woensdag 24 juni 2015

28 juni 2015, 4e zondag na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

Omdat ik dit rooster al 5 jaar volg en dus veel teksten al gelezen heb (daar plaats ik een link voor) en er niet altijd een alternatief rooster is, kies ik nu voor een Duits leesrooster met echt andere tekstkeuzes. Ik vind het namelijk leuk als teksten uit het Oude en Nieuwe Testament met hetzelfde thema (parallellen) worden gelinkt. In de Jongerenbijbel die ik gebruik voor de basisteksten, wordt zelfs per regel gelinkt naar andere Bijbel teksten.


PERIODE
28 juni 2015 is de 4e zondag na Trinitatis, de Drie eenheid van de God de vader de zoon en de Heilige Geest. Bij de Protestanten is het de 2e zondag van de zomer (na 21 juni 2015).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn Barmherziges Herze der ewigen Liebe” (BWV 185), “Ein ungefärbt Gemüte” (BWV 24) en “Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ” (Koraalcantate BWV 177). De teksten horen bij Lucas 6: 36-42; de Bergrede: wees barmhartig en oordeel niet. Dat lezen wij (net) niet.

Op You Tube: J. S. Bach: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 177)
uitgevord door het Amsterdam Baroque Orkest & Koor o.l.v. Ton Koopman. Met Sandrien Piau, sopraan, Bogna Bartosz, alt en Christoph Prégardien, tenor. (23m17)

Koor: Ich ruf zu dir, Herr Jesu ChristAlt: Ich bitt noch mehr, o Herre GottSopraan: Verleih, daß ich aus Herzensgrund
Tenor: Laß mich kein Lust noch Furcht von dir
Ich lieg im Streit und widerstreb
Link youtube

Of kijk op dit blog op 6juli2014 J.S. Bach (1685-1750) BWV 21 ''Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen''. Uitgevoerd door het Purcell Quartet met Robert Woolley (keyboard), Catherine Mackintosh (viool), Elizabeth Wallfisch of Catherine Weiss (2e viool) en Richard Boothby (cello, altviool). Zangers: met Emma Kirkby, sopraan; Michael Chance, alt; Charles Daniels, tenor en Peter Harvey, bas.
Coro: Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen
Aria (soprano): Seufzer, Tränen, Kummer, Not
Recitativo (tenor): Wie hast du dich, mein Gott
Aria (tenor): Bäche von gesalznen Zähren
Coro: Was betrübst du dich
Recitativo (Dialogus soprano, bass): Ach Jesu, meine Ruh
Aria (soprano, bass): Komm, mein Jesu, und erquicke
Coro: Sei nun wieder zufrieden, meine Seele
Aria (tenor):
Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze
Coro: Das Lamm, das erwürget ist (39min)

Op You Tube 'Ach Herr, mich armen Sünder' (Koraalcantate BWV 135). zonder toelichting (5m11) Link youtube

Concert tip
De Bach cantates heb ik niet gevonden. Wel:
za27juni15 om 20.15 uur in de Grote kerk, Naarden de Mis in b-klein of Hohe Messe van J.S.Bach uitgevoerd door het Utrechts Studenten Koor en Orkest o.l.v. Gilles Michels in samenwerking met Andrea Tjäder (sopraan), Eline Welle (alt), Jasper Dijkstra (tenor) en Berend Eijkhout (bas), Jan Pieter Lanooy (orgel) Kaarten 15euro. Link: Christelijkeconcertagenda


TEKST(EN)
Op het oecumenisch leesrooster staat: Jesaja 3:25-4:6, Psalm 119:9-16, (Psalm 30), (2 Korintiërs 8:9-15), Marcus 5:22-43. Dat las ik op: 1juli12-van-de-zomer. Op het alternatief leesrooster staat niets.

