dinsdag 31 mei 2011

5 juni 2011, 6e na Pasen, voor Pinksteren 'Exaudi'

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen

lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een

leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan

meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal,

maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

De 6e zondag na Pasen, of de zondag voor Pinksteren heet

'Exaudi'. Exaudi komt van exaudivit hij (ver)hoorde zoals in

psalm 3r5 in de NBV en NB vertaald met 'Hij antwoordt mij'.


5 Roep ik tot de HEER om hulp,

hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. (NBV)

5 Met mijn stem riep ik tot de HEERE,

en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg. (HerSV)

5 Voce mea ad Dominum clamavi ;

et exaudivit me de monte sancto suo (Vulgaat).


Exaudi valt drie dagen na de Hemelvaart van Jezus op de

40ste dag na zijn wederopstanding met Pasen en 10 dagen

voor Pinksteren. De kerkkalender noemt deze zondag die

van de weeskinderen want de volgelingen van Jezus zijn

nu (nog even) alleen, ontheemd en verweesd. In de teksten

staan subtiele verwijzingen naar de komst, of de 'uitstorting'

van 'de Geest' met Pinksteren.


De Bach cantates voor deze zondag zijn "Sie werden euch in

den Bann tun" (BWV 44), "Sie werden euch in den Bann tun"

2 (BWV 183). De cantates horen bij Johannes 15: 26-16:4 met

de Afscheidsrede van Jezus bij het laatste avondmaal (van

Johannes 14 tot en met 17 dat wij lezen).

Het eerste en tweede deel van BWV 44 bestaan uit een regel:

1. Aria Duet 'Sie werden euch in den Bann tun'

2. Koor 'Es kömmt aber die Zeit, dass, wer euch tötet,

wird meinen, er tue Gott einen Dienst daran'.


Op You Tube: JS Bach BWV 44 "Sie werden euch in den

Bann tun" deel 1 en 2 door het Belfast Bach Consort at St

Thomas' (Ierland) op May 15, 2011. (5m11) youtube


Concert tip

5 juni 2011, van 19- 20 (gratis) afsluiting van het cantateseizoen

met Bachmotet 'Jesu, meine Freude': "één van de innigste

Lutherse koralen "Jezus, mijn verblijden" - Liedboek Gez 428)

met toonzettingen van gedeelten uit de Romeinen-brief, waarin

Paulus spreekt over de Geest van Christus die in ons woont.

Bredeplaats 4, Leeuwarden, uitvoering door de Leeuwarder

Bachvereniging o.l.v. Jacolien Quarré.

Link grotekerkleeuwarden


TEKSTEN

Een oud testamentische verwijzing naar de uitgestorte Geest in

Ezechiel laatste regel, een pelgrimspsalm die je een jubel psalm

kan noemen, in 1 Petrus 4 aanwijzingen voor (vervolgde)

Christenen en in Johannes een gebed voor 'al' zijn (Jezus)

leerlingen tijdens zijn laatste redevoering bij het het laatste

avondmaal.


Ezechiël 39:21-29

Psalm 126

1 Petrus 4: 12-19

Johannes 17:1-13


EZECHIEL

Ezechiel is het 26ste boek van het Oude Testament. Ezechiel is

een van de drie grote profeten, visionairs die 'openbarende' of

apocalyptische visioenen heeft gekenmerkt door bizarre beelden.

In het voorafgaande boek (38) en stuk (zie de video) staat een

behoorlijk vreemde straf voor Gog. We lazen in 10april2011

het voor Ezechiel kenmerkende 'beenderen visioen' waarin de

Geest ook een rol speelt.


Het boek Ezechiel volgt na Klaagliederen, de 5 gedichten over het

gevallen Jeruzalem (vaak toegeschreven aan Jeremia dat daar aan

voorafgaat) Het is dus geschreven tijdens/in de Babylonische

ballingschap. Ezechiel was een priester/hoveling, die met koning

Jojakin gedeporteerd werd naar Babel. Daar trooste en bemoedigde

hij de ballingen en hen die achterbleven.

Ezechiel propageert een -voor Remonstranten- belangrijk thema:

hij wijst op de eigen verantwoordelijkheid van mensen (ipv straf

voor hun voorouders) als oorzaak voor de verwoesting van

Jeruzalem en hun lot.


Vanwege Pinksteren in onze tekst God die spreekt en zegt "ik zal

mijn glorie (grootheid/geest?) vrij spel geven". Nogal tam maar

concreet vertaald in de NBV als: 'Vanaf die dag zal het volk van

Israël beseffen dat ik, de HEER, hun God ben". In de Goed Nieuws

Bijbel als 'Zo zal ik aan de volken mijn macht en majesteit bewijzen'.

NB In de vertaling van r29 over de Geest uitstorting weinig verschil.


Kunst tip: Sint Pieter (basiliek), Vaticaanstad Rome Italie. In de

Gregoriaanse kapel, opgezet door Michelangelo afgemaakt

door Giacomo Della Porta, een halfronde plafonds schildering

(lunette) van een gespierde Ezechiel (2e van boven, links).

Link saintpetersbasilica.org/Altars/GregorianChapel

Link2 saintpetersbasilica.org/Altars/GregorianChapel/Ezechiel


EZECHIEL 39:21-29

21 ik zal mijn glorie

vrij spel geven bij de volkeren,

en alle volkeren zullen zien

mijn gerichten die ik zal doen

en mijn hand die ik bij hen zal neerzetten;


22 het huis Israël, weten zullen ze

dat ik de Ene ben, hun God,

vanaf die dag en voortaan;


23 weten zullen de volkeren

dat zij door hun eigen ongerechtigheid

in ballingschap weggevoerd zijn,

het huis Israël;

omdat zij mij ontrouw zijn geworden

heb ik mijn aanschijn voor hen verborgen;

heb ik hen overgeven

in de hand van hun benauwers

en zijn zij gevallen door het zwaard, zij allen;


24 overeenkomstig hun onreinheid

en hun misstappen

heb ik met hen gedaan,

en heb ik mijn aanschijn voor hen verborgen;

••


25 daarom,

zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene:

nú zal ik de kerkering van Jakob keren

en mij over het huis Israël ontfermen;

ik zal ijveren voor mijn heilige naam;


26 vergeten zullen zij hun smaad

en heel die ontrouw van hen waarmee zij

tegen mij ontrouw zijn geweest,

wanneer zij weer veilig zitten

op hun rode grond

en er niemand is die hen opschrikt,


27 wanneer ik hen laat terugkeren

uit de gemeenschappen

en hen zal vergaren

uit de landen van hun vijanden;

ik zal door hen geheiligd worden

voor de ogen van die vele volkeren;


28 weten zullen zij

dat ik, de Ene, hun God ben,

ik die hen in ballingschap wegvoerde

naar de volkeren

en die hen voortstuurde

over hun rode grond;

ik zal er van hen

geen daar laten overblijven!


29 niet langer zal ik mijn aanschijn

voor hen verbergen,

nu ik over het huis Israël

mijn Geest heb uitgestort,

is de tijding van mijn Heer, de Ene.


De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.


Link naar complete tekst

naardensebijbel.nl > Ezechiel > 37


Liever luisteren?

Christiaan Cziria uit Rijnsburg op voorleesbijbel.nl

In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.

of ga naar www.downloadbijbel.nl

Ezechiel is het 26ste boek van het Oude Testament.


Liever live?

Oud Katholieke Parochie van Augustinus en Johannes in Den

Haag, Juffrouw Idastraat 7, Den Haag.

Tijd 10 tot 11.15 uur, pastoor Wietse van de Velde (?)

Ezechiël 39:21-29, 1 Petrus 4:12-19, Johannes 17:1-13

Link denhaag.okkn.nl/eucharistieviering


Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt


Preek van Ad van Nieuwpoort, "Een stad in aanbouw" voor de

Thomaskerkgemeente in AMsterdam op 8mei2011. Over Ezechiël 39:

21 - 40:5 en Openbaringen 21:1 - 7.

Link thomaskerk.nl


Op You Tube: Ezekiel 39 in het engels voorgelezen en geanimeerd

'The Gog Magog War' met eigentijdse beelden van oorlogen tegen

en in Israel (5m36). youtube


PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Deze psalm

wordt een pelgrimslied genoemd. Gelezen in de context van de

babylonische ballingschap wordt het als snel een 'terug'reis.

Ook hier 'een keer, ommekeer, in de 'kerkering' van Sion (ipv

Jakob net als in Ezechiel r25) In deze context lees ik het als een

ommekeer in het kerkelijk-, het geloofsleven.


