donderdag 17 september 2015

20 september 2015, 16e zondag na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

Omdat ik dit rooster al 5 jaar volg en dus veel teksten al gelezen heb (daar plaats ik een link voor) en er niet altijd een alternatief rooster is, kies ik nu voor een Duits leesrooster met echt andere tekstkeuzes. Ik vind het namelijk leuk als teksten uit het Oude en Nieuwe Testament met hetzelfde thema (parallellen) worden gelinkt. In de Jongerenbijbel die ik gebruik voor de basisteksten, wordt zelfs per regel gelinkt naar andere Bijbel teksten.


PERIODE
20 september 2015 is de 16e zondag na Trinitatis, de Drie eenheid van de God de vader de zoon en de Heilige Geest. Bij de Protestanten is het de 14e zondag van de zomer (na 21 juni 2015).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn voor deze zondag zijn ''Komm, du süße Todesstunde'' (BWV 161), ''Christus, der ist mein Leben'' (BWV 95), ''Liebster Gott, wenn werd ich sterben'' (Koraalcantate BWV 8) en ''Wer weiß, wie nahe mir mein Ende'' (BWV 27). 

De teksten horen bij Lucas 7:11-17 over de opwekking van de jongeman uit Naïn, dat lezen wij niet.

Kijk op dit blog op 5okt14 naar J .S. Bach (1685-1750) Cantata BWV 8 "Liebster Gott, wann werd ich sterben?" Dirigent Helmuth Rilling en het Württemberg Chamber Orchestra. Solisten Arleen Augér: Sopraan, Philippe Huttenlocher: Bas, Adalbert Kraus”: Tenor, Wolfgang Schone: Bas, Gabriele Schreckenbach: Alt, Ulrike Sonntag: Sopraan, Helen Watts: Alto en het Stuttgart Bach Collegium Ensemble. Let op de intro gaat bijzonder snel, (vergelijk met 19sept10)(17m14).

Of kijk op dit blog op 15sept13 naar J.S. Bach's BWV 27 Wer weiß, wie nahe mir mein Ende” (84, 95 en 161) door het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herreweghe. (1u2m20s) Link youtube
 
Of kijk op dit blog op 23sept12 naar J.S. Bach (1685-1750) "Christus, der ist mein Leben" (BWV 95) gedirigeerd door Helmut Rilling waarschijnlijk de Stuttgart Gächinger Kantorei en het Stuttgart Bach Collegium ofwel het Bach Ensemble uit 1997. (21m54) Tekst Cantata 95
Link youtube

Of kijk op dit blog op 9okt11 naar JS Bach Cantate BWV 161 (1 van 6) Aria: Komm, du susse Todesstunde” door Jurgen Jürgens (1925-1994) & Hamburg en het Monteverdi Choir. De tekst staat op: webdocs

Of 19sept2010 naar Koraalcantate BWV 8 'Liebster Gott, wenn werd ich sterben' met de tekst. gezongen door jongens/countertenor, zonder bronvermelding (6m43). Op www.bach-cantates.com de complete tekst en vertaling. Link youtube


Concert tip
zo20sept15 om 10.30uur in de Lutherse Kerk, Spoorwegstraat 8 in Arnhem "Christus, der ist mein Leben" (BWV 95). Uitgevoerd door Myra van der Jagt en het Bachensemble Arnhem Link Stichting Lutherse Kerk Arnhem

TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staat Deuteronomium 13:2-66, Psalm 139:13-­24, (Jakobus 3:16-4,6) en Marcus 9:30-37. Dat las ik op 23sept12

Op het alternatief leesrooster staat 1 Koningen 21:(1)20-29. Jongerenbijbel/1-koningen/21 Weer over de profeet Elia, koning Achab en koningin Izebel.

Op het Duitse leesrooster staat voor de 16e na Drie eenheid: Johannes 11:1(2)-3 en 17-27(28-38a) en 38b-45, 2 Timoteus 1:7-10, Klaagliederen 3:22-26 en 31-32. Dat lees ik, maar in de volgorde van de Bijbel.

