dinsdag 28 mei 2013

2 juni 2013, 1e na Drie-eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
2 juni 2013, 1e zondag na Drie-eenheid of Trinitatis. Voor de Rooms Katholieke Kerk is het ook 'Sacramentsdag', een hoogfeest op deze 2e zondag na Pinksteren. Men viert dat Jezus brood en wijn aan de apostelen gaf tijdens het 'Laatste of Heilig Avondmaal' (de Paasmaaltijd in Johannes 13:21-26). Dat lezen wij niet. Jezus wil als 'voedsel' voortdurend onder de mensen blijven. In de RK kerk door zijn tegenwoordigheid in de RK dienst en het uitdelen van geconsacreerde hostie . Meer over het veranderen van brood en wijn in het bloed en vlees van Jezus in Wikipedia/Transsubstantiatie

Kunst tip: Een Monstrans is een houder waarin een 'geconsacreerde' hostie wordt getoond. Hier een barokke zonnemonstrans met de vorm van een stralende zon op een voet. Het midden van de zon bestaat uit twee ronde glazen plaatjes waarin de hostie wordt geklemd. Zowel toren- als zonnemonstransen hebben een halvemaanvormige knijpertje dat de hostie op zijn plaats houdt; dit wordt een lunula genoemd. Bron Wikipedia. De Monstrans van de parochie van de Heilige Drie-eenheid in Amsterdam. Het is de monstrans die een vernietigende rooftocht weer terug in het Catharijne Convent waar het permanent tentoongesteld wordt. Link Monstrans


De Bach cantaten voor deze zondag zijn “Die Elenden sollen essen (BWV 75, deel voor en na preek), ”O Ewigkeit, du Donnerwort (Koraalcantate BWV 20) en ''Brich dem Hungrigen dein Brot'' (BWV 39). De teksten horen bij Lucas 16: 19-31 met de Gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Onder de titel dagelijks brood (naar het Onze Vader) ''Brich dem Hungrigen dein Brot'' (BWV 39) Uitgevoerd door John Eliot Gardiner het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists. Onderdeel van de serie Bach pelgrimage met oratoria, passies en cantates 22 CD's. De tekst van het openingskoor is afkomstig uit Jesaja 58:7-8) Tekst: Wbdocs39 Bespreking: Johanbachcantate/39 (7m37) Link youtube

Of kijk op dit blog op 10juni2012 naar J.S. Bach (1685-1750) uit "O Ewigkeit, du Donnerwort” (Koraalcantate BWV 20). Het duet door Anne-Sofie von Otter, Mezzo-Sopraan en Anders J. Dahlin, Tenor. Met het Baroque Concerto Copenhagen onder leiding van Lars Ulrik Mortensen (4m10)

Of kijk op dit blog op 26juni2011 naar: JS Bach “Die Elenden sollen essen” Cantata BWV 75 door het Bach Collegium Japan en Masaaki Suzuki 'A Choral Year With Bach' (5m16).

Concert tip
zo2juni13 om 19.30 uur in de Geertekerk, Geertekerkhof, Utrecht (10min van CS) ''Brich dem Hungrigen dein Brot'' (BWV 39) uitgevoerd door Gerrit Maas en het koor en orkest voor de Bachcantatediensten Link Utrechtse Bachcantatediensten


TEKSTEN
Het thema deze week is bid tot de enige God, erken hem als de koning. Wees niet afvallig en heb (groot) geloof.

Salomo bidt, smeekt met geheven handen, tot God om tijdens rampspoed de gestraften? te vergeven. Ook pleit Salomo voor vreemdelingen mits gelovig.
In de lofpsalm zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen en ontzag voor u tonen
In Galaten vervloekt Paulus degene die de gelovigen iets (heeft) verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb.
De Centurion van Kafernaum gelooft in Jezus wonderkracht. Zijn slaaf zal genezen als Jezus het wil/zegt.

1 Koningen 8:22 en 37-43
Psalm 96
(Galaten 1:1-10)
Lucas 7:1-10
Gezang 51
1 mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.
Liedboek voor de Kerken 1973


I KONINGEN
1 Koningen is het elfde boek van het Oude Testament. De boeken gaan behalve over Koning Salomo, de 2e zoon van David en Bathseba over zijn opvolgers. In ons stukje spreekt de spreekwoordelijk wijze koning Salomo bij de inw9ijding van de tempel. Daarom koos de leesroostercommissie waarschijnlijk de 1e regel om de spreker en de gelegenheid duidelijk te maken. 
 
Salomo bidt, smeekt met geheven handen tot God om tijdens rampspoed de gestraften? te vergeven en r39b Grijp in en geef hem wat hem toekomt. Ook pleit Salomo voor vreemdelingen r41 die niet tot uw volk Israël behoort en die uit een ver land hierheen is gekomen om u te vereren … r43 aanhoor hem dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en doe wat hij u vraagt.

Kunst tip: De inwijding van de tempel door Salomo uit 1654 door Gerbrand van den Eeckhout (1621-1674), een van de bekendere leerlingen van Rembrandt van Rijn. Nu in het Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, Duitsland. Link Salomos tempel

1 KONINGEN 8:22 en 37-43
22 Toen wendde Salomo zich naar het altaar van de HEER, ten aanschouwen van de verzamelde Israëlieten, hief zijn handen ten hemel
...
37 Wanneer er in het land hongersnood of pest uitbreekt, wanneer het gewas wordt getroffen door korenbrand, meeldauw of vraatzuchtige sprinkhanen, wanneer het volk in eigen land door vijanden bedreigd wordt, wanneer er kortom bij enige ramp of ziekte 38 ook maar iemand van uw volk Israël een smeekgebed tot u richt en zijn handen heft in de richting van deze tempel – ieder onder de druk van het leed dat hem persoonlijk treft –, 39 aanhoor hem dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en vergeef hem. Grijp in en geef hem wat hem toekomt, want u weet wat er in hem omgaat. U alleen immers kunt de mens doorgronden. 40 Dan zullen ze in het land dat u aan hun voorouders hebt gegeven hun leven lang ontzag voor u tonen.

