LUCAS 12:32-40
(Onderricht aan de leerlingen en de menigte)
32 Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. 33 Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten.
34 Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. 35 Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, 36 en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. 37 Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en
hen bedienen. 38 Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. 39 Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de
dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. 40 Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’

Link naar complete tekst biblija.net

Suggestie van Roel Bosch bij Lucas 12:38:
Hij zal zijn gordel omdoen, ...

Een lange reis gehad, laat thuis
en dan, diep in de nacht, de mouwen opgestroopt,
vol aan de bak uit dankbaarheid
voor wie het huis bewaakte?
U kunt wel overdrijven, Heer,
met dit scenario houdt niemand rekening.
Als alles op zijn kop staat
bent u daar, en dient.
U komt op tijd. Help ons te dienen.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link Noorderlichtgemeente

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Lucas is het derde boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Haren (Noordlaren, Glimmen, Onnen) Op vier locaties om 10.00 uur en in Beatrixoord om 10.15 uur. Link pkn-haren Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Bas Gijsbertsen bij de huwelijksvoltrekking van Sylvia Knol en Erwin Hofman in de Open Hof kerk, Kampen. NB Lucas 12:36.Link bartgijsbertsen

Op You Tube: een catholieke hymne 'The servants song' met foto impressie van Wereld Jongeren Dag 16-17 juli 2008, Australie (3m12). Link youtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een Limburgse versie.

Oeëze Vaader
Oeëze Vaader in d'n Hieëmel
Diene Naam wuurdj geheeligd
Dien Riek kumt, Diene Wil zal gebueren
in d'n Hieëmel, zoeë auch op d'erd!

Gaef ôs huuj ôs daageliks broeëd
en vergaef ôs ôzze shood es vier auch vergaeve
an angere hunne shood.

En leit ôs neit in bekooring (verzeuking)
mer verlos ôs van ut koad.

Want van Dich is ut Kuëninkriek en de Krach
en de Hieërlikheed in Ieëwigheed.
Zoeë zal ut sieën (= Amen).

VOLGENDE WEEK
15 augustus, 10e van de zomer en 12e na Trinitatis

TEKSTEN
Jeremia 23:23-29
Psalm 82
Lucas 12:49-56

woensdag 28 juli 2010

1 augustus 2010, 7e van de zomer en 9e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers
horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders
'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
De zomerperiode in de kerken is rustig en ..... er zijn veel extra's:
In Friesland zijn deze zomer 250 kerken ook op zaterdag open. Om
rond te kijken, voor rust en bezinning of een gesprek. Vaak zijn er
allerlei activiteiten zoals rondleidingen, muziek, tentoonstellingen etc.
Zaterdagmiddagen van 3 juli tot 12 september van 13.30 tot 17.00 uur.
Link http://www.tsjerkepaad.nl

De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Herr, gehe nicht ins
Gericht
' (BWV 105), 'Was frag ich nach der Welt' (BWV 94) en 'Tue
Rechnung!
Donnerwort' (BWV 168). NB Deze cantates horen bij
Lucas 16: 1-9, de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester.

Op You Tube: zonder omschrijving of bewegend BWV 168-5.
Link
http://www.youtube.com/watch?v=py9YDllVeTk

TEKSTEN
Prediker 2:1-11
Psalm 49:1-13
Lucas 12:13-21

PREDIKER 2
Prediker is het 21ste boek van het Oude Testament. Het is het
vervolg op Prediker 1 dat erg bekend is door de titel 'Lucht en leegte'
en eindigt met alles is leegte. In de Statenbijbel uit 1637 (nog)
vertaald als 'IJdelheid der ijdelheden'.

Kunst tip: Een voorbeeld van een populair genre in de Nederlandse
schilderkunst: een "Vanitas" (ijdelheid) stilleven. Hier met schedel
(gedenk te sterven), wijn, viool, open snuifdoosjes en dobbelstenen.
Peter van Kessel uit 1668, nu in het Catharijne Convent in Utrecht.
Link http://www.bijbelencultuur.nl/b/bnc/largethumbs/bnc01442r.jpg

PREDIKER 2
1 Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de genoegens van het
leven te smaken en te genieten van het goede. Maar ook dat,
ontdekte ik, is enkel leegte.
2 Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid.
En waar leidt vreugde toe?
3 Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn,
en ik greep die dwaasheid aan om te onderzoeken of ik in mijn
wijsheid – want die behield altijd de overhand – kon ontdekken wat
een mens het beste doen kan, dat luttel aantal levensdagen dat hij
doorbrengt onder de hemel.
4 Ook heb ik grootse dingen ondernomen: Ik heb voor mezelf
paleizen gebouwd en wijngaarden geplant.
5 Ik heb tuinen en parken aangelegd en daarin een keur van
vruchtbomen geplant.
6 Ik heb waterbekkens gegraven om een bos met jonge bomen te
bevloeien.
7 Ik heb slaven en slavinnen gekocht, en ook hun kinderen werden
slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke runderen, schapen en geiten,
meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd.
8 Ik heb goud en zilver opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van
koningen en landen. Ik heb zangers en zangeressen aangesteld
en het genot geproefd van vele, vele vrouwen.
9 Grootse dingen heb ik ondernomen en meer bezit vergaard dan
iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. En bij alles wat
ik voor mezelf verworven had, behield ik ook mijn wijsheid.
10 Alles wat mijn ogen vroegen heb ik ze gegund, elke vreugde die
mijn hart verlangde heb ik het gegeven, en ik genoot naar
hartenlust van al het goede dat ik had verworven. Het was het loon
voor mijn gezwoeg.
11 Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in
ogenschouw, alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd
had, en ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind
was. Het had geen enkel nut onder de zon.