Kunst tip: Juni, kalenderblad Les tres Riches Heures du Duc de

Berry, een getijdenboek gemaakt voor hem door de broeders van

Limburg in circa 1410. Nu in het Musee Conde, Chantilly France.

Link wikipedia Riches_Heures_du_Duc_de_Berry Juni


PSALM 126 (Zang van de opgangen)


1 Als de ENE een keer brengt in de kérkering van Síon,

zullen wij zíjn als ménsen die drómen.


2 Dan is vol van lachen; onze mond, van jubel onze tong,

dan zullen ze bij de vólkeren zéggen:

'de ENE heeft aan hen gróte díngen gedáan!'


3 Grote dingen zal de ÉNE aan ons dóen,

verheugde ménsen zúllen wij wórden!


4 Breng, ENE, in onze kérkering een kéer,

als bij de ravíjnen ín de Négev.


5 Die záaien in tránen,

in júbel zúllen zij máaien.


6 Wie gaat, gaat voort al wenend,

dragend een handvol van het zaad,

wie thuiskomt, komt áan in júbel,

als dráger ván zijn schóven.


De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.


Link naar complete tekst

naardensebijbel.nl > psalm > 126


Liever luisteren?

Maria Holt-Butzelaar uit Aerdenhout in voorleesbijbel.nl

In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.

of www.downloadbijbel.nl

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


Liever live?

De Bijbelgelovigen, in Het Anker, Marktkade 1A, Musselkanaal

Tijd 10.45 uur, gastprediker Br. Klaas de Jong

Link bijbelgelovigen.nl


Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Ds. G. Meijer, predikant gereformeerde kerk vrijgemaakt

voor de gemeenten Barendrecht 1998, Rotterdam-Zuid 1999 en

Middelharnis ook 1999. 'De HERE wendt ons lot' over Psalm 126

en Jeremia 30:18 - 31:14.

Link prekendiespreken.nl/ps126


Op You Tube: Een populaire Christian Praise Song psalm 126

hier door Esther Mui, piano en zang (5m53). youtube

Of

Op You Tube: Als 'klip' geanimeerd en in modern jasje door de

'Saleziani' een Salesiaanse kerk in Slovenie, een bandje?. (3m14).

youtube


1 PETRUS 4

1 Petrus is het 21ste boek van het Nieuwe Testament. Het is een

brief aan (joodse) christenen die buiten Israel leven en wellicht

vervolgd worden. Regel 12 'de vuurgloed' kan ook verwijzen

naar de vervolging van Christenen, lokaal of zelfs door Nero

in Rome die ze als fakkels liet branden. Bron: JR Porter in zijn

Handboek van de Bijbel. In regel 14, de Geest van God

(uitgestort op Pinksteren?) 'rust op u'.


Kunst tip: Nero's fakkels door Henryk Siemeiradski (1843-1902)

uit 1876, olie op doek nu in de Gallery of 19th centrury Polish Art,

Warschau, Polen.

Link wikipedia Siemiradski_Fackeln


1 PETRUS 4:12-19

12 Geliefden, weest niet bevreemd

door de vuurgloed die in uw midden woedt,

u tot beproeving, alsof u

iets vreemds overkomt,


13 nee, verheugt u naarmate ge deel hebt

aan al het lijden van de Christus,

dan zult ge ook in de openbaring

van zijn heerlijkheid u jubelend

verheugen!


14 Als ge, één met de naam van Christus,

wordt gehoond,

zalig zijt ge, omdat

de Geest der heerlijkheid,

ook de Geest van God,

rust op ú.


15 Want laat niet iemand van u

moeten lijden als moordenaar

of dief of kwaadstichter of als

bemoeial;


16 maar als het is als 'christen',

die hoeft niet beschaamd te zijn

maar mag God verheerlijken

met deze naam,


17 omdat het het tijdsgewricht is

dat het oordeel begint

bij het huis van God;

maar indien als eerste bij ons,

wat wordt dan het einde

van hen die zich door Gods verkondiging

niet laten overtuigen?


18 En 'als de rechtvaardige

met moeite wordt gered,

waar zal dan de goddeloze

en zondaar verschijnen?' (Spr. 11,31).


19 Laten daarom ook zij die lijden

naar de wil van God

hun zielen toevertrouwen

aan een getrouwe Schepper

en goed doen.


De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.


Link naar complete tekst

naardensebijbel.nl > 1 Petrus > 4


Liever luisteren?

Nanni Tempelman uit Leiden op voorleesbijbel.nl

In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.


Of ga naar www.downloadbijbel.nl

1 Petrus 4 is het 21ste boek van het NT.


Liever live?

Grote Kerk Overschie, Overschiese Dorpsstraat 95

Rotterdam.

Tijd 10.00 uur, voorganger ds. W. Koerselman

Heilig Avondmaal (wijn drinken en brood eten)

Link grotekerkoverschie.nl


Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:


Aantekeningen bij 1 Petrus 4 door voor Hervormd 's Gravendeel

Link hervormdsgravendeel.nl/preek-vandoor-de-week1-petrus-4


Op You Tube: in het engels Pastor Ted Brandt voor de First

Presbyterian Church, Oxnard, California over het verbod op en

de vervolging van Christenen. (7m19). Deel 1 van 3. youtube


JOHANNES

Johannes is het 4e evangelie boek van het Nieuwe Testament.

Dit deel is het laatste de afscheidsrede van Jezus bij het laatste

avondmaal. Johannes staat vol redevoeringen ipv de parabels

en korte uitspraken in de andere 'synoptische' evangelies die een

overzicht van de gebeurtenissen geven. Het is een gebed voor de

leerlingen van Jezus, 'alle' leerlingen, ook de toekomstige

gelovigen.


Kunst tip: 11 oude en nieuwe afbeeldingen van het laatste

avondmaal op de site/het blog van 'deepseasherpa'


1 Als Jezus dit alles heeft uitgesproken

heft hij zijn ogen ten hemel en zegt:

Vader, het uur is gekomen;

verheerlijk uw Zoon,

opdat uw Zoon ú mag verheerlijken,


2 en, nu gij hem zeggenschap hebt gegeven

over alle vlees, dat hij aan hen mag geven

al wat gij gegeven hebt aan hem:

eeuwig leven!


3 En dit ís het eeuwige leven:

dat zij ú kennen,

de eeuwige, waarachtige God,

én hem die gij gezonden hebt,

Jezus de Christus.


4 Ik heb u op aarde verheerlijkt

door het werk te voltooien

dat gij mij te doen hebt gegeven;


5 verheerlijk nu gij mij, Vader, daar bij uzelf,

met de heerlijkheid die ik had bij u

voordat de wereld was.


6 Uw naam heb ik geopenbaard

aan de mensen die gij mij hebt gegeven

uit de wereld;

zij waren van u

en gij hebt ze aan mij gegeven;

zij hebben zich aan uw woord gehouden


7 en nu erkennen zij

dat alles wat gij mij hebt gegeven

van bij u is,


8 want de dingen die gij mij hebt gegeven

heb ik gegeven aan hen,

en zij hebben ze aangenomen

en hebben waarachtig erkend

dat ik van bij u ben uitgegaan:

zij vertrouwen erop

dat gij mij hebt gezonden.


9 Ik vraag alles voor hen;

niet voor de wereld vraag ik het

maar voor wie gij mij hebt gegeven,

want ze zijn van u;


10 al het mijne is van u

en het uwe is van mij;

in hen ben ik verheerlijkt.


11 Ik ben niet meer in de wereld,

zij zijn in de wereld

en ik kom tot u.

Heilige Vader, houd hen

die gij mij hebt gegeven, één met uw naam,

opdat zij één zijn zoals wij.


12 Zolang ik bij hen was

heb ik hen die gij mij hebt gegeven

één gehouden met uw naam:

ik heb gewaakt

en niemand van hen is verloren gegaan

behalve de zoon der verlorenheid,

en zo wordt de Schrift vervuld;


13 en nu kom ik tot u,

en dit alles spreek ik uit in de wereld

opdat zij mijn vreugde ten volle

in zich mogen hebben.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.


Link naar complete tekst

naardensebijbel.nl > Johannes > 17


Liever luisteren?

Henk van der Woerd op voorleesbijbel.nl

In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.

of ga naar www.downloadbijbel.nl

Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.


Liever live?