Het thema van de teksten de Heer die zich over ons ontfermt. Ons alles geeft en ons (alles) vergeeft.

Wat we zo vaak zingen in de kerk: 'Kyrie eleison', Grieks voor: 'Heer, ontferm u'. Herman van Veen zong het ook met als slot couplet:
En we zingen hier van Kyrie Eleison
en van een kind in een donkere stal
Ieder jaar wordt onze hoop herboren
dat het hier ooit nog beter worden zal.

In Klaagliederen 3:22 Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven!
Zijn ontferming kent geen grenzen. 23 Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden.
In Johannes 11:42 Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. 42 U verhoort mij altijd, dat weet ik,...
In 2 Timoteus 1:9 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had.

KLAAGLIEDEREN
Klaagliederen is het 25ste boek van het Oude Testament. De traditie zegt dat de profeet Jeremiaze schreef, denk aan het werkwoord Jeremiëren, jammeren, klagen. In de boekrol wordt de schrijver niet genoemd. Omdat Jeremia zich na de vernietiging van Jeruzalem terugtrok en zijn profetische boek schreef, past het idee dat hij toen ook Klaagliederen schreef wel. De Klaagliederen zijn eigenlijk 5 gedichten. Het eerste gedicht krijgt in de Jongerenbijbel de titel: Het bittere lot van Jeruzalem. 1 Ach, hoe eenzaam zit zij neer, de eens zo levendige stad. Een weduwe is ze geworden, zij die groot was onder de volken, de vorstin van de gewesten is tot slavernij vervallen.

Het 3e gedicht heeft in de Jongerenbijbel de titel Hoop en wanhoop. Het volk is alles verloren maar in onze regels toch dankbaar want het leeft nog....

De Jongerenbijbel verwijst bij r24 Ik besef: mijn enig bezit is de HEER,
al mijn hoop is op hem gevestigd naar de strekking van Psalm 73:26:
26 Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.
En bij r26 'Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt' naar Jesaja 30:18 'En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht'. Een mooi bruggetje naar r31 en 32 'Als hij leed berokkent, ontfermt hij zich ook, zo groot is zijn genade'.

Muziek tip: Veel componisten hebben werken geschreven op de tekst van de Klaagliederen. Er zijn anonieme compsities, toonzettingen uit de Middeleeuwen en uit de eerste helft van de 16e eeuw o.a. Thomas Crecquillon, Heinrich Isaac, Pierre de la Rue en Jakob Arcadelt de liederen op muziek. . In de tweede helft van de 16e Eeuw volden o.a. Cristóbal de Morales, Tomás Luis de Victoria, Orlando di Lasso en Giovanni Pierluigi da Palestrina. In Engeland schreven William Byrd en Thomas Tallis muziek voor de Klaagliederen. Uit het eind van de 16e en het begin van de 17e eeuw volgden zettingen van Emilio de'Cavalieri in 1599 en 1600. In de 18e eeuw schreef Johann David Heinichen in 1724 zijn zettingen van de Klaagliederen en Nicolò Jommelli in 1750 de Lamentazione del profeta Geremia per il Mercoledi Santo. In de 20e eeuw schreef Ernst Křenek in 1941 zijn Lamentatio Jeremiae prophetae en Igor Stravinsky Threni. Een bijzondere vorm van de toonzetting van de Klaagliederen zijn de Leçons de Ténèbres. (Bron en links naar Wikipedia)

Op You Tube: GP de Palestrina - Lamentations (III) voor de Stille Week, voor Pasen. The Hilliard Ensemble: David James countertenor, Roger Covey-Crump tenor, Steven Harrold tenor, Gordon Jones bariton en Robert MacDonald bas.