Link naar complete tekst
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Pred+2&id42=0&id18=1&pos=0&l=nl&set=10

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Prediker is het 21ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestante gemeente Stedebroeck, Oude Kerk, Zesstedenweg 189
Grootebroek.
Tijd 10 uur, voorganger Mw. ds. van Zijverden, Enkhuizen
Link http://www.deoudekerk.nl

Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt
Link http://www.churchatwork.nl/

Preek door ds. Kim Magnée-De Berg zondag 2 september 2007
voor de Federatie Gouda.
Link http://www.federatiegouda.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=33

Op You Tube: Stef Bos en Frank Boeijen, lied ''alles is lucht'' of het
lied van de prediker (2m30).
Link http://www.youtube.com/watch?v=2-5oS7I503U

PSALM 49
Deze psalm is voor de korachieten, de tempelzangers in het Bijbelse
Israël. Elf psalmen zijn 'van' hen, om te zingen (een kunstig lied) in de
tempel. Een Korachieten psalm (45) is zelfs een liefdeslied.
Korachieten zijn de "zonen" van Korach, die in opstand kwam tegen
Mozes en zijn broer Aäron (in het boek Exodus). Korach was Leviet,
van de stam waarvan de zonen later in de tempel in Jeruzalem zouden
dienen volgens het boek Leviticus.

Kunst tip: 'St. Albans Psalter', Engeland, eerste helft van de 12e
eeuw nu in de Universiteit van Aberdeen. R2 Hoor, alle volken,
luister, bewoners van de wereld, mensen, kinderen van Adam,
rijk en arm.
Link http://www.biblical-art.com/artwork.asp?id_artwork=15495&showmode=Full

PSALM 49
1 Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm.

2 Hoor, alle volken, luister, bewoners van de wereld,
3 mensen, kinderen van Adam, rijk en arm, iedereen.

4 Mijn mond spreekt wijze woorden,
diepzinnig is wat mijn hart overpeinst,
5 ik heb een open oor voor raadselspreuken,
bij het spel op de lier onthul ik een geheim.

6 Waarom zou ik vrezen in slechte tijden,
als ik door uitbuiters word omringd,
7 die vertrouwen op hun vermogen en pronken met hun rijkdom?

8 Geen mens kan een ander vrijkopen,
wat God vraagt voor een leven, is niet te betalen.
9 De prijs van het leven is te hoog, in eeuwigheid niet op te brengen.
10 Onmogelijk dat iemand voor altijd zou leven,
de kuil van het graf nooit zou zien.

11 Dit zien we: wijze mensen sterven, maar ook dommen en dwazen
vergaan en laten hun vermogen achter.
12 Het graf of ‘Hun binnenste’, is hun eeuwig thuis, hun woning van
geslacht op geslacht, ook al stond er veel land op hun naam.
13 Nee, een mens, hoe rijk ook, ontkomt niet aan het duister,
hij is als een dier dat wordt afgemaakt.

Link naar complete tekst
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Ps+49&id42=0&id18=1&pos=0&l=nl&set=10

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Protestantse Gemeente Gorssel - Epse. In Gorssel, Hoofdstraat 27,
voorganger ds. mw. Neppelenbroek uit Vorden. In Epse, Lochemse-
weg 36, Epse, voorganger ds. mw. Van Alphen uit Warnsveld.
Tijd: beide diensten beginnen om 10uur
Link http://www.kerkespraak.nl

Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:
Link http://www.churchatwork.nl/

Preek van ds Koekoek in de Triomfatorkapel, Alphen aan de Rijn
een Baptisten Gemeente (op 26 juli 1998).
Link http://www.triomfatorkapel.nl/html_preken/pa980726.htm

Op You Tube: Vrije bewerking van psalm 49 door Ian White (4m38).
Link http://www.youtube.com/watch?v=Zc-y7jVCh5A
Op You Tube: een reggea versie van Psalm 49, Prince Far I (3m08).
Link http://www.youtube.com/watch?v=cUINra5j8Yc&feature=related

LUCAS 12:13-21
De tekst van deze week komt uit het 'Onderricht aan de leerlingen en
de menigte' en dit is de gelijkenis van de rijke dwaas. Die rijkdom
najaagt maar 'niet rijk is bij God' (r 21) en alles verliest.

