maandag 29 september 2014

5 oktober 2014, 16e na Drie eenheid, 3e van de herfst

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
5 oktober 2014, is de 16e zondag na Drie-eenheid, de weken waarin we aftellen na de Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die op Pinksteren verscheen aan de leerlingen (Handelingen 2).

De Bach cantates voor deze zondag zijn ''Komm, du süße Todesstunde'' (BWV 161), ''Christus, der ist mein Leben'' (BWV 95), ''Liebster Gott, wenn werd ich sterben'' (Koraalcantate BWV 8) en ''Wer weiß, wie nahe mir mein Ende'' (BWV 27).

De teksten horen bij Lucas 7:11-17 over de opwekking van de jongeman uit Naïn, dat lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Cantata BWV 8 "Liebster Gott, wann werd ich sterben?" Dirigent Helmuth Rilling en het Württemberg Chamber Orchestra. Solisten Arleen Augér: Sopraan, Philippe Huttenlocher: Bas, Adalbert Kraus”: Tenor, Wolfgang Schone: Bas, Gabriele Schreckenbach: Alt, Ulrike Sonntag: Sopraan, Helen Watts: Alto en het Stuttgart Bach Collegium Ensemble. Let op de intro gaat bijzonder snel, (vergelijk met 19sept10)(17m14). Link youtube

of kijk op dit blog op 15sept13 naar J.S. Bach's BWV 27 Wer weiß, wie nahe mir mein Ende” (84, 95 en 161) door het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herreweghe. (1u2m20s)

Of kijk op dit blog op 23sept12 naar J.S. Bach (1685-1750) "Christus, der ist mein Leben" (BWV 95) gedirigeerd door Helmut Rilling waarschijnlijk de Stuttgart Gächinger Kantorei en het Stuttgart Bach Collegium ofwel het Bach Ensemble uit 1997. (21m54) Tekst Cantata 95

Of kijk op dit blog op 9okt11 naar JS Bach Cantate BWV 161, (1) Aria: Komm, du susse Todesstunde” door Jurgen Jürgens (1925-1994) & Hamburg en het Monteverdi Choir. De tekst staat op: webdocs

Of 19sept2010 naar Koraalcantate BWV 8 'Liebster Gott, wenn werd ich sterben' met de tekst. gezongen door jongens/countertenor, zonder bronvermelding (6m43). Op www.bach-cantates.com de complete tekst en vertaling.

Concert tip
Zo5okt14 om 16.30uur in de Heikese Kerk, Stadhuisplein 6, Tilburg. 'Christus, der ist mein Leben'' (BWV 95), ''Liebster Gott, wenn werd ich sterben'' en ''Wer weiß, wie nahe mir mein Ende'' (BWV 27). Uitgevoerd door Arjan van Baest en het koor & orkest Stichting Bachcantates Link Stichting Bachcantates Tilburg


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jesaja 5:1-7, Psalm 80:9-­20, (Filippenzen 2:14-18) en Matteüs 21:33-­43. Dat las ik 2okt11.

Op het alternatief leesrooster staat Genesis 13:2-18, we lezen verder over Abraham. We lezen deze zondag over zijn neef Lot die bij Sodom gaat wonen en God die Abraham waarschuwt. We lezen niet het gebed van Abraham, zijn onderhandeling met God, om de zondige steden en Lot te sparen. Dat las ik al op 25juli10 en 28juli13. Die boekrollen slaan we de komende week over.

Bij de Genesistekst wordt een lied van Willem Barnard aanbevolen ''Samen op de aarde'' (Lied 993 eerst in de bundel Tussentijds (210). Muziek: Finaly. Toelichting door ds. Pieter Endedijk, projectcoördinator en eindredacteur van het liedboek: Eigenlijk schreef Barnard het voor Genesis 34 (Jakob en Sichem) Als het om de verhouding gaat, moeten tegenstellingen met elkaar verzoend worden. Alleen zo kan wat God geschapen heeft in stand worden gehouden (strofe 1 en 2). De tegenstellingen worden benoemd: het westen en het oosten, voor- en nageslacht, Israël en Egypte, stem en tegenstem. De tegenstellingen worden ook verzoend, zoals strofe 6 zegt: ‘want Hij zal verzoenen / wat vijandig is, / nieuwe namen noemen /  voor een oud gemis.

1. Samen op de aarde,dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

2. wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

3. 't Westen en het Oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn Naam te troosten
zijn zij aangebracht;

4. om zijn Naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij het bestaan.

5. Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte
alles zegent Hem;

6. want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis;

7. kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.
(Hier vermeld als uti de bundel Zingend Geloven 94)
Liedtekst: Kerkvannederland


GENESIS
Genesis is het 1e boek van het Oude Testament. Het boek vertelt de Scheppingsgeschiedenis, over de eerste mensen Adam en Eva en over Noach die een ark bouwde om zijn familie en alle dieren van de zondvloed te redden. Daarna start het verhaal van Abraham die de vader van de Israëlitische stammen en de Arabieren zou worden.

Deze week lezen we over het afscheid van Abraham van zijn neef Lot. Hun welvaart, kudden vee, is zo groot geworden dat hun herders ruzie maken ook omdat de Kanaänieten en de Perizzieten nog in het land woonden. Dus zegt Abraham r8 ‘Waarom zouden we ruziemaken, jij en ik, of jouw herders en de mijne? We zijn toch familie? 9 Het is maar beter dat we uiteengaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts; als jij naar rechts gaat, ga ik naar links.’. Lot kiest noodlottig op basis van r10 hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was maar de regel gaat omineus verder: voordat Sodom en Gomorra door de HEER werden verwoest.

