maandag 28 november 2011

4 december 2011, 2e zondag van Advent


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
4 december 2011 is de 2e zondag van de Advent en heet 'Populus Sion' naar het gebed :
Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes:
et auditam faciet Dominus gloriam vocis suae,
in laetitia cordis vestri.
Qui regis Israel, intende: qui deducis velut ovem Ioseph.
in het engels:
People of Zion, behold! the Lord is coming to save all nations:
and the Lord shall let you hear the glory of his voice,
for the joy of your heart.
O Shepherd of Israel, hear us: you who lead Joseph like a flock.
NB God als herder van Israel komen we vandaag ook tegen in psalm 80.

Op You Tube:
Gregoriaans gezongen gebed Introit et communio (5m31) Link youtube

 
De (enige) Bach cantate voor deze zondag is "Wachtet! betet! Betet! wachtet" (NB Ook een bekend stukje uit de Mattheus Passion: wachet und betet, (das Ihr nicht in anfechtunf fallet) . Deze cantate BWV 70a hoort bij Lucas 21:25-33, de Rede over het eind der tijden.
NB De muziek voort 1 Johannes 19-28 horen wij op de 4e zondag van Advent 18dec11 of ga naar dit blog op 19dec2010.
Op You Tube: Zonder de uitvoerenden onder leiding van John Elliot Gardiner (13e cd van de serie Bach Pelgrimage). Een stevige, swingende BWV 70 “Wachet, Betet, betet wachet” (3m41). Link youtube
Of kijk op dit blog op 5dec2010 naar 'Wachtet betet, betet wachet' (BWV 70). Zonder vermelding van de uitvoerenden, maar met mooie beelden van o.a. de Annunciatie, de verkondiging door aartsengel Gabriel (van de geboorte van Jezus) aan Maria (4m11) .

Concert tips
4dec2011 om 17uur in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1, Groningen. JS Bach Cantate 'Wachtet Betet, betet wachet' (BWV70a) en 229 door Jelte Hulzebos en het Cantate Consort & Barokorkest Link Nieuwe Kerk.
4dec2011 om 15uur in de Lutherse kerk Lutherse Burgwal 7, Den haag (op loopafstand van Den Haag CS). Stabat Mater, 13e eeuws (Maria) gedicht, nu opnieuw op muziek gezet door Egon Kracht (die ook een prachtige Mattheus Passie maakte) Link christelijkeconcertagenda of Passiemuziek


TEKSTEN
Deze week is het thema weer de komst van God/Jezus en het einde der tijden en het lijden. Letterlijk in Jesaja 'na de straftijd' maak de weg vrij voor de komst van de Heer. In de Groot Nieuws Bijbel in psalm 80 'u bent in ons midden'. 2 Petrus benadrukt dat 'de (terug) komst' echt zal komen, maar een dat voor God 1 dag is is als 1000 jaar (voor mensen). Het stuk van de evangelist Johannes begint met Johannes de Doper die de (1e) komst van Jezus aankondigt. NB Alle evangelien beginnen trouwens zo'n beetje met Johannes de Doper als voorloper van Jezus.

Jesaja 40:1-11
Psalm 80:1-8
2 Petrus 3:8-18
Johannes 1:19-28
Gezang 67, (volgens De Ontmoeting in nunspeet een lofzang van Zacharias, de vader van Johannes de Doper)

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. We lezen deze week uit het 1e geschrift van de 2e of deutero Jesaja die optrad tijdens en na de Babylonische ballingschap, wellicht 'de straftijd' in r2 vertaald met 'geboete ongerechtigheid, haar strijd vervuld'.

In dit stukje kondigt hij de komst van God aan, heel letterlijk, nadat de weg klaar/vlak gemaakt. R3 'bereidt de weg van de Ene; effent recht door de steppe een heirbaan voor onze God!' In r5 de Adventsboodschap 'Onthuld wordt dan de glorie van de Ene (aan) alle vlees tesamen. In de Groot Nieuws Bijbel vertaald met 'Dan zal de Heer verschijnen, heel de mensheid zal getuige zijn'. Ook mooi is r8 'het woord van onze God houdt stand in eeuwigheid!'

Kunst tip: Arjan Baarssen, actief kerklid in Urk koos op zijn blog nongradio voor de herfst een doek van de engels schilder John William Waterhouse (1849-1917). Het heet 'Gather Ye Rosebuds While Ye May' (1908). Op de site een toelichting op het doek. Naar r8 Link nongradior hoop-in-de-herfst

JESAJA 40:1-11
1 Troost, troost mijn gemeente!,zegt uw God;
2 spreekt tot het hart van Jeruzalem
en roept haar toe dat haar strijd vervuld is,
omdat haar ongerechtigheid geboet is,
omdat zij uit de hand van de Ene
dubbel heeft ontvangen
voor al haar zonden!
3 Stem van een roepende:
in de woestijn,
bereidt de weg van de Ene;
effent recht door de steppe
een heirbaan voor onze God!
4 elk dal moet worden opgetild,
elke berg en heuvel worden vernederd,
het bultige moet effen worden,
bergruggen tot een vallei
5 onthuld wordt dan de glorie van de Ene,
alle vlees tezamen, zij zullen zien
dat de mond van de Ene heeft gesproken!
6 Een stem die zegt 'roep!',
en ik zeg 'wát zal ik roepen?'
alle vlees is gras
en al zijn glorie als een bloem op het veld:
7 verdorren zal gras, verwelken een bloem
wanneer de adem van de Ene
erover heeft gewaaid;
voorwaar, gras is degemeente!
8 verdorren zal gras,
verwelken een bloem,
maar het woord van onze God
houdt stand in eeuwigheid!

9 Klim jij op een hoge berg,
vreugdebode Sion!,
verhef met kracht je stem,
vreugdebode Jeruzalem,
verhef die en vrees niet!
zeg tot de steden van Juda:
zie, hier is uw God!
10 zie, mijn Heer, de Ene,
zal komen in sterkte
en zijn arm zal zijn heerschappij voeren;
zie, zijn loon heeft hij bij zich,
zijn werk gaat voor zijn aanschijn uit;
11 als een herder weidt hij zijn kudde,
met zijn arm vergadert hij lammeren,
in zijn boezem draagt hij hen,
zogenden geleidt hij.
In de naardensebijbel vertaling Zoek Jesaja → 40
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij 'Liever luisteren'.


Liever luisteren?
Kobus Hennipman van het Nederlands Bijbel Genootschap op voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.


Liever live?
Christelijk Gereformeerde gemeente Aalten, Berkenhovestraat 9, Aalten. Tijd: 9.30 en (15uur?), voorganger Ds R. Bikker. Link cgkaalten.nl Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Dick Wursten, predikant voor de Protestantse Gemeente in Antwerpen maar hier een preek voor de gemeente in Genk (ook Belgie) op 2e Advent 9dec2007 over Jesaja 40 en Handels Messiah Link dick.wursten NB Op zijn uitgebreide site preken, verhandelingen en klassieke muziek.


Op You Tube De beginregel Troost, troost mijn gemeente werd de inspiratiebron voor Georg Friedrich Handels (1685-1759) 'Comfort ye' in The Messiah (1741). De tekst van Charles Jennens gebaseerd op het Oude en Nieuwe Testament staat op worshipmap met verwijzingen naar de bijbelteksten.
Hier gezongen door Michael Spyres 24nov2007 Wenen, Oostenrijk (6m17). Link: youtube 
Of Op You Tube: het Kerstconcert in de Doelen in Rotterdam in 2004 met Andre Post, tenor, Continuo Rotterdam olv Cor de Haan (6m51), mooie verfilming. Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Psalm 80 is een uit de bundel van Asaf (psalm 73-83), priester en verantwoordelijk voor de liturgische gezangen in de eerste joodse tempel (de tabernakel) van Salomo. Hij leefde tijdens Koning David (circa 1040 vChr. tot circa 970 v Chr).
R2, het 2e stukje is in de Groot Nieuws Bijbel vertaald met 'Heer u bent in ons midden', mooi voor de Advent. In de Nieuwe Bijbelvertaling met een cherub (engelen) troon net als hier in de Naardense Bijbelvertaling (cheroeviem).