Kunst tip: Rembrandt van Rijn, de Parabel van de rijke man uit 1627.
Olie op doek, nu in de Gemäldegalerie, Berlijn, Duitsland.
Link http://www.abcgallery.com/R/rembrandt/rembrandt161.html

LUCAS 12:13-21
(Onderricht aan de leerlingen en de menigte)

13 Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn
broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’
14 Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar
over jullie aangesteld?’
15 Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht,
want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet
wanneer hij die in overvloed heeft.’
16 En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van
een rijke man had veel opgebracht,
17 en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen
ruimte om mijn voorraden op te slaan.
18 Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn
schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan
opslaan,
19 en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in
voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je.
20 Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven
van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je
hebt opgeslagen?”
21 Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf,
maar niet rijk is bij God.’


Link naar complete tekst
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Luc+12&id42=0&id18=1&pos=0&l=nl&set=10

Suggestie van Roel Bosch bij Lucas 12:17
Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte ...

Voor elke oplossing is een probleem.
Een overvloed aan gaven
schept een groot tekort aan ruimte,
aan vermogen van zich af te zien,
te zien waar rijkdom in de grond verborgen ligt,
een leven met en voor de ander,
met, voor God.
God, u de schat, schenk ruimte, help me zien.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster
en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link http://www.noorderlichtgemeente.nl/nl/

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl

Lucas is het derde evangelie/ boek van het Nieuwe Testament.


Liever live?

Protestantse Gemeente Enkhuizen, St. Pancras- of Zuiderkerk,
Zuiderkerksteeg 1, 1601 HJ Enkhuizen.
Tijd: nnb uur, voorganger Ds. Hanneke Borst
Link http://www.pknenkhuizen.nl/publicatie.aspx?lIntNavId=3538

Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:
Link http://www.churchatwork.nl/

Preek van ds. J.C. Schaeffer op 10 maart 2010
Link www.ngk.nl/nunspeet/pdf/Lucas12v13t21.pdf

Op You Tube: In het engels, de parabel van de rijke dwaas als
computer game. (4m09)
Link http://www.youtube.com/watch?v=20UOBbVqMkI&feature=related

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en
het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus
heeft geleerd. Deze keer het Gronings 'Os Voader'.

Os Voader ien Hemel,
Dat Joen Noam hailegd worden zel,
Dat Joen Keunenkriek kommen mag,
Dat Joen wil doan wordt
Op eerd net as ien hemel.
t Stoed doar wie verlet van hebben, geef os dat vandoag,
En reken os nait tou wat wie verkeerd doun,
net zo as't wie vergeven elk dij os wat aandut.
En breng os nait ien verlaiden,
mor wil van verlaaider os verlözzen.

Veur't Joe binnen t Keunenkriek,
de Kracht en de Heerlekhaid.
Veur ien aiweghaid. Amen

VOLGENDE WEEK
8 augustus, 8e van de zomer

Jesaja 65:17-25
Psalm 33:12-22
Lucas 12:32-40

dinsdag 20 juli 2010

25 juli 2010, 6e van de zomer en 8e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen? mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers
horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODEIn de zomer is het rustiger in de kerken, maar er zijn ook leuke initiatieven voor de 500.000 Nederlanders die in eigen land op vakantie zijn. Bijvoorbeeld door de Anloup, de St. Kerk en Recreatie Sint Maartensvlotbrug, opgericht door een aantal kerken uit de regio. Link Anloup/kerkdiensten

De Bach cantates
voor deze zondag zijn "Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz" (BWV 136), 'Wo Gott der Herr nicht bei uns hält' (Koraalcantate BWV 178) 'Es ist dir gesagt, Mensch, was gut
ist' (BWV 45). NB deze teksten zijn eigenlijk gekoppeld aan de Bergrede in Mattheus 5 en de waarschuwing voor valse profeten.

BWV 136 door dirigent Pieter Jan Leusink en het Hollands Boys Choir (4m12 - 1m27 - 4m26 - 0m53 met Windows media player). Link eduardvh/BWV 136


TEKSTEN
Deze week gaan de leesrooster teksten veel over God als degene die (ver)oordeelt en straft (Genesis) of beloont (Psalm) en bij Lucas over 'zijn' Onze Vader gebed en (goed) gedrag dat beloond wordt.

GENESIS 18:20-33
PSALM 138
LUCAS 11:1-13

Kunst tip: God als rechter: centraal paneel van 'De aanbidding van het Lam Gods' van de gebroeders van Eyck in de St Jan in Gent. NB Het is niet zeker of het God de Vader of Christus is, zetelend als
rechter. Tot de 20e eeuw werd de eerste interpretatie aangehouden. De redenen: de scepter en het schoeisel, gen stigmata (kruisigings)verwondingen en het feit dat het retabel zo - samen met de duif en het Lam - de Drievuldigheid afbeeldt. Link WikipediaGENESIS 18:20-33
Genesis is het eerste boek van het Nieuwe Testament. Dit bijbelboek bevat het bekende verhaal van de verwoesting van de verdorven steden Sodom en Gomorra, het begint met de aankondiging en het
onderhandelen van Abraham om de steden te sparen als hij (toch) 50 dan 45 dan 40 en tot slot slechts 10 onschuldigen vindt. In oudere bijbelvertalingen heten zij nog rechtvaardigen en dat begrip wordt
hier nog wel gebruikt, maar voor God (r 25).