Kunst tip: ''Abram en Lot nemen afscheid'' door een onbekende Franse Meester, plafondfresco (schildering op natte kalk) in de Abbey of Saint-Savin-sur Gartempe, een 11-12e Eeuwse abdij in Frankrijk. Link: Biblical-art of beter: Allposters/Painting-of-Abraham-and-Lot-Split-Apart-St-Savin-Abbey-Saint-Savin-Sur-Gartempe-Vienne en toelichting op Biblical-art/artwork23390

Foto: Panorama van de Jordaan Vallei (nu) op Wikimedia/JordanValleyPanorama Meer foto's en info (in het Engels) over de Jordaan vallei (Rift) op Wikipedia/Jordan_Rift_Valley
=
Kennis tip: Op Wikipedia een pagina over overbevolking en landdruk. Vanaf 7 de gevolgen van overbevolking, die zijn nogal apocalyptisch. In essentie gata het om aantallen mensen, hun levensstijl (mn in ontwikkelde rijke landen versus opkomende en ontwikkelende, arme landen) en vervuiling. Tekorten dreigen aan: zoet water, fossiele brandstoffen, bewerkbaar akkerland, grondstoffen, bossen (voor lucht), verdwijnen van dier- en plantsoorten. Bedreigingen zijn vervuiling, opwarming van de aarde, armoede, ondervoeding en meer sterfte mn babies en kinderen door armoede, bio-industrie die leidt tot nog meer resistente antibiotica en sterfte door epidemieën, pandemieën en besmettelijke infectieziekten, lage levensverwachting, meer misdaad en conflict, meer vrijheden inperkende regelgeving etc. Opvallende afwezige in dit rijtje is migratie(stromen) waardoor conflicten ontstaan over grond, water, grondstoffen etc. Link Wikipedia/Effects_of_human_overpopulation

GENESIS
Scheiding tussen Abram en Lot2 Abram was bijzonder rijk: hij had veel vee, zilver en goud. 3 Vanuit de Negev trok hij geleidelijk verder, tot aan Betel, tot aan de plaats tussen Betel en Ai waar zijn tent vroeger al had gestaan 4 en waar hij toen een altaar had gebouwd. Daar riep Abram de naam van de HEER aan. 

5 Ook Lot, die met Abram was meegekomen, bezat schapen, geiten, runderen en tenten. 6 Beiden bezaten zo veel vee dat er te weinig land was om bij elkaar te blijven wonen. 7 Hierdoor ontstond er ruzie tussen de herders van Abrams vee en de herders van Lots vee, en ook woonden in die tijd de Kanaänieten en de Perizzieten nog in het land. 8 Daarom zei Abram tegen Lot: ‘Waarom zouden we ruziemaken, jij en ik, of jouw herders en de mijne? We zijn toch familie? 9 Het is maar beter dat we uiteengaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts; als jij naar rechts gaat, ga ik naar links.’ 10 Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was; voordat Sodom en Gomorra door de HEER werden verwoest, was de vallei tot aan Soar toe even waterrijk als de tuin van de HEER en als Egypte. 11 Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke richting. Zo gingen ze uiteen. 12 Abram bleef in Kanaän wonen, maar Lot sloeg zijn tenten op bij de steden in de vallei. Zijn woongebied strekte zich uit tot aan Sodom; 13 de mensen daar waren slecht, ze zondigden zwaar tegen de HEER.

14 Nadat Lot was weggegaan, zei de HEER tegen Abram: ‘Kijk eens goed om je heen, kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. 15 Al het land dat je ziet geef ik aan jou en je nakomelingen, voor altijd. 16 En ik zal je zoveel nakomelingen geven als er stof op de aarde is: ze zullen even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op de aarde. 17 Kom, doorkruis het land in zijn volle lengte en breedte, want aan jou zal ik het geven.’ 18 Toen brak Abram op en ging wonen bij de eiken van Mamre, bij Hebron. Daar bouwde hij een altaar voor de HEER.
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Bert van Alphen uit Rotterdam op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Genesis is het 1e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Dinxperloo, in de Dorpkerk, Markt2, Dinxperloo. Tijd: 10uur, voorganger ds. P. Bochanen: Genesis 13:2-18: Abram en zijn neef Lot kunnen niet langer bij elkaar blijven. Lot mag kiezen welke kant hij op wil, Abram zal de andere kant op gaan. Lied van de week: Lied 993 Link PG-Dinxperlo/kerkdiensten Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. Carla Borgers (Doopsgezind) voor Doopsgezind Twente op 26jan14 (Oecumenische dienst) over Genesis 13, 1 Korintiërs 1, 1-17 en Marcus 9:33-37 Thema: Is Christus dan verdeeld? In het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen.
We zijn toch familie?’ zei oom Abram tegen zijn neef. U kent waarschijnlijk het vervolg van deze geschiedenis. Neeflief koos het beste weidegebied uit in de Jordaanvallei en oom liet zich zonder morren afschepen met een veel minder vruchtbaar gebied in Kanaän. We zijn toch familie? Ja, ook wij zijn –zoals we hier in deze kerk zitten- in zekere zin familie. ‘In Christus’ zijn we één, zegt Paulus. In Christus zijn we elkaars broers en zussen. In hem en door hem zijn we met elkaar verbonden. Door Christus maken we samen deel uit van het gezin van God.
En zoals dat in de meeste gezinnen is, is er geen sprake van hoger of lager. Elk kind is voor vader en moeder gelijk. Natuurlijk kun je Jantje, Marietje en Keesje niet over één kam scheren. Elk kind is een individu en heeft een eigen benadering nodig. De één moet je wat losser laten, terwijl de ander juist een vast hand van opvoeden nodig heeft. Maar als het goed is, zijn ze pas en mams allemaal even lief. Link DoopsGezindTwente (pdf)