Protestantse Gemeente Oudenhoorn, Ring 1 Oudenhoorn

Tijd 9.30 uur, lector Nel van Embden voorganger Ds. J.J. Hoekert

Link kerkklok.info/BijdeDiensten

Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:


Preek van wijkpredikant Ph. van Dijk, voor een doopdienst in de

Bethelkerk in Barendrecht op 4mei2008.

Link wijkpredikant.nl


Op You Tube: Jesus Prayer in het engels uit de film 'the Gospel

of John' (deel 17:1-26). Uit 2003 van Philip Saville, met Henry Ian

Cusick als Jesus (4m13). youtube

of

Op You Tube: John 17 op jazz muziek gezet door Heartbeat

voor een kerkdienst in de herfst van 2010 (5m06) youtube


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed

en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed

dat Jezus heeft geleerd. Deze keer uit de Gezongen, berijmde

Psalm 25 regel 2, een Gebed om de Heilige Geest (net als psalm 51,

119 en 143 zie de link).


HEER, ai, maak mij Uwe wegen,

Door Uw woord en Geest bekend;


Leer mij, hoe die zijn gelegen,

En waarheen G' Uw treden wendt,


Leid mij in Uw waarheid, leer

IJv'rig mij Uw wet betrachten;


Want Gij zijt mijn heil, o HEER,

'k Blijf U al den dag verwachten.


Bron: psalmboek.nl een site met psalmen en hun (gebeds)thema's


VOLGENDE WEEK

50e Paasdag, Pinksteren


Ezechiël 11:17-20

Psalm 104:25-35

Handelingen 2:1-24

Johannes 14:23-29

dinsdag 24 mei 2011

29 mei 2011, 5e van of 6e na Pasen 'Rogate'

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Deze zondag wordt Rogate, ook wel bid zondag genoemd. Het is de laatste zondag voor Hemelvaart. In de Katholieke Kerk worden de dagen tussen Rogate en Hemelvaart de kruisdagen genoemd.

Rogate is afgeleid van het Latijnse woord voor bid. De zondag kreeg deze naam doordat op deze zondag in de Katholieke Kerk gebeden werd voor een goede opbrengst van het land. Ook na
de reformatie en het begin van de Protestantse kerk werd dit  overgenomen als de Biddag voor gewas (en weer later Biddag voor Gewas en Arbeid). Bron wikipedia.

Kunst tip: Een foto van een bloeiende aardbeienplant. Nu al te plukken in Land en Boschzicht in Kortenhoef hoorden we op zaterdag, dus dat gaan we woensdagmiddag doen. Link cheffen

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch" (BWV 86) en "Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen" (BWV 87). Deze cantates horen bij Johannes
16: 23b-30, de Afscheidsrede van Jezus en die lezen wij ook.

Op You Tube: De jonge duitse tenor Christoph Genz zingt de6e aria 'Ich wil leiden" uit JS Bach BWV 87 (Bisher...) zplaats, zonder datum (4m19). Link youtube

Concert tip
29 mei van 11.30 tot 20.00 uur + napraten. 'In de voetsporen van Bach', op de koffie, op pad, Bach en dans en aan tafel in en om Oud Avereest met de 5 cello suites van Bach door cellist Rene Berman. 120 euro pp of 200 euro per stel. Link bachagenda


TEKSTEN
In Jesaja en psalm 34 de belofte van trouw en beloning door de (wonder)daden van God. Dat wordt ook aangehaald in 1 Petrus 3. Goede mensen worden beloond en slechte mensen bestraft. In
Johannes verdriet na het gaan en de grote en blijvende blijdschap door het terugkomen van Jezus.

Jesaja 41:17-20
Psalm 34:12-23
1 Petrus 3:8-18
Johannes 16:16-24

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de belangrijkste profeten van het Oude Testament. Vanaf vers 38 is het boek geschreven door de tweede, deutero Jesaja die 200 jaar
na de eerste Jesaja leefde. Deze Jesaja profeteerde tijdens de Babylonische en over de veilige terugkeer naar Jeruzalem, als men maar op God vertrouwde.

Vanaf Jesaja 40 tot 66 zijn de verzen niet beschrijvend of verhalend, maar 'overredend', als een rede, gedicht of lied. In deze 4 regels de wonderen die God, de Ene, deed en kan doen.

Kunst tip: Jesaja (en Jeremia links) op de Kathedraal van Chartres bij de midden ingang aan de noordzijde (transept) Circa 1204-1210. Chartres, Frankrijk.Link library.vanderbilt

JESAJA 41: 17-21
17 De verdrukten en de armen
zoeken naar water, maar nee:
hun tong is versmacht van dorst,-
ik, de Ene, zal hen verhoren,
ik, Israëls God, zal hen niet verlaten.

18 Ik zal op kale hoogten rivieren openleggen,
waterwellen onderin kloven;
ik maak de woestijn tot een meer vol water,
het droogste land vol weteringen.

19 Ik geef in de woestijn de ceder de ruimte,
de acacia, de mirte en de olieboom,-
ik zet in de steppe neer de cipres, de plataan
en de dennenboom samen.

20 Opdat zij zullen zien, beseffen,
opmerken en begrijpen samen
dat de hand van de Ene dit heeft gedaan,-
Israëls Heilige het heeft geschapen.
••

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
Link naar complete tekst naardensebijbel zoek Jesaja en 41

Liever luisteren?
Mirjam Sterk op voorleesbijbel.nl In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente De Hoeksteen Schoonhoven, Albert Schweitzerlaan 2, Schoonhoven.
Tijd 09.30 uur, Voorganger Ds F.W. Verbaas Link pg-dehoeksteen
Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt

Beluister de preek van Ds. Jac. Kruidhof 'Wij kunnen God zien' op 10feb2008.

Op You Tube: Jesaja 41: 14-20 gelezen door 'Wei' in het Engels als onderdeel van een project om 90 dagen de bijbel voor te lezen aan anderen. Geinspireerd door I Timotheus 4:13. ( 1m35) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. In deze psalm 'De Heer die red die hem trouw zijn', die is (toe)geschreven door / aan David nadat Abimelek hem van het hof heeft verjaagd wegens
gefingeerde waanzin. NB David was naar Abimelek gevlucht van Saul's (1 Samuel 21)
Het zal allemaal goed komen en het recht zal zegevieren. Slechte mensen zullen gestraft worden en goede mensen beloond 'al blijft hen niets bespaard' r20).

NB Psalm 34 is een acrostichon: de verzen beginnen steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet, met kleine onregelmatigheden. De letter waw ontbreekt, en het afsluitende
vers 23 valt buiten de alfabetische reeks.

Kunst tip: David veinst waanzin voor Abimelek in een Utrechtse Historie Bijbel. 1e Generatie: Alexander Meester, Claes Brouwer, Psalter Meester, Meesters of Otto van Moerdrecht, Meester Azor,
Meester F, Gethsemane Meester (illuminators). Circa 1430. Nu in de Koninkijke Bibliotheek, het Meermanno Westreenianum Den Haag, Nederland. Link meermanno

PSALM 34:12-23
12 Laat u leiden door mij, zónen, en hóort;
wat ontzag is voor de Éne zal ík u léren!
13 Mensen met behagen in léven, wie níet?
die minnen hun dagen, het góede wíllen zíen:
14 niet nalaten je tong te hóeden voor kwáad,
je lippen voor het spréken ván bedróg!

15 O wijk voor het kwade, dóe het góede,
zoek naar vréde, jáag die ná!
16 Pijnlijk is het aanschijn van de Ene
voor dáders van kwáad,
hij snijdt hun gedáchtenis van de áarde áf.

17 Rechtvaardigen:
de Ene houdt zijn ógen op hén,
zijn oren ríchten zich op hún geróep.
18 Schreeuwden zij: de Éne hóorde,
uit al hun benáuwingen
heeft hij hén ontrúkt.
19 Terzijde staat de Ene
gebrókenen van hárt,
hij bevrijdt verbríjzeldén van géest.

20 Vele zijn de rámpen
voor een rechtváardige,
uit die álle rédt hem de Éne,
21 wakend over élk van zijn bótten,
daarvan zal niet éen
wordén gebróken.

22 Zelf echter zal het kwaad
de bóoswicht dóden
en zullen haters
van een rechtváardige
hun schúld moeten bóeten.

23 Maar de Ene koopt
de ziel van zijn díenaren lós,-
geen schuld voor
al wie tóevlucht zóeken bij hém!

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.