41 Ook wanneer een vreemdeling, die niet tot uw volk Israël behoort en die uit een ver land hierheen is gekomen om u te vereren 42 – want ook daar is de faam van uw sterke hand en opgeheven arm doorgedrongen –, wanneer een vreemdeling hierheen komt en een gebed richt naar deze tempel, 43 aanhoor hem dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en doe wat hij u vraagt. Dan zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen en ontzag voor u tonen, zoals uw volk Israël dat doet, en zij zullen weten dat uw naam verbonden is aan deze tempel die ik heb gebouwd.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst 1 Koningen 8

Liever luisteren?
Nelleke Slootweg uit Voorschoten op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 1 Koningen is het 11e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Hervormde gemeente Ruinerwold Blijdenstein 3, Ruinerwold. Tijd: 10 uur, voorganger met ds. R. Kloosterziel. De liturgische kleur kleur staat in verband met het karakter van de dienst en komt tot uiting in de kleden aan de preekstoel en op de avondmaalstafel en in de kleding van de voorganger.  De kleur is groen, de kleur van hoop en verlangen. Lezingen: I Koningen 8: 22-43, Psalm 96, Galaten 1: 1-10, Lucas 7: 1-10. Het gedeelte uit I Koningen 8 is een schitterend stukje vertelkunst over de vrijmoedigheid van Salomo, de vertrouwdheid in zijn omgang met de Allerhoogste met wie je alles kunt delen. Ook de centurio uit de evangelielezing is niet bang om Jezus’ hulp te vragen. Zo kan het geloof van een vreemdeling ons tot voorbeeld dienen.Link hervormde-gemeente-ruinerwold Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Hans Jan Roosenbrand voor de (vrijgemaakt) gereformeerde kerk in Hoofddorp(?) in sept2011 over 1 Koningen 8 ''Met Salomo bevinden we ons op de absolute top van de geschiedenis van Israël. Gods bedoeling lijkt goed te lukken: door dit volk Israël de hele wereld laten zien wie Hij is. Het lijkt wel alsof het vanaf hier alleen maar slechter kan” Link (pdf) hansjanroosenbrand/1Koningen8

Op You Tube: in het Engels de film Solomon uit 1997 met Ben Cross als Solomon, Anouk Aimee als Batseba en Max van Sydow als david. Begint met de strijd tussen Salomo en zijn (half)broer Adonai (full movie, 173m) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 96 en niet voor de eerste keer, het is een populaire psalm bij de leesrooster cie. In het Latijn heet de psalm Cantate Domino. Zing voor de Heer. Net als psalm 98 trouwens. De psalm, 96, Zing een lied voor de Heer, is een lofpsalm.

Net als in Salomo gebed Dan zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen en ontzag voor u tonen wordt hier de grootheid van God geprezen. r10 Zeg aan de volken: ‘De HEER is koning. Vast staat de wereld, zij wankelt niet. Hij oordeelt de volken naar recht en wet.’

Kunst tip: Psalm 96 in een 14e Eeuws manuscript, het Macclesfield Psalter circa 1320-30), waarschijnlijk van Gorleston, Norfolk, East Anglia en artistiek verwant aan het Gorleston Psalter. De verluchte initiaal verbeeld de verkondiging aan de herders. De engel (links) heeft een schriftrol een van d eherders heeft ene doedelzak (!) De hond kijkt naar engel die op zijn staart lijkt te staan. Drie schapoen en een klim geit maken het tafereel compleet. In de randen wat grotesken, hier vergrootte hoofden met vleugels en armen. Onderaan de pagina een jong paar, hij met zijn zwaar nogal suggestief gericht volgend de begeleidende tekst Medieval manuscripts Beeld van Sotheby's. Het psalter werd nl pas herontdekt in 2003 toen de collectie onder de hamer ging. Nu in het bezit van het Fitzwilliam Museum in Cambridge. Link MaccPsalter96

PSALM
Zing voor de HEER een nieuw lied,
zing voor de HEER, heel de aarde.
2 Zing voor de HEER, prijs zijn naam,
verkondig van dag tot dag dat hij ons redt.
3 Maak aan alle volken zijn majesteit bekend,
aan alle naties zijn wonderdaden.

4 Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,
geducht is hij, meer dan alle goden.
5 De goden van de volken zijn minder dan niets,
maar de HEER: hij heeft de hemel gemaakt.
6 Glans en glorie gaan voor hem uit,
macht en luister vullen zijn heiligdom.

7 Erken de HEER, stammen en volken,
erken de HEER, zijn majesteit en macht,
8 erken de HEER, de majesteit van zijn naam,
draag geschenken zijn voorhoven binnen.

9 Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie,
huiver, heel de aarde, als hij verschijnt.
10 Zeg aan de volken: ‘De HEER is koning.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet.
Hij oordeelt de volken naar recht en wet.’

11 Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen,
de zee bruisen en alles wat daar leeft.
12 Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit,
laten alle bomen jubelen

13 voor de HEER, want hij is in aantocht,
in aantocht is hij als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,
de volken oordelen, trouw aan zijn woord.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Janneke Almekinders uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Oosterhesselen, Geserweg 2, Oosterhesselen. Tijd: 10 uur, voorganger ds. H.S. Cohen Stuart-Fens. De feestloze tijd is begonnen, de liturgische kleur is groen geworden. In deze zomer zullen de evangelielezingen uit Lucas zijn (Het is dit jaar het Lucas-jaar, wat duurt t/m de laatste zondag van het kerkelijk jaar of Advent. Tevens staat er voor iedere zondag ook een Psalm op het rooster, om te zingen, te lezen of te bidden. Vandaag is dat Psalm 96. De lezingen zijn: 1 Koningen 8:37-43 en Lucas 7:1-10. Op het orgel mevr A Paas-Oving. Link oosterhesselen-pkn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. M.H.T. Biewenga van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Enschede. Psalm 96 Schepper van hemel en aarde. Broeders en zusters, ik zou u willen oproepen om met andere ogen te kijken naar de wereld waar u in leeft. Link kerken