Ik lees weer mee met het Duitse leesrooster daar staat: Lucas 5:1-11, Paulus 1e brief aan de Korinthiërs 1:18-25 en 1 Mose (Genesis) 12:1-4. Ik lees in een andere (chronologische) volgorde: Genesis, Lucas en dan Paulus brief, dus Oude Testament, Evangelie(s) en dan uit de epistels.

Het thema van de teksten is geroepen worden en al het bekende en vertrouwde achter je laten. God roept Abraham in Genesis om te (land) verhuizen, Jezus roept Simon Petrus, Jakobus en Johannes in Lucas om zijn leerling te worden en visser van mensen te worden (dat staat eigenlijk in Mattheus en Marcus maar niet in Lucas.). In Paulus 1e brief aan de Korinthiërs r24 Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid,...


GENESIS
Genesis is het 1e boek van het oude Testament, in het Duits heet het het boek van Mozes en in het Hebreews beeresjiet of wel In het begin. Dat klinkt bekend :)

In onze regels spreekt God direct tot de 75-jarige kinderloze Abraham en draagt hem op te vertrekken naar Kanaän. Met de belofte dat Hij hem zal zegenen.

Kunst tip Abraham en zijn nazaten (r2) in een Duits (Elzas) Middeleeuws manuscript: een verluchte encyclopedie het Hortus Deliciarum van Herrad Landsberg uit circa 1180 Nu in het British Museum London. Link HortusDeliciarum,Der_Schoss Abrahams

GENESIS 12-1-4Abram naar Kanaän1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. 2 Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’ 4-5 Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän.
In de JongerenBijbel. Link naar de tekst Jongerenbijbel/Genesis 12

Liever luisteren?
Bert van Alphen uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Genesis is het 1e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek ds Rein Algera voor de Ichtuskerk in Zotermeer op 21sept2014. Serie de Bijbellijn van Bevrijding ''In de Bijbel gaat het bij roeping niet over de techniek, het gaat over geraaktheid. De mens Abram is geraakt door een overtuiging dat hij een nieuw begin moet maken. En dat kan op elke leeftijd, ook als je 75 bent. Aan het begin van het geloofsverhaal van Israël leert Aartsvader Abraham dat je om tot je bestemming te komen, op weg moet gaan met God''. Link pwzn/Preken/20140921 (pdf, 3 pag.)

Op You Tube: Storytime with Uncle Tony in het engels Genesis Gods promise to Abraham (8m52) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Oude Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

Dit bekende verhaal waarin Jezus zijn eerste leerlingen roept komt ook voor bij Matheus 4:18-22 en Marcus 1:16-20 In de versies in Matheus en Marcus is geen redevoering en wondertje nodig, ze volgen hem meteen om vissers van mensen te worden.

In Lucas 5:1-11 worden Simon Petrus, Jakobus en Johannes de zonen van Zebedeüs ''geroepen'''. Petrus vaart Jezus het meer op zodat hij beter gezien en gehoord wordt door de menigte en daarna vertelt Jezus hem waar hij (wel) moet gaan vissen. Dat lukt nogal :) 6 En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. 7 Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken... Dan in 5:10... Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.’ 11 En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.

Kunst tip: Jezus, Petrus en een visser door Duccio di Buoninsegna (Siena, ca. 1255 - Siena, 1318) Italiaanse kunstschilder, die schilderde in de Byzantijnse stijl. Zonder lokatie. Link: DucciodiBuoninsegna
en
Kunst tip: fresco op het plafond van de kathedraal van Spoleto, Italië zonder maker of datering. Wel dat het 153 vissen zijn. Link: Miraculous_catch_of_fish

LUCAS 5:1-11
Simon Petrus, Jakobus en Johannes geroepen
1 Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, 2 zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. 3 Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. 4 Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’ 5 Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ 6 En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. 7 Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. 8 Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.’ 9 Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden; 10 zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.’ 11 En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.
JongerenBijbel. Link Jongerenbijbel/Lucas5:

Liever luisteren?
Rob Wolthuis uit Tilburg op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Hij wil ''Mijn steun betuigen aan het initiatief om een nieuwe Nederlandse bijbelvertaling uit te brengen''. Vorige week las Pia Wolthuis van de NBV voor die betrokken was bij de Bijbelvertaling, vast familie :)