De Efraim, Benjamin en Manasse uit r3 zijn stamvaders; 2 broers en hun oom. De oom is Benjamin, de jongste zoon van Jakob en de enige volle broer van Jozef. Efraim en Manasse waren zijn neven, zonen van Jozef en kleinzonen van Jakob. De nakomelingen van Efraim en Manasse vormden twee van de drie belangrijkste stammen samen met Juda. Jeruzalem lag in het stamgebied van Benjamin's nakomelingen, maar het was geen belangrijke stam. Bron: Wikipedia.

De meeste psalmen 'van' David en zijn tijdgenoot Asaf zijn (5) eeuwen voor de Babylonische ballingschap ontstaan (Statenvertaling). De 'bevrijding' en de nare buren slaan wellicht op de tijd van de Richteren en de val van het Noordrijk volgens K. Waaiman in 'Mystiek der Psalmen', maar hij vervolgt ook dat r9 -17 over de Babylonische ballingschap gaat... (hier niet opgenomen)
De Latijnse naam van de psalm 'Quis Regis Israel' naar r2 is deel van het responsorium een antwoord vers, waarbij een door een of enkelen gezongen regel beantwoord wordt door een groepje zangers of koor. De You Tube video is Psalm 80 als responsorium. NB Deze psalm lazen wij van r9-20 op 2okt2011.

Kunst tip: Pietro Perugino (1446-1526, Italie), 'God de Vader met engelen op een plafondschildering van de Annunciatie (1503). Link pietro-perugino

PSALM 80 Qui regis Israel.
1 Voor de koorleider,
op de wijs van de Leliën zijn er getuige van
een getuigenis, van Asaf, een musiceerstuk.
2 Herder van Israël, neig uw oor,
gij die Jozef drijft als een kudde,
die op de cheroeviem zetelt,verschijn dan in glans;
3 aan het aanschijn van Efraïm, Benjamin
en Manasse,
laat uw heldhaftigheid ontwaken,
ga over tot onze bevrijding:
4 breng gij, o God, ons de keer:
in het licht van uw aanschijn
worden wij bevrijd!
5 Ene, der heirscharen God,
tot wanneer de wolk van uw woede
bij het bidden van uw gemeente?
6 Gij hebt hen doen eten: brood van tranen,
ge drenkt hen met tranen driemaal zoveel!
7 Ge maakt ons tot twistappel van onze buren,
onze vijanden drijven met ons de spot!
8 God der heirscharen, breng ons de keer,
in het licht van uw aanschijn worden wij bevrijd!!
In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen en dan 80
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?
Hennie Bruinsma op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


Liever live?
Oecumenische Gemeente, De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet. Tijd: 10 uur, voorganger Ds de Pagter. NB Nunspeet leest Richteren, alternatieve Leesroster maar wel Psalm 80. Link deontmoetingnunspeet Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van ds Tjeerd de Boer, zendeling in Zuid-Afrika voor de (GKV) Gereformeerde Martuskerk in Amersfoort op 1december Wereldaidsdag als gebed voor mensen in nood. Link martuskerk


Op You Tube: Psalm 80, in het engels al Responsorium in aint Peter's Catholic Church (1821, Diocese of Charleston City of Columbia, South Carolina USA) op de 4e? Adventszondag (C-jaar). Joseph Gelineau. (2m31 ). Link youtube2 PETRUS
2 Petrus is het 22ste boek van het Nieuwe Testament. De genummerde Brieven van dezelfde schijver(s) worden apart opgenomen. (1) Petrus een van Jezus 12 leerlingen was 'apostel' met breed gezag en gaf aanwijzingen aan niet door hem gestichtte gemeenten. 2 Petrus is niet geschreven door de apostel Petrus, want van later datum.
NB Paulus en zijn brieven zijn Petrus bekend in r15. Ook de brief van Paulus aan de 1 Thessalonicenzen 5:2, in r10 verwijst Petrus naar het beeld van de eindtijd die komt als 'een dief in de nacht'. In de evangelien van Mattheus 24, Marcus 13 en Lucas 21 staat 'alleen' dat het heel onverwacht zal komen.
Nieuw(s) is dat de eindtijd met veel vuur en vlammen vergezeld zal gaan. Mattheus 24 had het over oorlogen, aardbevingen en hongersnoden en een zons- en maansverduistering (net als Marcus 13 die ook vallende sterren en hemellichamen voorspelde)
Kunst tip: Initiaal van Sint Petrus met sleutel, zijn symbool, attribuut die de sleutels van de hemel voorstellen. In een Historiebijbel met Psalter en Nieuwe Testament uit 1443. Gemaakt in Utrecht door Gerard Wesselz. van Deventer (scribe) en de Meester van Den haag, verluchtingen. Nu in de Koninklijke Bibliotheek, Meermanno Westreenianum in Den Haag (KB 69 B 10). Link meermanno

2 PETRUS 3: 8-18
8 Maar dit ene mag u niet ontgaan,
geliefden, dat bij de Heer
een dag is als duizend jaren
en 'duizend jaren als een dag' (Psalm 90:4)
9 De Heer is niet traag
met wat is aangekondigd,
hoewel sommigen het traagheid achten,
maar hij is lankmoedig jegens u,
omdat hij niet wil dat sommigen
verloren gaan; nee, dat allen
tot bekering komen.

10 De dag des Heren zal komen als een dief,
(1 Tessalonicenzen 5:2)
en dan zullen de hemelen met gedruisvoorbijgaan
en de elementen brandend ontbonden worden,
maar en de aarde en de werken
op haar verricht zullen te vinden blijven.
11 Als alle dingen zo ontbonden worden,
hoe moet gij dan niet uitmunten
in heilige wandel en vroomheid,
12 verwachtend en verhaastend
de komst van de dag van God,
waardoor hemelen in vuur-en-vlam
ontbonden zullen worden
en elementen brandend smelten.
13 Maar wij verwachten
zoals hij heeft aangekondigd
'nieuwe hemelen en een nieuwe aarde'
(Jesaja 65:17),
waarin gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, haast u
nu ge dat alles verwacht, om
onbevlekt en onberispelijk
in vrede door hem gevonden te worden.
15 En beschouwt de lankmoedigheid
van onze Heer als redding,
zoals ook onze geliefde broeder
Paulus naar de hem gegeven wijsheid
aan u heeft geschreven,
16 en zoals in alle brieven
wanneer hij daarin over deze dingen spreekt,
al zijn daarin enkele moeilijk te begrijpen
dingen, welke onkundige en
onstandvastige mensen dan
verdraaien, zoals ook met
de overige geschriften,
tot hun eigen ondergang.
17 Gij dan, geliefden, die dit
van tevoren weet, weest waakzaam,
dat ge niet meegesleept wordt
in de dwaling van die teugellozen
en uit uw eigen standvastigheid valt,
18 maar groeit in genade en kennis
van onze Heer en redder, Jezus Christus.
Hem zij de glorie, en nu
en tot de dag van de eeuwigheid!
In de Naardensebijbel vertaling Zoek 2 Petrus 3
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?
Frits Otten op voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 2 Petrus is het 22ste boek van het Nieuwe Testament.