Kunst tip: Marc Chagall, Abraham en de drie engelen (19601966) nu in het Musée National Message Biblique Marc Chagall, Nice Frankrijk. Link Biblical-art en Link biblical-art

GENESIS 18:20-33
20 Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. 21 Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb
gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.’ 22 Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom, terwijl Abraham bij de HEER bleef staan. 23 Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: ‘Wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? 24 Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners?
25 Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen! Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen! Hij die echter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen?’ 26 De HEER antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken.’ 27 Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben: 28 stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken, zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten?’ ‘Nee,’ antwoordde hij, ‘ik zal haar niet verwoesten als ik er vijfenveertig  aantref.’ 29 Opnieuw sprak Abraham hem aan: ‘Stel dat het er maar veertig zijn.’ ‘Dan zal ik het niet doen omwille van die veertig.’ 30 Toen zei hij: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het
waag door te gaan: stel dat het er maar dertig zijn.’ ‘Ik zal het niet doen als ik er dertig aantref.’ 31 Hierop zei hij: ‘Ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken: stel dat het er maar twintig zijn.’ ‘Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die twintig.’ 32 Abraham zei: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen: stel dat het er maar tien zijn.’ ‘Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien.’ 33 Zodra de HEER zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde.
Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Genesis is het eerste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
(Protestantse) Bethelkerk Den Haag, Handellaan 50, Den Haag. Tijd 10.000 uur, voorganger ds. Nico Riemersma Link Bethelkerk-denhaag/kerkdiensten Of kijk op churchatwork.nl/churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.
 

Preek van ds G.J.Slotman te Dalfsen, de Kandelaarkerk te Heemse op zondag 27 augustus 2006. Link GKVHeemse

Op You Tube: preek in het engels van Reverend Larry Schell, senior pastor at Middleton Congregational Church over 'The God of Abraham' over de onderhandeling van Abraham met God. (10m05). Link youtube Link youtube


PSALM 138
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Deze psalm is een loflied en gaat over de belofte(n) van de Heer r2 en 8. Wel een beetje cynisch als je dat leest net na de belofte om Sodom en Gomorra te verwoesten.

Kunst tip: Deel van de muur van de oude joodse tempel in Jeruzalem. Link Vecip
PSALM 138 een loflied
1 Van David.
Ik wil u loven met heel mijn hart,
voor u zingen onder het oog van de goden,
2 mij buigen naar uw heilige tempel,
uw naam loven om uw liefde en trouw:
grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam.
3 Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt.

4 Laten alle koningen op aarde u loven, HEER,
zij hebben de beloften uit uw mond gehoord.
5 Laten zij de wegen van de HEER bezingen:
‘Groot is de majesteit van de HEER.
6 De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om,
de hoogmoedige doorziet hij van verre.’

7 Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven,
u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden,
uw rechterhand brengt mij redding.
8 De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Parochie van de Heilige Driekoningen te Den Haag en zijn twee vieringen op zondag door pastoor Pastoor: dr. R.G. A. Kurvers Tijd 9:30 uur in de Onbevlekt Hart van Maria, Bloklandenplein 15
Tijd 11:00 uur in de Paschalis Baylon Kerk, Wassenaarseweg 53 Link atecmedia Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van C. van Dusseldorp, op Oudjaar 2009 in de Gereformeerde Kerk in Capelle aan de IJssel. Link GKVCapelle

Op You Tube: De muziek van de bijbel door Suzanne Haik-Vantoura een live concert in de University of San Francisco's Lone Mountain Chapel VS, 6 oktober 1985 Psalm 138 (4m08).
Link youtube


LUCAS 11:1-13
Het aardige van het Onze Vader uit Lucas, is dat Jesus het illustreert met een voorbeeld en benadrukt dat bidden werkt . R9: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.

Kunst tip: Psalter fragment, Jezus leert zijn leerlingen het Onze Vader, circa 1200 KB 76 F 5 Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. Link Meermanno

Artikel over Onze Vader in Mattheus en in Lucas van Arnoldien van Berge, docent bijbelwetenschappen en predikant. Link Raadvankerken/onze_vader_gezongen

LUCAS 11:1-13
Het gebed

1 Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ 2 Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw  koninkrijk komen. 3 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 4 Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving.” 5 Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, 6 want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” 7 En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” 8 Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. 9 Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en
je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 10 Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 11 Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 12 Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? 13 Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’ 

Suggestie van Roel Bosch bij Lucas 11,13:
...hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest
geven aan wie hem erom vragen.