Lamed : Mem : Nun
LAMED Matribus suis dixerunt: Ubi est triticum et vinum? Cum deficerent quasi vulnerati in plateis civitatis: cum exhalarent animas suas in sinu matrum suarum.
MEM Cu comparabo te? Vel cui assimilabo te, filia Ierusalem? Cui exaequabo te, et consolabor te, virgo filia Sion? Magna est enim velut mare contritio tua: quis medebitur tui?
NUN Prophetae tui viderunt tibi falsa et stulta, nec aperiebant iniquitatem tuam, ut te ad paenitentiam provocarent: viderunt autem tibi assumptiones falsas, et eiectiones.
Ierusalem, Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum.
(7m08) Link youtube

KLAAGLIEDEREN 3
22 Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven!
Zijn ontferming kent geen grenzen.
23 Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden.
Veelvuldig blijkt uw trouw!
24 Ik besef: mijn enig bezit is de HEER,
al mijn hoop is op hem gevestigd.
25 Goed is de HEER voor wie hem zoekt
en alles van hem verwacht.
26 Goed is het geduldig te hopen
op de HEER die redding brengt.
31 Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig.
32 Als hij leed berokkent,
ontfermt hij zich ook,
zo groot is zijn genade;
...
Link naar de tekst Jongerenbijbel/Klaagliederen3


Liever luisteren?
Joke Scholma-Lubbers uit Bedum op voorleesbijbel Of ga naar Downloadbijbel Klaagliederen is het 25ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Overdenking nav Klaagliederen 3 uit: Gods weg met de mensen van Drs. M. van Campen. De heidenen waren gekomen en hadden stout het erfland in genomen. Het volk was bedreigd tot in haar bestaansvoorwaarden. Hoe kon het nog leven? Midden in deze onmogelijkheden klinkt de geweldige belijdenis: ‘De Heere is mijn Deel’. Hij zal voor mij, voor ons zorgen. We vinden onze bestaansgrond in Hem. We mogen van Hem leven. Hij is oneindig veel meer dan enig stuk land. Daarom hopen wij op Hem. Link Mijnvriendenenik/Overdenking Klaagliederen 3

Op You Tube In het Engels een heel persoonlijk relaas over verraad en hoe je er mee omgaat, gevolgd door een preacher die het verbind aan Klaagliederen 3. (5m) Link youtube


Evangelie van Johannes
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit bekende verhaal over de opwekking van Lazarus, de broer van Maria (Magdalena) en Marta, komt alleen bij Johannes voor.

Lazarus is al gestorven als Jezus naar hen toekomt omdat hij gehoard heeft dat lazarus ziek is. Beide zusters verwijten Jezus dat Lazarus dood is, (en) dat hij te laat is gekomen. Dan antwoord Jezus r25b ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26 en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 27 ‘Ja Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’

r41b Daarop keek hij (Jezus) omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. 42 U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.’ 43 Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44 De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek.
Want wonderen hadden nu eenmaal effect: Johannes 6 r14Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’
=
Ik las deze tekst ook al tijdens een 40dagentijd, op 10april11 toen samen met Ezechiël 37 en psalm 130. Het thema van de teksten was toen begeestering.
=
Kunst tip: De opwekking van Lazarus is een bekend thema in de kunst, op Statenvertaling staan een aantal meesterwerken van Caravaggio, Rembrtandt, van Gogh etc. Ik kies deze keer voor Duccio di Buoninsegna (1260-1318) een Italiaans Renaissance schilder. Hij schilderde het in 1311 op paneel en het is nu in het Kimbell Art Museum in Forth Worth Texas, USA. Link: Wikimedia/Duccio di Buoninsegna-The Raising of Lazarus
=
Johannes 11:1(2)-3 en 17-27(28-38a) en 38b-45,
Lazarus uit de dood opgewekt1 Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Marta woonden – 2 dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. 3 De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’
17 Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. 18 Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie, 19 en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. 20 Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. 21 Marta zei tegen Jezus: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. 22 Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’ 23 Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ 24 ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ 25 Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26 en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 27 ‘Ja Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’

(28 Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei: ‘De meester is er, en hij vraagt naar je.’ 29 Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe, 30 die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Marta hem tegemoet was gekomen. 31 Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen.

32 Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ 33 Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen 34 vroeg hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ 35 Jezus begon ook te huilen, 36 en de Joden zeiden: ‘Wat heeft hij veel van hem gehouden!’ 37 Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’ 38 Ook dit ergerde Jezus).

38b Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. 39 Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zuster van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ 40 Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ 41Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. 42 U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.’ 43 Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44 De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’ 45 Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in hem.