Liever live?
Protestantse Gemeente Grave, Bagijnestraat1 Grave, NB de gemeente publiceert het leesrooster in haar kerkblad, Gemeenteleven maar niet de (verkorte) liturgie ('bij de diensten'). De dienst 4 december 'wordt ingevuld door de kinderen'. Tijd: 10uur, voorganger niet genoemd Link protestantsekerkgrave Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Beluister de Preek van Ds G Koekoek voor de Baptistengemeente Triomfatorkapel in Alphen aan de Rijn op 22mei2011 over 2 Petrus 3 8-14 'de Dag van het Oordeel' een dag na een voorspelde en massamediaal gecommuniceerde laatste dag. Link mp3 triomfatorkapel


Op Veoh: in het engels Sean O'Brien kijkt naar de 2e brief van Petrus (5m, meer delen en een serie) Milwauky USA. Link veohJOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelieen met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelieen komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Johannes wijkt hier en daar wat af met de volgorde en heeft ook verhalen die niet in Mattheus, Marcus en Lucas staan.
Johannes was geen apostel, het Johannes evangelie is van later datum, waarschijnlijk aan het eind van de 1e eeuw en dus 70 jaar na de kruisiging. Johannes noemt zichzelf simpel 'leerling' in Johannes 21:24. 
Het Johannes evangelie begint met '1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God'. Net als de andere evangelien begint hij (inhoudelijk) met Johannes de Doper in het stukje dat we vandaag lezen. In r23 zegt Johannes de Doper “Ik ben een roepende in de woestijn”, het werd een uitdrukking voor zinloos spreken, niet gehoord worden.

Kunst tip: 'De Kruisgang, de weg naar Calvarie': Jezus kijkt naar zijn moeder en de apostel Johannes kijkt gekweld toe. Op de achtergrond Judas die zich heeft opgehangen. Gebroeders van Limburg, Herman, Paul en Jean (Vlaams, werkten in Frankrijk van 1399 tot 1416 veel) voor Jean duc de Berry. Hier de 'Getijden (Hours) van de Passie' in Les Belles Heures (1405–1408/9). Nu in het Metropolitan Museum of Art (Cloisters Collection), New York, USA. (Folio 138v) Link metmuseum art of illumination Op dezelfde site een video over Middeleeuwse manuscripten in het engels (2m08). Link getty


JOHANNES 1:19-28
19 En dit is het getuigenis van Johannes,
wanneer de Judeeërs vanuit Jeruzalem
tot hem priesters en levieten zenden
om hem de vraag te stellen:
u, wie bent u?
20 Hij belijdt,hij loochent het niet en belijdt:
ik ben de Christus niet!
21 Ze vragen hem:
wat dan wwl? bent u Elia?
Hij zegt: dat ben ik niet!
De profeet, bent u dat?
En hij antwoordt: nee!
22 Dan zeggen ze tot hem:
wie bent u,
zodat wij een antwoord kunnen geven
aan wie ons hebben gestuurd?
wat zegt u over uzelf?
23 Hij verklaart: ik, ik ben
'de stem van een roepende in de woestijn:
maakt recht de weg van de Heer!' (Jesaja 40:3)
zoals Jesaja, de profeet, heeft gezegd.
24 De afgezanten zijn
uit de gelederen van de farizeeërs.
25 Ze stellen hem een vraag
en zeggen tot hem:
waarom doopt u dan,
als u niet de Christus bent,
niet Elia en niet de profeet!
26 Johannes antwoordt hun en zegt:
ik doop met water;
midden onder u staat hij
van wie u het niet weet
27 die, na mij, komende is,
voor wie ik niet waardig ben om zelfs maar
de riem van zijn schoeisel los te maken!
28 Dat alles geschiedt bij Betanië
aan de overzij van de Jordaan,
want daar was het dat Johannes doopte.
In de Naardensebijbel vertaling Zoek Johannes → 1
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Erik Maan, Heilssoldaat op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Johannes is het 1e boek van het NT.


Liever live?
Protestantse StreekGemeente de Wijngaard (omvat ook Borculo, Geesteren, Gelselaar) Hervormd Haarlo & Waterhoek, Wollinkweg 19 Haarlo. Alle kerkdiensten worden uitgezonden op internet. Tijden en adressen ontbreken alleen muv Haarlo. Tijd: 10uur, voorganger J Koudijs uit Hoog Keppel. Link pkndewijngaard Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Uitleg van de tekst in de Betacursus over 1 Johannes 1:19-52. De betacursus 'doet' Johannes (de protestantse of katholieke Alpha-cursussen zijn 'een kenningsmakingscursus over het christelijk geloof'. Link betacursus


Op Gloria TV: Fra Angelo gaat voor in een Katholieke dienst in het engels, 'Homilie' voor de doop van bescheidenheid (van Johannes de Doper) naar Johannes 1:19-28 ( m ) zonder beschrijving muziek. (6m) Link gloria.tv of op Dailymotion homily-baptism-of-humility

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed voor de Advent van het blog Opvoedingsproject

God, onnoembaar in zovele talen,
leer ons geloven dat uw Naam is
‘Ik zal er zijn’,
een naam als een afspraak,
een belofte, een teken van leven.

Leer ons geloven,
dat U ons leven binnenkomt,
zo klein en kwetsbaar,
zo gewoon en afhankelijk
als een pasgeboren kind.

Leer ons geloven dat
Gij tot ons komt
als vredevorst
en bron van vertrouwen,
in Jezus, uw Zoon,
die mens van belofte,
die onze leidraad werd naar
uw land van belofte.
Hij die uw Naam geworden is
Immanuël’, God-met-ons.
Link zonder bronvermelding met (meer) werk van anderen advent

VOLGENDE WEEK
11 dec 2001 3e zondag van Advent 
Jesaja 65:17-25
Psalm 126
1 Tessalonicenzen 5:12-24
Johannes 3:22-30
Tussentijds 137

dinsdag 22 november 2011

27 november 2011, 1e zondag van Advent


Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
27 november 2011 is de 1e zondag van Advent, de periode van het aftellen naar Kerst. Advent(us) betekent letterlijk komst in het Latijn. In de Adventstijd die begint op de zondag tussen 27november en 3 december vallen altijd 4 zondagen. De zondagen en het aftellen worden gesymboliseerd door de 4 Adventskaarsen in de kerk of thuis die een voor een -op de zondagen- worden aangestoken. Voor kinderen is er een Adventskalender (die meestal 1 december begint) met op elke dag een snoepje of cadeautje.
In de kerk wordt tijdens Advent (en in de periode voor Pasen, de 40dagentijd) de kleur paars die van boete en inkeer gebruikt voor bijvoorbeeld de kleding van de voorgangers. Muv van de derde zondag die feestelijk is, dan wordt roze gebruikt.
Advent is het begin van het kerkelijk jaar en het begin van een nieuw Leesrooster. Na in het 'A-jaar' vooral uit het Evangelie van Mattheus over het leven van Jezus te hebben gelezen, gaan we dit jaar vooral uit Marcus en (in het begin) Johannes lezen.
Kunst tip: Uit 'The Book of Kells', een Keltisch boek met de vier evangelien uit 800 (!). Op deze bladzijde de 4 evangelisten verbeeld als (hun) symbolen. Soms staan rond Jezus de vier evangelisten als mannen of als hun symbolen (Mattheus:engel, Marcus: leeuw, Lucas: Stier, Johannes: adelaar) Link History Medren Book of Kells

De Bach cantates voor deze zondag zijn “Nun komm, der Heiden Heiland" (BWV 61) en de Koraalcantate (BWV 62), "Swingt freudig euch empor" (BWV 36) NB Deze cantates horen bij Mattheüs 21:1-9, de Intocht in Jerusalem.