Link naar complete tekst www.naardensebijbel.nl kies Psalmen en 34

Liever luisteren?
Pastor Piet van Veelen op voorleesbijbel.nl In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Doopsgezinde Gemeente Krommenie, Noorderhoofdstraat 46 Krommenie.
Tijd nb, voorganger: Zr. Truus de Boer, Liturg: Leen Wilbrink Jesaja 41:17-20, Psalm 34:12-23, 1 Petrus 3:8-18, Johannes 16:16-24 Link dgkrommenie Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. H. Drost 'David nodigt uit Gods goedheid te proeven' voor de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Houten in 1999. Link prekendiespreken

Op You Tube: Psalm 34 'Taste and See' (de beginregels) in het Engels gelezen door een kind, featuring The Nazz Jazz (2m58). Link youtube

1 PETRUS 3
1 Petrus 3 is het 21ste boek van het Nieuwe Testament. Dit stukje gaat (eigenlijk) over het huwelijksleven van man en vrouw. Met wat gedateerde ideeen ... en hele mooie tijdloze. Het gaat over de omgang met elkaar en anderen, over onrecht lijden dan onrecht doen, want (aan het slot) ook
Christus heeft -onterecht, ongerechtvaardigd- geleden....

Kunst tip: Petrus de Martelaar van Fra Angelico (ca 1400 Fiesole-1455 Rome) Drieluik uit 1427-28 in het Museo di San Marco, Florence Italie. Link kunstkennis/fra_angelico

1 PETRUS 3: 8-18
8 Ten slotte: weest allen eensgezind, lijdt met anderen mee,
hebt broeders-en-zusters lief, weest barmhartig en nederig van zin;
9 vergeldt geen kwaad met kwaad of schelden met schelden;
integendeel: zegent, omdat ge daartoe zijt geroepen,- opdat
ge zegen zult beërven.

10 Want wie 'het leven wil liefhebben en goede dagen wil zien,
weerhoude zijn tong van kwaad en zijn lippen van het spreken
van bedrog;
11 hij moet wijken van kwaad en goed doen, vrede zoeken
en die najagen;
12 omdat de ogen van de Heer zijn over rechtvaardigen
en zijn oren bij hun smeking; maar het aanschijn van de Heer
is tegen daders van kwade zaken' (Psalm 34,13-17).

13 En wie zal u kwaad doen als ge beijveraars van het goede
wordt?
14 maar ook als ge moet lijden omwille van gerechtigheid:
zalig zijt ge! 'Vreest niet wat zij te vrezen geven
en laat u niet verwarren' (Jesaja. 8,12),

15 maar heiligt de Heer, de Christus, in uw harten, altijd bereid
tot verantwoording aan al wie u een woord vraagt over de hoop
die in u is,
16 maar met zachtmoedigheid en vreze; en hebt een goed geweten,
opdat, in al het kwaad dat men van u spreekt, beschaamd zullen
worden zij die uw goede wandel in Christus verachten.

17 Want het is beter, als de wil van God dat wil,
dat ge goeddoende lijdt dan kwaaddoende.
18 Omdat ook Christus éénmaal voor zonden is gestorven,
een rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat hij u tot God
zou leiden, hij die door* vlees-en-bloed gedood is
maar levendgemaakt is door de Geest.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
Link naar complete tekst www.naardensebijbel.nl zoek 1 Petrus

Liever luisteren?
Nanni Tempelman uit Leiden op voorleesbijbel.nl In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar www.downloadbijbel.nl 1 Petrus 3 is het 21ste boek van het NT.

Liever live?
Paradijskerk, de Oud-Katholieke Parochie van de Heilige Petrus en Paulus, Nieuwe Binnenweg 25, 3014 GB Rotterdam. Tijd: 9.30 uur, Celebrant Celebrant: em. pastoor Lippe. Handelingen 17: 22-31, 1 Petrus 3: 8-18 en Johannes 16: 16-24 Link Paradijskerk
Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Ds. C. v.d. Meij voor de Willem de Zwijgerkerk, Amsterdam op 27april2008 over Jesaja 41:17–20 en 1 Petrus 3:8-18 en verwijzing naar psalm 34. Link willemdezwijgerkerk

Op Facebook: 'Basic Training for Defending the Faith' (Promo) van The American Vision (2m19).
Link facebook

JOHANNES
Johannes is het 4e evangelie/boek van het Nieuwe Testament. Dit stukje komt uit 'de ware wijnstok' waarin Jezus spreekt vlak voor zijn dood. Het eindigt met de regel bid ('straks') in mijn naam en u zult het krijgen.

Kunst tip: Robert Campin, de Meester van Flemalle (1375-1444) werkzaam in Doornik circa 1410. Drieluik 'Jezus zegent de biddende Maria' (1424 of 1430-1435). Nu in Philadelphia Museum
of Art, Philidelphia USA. Link flickr

Johannes 16:16-24
16 Nog maar een korte tijd en gij aanschouwt mij niet meer,
en wéér een korte tijd en ge zult me zien!
17 Dan zeggen van zijn leerlingen er enkelen tot elkaar:
wat is dit wat hij tot ons zegt?-
'nog maar een korte tijd en ge aanschouwt mij niet
en wéér een korte tijd en ge zult me zien!'
en 'ik ga heen, tot de Vader'!
18 En toén al zeiden ze: wat is dat wat hij zegt
over die korte tijd? we weten niet waarover hij spreekt!

19 Jezus bemerkt dat zij hem iets hebben willen vragen,
en hij zegt tot hen: ge zoekt met elkaar naar de betekenis daarvan
dat ik zei 'nog maar een korte tijd en ge aanschouwt me niet,
en wéér een korte tijd en ge zult me zien'?
20 Vast en zeker is het, zeg ik u, dat ge wenen zult en weeklagen
en de wéreld zich zal verheugen!-
gij zult worden bedroefd, maar uw droefheid zal tot vreugde worden;

21 de vrouw is, wanneer zij baart, bedroefd omdat haar uur gekomen is;
wanneer zij het kindje heeft voortgebracht
denkt zij niet meer aan de verdrukking, vanwege de vreugde
dat een mens ter wereld is gebracht;
22 ook gij zijt nú bedroefd, maar ik zal u weerzien
en uw hart zal zich verheugen; en uw vreugde neemt niemand u af!

23 Op díe dag zult ge mij niets meer hoeven vragen;
vast en zeker is het, zeg ik u: wat ge de Vader ook bidt, in mijn naam,
hij zal het u geven!
24 Tot nu toe hebt ge nooit om iets gebeden in mijn naam;
bidt en ge zult het ontvangen, zodat uw vreugde volkomen wordt.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
Link naar complete tekst naardensebijbel en Johannes en 16

Liever luisteren?
Henk van der Woerd op voorleesbijbel.nl In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
 of ga naar www.downloadbijbel.nl Johannes is het 4e evangelie/boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Oud Katholieke Parochie Amsterdam Ruysdaelstraat 39, Amsterdam Tijd:10-11.30 uur, voorganger bisschop Dick Schoon Lezingen: Jesaja 41:17-20, 1Petrus 3:8-18 en Johannes16:16-24. Link AmsterdamOKKN Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van gevangenispredikant Entelina Butarbutar voor 29 mei 2011. Link gevangenispredikant

Op You Tube: John 16, gelezen in het engels door Max McLean (5m11) 1-slot. Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed om kracht en steun
voor onszelf en anderen (onderaan een pagina over de bidden).

God, ze zeggen dat u een vriend bent
bij wie je kunt schuilen.

Iemand die je zelfs zonder woorden begrijpt
Iemand die je niet laat vallen
als het eens wat minder gaat
Bij wie je houvast vindt om verder te gaan.

Doe ons ervaren dat het waar is.
Geef ons het geloof dat u naast ons blijft staan
dat u ons steunt
waar andere vrienden het laten afweten
en help ons om zelf een vriend te zijn
trouw aan de mensen die ons lief zijn
en een steun en toeverlaat
voor ieder die zich alleen voelt
en naar een vriend verlangt.

Bron: Holyhome Holyhome/kracht_gebed

VOLGENDE WEEK
5 juni 2011, 7e van Pasen

Ezechiël 39:21-29
Psalm 126
1 Petrus 4: 12-19
Johannes 17:1-13

Voor Hemelvaart, 40e Paasdag (2 juni2011) is er ook een liturgie.

Daniël 7:9-10.13-14
Psalm 47
Efeziërs 1:17-23
Lucas 24:49-53

dinsdag 17 mei 2011

22 mei 2011, 4e na of 5e van Pasen 'Cantate'

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een  leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan  meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Deze zondag wordt Cantate genoemd, 'Zingt!” naar psalm 98:1 "Zingt de Heer een nieuw lied". Sinds Pasen is alles anders, is alles vernieuwd en in nieuwe liederen zingen we Gods lof. Wij lezen psalm 66 een jubelende lof psalm.