Op You Tube: Chains Project leest in sneltreinvaart de Genesis 13 tekst in het Engels opgeleukt met de kernwoorden (7m01) Zijn kernvraag wordt Lot gestraft voor zijn keuze die zijn eigenbelang vooropstelt waardoor hij de vruchtbare Jordaanvallei kiest of wordt Abraham beloond omdat hij zijn neef Lot laat kiezen? Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor twee gebeden van de Theobaldusparochie in (Over)Loon.
Ook heel mooi en toepasselijk bij (moeilijke) keuzes zijn de openingstekst en slottekst geroepen wordt jij.....

Gebed 1
Jezus,
waar begin je aan door voor ons te kiezen
waar begin je aan door rekening te houden met ons
waar begin je aan door ons te vragen jou achterna te gaan
want wij hebben ons berekenende bestaan lief
want wij zijn halfhartig in onze keuzes
want wij deinzen terug voor de consequenties
want wij willen wel, maar durven vaak niet
want wij roepen halleluja en kruisigen je Jezus
waar begin je aan help ons om het af te maken.

Gebed 2
God U vraagt ons om te volgen
en de hele weg te gaan en verder
U vraagt ons te volgen
met onze lasten en lusten
en geeft ons er extra bij
U vraagt ons in uw spoor te gaan
met voorbijgaan van hen die ons nastaan
omdat U ons nader bent
leer ons los te laten wat ons bindt
leer ons te zien waar het op aankomt
leer ons rekenen volgens uw regels
om vrede en gerechtigheid te vermenigvuldigen.

VOLGENDE WEEK
12 oktober 2014, 17e na Drie-eenheid, 4e van de herfst.

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jesaja 25:1-9, Psalm 23, (Filippenzen 3:17-21) en Matteüs 22:1-14. Dat las ik op 9oktober2011

Op het alternatief leesrooster staat: Genesis 16:1-16 We slaan dus een paar boekrollen over en lezen verder over de geboorte van Ismaël, de oudste zoon van Abraham bij Sarai's slavin Hagar en de stamvader van de Arabieren.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

dinsdag 23 september 2014

28 september 2014, 15e zondag na Drie-eenheid


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
28 september 2014, is de 15e zondag na Drie-eenheid, de weken waarin we aftellen na de Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die op Pinksteren verscheen aan de leerlingen (Handelingen 2).


De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Was betrübst du dich, mein Herz'' (BWV 138), ''Was Gott tut, das ist wohlgetan” (Koraalcantate BWV 99) en ''Jauchzet Gott in allen Landen'' (BWV 51)

De teksten horen bij Mattheüs 24:24 Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. (uit de Bergrede).

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) BWV 99 ''Was Gott tut, das ist wohlgetan” openingskoor uitgevoerd door het koor Oude Muziek en Barokorkest van de afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium Den Haag onder leiding van Jan Kleinbussink. Opgenomen in de Kloosterkerk te Den Haag. (5m08) Link youtube
NB Er zijn 3 BWV's 99, onze 99 (II) is de oudste en uit 1724. De koraaltekst is dezelfde de coupletten verschillen. Tekst: Cantatas99 Cantatebespreking door eduardvanhengelBWV99

Of kijk op dit blog op 16sept12 naar J.S. Bach (1685-1750). La Petite Bande zingt het koor van “Was betrübst du dich, mein Herz” (BWV 138) Uitgevoerd door Sigiswald Kuijken: dirigent, Gerlinde Sämann: sopraan, Petra Noskaiova: alt, Jens Weber: tenor en Jan Van der Crabben: bas (4m36).

Of kijk op dit blog op 11sept2011 naar J.S. Bach Cantate (BWV 51) "Jauchzet Gott in allen Landen", de aria door Luca Popp, sopraan (1939-1993), Carole Dawn-Reinhart, trompet en het Amsterdams Kamerorkest gedirigeerd door Marinus Voorberg. Opname in 1980 (17m52). Cantatebespreking door Eduard van den Hengel: eduardvh/BWV51 en door Dick Wursten met vertaling van de tekst: dick.wursten/bwv51

Of kijk op dit blog op 12sept10 naar J.S. Bach "Was Gott tut, das ist wohlgetan" III Cantata BWV 100 Cantata voor elke gelegenheid, de tekst is gebaseerd op zes hymne verzen van Samuel Rodigast, 1674. Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman. (7min, 1van3)

Concert tip
zo28sept om 19.30uur in de Westerkerk, Amsterdam Cantate 138 ''Was betrübst du dich, mein Herz''. Uitgevoerd door JanJoost van Elburg en het Westerkerkkoor & Bachorkest Link Westerkerk


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Ezechiël 18:1-4:25-32, Psalm 25:1-­10, (Filippenzen 2,1-13) en Matteüs 21:23-32. Dat las ik 25sept11.