Op You Tube: "Swingt freudig euch empor" (BWV 36:7) de aria: "Auch mit gedämpften" met de tekst in het Engels en poesjes onder hte motto 'Bach is always better with kittens' (?) zonder de uitvoerenden helaas (6m56) Link youtube of "Swingt freudig euch empor" (BWV 36) deel 1 (coro) ook zonder de uitvoerenden te noemen maar met Jeroen Bosch schilderij de Tuin der Lusten, nu in het Prado Museum in Madrid, Spanje (4m02). Link youtube
Of kijk op dit blog op 28nov2010 naar Ian Bostridge 'Der Heiland ist gekommen' JS Bach (BWV 2) met het Concentus Musicus Vienna, Arnold Schoenberg Choir en Nikolaus Harnoncourt als dirigent. Ook “Amen, Amen” de koraalcantate van BWB 61:4 met dezelfde uitvoerenden.

Concert tips
27nov2011 10 uur, Nicolaikerk Nicolaaskerkhof (naast het Centraal Museum) Utrecht. Door Ko Zwanenburg en de Cappella di San Nicolaï. Link nicolaiconcerten
27nov2011 10.30uur, Antonius Abt Parochie Schiedamseweg 233, Den Haag. Gemengd koor Gli Uccelli zingt de Advenstmis (naar Jesaja 45:8) 'Missa Rorate Coeli' van Joseph Haydn tijdens de Eucharistie viering met pastoor Langerhuizen. Link parochie-antonius-abt

TEKSTEN
Deze week is het thema vanwege 'Advent' de komst van de Heer, in het Oude Testament God de Vader, in het Nieuwe Testament de Mensenzoon, Jezus. Jesaja's stukje is een gebed om de komst, ingrijpen van God. De psalm een uitnodiging: 'Heer kom bij ons wonen'. In (het begin van) de 1e brief aan de Korinthiers veel lof en dank voor deze gemeente, zoals in veel brieven aan gemeenten. In Marcus 13 hetzelfde verhaal als vorige week in Mattheus 24 met nog een parabel die we toen niet lazen, maar er ook in staat. Het gezang (122) verwijst naar de Advent(steksten) “Komt tot ons, de wereld wacht, Heiland, kom in onze nacht. Licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria's kind”.

Jesaja 64:1-9
Psalm 85
1 Korintiërs 1:1-9
Marcus 13:24-37
Gezang 122

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. We lezen uit het de geschriften in 'de geest van Jesaja' ook wel de 3e Jesaja genoemd, dat zijn de boekrollen 56 tot 66. Deze boekrollen zijn niet van de 'echte' of de 2e Jesaja, maar van verschillende auteurs uit de tijd na de Babylonische ballingschap en de terugkeer.
Jesaja 64 is eigenlijk een gebed tot God. In r2 -gekozen vanwege Advent- Zult ge neerdalen? Om r4 te ontmoeten 'de blij-verrukte en de dader van gerechtigheid' (in de GNB vertaald met 'wie vreugde doet wat recht is'. Ondanks dat wij zondaars zijn en uw woede terecht vrezen maar toch in r5 'zullen wij worden gered?' Heel beeldend (en begrijpelijker) is r7 in de Groot Nieuws Bijbel 'Wij zijn de klei, u bent de pottenbakker'.... 'maaksel van uw hand zijn wij allen' (Naardense Bijbel).
NB Tussen haakjes r10 en 11, ze staan niet op het leesrooster maar zo horen wel bij dit stukje.
Kunst tip: Prachtige foto's van o.a. een pottenbakker en een vrouw aan een draaitafel van een Pottenbakkerij project in Rwanda. Foto's zijn van Marielle Uitert 'PUPhotography'. Meer te zien op paralleluniversum Link reisbijbel

JESAJA 64:1-9 (10-11)
1 zoals vuur rijshout in brand zet,
vuur water doet stomen
om uw naam te doen kennen
bij uw benauwers;
voor uw aanschijn zullen volkeren beven,
2 als gij vreeswekkende dingen doet,
die wij niet durfden hopen;
zult ge neerdalen,
voor uw aanschijn zullen bergen smelten!
3 Sinds eeuwig hebben ze dat niet gehoord,
niet ter ore genomen,
geen oog heeft het gezien
behalve gij o God,
wat hij zal doen
voor wie het verbeiden van hem.
4 Gij hebt willen ontmoeten
de blij-verrukte en de
dader van gerechtigheid,
die op uw wegen bedacht zijn,- op u;
zie, nu zijt ge vertoornd,
wij hebben gezondigd;
daarin zijn wij een eeuwigheid lang,
zullen wij worden gered?
5 We zijn als een besmette, wij allen,
als een gewaad
door maandstonden bezoedeld
al onze gerechtigheden;
als een afgevallen blad verwelken wij allen,
onze ongerechtigheden
dragen ons weg als de wind.
6 Geen die uw naam aanroept,
die wakker wordt
om zich vast te grijpen aan u;
want verborgen
hebt ge uw aanschijn voor ons,

ge laat ons wegkwijnen
in de greep van ons onrecht.
7 Nochtans, Ene: onze Vader zijt gij,
wij zijn het leem, gij onze formeerder,
maaksel van uw hand zijn wij allen.
8 Wees niet al te toornig, o Ene,
gedenk ongerechtigheid niet voor immer;
zie, aanschouw toch:
uw gemeente zijn wij allen!
9 De steden van uw heiligheid
zijn een woestijn geworden
Sion is een woestijn geworden,
Jeruzalem een woestenij;
10 het huis van onze heiligheid en luister
waar onze vaderen u loofden
is geworden tot een brandhout in het vuur;
heel ons begeren is een puinhoop geworden.
11 Zult ge u bij deze dingen inhouden, Ene?
ge zwijgt, ge verdrukt ons wel zeer!
In de naardensebijbel vertaling Zoek Jesaja → 64
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Antonius Hyacinthus van der Horst, pastoraal werker uit Schiedam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het OT.

Liever live?
Kerk van Ammerstol, Kerkplein 4, Ammerstol (Krimpenerwaard) Tijd 10uur, Mevr. Ds. M. Tüski uit Utrecht. Lezingen Jesaja 64:1-9 en Marcus 13:24-37. Link kerkvanammerstol Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds J. Zuurmond voor de fuserende Protestantse Deta- en Oosterkerk in Enschede op 1dec2001, Advent over Jesaja 64 en Marcus 13. Link preek

Op You Tube: Korte, beeldende video over 'Allow God to mold you' in Jesaja 64:7. Door Cross Allegiance. Performer: C. Fowler, teksten: S. Franklin, M. Oberholster (1m23) Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Psalm 85 wordt in het Latijn 'Benedixisti, Domine' genoemd naar r2. In de Groot Nieuws Bijbel heeft de psalm de subtitel 'Heer kom weer bij ons wonen' vandaar vast de keuze voor Advent. Het leest net als Jesaja als een gebed. In diensten op Advent wordt de psalm dan ook gelezen of gezongen R11 en 12 voorspellen glorie, vriendshap, trouw, vrede en recht en (zelfs) gerechtigheid.
Kunst tip: 'Benedixisti, Domine' in het "St. Albans Psalter" gemaakt door Geoffrey de Gorham (of Gorron), Abt of St. Albans (abdy) (1119-46). Psalm 85:4. Nu in Aberdeen University. Link St Albans Psalter