Op You Tube: In het Hebreews en Engels HALLELU HALLELU (Tehillim/Psalm 96) door Micha'el Eliyahu Ben David een Joodse Surinamer, met mooie opnamen van Suriname. NB In Paramaribo staat de oudste nog in gebruik zijnde synagogue van de Amerikaanse werelddelen; Neve Shalom. Tekst van psalm 96 in het Engels en Hebreews mechon-mamre (8m25) Link youtube


Brief aan de Galaten
De brief van Paulus aan de Galaten is het 9e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef de brief vanuit de kustplaats Antiochië, dat ligt nu in Turkije, maar toen in de Romeinse provincie Syrië. De brief is volgens de Groot Nieuws Bijbel geschreven rond 48 na Chr.

We lezen een heel kort stukje met ene heftige boodschap, de Galaten zijn kennelijk -en nogal snel- afvallig geworden r6 Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Maar Paulus reactie is heftig: Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij! 9 Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij! 
 
Kunst tip: Scene uit het leven van Christus met centraal de kruisiging geflankeerd door 2 engelen. In een 13e Eeuws de bijbel van de scribent William van Devon, het boek Genesis. Wellicht uit Oxford. Onderaan rechts Sint Paulus met het zwaard tegenover Sint Petrus met de sleutels. Nu in de British Library London VK. Link William of Devon

GALATEN 1:1-10
De brief aan de Galaten
1 Van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God, de Vader, die Christus uit de dood heeft opgewekt. 2 Aan de gemeenten in Galatië, ook namens alle broeders en zusters die bij mij zijn. 3 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus, 4 die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader. 5 Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

6 Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. 7 Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. 8 Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij! 9 Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij! 10 Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV1 en NBV2

Liever luisteren?
Pity Klaassen-Karels uit Goudswaard op voorleesbijbel1 en voorleesbijbel2 Of ga naar downloadbijbel De brief aan de Galaten is het 9e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse kerk binnen de Linie, Bethelkerk, Prins Hednriklaan 14, Den Helder. Tijd 10uur, Ds Faber. Nb Galaten 1:1-12 staat in het dagelijks leesrooster. Link Bethelkerkdenhelder Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds D Smit voor de Nederlands Gereformeerde Kerk te Apeldoorn over Galaten 1:1-10. Het onderwerp van deze preek: Paulus, wat bezielt je? Wat drijft je? Dat je jezelf en je mening zo presenteert, dat je het risico loopt mensen van je te vervreemden en af te stoten. Laten we even teruggaan in de tijd en ons de mensen voor de geest halen aan wie Paulus deze woorden heeft geschreven. Galatië is een romeinse provincie in het huidige centraal Turkijke , waar afstammelingen van de Kelten woonden (Galaten-Kelten) Daar heeft Paulus het evangelie gebracht en waren mensen tot geloof gekomen en waren gemeenten ontstaan. Maar Paulus ging en na enige tijd kwamen er andere rondreizende predikers langs. Die zeiden: Prachtig, dat jullie christen zijn geworden en horen bij het huisgezin van God. Maar je vergeet iets heel belangrijks wat er toch bijhoort. Om echt bij het volk van God te horen en te delen in de beloften die aan dat volk gedaan zijn, moet je namelijk wel jood worden... Link kerken

Op Vimeo: In het Engels door Steven Schroeder (?) van Abundant Life Ministries Pilsen Chicago, VS. 'The main point in Galatians 1 is the simplicity of the Gospel of Jesus Christ. It is greatest freedom possible'. Galaten 1. Link Vimeo


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Matheus 8:5-13.

Jezus reputatie als wondergenezer gaat hem vooruit, zelfs een Romeins centurion, baas van 1000 soldaten, vraagt hem om hulp voor zijn zieke slaaf. Daarvoor hoeft Jezus niet langs te komen slechts een bevel, zoals hij dat zelf zijn soldaten ook geeft, volstaat. Jezus prijst de mans grote geloof en de slaaf geneest.

Op zoek naar een kunst tipo kwam ik 2x een ikoon tegen bij ene tekst over homosexualiteit. De centurion gebruikt in de Griekse tekst nl een woord pais wat als dienaar ook voor minnaar wordt gebruikt. Dat Jezus deze minnaar geneest is dan opeen veelbetekenend. Bron: in het Engels Johnsanidopoulos/was-faithful-centurion-gay

Kunst tip: helaas nergens met een bronvermelding een Byzantijnse ikoon van Jezus en de centurion. Link Centurion-and-jesus