Op het alternatief leesrooster staan tot 2 november de verhalen van Abraham, deze zondag lezen we verder in Genesis 12:10-13:1 over Abraham en Sara in Egypte.


GENESIS
Genesis is het 1e boek van het Oude Testament. We lezen over de reis van Abraham en Sara naar Egypte, op de vlucht voor hongersnood.

Een beetje liegen mag? 11 Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zei hij tegen zijn vrouw Sarai: ‘Luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent. 12 Als de Egyptenaren je zien, zullen ze denken: Dat is zijn vrouw, en dan zullen ze jou in leven laten, maar mij zullen ze doden. 13 Zeg daarom dat je mijn zuster bent, dan kom ik er dankzij jou misschien goed vanaf en loopt mijn leven geen gevaar.’ Het is nog half waar ook in Genesis 20:12 staat Bovendien, ze is werkelijk mijn zuster: ze is de dochter van mijn vader. Ze is alleen niet de dochter van mijn moeder, en zo kon ze mijn vrouw worden.

Sara is 65? als ze naar Egypte vluchten en wordt door de farao opgenomen in zijn harem, want: de Egyptenaren zagen dat Sarai een bijzonder mooie vrouw was. 15 Ook de officieren van de farao merkten haar op. Ze vertelden de farao zo enthousiast over haar dat hij de vrouw naar zijn paleis liet overbrengen. Haar 'broer' wordt overladen met geschenken die ze mogen houden bij hun vertrek. De list werkt dus voor Abraham en hij doet dit later nog een keer in Genesis 20:1-18 voor Sara en koning Abimelech van Gerar en zijn volk loopt het gelukkig beter af. Link NBV Genesis20

Vooraankondigingen
In de tekst lezen we ook een vooraankondiging van de plagen waardoor de Israëlische slaven onder leiding van Mozes later uit Egypte kunnen vertrekken (Exodus 7-11) r17 Maar de HEER trof de farao en zijn hof met zware plagen om wat er gebeurd was met Abrams vrouw Sarai. 18 Toen ontbood de farao Abram. ‘Wat hebt u mij aangedaan!’ zei hij. ‘Waarom hebt u me niet verteld dat ze uw vrouw is? 19 Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is? Nu heb ik haar tot vrouw genomen. Hier is uw vrouw weer, neem haar mee en verdwijn!’

In Kanaän zal Sara Abraham tien jaar later (?) een van haar Egyptische slavinnen Hagar als bijvrouw geven en die zal hem Ismaël baren die -in de traditie- de stamvader van de Arabieren wordt. Genesis16

Later zal Abrahams kleinzoon Jozef (zoon van Jakob) naar Egypte worden verkocht als slaaf (Exodus 37) waardoor hij zijn familie kan redden bij een …. hongersnood (Exodus 42-43). God draagt Jakob op naar Egypte te komen met zijn zonen, maar hij zal hem er ook weer uitleiden.

Nog veel later zal Jozef met Maria en Jezus naar Egypte vluchten voor de kindermoordenaar koning Herodus. Link Mattheus 2:13-15

Kunst tip: De Farao geeft Sara aan Abraham terug door Isaacsz., Isaac (1599-1649). Olieverf op doek, uit 1640. Nu in het Rijksmuseum, Amsterdam. Link: Geheugenvannederland/Farao
=
GENESIS 12:11-13:1
Abram en Sarai in Egypte10 Eens brak er in het land hongersnood uit. Abram trok naar Egypte om daar tijdelijk te gaan wonen, want de hongersnood was zeer zwaar. 11 Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zei hij tegen zijn vrouw Sarai: ‘Luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent. 12 Als de Egyptenaren je zien, zullen ze denken: Dat is zijn vrouw, en dan zullen ze jou in leven laten, maar mij zullen ze doden. 13 Zeg daarom dat je mijn zuster bent, dan kom ik er dankzij jou misschien goed vanaf en loopt mijn leven geen gevaar.’ 14 Inderdaad was Abram nog maar nauwelijks in Egypte of de Egyptenaren zagen dat Sarai een bijzonder mooie vrouw was. 15 Ook de officieren van de farao merkten haar op. Ze vertelden de farao zo enthousiast over haar dat hij de vrouw naar zijn paleis liet overbrengen. 16 En vanwege haar werd Abram door de farao met geschenken overladen: hij kreeg schapen en geiten, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen.
17 Maar de HEER trof de farao en zijn hof met zware plagen om wat er gebeurd was met Abrams vrouw Sarai. 18 Toen ontbood de farao Abram. ‘Wat hebt u mij aangedaan!’ zei hij. ‘Waarom hebt u me niet verteld dat ze uw vrouw is? 19 Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is? Nu heb ik haar tot vrouw genomen. Hier is uw vrouw weer, neem haar mee en verdwijn!’ 20 En op bevel van de farao werd Abram, met zijn vrouw en al zijn bezittingen, onder geleide het land uit gebracht.

13
1 Vanuit Egypte trok Abram, met zijn vrouw en zijn bezittingen, weer naar de Negev. Lot ging met hem mee.
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Bert van Alphen uit Rotterdam op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Genesis is het 1e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse NieuweKerk Groningen, Nieuwe Kerkhof 1 Groningen. Tijd: 9.30 uur, voorganger ds. Evert Jan Veldman, het orgel wordt bespeeld door Jelte Hulzebos De tweede dienst in een serie over aartsvader Abraham. Het wordt een afgang. Voor de Eeuwige en voor Abram. In het beloofde land, waar het je aan niets zou ontbreken, heerst hongersnood. En Abram besluit om af te dalen naar Egypte. Er volgt een gênante geschiedenis. Hoe moet zoiets ons vandaag inspireren? Een afgang als inspiratiebron. We lezen Genesis 12:10-13:1, Hebreeën 11:8-10 en Matteüs 21:28-31.  

