maandag 30 juni 2014

6 juli 2014, 3e zondag van de zomer

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee, priester of voorganger.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
6 juli 2014, is de 3e zondag na Drie-eenheid, de weken waarin we aftellen na Drie-eenheid of van de zomer (na 21 juni).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn 'Ich hatte viel Bekümmernis' (BWV 21, deel voor en na preek) en 'Ach Herr, mich armen Sünder' (Koraalcantate BWV 135). De teksten horen bij Lucas 15: 1-10. Gelijkenis van het verloren schaap

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) BWV 21 Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen. Uitgevoerd door het Purcell Quartet met Robert Woolley (keyboard), Catherine Mackintosh (viool), Elizabeth Wallfisch of Catherine Weiss (2e viool) en Richard Boothby (cello, altviool). Zangers: met Emma Kirkby, sopraan; Michael Chance, alt; Charles Daniels, tenor en Peter Harvey, bas.
Coro: Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen
Aria (soprano):
Seufzer, Tränen, Kummer, Not
Recitativo (tenor):
Wie hast du dich, mein Gott
Aria (tenor):
Bäche von gesalznen Zähren
Coro:
Was betrübst du dich
Recitativo (Dialogus soprano, bass): Ach Jesu, meine Ruh
Aria (soprano, bass):
Komm, mein Jesu, und erquicke/Ja, ich komme und erquicke
Coro:
Sei nun wieder zufrieden, meine Seele
Aria (tenor):
Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze
Coro:
Das Lamm, das erwürget ist (39min) Link youtube

Op You Tube 'Ach Herr, mich armen Sünder' (Koraalcantate BWV 135).zonder toelichting (5m11) Link youtube

Wikipedia noemt voor deze zondag ook JS Bach's Cantate: BWV 21 Ich hatte viel Bekümmernis Link Wikipedia/Lijst cantates van Johann Sebastian Bach per zondag

NB op 2 juli is het Maria Visitatie, daarvoor schreef Bach 2 cantaten: ''Herz und Mund und Tat und Leben'' (BWV 147) en Meine Seel erhebt den Herren (Koraalcantate BWV 10). De bijbehorend tekst is -uiteraard- Lucas 1:35-56 waarin Maria Elisabeth bezoekt.

Concert tip
Geen Bachcantates gevonden.
zo6juli14 om 19-19.45 uur in de Grote Kerk, Oude Groenmarkt in Haarlem. Een koorvesper door de Oude Bavo Cantorij o.l.v. Anton Pauw en Suzanne Groot op viool met werk van de Noorse componist Knut Nystedt. Toegang vrij (vrijwillige bijdrage). Link Bavo Koorvesper
zo6juli14 om 18-19uur in de Oude Kerk, Oudekerksplein 15 (toreningang) Amsterdam. Choral Evensong door Trajecti Voces o.l.v. Dirk-Jan Horringa muziek van o.a. Stanford. Een klein uur muziek, stilte, lezingen en gebeden. Link Choral Evensong Trajecti Voces


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Zacharia 9:9-12, Psalm 145:1-­12, (Romeinen 6:16-­‐23) en Matteüs 11:25-30. Dat las ik op 3juli11.
De muzieksuggesties bij het rooster zijn Introïtus: 710b en 84. Bij Zacharia 145:1-4 en 550. Antwoordpsalm: 145b. Bij Romeinen 346, 841 en 966 en Bij Matheus 315, 382 en 936. Lied van de week (ook) 936.

Op het alternatief leesrooster staan: Tobit 13:1-8, Psalm 130 en Romeinen 6:16-23. Tobit is (ook) een van de Deuterocanonieke boeken. Die horen niet bij de Hebreeuwse Bijbel, maar zijn voor de Katholieke kerk en de Oosters-Orthodoxe kerken wel gezaghebbend. (Wikipedia). De 11 boeken spelen allen tijdens het Oude Testament of zijn aanvullingen. Omdat het voor het Nieuwe Testament en het leven van Jezus speelt staan ze tussen het Oude en Nieuwe Testament in. De Protestanten noemen 10 van deze boeken apocrief. Bij de Protestanten zijn het er 10 als ze de brief van Jeremia als hoofdstuk van Baruch beschouwen óf het Gezang van drie mannen in de vurige oven als Toevoeging van Daniël.