Lucas 7:1-10
1 Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte ging hij Kafarnaüm in. 2 Een centurio die daar woonde had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag; de centurio was erg op deze slaaf gesteld. 3 Toen hij over Jezus hoorde, zond hij enkele Joodse leiders naar hem toe om hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. 4 Toen ze bij Jezus waren gekomen, drongen ze er bij hem op aan mee te gaan. Ze zeiden: ‘De man die u dit verzoekt, verdient het dat u hem deze gunst bewijst. 5 Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen.’ 6 Jezus ging samen met hen op weg. Hij was al niet ver meer van het huis verwijderd, toen de centurio enkele vrienden naar hem toe stuurde met de mededeling: ‘Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. 7 Daarom ook achtte ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Maar u hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen zijn. 8 Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: “Ga!” dan gaat hij, en tegen een andere: “Kom!” dan komt hij, en als ik tegen mijn slaaf zeg: “Doe dit!” dan doet hij het.’ 9 Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem; hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en zei: ‘Ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo’n groot geloof gevonden!’ 10 Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Pia Wolthuis uit Heemstede op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kerk in Maas en waal streek, 15 plaatsen, kerkgebouwen en adressen Druten, Horssen en Bergharen op Kerkenmaasenwaal/gebouwen in Beuningen (9.30uur) en Winssen Kerkenmaasenwaal/kerkgebouw Wijchen, Leur en Batenburg pkn-wijchen en 5 locaties pg-westmaasenwaal Uit het kerkblad: Vrijmoedig. De lezing uit het O.T. komt uit 1 Kon. 8: 22, 37-43. Salomo is vrijmoedig in zijn omgang met God: hij onderhandelt. Natuurlijk, eerst alle eer en glorie aan God, immers wie is als hij? De lofprijzing zet God niet ver weg, maar drukt juist vertrouwen uit, ruimte om het gesprek met hem aan te gaan. Salomo houdt God aan zijn woord en pleit bij hem, hij is de pleitbezorger, Parakleet, voor wie in het nauw zitten. Mooi dat aan de tempel wordt gedacht als een wijkplaats of asielplek. In Lucas gaat het om de vrijmoedigheid van de centurion. Deze Romeinse officier leeft op goede voet met de bevolking in Galilea, hij houdt zelfs van hen (5), hij heeft joodse vrienden (6) en hoewel hij een andere religieuze en culturele achtergrond heeft, toont hij zich gevoelig voor de godsdienst van Israël. Hij heeft zelfs een synagoge voor hen laten bouwen. Zonder enige aarzeling stuurt hij enkele joodse leiders naar Jezus toe om hem te halen. Het is opvallend, dat een ‘heiden’ joden op weg stuurt en met resultaat: dankzij hun bemiddeling komt Jezus de wereld van deze ‘heiden’ binnen. In Jezus erkent hij een mens een maatje groter dan hijzelf. Toch is er geen enkele schroom Jezus om hulp te vragen. Als ze dichtbij zijn huis zijn, stuurt de centurion zijn vrienden naar Jezus toe om hem zijn woorden over te brengen: “Ik ben niet waard dat u tot mij komt.” Alleen te midden van wie je door en door kennen en desondanks van je houden, durf je toe te geven dat je niet perfect bent. Ondanks dit besef van imperfectie doet hij vrijmoedig zijn verzoek: ‘op uw woord zal mijn slaaf gered worden.’ De vrienden van de centurion treffen bij thuiskomst de slaaf gezond en wel in huis aan. Jezus stelt de centurion ten voorbeeld aan zijn volgelingen. Lucas schetst deze Romein als een hoogstaand mens met gezag, gewaardeerd door de bevolking. Zijn zorg voor zijn zieke slaaf, die hij hoog acht en dierbaar is (2), en zijn fijngevoeligheid dwingen respect en verwondering af. Ook neemt hij de joodse reinheidswetten serieus. Hij wil Jezus niet in verlegenheid brengen door persoonlijk contact of door het binnengaan in zijn niet ‘koosjere’ woning. Geen wonder dat Jezus zich over hem verbaast. Temeer omdat de centurion ook nog blijkt te vertrouwen op Jezus’ gezag, dat hij van een andere, hogere orde acht dan het zijne. De slaaf wordt gezond. Maar op wiens ‘woord’? Jezus’ woorden betreffen alleen de centurion. Hij doet geen uitspraak over de slaaf, stuurt de ziekte niet met zoveel woorden weg. De centurion houdt ons een spiegel voor. Hij laat zien, dat ‘geloven’, ‘vertrouwen’ is met als grondhouding: van harte, oprecht en respectvol oog hebben voor de ander, ongeacht stand, positie, cultuur of religie. Geloven is ‘je hart geven’, naar de oorspronkelijke betekenis ‘je iets lief maken’. Dat is het soort geloof, dat bergen verzet, ziekte heelt, en leven geeft. Ds. Conny van den Berg Link (pdf kerkblad) kerkenmaasenwaal
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Commentaar op het verhaal van de Centurion in Mattheus 8 met vergelijking met de Lucas versie door theoloog, predikant (in Vlaanderen) Raymond R Hausoul pag 141 ev. Link Bijbelstudie

Op You Tube: het stukje met de ontmoeting van Jezus en de centurion uit de film in de film Jesus of Nazaret uit 1977 met Robert Powell als en Ernest Borgnine als de centurion. Matige beeldkwaliteit. (3m06) Link Youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor enkele regels het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel in 1Koningen8:23ev en verder tot het stukje dat wij deze week lezen

23 en zei: ‘HEER, God van Israël, er is geen god zoals u, noch in de hemel daar boven, noch op de aarde hier beneden. U houdt u aan het verbond en blijft trouw aan uw dienaren die u met heel hun hart toegewijd zijn. 24 U hebt u gehouden aan wat u uw dienaar, mijn vader David, hebt beloofd. U hebt het niet bij woorden gelaten, maar u bent vandaag uw belofte daadwerkelijk nagekomen.
...
27 Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten, laat staan dit huis dat ik voor u heb gebouwd. 28 HEER, mijn God, hoor het smeekgebed van uw dienaar aan en luister naar de verzuchtingen die ik vandaag tot u richt. 29 Wees dag en nacht opmerkzaam op wat er gebeurt in deze tempel, de plaats waarvan u zelf hebt gezegd dat daar uw naam zal wonen, en verhoor het gebed dat ik naar deze tempel richt. 30 Luister naar de smeekbeden die uw dienaar en uw volk Israël naar deze tempel richten, aanhoor ons gebed vanuit de hemel, uw woonplaats, aanhoor ons en schenk ons vergeving. 31 Wanneer iemand een ander kwaad heeft gedaan en deze van hem eist dat hij een vervloeking over zichzelf uitspreekt, en wanneer hij dan naar uw altaar in deze tempel komt om zichzelf te vervloeken, 32 aanhoor hem dan vanuit de hemel en grijp in. Spreek recht over uw dienaren, verklaar de boosdoener schuldig en geef hem zijn verdiende straf, maar spreek de onschuldige vrij en herstel hem in zijn recht.