Een lesje in gebed is snel geleerd;
traditie reikt een serie goede woorden,
beknopt en levend tegelijk. Een mooi begin.
Maar dat is niet genoeg, zo blijkt.
Uiteindelijk draait alles om de geest van God,
die meer zou kunnen zijn dan brood, vergeving,
die alles overspant en koninkrijken maakt
tot oefenplaatsen van Gods heil.
God, leer me bidden.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link noorderlichtgemeente

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Lucas is het derde boek/evangelie van het Nieuwe Testament.

Liever live?
De Ontmoetingskerk, Protestantse Wijkgemeente Rotterdam-Zevenkamp, Ben Websterstraat
Tijd: 10.00 uur, voorganger: Ds. A. R. de Mey Mecima Link PKNOntmoetingskerk Of kijk op  churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds D.J. Versloot, PKN Waarder op 11 november 2007. Link PKNWaarder

Op You Tube: Luke 11:1-13 The Lord's Prayer in Jamaican (Patois) door Bertram Gayle (2m01) Link youtube


TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer de versie van de Statenvertaling uit 1637 (naar Mattheus).

Onze Vader, 
Die in de hemelen zijt! 
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, 
gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.

Want Uw is het Koninkrijk,
en de kracht,
en de heerlijkheid,
in der eeuwigheid,
amen.

VOLGENDE WEEK
1 augustus, 7e van de zomer

Prediker 2:1-11
Psalm 49:1-13
Lucas 12:13-21

dinsdag 13 juli 2010

18 juli, 5e van de zomer, 7e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers
horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders
'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
18 juli, 5e van de zomer 7e na trinitatis. De teksten deze week gaan
over bidden, het goede doen en begenadigd worden (1 Samuel 1 en
Psalm 15) en luisteren naar en/of werken voor Jezus/de kerk (Lucas).
De biddende en de werkende kloosterorden en kerkleden.

De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Ärgre dich, o Seele, nicht
(BWV 186), Was willst du dich betrüben, een Koraalcantate (BWV
107) en 'Es wartet alles auf dich' (BWV 187). Mooie regel in BWV
186:5 in de Aria (tenor) 'Mein Heiland läßt sich merken In seinen
Gnadenwerken'.

Op You Tube: JS Bach Cantate BWV 186 "Ärgre dich, o Seele, nicht" dirigent John Eliot Gardiner, koor nb (3m57). Link youtube 

TEKSTEN
1 Samuel 1:1-20
Psalm 15
Lucas 10:38-42

1 SAMUEL 1
1 Samuel 1 is het negende boek van het Oude Testament. Het gaat over de kinderloosheid van Hanna en Elkana en de treiterende Pennina, zijn andere vrouw. Biddend belooft Hanna de Heer dat als
ze een zoon krijgt, ze nooit zijn haar zal afknippen. Samuel betekent 'de door God gehoorde' in het Hebreeuws.

Kunst tip: Uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. KB 71 A 23 137r. De sub-fauvel meester, circa 1320. Elkana en Hanna bidden in de tempel. Link Meermanno

1 SAMUEL 1:1-20
De gelofte van Hanna en de geboorte van Samuel
1 In Rama in de streek Suf, in het bergland van Efraïm, woonde een
man die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerocham, die een zoon
was van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf, en behoorde tot
de stam Efraïm.
2 Hij had twee vrouwen: de ene heette Hanna en de andere Peninna.
Peninna had kinderen, maar Hanna niet.
3 Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo, om daar
de HEER van de hemelse machten te vereren en hem offers te brengen.
Chofni en Pinechas, de twee zonen van Eli, waren daar priesters van
de HEER.
4 Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Peninna
en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees.
5 Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief, ook
al hield de HEER haar moederschoot gesloten.
6 Haar rivale kwetste haar dan diep, door haar te sarren omdat
de HEER haar geen kinderen gaf.
7 Zo ging het jaar in jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van
de HEER gingen, treiterde Peninna Hanna zo erg dat ze begon te
huilen en haar eten liet staan.
8 Toen dat weer eens gebeurde, vroeg Elkana: ‘Waarom huil je, Hanna?
Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet
meer voor je dan tien zonen?’
9 Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van
de HEER, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat.
10 Diep bedroefd bad Hanna tot de HEER. In tranen
11 legde ze een gelofte af: ‘HEER van de hemelse machten, ik smeek
u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet
mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven
aan u: nooit zal zijn haar worden afgeschoren.’
12 Terwijl Hanna zo lang bad, keek Eli opmerkzaam naar haar mond.
13 Ze bad namelijk in stilte: haar lippen bewogen wel, maar haar stem
was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was.
14 Hij sprak haar aan en vroeg: ‘Gaat dit nog lang zo duren? Als u
dronken bent, ga dan uw roes uitslapen!’
15 ‘U vergist u, heer,’ antwoordde Hanna. ‘Ik heb geen wijn of andere
drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en
stort mijn hart uit bij de HEER.
16 Denk niet dat ik een slechte vrouw ben; ik bid zo lang omdat ik
overstelpt ben door droefheid en ellende.’
17 ‘Ga dan in vrede,’ antwoordde Eli. ‘De God van Israël zal u geven
waar u om hebt gevraagd.’
18 ‘Ik dank u voor uw vriendelijkheid,’ zei Hanna, en ze ging terug
naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer.
19 De volgende morgen vroeg bogen ze zich neer voor de HEER,
waarna ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkana
met zijn vrouw Hanna, en de HEER verhoorde haar.
20 Hanna werd zwanger en na verloop van tijd baarde ze een zoon.
Ze noemde hem Samuel, ‘want,’ verklaarde ze, ‘ik heb hem aan
de HEER gevraagd.’