Liturgie aanwijzing van Roel Bosch v/r Oecumenisch leesrooster en predikant bij Protestantse Noorderlicht Gemeente in Zeist Preek over Genesis 12 en de Week tegen Eenzaamheid. Niemand kiest voor eenzaamheid, toch? In ieder geval Sarai niet, de vrouw van Abram. Abram laat haar vallen, vogelvrij in de harem van de farao. Een vreemde vrouw, een vreemde taal; haar schoonheid, haar manier van mens-zijn, is haar eigen vijand geworden. Een eenzaamheid die in duizenden variaties voorkomt: het kind dat te snel is of te langzaam, de man die niet of juist teveel van sport houdt, de vrouw die niet kan zwijgen over haar geloof in een omgeving die er niets van wil weten. Niemand kiest ervoor.
Kiezen voor alleen-gaan, dat kan wel. Je niet laten persen in het keurslijf. Geen antwoord geven op de geijkte vragen. ‘Dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe.' Met dat antwoord komt Jezus alleen te staan. Maar tegelijkertijd staat hij zo aan de kant van degenen die eenzaam zijn, opzij geschoven, om hun manier van mens-zijn. De diepste eenzaamheid van Jezus opent de weg van mens naar mens. Geen vrouw, geen man, is nog een vreemde, te mooi of te lelijk. Als Jezus zo naar je kijkt, dan kijk je zelf ook zo naar de mensen om je heen. Alleen staan, dat kan soms nodig zijn. Maar eenzaamheid, daar is een einde aan gekomen. Link PKN/Week-tegen-de-eenzaamheid

Op You Tube: een 3 uur durende Italiaans-Amerikaanse film (Engels gesproken, zonder ondertitels) over Abraham met Richard Harris (Abraham), Barbara Hershey (Sara) en Maximilian Schell (Farao). Meer op Imdb Uit 1993.
Op 55min begint het verhaal van Abraham en Sara in Egypte. Het geeft een verklaring voor het bedrog, er is een wet die het de farao verbiedt om andermans vrouw te nemen. Daar heeft hij een oplossing voor gevonden: hij laat ze vermoorden. Voor Abrahams God is het vermoorden nog erger dan andermans vrouw nemen en daarom mag hij liegen (1u17m). Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een gebed van de Heilige Aiden, de zendeling bisschop van Lindisfarne. Meer op: Heiligen.net/Aidenaidan Ik lees het als het gebed voor Sara in de harem van de farao.

Heer, u heeft altijd licht geschonken
in deze duisternis van mij;
En hoewel het nacht is nu,
vandaag geloof ik.

Heer, u heeft altijd gesproken
Als de tijd daar rijp voor was;
en hoewel u zich nu in stilte hult,
vandaag geloof ik.
Bron: Jos Strengholt, Angicaans priester in Heliopolis Keltische gebeden .

VOLGENDE WEEK
4 oktober 2014, 16e na Drie-eenheid

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jesaja 5:1-7, Psalm 80:9-­20, (Filippenzen 2:14-18) en Matteüs 21:33-­43. Dat las ik 2okt11.

Op het alternatief leesrooster staat Genesis 13:2-18, we lezen verder na deze week over Abraham. We lezen over Lot en Sodom en Gomorra tot aan Abraham's gebed, lees onderhandeling met God, om de zondige steden en Lot te sparen. Dat las ik al op 25juli10 en 28juli13.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


dinsdag 16 september 2014

21 september 2014, 14e na Drie eenheid en 1e van de herfst

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
21 september 2014, is de 14e zondag na Drie-eenheid, de weken waarin we aftellen na de Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die op Pinksteren verscheen aan de leerlingen (Handelingen 2).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe” (BWV 25), ''Jesu, der du meine Seele'' (Koraalcantate BWV 78) en ''Wer Dank opfert, der preiset mich'' (BWV 17, deel voor en na preek).

De teksten horen bij Lucas 17:11-19 met de genezing van tien melaatsen.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) de complete cantate ''Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe” (BWV 25), uitgevoerd door Harpiste Elaine Comparone die leiding geeft aan The Queen's Chamber Band, Choir & Soloists. Sharla Nafzifer, sopraan; Marshall Coid, countertenor; Philip Anderson, tenor;
Constantinos Yiannoudes, bariton. The Queen's Chamber Band: Karla Moe, fluit; Marsha Heller en Sarah Davol, hobo; Sharon Moe, hoorn; Robert Zubrycki en Lori Miller Abbott, viool; Veronica Salas, altviool; Peter Seidenberg cello en Tomoya Aomori, double bass
Link youtube (27m)

Of kijk op dit blog op 1sept2013 naar S Bach Cantatas BWV 17,18 en 19 door Nikolaus Harnoncourt, zijn Concentus Musicus Wien en de Wiener Sängerknaben & het Chorus Viennensis (KoorMeester: Hans Gillesberger) en (contra) Alto: Paul Esswood, Tenor: Kurt Equiluz, Bas: Max van Egmond (52m05). Andere uitvoeringen beschreven op: Bachcantata/Cantata-17 met met links.
Of kijk op dit blog op 9sept12 of 25sept11 naar "Jesu, der du meine Seele" (BWV 78) de Aria van de sopraan en alt (countertenor) Teresa Stich-Randall en D. Hermann. Koor en Orkest van het Bach Gilde, gedirigeerd door Felix Prohaska, Wenen. Opname uit 1954. (5m11).
Of kijk op dt blog op op 5sept10 naar Cantata 25, deel 1. ''Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe (1 van 6) uitgevoerd door het Amsterdam Baroque Orchestra met dirigent Ton Koopman (5m07).