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Bijbelles over Lucas 5 en discipel worden voor de Igelesia Amiga in Tilburg. ''Wie is deze timmerman, die een visser advies geeft over vissen? Simon had kunnen doen alsof hij niets gehoord had. Maar Jezus had eerder in zijn prediking troostrijke en geloofwaardige dingen gezegd. Kan het zijn dat dit effect heeft gehad op Petrus? Hieruit zou zijn reactie, ‘maar als u het zegt’, te verklaren zijn. Link Joycita-adv.nl

Op You Tube: Evan, Olivia & Isaac's video of Luke 5:1-11 door hen verteld in het Engels en nagespeeld in lego. Link youtube


Paulus 1e brief aan de Korinthiërs
1 Korinthiër2 is het 7e boek van het Nieuwe Testament. Het is de 1e brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe die hij zelf gesticht heeft tijdens zijn 2e zendingsreis. Het stukje van deze week is vrij uitgesproken met een hint naar het viswondertje in Lucas in r22. De krachtigste regel is r24 vanwege het thema van geroepen worden ''Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, Geloven is krachtiger dan weten of ''overwonderd'' worden, ook geloven in '(r23) een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas..

Kunst tip De bekering van Paulus (niet in onze regels maar erg beeldend) een mozaïek in de Dom (Duomo) van Monreale, Palermo Sicilië. Circa 1180 maar van de mozaïeken vond ik geen datering of maker(s). Link 30giorni

Paulus 1e brief aan de Korinthiërs 1:18-25
De ware wijsheid18 De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. 19 Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen.’ 20 Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? 21 Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. 22 De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. 24 Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, 25 want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

Liever luisteren?
Dick Slump uit Capelle aan den IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Paulus brief aan de Korinthiër is het 7e boek in het Nieuwe Testament. Slump: ''Omdat de bijbel het belangrijkste boek ter wereld is en de presentatie van deze nieuwe vertaling toch een beetje een historische gebeurtenis is'''.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Beschrijving van Paulus brieven aan Corinthe van de Stichting STILUS draagt de klassieke talen en cultuur een warm hart toe. Zij presenteert daarom op deze website interessant materiaal met betrekking tot de Antieken. Link stilus

Op You Tube: Singer songwriter Pastor: Paul Sheehan received this little song before he taught the Wednesday Message @ 'Paradise Now' Church on the 28.1.2015 .. The True Doctrine of the Christ sounds crazy to the Hell Bound Sinners but it is a sweet beautiful blessing, music to the ears of ALL those who are willing to OBEY Corinthians 1:18-25. Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor psalm 134, die vaak wordt gelezen bij de bevestiging van ambtsdragers, zij die geroepen zijn.

Psalm 1341
1 Een pelgrimslied.
Zegen de HEER, u allen
die de dienst van de HEER verricht
en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht.
2 Hef uw handen op naar het heiligdom
en zegen de HEER.
3 Moge uit Sion de HEER u zegenen,
die hemel en aarde gemaakt heeft.


Preek van Jos Douma over psalm 134
Link Josdouma/preekhijzegentje (pdf, 8 pag.)


VOLGENDE WEEK
5 juli 2015

Op het oecumenisch leesrooster staat Ezechiël 2:1-7, Psalm 123, (2
Korintiërs 12:1-10) en Marcus 6:1-‐6. Dat las ik op 8juli12. Op het Alternatief leesrooster staat niets.