Tobit 13 is zijn lofprijzing aan het einde, die vaak bij begrafenissen wordt gebruikt, de psalm is een gebed uit de diepte om het eeuwige leven en ook Paulus spreekt daarover tegen de Romeinen.

De liederen bij het alternatief leesrooster zijn 346: Roept God een mens tot leven, 841: Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest? En 966: Het heil des hemels werd ons deel


TOBIT
Tobit is het eerste Deuterocanonieke boeken. Tobit is het enige voorbeeld in de Bijbel van een legende. Ht verhaal heeft kenmerken van vertelkunst, spreuken, testament, gebed en hymne. Sommige toespraken doen denken aan wijsheidsliteratuur. Bron: Wikipedia.

Tobit is door de Assyriërs in ballingschap gevoerd naar Nineve. Tobit is niet bitter over zijn ballingschap: r3b Onder de volken heeft hij Israël verstrooid, 4 daar heeft hij het zijn majesteit getoond. En 6b: In het land waar ik als balling leef, verkondig ik hem. Ook werd Tobit met blindheid geslagen, zonder dat hij daar over klaagt. Zijn vrouw is kritischer: Tobit 2:14 Toen beet ze me toe: ‘En wat waren al die goede en rechtschapen daden van jou dan waard? Moet je zien wat die ons hebben opgeleverd!’. Tobit is getrouwd met Anna en ze hebben een zoon Tobias. Als de Sanrehib (Assyrische koning) Tobit's bezittingen steelt stuurt Tobit zijn zoon op pad om zijn laatste bezit op te halen. De zoon, Tobias, wordt vergezeld door de engel Rafaël en verslaat een demon die een vrouw, Sara, van haar verloofdes berooft. Hij trouwt daarna zelf met haar en na zijn thuiskomst geneest hij de blindheid van zijn vader met de bewaarde gal van de vis waarmee hij ook de demon verslagen heeft. Allemaal hele spannend natuurlijk, maar helaas lezen wij dat niet, wij lezen een lofprijzing van Tobit aan het einde van het boek.

Kunst tip: Tobit, Tobias en de engel in een O initiaal voor een antifoon (muziekboek). Midden 14e Eeuw uit Bologna, Italië. Nu in het Metropolitan Museum of Art, New York, USA. Link Metmuseum/Tobit

Kunst tip2: Tobit hier afgebeeld als rijk man, koning met kroon, stuurt zijn zoon op pad maar de engel staat al klaar om hem te vergezellen. Zonder bron helaas, 14e Eeuws. Catholiclane/the-gospel-according-to-tobit Link: Tobit

Kunst tip3 Naar het verhaal dat Tobit blind werd door vogelpoep (Tobit 2:9-10) In een miniatuur in een Nederlands, Volaams (Brugge) getijdenboek toegeschreven aan de Meester van Soane Josephus en de Meester van Edward IV. Nu in de British Library, London, VK. Link BritishLibrary/Tobits blindness

Tobit 13:1-8
De lofprijzing van Tobit
1 Tobit sprak:‘Geprezen zij de levende God tot in eeuwigheid, geprezen zij zijn koningschap. Hij tuchtigt, maar betoont zich weer barmhartig. Hij werpt ons in het diepste duister van de aarde, maar tilt ons ook weer uit de afgrond van de dood omhoog. Niets kan zijn hand ontvluchten. 3 Loof hem, Israëlieten, tegenover alle volken. Onder de volken heeft hij Israël verstrooid, 4 daar heeft hij het zijn majesteit getoond. Roem hem tegenover alle mensen, want hij is onze Heer. Hij is onze God, hij is onze Vader, hij is God in alle eeuwigheid. 5 Hij straft u voor al het onrecht dat u doet, maar ontfermt zich ook weer over u allen. Hij verenigt u weer, verstrooid als u bent onder de volken. 6 Keer u tot hem met heel uw hart, wees hem met heel uw ziel gehoorzaam, dan keert hij zich weer tot u en zal zich niet meer verbergen. Zie wat hij allemaal voor u heeft gedaan, loof hem met luide stem. Prijs de Heer, groot is zijn rechtvaardigheid. Roem de koning, eeuwig duurt zijn rijk. In het land waar ik als balling leef, verkondig ik hem. Ik toon zijn kracht en majesteit aan een zondig volk. Zondaars, keer u tot hem, doe wat hij rechtvaardig vindt. Misschien betoont hij u zijn goedgunstigheid, misschien zal hij barmhartig zijn. 7 Ik roem mijn God, mijn ziel jubelt over de koning van de hemel. 8 Laat iedereen vertellen van zijn majesteit en hem danken in Jeruzalem.

