maandag 27 december 2010

2 januari 2011, Epifanie of Driekoningen

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal,
maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Zondag 2 januari 2010, Epifanie, Driekoningen of Openbaring van
de Heer (Solemnitas Epiphaniae Domini in het Latijn) op de eerste
zondag na 1 januari. De herdenking van de Wijzen uit het Oosten die
een ster zagen en volgden tot aan de geboorte stal in Bethlehem
(Mattheus 2:1-18). De Openbaring dat Jezus de Messias is, was/is
voor sommige Oosters Orthodoxe christenen belangrijker dan zijn
geboorte.

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Sie werden aus Saba
alle kommen" (BWV 65), "Liebster Immanuel, Herzog der Frommen"
(Koraalcantate BWV 123) en "Herr, wenn die stolzen Feinde
schnauben" (Weihnachtsoratorium BWV 248/6). Deze cantates
horen bij Matthëus 2:1-12; de wijzen uit het oosten.

Op You Tube: JS Bach, Cantata 65 "Sie werden aus Saba alle
kommen", Koraal door het Munchener Bach-Chor en Münchener
Bach-Orchester gedirigeerd door Karl Richter. Munchen, Feb 1967
(1van7, 3m51). Link youtube

Kunst tip: De drie koningen, 6e eeuw, Basiliek San Apollinare Nuovo,
Ravenna, Italië. Op de website KUNSTSTAD van Marcel Verhoeven
Link kunststad

Op de website van Adrian Fletcher (links naar) afbeeldingen van
de drie Magiers in mozaieken, beelden, ramen, schilderijen etc:
Link paradoxplace

TEKSTEN
De tekst van Jesaja en de psalm in het Oude Testament verwijzen of
voorspellen de komst van koningen met geschenken, de brief aan
de Efeziers bevat ook een openbaring (r3 Mij is in een openbaring het
mysterie onthuld) en ook in Mattheus een 'openbarende' voorspelling
van de magiers.

Jesaja 60:1-6
Psalm 72
Efeziërs 3:1-121
Mattheüs 2:1-12

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. In r3 de verwijzing
naar 'koningen (laten zich leiden) door de glans van je schijnsel.
Hun transportmiddel in r6 en hun geschenken: wierook en goud.
Opvallend is ook de nadruk op 'de komst van het licht' iets wat in
onze tijd ook veel wordt benadrukt, maar ook terugverwijst op het
midwinter lichtfeest dat gevierd werd voor Kerst. Kerst wordt pas
vanaf de 4e eeuw gevierd als geboorte- en komst-van-het-lichtfeest.

Kunst tip: tot 6 jan2011, de koningen in de Napolitaanse Kerststal
in het Catharijne Convent Lange Nieuwstraat 38, Utrecht.
Link catharijneconvent

JESAJA 60
Het nieuwe Jeruzalem

1 Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.
2 Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.
3 Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.

4 Open je ogen, kijk om je heen:
ze stromen in drommen naar je toe;
je zonen komen van ver,
je dochters worden op de heup gedragen.
5 Je zult stralen van vreugde als je het ziet,
je hart zal van blijdschap overslaan.
De schatten van de zee zullen je toevallen,
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.
6 Een vloed van kamelen zal je land overspoelen,
jonge kamelen uit Midjan en Efa.
Uit Seba komen ze in groten getale,
beladen met wierook en goud.
Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Jesaja 60

Liever luisteren?
Patrick Nederkoorn uit Amersfoort op voorleesbijbel of downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het OT.

Liever live?
Gereformeerde Kerk Kampen, Burgwalkerk, Burgwal 59, Kampen
Tijd: 9.30 uur, Voorganger Ds E. Braam
Link gereformeerdekerkkampen

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt


Preek
van Axel Wicke (?) over Matth 2:1-12 en Jes 60:1-6
Epiphaniën, 4jan2009 in de Bergkerk te Den Haag. Tijdens de dienst
werd via de beamer de filmopname van een zonsopgang vertoond.
Link bethelkapel

Op You Tube: The Music of the Bible Revealed: Isaiah 60:1-5.
Suzanne Haïk-Vantoura, dia's met de Hebreewse en engelse
tekst en harpmuziek (2m57). Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Psalm 72 lazen we
ook al op 5 december in de Nieuwe Bijbelvertaling als gebed van
David voor Salomo. Een Konings(zoon) r1 van r20 het geslacht van
David en Jesse. Een (super)koning die rechtvaardig zal zijn, vrede zal
brengen, armen en vertrapten bevrijdt. R11 en 12 Koningen en volken
zullen voor hem buigen, zwakken en armen zal hij verlossen. Salomo
of de Messias?

Kunst tip: De koningin van Seba voor Salomo; zij stelt hem op de
proef met raadsels. Uit Petrus Comestor's 'Bible historiale' uit 1372,
Parijs. Door Raoulet d'Orléans (kopiist), Jean Bondol (1e Meester van
de Bijbel van Jean de Sy en andere verluchters. Nu in het Meermanno
Westreenianum, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
Link1 meermanno.nl/handschriften Link2 mnemosyne

PSALM 72
1 O God,
recht te spreken als gij,
geef dát aan de kóning,
gerechtigheid als de úwe
aan 's kónings zóon!

2 Hij oordele uw geméente rechtváardig,
uw gebógenén met réchtspraak.
3 Dan dragen bergen
voor de geméenschap vréde,
en héuvels
éerlijk récht.

4 Hij doet gebogenen van een gemeenschap
recht,
brengt zonen van een árme bevríjding,
zal vertráppen wíe verdrúkt.

5 Hij zal dúren als de zón,
voor het aanschijn van de máan,
generátie na generátie.

6 Neerdalen zal hij als régen op grás,
als tienduizend
drúppels óp een lánd.

7 In zijn dagen
kome een rechtváardige tot blóei,
met overvloed van vréde,
tot er geen máan meer ís.

8 Optreden zal hij van zée tot zée,
van de Rivíer
tot de éinden der áarde.

9 Benauwers zullen
voor zijn áanschijn kníelen,
zijn víjanden
líkken het stóf.

10 De koningen van Tarsjiesj, van verre kusten,
bieden een bróodgift hem áan,
de koningen van Sjeva en Seva
bréngen schátting nabíj.

11 Alle koningen zullen búigen voor hém,
alle vólkeren zúllen hem díenen.

12 Want hij redt
een arme die schréeuwt om húlp,
een gebogene
en wíe geen hélper héeft.

13 Hij ziet om naar een zwákke, een árme,
lijf-en-ziel van ármen kómt hij bevríjden.

14 Hij verlost hun ziel van drúk en gewéld,
hun bloed is kóstbaar ín zijn ógen!

15 Hij leve!-
men geve hem goud van Sjeva,
en bídde voor hem voortdúrend,
mogen ze hem zégenen
héel de dág!

16 Zij er in het land weelde van graan,
op de top van bergen ruise
als de Líbanon zijn vrúcht,-
mogen ze opbloeien uit een stad
als het gróene krúid van de áarde.