Liever luisteren?
Steven Schenk van de KBS op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Johanes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van diaken Pier Tolsma op 14 juni 2014 voor R-K. parochie Christus Koning: Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Nootdorp-Ypenburg en Pijnacker. Over Johannes 11:1-45 en de werkelijkheid van Jezus Christus Jezus weet precies wat er zal gebeuren en toch is Hij diep ontroerd. Misschien zien we hierin Jezus wel het meest duidelijk zoals Hij werkelijk is: de Zoon van God én de zoon van Maria, God en mens tegelijkertijd. Enerzijds heeft Hij de goddelijke kennis van het eeuwig leven en anderzijds de diep menselijke emoties bij leven en dood. Zo leeft Hij in twee werelden die niet los van elkaar staan, maar innig en direct met elkaar verbonden zijn: het hemelse en het aardse leven. Link Diakenpiertolsma/de-werkelijkheid-van-Jezus-Christus-Joh-1:11-45/

Op You Tube Uit de film the Visual Bible, the Gospel of John uit 2003 het Evangelie van Johannes in het Engels met Henry Ian Cusick als Jezus. De opwekking van Lazarus (4m32) IntMovieDataBase: imdb Link youtube


2e brief van Paulus aan Timoteüs
Paulus 2e brief aan Timoteüs is het 16e boek van het Nieuwe Testament. Timoteüs is een assistent geworden van Paulus die hem zelf bekeerde tijdens zijn 1e missiereis.

Timoteüs 'de Godvruchtige' of zoals Paulus hem noemde 'waarachtig kind in het geloof' werd geboren in Lystra, Turkije als zoon van een gelovige Joodse vrouw (Eunice) en een Griekse vader uit Lystra. Hij stierf in Efeze circa 97 als martelaar. (Wikipedia)

Paulus schreef de brief aan Timoteüs om hem te waarschuwen tegen verkeerde interpretaties van Jezus woorden en onenigheid daarover.
Timoteus is in Efeze gebeleven achter om te voorkomen dat bepaalde mensen daar een afwijkende leer (gaan) onderwijzen.

De brief bevat geen richtlijnen voor de gemeente zoals Paulus andere brieven, de brief is meer persoonlijk tegen Timoteüs en over Paulus zelf. (Inleiding in de Groot Nieuws Bijbel)

Kunst tip fresco van de heilige Timotheus als oude wijze man. Laat 14e - vroeg 15e Eeuw in een Servisch Orthodox Klooster in Gračanica in Kosovo. Link Jesuswalk/timotheus-klooster-Gracanica/Kosovo

2e brief van Timoteus 1:7-10
7 God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 8 Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. 
 
9 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, 10 maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie.

Liever luisteren?
Janke Hoftsra uit Franeker op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Paulus 23 brief aan Timoteus is het 2e boek in het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek op You Tube In het Engels: When Impossible Is the Only Way Out over 2 Timothy 1:7 door Victor Marx, Gast Spreker bij de Calvary, Albuquerque. USA Hij is oprichter van All things possible en luisterend naar zijn introductie is dat ook zo.... (41m41) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13.

Deze keer kies ik voor psalm 73 omdat de Jongerenbijbel Klaagliederen 3:24 Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd linkt aan Psalm 73:26 26 Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.

PSALM 73
21 Zolang ik verbitterd was,
gekwetst van binnen,
22 dom en dwaas,
was ik bij u als een redeloos dier.
23 Maar nu weet ik mij altijd bij u,
u houdt mij aan de hand
24 en leidt mij volgens uw plan.
Dan neemt u mij weg, met eer bekleed.
25 Wie buiten u heb ik in de hemel?
Naast u wens ik geen ander op aarde.

26 Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam,
de rots van mijn bestaan, al wat ik heb,
is God, nu en altijd.
27 Wie ver van u blijven, komen om,
wie u ontrouw zijn, verdelgt u.
28 Bij God te zijn is mijn enig verlangen,
mijn toevlucht vind ik bij God, de HEER.
Van al uw daden zal ik verhalen.