Liever luisteren?
Marieke Haddon uit Brielle op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Tobit het 1e Deuterokanonieke boek.

Liever live?
Protestantse Domkerk, Domplein, Utrecht. Tijd: 10.30uur, voorganger ds N.J. de Jong-Dorland. Psalm 84 (maar die staat de hele maand vermeld...), Tobit 13:1-8, Brief aan de Romeinen 6:16-23 en Mattheus 11:(16)25-30 Link Domkerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Bijbels Leerhuis Jebron in Aalst voor 'zoekers' op 7mei2011 over Tobit's danklied met samenvatting van het boek. Tobit – Leven en overleven in ballingschap. Lin Jebron.be/7mei11

Op You Tube: uit Tobit 'de musical' in het Engels door STA Litrugy uit Ames Indiana, USA (10m05) Link youtube
PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 130. In het Latijn heet de psalm De profundis te clamavi domine of uit de diept roep ik u naar de eerste regel. Ik las de psalm op 10april11.

Kunst tip: de psalm heeft meerdere prachtige composities geïnspireerd Arvo Pärt's Profundis, JS Bach (BWV 131) 'Aus der Tiefe' en Oscar Wilde's autobiografietitel. Kijk voor meer muziek op 10april11. Ik kies nu voor de Gregoriaanse versie van psalm 130 helaas wordt de uitvoering niet genoemd (1m36) Link youtube

Psalm 130
1 Een pelgrimslied.
Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
2 Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.

3 Als u de zonden blijft gedenken, HEER,
Heer, wie houdt dan stand?
4 Maar bij u is vergeving,
daarom eert men u met ontzag.

5 Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord,
6 mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.

7 Israël, hoop op de HEER!
Bij de HEER is genade, bij hem
is bevrijding, altijd weer.
8 Hij zal Israël bevrijden
uit al zijn zonden.
In de Nieuwe Bijbelvertaling NBV

Liever luisteren?
Maria Holt-Butzelaar uit Aerdenhout op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.
In de Nieuwe Bijbelvertaling.

Liever live?
Niet gevonden. Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Wim van der Schee voor Amsterdam-ZW op 27 juni 2010 en Amsteram-C p 4 september 2010. Zingen op weg naar deze God zelf. Maar wil ik dat echt wel? Wil ik deze God echt onder ogen komen? Hij is goed, totaal goed. Kwaad is het omgekeerde zijn wat Hij is. Kwaad is als ik niet liefdevol ben, niet genadig naar m’n medemensen, ontrouw en oneerlijk, onoprecht, als mijn liefde geen uithoudingsvermogen heeft. Link wimvanderschee

Of de Preek van Ds Boer over Psalm 130 en andere teksten, zonder datum of plaats. Link dsdenboer.refoweb/Psalm130 (WP doc, 19 pag.)

Op You Tube: door Sons of Korah in het Engels Psalm 130 met Nature Visuals beelden (6m20) Link youtube


Brief aan de ROMEINEN
Paulus brief aan de Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef de brief aan deze gemeente die hij niet zelf gesticht heeft toen hij van plan was haar te bezoeken. Ondanks dat Rome de wereldhoofdstad van die tijd was en de judeo-christenen vast niet onbelezen schrijft Paulus: r19 'Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat' Als hij ze de les leest/regels uitlegt.