33 Wanneer uw volk Israël door de vijand is verslagen omdat het tegen u gezondigd heeft, en wanneer zij dan naar u terugkeren, uw naam prijzen en tot u in deze tempel bidden en smeken, 34 aanhoor hen dan vanuit de hemel, vergeef uw volk Israël wat het heeft misdaan en breng hen terug naar het grondgebied dat u aan hun voorouders hebt gegeven. 35 Wanneer de hemel gesloten blijft en er geen regen valt omdat het volk tegen u gezondigd heeft, en wanneer zij dan een gebed richten naar deze tempel, uw naam prijzen en hun leven beteren, antwoord hun dan. 36 Aanhoor hen vanuit de hemel en vergeef uw dienaren, uw volk Israël, wat ze hebben misdaan. Wijs hun de juiste levensweg en laat het regenen op uw land, dat u als erfdeel aan uw volk gegeven hebt.


VOLGENDE WEEK
16 juni 2013, 2e na Drie eenheid, 2e na Trinitatis

Hooglied 4:16-5:8
Psalm 100
Galaten 2:11-21

Lucas 7:36-8:3 De liefde van een zondares
Gezang 274


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

dinsdag 21 mei 2013

26 mei 2013, Drie-eenheid of Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen -zoals deze zondag- worden de bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.


PERIODE
26 mei 2013 is het Hoog feest van de drie-eenheid, drievuldigheid of in het Latijn Trinitatis. Het gaat dan om God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Hoewel drie personae is Jezus een incarnatie van God zelf. Dat idee van de Drie-eenheid is in de Late Oudheid en de vroege middeleeuwen bestreden, Jezus en de Heilige Gests zijn ook door God geschapen. Jehova's getuigen wijzen het leerstuk nog steeds af.
Soms wordt de Drie-eenheid afgebeeld door drie mannen zoals in de beroemde icoon van Rubljev (zie dit blog 30mei2010). Vaker wordt de 3-eenheid afgebeeld als God in de hemel, Jezus en de Heilige Geest als een duif(je). Bijvoorbeeld ook al bij de verkondiging (annunciatie) van de geboorte van Jezus aan Maria, met Pinksteren, bij de doop van Jezus in de Jordaan etc. Meer over Drie-eenheid

Kunst tip: Triniteit door Luca Rossetti da Orta (1708-1770), muurschildering op natte kalk (fresco) uit 1738-9 in de St. Gaudenzio Church at Ivrea (Turijn Italië) Link Wikimedia/Chiesa_San_Gaudenzio_Ivrea Luca Rossetti Trinity

Op zaterdag 25 mei 2013 wordt het Nieuwe Liedboek voor de Protestantse kerken gepresenteerd. Het huidige liedboek verscheen in 1973 en wordt vaak nog wekelijks gebruikt naast de modernere bundel Tussentijds. Het nieuwe liedboek wil verbreden: er behoefte aan andere en neiuwe liederen, maar ook aan andersoortige liederen;. Daarnaast zijn de kerkdiensten veranderd en is er behoeft aan andere zangvormen naast het strofische lied.

Ondanks de nadrukkelijke opdracht dat het boek handzaam moest zijn is het toch 1600 pagina's dik. Dat is meer bladzijden dan de Bijbel! Het kost dan ook 40euro (hardcover) en dat is ook een tientje meer dan de NBV Bijbel. NB Er worden beamerversies gemaakt voor de kerken zodat ze niet honderden liedboeken hoeven aan te schaffen.

Aandachtsvelden
In het Liedboek zijn acht 'aandachtsvelden': Psalmen (aangevuld met 120 alternatieven: cantica, beurtzang psalmen voor NU), de huidige Gezangen, Nieuwe Nederlandse liederen, Nieuwe buitenlandse liederen. De liederen zijn alle ingedeelde op basis van het begrip tijd: voor de eerste dag (orde van de zondagochtenddienst), getijden van de dag (van morgen tot nacht), getijden kerkelijk jaar (Advent tot voleinding), getijden van het leven, voor de eeuwige tijd (na dit leven). 150 Kinder-, jeugd- en tienerliederen. De Liturgische gezangen bevatten nu ook liederen voor de huis(bijbel)kring en de Overige zangvormen bevatten canons en kernverzen (een toonzetting van een enkel bijbelvers die op allerlei manieren zelfstandig gebruikt kan worden, bijvoorbeeld als refrein bij een gesproken tekst). Het zijn zangvormen die de eredienst en andere bijeenkomsten kunnen verlevendigen. Gebeden bevat teksten voor meditatie, want het nieuwe liedboek is ook bedoeld als persoonlijk meditatieboek voor gebruik thuis. Meer op www.liedboek.nl

40 representatieve liederen uit het Nieuwe Liedboek zijn in te zien of down te loaden Issuu/liedboekvoordekerken/proefbundel (58pag, pdf).Een voorproefje: kort gebed voor vrede voor allen:(tenoren/mannen) Tot het uiterste, in alle uithoeken, tot aan je grenzen, mag je gaan tot er vrede is, (allen) vrede op aarde de voor alle mensen

De Bach cantaten voor deze week zijn “O heilges Geist- und Wasserbad(BWV 165), 'Es ist ein trotzig und verzagt Ding' (BWV 176, de cantate waarmee Bach 2e jaargang (1724-1725) afsluit en 'Gelobet sei der Herr, mein Gott' (Koraalcantate BWV 129). De teksten horen bij Johannes 3:1-15 over Jezus en Nicodemus.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Cantate BWV 176, 'Es ist ein trotzig und verzagt Ding' uitgevoerd door Johannette Zomer, sopraan, Ingeborg Danz Alt, Jan Kobow Tenor en Peter Kooy Bas olv Collegium Philippe Herreweghe en het Collegium Vocale Gent 2002 (10m55). Link youtube
of
J.S. Bach (1685-1750) Cantate BWV 165 “O heilges Geist- und Wasserbaddoor Pieter Leusink (1h4m, Cantate 165 begint rond 33m). Link youtube tekst: Webdocs.cs.ualberta