VOLGENDE WEEK
27 september 2015, 17e na Drie eenheid en 2e van de Herfst

Op het Oecumenisch leesrooster staat Numeri 11:24-29, Psalm 19:8-15, Jakobus 4:11‐17) en Marcus 9:38-50. Dat las ik op 30sept12.

Op het alternatief leesrooster staat 2 Koningen 2: 1-18 over de profeet Elia (in de hemel opgenomen)

Op het Duitse leesrooster staat voor de 17e na Drie eenheid: Matheus 15:21-28, Paulus brief aan de Romeinen 10:9-17(18) en Jesaja 49:1-6. Dat lees ik, maar in de volgorde van de Bijbel.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.comvrijdag 11 september 2015

13 september 2015, 15e na Drie eenheid en 13e van de zomer


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

Omdat ik dit rooster al 5 jaar volg en dus veel teksten al gelezen heb (daar plaats ik een link voor) en er niet altijd een alternatief rooster is, kies ik nu voor een Duits leesrooster met echt andere tekstkeuzes. Ik vind het namelijk leuk als teksten uit het Oude en Nieuwe Testament met hetzelfde thema (parallellen) worden gelinkt. In de Jongerenbijbel die ik gebruik voor de basisteksten, wordt zelfs per regel gelinkt naar andere Bijbel teksten.


PERIODE
13 september 2015 is de 15e zondag na Trinitatis, de Drie eenheid van de God de vader de zoon en de Heilige Geest. Bij de Protestanten is het de 13e zondag van de zomer (na 21 juni 2015).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Was betrübst du dich, mein Herz'' (BWV 138), ''Was Gott tut, das ist wohlgetan” (Koraalcantate BWV 99) en ''Jauchzet Gott in allen Landen'' (BWV 51)

De teksten horen bij Mattheüs 6:24 Bergrede, daar lezen wij ook uit.
Op You Tube: JS Bach ''Jauchzet Gott in allen Landen'' (BWV 51) met Lenneke Ruiten, Sopraan; Javier Simó, Trompet; Anka Smeu, Viool; Grigori Nedobora, Viool; het Real Filharmonia de Galicia onder leiding van Helmuth Rilling in de Auditoruo de Galicia, Santiago de Compostela, Spanje op 24feb11. (20m45). Link youtube

Of op 28sept14 J.S. Bach (1685-1750) BWV 99 ''Was Gott tut, das ist wohlgetan” openingskoor uitgevoerd door het koor Oude Muziek en Barokorkest van de afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium Den Haag onder leiding van Jan Kleinbussink. Opgenomen in de Kloosterkerk te Den Haag. (5m08) Link youtube
NB Er zijn 3 BWV's 99, onze 99 (II) is de oudste en uit 1724. De koraaltekst is dezelfde de coupletten verschillen. Tekst: Cantatas99 Cantatebespreking door eduardvanhengelBWV99

Of kijk op dit blog op 16sept12 naar J.S. Bach (1685-1750). La Petite Bande zingt het koor van “Was betrübst du dich, mein Herz” (BWV 138) Uitgevoerd door Sigiswald Kuijken: dirigent, Gerlinde Sämann: sopraan, Petra Noskaiova: alt, Jens Weber: tenor en Jan Van der Crabben: bas (4m36).

Of kijk op dit blog op 12sept10 naar J.S. Bach "Was Gott tut, das ist wohlgetan" III Cantata BWV 100 Cantata voor elke gelegenheid, de tekst is gebaseerd op zes hymne verzen van Samuel Rodigast, 1674. Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman. (7min, 1van3)

Concert tip
zo13sept15 om 17uur in de Burgwalkerk, Kampen ''Jauchzet Gott in allen Landen'' (BWV 51) uitgevoerd door Ab Weegenaar / Bachkoor en -orkest Kampen. Link Burgwalkerk
zo13sept15 om 19.30uur in de Geertekerk, Geertekerkhof, Utrecht. ''Was Gott tut, das ist wohlgetan” (Koraalcantate BWV 99) uitgevoerd door Gerrit Maas / koor en orkest Bachcantatediensten Link Utrechtse Bachcantatediensten


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staat Jesaja 45:20-25, Psalm 116:1-­9, (Jakobus 2:1-18) en Marcus: 9:14-­29. Dat las ik op 16sept12

Op het alternatief leesrooster staat 1 Koningen 19:1-21, ze lezen verder over Elia op de berg Horeb en koning Achab en koningen Izebel.