PSALM 85
1 Voor de koorleider,
de zonen van Korach een musiceerstuk.
2 Gij hebt, Ene, behagen gehad in uw land,
gij hebt gekeerd de kerkering van Jakob;
3 hebt het onrecht van uw gemeente verdragen,
gij hebt al hun zonde bedekt! (sela, rust)
4 Gij hield al uw verbolgenheid in,
hebt gekeerd het gloeien van uw woede;
5 keer het ook nu, God van ons heil,
breek uw weerzin, wees weer met ons!
6 Of wilt ge tegen ons woeden voor eeuwig,
uw woede koelen aan geslacht na geslacht?
7 Gij, wilt ge niet terugkeren, ons doen herleven?
uw gemeente zal zich verheugen in u!
8 Doe ons, Ene, uw vriendschap weer zien,
hergeef ons uw bevrijdende heil!
9 Dat ik mag horen het woord van God, de ENE,
hoe zijn woord zal luiden: vrede!
tot zijn gemeente, tot zijn vrienden,
dat ze nooit terugkeren tot traagheid!
10 Echt, voor wie hem vrezen is genaderd zijn heil,
en wonen zal glorie in ons land
11 Gearmd gaan vriendschap en trouw,
elkander zullen kussen vrede en recht;
12 trouw spruit uit de aarde, gerechtigheid
straalt neer van de hemel!
13 Ja, dan geeft de Ene ons het goede,
geeft onze aarde haar gewas.
14 Gerechtigheid gaat uit voor zijn aanschijn,
hij zet zijn schreden op de weg!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen → 85
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Elzo Bijl, predikant in Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Pauluskerk, de Brink Baarn. Tijd: 10 uur, voorganger ds W. Schaap. De liturgie staat al online, zie link. Link pauluskerk-baarn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van ds Den Boer voor een van zijn Reformatorische gemeenten over psalm 85 'De God-lover blijft een bidder' De preken staan onder 'Homilitica'. Link dsdenboer.refoweb

Op You Tube: Benedixistii Domine Terram Tuam, Gregoriaans Offertorium voor Advent. Door de Studio di Giovanni Vianini, Milaan, Italie (4m04). Link youtube

1 KORINTIERS 1
De 1e brief aan de Korintiers is het 7e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus en Sostenes aan de gemeente in Korinte die Paulus op zijn 2e zendingsreis door Turkije en Griekenland heeft gesticht. (Handelingen 18). Op Reinier van den Bergs site bijbelseplaatsen staat een overzicht van deze reis die hij 'De grote cultuurcentra' noemt. Ironisch omdat Korinte als belangrijke handels- en havenplaats een reputatie van veel prostitutie had. Op Bijbelseplaatsen meer over de 'cultuur' in Korinte (met foto's van Korinte).
De Brief is geschreven door Paulus en Sostenes, die misschien de overste van de synagoge was die in Handelingen 18 mishandeld werd en zich bekeerde. Het stukje begint met lof voor de gemeente, zoals alle brieven van Paulus aan 'zijn' Gemeenten.
Kunst tip: Foto's van Korinte op bibleplaces.com Link bibleplaces corinth

1 KORINTIERS 1:1-9
1 Paulus, door Gods wil geroepen
afgezant van Christus Jezus,
en Sostenes, de broeder,
2 aan de gemeente van God
die is in Korinte,
geheiligden in Christus Jezus,
geroepen heiligen, samen met
allen die de naam aanroepen van
onze Heer, Jezus Christus,
in elk oord, van hen en van ons:
3 genade met u en vrede, van
God, onze Vader, en van
de Heer, Jezus Christus!
4 Ik dank God te allen tijde
voor u om de genade van God
die u is gegeven in Christus Jezus,
5 omdat ge in alles rijk geworden zijt
in hem, in alle woord en alle kennis;
6 want het getuigenis van de Christus
heeft in u vaste voet gevonden,
7 zodat ge met geen enkele genadegave
achterblijft,
gij die de openbaring verwacht
van onze Heer Jezus Christus.
8 Hij zal u ook vast doen staan
ten einde toe, onstraffelijk
op de dag van onze Heer Jezus Christus.
9 Getrouw is God
door wie gij zijt geroepen
tot gemeenschap met zijn Zoon,
Jezus Christus, onze Heer.
In de Naardensebijbel vertaling Zoek 1 Korintiers 1:1-9
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Dick Slump uit Capelle aan de Ijssel op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel De 1e Brief aan de Korinters is het 7e boek van het NT.

Liever live?
Oud Katholiek Friesland, Sluytermanwei, Jorwert Zat26nov11 Tijd 19uur, voorganger Victor Scheijde (?) of de zondag27nov11 in de Oud Katholieke Kerk Groningen, Witte de Withstraat 2, Groningen. Tijd: 11uur, voorganger Victor Scheijde (?) Link okkn.groningen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. Th.J. Havinga, predikant voor de Gereformeerde kerk vrijgemaakt in Zuidlaren, gehouden in Loppersum Westerembden op 14jan2001 over 1 Korintiers 1:1-3 en 1 Korintiers 3.Link prekendiespreken

Op Blip.TV: Inleiding op 1 Korintiers 1 door Pastor Matt Smith van Barabbas Road Church in san Diego, California USA op 13feb2011 (71m01). Link blip.tv barabbas-road


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelieen met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelieen komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt voor bij Marcus, Lucas en Mattheus.

Het is ook hetzelfde verhaal dat we vorige week lazen in Mattheus 24 over de komst van de Mensenzoon. Het gaat iets verder met een gelijkenis (r34-37), maar ook dat stukje komt bij Mattheus voor (in Mattheus 24:45-51).

Kunst tip: Ivoren relief paneel van de evangelist Marcus en zijn symbool de leeuw. Duits, waarschijnlijk rond Keulen stijl 'Ottoons' (100-1100 na Chr.). Nu in het Metropolitan Museum, New York, USA. Link metmuseum

MARCUS
24 maar in die dagen zal na die verdrukking
'de zon worden verduisterd
en de maan haar schijnsel niet geven'
(Jesaja 13:10)
25 en 'de sterren zullen uit de hemel vallen,
en de machten in de hemelen
zullen wankelen' (Jesaja 34:4)
26 en dan zullen ze zien
'de mensenzoon, komend in wolken'
(Daniel 7:13)
met grote macht en heerlijkheid
27 en dan zal hij de engelen uitzenden
en zijn uitverkorenen 'samenbrengen
uit de vier windstreken,
vanaf de rand van de aarde
tot aan de rand van de hemel' (Deut. 30:4)
28 leert dan van de vijgenboom
deze gelijkenis:
wanneer haar hout al weer zacht wordt
en haar bladeren uitschieten,
herkent ge daaraan dat de zomer dichtbij is
29 zo ook gij; wanneer ge ziet
dat dit alles geschiedt,
herkent dan daaraan
dat het nabij is
en voor de deuren staat
30 voorwaar, ik zeg u
dat dit geslacht niet voorbij zal gaan
voordat dit alles is geschied
31 de hemel en de aarde
zullen voorbijgaan,
maar mijn woorden zullen niet
voorbijgaan!
32 maar over die dag en dat uur
weet niemand iets,
ook de engelen in de hemel niet
en ook de Zoon niet,
alleen de Vader
33 kijkt goed, vecht tegen de slaap,
want ge weet niet
wanneer de tijd daar is!
34 het is als met een mens die op reis gaat:
hij laat zijn huis achter,
geeft zijn dienaren de volmacht,
aan ieder zijn werk
en de deurwachter gebiedt hij
om wakker te zijn
35 blijft dan wakker,
want ge weet niet
wanneer de heer des huizes komt,
laat, middernacht, bij het hanengekraai
of in de morgen,
36 opdat hij, als hij plotseling komt,
u niet slapende zal vinden
37 en wat ik tot u zeg,
zeg ik tot allen: blijft wakker!
In de Naardensebijbel vertaling Zoek Marcus → 13
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Ria Beijes-Boogaard uit Bunschoten-Spakenburg op voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het NT.