17 Zij zijn naam voor eeuwig,
voor het aanschijn van de zon
bloeie zijn naam,
door hém weten ze zich gezégend,-
alle vólkeren príjzen hem zálig!

18 Gezegend de Ene, God,
Israëls Gód,
die wónderen dóet, hij alléen!

19 Gezegend zijn naam, zijn glorie
voor eeuwig vervulle zijn glorie
héel de áarde!
Ámen, ámén!

20 Ten éinde zijn de gebéden,-
van Dávid, Jésses zóon.

Uit de Naardense Bijbel van Pieter van Oussoren uit 2004.
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.
Link naardensebijbel

Liever luisteren?
Marijka Houtman-Scholten uit Maassluis op voorleesbijbel of downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Church of God Groningen, Volle Evangelie Bethel Kerk
Sinnige Stee, Donderslaan 160, 9728 KX Groningen
Tijd: 10.30 uur, spreker: br. Fred Steinfort
Link bethelkerk

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:


Preek over psalm 72, 'een gebed om sociale bewogenheid' op het
Diaconaal Steunpunt. Door Ds G. Drayer, Uchgelen op 29okt2010.
Link diaconaalsteunpunt

Op You Tube: Psalm 72 'This is a video for Jesus' door coty00777.
Tekst in het engels, foto's en (rock)muziek (3m39). 679 Video's van
de psalmen en meer. Link youtube

EFEZIERS 3
(brief van Paulus aan de) Efeziers is het 10e boek van het Nieuwe
Testament. Paulus schrijft de brief aan Efeze, dat lang als zijn
uitvalsbasis diende, als hij in de (Romeinse?) gevangenis zit. De brief
bevat een gebed en algemene aanwijzingen voor alle gemeenten en
kan ook als 'rondzendbrief' worden beschouwd.

Kunst tip: Op de website van de Protestantse kerk van Middelharnis
een reisverslag "In de voetsporen van Paulus” met ikonen, gebouwen
en ruines. Link emmauskerkmiddelharnis

EFEZIERS 3
1 Daarom is het dat ik, Paulus,
gevangene omwille van Christus Jezus, voor u, heidenen, bid.
2 U moet toch wel gehoord hebben
dat God mij de taak heeft toevertrouwd
om de genade door te geven
die mij met het oog op u geschonken is.
3 Mij is in een openbaring het mysterie onthuld
waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven.
4 Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest,
een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus.
5 Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld,
maar nu door de Geest geopenbaard
aan zijn heilige apostelen en profeten:
6 de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis,
maken deel uit van hetzelfde lichaam
en hebben ook deel aan de belofte,
op grond van het evangelie.
7 Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden
door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb
door zijn kracht die in mij werkt.
8 Mij, de allerminste van alle heiligen,
is de genade geschonken om de heidenen
de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen,
9 en voor allen in het licht te stellen
hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was
in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt.
10 Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God
in al haar schakeringen
bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen,
11 naar het eeuwenoude plan
dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer,
12 in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God,
vol vertrouwen door ons geloof in hem.
13 Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd
omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlenen.
14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,
15 die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen
en op aarde.
16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen
kracht en sterkte schenken door zijn Geest,
17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart,
en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte,
de hoogte en de diepte kunnen begrijpen,
19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat,
opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.
20 Aan hem die door de kracht die in ons werkt
bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken,
21 aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus,
tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
Link Efeze

Liever luisteren?
Hannie van Dijk uit Baarn op voorleesbijbel In de NBV met de tekst, of downloadbijbel Efeziers is het 10e boek van het NT.

Liever live?
Hervormde Gemeente Ruinerwold, Blijdenstein 3, Ruinerwold
Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. R. Kloosterziel
Link hervormde-gemeente-ruinerwold
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Ds van de Protestantse Kerk in Middelharnis, onder
'predikant', dan 'preken' en vrijwel onderaan Efeziers 3:14-21. zj.
Link emmauskerkmiddelharnis

Op 123 Video: Toeristisch bezoek aan de ruines van Efeze, Turkije
in 2008. Video van Hans Otten met muziek (5m40).
Link 123video

MATTHEUS
Mattheus noemt de drie koningen 'magiers' dat ook vertaald wordt
als wijzen. Koning Herodes draagt de magiers op de ster (verder) te
volgen naar Betlehem.

De Nieuwe Bijbelvertaling legt in een voetnoot bij r 4 uit waarom
Jezus ook 'Christus' (gezalfde) wordt genoemd. Is het een titel of
een naam? Hier is gekozen voor ‘(de vertaling) messias’ (gezalfde)
omdat "hierin het duidelijkst naar voren komt dat de titel geworteld
is in Joodse verwachtingen van een persoon die van God de vol-
macht heeft ontvangen om een centrale rol te spelen in de eindtijd".

Kunst tip: Uitleg van gezalfde en zalven met Spaanse miniatuur uit
de 15e eeuw van David die gezalfd wordt door Samuel.
Link hilversum.okkn

MATTHEUS 2:1-12
De vlucht voor Herodes en Archelaüs

1 Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering
van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan.
2 Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden?
Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan
en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’
3 Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde,
en heel Jeruzalem met hem.
4 Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen
om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden.
5 ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het
geschreven bij de profeet:
6 “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste
onder de leiders van Juda,
want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”
7 Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde
precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was,
8 en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden:
‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind.
Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt,
zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’
9 Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg,
gingen ze op weg,
en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit,
totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was.
10 Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.
11 Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria,
zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen.
Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het
kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.
12 Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar
Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug
naar hun land.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Mattheus 2

Liever luisteren?
Karin van Bruggen op voorleesbijbel in de NBV met de tekst of downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Nieuwe Kerk Groningen, Nieuwe Kerkhof 1, Groningen.
Tijd 10.00 uur, voorgangers Ds. S. Bijle en Ds. EJ. Veldman
Link nieuwekerk

Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:
Link churchatwork

Preek van ds. E. van ´t Slot voor de Stinskerk in Westenholte op
25dec2009 als audiodoc. Link stinskerk

Op You Tube: Animatie uitleg van Driekoningen van de NCRV op
krux.nl (35sec). Link omroep

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed.
Ditmaal een 'Groot gebed van het feest van de openbaring'

lezer 1 Waarom al die opwinding? Waarom al dat lawaai?
Aan de hemel is een ster verschenen!
Voor drie magiërs is het een teken, een vreugdevol teken,
een vreugdevolle belofte. Ze verlaten alles om dit licht te volgen
en hun lange tocht brengt hen naar Hem die werd aangekondigd.
samen: Van overal komen wij, Heer Jezus, om jou te aanbidden.