Op het Duitse leesrooster staat voor de 15e na Drie eenheid: Mattheus 6:25-34, 1 Petrus 5:5b-11 en 1 Mose 2:4b-9(10-14) (Genesis 2, over de tuin van Eden) en 15(18-25 en Adam en Eva). Dat lees ik, maar in de volgorde van de Bijbel.

Het thema van de teksten is vertrouw op God & houd je aan zijn regels. Geïllustreerd door Genesis 2:8 God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten.…. In Mattheus 6:25 zegt Jezus: Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken... 32Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Maar) 1 Petrus 5:6 Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. 7 U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.


GENESIS
Genesis is het 1e boek van het Oude Testament. Het is het Scheppingsverhaal. In onze regels gaat het over de schepping van de tuin van Eden en de mens die er mag wonen en heersen over de aarde. 

7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. 8 God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten.… 

Dan creëert God een helper voor de mens. 18 God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. De mens is daar erg blij mee. ‘Eindelijk een gelijk aan mij ..

Kunst tip: De tuin van Eden door Andre Wannenberg, 20e Eeuws kunstenaar uit Hawaii, USA. Toelichtign op zijn site: the ultimate vision of paradise on earth, this work represents research from the original narrrative of the Old Testament. Dominated in the foreground by the Tree of life, depicting some of the twelve different fruits that would grow on the tree; to the Tree of Knowledge wherein lies the serpent. Between the two trees is an odd looking rock, which is the onyx stone mentioned in the biblical narrative. The peace and serenity are emphasized by the congeniality of the individual animals that comingle. Because this is before the flood of Noah, there are no clouds shown in the sky and the watering is done by the rivers and continuous mists, This parting also shows the light from the darkness before Adam and Eve were created. zj. Link AndreWannenberg/Garden_of_Eden

GENESIS 2: 4-9 (10-14) en 15(16-25)
4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.

De tuin van Eden
In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken; 6 wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. 7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

8 God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.

(10 Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. 11 Een daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt. 12 Het goud van dat land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx. 13 De tweede rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen. 14 De derde rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde ten slotte is de Eufraat.)

15 God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. (16 Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, 17 maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’ 18 God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. 19 Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. 20 De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. 21 Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. 22 Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. 23 Toen riep de mens uit:

Eindelijk een gelijk aan mij,
mijn eigen gebeente,
mijn eigen vlees,
een die zal heten: vrouw,
een uit een man gebouwd.’

24 Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. 25 Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar.)

Liever luisteren?
Nies Wouters uit Bergen N H, Remedial Teacher. Voorlezen is mijn hobby. Op voorleesbijbel Of ga naar Downloadbijbel Genesis is het 1ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Overdenking van Wim Rietkerk em predikant over rentmeesterschap en Genesis 2. Geplaatst Juni 2012. Wie in Genesis 2 leest wat God bedoelt met de opdracht uit hoofdstuk 1 dat de mens de taak krijgt om de aarde ‘onder zijn gezag te brengen’ (1:28) staat verbaasd dat bij de nadere omschrijving van de taak in hoofdstuk 2:15 niet staat: Je moet de Hof beheren, maar: bedienen. Wij lezen daar: ‘God de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en te bewaren.’ Voor bewerken staat het Hebreeuwse woord ‘dienen’. Er zit het woordje ‘knecht’ in (ebed), wat in contrast staat met ‘heer’. Ook het tweede woord in de taakstelling zet aan het denken: Er staat ‘bewaren’. Dat is wel iets heel anders dan ‘uitzuigen en wegwerpen’. Link Groeimagazine/rentmeester-zijn-om-er-iets-nog-mooiers-van-te-maken/

Op Vimeo Film van een onderwater paradijs: Garden of Eden bij Zuid Taiwan, Kenting. Door Ocean Impression, Hu Yung Ting et al. (3m42) Link vimeo


MATHEUS
Matheus 1s het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt alleen voor bij Mattheus.