Ik heb per ongeluk een week overgeslagen op het Duitse leerooster en wel de 2e zondag na Drie eenheid. Daarom lees ik voor volgende week: Lucas 14:(15)16-24, brief aan de Efeziers 2:(11-16) 17-22 en Jesaja 55:1-5

Op het Duitse leesrooster staat voor de zondag daarna: Mattheus 28:16-20, Paulus brief aan de Romeinen 6:3-8(9-11) en Jesaja 43:1-7

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

dinsdag 16 juni 2015

21 juni 2015, 3e zondag na Drie eenheid,2e van de zomer

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

Omdat ik dit rooster al 5 jaar volg en dus veel teksten al gelezen heb (daar plaats ik een link voor) en er niet altijd een alternatief rooster is, kies ik nu voor een Duits leesrooster met echt andere tekstkeuzes. Ik vind het namelijk leuk als teksten uit het Oude en Nieuwe Testament met hetzelfde thema (parallellen) worden gelinkt. In de Jongerenbijbel die ik gebruik voor de basisteksten, wordt zelfs per regel gelinkt naar andere Bijbel teksten.


PERIODE
21 juni 2015 is de 3e zondag na Trinitatis, Drie eenheid van de God de vader de zoon en de Heilige Geest. Bij de Protestanten is het de 1e zondag van de zomer.

De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Ich hatte viel Bekümmernis'' (BWV 21 met een deel voor en na preek) en ''Ach Herr, mich armen Sünder'' (Koraalcantate BWV 135)

De teksten horen bij de gelijkenis van het verloren schaap in Lucas 5 dat we vorige week lazen.

Op You Tube: De Aria van de Alt (4e deel) uit BWV 135 "Ach Herr, mich armen Sünder " uitgevoerd door de J. S. Bach Foundation van St Gallen onder leiding van Rudolf Lutz. Tekst:
Ich bin von Seufzen müde,
Mein Geist hat weder Kraft noch Macht,
Weil ich die ganze Nacht
Oft ohne Seelenruh und Friede
In großem Schweiß und Tränen liege.
Ich gräme mich fast tot und bin vor Trauern alt,
Denn meine Angst ist mannigfalt.
Meer op www.bachstiftung.ch (3m26) Link youtube

Of kijk op dit blog op 6juli14 naar J.S. Bach (1685-1750) BWV 21 ''Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen''. Uitgevoerd door het Purcell Quartet met Robert Woolley (keyboard), Catherine Mackintosh (viool), Elizabeth Wallfisch of Catherine Weiss (2e viool) en Richard Boothby (cello, altviool). Zangers: met Emma Kirkby, sopraan; Michael Chance, alt; Charles Daniels, tenor en Peter Harvey, bas. (39min) Link youtube

Of kijk op dit blog op 16juni13 naar BWV 21 'Ich hatte viel Bekümmernis' upload door SongSolveig zonder vermelding van de uitvoerenden (32m43, complete cantate) Link youtube

Of kijk op dit blog op 13juni2010 naar Johan Sebastian Bach, cantate BWV 135, ''Ach Herr, mich armen Sünder'' Ach heer, straf mij, arme zondaar. Uitegveird door Nikolaus Harnoncourt et sui. De ederlandse tekst staat op bach-cantatas/BWV135 ook zonder de uitvoerenden (5m11)

NB op 24juni is het geboorte Feest van Johannes de Doper de neef van Jezus en zijn voorloper. JS Bach schreef daarvoor ook cataten “Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe'' (BWV 167), “Christ unser Herr zum Jordan kam” (Koraalcantate BWV 7) en ''Freue dich, erlöste Schar'' (BWV 30, deel voor en na preek)


Concert tip
zo21juni15 om 11.30uur in de Koogerkerk, Koog 30, Zuid-Scharwoude. Cantate BWV 21 'Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen''.uitgevoerd door Gerard Leegwater en het Collegium Vocale Camerata Link Kooger Kerk


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Job 30:15-26 en 38:1, Psalm
107:17-­32, (2 Korintiërs 5:14-21) en Marcus 4:35-41). Dat las ik op 24juni12,1e-van-de-zomer. Op het alternatief leesrooster staat niets.