Concert tips
zo21sept14 om 11.30 uur in de Koogerkerk, Koog 30, in Zuid-Scharwoude. "Jesu, der du meine Seele" (BWV 78) uitgevoerd door Gerard Leegwater en het Collegium Vocale Camerata Link Kooger Kerk.
zo21sept14 om 10.30uur in de Nassaukerk, de Wittenkade 111, Amsterdam. "Jesu, der du meine Seele" (BWV 78) uitgevoerd door Paulien Kostense en het Bach Ensemble Amsterdam Link Bach Ensemble Amsterdam.
zo21sept14 om 18uur in de Oude Kerk, Oudekerksplein 23, Amsterdam. "Jesu, der du meine Seele" (BWV 78) uitgevoerd door Paulien Kostense en het Bach Ensemble Amsterdam Link Bach Ensemble Amsterdam
zo21sept14 om 19uur Grote Kerk, Loolaan 16, Apeldoorn "Jesu, der du meine Seele" (BWV 78) uitgevoerd door Wolfgang Lange en het Gelders Bach Collegium Link Gelders Bach Collegium

TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jona 3:10-4:11, Psalm 145:1-­12, (Filippenzen 1:21-27) en Matteüs 20:1-16. Dat las ik op 18sept11. Het thema was vergeving. In Jona lezen we het minder bekende verhaal van de wonderboom, waarin God vergeeft en Jona een lesje leert, in de psalm wordt dat bezongen. In (de brief aan de) Fillipenzen het belang van evangelisatie en verkondiging uit liefde of uit afgunst. In Mattheus de parabel van de arbeiders in de wijngaard en hun beloning: de laatsten zullen de eerste zijn.

Op het alternatief leesrooster staat Abraham en zijn vrouw Sarai. We beginnen bij zijn stamboom (Terach) in Genesis 11:27 en lezen verder tot 12:9
het vertrek naar Kanaän.


GENESIS
Genesis is het 1e boek van het Oude Testament. Na het scheppings- en zondvloedverhaal, begint in boekrol 11 het verhaal Abraham die de stamvader wordt van de Israëlieten en de Arabieren. Abraham is de zoon van Terach die een afstammeling is van Sem, de oudste zoon van Noach. De stamboom staat in boekrollen 10:1 en 21-32 en 11:1-26. NB God verandert later zijn naam in Abram in Genesis 17:5 Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken. God sluit in deze boekrol een verbond met Abraham waarin hij zijn belofte(n) van Genesis 12 nog eens bevestigt.

Kunst tip1: De stamboom van Noach tot Abraham door prentenmakers Johannes Christiaan Bendorp, Johannes Coenradus Leeuwestijn (1776–1849). Abraham zit links bovenin, evt rechtsonder de prent inzoomen met het vergrootglas. De afbeelding zit in de Rijksstudio. Nu in het Rijksmuseum, Amsterdam. Link: Rijksmuseum

Kunst tip2: Abraham onderweg naar Kanaän door Pieter Lastman (circa 1583–1633). Olieverf op doek uit 1614. Nu in Museum Hermitage, St. Petersburg, Rusland. Link Statenvertaling

Kennis tip: Teracht en Abraham verlieten Ur, de stad van de Chaldeeën, maar dat was besloeg vrijwel hetzelfde gebied als het Babylonische en het Sumerische rijk. Ur was een stad aan de rivier de Eufraat (nu Zuid-Oost Irak), het werd in 4000 voor Christus gesticht en was eeuwenlang een van de belangrijkste steden in het gebied. En nu een archeologische vindplaats.
Terach verliet dus een grote welvarende stad om naar Kanaän te gaan, zeg maar het huidige Libanon en Israël, dat binnen het handelsgebied lag van de Sumeriërs (maar ook Egypte). Maar Terach bleef onderweg hangen in Charan, Charran of Harran. Meestal wordt het in het Assyrische rijk, nu Zuid-Oost Turkije geplaatst. Ze trokken dus kennelijk langs de grote rivieren Noord-Westwaarts omhoog om uiteindelijk naar het westen te gaan.

Er zit een parallel in het verhaal van Terach en Abraham met Mozes (Exodus en Deuteronomium) en Jozua en hun reis naar Kanaan. Terach was priester, maar verkocht afgodsbeelden volgens Jozua 24:3 ‘Dit zegt de HEER, de God van Israël: Jullie voorouders woonden lang geleden ten oosten van de Eufraat. Het waren Terach en zijn zonen Abraham en Nachor. Ze dienden andere goden. 3 Maar ik heb jullie stamvader Abraham daar weggehaald en hem door heel Kanaän laten trekken. Terach was dus wellicht niet geschikt om naar Kanaän te reizen net als Mozes te horen krijgt in Deuteronomium 34:4 De HEER zei tegen hem: ‘Dit is het land waarvan ik aan Abraham, Isaak en Jakob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet.’
God spreekt direct tot Abraham als hij al 75 is. En dan duurt het in Kanaän nog tien jaar voordat zijn belofte concreet wordt en zijn eerste zoon geboren wordt.
God belooft hem:
2 Ik zal je tot een groot volk maken,
ik zal je zegenen,
ik zal je aanzien geven,
een bron van zegen zul je zijn.
3 Ik zal zegenen wie jou zegenen,
wie jou bespot, zal ik vervloeken.
Alle volken op aarde zullen wensen
gezegend te worden als jij.’
En Abraham gaat 12:5 'zoals de HEER hem had opgedragen'.