In Mattheus een blije bemoedigende boodschap: r25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. ...
r34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Kunst tip: Er zijn tientallen verbeeldingen en tegels van r34: Google op Matthew 6:34 en dan images. Een van mijn favoriete Link: Behance
Maar er zijn ook hele mooie met natuurafbeeldingen en allerlei kunstzinnige dieren en planten.

MATTHEUS 6:25-34
25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Liever luisteren?
Mirjam Bouwman, Presentator EO op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Reflectie op Christain Mindfulness in het Engels What Christian mindfulness is. Mindfulness is paying attention. It is noticing what you are doing, feeling and thinking at the time you are actually doing, feeling and thinking it. Because God is part of our everyday lives, paying attention to God and focusing on God’s kingdom is a fundamental practice of Christian mindfulness. Link Christiansimplicity/christian-mindfulness

Op You Tube Bob McFerrin's cover van Bob Marleys Don't Worry Be Happy met Lyrics (5m10) Link Youtube


Petrus 1e brief
Petrus 1e brief aan de Christengemeenschappen in Klein Azie (die hij niet zelf gesticht heeft). Hij schrijft rond 62 na Chr. vanuit Rome. Volgens de inleiding in de Groot Nieuws Bijbel schrijft Petrus aan voormalige bekeerde slaven die met hun gemeenten leven met 'heidense' buren en daar niet vervolgd worden, maar wel belasterd en bedreigd.

Onze eerste regels lijken daarop afgestemd, wees nederig, bescheiden maar ook: wees waakzaam en weerbaar (tegen de duivel) en heb vertrouwen. R 10b God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. In de GNB heet het stukje de herders en hun kudde

Kunst tip: 12e Eeuws Koepelplafond mozaïek in de Santa Cecilia in Trastevere, Rome van Christus-in-Glorie met St-Peter (links herkenbaar aan de sleutels van het Koninkrijk, de hemel en 2 andere Heiligen Link Christ-in-glory-st-peter-and-two-saints

Petrus 1e brief 5:5-11
(5 En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen). 5b Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. 6 Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. 7 U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.

8 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. 9 Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. 10 Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. 11 Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.

Liever luisteren?
Nanni Tempelman studente uit Leiden, Mijn motto is: lees je bijbel, bid elke dag. Op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Petrus 1e brief is het 21ste boek in het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds Geuze voor Hervormd 's Gravendeel over 1 Petrus 4-5:11 en ons stukje aan het einde kort samengevat in 5:6-7 Eigenlijk een mooie samenvatting van wat onze levenshouding mag zijn: jezelf toevertrouwen aan God, met al je zorgen en ook al je verdriet wegkruipen in zijn handpalm die je op zijn tijd verder zal helpen. Link Hervormdsgravendeel/1-petrus-4-7-5:11

Op You Tube: in het Engels Stephen Kellough over Peter 5:5-11: Wardrobe Advice voor Whaeton College Chapel (22m) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor een tekst die een vriend mij mailde, een uitspraak van Paus Franciscus. Niet per se passend bij de teksten van deze week of het thema, maar wel om blij van te worden. En voor mij als Remonstrantse weer een mooie boodschap van deze bijzondere Paus.
VOLGENDE WEEK
20 september 2015, 16e zondag na Drie eenheid, 14e van de zomer

Op het Oecumenisch leesrooster staat Deuteronomium 13:2-66, Psalm 139:13-­24, (Jakobus 3:16-4,6) en Marcus 9:30-37. Dat las ik op 23sept12

Op het alternatief leesrooster staat 1 Koningen 21:(1)20-29. Jongerenbijbel/1-koningen/21 Weer Elia, konign Achab en koningin Izebel.

Op het Duitse leesrooster staat voor de 16e na Drie eenheid: Johannes 11:1(2)-3 en 17-27(28-38a) en 38b-45, 2 Timoteus 1:7-10, Klaagliederen 3:22-26 en 31-32. Dat lees ik, maar in de volgorde van de Bijbel.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com