Ik lees weer mee met het Duitse leesrooster: Lucas 6:36-42, Paulus brief aan de Romeinen 12:17-21 en 1 Mozes, ofwel de eerste vijf boeken van het Oude Testament, de Pentateuch. Alleen Genesis heeft 50 boekrollen dus Mose 50 moet wel in Genesis staan. Hoe de andere nummering dan is? Geen flauw idee Wij lezen uit Genesis 50:15-21 over Josefs Edelmut und sein Tod. In een andere (chronologische volgorde: Genesis, Lucas en dan Paulus brief, dus Oude Testament, Evangelie(s) en dan uit de epistels.

Het thema is weer vergeving maar ook jegens anderen die ons iets (direct) hebben aangedaan (Jozef in Genesis) of willen doen (Paulus in Romeinen). Jezus benadrukt niet te kritisch te oordelen over anderen want dan zullen zij dat ook over jou doen (Lucas 6)

GENESIS
Genesis is het 1e boek van het oude Testament, in het Duits heet het boek van Mozes en in het Hebreews beeresjiet of wel In het begin. Dat klinkt bekend :)

Ons verhaal begint vrij abrupt bij de dood van de vader van Jozef. Jozef die door zijn jaloerse broers verkocht werd aan Egyptenaren (Genesis 37), maar het daar heel goed ging. Hij kon zijn familie zelfs helpen toen ze tijdens een hongersnood op zoeken waren naar eten.

Hij heeft de broers nooit gestraft voor hun gedrag, maar nu is dus hun vader gestorven en de rouwperiode (40 dagen) voorbij. NB IN Genesis 49 spreekt Jakob sommigen van zijn 12 zonen behoorlijk streng toe, maar over Jozef zegt hij: Moge die zegen op Jozef rusten, de uitverkorene onder zijn broers. Hij gaf hen allen zijn zegen.

In onze regels vrezen sommige broers de wraak van Jozef ondanks dat hij ooit zelf heeft gezegd Genesis 45:5 Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden.

Weer vergeeft Jozef zijn broers en laat ze het 'grote' plan zien: 20 Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft. 21 Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen.’ Zo troostte hij hen en stelde hij hen gerust.
Maar hij zegt ook 19 ...‘Wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen? Die regel zien we terug komen in Lucas 6 als Jesus tegen zijn leerlingen zegt oordeel niet opdat ge niet geoordeelt wordt.

Kunst tip Jozef (patriarch) en zijn vader Jacob en zijn broers in Egypt in een manuscript Zubdat-al Tawarikh uit 1583 door de schilders van Sultan Murad III – Het manuscript is nu in het Museum of Turkish & Islamic Arts in Istanbul, Turkije. Meer op:EE.bilkent.edu/Zubdat

GENESIS 15-2115 Nu hun vader er niet meer was, zeiden Jozefs broers tegen elkaar: ‘Als Jozef zich nu maar niet tegen ons keert en zich wreekt voor alle ellende die wij hem hebben aangedaan.’ 16 Daarom lieten ze hem de volgende boodschap brengen: ‘Voordat hij stierf heeft je vader ons opgedragen 17 je dit verzoek over te brengen: “Vergeef je broers hun schandelijke misdaad, Jozef. Ze hebben je in de ellende gestort, maar wees nu zo goed om de dienaren van de God van je vader die misdaad te vergeven.”’ Bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen. 18 Daarna gingen zijn broers zelf naar hem toe. Ze vielen voor hem op hun knieën en zeiden: ‘We zijn bereid je slaaf te worden.’ 19 Maar Jozef zei: ‘Wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen? 20 Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft. 21 Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen.’ Zo troostte hij hen en stelde hij hen gerust.
In de JongerenBijbel. Link naar de tekst Jongerenbijbel/Genesis 50