GENESIS 11:27-12:9
Terach
27 Dit is de geschiedenis van Terach en zijn nakomelingen. Terach verwekte Abram, Nachor en Haran. Haran verwekte Lot; 28 hij stierf nog tijdens het leven van zijn vader Terach, in Ur, een stad van de Chaldeeën, in zijn geboorteland. 29 Abram en Nachor trouwden allebei. Abrams vrouw heette Sarai, Nachors vrouw heette Milka; zij was een dochter van Haran, die naast Milka nog een dochter had, Jiska. 30 Sarai was onvruchtbaar, zij kreeg geen kinderen.
31 Terach verliet Ur, de stad van de Chaldeeën, en nam zijn zoon Abram met zich mee, evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Kanaän. Maar toen ze in Charan waren aangekomen, bleven ze daar wonen. 32 Terach leefde tweehonderdvijf jaar. Hij stierf in Charan.

12 Abram naar Kanaän1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.

2 Ik zal je tot een groot volk maken,
ik zal je zegenen,
ik zal je aanzien geven,
een bron van zegen zul je zijn.
3 Ik zal zegenen wie jou zegenen,
wie jou bespot, zal ik vervloeken.Alle volken op aarde zullen wensen
gezegend te worden als jij.’
4-5 Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen, 6 trok Abram het land door tot aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaänieten. 7 Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de HEER, die aan hem verschenen was. 8 Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Betel ligt, en ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de HEER en riep er zijn naam aan. 9 Steeds verder reisde Abram, in de richting van de Negev.
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de teksten: NBV11 en NBV12

Liever luisteren?
En Bert van Alphen uit Rotterdam op voorleesbijbel11 en voorleesbijbel12
Of ga naar downloadbijbel Genesis is het 1e boek van het Oude Testament.

Liever live?
In de Protestantse Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2, Amersfoort. Tijd: 9.30uur, voorganger Ds. Jan van Baardwijk. Link bergkerk
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van M. Lub voor zijn blog op 20feb14 over het geduld van Abraham.

Op You Tube: een 3 uur durende Italiaans-Amerikaanse film (Engels gesproken, zonder ondertitels) over Abraham met Richard Harris, Barbara Hershey en Maximilian Schell. Meer op Imdb Uit 1993. Link youtube


PSALM
Ik neem psalm 105 deze week ook op. In het Latijn heet de psalm Confetemini Domino naar de 1e regel, het is een lofpsalm. De psalm staat niet op het alternatief leesrooster, maar in psalm 105 verwijst de psalmist naar Abraham. In de psalm wordt Abraham 3 keer bij naam genoemd in r6, 9 en r42.

r6 nageslacht van Abraham, zijn dienaar, kinderen van Jakob, door hem verkozen.
r8 Tot in eeuwigheid zal hij gedenken zijn belofte aan duizend geslachten, 9 het verbond dat hij sloot met
Abraham en voor Isaak bevestigde met een eed.
r
42 Hij dacht aan zijn heilig woord, gegeven aan Abraham, zijn dienaar, 43 hij liet zijn volk in vreugde vertrekken, zijn uitverkoren volk jubelend gaan.
Kunst tip: Psalm 105 in het St Albans psalter, een Enegsl psalmboek uit de 12e eeuw. Link WikimediaPsalm105