lezer 2 Waarom al die drukte, waarom zoveel gefluister?
Er is een kind geboren in de wereld!
Voor iedereen is het een teken, een vreugdevolle geboorte!
Mensen laten hun gewoontes achterwege
om Hem te aanbidden die werd beloofd.
samen: Van overal komen wij, Heer Jezus, om jou te aanbidden.

lezer 3 Waarom al die ontroering? Voor wie dat applaus?
Van over de grenzen roept men het uit:
het is de Messias, het is een teken, een vreugdevol licht.
Zij die zochten naar een reden om te leven,
juichen Hem toe die al zo lang wordt verwacht.
samen: Van overal komen wij, Heer Jezus, om jou te aanbidden.

lezer 4 Waarom al die verrukking, voor wie al die tederheid?
Over landen en zeeën roept men het uit!
Voor klein en groot is het een teken, een vreugdevol gebeuren!
Mensen van alle landen en culturen onthalen Hem
waarop ze hoopten, eindelijk is Hij daar.
samen: Van overal komen wij, Heer Jezus, om jou te aanbidden.

Bron: Christus-Koninggemeenschap, Leuven, 6jan2002

VOLGENDE WEEK
9 januari 2010, de Doop van de Heer

Jesaja 42:1-7(9)
Psalm 89:20-28
Handelingen 10,34-38
Matteüs 3:13-17

Concert tip: Het Weihnachtsoratorium van J.S.Bach op 8jan2011
van 19:30 - 22:00uuur, De Grote Kerk, Markt 63 Vlaardingen.
Kaarten van (incl. consumptie) €20 kinderen t/m 12 jaar gratis

zondag 19 december 2010

Kerstavond, 24 december 2010

Gelukkig Kerstfeest!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE

Op Kerstavond gedenken en vieren de Christenen de geboorte van Jezus Christus. Het leesrooster kiest voor voorspellende teksten gelezen uit het Oude Testament, een benadrukkende tekst uit het Nieuwe Testament, maar uit het evangelie van Lucas niet de
geboorte in de stal, dat in veel kerken wordt gelezen. Mijn eigen gemeente viert Kerstavond met een Kerstspel met de kinderen als engelen, herders, koningen etc. Dus Lucas 2, maar ook Jesaja en de Psalm en weer een Wereldpremiere! Link Geertekerk Utrecht

Tip: Kerstnacht bij Via Nova. 'Creatief, prikkelend, een tikkie anders. Over wachten en hopen, over blijdschap voor mensen die er niet op rekenden, over vrede in verschillende dimensies. Met een spannende mix van klassieke en moderne muziek, creatieve verbeelding en een inspirerende toespraak. Borrel na'. Tijd: 22.00 uur, Adres Vondelkerk, Vondelstraat 120. Amsterdam. Link vianova-amsterdam Of doe de (Amsterdamse) Kersttest

De Bach cantates
voor Kerstavond zijn "Christen, ätzet diesen Tag" (BWV 63), "Gelobet seist du, Jesu Christ" (koraalcantate BWV 91) "Unser Mund sei voll Lachens" (BWV 110), "Magnificat in Es" (BWV 243a) en "Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage" uit het
Weihnachtsoratorium (BWV 248/1). Deze cantates horen bij Lucas 2.

Op you Tube: Het Weihnachtsoratorium (BWV 248) JS Bach (1685-1750), Kantate I, Sibylla Rubens sopraan, Elisabeth Kulman alt, Martin Petzold tenor, Andreas Scheibner bariton. Münchener Bach-Chor, Bach-Collegium München, Peter Schreier, dirigent en Evangelist. Pilgrimage Church Maria Himmelfahrt, Tading, 2005 (9m31). Link youtube

Kunst tip: The Wilton Diptych (een draagbaar altaarstuk, misschien een drieluik zonder middenpaneel. Dit is het rechter binnenpaneel. Circa 1395-1359, Engels of Frans door anomieme schilders voor King Richard II van Engeland 1377-1399. National Gallery, London UK. Link nationalgallery

TEKSTEN
Jesaja 8:23-9:7
Psalm 96
Titus 2:11-14
Lucas 2:1-2

JESAJA

In dit boek van Jesaja de voorspelling van de Messias en in regel 5 de letterlijke teksten van de "Messiah" van G.F. Handel. "For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace".

Kunst tip:
Naar r 23 Zebulon en Naftali, glas in lood ramen van Marc Chagall uit 1962, van de 12 zonen van Jakob of stammen van Israël. Voor de synagoge van het Hadassah Hospital Hebrew University Medical Center in Jeruzalem. Link casaisrael chagall windows

JESAJA 8:23-9:7

23 En wie daardoor omsloten wordt, zal niet ontkomen.
Zoals het land van Zebulon en Naftali
in het verleden smadelijk bejegend is,
zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek,
het Overjordaanse en het domein van andere volken.

9 Licht in de duisternis
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
2 U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
3 Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4 Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
5 Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
6 Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.

De opgeheven hand van de HEER
7 De Heer heeft zijn woord op Israël afgestuurd,
het heeft Jakobs volk getroffen.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
Link naar complete tekst Jesaja 9
 

Liever luisteren?
Arjan Huiskamp uit Rotterdam op voorleesbijbel of downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het OT.

Liever live?
Grote of Bavo kerk, Grote Markt 22, Haarlem. Tijd: 24dec2010 om 23.00uur, voorganger ds. B.A.M. Luttikhuis Link bavo Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek
van Ds. T.C. Guijt, voor de Hervormde Gemeente Neder-Hardinxveld (Protestantse Kerk in Nederland) op 12dec2010. Jesaja 9:1- 6. Link preekgemist

Op You Tube:
Uit GF Handel's Messiah - For unto us a child is born r6 uit Jesaja 9. Paul Eswood Raimund Herincx (4m30). Link youtube

Op You Tube:
in het engels een Kerst meditatie op Isaiah 9, "For unto us a child is born, a son is given." Sterrenhemel met tekst en muziek van Sean Hall. (1m14) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Hier psalm 96 uit de Herziene Statenvertaling van 2010. Onder redactie van de Gereformeerde Bond die de Statenvertaling uit 1637 wil behouden door haar te moderniseren, en de Nieuwe Bijbel Vertaling uit 2004 te progresief vindt. Psalm 96 eindigt met r13 de voorspelling van de messias. De psalm wordt heeft in het engels ook de titel: "Today is born our Saviour Christ the Lord".