Het Kerkelijk jaar: Op de site van de Protestantse gemeente Vorden een overzicht met toelichting van de (zon)dagen van het kerkelijk jaar. Link
protestantsegemeentevorden

De Bach cantates voor deze zondag zijn “Wo gehest du hin”(BWV 166) en “Es ist euch gut, daße ich hingehe” (BWV 108) Deze cantates horen bij Johannes 16: 5-15, de afscheidsrede van Jezus. Biblija Johannes16

Op You Tube: J.S. Bach - Cantate 166 “Wo gehest du hin?” deel 2 aria van de tenor. Uitvoering door de J.S. Bach-Stiftung St. Gallen. Tenor Gerd Türk. Link youtube

Concert tip
Zo22 mei2011 om 10:30 uur, Lutherse kerk, Spoorwegstraat 8-10, Arnhem. J.S. Bach cantate BWV 108 “Es ist euch gut, dass ich hingehe”. Bachensemble Arnhem; alt: Mariska Wessel; tenor: Gerben Houba; bas: Hans Scholing. De uitvoering van de cantate vindt plaats tijdens een dienst van de Lutherse gemeente Link Bachagenda


TEKSTEN
Deze week lezen we in Deuteronomium over de afspraken tussen God en (zijn) mensen, zijn helden/wonder daden in de psalm in 1 Petrus 2 de levende steen als basis van een geestelijke gemeente en in Johannes de aankondiging van Jezus 'reis' aan zijn leerlingen.

Deuteronomium 6:20-25
Psalm 66:1-12
1 Petrus 2:1-10
Johannes 14:1-14


DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament. Het bevat de wetten en regels nogmaals, letterlijk betekent deutero tweede. De wetten uit Exodus worden herhaald, zelfs de 10 geboden in Deuteronomium 5. In dit stukje r20 (de vraag) 'wat is dat met de overeenkomsten, inzettingen en de rechtsregels die u zijn geboden' .....Inzettingen betekent hier met inzet doen (denk ik)
.

Kunst tip: Naar r 22 tekenen (..) groot en kwaadaardig, een van de 7 plagen die Egypte trof in Exodus 7 en 8 Charles Sprague Exodus 7:8-11 Pearce (1851 – 1914) 'Het Hof in Egypte in rouw' na de 10e plaag. (1877). Op Historiek.net wetenschappelijke toelichtingen op de (Bijbelse) plagen. Link bijbelse-plagen-wetenschappelijk-verklaard-3113

Deuteronomium 6:20-25
20 Wanneer je zoon je morgen de vraag stelt
en zegt: wat ís dat met de overeenkomsten,
de inzettingen en de rechtsregels
welke de Ene, onze God, u heeft geboden?

21 Zeggen zul je dan tot je zoon:
dienstknechten waren wij bij Farao in Egypte,
en toen leidde de Ene ons weg uit Egypte
met sterke hand;

22 de Ene gaf
tekenen en wonderen, groot en kwaadaardig,
in Egypte, aan Farao en aan heel zijn huis,
voor hun eigen ogen;

23 maar ons heeft hij daaruit weggeleid,-
opdat hij ons zou doen bereiken
en ons geven: het land
dat hij aan onze vaderen heeft gezworen;

24 de Ene gebiedt ons
om al deze inzettingen te dóen,
om ontzag te hebben voor de Ene,
God-over-ons,-
ons ten goede al de dagen,
om ons te doen leven, zoals op deze dag;

25 gerechtigheid zal het ons wezen,-
wanneer wij waakzaam
al deze geboden doen
voor het aanschijn van de Ene,
God-over-ons,
zoals hij ons heeft geboden!
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren. Link naar complete tekst naardensebijbel kies Deuteronomium en 6.

Liever luisteren?
Dick van Dijk op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst. Of ga naar www.downloadbijbel.nl Deuteronomium is het 5e boek van het OT
.

Liever live?
Protestantse Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1 Groningen. Tijd: 10uur uur, voorganger ds. Simon Bijl, lector Erna Berendsen. Teksten Deuteronomium 6: 20-25 en Johannes 14: 1-14. Het gaat over ‘de weg'. Link Nieuwekerk Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. Rob Vreugdenhil 'Heb hem lief, met heel je leven, hem alleen, Neem de jeugd mee in die liefde'. In een serie preken over Deuteronomium en het jaarthema Kies - je bent gekozen, maak nu je keuzes. Zowel de keus van de HEER voor zijn volk als hun keus voor hem komen in dit bijbelboek naar voren. Met bronlicht (lees- en luisterhulp), bijbelstudie en powerpoint. Link Pauwenburg

Op You Tube: Ui de Prins van Egypte de plagen (Disney) hier door Gijs Scholten van Aschat Nederlands gesproken. (2m33) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat liederen en gedichten. Psalm 66 is een jubelpsalm met verwijzingen naar de Exodus uit Egypte en de aankomst in het beloofde land. (We lazen de psalm ook op 4 juli 2010).

Kunst tip: Naar r6 De Riet-, Schelp- of Rode zee valt droog zodat de Israelieten kunnen oversteken. (naar Exodus) Marc Chagall (1966) Prive collectie, maar google vindt op Chagall en Red Sea 77.000 resultaten van dit beeld. Link Artbible
 
PSALM 66:1-12
Voor de koorleider, een zang, een musiceerstuk.
1 Laat het schallen voor God, heel de aarde!
2 musiceert de glórie van zijn náam,
zet in: de glórie ván zijn lóf!
3 Zegt tot God:
'hoe ontzagwékkend uw dáden!-
zo groot uw kracht
dat uw víjanden vóor u krúipen!-
4 alles op aarde zal voor u buigen,
voor ú musicéren,
bemúsicéren uw náam!' (sela*)
5 Gaat mee, ziet de wérken van Gód,
ontzagwekkend in handelen
bíj de zónen van Ádam.
6 Hij veranderde een zee in droogte,
te voet trokken zij dóor de rivíer,
dáar is hij ónze vréugde gebleken!
7 Hij beheerst met zijn heldenmoed
de wereldtijd,
zijn ogen gaan spíedend over de vólken;
die weerspánnigen!-
dat ze nóoit zich verhéffen! (sela)
8 Zegent, manschappen, hém, onze Gód,
laat hóren het gelúid van zijn lóf!
9 Die onze ziel weer zétte in het léven,
onze voet aan wánkelíng niet príjsgaf.
10 Wel hebt ge ons gekéurd, o Gód,
gelouterd als bij de lóuteríng van zílver;
11 ge hebt ons doen kómen in het vángnet,
legde op onze léndenén een lást;
12 liet mensvolk rijden over ons hoofd;
wij kwamen in vúur en in wáter:
gij hebt ons úitgeléid, naar de óvervloed
.
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren
.
*sela is een rustteken in de muziek.
Link naar complete tekst naardensebijbel Zoek Psalm 66

Liever luisteren?
Nel van Buuren op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst. Of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Gezamenlijke dienst Ark-gemeenteJacobuskapel in de Ark, Jan van Ollefenstraat 9, Amsterdam. Tijd: 10 uur, voorgangerds. Piet Kooiman. Psalm 66,1-12, Genesis 7:6-8:5 en Johannes 14:1-14. Link jacobuskapel Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt. 

Preek van Jan Haveman 'Volhardend heilig' voor de Gemeente Hattum, 16aug2009. Link www.janhaveman.nl kies preken en de datum. 

Op You Tube: Belamore 'Let All The Earth Cry Out To God' Psalm 66, een beeldcollage (2m43). Link youtube
of de hit Op You Tube: Hillsong United "Shout Unto God" Hillsong is een
Een Australische missionaire gemeenten. Zonder beeld (2m46) Link youtube


1 PETRUS 2
1 Petrus is het 21ste boek van het Nieuwe Testament, maar eigenlijk een brief van Petrus aan een gemeente. In dit stukje aanwijzingen voor christelijk leven en veel verwijzingen naar Oud Testamentische teksten. Regel4-5 verwijzen naar r7 (en psalm 118) met het begrip de 'Levende steen' om geestelijke gemeenten te bouwen. Een populaire naam voor kerken, gemeenten (Op SBS6 op zondag
kerkdienst van 9-10). Ook een onderscheiding van INLIA, partner van kerken (voor het vluchtelingenwerk).