PSALM 105
1 Loof de HEER, roep luid zijn naam,
maak zijn daden bekend onder de volken,
2 zing en speel voor hem,
spreek vol lof over zijn wonderen,
3 beroem u op zijn heilige naam.
Wees blij van hart, u die de HEER zoekt.
4 Zie uit naar de HEER en zijn macht,
zoek voortdurend zijn nabijheid.
5 Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan,
de oordelen die hij heeft uitgesproken,
6 nageslacht van
Abraham, zijn dienaar,
kinderen van Jakob, door hem verkozen.
7 Hij is de HEER, onze God,
zijn besluiten gelden over de hele aarde.
8 Tot in eeuwigheid zal hij gedenken
zijn belofte aan duizend geslachten,
9 het verbond dat hij sloot met
Abraham
en voor Isaak bevestigde met een eed.
10 Voor Jakob verhief hij het tot wet,
voor Israël tot een eeuwig verbond,
11 toen hij zei: ‘Ik zal jou Kanaän geven,
dat land wordt je onvervreemdbaar bezit.’
12 Toen zij daar nog maar korte tijd waren,
een handjevol vreemdelingen,
13 zwierven zij van volk naar volk,
van het ene koninkrijk naar het andere.
14 Hij stond niet toe dat iemand hen verdrukte,
ter wille van hen strafte hij koningen:
15 ‘Raak mijn gezalfden niet aan,
doe mijn profeten geen kwaad.’
16 Hij riep een hongersnood over het land af
en vernietigde elke voorraad brood.
17 Hij stuurde een van hen vooruit:
Jozef die als slaaf werd verkocht.
18 Ze klonken zijn voeten in ketenen,
sloten zijn hals in ringen van ijzer,
19 totdat zijn voorspelling uitkwam
en het woord van de HEER hem vrijsprak.
20 De koning beval hem los te laten,
de heerser der volken liet hem vrij.
21 Hij stelde hem aan als heer van zijn huis,
als beheerder van heel zijn bezit,
22 om zijn prinsen aan banden te leggen
en zijn oudsten wijsheid te leren.
23 Israël trok weg naar Egypte,
Jakob verbleef als vreemde in het land van Cham.
24 God maakte zijn volk zeer vruchtbaar,
machtiger dan wie het belaagden.
25 Hij veranderde hun hart: ze gingen zijn volk haten
en spanden samen tegen zijn dienaren.
26 Hij stuurde Mozes, zijn dienaar,
en Aäron, de man van zijn keuze.
27 Zij kondigden zijn wondertekenen aan,
machtige daden in het land van Cham.
28 Hij stuurde duisternis en het werd duister –
waren ze niet doof voor zijn woorden?
29 Hij veranderde hun waterstromen in bloed
en liet al hun vissen sterven.
30 Hun land krioelde van kikkers,
tot in de kamers van hun koningen.
31 Hij sprak en er kwamen steekvliegen
en muggen in heel hun gebied.
32 In plaats van regen gaf hij hagel,
hevige branden ontstak hij in hun land,
33 hij trof hun wijnstok en vijgenboom
en verwoestte de bomen in hun gebied.
34 Hij sprak en de sprinkhaan kwam
met zijn larven, niet te tellen,
35 die vrat al het groen van de velden,
die vrat het gewas van hun akkers.
36 Hij trof de eerstgeborenen in hun land,
hun sterke oudste zonen.
37 Hij liet zijn volk vertrekken met zilver en goud,
niemand in hun stammen ging strompelend weg.
38 Egypte was vervuld van angst
en zag hen met vreugde gaan.
39 Hij hing een wolk op als gordijn
en ontstak vuur om de nacht te verlichten.
40 Op hun vraag liet hij kwartels komen,
met brood uit de hemel stilde hij hun honger,
41 hij sloeg de rots open en er vloeide water,
een rivier stromend in uitgedroogd land.
42 Hij dacht aan zijn heilig woord,
gegeven aan
Abraham, zijn dienaar,
43 hij liet zijn volk in vreugde vertrekken,
zijn uitverkoren volk jubelend gaan.
44 Hij gaf hun het land van andere volken,
het bezit van vreemde naties viel hun ten deel.
45 Zij moesten daar zijn geboden naleven
en zich houden aan zijn wet.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Mirjam Nieboer uit Amsterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niet gevonden. Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Wim van der Schee voor Loenen-Abcoude op 13maart96. NB volgens vdSchee is de houdbaarheidsdatum van deze preek is verstreken
Ik leg expres even wat nadruk op dat woord ’beloften’. Dat doet Psalm 105 namelijk ook. Het is verdrietig dat dat in de vertaling niet zo goed uitkomt. Je kunt merken dat Psalm 105 is vertaald door gereformeerde mensen in de jaren dertig, mensen die dachten dat ze wel ongeveer wisten wat een verbond in de bijbel was, met niet alleen een belofte, maar ook met eisen en zo, geboden en alles. Lezen we vers 8-11 in een betere vertaling, dan vinden we iets als: Voor altijd blijft Hij denken aan zijn verbond, voor duizend generaties geldt zijn belofte: dat verbond, gesloten met Abraham, die eed, aan Isaak gedaan. Voor Jakob heeft Hij deze bevestigd, voor Israël, als een verbond dat blijft. Hij zei: U geef Ik het land van Kanaän, als eigen gebied u toegemeten. Belofte, eed, testament, daar gaat het om bij het verbond met Abraham. Altijd in de bijbel. Telkens weer wordt er op teruggegrepen met woorden als ’de eed die de Here aan Abraham zwoer’, ’de beloften die de Here aan Abraham deed’, of dergelijke, tot en met bij Paulus in Galaten toe. Aan die grote beloften aan Abraham blijft de Here trouw, voor altijd. Link WwvdSchee/psalm105.

Op You Tube: Psalm 105:5-8 in het Enegels, een worship lied door Esther Mui voor Sscripturesongsforworship (5m39) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een deel van een gebed om liefde voor scholieren van het Vlaams Katholiek Onderwijs. Mooi vind ik als ik aan Abraham denk de regel: Laat mij alles wagen, maar in groot geduld.

Geef mij geduld en eerbied voor alle mensen.
Laat mij ieder mens zien, zoals hij is,
als iemand voor wie Gij gestorven zijt
en voor wie Gij U totaal blijft inzetten.

Laat mij alles wagen, maar in groot geduld.
Laat mij voor alles uitkomen in spontane oprechtheid,
maar met tedere eerbied.

Bron: Ond.vsko.be (pdf, op pag.1)

VOLGENDE WEEK
28 september 2014, 15e zondag na Drie-eenheid.

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Ezechiël 18:1-4:25-32, Psalm 25:1-­10,
(Filippenzen 2,1-13) en Matteüs 21:23-32. Dat las ik 25sept11.

Op het alternatief leesrooster staan tot 2 november de verhalen van Abraham. Volgende week lezen we verder in Genesis 12:10-13:1.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com