Liever luisteren?
Bep Korpershoek-v.d. Leer uit Capelle a/d IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Genesis is het 1e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Pastor Klaas, pastor in het Zeeheldenbuurt in Alphen aan de Rijn over Jozef. Hoe kijk je naar een jaar, hoe kijk je naar je leven? Veel dingen die gebeuren kun je niet plaatsen. Waarom die rotziekte, waarom dat plotselinge sterven? Waarom, je zult het nooit weten, niet hier, niet nu. Het is kwaad, onheil, pijn. Maar God heeft het ten goede gekeerd. Dat zie je nu nog niet, misschien nog lang niet. Maar als je hem een beetje kent, weet je dat het waar is. … Kijk zo naar dit jaar, naar jouw leven. Kijk zo terug, maar blik dan vooral ook vooruit. Gods dag komt, dat staat vast. Geen kwaad of macht ter wereld die dat nog tegenhoudt. Link Pastorklaas.nl/Gen.-50-20 (document, 4 pag.)

Op You Tube: In het Engels, Thema: Forgive Like Joseph door Pastor Titus Buelow voor de St. Paul Lutheran Church, Clintonville, Wisconsin, USA (21m12) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Oude Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Volgens mijn Amerikaanse legerbijbel verwijzen onze regels naar Mattheus 5,6 en 7 en de Bergrede. De Jongerenbijbel is wat gedetailleerder.

Sommige regels uit dit verhaal, waarin Jezus zijn net uitgekozen leerlingen de 12 apostelen onderwijst, komen ook voor bij Mattheus en Marcus. In r40 staat specifiek iets over leerling zijn: Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.

In Lucas 6:7 staat Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. In Mattheus 7:1-2 staat iets uitgebreider ''Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. 2 Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. De Jongerenbijbel verwijst ook naar de brief aan de Romeinen 2:1 Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook. (Maar wij lezen uit Romeinen 12)

In Lucas 38 … Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’ en in Marcus 4:24 Hij (Jezus) zei ook tegen hen: ‘Let goed op wat je hoort: met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden, en er zal je zelfs meer worden toebedeeld.

De laatste regels 40-42 staan vrijwel identiek in Mattheus 7:3 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 4 Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? 5 Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

Kunst tip: De Bergrede, Jezus met zijn leerlingen Henrik-Olrik (Denemarken 1830–1890) een altaarpaneel in de St. Mattheus kerk in Kopenhagen, Denemarken. Link: TheFamousArtists/Henrik-Olrik/sermon-on-the-mount

Bach tip: Bij deze bijbeltekst hoort cantate 185 ''Barmherziges Herze der ewigen Liebe'' Bron: eduardvh/BWV185 De tekst van het recitatief van de Alt:

Ihr Herzen, die ihr euch
In Stein und Fels verkehret,
Zerfließt und werdet weich;
Erwägt, was euch der Heiland lehret,
Übt, übt Barmherzigkeit
Und sucht noch auf der Erden
Dem Vater gleich zu werden!
Ach! greifet nicht durch das verbotne Richten
Dem Allerhöchsten ins Gericht,
Sonst wird sein Eifer euch zernichten.
 

O harten, die veranderd zijn
in steen en rots,
vervloei en word zacht;
bedenk wat de Heiland je leert,
beoefen, beoefen barmhartigheid
en probeer nog op aarde
aan de Vader gelijk te worden.
Ach, betwist het oordeel van de Allerhoogste niet
door verboden oordelen uit te spreken,
anders zal zijn naijver je vernietigen.


Vergebt, so wird euch auch vergeben;
Gebt, gebt in diesem Leben!
Macht euch ein Kapital,
Das dort einmal
Gott wiederzahlt mit reichen Interessen;
Denn wie ihr meßt, wird man euch wieder messen.
 
 
Vergeef, dan ontvang je ook vergeving;
geef, geef in dit leven;
vergaar een kapitaal
dat God daarginds eens
met hoge rente zal terugbetalen;
want zoals je zelf meet, zul je ook gemeten worden.

LUCAS 6:36-42
36 Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. 37 Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. 38 Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’

39 Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet beiden in een kuil? 40 Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.
 