Of kijk op dit blog op 3juni12 naar J.S. Bach (1685-1750) Cantate BWV 165 “O heilges Geist- und Wasserbad” door Gustav Leonhardt met het Tölzer Knabenchor, het Collegium Vocale Gent (Koormeester Philippe Herreweghe) & het Leonhardt-Consort. Tekst van BWV 165O heilges Geist- und Wasserbad”. Part 1 Aria knabe (1), Recitativo (2) Aria (3) Part 1 Let op er is ook een Part 2. Recitative (4), Air (5) en Choral (6) (5m51)
Of kijk op dit blog op 19juni2011 naar J.S. Bach (Koraalcantate BWV 129) “Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Licht” door het Münchener Bach Chor en het Münchener Bach Orchestra met dirigent Karl Richter (4m45).

Concert tips
zo26mei13 om 16.30 uur in de Heikense kerk Stadhuisstraat 6, Tilburg. Cantate 165 O heilges Geist- und Wasserbaden cantate 194 ''Höchsterwünschtes Freudenfest''. Uitgevoerd door Arjan van Baest en het koor & orkest Stichting Bachcantates Link Stichting Bachcantates Tilburg
zo26mei13 om 20uur in de Kloosterkerk, hoek Nwe Parkstraat Lange Voorhout De Haag (tov Diligentia) cantate 'Es ist ein trotzig und verzagt Ding' (BWV 176) door het Residentie Kamerkoor en het Residentie Bachorkest met als solisten: Stefanie True sopraan, Rosanne van Sandwijk alt, Robbert Muuse bas, olv Jos Vermunt, dirigent. De kerkdienst wordt geleid door Ds. Pieter Lootsma, collecte. De tekst van de cantate en de toelichting zijn hier beschikbaar. Link kloosterkerk

TEKSTEN
Het thema deze week is de drievuldigheid, in het monotheïsme, het geloof dat er maar een God is, een opmerkelijk fenomeen van drie goddelijke personae: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Op RKK een toelichting

Kunst tip De Drievuldgheid kerk in Elsene, België, met de oudere barokke gevel uit 1620 van een Augustijnenkerk die gespaard werd bij afbraak en hergebruikt voor een moderne kerk. Link kerkeninvlaanderen

Spreuken 8 is de traditionele Trinitatis tekst van de Wijsheid, die al vóór de Schepping bij de Heer was, werd geschapen. r22 De HEER heeft mij vóór al het andere verworven, toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij.
In de psalm weer de schepping beschreven nu door de stem van de Heer (7x). Vanwege de troon in r10 is de tekst wellicht gekozen bij Openbaring 4 waar een tronende zetelt in de hemel.
Openbaring beschrijft de hemel met een tronende Godheid, de 4 wezens, 24 oudsten etc.
In Johannes de ontmoeting van Jezus met Nicodemus, een Farizeeër, streng Joodse groep, meestal leken, dus geen schriftgeleerde.

Spreuken 8:22-31
Psalm 29
(Openbaring 4:1-11)
Johannes (2:23-) 3:1-16
Gezang 254 
de beginregels van het 2e, 3e en 4e couplet:
U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
...
O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
...
O Heil'ge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
Bron Liedboek voor de Kerken 1973


SPREUKEN
Spreuken is het 20ste boek van het Oude Testament en behoort tot de wijsheidsliteratuur samen met verhaal van Job en Prediker. Spreuken bevat uitspraken van Salomo, de wijze koning van Israel, zoon van de menselijke David. Zijn Salomon's oordeel 1 Koningen 3 is spreekwoordelijk geworden bewijs van deze wijsheid.

Spreuken begint met poëtische verhalen 1-9 en vanaf boekrol 10 2-regelige spreuken, uitspraken. Boekrol 8 heeft in de Groot Nieuws Bijbel als titel, Wijsheid spreekt meegekregen. De verteller, de ik in onze tekst is de wijsheid, maar het kan natuurlijk mooi op de lezer en het leven de goddelijke vonk worden betrokken.

De keuze voor deze tekst is sterk verbonden met Drie-eenheid, dat heeft te maken met de interpretatie van Jezus als God zoon en in het Johannes evangelie Gods Woord en Gods Wijsheid (vgl. Spreuken 3:19-20; 8:22-31 en Jezus Sirach 1:1 en 4). Bron: RKK over Trinitatis monothëisme en de ene God die uit 3 personae bestaat (onder Nieuwe Testament).

Kunst tip: Ngalgin Creation story door Helen Tyalmuty McCarthy op de Aboriginal Art website aboriginalartdirectory.com Link ngalgin creation story

SPREUKEN 8:22-31
22 De HEER heeft mij vóór al het andere verworven, toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij.
23 Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was, nog voor de aarde vorm kreeg.
24 Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht, nog voor de bronnen met hun waterstromen.
25 Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd ik voortgebracht, nog voor er heuvels waren.
26 De aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen, geen korrel zand was nog gemaakt.
27 Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf en een cirkel om het water trok, 28 de wolken aan de hemelkoepel plaatste, de oceanen bruisend op liet wellen, 29 toen hij aan de zeeën grenzen stelde, het water met zijn woord zijn plaats gaf, de fundamenten van de aarde legde.
30 Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, 31 vond vreugde in zijn hele aarde en was blij met alle mensen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling, link: Spreuken 8

Liever luisteren?
Martijn Vroom, medewerker CDA fractie Tweede Kamer op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Spreuken is het 20ste boek van het Oude Testament (direct na Psalmen).