Kunst tip:
Book of Hours, Getijdenboek uit Brugge: c.1450-1460 Het miniatuur links toont zingende monnikken De tekst is de begin regel van psalm 96. Nu in de Glasgow University Library. Link chaucer Link2 chaucer jpg

PSALM 96 Loflied op de komst van de HEERE
1 Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.
2 Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.
3 Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.
4 Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle goden.
5 Want al de goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.
6 Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,
macht en luister in Zijn heiligdom.
7 Geef de HEERE, geslachten van de volken,
geef de HEERE eer en macht.
8 Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,
breng offers en kom in Zijn voorhoven.
9 Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom;
beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.
10 Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert;
ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen;
Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.
11 Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen,
laat de zee bulderen met al wat ze bevat.
12 Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is;
dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen
13 voor het aangezicht van de HEERE,
want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen.
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid
en de volken met Zijn waarheid.

Uit de Herziene Statenvertaling 2010, onder redactie van de Gereformeerde Bond (die de Statenvertaling uit 1637 wil be houden door haar te moderniseren, en de Nieuwe Bijbel
Vertaling te progresief vindt. Link herzienestatenvertaling

Liever luisteren?
Janneke Almekinders uit Rotterdam op voorleesbijbel of downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?

Protestantse Gemeente Vierpolders, Dijckpotingen 1, Vierpolders. 24dec2010 20.30 uur uur, voorganger dhr. H. ten Voorde Link dorpskerkvierpolders Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Ds Wim van der Schee over psalm 96 in Amsterdam-ZW op 25nov2007. Link dswim

Op You Tube:
Psalm 96, door de San Marino chamber singers at the 2007 ACDA National Convention, Knight Concert Hall in Miami, Florida USofA. 7maart2007 (3m42). Link youtube

Op You Tube: Jan Pieterszoon Sweelinck Chantez a Dieu door het Kairos Consort (2m21). Link youtube
Op Gloria TV:
Psalm 96 in het Hebreews, King David's Harp (3m23). Link all.gloria
(Brief van Paulus aan) TITUS
Titus is het 17e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schrijft aan zijn naaste medewerker een pastorale brief met aanwijzingen voor het gemeenteleven. Hij benadrukt in de brief wat officieel het kerygmatisch fundament van het Christendom wordt genoemd. Kerygma (Grieks: kérugma) wordt gebruikt voor "verkondiging" of "prediking" en verwant aan het werkwoord (kerússo): "als een boodschapper roepen of verkondigen" en betekent "verkondiging", "mededeling" of "prediking".

Kunst tip: Een ikoon van de apostel Titus van de Holy Transfiguration Monastery (Brookline, Massachusetts USofA). Link orthodoxwiki / Apostel Titus
TITUS 2:11-14

11 Want verschenen is Gods genade
als redding voor alle mensen;
12 zij voedt ons op
om met verzaking van de goddeloosheid
en de wereldse verlangens
bezonnen en rechtvaardig en godvruchtig
in de huidige eeuw te leven,
13 in verwachting van de zalige hoop
en verschijning in heerlijkheid
van onze grote God en redder Christus Jezus,
14 die zichzelf ter wille van ons heeft gegeven
om ons 'te verlossen
van alle ongerechtigheid' (Psalm 130:8)
en 'zich een gemeente ten eigendom
te reinigen' (Exodus 19:5),
ijverig in goede werken.

Uit de Naardense Bijbel van Pieter van Oussoren uit 2004. Titus is het 17e boek van het Nieuwe Testament. Link naardensebijbel

Liever luisteren?
Lisette Visser uit Leeuwarden op voorleesbijbel in de NBV of downloadbijbel Titus is het 17e boek van het NT.

Liever live?

Oud Katholieke Kerk, Oosteinderweg 394 Aalsmeer Tijd 21.00 uur, voorganger emeritus pastoor Jacob Spaans Link amsterdam.okkn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preeksamenvatting voor Twitter van Titus 2 van Jos Douma Link twitter josdouma

Op Google Video:
in het engels "The Wisdom of being inconvenienced" preek van Tom Fuller voor de Calvary Chapel Newberg (42m25). Link video.google

LUCAS
Verrassend genoeg alleen de regels met de reden van de reis van Maria en Jozef naar Bethelem, de volkstelling door de Romeinse stadhouder.

Kunst tip:
Byzantijns mozaiek uit 1315-1320 van de registratie van Maria en Jozef bij governeur Quirinius in de Chora Kerk in Constantinopel (Istanbul) Turkije. Link Meester van de Kahriye Cami Kerk in Istanbul
Lucas 2:1-2
1 In die dagen nu ging een gebod uit van keizer Augustus
dat de gehele wereld opgeschreven moest worden.
2 Deze eerste opschrijving had plaats toen Quirinius
stadhouder was over Syrie.

Uit de Leidse Vertaling versie op online bijbels.
Link hispage

Liever luisteren?
Henny Plaisier-Wendt & Bas Plaisier, de Scriba van de Protestantse
Kerk in Nederland tot 2008 en zijn vrouw op voorleesbijbel of downloadbijbel Lucas is het 2e boek van het NT.

Liever live?
Remonstrantse Gemeente, Geertekerk, Geertkerkhof 22 Utrecht.
Tijd: 24dec19.30 uur, voorganger Heine Siebrand.
Link geertekerk

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds L Kievit van 21dec1975 op de website met zijn preken Verbi Divini Minister, latijn: Dienaar van het Goddelijke Woord. Als Mp3 af te luisteren. Link verbidiviniminister

Op You Tube: Christmas Food Court Flash Mob (semi spontane voorstelling) 'Hallelujah Chorus' van Georg Friedrich Handel (4m57) Link youtube

GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van een gebed. Deze keer 'The Christmass prayer' van Bebe Winian (ook op You Tube).

I pray for peace

Blessings and honor
Heaven right earth's despair
This is my Christmas prayer

For those that grieve
God will bring comfort
Laughter will rapture there

This is my Christams prayer

See I pray that love will rule and reign
And I pray that time will rid the pain of this world

As we learn to trust and care

This is my Christmas prayer

I pray for you (Yes I know you do)

That your triupmh and conquer

Poses the strength you need to bare

This is my Christmas prayer

For those in need
There would be plenty

And each other's burdens share
Oh, this is my Christmas prayer


See I pray that love will rule and reign

And I pray that time will rid the pain of this world
As we learn to trust and care

This is my Christmas prayer,

Oh
So let hope fill our hearts
(Let's let hope fill our hearts)

Shine the light through the dark

All around the world
And everywhere I will pray
This Christmas prayer


See I pray that love will rule and reign
And I pray that time will rid the pain of this world
As we learn to trust and care
This is my Christmas


This is my Christmas prayer

See I pray that love will rule and reign
And I pray that time will rid the pain of this world

As we learn to trust and care
This is my Christmas prayer

This is my Christmas prayer

Bebe Winan - 'This is my Christmas Prayer'
Link youtube
VOLGENDE WEEK: Gelukkig 2011!

Goed voornemen om preken te lezen, maar tijdgebrek of een promo nodig? Google twitpreek en vind op twitter preek samenvattingen van voorgangers voor de komende zondag van max 140 tekens.