Kunst tip: Paulus in de gevangenis, wellicht in Rome door Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606 – 1669) Circa 1627, nu in het Museum Staatsgalerie, Stuttgart, Duitsland. Link Statenvertaling/Rembrandt Paulus

Romeinen 6:16-23
6 Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. 17 Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, 18 en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. 19 Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. 20 Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. 21 Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. 22 Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. 23 Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Constanse Bergeijk uit Hoogvliet op voorleesbijbel. Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Of ga naar downloadbijbel.

Liever live?
Protestantse gemeente Raalte (Plas)Kerk en Annahuis, de Plas 8, Raalte. Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. Sj. Bruining. Romeinen staat bij de jeugddienst maat er wordt ook afscheid genomen van de oudste kinderen. Link PGRaalte (pdf) Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Bijbeluitleg van predikant (GVK) en evangelist Ton de Ruiter op zijn website 'Jezus in ons' over Romeinen 15-23 op De uitdrukking ‘niet onder de wet maar onder de genade’ werd blijkbaar vaker gebruikt, maar werd ook wel misverstaan. Waarschijnlijk wil Paulus zo’n misverstand uit de weg ruimen. Daarom vraagt hij: betekent die uitdrukking (‘we leven niet onder de wet’) dat de wet helemaal niet meer geldig is? En kunnen we dus rustig zondigen, omdat we (toch) ‘onder de genade’ leven? Dit is natuurlijk een totaal onjuiste conclusie. Link Jezusinons (pdf, 1pag)

Op You Tube: In het Engels de tekst van Romans 6:16-23 'Slaves To Righteousness' door JesusForSinnersdotcm (1m56). Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor het gebed van de week van Saint Andrews Scotschurch, Valetta in Malta (via Facebook).

PRAYER OF THE WEEK:Lord Christ, I thank you for your love so strong,
May that love flow through me to others.
May I be patient when change comes slowly.
May I be kind when life seems harsh.
May I be gentle when others feel bruised.
May I be humble when things go well.
May I be peaceful when anger rises within.
May I forgive when wronged.
May I rejoice when the truth is discovered.
Love never fails, but I do.
May I persevere when the way is hard.

Amen.

Bron: (Kendal Parish Church)

VOLGENDE WEEK
13 juli 2014, 3e van de zomer

Op het Oecumenisch leesrooster staan Jesaja 55:6-13, Psalm 65, (Romeinen 7:21-8:6) en Matteüs 13:1-‐9 en 18-‐23. Dat las ik op 10juli11.

Op het alternatief leesrooster staan Wijsheid 2:12-3:9, Psalm 13 en Romeinen 7:14-25a.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


maandag 23 juni 2014

29 juni 2014, 2e na 3eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
29 juni 2014, is de 2e zondag na Drie-eenheid, de weken waarin we aftellen na Drie-eenheid of ook wel van de zomer (vanaf 21 juni). Het is -in de Rooms Katholieke Kerk- ook de andere Feestdag, ze hebben ook een eigen solo dag, van de apostels Petrus en Paulus. Meer op: Heiligen.net/Paulus en Heiligen.net/Petrus

De Bach cantaten voor deze zondag zijnDie Himmel erzählen die Ehre Gottes” (BWV 76 met een deel voor en na preek) en “Ach Gott, von Himmel sieh darein” (Koraalcantate BWV 2). De teksten horen bij Lucas 14: 16-24. Gelijkenis van het grote feestmaal. Dat lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Die Himmel erzählen die Ehre Gottes” Uitvoerenden Hermann Scherchen dirigeerthet Wiener Akademie Kammerchor van het Vienna State Opera Orchestra. Sopraan: Magda Lászlò, Alt: Hilde Rössel-Majdan en Bas: Alfred Poell (22m) Link youtube

Of kijk op dit blog op 9juni13 naar 'Die Himmel erzählen die Ehre Gottes'' (BWV 76). Uitgevoerd John Elliot Gardiner en het Monteverdi Choir. Met beelden van een glas in lood raam in de Old Saint Mary's Cathedral, San Francisco (engel met trompet) en de Keulse Dom. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündiget seiner Hände Werk. Es ist keine Sprache noch Rede, da man nicht ihre Stimme höre. (3m50)

Of kijk op dit blog op 3juli11 naar “Ach Gott, von Himmel sieh darein(Koraalcantate BWV 2). Zonder de uitvoerende, maar met de tekst (3m43).