Kunst tip: Naar r4 Een versierde onderaardse schuilkapel inde Geulhemergroeve (1798). Altaar, preekstoel en doopvont gehouwen uit de 'levende' rots. De kapel heeft slechts 3 jaar als zodanig gediend.Link kerkgebouwen-in-limburg
 

1 PETRUS 2:1-10
1 Legt dan af
alle kwaadwilligheid en alle bedrog,
veinzerijen, afgunstigheden
en alle kwaadsprekerijen,
2 en weest als pasgeboren zuigelingen
begerig naar de onbedrieglijke melk
van het woord, opdat ge daardoor
zult groeien en worden gered,
3 nu ge 'geproefd hebt dat de Heer goed is' (Ps. 34,9).
4 Komt tot hem, een levende steen,
door de mensen wel afgekeurd
maar bij God uitverkoren en kostbaar,
5 en laat uzelf als levende stenen,
als een huis van de Geest opbouwen
tot een heilige priesterschap
voor het opdragen van geestelijke offers
die welaangenaam zijn voor God,
door Jezus Christus.
6 Daarom staat er in een Schriftgedeelte:
'zie, ik leg in Sion een uitverkoren steen,
een kostbare hoeksteen,
en wie in geloof op hem vertrouwt
zal niet worden beschaamd' (Jes. 28,16).
7 Voor u dan die gelooft
geldt de kostbaarheid;
maar voor ongelovigen geldt:
'de steen die de bouwlieden
afkeurden, die is geworden tot
hoofd van een hoek' (Ps. 118,22)
8 en tot 'een steen des aanstoots
en een rots van struikeling' (Jes. 8,14).
Zij stoten zich omdat zij niet overtuigd zijn
door het woord, en daartoe zijn zij ook bestemd.
9 Maar gij zijt 'een uitverkoren generatie,
een koninklijke priesterschap,
een heilig volk, een gemeente
ten eigendom' (Ex. 19,6), om de deugden
te verkondigen van hem
die u uit het duister heeft geroepen
tot zijn wonderbaar licht;
10 die eens 'niet een gemeente' waart
maar nu gemeente van God zijt,
die 'niet-ontfermd' waart
maar nu in ontferming opgenomen (Hos. 2,1)
.
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
Link naar complete tekst naardensebijbel kies 1 Petrus en 2:1-10.

Liever luisteren?
Nanni Tempelman uit Leiden op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst. Of ga naar www.downloadbijbel.nl 1 Petrus 1 is het 21ste boek van het NT.

Liever live?
Evangelische Lutherse Gemeente, Koeweg 2, Zwolle Tijd 10 uur, voorganger Ds Gunther, lezing Genesis 7, 1 Petrus 2 en Johannes 14. Link flambouw Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt. 

Preek van ds Klaas Willem de Jong ‘De levende Steen – de levende stenen’ op 7juni09 bij Verbintenis en intrede in de Protestantse Gemeente Vleuten, De Meern, Leidsche Rijn-Oost (Wijkgemeente Leidsche Rijn).Link gemeente/preken/1petrus 2:4-5 

Op You Tube: Slechts heel gewone mensen - Nelleke Versteeg (1m33) gekozen bij de Jubileumdag van de Baptisten waar de spreker (Ds Wigle Tamboer) uit 1 Petrus 2 voorlas. Link youtube 

JOHANNES
Johannes is het 4e evangelie/boek van het Nieuwe Testament. In dit stukje een bekende en een van mijn favoriete regels:2. Door mij (en anderen) geinterpreteerd dat de vele geloven (kerken) dezelfde God (en) aanbidden. Het verhaal komt alleen bij Johannes voor, vindt plaats tijdens het Laatste Avondmaal Jezus spreekt zijn leerlingen toe na het vertrek van Judas. Het hoofdstuk heet (al) 'Jezus gaat naar de Vader' In r2ook al de vooraankondiging “ik ga op reis” en in r3 de wederkomst
.

Kunst tip: Albrecht Bouts (1451/55-1549) paneel Het Laatste Avondmaal (circa 1500) nu in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Brussel, België. Link panopticon

JOHANNES 14:1-14
1 Laat uw hart niet geschokt zijn
vertrouwt op God en vertrouwt ook op mij
2 in het huis van mijn Vader
zijn vele verblijven; als het niet zo was,
zou ik u dan durven zeggen
'ik ga op reis om u een plaats te bereiden'?
3 als ik op reis gegaan ben en u een plaats
heb bereid zal ik weer komen en u opnemen bij mij,
zodat daar waar ik ben ook gij zijt.
4 En waar ik heenga, daarheen weet ge de weg!
5 Tomas zegt tot hem:
heer, we weten niet waar u heengaat,
hoe weten we dan de weg?
6 Jezus zegt tot hem: ikzelf ben de weg,
en de waarheid en het leven;
niemand komt tot de Vader dan door mij
7 als ge mij hebt leren kennen
kunt ge ook weten wie mijn Vader is;
van nu af kent ge hem en hebt ge hem gezien!
8 Filippus zegt tot hem: heer, toon ons de Vader
en het is ons genoeg!
9 Jezus zegt tot hem: zo lange tijd ben ik bij u
en toch heb je me niet leren kennen, Filippus?
wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien!
hoe kun je dan zeggen 'toon ons de Vader'?
10 gelóóf je niet dat ik één ben met de Vader
en dat de Vader één met mij is?-
de dingen die ík u zeg
spreek ik niet vanuit mijzelf:
de Vader woont in mij en doet zijn werken!
11 gelooft het van mij dat ik één ben met de Vader
en dat de Vader één met mij is;
of gelooft het anders vanwege de werken!
12 vast en zeker is het, zeg ik u:
wie mij vertrouwt, de werken die ik doe
zal ook hij doen,
ja grotere dan deze zal hij doen,
omdat ik naar de Vader ga
13 en wat ge ook zult vragen
in mijn naam, dat zal ik doen,
opdat zo de Vader
wordt verheerlijkt in de Zoon
14 als ge mij iets zult vragen
in mijn naam, zal ík het doen
in mijn naam
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
Link naar complete tekst
naardensebijbel kies Johannes en 14

Liever luisteren?
Henk van der Woerd uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst. Of ga naar www.downloadbijbel.nl Johannes is het 4e boek van het NT.

Liever live? 
Protestantse kerk Oostburg, Molenberg 3 Oostburg. Tijd 10.00 uur, voorganger dhr. J.C. van Gaalen, teksten (alternatief rooster) Genesis 7:6-8:5 en Johannes 14:1-14. Link kerkpleinoostburg Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Teun Kruijswijk Jansen voor de Protestantse Gemeente Doorn over Mattheus 28:16-20 en Johannes 14:1-7 op 18 mei 2008 Google Preek Johannes 14 4e hit pdf document niet meer te vinden via de kerksite (Preken).

Op You Tube: Uit de de film Gospel of John, deel 14 (vers 14) met Henry Ian Cusick als Jezus en Christopher Plummer als de verteller en Stuart Bunce als Johannes (9m50). Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed voorgegaan door Ds. P.P.H. Waterval (predikant gereformeerde kerk vrijgemaakt Krimpen aan den IJssel tijdens een dienst over 1 Petrus 2.
Gebed
Onze Vader in de hemel,
We danken u dat u de Here Jezus als levende steen,
hebt neergelegd voor de fundering van uw kerk.
Want door Hem staan we vast en krijgen we leven.

Geef dat we tot Hem komen, nu voor het eerst en altijd weer.
Help ons te zien dat ons eeuwig geluk ligt in het geven
van onszelf aan Hem, zodat Hij ons rechtvaardigt en heiligt.
Geef ons het besef dat in de kerk alles draait om Hem,
om zijn leven en geef dat we door te komen tot Hem
altijd weer vernieuwd mogen worden,
nieuwe inspiratie en moed krijgen om door te gaan.

Dank u ook voor het grote voorrecht
om samen met Uw Zoon levende stenen te mogen zijn.
Geef dat we zo ook leven.
Niet in zondige afzondering, aan de rand,
maar in nauwe aansluiting op Hem en op elkaar,
tot onderlinge houvast en opbouw.
Geef dat we elkaar liefhebben,
dat we ons in de gemeente aan elkaar geven.
Zodat U ons kunt opbouwen tot een geestelijk huis,
waar het voor U goed toeven is.
Amen.