Zondag 2 januari 2010, Epifanie
Epifanie, Driekoningen of Openbaring van de Heer (Solemnitas
Epiphaniae Domini
in het Latijn) op de eerste zondag na 1 januari
herdenking van de Wijzen uit het Oosten (Mattheus 2:1-18).

Jesaja 60:1-6
Psalm 72
Efeziërs 3:1-12
Mattheüs 2:1-12

Concert tip:

26dec2010 om 16:00 uur, Kerstconcert in de Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming Basiliek, Ossenmarkt 40-41 Zwolle. Met Musica Vocalis, 'Es ist ein Ros entsprungen', A Cappella concert dirigent Benjamin Bakker met werken van Bach, Part, Distler, Holst e.a.
Link musicavocalis

woensdag 15 december 2010

19 december 2010, 4e zondag van de Advent: Rorate

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De 4e Adventszondag wordt Rorate genoem naar het vers "Rorate Caeli desuper, et nubes pluant iustum. Dauwt, hemelen, van boven, en wolken, regent de Rechtvaardige. Compleet met noten op: Link adventtijd

Op You Tube: The Dominican Brothers in Blackfriars, Oxford zingen het Rorate Advent vers, het verlangen naar verlossing en de komst van Jezus (2m22) Link youtube

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Bereitet die Wege, bereitet die Bahn" (BWV 132) en "Herz und Mund und Tat und Leben" (BWV147a). Deze cantates horen bij Johannes 1:19-28 de Getuigenis van Johannes de Doper.

Op You Tube: J.S.Bach Cantate 132 Sebastian Hennig (Knabenchor Hannover) zingt "Bereitet die Wege, bereitet die Bahn!" Dirigent Leonhardt met het Leonhardt - Consort. (7m10) Link youtube

TEKSTEN
Jesaja voorspelt in het Oude Testament een teken van de Heer r14 'de maagd zal .. een zoon baren (en) hem noemen.."God-met-ons". Ook de psalm roept op voor de komst van de koning der ere. In Romeinen verwijst Paulus naar de profeten die de komst van 'Zijn Zoon'... 'die zal opstaan uit de doden'. Mattheus beschrijft de engel (van de Heer) die Jozef vertelt dat Maria een zoon zal baren, die ... zijn volk (zal) verlossen van hun zonden. Hij wijst op Jesaja "men
zal hem Emmánuel noemen" dat is vertaald "God met ons".

Kunst tip: Immanuel in Wikipedia met een ikoon uit 1668 van Simon Ushakov. Link Immanuel

JESAJA 7:10-17
PSALM 24
ROMEINEN 1:1-7
MATTHEUS 1:18-25

JESAJA 7
Jesaja vertelt dat God spreekt tot/met Achaz de koning van Juda. van 732/5 v.Chr. tot 715/6. Achaz is Hebreeuws voor 'Jahweh grijpt vast, houdt vast.

Kunst tip: Portret van Achaz in de vorm van een munt in "Promptuarii Iconum Insigniorum" (biografieen) uit 1553 van Guillaume Rouille (1518?-1589). Link wikipedia Achaz

JESAJA 7:10-17
10 De Ene gaat dóór
met spreken tot Achaz en zegt:
11 vraag voor jou een teken
van bij de Ene, je God,-
al is het diep in het dodenrijk
of hoog hierboven!
12 Maar Achaz zegt:
ik vraag niets en zal de Ene niet beproeven!
13 Dan zegt hij:
hoort toch, huis van David,
is het u te weinig om mannen te vermoeien
dat ge zelfs mijn God vermoeit?-
14 daarom geeft mijn Heer, hijzelf,
aan u een teken:
zie, de jonge vrouw
zal zwanger worden en een zoon baren,
en roepen zal zij als zijn naam:
Imanoe El,- met-ons-is-God!
15 Boter en honing zal hij eten
voordat hij weet het kwade te verwerpen
en het goede te verkiezen;
16 want eer dat de jongen zal weten
het kwade te verwerpen
en het goede te verkiezen,-
zal de rode grond verlaten zijn
voor het aanschijn van welks twee koningen
jij nu beducht bent!-
17 doen komen zal de Ene over jou,
over je gemeente
en over het huis van je vader
dagen zoals er niet gekomen zijn
sinds de dagen dat Efraïm afweek van Juda,
met de koning van Asjoer;

Uit De Naardense bijbel, de volledige tekst van de Hebreewse Bijbel en het Nieuwe Testament in de vertaling van Pieter van Oussoren Link naardensebijbel Rechtsboven Boek Jesaja en vers 7 kiezen

Liever luisteren?
Arjan Huiskamp uit Rotterdam uit de Nieuwe Bijbelvertaling Link voorleesbijbel of downloadbijbel. Jesaja is het 23ste boek van het OT.

Liever live?
Heilige Laurentius en Elisabeth Kathedraal Mathenesserlaan 307, Rotterdam Tijd 11:00 uur, Celebrant Plebaan Chr.N. Bergs, Lector Bas de Waard Link kathedraalrotterdam
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Ds Anne van Voorst zj. voor de Protestantse Gemeente Aalten en Bredevoort. Link kerkvenster

Op You Tube: Handel's Messiah (2/6): mezzosopraan Sarah Connolly: "O thou that tellest good tidings to Zion" en "Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call His name Emmanuel, God with us." (Isaiah 7:14, Matthew 1:23) (5m40). Link youtube

PSALM 24
In r 10 verschijnt de Koning der ere, de Heer Zebaôth die ook in psalm 46 wordt genoemd. De Staten - en Leidse vertaling vertalen het daar als de 'HEERE der heirscharen' en de
Nieuwe Bijbelvertaling met 'heer van de hemelse machten' en in psalm 24 als die koning vol majesteit(?).

Kunst tip: zicht op de hoofdingang van Cathedrale Notre Dame de Paris, webpagina met foto met alle afmetingen en maten. R7&9. Link cathedraledeparis

PSALM
1 Een psalm van David.

De aarde is des Heren en wat er op is,
de wereld en die er in wonen.
2 Want Hij heeft haar aan de zee gegrond
en aan de wateren gevestigd.
3 Wie zal op den berg des Heren gaan,
en wie zal staan in zijne heilige plaats?
4 Wie onschuldige handen heeft en rein van hart is,
wie geen lust heeft aan de ijdele leer,
en niet valschelijk zweert.
5 Die zal zegen van den Heer ontvangen,
en gerechtigheid van den God zijns heils.
6 Dat is het geslacht, dat naar Hem vraagt,
dat uw aangezicht zoekt, dat is Jakob. Sela.