Liever live?
Protestantse Gemeente Den haag, 18 kerken met adressen: kerken Bijv Lucaskerk, Om en Bij 2, Tijd: 10.30 uur, voorganger ds Trinette Verhoeven(?).
Trinitatis, Zondag van de Heilige Drievuldigheid Psalm 8, Spreuken 8:22-31, Openbaring 4:1-11, Johannes 3:1-16 In de lezing uit het Spreukenboek is het de vreugde die overheerst. Vrouwe Wijsheid die zich verheugt in de Allerhoogste, die blij is met alle mensen en daarom ook de mensen smeekt bij haar te blijven, het goede te zoeken en hoog te houden, en de gunst van de EEUWIGE te ontvangen. De lezing uit de Openbaring van Johannes is duizelingwekkend. De ziener raakt in vervoering en ziet hoe velen lof en eer aan de Allerhoogste brengen. Een visioen dat uitbeeldt hoe iedereen de dank brengt: de vier wezens, maar met hen ook de vierentwintig oudsten. Het “heilig, heilig” is niet uit de lucht. Het evangelie staat in het teken van overgave: het gesprek tussen Jezus en Nikodemus dat in de nacht plaatsvindt, waar Jezus spreekt over het geboren worden uit water en geest. Het gaat daarin over de Geest, de Zoon en de Vader en de verlossing tot het eeuwige leven. Link Protestantsegemeentedenhaag (pdf)

Preek van C.A. Aangeenbrug voor Protestants Hooge Zwaluwe op 3 juli 2005 over Spreuken 8 Maar nooit zal een mens heel de wijsheid van de wereld alleen kunnen opdoen. Iedereen doet van die wijsheid weer iets anders op, al naar gelang wat hij of zij zelf in het leven meemaakt, vanuit zijn eigen context. Link protestants-hooge-zwaluwe

Op Vimeo: in het Engels poppenanimatie video voor kinderen door Will Heyward On Trinity Sunday Wisdom calls to the people in the reading from Proverbs and recounts her role in creation. (1m56) Link Vimeo


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 29. In het Latijn heet de psalm Afferte Domino naar de 1e regel Erken de HEER, o goden. Een affirmatie is een positief zinnetje dat je zo goed in je hoofd opneemt dat je er echt in gaat geloven encyclo.nl

De stem van de Heer 7x is een machtig wapen. r7 was wel leuk geweest voor Pinksteren: 7 De stem van de HEER ontbrandt in vurige vlammen. Vanwege de troon in r10 is de tekst wellicht gekozen bij Oenbaring 4 waar een tronende zetelt in de hemel. 

Kunst tip: "Afferte Domino" van Jean Gilles, Frans componist (Tarascon 1668-Toulouse 1705). Uitgevoerd door falset of countertenor Radu Marian (geb 1977) en op het clavecimbel Luigi Chiarizia (geb 1978). Luigi heeft de video zelf geupload met uitgebreide toelichting in het Italiaans helaas, oa zijn CV. Hij heeft een eigen YouTube kanaal: youtube/user met honderden uploads. (5m39) Link youtube

PSALM 29
1 Een psalm van David.
Erken de HEER, o goden,
erken de HEER, zijn macht en majesteit,
2 erken de HEER, de majesteit van zijn naam,
buig u voor de HEER in zijn heilige glorie.

3 De stem van de HEER boven de wateren,
de God vol majesteit doet de donder rollen,
de HEER boven de wijde wateren,
4 de stem van de HEER vol kracht,
de stem van de HEER vol glorie.

5 De stem van de HEER splijt ceders,
de HEER splijt de ceders van de Libanon.
6 Opspringen doet hij de Libanon als een kalf
en de Sirjon als het jong van een wilde stier.

7 De stem van de HEER ontbrandt in vurige vlammen,
8 de stem van de HEER brengt de woestijn tot beven,
beven doet de HEER de woestijn van Kades.
9 De stem van de HEER doet de hinden kalven
en de geiten hun jongen werpen.
of ‘en ontbladert de bossen’.
Majesteit! roept heel zijn paleis.

10 De HEER heeft zijn troon boven de vloed,
ten troon zit de HEER als koning voor eeuwig.
11 De HEER zal macht aan zijn volk verlenen,
de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.
In de Nieuwe Bijbelvertaling.

Liever luisteren?
Marcel Steen op Radio Rijnmond op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Oud Katholiek Dordrecht, Voorstraat ? Dordrecht. Route Tijd 10:30 uur, voorganger: Lector Erna Bekering. Heilige Drievuldigheid: Introïtus 685, Gezang 329, Kyrie-litanie 303, Gezang 771, Graduale Psalm 29, Halleluja 463, Acclamatie na Evangelie 337, Offertoriumzang 816, Credo 310, Acclamatie voorbeden 320, Responsorium 499, Slotzang 767 : 1,3 en 5 Link Dordrecht.okkn

Hertaling van de psalm(en 1-140) door ds ridderbos met uitgebreide toelichtingen (per regel) op pag. 214-220, psalm 29. Link enigstetroos/Ridderbos Psalmen (pdf 322 pag)

Op You Tube: Openingsvideo animatie van de Catchfire Rally 2012 entitled "All for the King" interpretatie op basis van de tekst van Psalm 29 a tribute to our God who created the universe. Door Eric Teotico (2m26) Link youtube 

OPENBARING
Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament. Het bevat visioenen van Johannes -niet echt de evangelist, wel aan hem toegeschreven- aan hem verteld door een engel van de Heer. Lees maar: r1 Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. 2 Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien. 3 Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij. (NBV) 

In onze tekst voor deze week een illustratieve beschrijving van de hemel. En de tronende is 'gekleed' met edelstenen: r3 Jaspis is een groene of rode halfedelsteen, sarder is een diep oranjerode variant van calcedoon en smaragd ook een groene edelsteen. Kunst tips: Sarder Link Sarder Jaspis Link Jaspis Smaragd Link smaragd 