Link naar complete tekst biblija

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
1 Samuel 1 is het negende boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse wijkgemeente Kerk op Ypenburg, De Toevlucht, Laan van Hoornwijck 140, Ypenburg/Den Haag. Gelezen wordt uit 1 Samuël 1:1-20, 1 Timoteüs 4:1-10 en Lucas 10:38-42.
Tijd: 10 uur, voorganger dhr. W. Feenstra. Link kerkopypenburgOf kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. Hier vindt u de ruim 4.000 actieve kerken, parochies en christelijke gemeenten in Nederland.

Preek van Hans-Jan Roosenbrand, dominee bij de gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Hoofddorp / Haarlemmermeer Link hansjanroosenbrand

Op You Tube: In het engels Sunday Sermon, Hope for the Pain Filled Heart Onnuri English Ministry (OEM) in Seoul, South Korea (Seobinggo Campus) Pastor Eddie Byun is the lead pastor of OEM. (41m24). Link youtube

Op You Tube: Het zal je kind maar wezen: may you be so lucky! Het is een ware rage op universiteiten en (hoge) scholen: een lipdub (in een keer gefilmde playbacking crowd) promo van je opleiding. Zo ook Vier Vrienden en studenten van de Christelijke Hogeschool Ede. 130 mensen playbacken ‘Working Man’ van NewWorldSon (4m16). Link youtube


PSALM
Het Oude Testament heeft 613 geboden. Zij geven toegang tot de verbonds- of ontmoetingstent. (Exodus 26:1-37) David beschrijft hier ons gedrag naar anderen. Zoals: 'wees integer', 'doe wat goed
is' en 'spreek de waarheid'. (Bron: mens-en-samenleving.infonu.nl/religie.... psalm 15).

Maar ook: vraag geen rente voor een lening en verraad niemand voor geld. Meer over 'woeker en het verbod op rente' dr. A.J. van Straaten van De Nederlandse Bank (2002, Boom uitgeverij). Link historischhuis


PSALM 15
1 Een psalm van David.

HEER, wie mag gast zijn in uw tent,
wie mag wonen op uw heilige berg?

2 Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.
3 Hij doet aan lasterpraat niet mee,
hij benadeelt een ander niet
en drijft niet de spot met zijn naaste.

4 Hij veracht wie geen achting waard is,
maar eert wie ontzag heeft voor de HEER.
Zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeel,
5 voor een lening vraagt hij geen rente,
hij verraadt geen onschuldigen voor geld.

Wie zo doet, komt nooit ten val.

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Of psalm 15 gelezen wordt durf ik niet te garanderen, maar bijzonder wordt het vast! Vierdaagsezondag, een Internationale Vierdaagse Mis met het koor Quintessence van de Goede Herderparochie. Petrus Canisius Parochie, Molenstraat 37, 6511 HA Nijmegen Tijd 10.30 uur, voorganger niet genoemd. Link petruscanisiusparochie

Of kijk op churchatworkvoor een dienst bij u in de buurt.

Preek van emeritus dominee Philippus Kroes, van 25 september 2005. Link pastoralekroes

Op You Tube: Gezongen in het engels Psalm 15, door John Michael Talbot (1m52).
Link youtube


LUCAS
Het verhaal van Marta en Maria komt drie keer in de Bijbel voor: in
Lucas 10:38-42, in Johannes 11:1-44 en in Johannes.12:1-8. Ze
belichamen het eeuwenlange dilemma van het volk van God, in het
Oude en het Nieuwe Testament. Er zijn veel gelovigen druk als
Marta en weinigen die al hun aandacht en energie besteden aan het
leren kennen van Jezus. (Bron: hefziba.nl)

Kunst tip: Christus in the huis van Martha and Mary (1515) door Cornelis Engebrechtsz, Rijksmuseum, Amsterdam. Olie op doek. Link biblical-art Met nog wel 50 afbeeldingen van Maria en Martha.

LUCAS 10:38-42
(ook) Het enig noodzakelijke

38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd
Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt
Link http://www.churchatwork.nl/
ontvangen door een vrouw die Marta heette.
39 Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en
luisterde naar zijn woorden.
40 Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor
haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet
schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen
haar dat ze mij moet helpen.’
41 De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je
maakt je veel te druk.
42 Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel
gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’

Link naar complete tekst biblija

Suggestie van Roel Bosch bij Lucas 10:41 

'Je bent zo bezorgd en maakt je veel te druk.'