7 Maakt de poorten wijd en de deuren in de wereld hoog
opdat de koning der ere intrekke!
8 Wie is deze koning der ere?
Het is de Heer, sterk en machtig,
de Heer, machtig in den strijd.
9 Maakt de poorten wijd en de deuren in de wereld hoog,
opdat de koning der ere intrekke!
10 Wie is deze koning der ere?
Het is de Heer Zebaôth,
Hij is de koning der ere. Sela.

Uit de Bijbel Online2.0 de Lutherse Bijbel versie Link bijbel.hispage

Liever luisteren?
Corrie Kalkhuis (1954) uit Spijkenisse Godsdienstdocent bij het IKOS op voorleesbijbel of downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Oud Katholiek Utrecht Ste Gertrudis/in de Driehoek, Willemsplantsoen 2, Utrecht (schuin tegenover CS) Tijd 10-11.30 uur, Celebrant: Pastoor Bernd Wallet Link utrecht.okkn
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van DJ Versloot over psalm 24 op 26nov2006 voor de Protestantse Kerk (in) Waarder.
Link preekvandeweek

Op You Tube: JHWedding, very funny wedding entrance (5m10) (Moeten we niet altijd zo de kerkdienst beginnen?) Link youtube

ROMEINEN
Romeinen is een van de brieven die is geschreven door de apostel Paulus, hij is niet een van de 12 oorspronkelijke apostelen. Paulus heette -waarschijnlijk- eerst Saulus en vervolgde Christenen. Hij kreeg op weg naar Damascus een visioen om zich te bekeren. Paulus schreef meerdere brieven aan vroege gemeenten en kerk leiders, over welke echt van hem zijn, wordt getwist. Bron: wikipedia.org

Kunst tip: Saint Paul Cathdral London, United Kingdom. Gebouwd tussen 1675 and 1710, architect was Sir Christopher Wren. Link StPaulsCathedral

(De brief aan de) ROMEINEN 1:1-15
In r12 'elkaar bemoedigen', een van de -in mijn ogen- mooiste
christelijke gewoonten om elkaar en gezamenlijk een hart onder
de riem te steken.

1 Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel
en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen,
2 dat al bij monde van zijn profeten in de heilige geschriften is
beloofd:
3 het evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het
nageslacht van David,
4 aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed
met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood.
5 Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik
omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou
verkondigen –
6 ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus.
7 Aan allen in Rome, geliefden van God,
geroepen om zijn heiligen te zijn.
Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van de Heer Jezus Christus.

8 Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u allen,
omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt.
9 God, die ik door de verkondiging van het evangelie over zijn
Zoon vol overgave dien, is mijn getuige dat ik u onophoudelijk
in mijn gebeden noem.
10 En altijd vraag ik dan of God mij de gelegenheid wil geven
eindelijk naar u toe te komen.
11 Want ik verlang ernaar u te ontmoeten
en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken,
12 of liever, om door elkaar bemoedigd te worden:
ik door uw geloof en u door het mijne.
13 U moest eens weten, broeders en zusters,
hoe vaak ik me heb voorgenomen naar u toe te komen,
om net als bij de andere volken ook bij u vruchtbaar werk te doen.
Maar ik was tot nu toe steeds verhinderd.
14 Ik sta ten dienste van alle volken:
van beschaafde en niet beschaafde,
geletterde en ongeletterde,
15 en daarom is het mijn wens het evangelie ook aan u
in Rome te verkondigen.

Hier gekopieerd van voorleesbijbel.nl
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
Iet Buiser uit Hoogvliet op voorleesbijbel of downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Oud Katholieke Parochie van de H. Maria Magdalena, Antoniuskerk aan de Fazantlaan 17, Eindhoven. Tijd 11.00 uur, Pastoor: P.J.M. Coemans Link okk-ehv Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. P.P.H. Waterval, voor de gereformeerde kerk vrijgem. Krimpen aan den IJssel op 26 mei 2002. "Paulus stelt het evangelie voor. En hoe!" nb er is een deel 2, link2 Link1 prekendiespreken Link2 prekendiespreken

Op You Tube: Dean Harold W. Attridge and Professor Emeritus David L. Bartlett of Yale Divinity School discussieren over Romeinen 1-3. 1 van 8 videos. (14m16) Meer op link
http://www.yale.edu/yalebiblestudy/ Link youtube

MATTHEUS 1:18-25
Mattheus was een van de twaalf apostelen maar of hij het werkelijk zelf geschreven heft wordt betwijfeld. Zoals alle evangelies was het anoniem en is het aan Mattheus toegeschreven om meer autoriteit te hebben. Het evangelie 'van' Matteüs begint met de afstamming van Jezus en de verkondiging aan Jozef (1:18-25). In vers 2 is Jezus al geboren. Het Kerststal geboorteverhaal staat in Lucas 2 (Volgende keer op Kerstavond).

Kunst tip: Cartoon op AgnusDay.org van 19dec2001 (naar Matth 18-25) Link agnusday

18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder
Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde,
bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest.
19 Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet
in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten.
20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel
van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je
vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt
door de heilige Geest.
21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn
volk bevrijden van hun zonden.’
22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde
van de profeet door de Heer is gezegd:
23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem
de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’.
24 Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had
opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw,
25 maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon
gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst: biblija.net

Liever luisteren?
Karin van Bruggen, leerkracht op voorleesbijbel of downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Ludgerus parochie Ludgerusplein 2, Dronten Tijd 10.00 uur, eigen voorgangers Woord&Communie/boeteviering Link parochienorbertus Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Marc Christiaens o.p. (Schilde) over Mattheus 1:18-25. 'een vreemd verhaal' want 'een geboorteverhaal zonder geboorte'. Link preken

Op You Tube: The Gospel of Matthew zonder beschrijving deel 1 van 26 (10m). Link youtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het Kerst Gebed van paus Johannes Paulus XXIII

O lief kind van Bethlehem,
sta ons toe dat wij met heel ons hart kunnen delen in het diepe
mysterie van Kerstmis.
Leg in de harten van mannen en vrouwen de vrede,
waarnaar zij soms zo wanhopig op zoek zijn,
en die alleen U hen kunt geven.
Help hen om elkaar beter te leren kennen,
en als broeders en zusters samen te leven,
kinderen van dezelfde Vader.
Openbaar aan hen ook uw schoonheid, heiligheid en zuiverheid
Laat in hun harten de liefde en dankbaarheid voor uw oneindige
goedheid ontwaken.
Verenig hen allen samen in uw liefde en geef ons uw hemelse
vrede.

Amen.

VOLGENDE KEER: KERSTNACHT
Omdat het vrijdag Kerstnacht is, die teksten ipv zondag de 26ste.