Liever live?
(Protestantse) Grote of Sint Vituskerk, Marktstraat 13 in Naarden met Marcus 13:24-37. Tijd: 10uur, voorganger Lennart Heuvelman, organist Wybe Kooijmans. Lector is AnneMarie Tydeman Link pkn-naarden Live op radio 5 en te beluisteren op ikonrtv kerkdiensten Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Martin Kroon voor Protestants Best-Oirschot-de Beerzen op27nov2005. 'Verbnorgen Leven' over Jesaja en Marcus. Link pknbob

Op You Tube: Max McLean draagt Marcus 13 voor 'on stage'. Geproduceerd door the Fellowship for the Performing Arts. Meer informatie www.MarkOnStage.com (4m54) Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer uit de preek van Ds den Boer op refoweb over psalm 85 Adrianus Valerius (de Latijnse naam van Adriaen Valéry) 'Gedencklanck uit 1625 uitgegeven 1626. Valerius (Middelburg tussen 1570 en 1575 - Veere op 27 januari 1625) was een Nederlandse dichter en componist die bekend werd door zijn gedichten en zijn geuzenliederen die verhalen over de Tachtigjarige Oorlog en in de 'Gedenckklanck' staan.
Here, kere van ons af
uw vertorend aangezicht,
en door deez' verdiende straf
ons verblind verstand verlicht!

Dat uw vriendelijk gelaat
lichtend over ons mag staan,
en uw uitverkoren zaad
eens toch mag met vrede gaan.

Doch zo 't U believen zal,
dat Gij ons nog langer zult
laten in dit ongeval,
geef ons, Here, toch geduld.

Laat dan uwe wil geschien,
want voorzeker en gewis,
Gij kunt weten en voorzien,
Wat ons meest van node is.

VOLGENDE WEEK
4 dec 2011, 2e zondag van Advent

Jesaja 40:1-11
Psalm 80:1-8
2 Petrus 3:8-18
Johannes 1:19-28
Gezang 67woensdag 16 november 2011

20 november 2011


Welkom bij wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week dezelfde verhalen, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
20 november 2011 is de 10e zondag van de herfst en de 3e zondag van de Voleinding (Luthers). Lutherse Protestanten tellen af naar Advent, dat weer aftelt naar Kerst. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en Protestanten herdenken dan de overledenen (gemeenteleden). Wat de Katholieken al op 2 november op “Allerzielen' deden.

Aanstaande zondag is al weer de derde Preek van de Leek 2011 in de Singelkerk, Singel 452, Amsterdam. Deze zondag door filosofe en schrijfster Désanne van Brederode over 'de worsteling met God & duivel'. Volgende week burgemeester Eberhard van der Laan.
Net als bij een gewone kerkdienst worden geen kaartjes verkocht en geen plaatsen gereserveerd. Er wordt gecollecteerd voor een goed doel en voor het project. De dienst begint om 17:00 uur, de kerk opent om 16.30uur, maar het wordt vast druk. Link PreekvandeLeek

Omdat ik van de week zo'n mooie regenboog heb gezien (het teken van het verbond van God met de mensen na de zondvloed in Genesis 5:14) Op You Tube: 'Somewhere over the rainbow' 'Bruddah' Israel "IZ" Kamakawiwoʻole (Hawai 1959-1997) (3m48) Link youtube

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Was soll ich aus dir machen, Ephraim” (BWV 89), "Mach dich, mein Geist, bereit” (Koraalcantate BWV 115) en "Ich armer Mensch, ich Sündenknecht” (cantate voor tenorsolo BWV 55). De cantates horen bij Mattheus 18:23-35 met de gelijkenis van het kwijtschelden van schulden.
Op You Tube: "Ich armer Mensch, ich Sündenknecht”, cantate voor tenorsolo BWV 55. Leonhart Consort, tenor(solo) Kurt Equiluz. Dirigent Gustav Leonhardt. Link youtube
of kijk op dit blog op 31okt2010 naar JS Bach cantata “Mach dich, mein Geist, bereit” BWV115 deel 1 van 3, dirigent Harnoncourt (4m28).

Concert tip
20nov11 17uur, Nieuwekerk Nieuwekerkhof 1, Groningen. Een gezongen Avondgebed in het Engels door koor Canticum Groninghae, o.l.v. Daniël Rouwkema en op het orgel Stef Tuinstra. Op de zondag “Christ the King” (ik denk vanwege psalm 97 en Mattheus 24) o.a. De hymne “Crown Him with many crowns”. Voorganger is ds. Ynte de Groot, er is geen overweging wel twee korte inleidingen op de lezingen 2 Samuël 23:1-7 en Matteüs 28: 16-20. Meer informatie schoonheidmeteenziel of nieuwekerk choral-evensong
of 20nov11 Van 19-20.15uur in de Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 14, Bussum. Omdat het de laatste zondag van het kerkelijk jaar is het Requiem van Mozart. Ook de grote bewerkingen voor koor, orkest en orgel van Ludo Vugs van ‘Heer herinner u de namen’ en ‘God heeft het eerste woord’, zoals Voices die kort geleden heeft opgenomen op hun nieuwe CD “Hemels”. Uitvoerenden The Voices (koorpartijen), Wilhelminaconsort met concertmeester Wouter Groesz en Wybe Kooijmans op het orgel. Solisten: Marca Hanegraaff (sopraan), Karen Sanders (alt), Erik Janse (tenor) en Rob van Surksum (bas) en dirigent Piet Philipse. Het is een oecumenisch samenzijn met 2 liturgen: Stephan de Jong (Prot) en Eugene Jongerden (RK). Gevonden op: christelijkeconcertagenda
 


TEKSTEN
Deze week is het thema nog steeds geoordeeld worden maar nu vooral op de Dag des Oordeels, in de Eindtijd. Zowel Daniels visioen beschrijft dat, als psalm 97 waar God als rechter straft maar ook weer het licht voor de rechtvaardigen schijnt. In 1 Tessalonicenzen 5 'Bereid u voor op de dag van de Heer en im Mattheus beschrijft Jezus op de Olijfberg die dag 'in detail' met allerlei verwijzingen naar het Oude Testament. Een bijna onuitputtelijke bron voor iconografische verbeelding, maar ook voor poetische beschrijving: 'ontmoet de kinderen van de dag en het licht' versus 'de kinderen van de nacht'. 

Daniel 12:1-4
Psalm 97
1 Tessalonicenzen 5:1-11
Mattheus 24:14-35
Tussentijds 194 
 

DANIEL
Daniel is het 27ste boek van het Oude Testament. Daniel is een 'mix' van een profeet door zijn dromenuitlegging (Daniel 5) en voorspellende visioenen (boekrol 7, 8, 9, 10-12) en de boekrol staat ook bij de profeten, maar in de Joodse 'Thora' is het een van de geschriften 'Ketoeviem'. Er zijn Hebreewse en Arameese (2-7) delen. Daniel is een Babylonische Balling (6e eeuw voor Chr), maar het verhaal heeft ook 2e eeuw v Chr. Elementen toen Israel ook een buitenlandse heerser had.
Drie verhalen van Daniel zijn erg bekend. In geen kinderbijbel ontbreekt 'Daniel in de Leeuwenkuil' waar hij ongebeten uit kwam (6). Het beeld/visoen van de rijken/heersers gemaakt van klei, ijzer, brons, zilver en goud (2) en 'Mene Mene Tekel Urpharsim' de tekst die verscheen op de muur van koning Beltasassar en door Daniel uitgelegd werd (5). 

In ons verhaal, de laatste rol van zijn boek heeft Daniel een visioen waarin een engel hem een boodschap van God geeft (als hij in rouw is, heeft gevast en zich niet verzorgd). In r2 gaat het over de Dag dat vele 'gestorvenen' zullen ontwaken en in r3 'begripvollen' (elders vertaalt als 'rechtvaardigen') zullen stralen. Intrigerend vond ik r4 maar ik vond geen opvallende vertalings verschillen. 

Kunst tip: 'Belshazzar's Feast' (1931) van Willam Walton (1902-1983). Uitvoering door dirigent Sir Andrew Davis met Willard White, BBC Symphony Chorus, Leeds Festival Chorus en het BBC Symphony Orchestra in Leeds Town Hall. 1999 BBC serie 5 British Masterpieces. (1=10m19) In 5 delen: Mene Mene tekel in deel 4. Link youtube NB Een uitvoering met Bryn Terfel was onderdeel van de 100e Night of the Proms (1994). Op DVD en CD. 