Haast ongemerkt loopt hier de spanning op.
Steeds weer wat strakker komt de riem te staan,
en zelfs een klein geluid doet alle snaren trillen.
Zo gaat het mannen, vrouwen, alle eeuwen door,
de Hanna's en de Martha's, en ze hebben goede grond.
Wat zij verduren moeten kent geen maat.
Tenzij dan toch de maat van het gebed,
tenzij de machteloze nutteloze bede,
het open hart, de open handen, en de lege blik -
God, vul mijn handen met uw lege tijd,
vul mijn verwachting met de vrucht, de Geest.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster
en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link noorderlichtgemeente

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde boek/evangelie van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Parochie van het Heilig Hart van Jezus, Rijnstraat 1 Schiedam (zuid). Tijd: 9.45 uur, voorganger Pater A Heeren sdb Link smartcms

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 
Preek over 'Maria en Marta' van Bernard de Cock o.p. een Vlaamse dominicaan werkzaam in onder andere Gent. Link preken

Op You Tube: in he engels Fort Street Presbyterian Church, Detroit, Michigan. Rev. Dr. Jessica Nyland Salt "Bread of Life" sept 6, 2009. (6m27) Link youtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd, hier de RK versie van de Novus Ordo Missae. De
priester zegt:

Libera nos, quaesumus, Domine, ab omnibus malis,
da propitius pacem in diebus nostris,
ut, ope misericordiae tuae adiuti
et a peccato simus semper liberi
et ab omni perturbatione securi
exspectantes beatam spem
et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef vrede in onze dagen,
dat wij gesteund door Uw barmhartigheid,
vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle onrust.
Hoopvol wachtend
op de komst van Jezus, Messias, Uw Zoon.

Waarna de gelovigen antwoorden met:

Quia tuum est regnum,
et potestas, et gloria
in saecula.

Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.


VOLGENDE WEEK
25 juli, 6e van de zomer, 8e na trinitatis

Genesis 18:20-33
Psalm 138
Lucas 11:1-13

dinsdag 6 juli 2010

11 juli 2010, 4e van de zomer of de 6e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers
horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders
'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
Het zijn de rustige zomermaanden in de kerken, er is vaak geen apart
kinderaanbod meer, soms om de week een dienst of gecombineerde
diensten van lokale kerken. De leesrooster teksten gaan deze keer
vooral over regels en geboden, het belang en de betekenis ervan.

De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Vergnügte Ruh, beleibte
Seelenrust' (BWV 170) en 'Es ist das Heil uns kommen her' een
Koraalcantate (BWV 9).

Eigenlijk horen bij Lucas 10: de Barmhartige Samaritaan 'Du sollt
Gott, deinen Herren, lieben (BWV 77: rec 4 'Gib mir dabei, mein
Gott! ein Samariterherz'), 'Allein zu dir, Herr Jesu Christ' (BWV 33)
en 'Ihr, die ihr euch von Christo nennet (BWV 164: rec 3 'Samariter-
gleiche Herzen Lassen fremden Schmerz sich schmerzen Und sind
an Erbarmung reich').

Op You Tube JS Bach (1685 - 1750). Aria: "Vergnügte Ruh, beliebte
Seelenlust" (BWV 170) door Aafje Heynis, een geweldige (contra)alt,
met het Nederlands Kamer Orkest gedirigeerd door Szymon Goldberg.
(7m12). Link youtube
Gezongen door een man, counter tenor Andreas Scholl, gedirigeerd
door Philippe Herreweghe (6m44). Link youtube

Kunst tip: Uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
KB Psalter? nr 76 (F 5 7r sc). Mozes ontvangt de tafels met de tien
geboden. (8 bij 6 mm). Link meermanno

TEKSTEN
Deuteronomium 30: 9-14
Psalm 25: 1-10
Lucas 10: 25-37

DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het vijfde boek van het Oude Testament en bevat 'de regels' uit de eerste vier boeken. Ook in dit stukje over de (tien) geboden) wordt dit nog eens extra benadrukt.

Kunst tip: Modern glas in lood raam met Deuteronomium 30, Transparant Dreams Glass Studio, Mark Stine, Denver Colorado. Link tdstainedglass

Deuteronomium 30: 9-14
9 De HEER, uw God, zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt,
u kinderrijk maken en uw vee en uw land vruchtbaar maken. Hij zal er
weer vreugde in vinden om u te zegenen, zoals voorheen bij uw
voorouders.
10 Want u toont de HEER, uw God, dan uw gehoorzaamheid door de
geboden en bepalingen in dit wetboek in acht te nemen, en u wilt hem
weer met hart en ziel toebehoren.
11 De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor
u en liggen niet buiten uw bereik.
12 Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor
ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken,
zodat wij ernaar kunnen handelen?”
13 Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te
zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze
ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?”
14 Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze
u eigen maken; u kunt ze volbrengen.