Nog niet besloten of, hoe en waar Kerst te vieren? Doe de Kersttest voor Amsterdam
Link kersttest

Kindje Wiegen
Voor kinderen heeft die nog iets te jong zijn om de Kerstviering op kerstavond mee te vieren, worden in veel Katholieke parochies het Kindje Wiegen gehouden. Met het kerstverhaal voor peuters en kleuters en kerstliedjes zingen bij de stal en de kribbe in de kerk. Soms wordt ook een Kerstspel opgevoerd met de kinderen verkleed als engeltjes of herders. Meestal is Kindje Wiegen 's middags, bijvoorbeeld op Eerste Kerstdag.

JESAJA 8:23-9:7
PSALM 96
TITUS 2:11-14
LUCAS 2:1-2 (Het geboorteverhaal)

Concert Tip: uiteraard het Weihnachts(Kerst)oratorium deel 1,2,3 JS Bach op woensdag 22 december 2010 om 20.15 uur in de Heilige Liduina Basiliek, Singel 106, Schiedam. Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam met Orkest Continuo/Arjen Leistra, dirigent: Bas van Houte. Solisten: Annette Rogers, Annette Vermeulen, Aart Mateboer en Ronald Dijkstra.

CD Tip: net uit Carols & Christmas Songs door Bryn Terfel 'only the best bariton in the world' bij Deutsche Grammophone, ik heb hem besteld bij Amazon.com

dinsdag 7 december 2010

12 december 2010, 3e van Advent: Gaudate

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De derde zondag van Advent, de 4 weken voor Kerst heet Gaudate naar dit vers dat gebaseerd is op de Brief van Paulus aan de Filippenzen vers 4:4-6.

Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete.
Verheugt u altijd in de Heer, ik herhaal het, verheugt u!


Modestia vestra nota sit omnibus hominibus:

Dominus enim prope est.
Dat uw bescheidenheid aan alle mensen bekend worde,
want de Heer is nabij.


Nihil sollicit sitis: sed in omni oratione petitiones vestraeinnotescant apud Deum.
Weest om niets bekommerd,
maar laat al uw verlangens
aan God kennen door het gebed.


Op You Tube:
Angel Voices - Gaudete Performed for Christmas 1998. Beginning solo by Adam Harris (2m02). Link youtube

De Bach cantate voor deze zondag is "Ärgre dich, o Seele, nicht" (BWV 186a). Deze cantate hoort bij Mattheüs 11:2-10, over Jezus en Johannes de Doper.

Op You Tube: JS Bach BWV 186 Tenor Aria "Mein Heiland lass sich merken" door Kurt Equiluz tenor, Bach-Collegium Stuttgart, dirigent Helmuth Rilling. Beeld: JS Bach's grafsteen. (3m07). Link youtube

Tekst van de aria van de bas JS Bach BVV 186:
Bist du, der da kommen soll, Seelenfreund im Kirchengarten?
Mein Gemüt ist zweifelsvoll,
Soll ich eines andern warten?
Doch, o Seele, zweifle nicht.
Laß Vernunft dich nicht verstricken,
Deinen Schilo, Jakobs Licht,
Kannst du in der Schrift erblicken!

Kunst tip:
Maria en Jozef wordt de toegang tot de herberg ontzegd door de waardin, die zelf hoogzwanger is en een zuigeling op de arm draagt. Randminiatuur in het Breviarium Mayer van den Bergh, Gents-Brugse school, ca. 1525. Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh, inv. 946, folio 158v NB Helemaal onderaan de pagina. Link dbnl

TEKSTEN
Jesaja 35:1-10
Psalm 146
Jakobus 5:7-10
Matteüs 11:2-11(15)

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. In de Nieuwe Bijbel Vertaling heeft dit vers de titel 'Bevrijding en terugkeer'. Nico Ter Linden beschrijft het 'gericht' als een nederdaling ter helle maar ook als een wondermooie droom, een paradijs, loutering en zuivering.

Kunst tip: Het Paradijs in je huis: Fotobehang Paradijs van woon- winkel cadeaushop Fabricati 8 delen 368 x 254cm. Link http://www.fabricati.nl

JESAJA 35
Woestijn en dorre vlakte
zullen zich verblijden,-
de steppe zal juichen en bloeien,
als een roos

2 bloeien en bloeien, en juichen,
ja met gejuich en gejubel;
de glorie van de Libanon
zal haar worden gegeven,
de luister van de Karmel en de Sjaron;
zij zullen zien de glorie van de Ene,
de luister van onze God!

3 Versterkt dan nu de slappe handen,-
maakt knikkende knieën weer stevig.

4 Zegt tot de gehaasten van hart:
weest sterk, vreest niet!-
ziehier, uw God zal komen met wraak,
goddelijke vergelding,
hij zal komen en u bevrijden.

5 Dan zullen de ogen
van de blinden worden ontsloten,-
en de oren van de doven worden geopend.

6 Dan zal een lamme springen als een hert
en jubelen de tong van een stomme;
ja, dan wellen waterstromen op in de woestijn
en beken in de steppe.

7 Het spiegelende land
zal worden tot een moerassig meer,
een streek van dorst tot fonteinen van water;
in de streek waar draken zich neervlijen
zal gras zijn, met riet en biezen.

8 Wezen zal daar dan
een heirbaan, en die weg:
'weg tot heiliging'
zal tot hem worden geroepen,
geen onreine zal over hem voorbijgaan,
hij is voor zijn gemeente,-
die de weg gaat;
dwazen zullen er niet dwalen.

9 Er zal daar geen leeuw zijn
en geen verscheurend wild
zal erover opklimmen,
het zal niet te vinden zijn daar;
voortgaan mogen verlosten,

10 de vrijgekochten van de Ene
zullen terugkeren
en in Sion aankomen onder gejubel
en met vreugde voor eeuwig op hun hoofd;
vrolijkheid en vreugde zullen hen bereiken
en vluchten zullen verdriet en gezucht.

Uit De Naardense bijbel, de volledige tekst van de Hebreewse Bijbel en het Nieuwe Testament in de
vertaling van Pieter van Oussoren Link www.naardensebijbel.nl Rechtsboven Boek Jesaja en vers 35 kiezen

Liever luisteren?
Luci Schermers uit Capelle aan de IJssel leest voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling op voorleesbijbel
Of op www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23ste boek van het OT

Liever live?
Parochie Heilige Christoffel, Kerkstraat 40, Vollenhove. Tijd 10.00 uur, pastoraal werker Gerrit Fennema over Jesaja 35: 1-6a, 10. De lezingen getuigen van 'hoop en verlangen'. Link hnicolaasvollenhove Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van 16dec2007 voor de Nederlands Gereformeerde Kerk in
Culemborg. (Ds De Winter?) LinkNGK Culemborg of prekenarchief

Op Vimeo: Getekende animatie voor het lijdenstijd (Paas) project van de NGK Amersfoort-Noord geïnspireerd door Jesaja 35, Jeremia 31, Ezechiël 36 en 47 (1m29). Link Vimeo.com