Of de complete cantate op 17juni12 naar Ach Gott, von Himmel sieh darein(Koraalcantate BWV 2). Ook zonder de uitvoerenden (19m).

Concert tip
Geen Bach cantates voor deze zondag gevonden wel:
zo25juni14 om 15.30 uur in de Hofkerk, Linnaeushof 93 Amsterdam, Sonate 5 van Guilmant door organist Erik Jan Eraduss Link Erikjaneradus

TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staat: Jeremia 29:1 en 4-14, Psalm 89:10-­19, (Romeinen 6:3-11) en Matteüs 10:34-42. Dat las ik op 26juni11

Op het alternatief leesrooster staat (weer): de Wijsheid van Jezus Sirach 44:19-23, Psalm 32, Brief aan de Romeinen 4:1-13. De wijsheid van Jezus Sirach en de brief aan de Romeinen gaan over stamvader Abraham, JS 19 Abraham is de aartsvader van een menigte volken, er kleeft geen smet aan zijn roem. Rom 4:1 Wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham? De psalm, 32, is van David en een oproep om zonden te belijden en te bidden, want niemand is volmaakt en zonder zonden. Ook Abarham niet.
NB Deze las ik ook op 3nov13, met Genesis 12:1-8, 2 Tessalonicenzen 1:1-12 en Lucas 19:1-10. Toen was het thema volgens mij zegening en bevrijding, redding door God. Voor hen die God volgen (Abraham), hun schuld en zonden belijden en willen veranderen (David), hen die vervolgd worden (Tessalonicenzen) of de man die gezien wordt door Jezus (Zacheus in Lucas).

De liedsuggesties bij het alternatief leesrooster zijn 32 (In de ongerepte morgen?), 32a (?), 803 (?) en 827. Voorproefje van het Liedboek met enkele liederen Eennieuwliedboek.nl/voorpublicatie (58 pag, lied 32 op pag.43)

Lied 32: 1e couplet
In de ongerepte morgen,
uit het duister naar het licht,
is de toekomst nog ver borgen,
onbekend uw aan gezicht.


De Wijsheid van Jezus SirachDe Wijsheid van Jezus Sirach is het 7e boek van de Deuterocanonieke boeken. Die horen niet bij de Hebreeuwse Bijbel, maar voor de Katholieke kerk en de Oosters-Orthodoxe kerken wel gezaghebbend zijn. (Wikipedia). De 11 boeken spelen allen in het Oude Testament en voor het Nieuwe Testament en het leven van Jezus. Ze staat tussen het Oude en Nieuwe Testament in. De Protestanten noemen 10 van deze boeken apocrief. Bij de Protestanten zijn het er 10 als ze de brief van Jeremia als hoofdstuk van Baruch beschouwen óf het Gezang van drie mannen in de vurige oven als Toevoeging van Daniël. NB: er is ook een Deuteroncanoniek dat -alleen- Wijsheid heet.

Het is het Hebreeuws geschreven rond 180 voor Chr. door Jezus (zoon van) Sirach een inwoner van Jeruzalem. Het is later door zijn kleinzoon in het Grieks vertaald en vooral die versie is bewaard gebleven. De boekrol bevat wetten en leefregels met (zijn) argumenten. In de vroeg-christelijke Kerk werd het veel gebruikt als leerboeken vanwege de combinatie van gecshiedenis en moraal dat verklaart de Engelse naam Ecclesiasticus naar het Latijnse Liber Ecclesiasticus: kerkboek. Deze week lezen we een historische tekst: over stamvader Abraham, zijn zonen Isaak en Jakob.