VOLGENDE WEEK
29 mei 2011, 5e na Pasen Rogate

Jesaja 41:17-20
Psalm 34:12-23
1 Petrus 3:8-18
Johannes 16:16-24

dinsdag 10 mei 2011

15 mei 2011, 3e na of 4e van Pasen 'Jubilate'

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een lees rooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan mee
doen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Katholieken noemen deze zondag 'Jubilate', Latijn, naar het eerste woord van het 'keervers' van psalm 96 ‘Jubilate Deo, omnis terra’. Een keervers of antifoon is de inleiding op of afsluiting van een psalm tijdens de mis. Op deze zondag worden vaste teksten gelezen, maar wij wijken wat af. Wij lezen Psalm 23, Johannes 10 ipv 16 en 1 Petrus 2:19-25 ipv 11-20 (dat lezen wij volgende week).
NB Hoewel de teksten vol staan van de goede herder is het niet 'goede herder zondag' dat was de 2e zondag na Pasen (8 mei)

Kunst tip: Giovanni Gabrieli (1554 0f 1557 –1612) organist van de Ventiaanse componisten 'school'. Hier zijn 'Jubilate Deo' door het Dresden Kreuz Chor gedirigeerd door Martin Flämig (4m02). Link youtube  

ook heel mooi: Op You Tube: Henry Purcell (Westminster, 1659 - Londen, 1695) Engels Barok componist “Jubilate Deo”. Hier gezongen door Timothy Brown en het Choir of Clare College Cambridge (7m20). Link youtube

De Bach cantates voor deze zondag zijn “Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen” (BWV 12), “Ihr werdet weinen und heulen” (BWV 103) en “Wir müssen durch viel Trübsal” (BWV 146). Deze cantates horen ook bij Johannes 16: 16-23a de Afscheidsrede van Jezus 'jullie verdriet zal in vreugde veranderen'. 

Op You Tube: JS Bach Cantate "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen" (BWV 12) Sinfonai deel 1van7 voor Jubilate (3e zondag na Pasen. Tekst van Salomo Franck, opgenomen in de eerste cantate cyclus.
Hier uitgevoerd door het Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman (2m22). Link youtube 
Een pianovariatie op Bachs cantate "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen" door Franz Liszt hier gespeeld door Niek van Oosterum. Link youtube

Concert tip
Zondag 15 mei om 11.30 uur, in de Kooger Kerk, Koog 30, Zuid Scharwoude met Gerard Leegwater en het Collegium Vocale Camerata Link Kooger Kerk

Ook op de 15e Bachs cantate 146 in Den Haag en Wassenaar, zie de cantate agenda van Eduard van den Hengel op 'DE' Bach website. Link EduardvH


TEKSTEN
De teksten deze week in Nehemia het herstel van de 10 geboden en de leefregels (toegelicht en uitgelegd door de priesters/Levieten) na een opsomming van God's wonderen en beloften en in psalm 23 ook. In het Nieuwe Testament eerst de noodzaak tot lijden en dan Jezus als leider/herder en redder.

Nehemia 9:6-15
Psalm 23
1 Petrus 2:19-25
Johannes 10:1-10

NEHEMIA
Nehemia is het 16e boek van het Oude Testament. Nehemia is een van de kleine, wat minder  belangrijke profeten (dan Jeremia en Jesaja). Nehemia was wijnschenker op het hof en werd landvoogd van Juda nadat hij hoorde over het verval van (de muren) van Jeruzalem. Het herstel van de muren verliep voorspoedig onder zijn leiding en ook het herstel van de bijbelse regels en waarden zoals de 10 geboden (Nehemia 8) en hulp aan de armen. In de tekstkeuze verwijzingen naar eerdere verhalen in het Oude Testament en specifiek naar de 10 geboden r 13-14 en regels.

Kunst tip: Naar r13-14 die verwijzen naar Exodus 31 'Mozes ontvangt de 10 geboden. Marc Chagall (1887-1985) uit 1951 litho. 1E is denk ik verkocht, 2e in het Haifa Museum of Art, Israel. 3 in particuliere verzameling (?) Link Galerieart/chagall  Link2 Terminartors/ChagallMarc-Moses_and_the_Tablets_of_the_Law Link3 Artvalue/Chagall-marc Moses-with-the-tablets

NEHEMIA 9:6-15
6 Gij zijt het, Ene, gij alleen, gij hebt gemaakt de hemelen, de hemelen der hemelen en heel hun heirschaar, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en gij doet hen allen leven; de hemelse heirschaar buigt zich voor u neer! 7 Gij zijt, Ene, de God,- gij hebt Abram uitverkorenen uitgeleid uit Oer van de Kasdiem; gij hebt van zijn naam Abraham gemaakt! 8 Gij hebt zijn hart getrouw bevonden voor uw aanschijn en hebt met hem het verbond gesmeed om te geven het land van de Kanaäniet, de Chitiet, de Amoriet, de Periziet, de Jeboesiet en de Girjasjiet,- om dat te geven aan zijn zaad; gij hebt uw woorden gestand gedaan omdat gij rechtvaardig zijt! 9 Gij hebt gezien de ellende van onze vaderen in Egypte; hun schreeuwen bij de Rietzee hebt gij gehoord! 10 Gij hebt tekenen en wonderen gegeven aan Farao, aan al zijn dienaren en aan heel de  gemeenschap van zijn land,want gij hebt er weet van gehad hoe zij zich tegen hen misdragen hebben,-en gij hebt u een naam gemaakt die klinkt tot op deze dag! 11 De zee hebt gij voor hun aanschijn gekliefd, zodat zij midden door de zee over het droge konden trekken; hun achtervolgers hebt gij de diepten in geworpen als een steen, in wateren vol kracht. 12 In een wolkkolom hebt gij hen geleid des daags, en in een zuil van vuur des nachts om voor hen de weg te verlichten waarlangs zij gingen. 13 Op de berg Sinaï zijt ge neergedaald en hebt ge met hen gesproken vanuit de hemelen; gij hebt hun gegeven rechtuitgaande rechtsregels en onderrichtingen vol trouw, goede inzettingen en geboden 14 en uw heilige sabbat hebt ge hun bekendgemaakt; geboden, inzettingen en wetsonderricht hebt ge hun geboden door de hand van Mozes, uw dienaar. 15 Brood uit de hemel hebt gij aan hen voor hun honger gegeven, en waterstromen hebt ge uit de rots voor hen voortgebracht voor hun dorst, en ge hebt tot hen gezegd dat ze moesten komen om het land  te beërven waarvoor gij uw hand hebt opgeheven om het aan hen te geven.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.

Link naar complete tekst Naardensebijbel zoek Nehemia en 9

Liever luisteren?
Jana Beranová uit Rotterdam, dichteres op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst. Of ga naar www.downloadbijbel.nl Nehemia is het 16e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Leek en Oldebert Tijd: 9.30 uur: Hoofdstraat 162, Lettelbert of Hoofdstraat 134, Midwolde of Hoofdstraat 48, Tolbert, De Dam 44, Leek ook 19uur). Tijd: 10 uur: in De Hoeksteen, Lindensteinlaan 1, Leek. Link PGLO Link PGLO/lezing-en-liederen-van-de-zondag Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Maarten Hertoghs voor de (jongeren van de?) protestants evangelische gemeente Antwerpen over Nehemia 9 'Schuldbelijdenis' Link Maartenhertoghs

Op Vimeo: Nehemia Ministries, een Vrije Evangelische Gemeente H.A. Lorentzstraat 5, Zwijndrecht. Sfeer impressie(5m23) Link Nehemia
 

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. 73 van de Psalmen worden aan David toegeschreven om ze 'belangrijker 'te maken. Psalm 23 is bekend en populair, voor begrafenissen (r4), door the Hour of Power (Op RTL5 elke zondag om 8 en 9uur) en bij het leesrooster, we lazen het ook op 3 april j.l. En weer op 9 oktober.

In het latijn heet de psalm: 'Dominus regit me'. De heer stuurt of leidt me. Ook heel mooi in het Engels r1 'The Lord is my shepherd, I shall not want'. Een versie opgeschreven in 1868 die wordt toegeschreven aan St. Columba, en Ierse Heilige en missionaris. Deze versie heb ik ook gekozen voor de (You Tube) video. Link Cyberhymnal 
 
Kunst tip: 3 x een Herderstaf met toelichting op de vormgeving van oa de kluutschop. Link SchaapskuddeHaaksbergerveen

PSALM 23
Een musiceerstuk van David.