PSALM
Deze psalm lazen we ook op 26 september als (be)lof(te) psalm voor het het hiernamaals. Volgens Dominee Online is in de Bijbel over elke situatie in het leven geschreven en 'helpt' psalm 146 bij
het verlies van een partner. De psalm wordt ook gebruikt bij kerkdiensten voor huwelijken. Link dlinde.nl/hulp-uit-de-bijbel

Kunst tip: Het Grabower altaar uit 1383 van Meester Bertram uit Minden (ca 1340-1415) Op de linker buitenvleugel, de Schepping naar r6. Nu in de Kunsthalle in Hamburg, Duitsland. Link Statenvertaling.net

PSALM 146 in de Leidsche vertaling
1 Hallelujah! Prijs, mijn ziel, den Heer!
2 Ik zal den Heer prijzen terwijl ik nog leef,
met stem en snaren mijn God roemen, zolang ik er nog ben.
3 Vertrouwt niet op edelen, niet op den mens, die niet redden kan;
4 gaat zijn adem uit, dan keert hij naar zijn grond terug,
en is het met zijn voornemens gedaan.
5 Gelukkig hij wiens hulp Jakobs God is,
wiens hoop is op den Heer, zijn God,
6 die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is;
die trouw blijft voor eeuwig;
7 die den verdrukten recht verschaft, den hongerigen brood geeft.
De Heer schenkt aan gebondenen vrijheid;
8 de Heer maakt blinden ziende; de Heer richt gebogenen op;
de Heer heeft rechtschapenen lief;
9 de Heer behoedt de vreemden, wees en weduwe houdt hij
staande, maar den weg der bozen doet hij verkeerd lopen.
10 Voor eeuwig zal de Heer koning zijn, uw God Sion,
geslacht uit geslacht in. Hallelujah!

Link bijbel.opurk.nl Kies boek psalmen 146

Liever luisteren? Lenie Troost uit Strijen leest voor op voorleesbijbel
of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Sint Jakobus Parochie, Heilige Jacobus de Meerdere kerk, Parkstraat 65 A, Den Haag.
Tijd op zondag 4 diensten, voorganger dr. A.J.M. van der Helm. Link StJacobus

Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:
Link http://www.churchatwork.nl/

Preek van F.J. Bijzet over Psalm 146:5,6 voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Emmen bij een huwelijk op 26sept2006. Link GKV Emmen

Op You Tube: Feike Asma speelt een toccata over psalm 146 van J. Zwart op het orgel van de Oude kerk in Amsterdam (5m52). Link youtube

(De brief van) JAKOBUS
Jakobus is het 20ste boek van het Nieuwe Testament. In de Nieuwe
Bijbelvertaling karakteriseert men de tekst als een ethische vehan-
deling voor alle Christenen. Sommigen nemen aan dat de tekst is
geschreven door een broer van Jezus. Niet te verwarren met de
twee apostelen Jakobus de Mindere (van Alfeus) en de Meerdere
(ven Zebedeus) die broers waren van Mattheus en Johannes.

Kunst tip: Jakobus de Rechtvaardige in de Encyclopedie op protestant.nl/encyclopedie/themas/bijbel-en-theologie/jakobus

Jakobus 5:7-10

Bemoediging en raadgevingen

7 Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen.
8 Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. 9 Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. 10 Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
Link naar complete tekst Biblija.net/Jak5

Liever luisteren?
Gerry de Jong uit Dordrecht leest voor op voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Jakobus is het 20ste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Dominicaanse Familie Vlaanderen, Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen, de Witte Kerk Pater Nuyenslaan 70 Schilde (Bergen) Tijd: 9, 11 en 18.30 uur, voorganger Marc Christiaens, o.p ?
Link Preacher/adven en hildebergen.be Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 

Preek van Ite Pijp en Harpert Tromp op preek-online zj, zp. Link Preek-online

Op You Tube: Did Jesus have brothers and sisters? in hetEngels door bibleanswers.ie een Ierse Protestantse kerk. (1m29) Link Youtube

MATTHEUS 11:2-10
Dit verhaal over Jezus en Johannes staat ook in Lucas 7:18-35. r6
in Mattheus is zelfs letterlijk hetzelfde vertaald als Lucas 18:23 in
de Nieuwe Bijbel Vertaling.

Kunst tip: Jezus' doop in de Jordaan door Johannes. 11de-eeuws  mozaïek in Phokis, Griekenland. Onder het kopje Mysterie. Link Katholieknederland.nl/abc

MATTHEUS 11:2-10
Jezus en Johannes

2 Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias
hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe
3 met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we
een ander verwachten?’
4 Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien:
5 blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met
huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden
worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekend
gemaakt.
6 Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.’
7 Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over
Johannes te spreken: ‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken?
Naar het wuiven van het riet in de wind?
8 Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging?
Welnee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen.
9 Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker,
zeg ik jullie, en zelfs meer dan een profeet.
10 Hij is degene over wie geschreven staat: “Let op, ik zend mijn
bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.”

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net/Mat11

Liever luisteren?
Marnix van Bruggen leest voor op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Palmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Boskapel, Graafseweg 276 Nijmegen. Tijd 11.15 uur, voorganger Joost Koopmans. Eucharistieviering 'zien en vertrouwen'. Jesaja 35, 1-10 en Mattheus 3:11-12. Link Boskapel

Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:
Link http://www.churchatwork.nl/

Preek voor de H. Bonifatius Parochie op de 3e Advent december
2007 geen voorganger bekend. Link Heiligbonifatius

Op You Tube: een van 89 video's in gebarentaal. Mattheus 11 en Lucas 7 door deafjohnsson (8m05).
Link Youtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer: Gebed bij de vierde Adventskaars:

Heer onze God,
in de vierde kaars van de adventskrans
leggen wij
ons ja-woord
als antwoord op Uw vraag
om in ons geboren te worden.

Wij bidden dat Uw Naam 'Ik zal er zijn'
zichtbaar wordt in het werk van onze handen,
en verstaanbaar in de woorden die wij spreken.

Zo kan Uw licht groeien in ons midden,
van dag tot dag,
alle dagen van ons leven.

Amen.....


Bron www.marypages.com AdventKaarsen


VOLGENDE WEEK
De 4e Adventzondag wordt Rorate genoemd naar "Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum. Dauwt, hemelen, van boven, en wolken, regent de Rechtvaardige".

Jesaja 7:10-17
Psalm 24
Romeinen 1:1-7

Mattheüs 1:18-25

Concert tip:
Zaterdag 18 december 2010, 20.00 uur Kerstconcert met Cantate  Deo m.m.v. Peter Eilander orgel, Henk van der Maten piano, in de Sint. Joriskerk, Hof 1, Amersfoort (Nog niet op de kerkwebsite)
Link Zimmk