Abraham
Abraham komt in het boek Genesis van de Hebreeuwse Bijbel van de joden en de Christelijke Bijbel voor. Abraham is een belangrijkse voorvader van Jezus. Het evangelie van Mattheus begint met r1 Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. In het Hebreeuws heet hij אברהם/Awraham, Abraham in de Christelijke Bijbel. En in het Arabisch: ابرَاهِيم/Ibrahim), want in de Koran van de moslims is hij een profeet, meer hierover op Wikipedia/Ibrahim. Hij is de aartsvader van het volk Israël, de Joden en de Arabieren in letterlijke zin, en van Christenen en Moslims in overdrachtelijke zin. Bron: Wikipedia. Er zijn geen historische bronnen bekend van Abraham. Maar volgens Kris Tavernier in Ouide Sporen stelt Flavius Josephus dat Abram de Egyptenaren de kennis van de astronomie en aritmetica heeft bijgebracht. Oudesporen (pdf, pag. 1van2)

Opvallend in de tekst vond ik: r20 Hij hield zich aan de wet van de Allerhoogste en had met hem een verbond. Dat verbond heeft hij in zijn lichaam gesneden, en toen hij werd beproefd, bleek zijn trouw. Ik weet niet zeker waar hier in het eerste deel naar verwezen wordt, wellicht naar Genesis 17:9 Ook zei God tegen Abraham: ‘Jij moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie. 10 Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen: alle mannen en jongens moeten worden besneden. En verder tot en met r14. In de brief aan de Romeinen gaat het ook over de besnijdenis dus daarom kan de leesrooster zie de teksten gecombineerd hebben. Het tweede deel verwijst naar Gods verzoek aan Abraham om zijn zoon Isaak te offeren, en dat doet hij bijna, voor God ingrijpt en hem stopt. Bron Genesis 22

Kennis tip: Op Wikipedia staat van 2 uitdrukkingen die wij hebben over Abraham die alle twee verhaspelingen zijn: van een woord en in de Bijbel.
-1- Hij weet waar Abraham de mosterd haalt - hij weet hoe de zaken in elkaar steken. Het is een verbastering van mutsaard (takkenbos, brandhout)
-2- Hij heeft Abraham gezien - hij is vijftig jaar oud geworden. Deze uitdrukking berust op een verkeerde interpretatie van Johannes 8:53-57. r53 Bent u soms meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Wie denkt u wel dat u bent?’ 54 Jezus antwoordde: ‘Wanneer ik mezelf zou eren, zou mijn eer niets betekenen, maar het is de Vader die mij eert, de Vader van wie u zegt dat hij onze God is, 55 hoewel u hem niet kent. Ik ken hem. Als ik zou zeggen dat ik hem niet ken, zou ik een leugenaar zijn, net als u. Maar ik ken hem wel, en ik bewaar zijn woord. 56 Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst, en toen hij die meemaakte was hij blij.’ 57 De Joden zeiden: ‘U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben?’ 58 ‘Waarachtig, ik verzeker u,’ antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben ik er.’

Kunst tip1: Russische Ikoon van Aartsvader Abraham, anoniem. Uit het midden van de 16de eeuw. Nu in het Andrei Rublev Museum of Early Russian Art, Moskou, Rusland. Link Wikipedia/Aartsvader Abraham

Kunst tip2: Isaak geeft Gods belofte aan Abraham door en zegent Jakob. De oude Isaak zit in bed, rechts naast het bed staat Rebekka. Door Govert Flinck (1615–1660), circa. 1638. Nu in het Rijksmuseum in Amsterdam. Link: Rijksmuseum/ontdek-de-collectie/isaak-en-jakob

Wijsheid van Jezus Sirach 44: 19-23 
Abraham, Isaak en Jakob
19 Abraham is de aartsvader van een menigte volken, er kleeft geen smet aan zijn roem. 20 Hij hield zich aan de wet van de Allerhoogste en had met hem een verbond. Dat verbond heeft hij in zijn lichaam gesneden, en toen hij werd beproefd, bleek zijn trouw. 21 Daarom heeft de Heer hem onder ede beloofd dat door zijn nageslacht de volken gezegend zouden zijn. Hij zou het zo talrijk maken als het stof van de aarde, zijn nageslacht als sterren verheffen, het een gebied geven van zee tot zee, van de Rivier tot aan de einden der aarde. 22 Aan Isaak beloofde hij hetzelfde, vanwege zijn vader Abraham. Ook liet hij het verbond en de zegen voor alle mensen 23 op het hoofd van Jakob rusten. Door zijn zegen erkende hij hem en gaf hij hem een gebied, dat hij verdeelde onder de twaalf stammen.
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Clara Dubber uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel De Wijsheid van Jezus Sirach is het 7e Deuterokanonieke boek.