Kunst tip: Rembrandt van Rijn (1609-1669) Belshazzar's Feest (1635) nu in de National Gallery London VK. Link Rembrandt van Rijn 'The writing on the wall'

Kunst tip: Art Crimes, 'the writing on the wall' is de eerste online internationale graffiti-art galerie met graffiti. De site startte in 1994 met foto's van Susan Farrell en Brett Webb. In 2004 had Art Crimes al duizenden foto's uit 445 steden over de hele wereld. Link graffiti

DANIEL 12:1-4
1 in die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst
die de zonen van jouw gemeenschap bijstaat;
wezen zal het een tijd van benauwing
zoals er niet geweest zal zijn
sinds er een volk was tot aan die tijd;
maar in die tijd zal jouw gemeenschap
ontsnappen:
al wie geschreven wordt gevonden
in de boekrol;

2 velen van hen die slapen in het stof
van de rode grond, zullen ontwaken,
dezen tot leven in eeuwigheid
en die voor hoon en huiver in eeuwigheid;
3 de begripsvollen zullen stralen

zoals het hemelgewelf straalt,
zij die velen rechtvaardigen
als de sterren, voor eeuwig en immer;

4 maar jij, Daniël,
verberg de woorden en verzegel de boekrol
tot aan de tijd van het einde;
velen zullen rondspeuren
en veelomvattend wordt het weten!

In de www.naardensebijbel.nl vertaling Zoek Daniel → 12
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Rik van Waasbergen uit Rotterdam op voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar www.downloadbijbel.nl Daniel is het 27ste boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Didam, Torenstraat 10, Didam Tijd 10-11uur, voorganger mw ds A.U. Melzer. Lezingen : Daniël 12:1-4; Matteüs 24:14-35 Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wat zal de toekomst brengen? Waar gaan we héén? Niemand die daar een antwoord op heeft. Maar zou het werkelijk zo zijn dat er geen oorlog meer komt, geen verwoesting, dat we in eigen land nooit meer oog in oog staan met een vijand? We kunnen aan de woorden van Jezus geen verwachtingen ontlenen over een louter zonnige toekomst, alsof het paradijs hier al een beetje aangebroken is. Integendeel, zijn rede over de komst van de Mensenzoon schudt ons op. Het Koninkrijk van God heeft geen zachte landing. God gaat tot het uiterste om zijn volk te redden en te beproeven. De onderste steen van ons leven moet eens boven komen. En toch zegt Jezus: vrees niet. Geloof. Wie op God vertrouwt vindt een einde dat zonder einde is. Ik zal die steen zelf wegdragen. We sluiten een jaar af dat nog lang niet klaar is. Maar straks stappen we advent in: vreugdetijd van de Heer. Hij maakt van ons bevrijde mensen, zonder angst voor morgen, voor de dag die komt. Link: sowdidam Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek suggesties en achtergronden van daniel 12 van Cees den Heyer voor Kerk en Vrede. Link kerkenvrede zie ook de Preek bij Mattheus over Daniel 12 en Mattheus 24.

Op You Tube: Ironmonkeypalm 4van8 'Knowledge Increase EndDays Daniel 12'. Een apocalyptische video met mn medische technologie als argument van menselijke arrogantie. Met uitgebreide toelichting met bijbelverwijzingen (5m, goede video met sterke muziek 'Ultra Records') Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Psalm 97 gaat over God als rechter en een zinspeelt op een Dag des oordeels. Net als bij Daniel (is) r11 Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige, en vreugde voor oprechten van hart.

Kunst tip: Jean-Joseph Cassanea De Mondonville (1711-1772) Grand Motet: "Dominus regnavit" - Mov. 1-3/6 1. "Dominus regnavit", 2. "Etenim firmavit", 3. "Parata sedes" uitgevoerd door Les Arts Florissants, dirigent William Christie. Mondonville, was een Frans violist en componist in de tijd van Jean-Philippe Rameau. Uitgebreide tekst onder de video (9m24). Link youtube 1-3 en youtube4-6

PSALM 97 Dominus regnavit.
1 De ENE werd koning, laat juichen de aarde,
laat zich verheugen eilanden véle!
2 Rondom hem zijn wolken en duister,
gerechtigheid en recht funderen zijn troon
3 Vuur gaat voor zijn aanschijn uit,
verschroeit zijn benauwers rondom!
4 Zijn bliksems verlichtten de wereld,
de aarde zág het en beefde.
5 Bergen smolten als was
voor het aanschijn van de ENE,
voor het aanschijn van de Heer van heel de aarde.
6 De hemelen hebben zijn gerechtigheid gemeld,
gezien hebben alle gemeenschappen zijn glorie.
7 Dat zich schamen al wie dienen een hakbeeld,
zich gelukkig prijzen met goden van niets,
buigt u voor hém, al gij goden!
8 Sion hoorde en was verheugd,
de dochters van Juda juichten,u
vanwege uw gerichten, o ENE!
9 Want gij, ENE,
zijt de Hoogste over heel de aarde,
zeer hoog staat gij boven alle goden!
10 Die liefhebt de ENE, haat het kwade,
hij bewaakt de zíelen van zijn vríenden,
aan de hand van bozen
zal hij hen ontrukken
11 Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige,
en vreugde voor oprechten van hart.
12 Verheugt u, rechtvaardigen, ín de ENE,
zegt dank, zijn heiligheid indachtig!
In de www.naardensebijbel.nl vertaling Zoek Psalmen > 97
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Janneke Almekinders uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
De Drie Ranken, Egelantierlaan 202, Apeldoorn. Tijd: 19uur, voorganger niet bekend. Taizevesper met Psalm 97 en 1Tess5 en Meditatieve liederen “Cést toi ma lampe Seigneur”, “Mon âme se repose” , “I am sure I shall see”, “Gott ist nur Liebe” en “In Resurrectione tua” Link 3ranken Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Dr. H. F. Kohlbrugge voor de Nederlands-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld op 4sept1870, nadat Napoleon II, de keizer van Frankrijk, zich met zijn ganse leger te Sedan op genade of ongenade had moeten overgeven aan Willem I, koning van Pruisen. Link pdf enigstetroos Kohlbrugge (ga naar pag 68)

Op You Tube: 'Jesus Christ is Lord – Jesus est Seigneur' video door Allan Rich opnamen van een Live performance 'Church for the Nations' 3juni2007. Link youtube


1 TESSALONICENZEN 5
1 Tessalonicenzen is het 13e boek van het Nieuwe Testament. Dit stuk heet \bereid u voor op de komst'. Opvallend: de dag dat de Heer komt komt als een dief in de nacht. Heel plotseling en toch onverwacht. In r4 'Verkeer niet in duisternis', Slaap niet, waak en wees nuchter voor de komst van de Heer. Want gij zijt kinderen van overdag, van het licht. Mooi beeld dat een sterke lading heeft gekregen. 