41 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 42 Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter in je oog verwijderen,” terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen.
JongerenBijbel. Link Jongerenbijbel/Lucas6:

Liever luisteren?
Pia Wolthuis uit Heemstede, Programmacoördinator NBVertaling
op voorleesbijbel. ''
Ik heb tien jaar aan de vertaling gewerkt en vind het leuk om deze nu de wereld in te sturen! Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. Peter Colijn voor de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt de Morgenster op 6 april 2014. Jaarthema-2013-2014/44-5-liefde-voor-hetzelfde-geslacht Ds Colijn verbind Lucas niet oordelen aan liefde voor hetzelfde geslacht. Link GKVMorgenster/Liefde-voor-hetzelfde-geslacht

Op You Tube: In het Engels Sermon preached for the Fourth Sunday after Trinity, July 1, 2012 at Good Shepherd Lutheran Church--Missouri Synod, Middleville Michigan USA by the Rev. James Roemke (16m) Link youtube


Paulus brief aan de Romeinen
Paulus brief aan de Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef de brief aan de gemeente in Rome uit Korinthe circa 56. Hij kondigt zijn bezoek op en geplande doorreis naar Spanje aan. In de brief is een belangrijk thema of er verschillen zijn tussen van oorsprong Joodse en niet Joodse Christenen, want hier zijn wat spanningen over in Rome. Ons stukje van deze week gaat ook hierover leef in vrede en als dat niet lukt door de anderen, neem dan geen wraak (dat doet God wel)
Behandel uw vijand(en) goed: 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Wijsheid Forgiveness is not something we do for other people, we do it for ourselves to get well and move on. Link Healen.nu/Vergeving Meer op Healen.nu/vergeven

Paulus brief aan de Romeinen 12:17-21
17 Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. 18 Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 19 Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ 20 Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
In de Jongerenbijbel: Romeinen/12

Liever luisteren?
Jan Heutink uit Hoogvliet op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Paulus brief aan de Romeinen is het 6e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds.K.Dijk te Duiven voor de Diakonesskerk op zondag 23 februari 2014 over Mattheus 5:43-45,48 en Romeinen 12:17-21. ''Liefde gaat toch gepaard met vreugde die je beleeft aan elkaar. Maar Jezus kan toch niet van ons verwachten dat we op één of andere wijze vreugde beleven aan de vijand, als Hij de oproep doet de vijand lief te hebben?''. Augustinus heeft ooit geschreven dat het woord welwillendheid het beste aangeeft wat in de bijbel met liefde bedoeld wordt. Jezus verwacht niet dat wij vreugde zullen beleven aan de vijand, maar Hij verwacht wel dat wij smart zullen beleven aan de vijandschap. Link Diaconessenkerk/Overdenking-23-februari-2014 (pdf, 11 pag.)

Op You Tube: In het Engels Watch ManAndrew over Romans 12 met meer Evangelie parallellen (10min) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor een Cherokee verhaal over goed en kwaad.

One evening, an elderly
cherokee brave told his
grandson about a battle that
goes on inside people.

He said "my son, the battle is
between two 'wolves' inside us all.
one is evil. it is anger,
envy, jealousy, sorrow,
regret, greed, arrogance,
self-pity, guilt, resentment,
inferiority, lies, false pride,
superiority, and ego.

The other is good.
it is joy, peace love, hope serenity,
humility, kindness, benevolence,
empathy, generosity,
truth, compassion and faith."

The grandson though about
it for a minute and then asked
his grandfather: "which wolf wins?..."

The old cherokee simply replied,
"the one that you feed"


VOLGENDE WEEK
28 juni 2012, 2e van de zomer.

Op het oecumenisch leesrooster staat: Jesaja 3:25-4:6, Psalm 119:9-16, (Psalm 30), (2 Korintiërs 8:9-15), Marcus 5:22-43. Dat las ik op: 1juli12-van-de-zomer. Op het alternatief leesrooster staat niets.

Op het Duitse leesrooster staat: Lucas 5:1-11, Paulus 1e brief aan de Korinthiërs 1:18-25 en 1 Mose (Genesis) 12:1-4.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com