Liever live?
Niet gevonden, kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van de Federatie Herent over de praktische wijsheid van Jezus Sirach. Het is levenskunst. Gelovigen slaan dat liefst niet over. Anders zou het geloven wel eens gaan zweven. Link Preken.be/de-woorden-die-wij-spreken

Op You Tube: niet gevonden... Wel een algemene inleiding op het boek. In het Engels 'one of the most exiting books where it comes to applicability today' door Dr Bob Utley Hermeneutics, bijbelinterpretatie (19m18) Utley schaart het onder de Wijsheidliteratuur Link EcclesiastesIntroduction-YouCanUnderstandTheBiblevideo


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 32, in het Latijn heet de psalm Exultate Justu naar regel 1b.

Schematische voorstelling van de boodschap van psalm 32 in het Engels: Foundationsforfreedom/Psalm32

PSALM 32
1 Van David, een kunstig lied.
Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt. 2 Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is.

3 Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag. 4 Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. sela 5 Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ – en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela

6 Laten uw getrouwen dus tot u bidden als zij in zichzelf een zonde vinden. Stormt dan een vloed van water aan, die zal hen niet bereiken. 7 Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela 8 ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. 9 Wees niet redeloos als paarden of ezels die met bit en toom worden bedwongen, dan zal geen kwaad je treffen.’

10 Een slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde omringd. 11 Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich, zing het uit, allen die oprecht zijn van hart.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV of met de Vulgaat erbij Biblija.net/Ps32

Liever luisteren?
Marcel van der Steen van Radio Rijnmond uit Rotterdam op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niet gevonden, kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Theodorus van der Groe, In leven dienaar van het heilig evangelie te Kralingen. Een schuldbelijdend en schuldbewenend volk. Predikatie over Psalm 32:5b. Voor Kralingen uit 1756. 'David stelt ons, vs. 1 en 2, voor, de grote gelukzaligheid van al degenen, die een genadige kwijtschelding en vergeving van al hun zonden van God de Heere ontvangen, zeggende: welgelukzalig is de mens, wien de Heere de ongerechtigheid niet toerekent'. Link Groe-schuldbelijdend

Op You Tube: Psalm 32 Exultate Justu van Lodovico Grossi da Viadana (Viadana ca.1560 – Gualtieri, 1627) was een Italiaans componist en monnik en een van de eerste componisten van concerterende kerkmuziek. Zonder de uitvoerenden met beelden van een kerkdienst (2m33) Link youtube


Brief aan de Romeinen
De Brief aan de Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef de brief aan de gemeente die hij niet zelf gesticht had en wilde bezoeken. Hij presenteert aartsvader Abraham, de rechtvaardige, als vader voor allen: ook voor de niet Joden, liever gezegd de niet Joodse mannen. In r11 De besnijdenis ontving hij (Abraham) later als een bezegeling en teken dat hij als onbesnedene rechtvaardig was omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen. 12 En hij werd eveneens de vader van hen die besneden zijn, althans van hen die zich niet alleen hebben laten besnijden maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof dat hij als onbesnedene bezat.

Kunst tip: Abraham bij de Eik More in Sichem (Genesis 12:6) door Henry Ossawa Tanner (1859-1937), nu in het, Smithsonian American Art Museum in Washington DC, in de VS. Link Americanart