Kunst tip: Naar r5 'We are children of the light' een traditioneel kerklied door Cinq Soeurs. Producent Neil Lefaive. (3m11) Link youtube

1 TESSALONICENZEN 5:1-11
1 Maar over tijden en tijdstippen,
broeders-en-zusters, hebt ge het niet nodig
dat er aan u geschreven wordt.
2 Want zelf weet ge precies
dat de dag van de Heer,
als een dief in een nacht,
zo zal zij komen.
3 Wanneer ze zeggen: 'alles is
vrede en veiligheid', dan
overvalt hen plotseling een verderf,
zoals de eerste wee haar die
een kind in de buik heeft,
en ontvluchten is er niet bij.
4 Maar gij, broeders-en-zusters,
verkeert niet in duisternis,
zodat die dag u als een dief
beet zou nemen;
5 want gij zijt allen kinderen van licht
en kinderen van overdag;
wij zijn het niet van nacht
en niet van duisternis.
6 Dus moeten wij dan niet slapen
zoals de overigen,
maar wakker blijven
en nuchter zijn.
7 Want slapers slapen 's nachts
en wie zich bedrinken
worden 's nachts dronken;
8 maar wij die van overdag zijn,
laten wij nuchter zijn,
bekleed met een harnas van
geloof en liefde, en met een helm
van hoop op heil!
9 Want God heeft ons niet bestemd
voor zijn toorn, maar voor
het verkrijgen van heil
door onze Heer, Jezus Christus,
10 die voor ons gestorven is
opdat wij, hetzij wij wakker zijn,
hetzij wij slapen, gelijkelijk met hem
zullen leven.
11 Blijft daarom elkaar bemoedigen
en bouwt elkaar op, de een de ander,
zoals ge ook doet!
In de www.Naardensebijbel.nl vertaling Zoek 1 Tessalonicenzen → 5
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Nel Rijneveld-Verhoef uti Valkenburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Tessalonicenzen is het 13e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Borne, Oude Kerk, Oude Kerkstraat 2, de Nieuwe Kerk, Deldensestraat 76 de kapel van het Dijkhuis (zie kaart). Tijd: 10uur, voorgangers OK ds. G.J.A. Veening m.m.v. Cantorij, NK ds. J. Meijer m.m.v. Jongerenkoor Con Spirito. DH ds. T. Nieuwenhuis, Den Ham Protestants interkerkelijke dienst met Heilig Avondmaal. OKenNK We gedenken alle gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. We noemen hun namen en er is gelegenheid een licht te ontstoken. Lezingen 1Tess 5:1-11 en Matteüs 24:14-35. In beide lezingen gaat het over de komst van de Heer. Er wordt gesproken over het einde van de tijden en de vraag is altijd weer of dat een einde is in de verre toekomst of dat het als het ware denkbaar is in alle tijden. In ieder geval gaat het om crises en crises maken veel duidelijk. Link pdf protestantsegemeenteborne Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds.Jan K.C.Kronenberg voor Gemeente? Leeuwarden op 12mei1991 over Kinderen van het Licht en de duisternis. Link pdf dsjkc.weebly
Op de site van het Bijbelgenootschap een tekst over de vertaling van 1Tess5:8-9 over het harnas en de helm voor het project de Bijbel in de Gewone Taal (Komt uit in 2014). Link pdf bijbelgenootschap BGT

Op You Tube: Lecrea featuring Dillavou & Sonnie Sandoval 'We are children of the Light' van het album Rehab (3m34) Link youtube Lyrics Lecrae:Children Of The Light

MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelieen met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelieen komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt (alleen) voor bij Mattheus, het is deel van de rede van Jezus over de verwoesting van de Tempel (r15 deze heilige plaats). NB Het sterke begin wordt textueel beschouwd als de laatste regel van de vorige alinea.
Veel verwijzingen naar profeties in het Oude Testament, Daniel (12,13 en 7) Jesaja, Deuteronomium en Zacharias. Opvallend vond ik de verkorting van de ramptijd door God (r22), de nadrukkelijke waarschuwingen voor valse (woestijn) messiassen (r24) en na de rampen de zons- en maansverduistering (r29.)

Kunst tips: 12 bladzijden met schilderijen op biblical art on the worldwideweb biblical-art met oa Fra Angelicoi en Giotto en op pag 5 allemaal getijdenboeken. Ik kies hier voor: 'Ten Hemelopneming van de uitverkorenen, de gezegenden' door Hieronymus Bosch (circa 1450 – 1516) Rond 1500. Olieverf op paneel. Nu in het Palazzo Ducale, Venetie, Italie Link biblical-art met doorkliks naar grotere afbeeldingen.

MATTHEUS 24:14-31
14 Deze aankondiging van het koninkrijk
zal worden gepredikt
in heel de bewoonde wereld
tot ze aan alle volkeren is betuigd
en dan komt de voleinding;
15 wanneer ge dus
'de gruwel der verwoesting'
die voorzegd is door Daniël, de profeet,
ziet staan 'op de plaats van het heiligdom'
(Daniel 11:31)
lezer, denk het je in!
16 laten dan wie in Judea zijn
vluchten naar de bergen;
17 wie op het platte dak is, moet niet
afdalen om iets uit zijn huis te halen
18 en wie op het land is moet niet
achterwaarts omkeren
om zijn mantel op te halen.
19 Wee die een kind in de schoot hebben
of er een zogen in die dagen;
20 bidt dat uw vlucht
niet 's winters moet geschieden
of op sabbat;
21 want er zal dan een grote verdrukking zijn
'zoals niet geschied is
van het begin der wereld af
tot nu toe' (Daniel 12:1),
en ook niet geschieden zal;
22 als die dagen niet werden verkort
zou alle vlees reddeloos zijn;
maar vanwege de uitverkorenen
zullen die dagen worden verkort.
23 Als dan iemand tot u zegt:
zie, hier is de Christus of hier,-
gelooft het niet!
24 want er zullen namaakchristussen en
namaakprofeten ontwaken, en zij zullen grote
'tekenen en wonderen geven' (Deut. 13,2)
zodat ze, als het mogelijk is,
ook de uitverkorenen
op een dwaalspoor brengen;
25 zie, ik heb het u voorzegd!
26 Als ze dan tot u zeggen
'zie, in de woestijn is hij!'
trekt er niet op uit;
'zie, in de binnenkamers!',
hecht er geen geloof aan!
27 Want zoals de bliksem
uitschiet van het oosten
en schijnt tot in het westen,
zó zal het zijn met
de nadering van de mensenzoon!
28 Waar het lijk ligt
daar verzamelen zich de gieren.
29 Maar onmiddellijk na de verdrukking
van die dagen 'zal de zon worden verduisterd
en de maan haar glans niet geven,
zullen de sterren van de hemel vallen
en de krachten des hemels
door elkaar worden geschud' (Jesaja 13:10 en 34:4)
30 dan zal het teken van de mensenzoon
aan de hemel verschijnen, en dan
'zullen alle stammen der aarde
zich op de borst slaan' (Zach. 12,10)
als ze zullen zien 'de mensenzoon
komend op de wolken des hemels' (Daniel 7:13)
met macht en met grote heerlijkheid;
31 hij zal zijn boden uitzenden
'met groot trompetgeschal' (Jes. 27,13)
en zij zullen zijn uitverkorenen samenbrengen
'uit de vier windstreken
van de hoeken der hemelen
tot aan hun andere hoeken' (Deut. 30,4)!
In de www.Naardensebijbel.nl vertaling Zoek Mattheus en 24
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Thom Snik uit Tilburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar www.downloadbijbel.nl Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
(Protestantse Gemeente) De Triangel, Parkwijklaan 5, Almere Tijd: 10.30uur, voorganger Ds HGF Hubbers. Link pdf liturgie pkn-detriangel Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Koos van Eetten voor de Gemeenschap De Hooge Berkt op 20nov05 over Mattheus 24 en Daniel 12. Link hoogeberkt

Op You Tube: Ben jij klaar voor de opname? Video van Bart Kooyker (1m) met o.a. Mat 24:27 Link youtube
of
Op You Tube: 'A Thief in the Night', opening (2m) van een 'cultfilm' over de Laatste Dag uit 1972 op de Dag des Oordeels Link youtube1 Hele film op: youtube2

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer geen gebed maar een citaat van Albert Camus:
'Don't wait for the last judgment - it takes place every day”VOLGENDE WEEK
27nov11 1e zondag van Advent
Jesaja 64:1-9
Psalm 85
1 Korintiërs 1:1-9
Marcus 13,24-37
Gezang 122