1 De Éne is mijn hérder, míj zal níets ontbréken;
2 In weiden vol gróen vlijt hij mij néer,
hij voert mij mée naar wáteren van rúst;
3 mijn ziel keert door hém in mij terúg,
hij leidt mij in sporen van gerechtigheid
omwílle ván zijn náam!
4 Ook als ik moet gaan door een dal vol schaduw van dood,-
kwaad zal ik niet vrezen, want gíj zijt bíj mij;
uw staf en uw stok, díe zullen míj vertróosten.
5 Gij bereidt voor mijn aanschijn een tafel tegenóver mijn
benáuwers; gij zult mijn hoofd betten met olie,
mijn béker is óvervól!
6 Mij achtervolgen slechts goedheid en vriendschap,
al de dágen van mijn léven;
terugkeren mag ik in het huis van de Éne in léngte van dágen!

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.

Link naar complete tekst Naardensebijbel

Liever luisteren?
Leendert de Jong, van Zendtijd voor Kerken op voorleesbijbel.nl In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Wolvega, Op de Hoogte Kerkstraat 7, Wolvega. Tijden: 9.30uur, ds. J.W. Arendshorst en om 19:15uur ds. H. Procee uit Vledder. Link PKNWolvega Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.

Preek voor de Protestantse Gemeente Brouwershaven op 25 april
2010. Psalm23 en Johannes10:1-10 LET OP nummer 20100425

Op 3april koos ik Bryn Terfel en Gangsta's Paradise, deze keer:  Op You Tube: The King of Love Westminster Abbey Choir, laatste vers. Gezongen op de begrafenis van Princess Diana in 1997(3m08) Link Youtube
of
Op You Tube: Keith Green ' The Lord Is My Shepherd (23rd Psalm)' op de Greatest hits elpee 'in honor of his life' (4m13).  Link youtube

1 PETRUS 2
1 Petrus is het 21ste boek van het Nieuwe Testament, maar eigenlijk een brief van Petrus aan een gemeente die hij niet zelf gesticht had. Door Petrus reputatie van 'hoofd'apostel kon hij dat toch doen.  In dit stuk de zin en noodzaak van (onterecht) lijden, net als Jezus. En maar liefst 4 verwijzingen naar Jesaja 53 (met dank aan Pieter van Oussoren, de vertaler van de Naardense Bijbel die dat opneemt). En meer verwijzingen naar dwalende schapen die een herder nodig hebben in r25.

Kunst tip: naar r21-23en24 Christus als 'Man van Smarten' een laat iddeleeuwse meer Katholieke verbeelding van Jezus met zijn hart, doornenkroon en kruis en doorstoken borst waar bloed uitspuit. Hier in een getijdenboek uit de zuidelijke Nederlanden tussen 1500 en 1525. Link Wikipedia/Gregoriusmis

1 PETRUS 2:19-25
19 Want dat is genade, als iemand om het geweten tegenover God ten onrechte smarten lijdt. 20 Want wat is er te roepen als ge moet volharden omdat ge zondigt en dan klappen krijgt?- maar als ge moet volharden terwijl ge goed doet en te lijden krijgt, dát is genade bij God. 21 Want daartoe zijt ge geroepen, omdat ook Christus heeft geleden, voor u, en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt volgen. 22 Hij heeft 'geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden' (Jes. 53,9); 23 uitgescholden schold hij niet terug, lijdend dreigde hij niet maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. 24 'Onze zonden heeft hij gedragen' (Jes. 53,4), in zijn lichaam, op het hout, opdat wij, ontrukt aan de zonden, zullen leven voor de gerechtigheid; 'door zijn striemen zijt gij genezen' (Jes. 53,5). 25 Want ge waart dwalende als schapen' (Jes.53,6), maar ge hebt u nu gekeerd naar de herder en opziener van uw zielen.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
Link naar complete tekst naardensebijbel

Liever luisteren?
Nanni Tempelman uit Leiden op voorleesbijbel.nl In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar www.downloadbijbel.nl 1 Petrus 1 is het 21ste boek van het NT.

Liever live?
Vredeskerk, Vredeskerkplein 1 Amsterdam. Tijd: Elke dag om 12.30 uur, Zaterdag om 18.30 uur Kindermis. Zondag de gezongen hoogmis om 10.30 uur, pastoor Pierre. 1 Petrus 2 en Johannes 10.
Link Amsterdam/Vredeskerk/vieringen Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.

Preek voor de Kruispunt Gemeente Eindhoven, een missionair centrum met laagdrempelige diensten. Op 15mrt2009. Link XPpunt/Vaste-rots-van-mijn-behoud-1-petrus-2-1-10

Op You Tube: Reverend Sam Gamboa, Pastor for Good Shepherd Family Bible Church in Whittier, Calefornia, USA, in het Engels. Guard your miracle. Link Vimeo


JOHANNES 10
Johannes is het 4e evangelie boek van het Nieuwe Testament. Ook de vergelijking met de herder, nu niet God maar Jezus. Een verwijzing naar dieven en rovers in r1, 8 en 10 en de deur als symbool van redding: hij kan ingaan en uitgaan en zal een weide vinden.  

Kunst tip: prachtige foto's van schaapkooien overal in Nederland: Link Schaapskooien

JOHANNES 10:1-10
1 Vast en zeker is het, zeg ik u: wie niet door de deur komt in de hof van de schapen maar ergens anders inklimt, die is een dief, een rover;2 die door de deur komt is de herder van de schapen; 3 voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem; hij roept zijn schapen bij name en leidt ze naar buiten; 4 wanneer hij de zijne alle naar buiten heeft gebracht trekt hij vóór ze uit; en de schapen volgen hem, omdat ze weten: het is zijn stem; 5 een vreemde volgen ze beslist niet, nee, ze zullen voor hem vluchten omdat ze de stem van zo'n vreemde niet vertrouwd weten! 6 In deze beeldspraak zegt Jezus het hun, maar zij herkennen niet wat het is dat hij tot hen heeft uitgesproken.
7 Dan zegt Jezus wéér: vast en zeker is het, zeg ik u dat ik voor de schapen de deur ben; 8 allen die vóór mij zijn gekomen zijn dieven en rovers;maar aan hen gaven de schapen geen gehoor; 9 ik ben de deur: als iemand door mij binnenkomt zal hij gered zijn: hij kan ingaan en uitgaan en zal een weide vinden; 10 wie een dief is komt voor niets anders dan stelen en slachten: om verloren te laten gaan;
ik kom opdat zij leven hebben en overvloed hebben -(11 ik ben de góede herder; de goede herder zet lijf-en-ziel in voor de schapen) 
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
Link naar complete tekst Naardensebijbel

Liever luisteren?
Inge Hutten uit Rotterdam op voorleesbijbel.nl In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar www.downloadbijbel.nl Johannes is het 4e boek van het NT.

Liever live?
Vredeskerk, Vredeskerkplein 1 Amsterdam. Tijd: Elke dag om 12.30 uur, Zaterdag om 18.30 uur Kindermis Zondag de gezongen hoogmis om 10.30 uur, pastoor Pierre. 1 Petrus 2 en Johannes 10. Link Amsterdam.vredeskerk/vieringen Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van voor de Protestantse gemeente Krimpen op 29okt2006 Kies preeksamenvattingen in de linkerkolom > 2006 > 29okt2006 Link PKNKrimpen

Op You Tube: Homily: New Law of Grace door father Ignatius, fransiscaner broeder. In het engels voor Pinksteren (4m49). Link Youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een van de gebeden uit een dienst op de 4e zondag van Pasen naar psalm 23

In jou mag ik wonen naar Psalm 23
Die mij hoedt als een herder,
die voorziet wat ik nodig heb,
die mij voedt in mijn verlangen,
die mij rust brengt in mijn hart,
die mij leidt naar helder water,
die voorkomt dat ik verdwaal,
die mij wijst wat recht is,
die zelf genoemd wordt: gerechtigheid.

Moet ik gaan door diepe dalen,
moet ik gaan door duisternis en dood,
ik hoef niet bang te zijn dat ik val,
want jij loopt naast mij,
jouw steun geeft moed en troost aan mij.

Aan jouw tafel mag ik eten
en de patsers kijken toe.
Ik drink van jouw genade,
een koninklijk mens maak jij van mij.

En waar ik ga:
geluk e genade van jou
alle dagen dat ik leef.

In jou mag ik wonen
Nabije,
Blijvende,
tot in lengte van dagen.

(M. Steehouder)


VOLGENDE WEEK
22 mei 2011, 5e van Pasen

Deuteronomium 6:20-25
Psalm 66:1-12
1 Petrus 2:1-10
Johannes 14:1-14
Gezang 225