Brief aan de Romeinen 4:1-13
Abraham

1 Wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham? 2 Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God, 3 want wat zegt de Schrift? ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’ 4 Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst maar als een recht. 5 Maar iemand zonder verdienste, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. 6 Zo prijst ook David de mens gelukkig die door God rechtvaardig wordt verklaard zonder dat hij enige verdienste heeft: 7 ‘Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt; 8 gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt.’ 9 Prijzen deze woorden een besneden of een onbesneden mens gelukkig? We zagen al dat Abrahams vertrouwen hem werd toegerekend als een daad van gerechtigheid. 10 Maar wanneer gebeurde dat? Toen hij al besneden was of daarvoor? Het laatste, toen hij nog niet besneden was. 11 De besnijdenis ontving hij later als een bezegeling en teken dat hij als onbesnedene rechtvaardig was omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen. 12 En hij werd eveneens de vader van hen die besneden zijn, althans van hen die zich niet alleen hebben laten besnijden maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof dat hij als onbesnedene bezat. 13 Immers, niet door de wet ontvingen Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld in bezit zouden krijgen, maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Weg gelaten is: 14 Als men op grond van de wet erfgenaam zou zijn, zou het geloof zijn betekenis hebben verloren en de belofte zijn ontkracht. 15 De wet maakt namelijk alleen dat God straft, want zonder wet is er ook geen overtreding. 16 Maar de belofte had alles te maken met vertrouwen omdat ze een gave van God moest zijn, want alleen zo kon ze voor heel het nageslacht blijven gelden. Niet alleen voor wie de wet heeft, maar ook voor wie op God vertrouwt zoals Abraham, die de vader van ons allen is. Volgens de preek de essentie van de tekst.

Liever luisteren?
Constanse Bergeijk uit Hoogvliet, Lid van de Kerkenraad in Hoogvliet op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Niet gevonden, kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Bob Edwards voor de Sion gemeente in Montfoort op 21maart 2003. Onze erfenis in Christus over Romeinen 4:1-16 met heel veel Bijbelaanhalingen over de kernboodschap en tot slot: Jesaja 26:3 “Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, om dat men op U vertrouwt. Vertrouwt op de Heer voor immer, want Hij is een eeuwige rots”. Vertrouwen in God geeft volkomen vrede. Spreuken 3:5 “Vertrouw op de Heer met uw ganse hart En steun op uw eigen inzicht niet”. Link Sionmontfoort.nl/bob edwards (pdf, 27 pag.)

Op Vimeo: Pastor JP Jones voor Crossline TV van Crossline Church in Moulton Parkway, California (4m16). Link Vimeo


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor het 'gebed' van Abraham dat helemaal geen gebed is, maar zijn 'onderhandeling met God' om de mensen van deze verdoemde steden te sparen. God besluit Abraham van zijn voornemen Sodom en Gomorra te vernietigen op de hoogte te stellen, nadat hij hem net tot stamvader heeft benoemd.

Genesis 18:18-32
Sodom en Gomorra
(God:) 18 Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij. 19 Want ik heb hem uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. 20 Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. 21 Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.’ 22 Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom,

'Het gebed van Abraham'
terwijl Abraham bij de HEER bleef staan. 23 Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: ‘Wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? 24 Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? 25 Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen! Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen! Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen?’ 26 De HEER antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken.’ 27 Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben: 28 stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken, zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten?’ ‘Nee,’ antwoordde hij, ‘ik zal haar niet verwoesten als ik er vijfenveertig aantref.’ 29 Opnieuw sprak Abraham hem aan: ‘Stel dat het er maar veertig zijn.’ ‘Dan zal ik het niet doen omwille van die veertig.’ 30 Toen zei hij: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag door te gaan: stel dat het er maar dertig zijn.’ ‘Ik zal het niet doen als ik er dertig aantref.’ 31 Hierop zei hij: ‘Ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken: stel dat het er maar twintig zijn.’ ‘Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die twintig.’ 32 Abraham zei: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen: stel dat het er maar tien zijn.’ ‘Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien.’


VOLGENDE WEEK
6 juli 2014, 2e van de zomer

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Zacharia 9:9-12, Psalm 145:1-­12, (Romeinen 6:16-­‐23) en Matteüs 11:25-30. Dat las ik op 3juli11.

Op het alternatief leesrooster staan: Tobit 13:1-8, Psalm 130 en Romeinen 6:16-23. Tobit is ook een van de Deuterocanonieke boeken. Tobit is het enige voorbeeld in de Bijbel van een legende. Bet verhaal heeft kenmerken van vertelkunst, spreuken, testament, gebed en hymne. Sommige toespraken doen denken aan wijsheidsliteratuur. Bron: Wikipedia.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com