Link naar complete tekst biblija,net
Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Deuteronomium is het vijfde boek van het Oude Testament.

Liever live?
Walfried Parochie Groningen, in de Stefanuskerk, Noorddijkerweg 16, Noorddijk. Tijd: 10.00 uur, een gastdienst van de Protestantse Ds. J. Goorhuis. Link walfriedparochiegroningen

Of kijk op Zoek een kerk in Nederland voor een dienst bij u in de buurt: Link churchatwork

Preek van Ds E. Meenderink van de Kerk van de Nazarener in Vlaardingen op 18 januari 2009. Ook te horen. Link kvdnvlaardingen

Op You Tube: JellyTelly presenteert The Fabulous Bentley Brothers. Zij zingen (voor kinderen, in het engels) over het boek Deuteronomium (2m40). Link youtube

PSALM 25
Psalm 25 is een acrostichon: de verzen beginnen steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Er zijn kleine onregelmatigheden in vers 2 en in vers 18; de letter waw ontbreekt. (Het
afsluitende vers 22 valt buiten de alfabetische reeks).

Kunst tip: Het Utrechts Psalter, psalm 25. Frans handschrift rond 820. Link libraries

PSALM 25
1 Van David.

Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit,
2 mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande,
laat mijn vijanden niet triomferen.
3 Zij die op u hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die u achteloos verraden.

4 Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
5 Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer.

6 Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij
en laat uw goedheid spreken, HEER.

8 Goed en rechtvaardig is de HEER:
hij wijst zondaars de weg,
9 wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor,
hij leert hun zijn paden te gaan.
10 Liefde en trouw zijn de weg van de HEER
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.

Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Christelijk Gereformeerde kerk Zwolle, eerst in de Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17 Zwolle, daarna in de Zuiderhof, Troelstralaan 25 Zwolle. Tijd: 9:30 EN 11 uur, voorganger Peter van der Veer Link cgkzwolle

Of kijk op Zoek een kerk in Nederland voor een dienst bij u in de buurt: Link www.churchatwork.nl

Preek van Ds D.J. Versloot van de Protestantse Kerk in Waarder en Driebruggen. 'Geloven – way of life' op een SING INN op 17dec2006. Link pknwaarder/preekvandeweek

Op You Tube: Willem H. Zwart (overleden 2009) bespeelt het orgel van
de bovenkerk te Kampen. (5m09). Link youtube


LUCAS 10: 25-37
De tekst begint (ook) met regels en geboden om te leven en een nadrukkelijke uitleg van het begrip naaste. Daarna het bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. Joden en Samaritanen
stonden op gespannen voet met elkaar, wat de daad van naastenliefde extra bijzonder maakt.

Kunst tip: gevelsteen met barmhartige Samaritaan op Marktstraat 41, Naarden, copyright Herman Souer. Op herbergen trof men vaker een verbeelding van dit verhaal tegen, soms met toepasselijke tekst. Link hermansouer

LUCAS 10: 25-37
Het enig noodzakelijke

25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij
vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige
leven?’
26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest
u daar?’
27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel
uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw
verstand, en uw naaste als uzelf.’
28 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult
leven.’
29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus:
‘Wie is mijn naaste?’
30 Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die
van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen
door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en
hem daarna halfdood achterlieten.
31 Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer
zag liggen, liep hij met een boog om hem heen.
32 Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer
liep ook hij met een boog om hem heen.
33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij
hem zag liggen.
34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn
wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht
hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde.
35 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei:
“Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn
terugreis vergoeden.”
36 Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slacht-
offer van de rovers?’
37 De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’
Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’

Link naar complete tekst biblija

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde boek/evangelie van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestante Gemeente Hengelo, Remigiuskerk, Kerkstraat 1, Hengelo met Heilig Avondmaal, uitgangscollecte voor Rwanda en na de dienst koffie. Tijd: 10.00 uur, voorganger ds. A. Blanken.
Link protestantsegemeentehengelo

Of kijk op Zoek een kerk in Nederland voor een dienst bij u in de buurt: Link www.churchatwork.nl

Preek van 'een' evangelisch-lutherse dominee uit juli 2007. Link evangelisch-luthers

Op You Tube: Het verhaal van de Samaritaan verteld met .... Lego! De muziek is van Brickfilms.com. "Wake Up" By Amped, "Lost in Place" by jeffthedrummer en "Epic Adventure" by The Duke. (3m43) Link youtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamelijk) uitspreken van het 'Onze Vader' het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer de letterlijke tekst uit Lucas 11:2-4 (NBV): 2 Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:

Onze Vader,
Die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in den hemel,
alzo ook op de aarde.
3 Geef ons elken dag ons dagelijks brood.
4 En vergeef ons onze zonden;
want ook wij vergeven aan een iegelijk,
die ons schuldig is.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.

Niet gevolgd door amen, maar door een uitleg met voorbeeld door Jezus, r5-13.

VOLGENDE WEEK
18 juli, 5e van de zomer

1 Samuel 1: 1-20
Psalm 15
Lucas 10:38-42