We ontmoeten de 4 ''wezens'' weer die worden opgevat als de de evangelisten. Hun iconografische verbeelding, de manier waarop ze afgebeeld worden is nu heel duidelijk: Het eerste wezen zag eruit als een leeuw (Marcus) en het tweede als een jonge stier (Lucas); het derde had een gezicht als een mens (Mattheus) en het vierde leek een vliegende adelaar (Johannes). Meer over deze afbeelding de tetramorph op Wikipedia Tetramorf 

Kunst tip: Voor de iconografische roots van de verbeelding van de 4 evangelisten: de 4 zonen van Horus, hier op Egyptische urnen. Nb Het Christendom heeft met de moeder en zoon verbeelding ook geshopt bij de Egyptische mythologie; Isis en haar zoon. Link CanopicJars Meer op Wikipedia/Vier_zonen_van_Horus 

Dat ze r6a ''van voren en van achteren een en al oog'' waren zie je zelden op afbeeldingen en de vleugels worden meestal ook weggelaten behalve bij de mens/engel Mattheus. Johannes putte hier uit Ezechiel 1:4-6: In mijn visioen … De gezichten van de vier wezens leken van voren op dat van een mens, rechts leken ze op dat van een leeuw, links op dat van een stier en van achteren op dat van een arend. En Ezechiel 10:12-14 Hun gehele lichaam, hun rug, hun handen en vleugels, waren bij alle vier geheel met ogen bezet.

Kunst tip Wikipedia vindt (wel) een afbeelding van de vier wezens of evangelisten met vleugels als ''tetramorph'' Op een 16e Eeuwse fresco in een van de Meteora kloosters in Griekenland. De toelichting is in het Russisch: Met vleugels worden het ook wel als serafijnen, engelen gezien, ook omdat cherubijnen ook engelen zich bij de Troon van God ophouden. Site nsad.ru vertaald met Bing Link Wikimedia/Tetramorph Meteora

Kunst tip 2 De Winchester Bijbel (1160-1175) de initial E van Et factum est uit het Boek Ezechiel met het visioen van Ezechiel van de tetramorph, de symbolen van de evangelisten. Daar staan d e4 woielen wel, niet in Openbaring. Nu (nog steeds) in de Winchester kathedraal, in het VK De Winchester stijl is genoemd naar deze verluchtingstijl. Wikipedia/Boekverluchting Onder Romaans Link mondes-normands

OPENBARING 4:1-11
1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: ‘Kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.’ 2 Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. 3 Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd. 4 Om de troon heen stonden vierentwintig andere tronen, waarop vierentwintig oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. 5 Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van God. 6 Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren. 7 Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier; het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. 8 Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’ 9 Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, 10 werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor hem die op de troon zit, en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: 11 ‘U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV 

Liever luisteren?
Leo de Oude uit Krimpen aan den IIssel “Gelukkig is wie dit voorleest”, op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament. 

Liever live?
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp, Dorpstienden 3, Ouddorp Tijd 9.30uur Ds. D. Smink en om 18.30 uur Ds. N.A. van der Leer. Link Doopsgezindouddorp (pdf mei kerkblad). 

Preek van R.P. Heij voor de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk De Schuilhof in op 23okt11 over Openbaring 4. ‘Ik zou wel eens willen weten hoe het eruit ziet in de hemel!’ Hebt u dat wel eens iemand horen zeggen? Nou ik wel. Jongeren maar ook ouderen. En ik heb het mezelf ook vaak genoeg afgevraagd: ‘Hoe zou het eruit zien in de hemel?’ En nou staat het antwoord al eeuwenlang in de bijbel: Openbaring 4! Link Schuilhof en dan naar het Word doc schuilhof/Preken/Openbaring4

Op You Tube: Upload door fxswan Last met mooie (voor)lezer en gecomponeerde? Geanimeerde beelden, zonder bronvermelding (2m31) Link youtube 


JOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt alleen voor bij Johannes. 

Johannes beschrijft het belang van de doop, r 5b niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest'' zoals Jezus ook zelf gedoopt is door Johannes de Doper. Johannes beschrijft in zijn evangelie die doop zo r33 Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” Link NBV Johannes 1 

Kunst tip: ''Christus en Nicodemus'' door Alexander Andreevich Ivanov, Russisch schilder (1806-1858) Waterverf op bruin papier (1850) Link Allart/Ivanov Alexander Andreevich/Christus en Nicodemus. 

JOHANNES (2:23-) 3:1-16
Gesprek met Nikodemus
1 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’ 3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren isuit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9 ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? 13 Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? evt (die in de hemel is’). 14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, 15 opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: Johannes 3 

Liever luisteren?
Erik Maan, heilsoldaat uit Rotterdam op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. 

Liever live?
Protestantse Kruispunt Kerk Voorschoten, Schoolstraat 2, Voorschoten. Plattegrond: Kruispunt Tijd: 10 uur, voorganger Ds. A. Peper. Johannes 3:1-16 ‘God houdt van de wereld’: In het donker glipt een man bij Jezus naar binnen. Hij is nieuwsgierig en wil van Hem leren. En dan hoort hij wonderlijke woorden over ‘opnieuw geboren worden’...... Link test-voorschoten.protestantsekerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 

Tekst van emeritus predikant uit de periode (199802005) na zijn werk als studentenpastor in Delft 1980-1999. Op zijn website renskopmels over Johannes 3:1-21. … die kwestie van de wedergeboorte (heeft) ons tot op de dag van vandaag nogal parten gespeeld en in verlegenheid gebracht in de geschiedenis van kerk en christenheid. Het zou niet genoeg zijn dat een mens gedoopt is op de Naam van Jezus en in Hem gelooft, maar hooguit het halve werk. Er zou óok nog iets met ons en in ons moeten gebeuren willen we Gods kinderen mogen heten en zijn Koninkrijk mogen binnengaan. En dat 'iets' zou dan de wedergeboorte zijn of een uitdrukkelijke en ook innerlijk beleefde levensverandering. 

Op You Tube: Uit de film the Gospel of John 2003 de ontmoeting met Nicodemus gespeeld door Diego Matamoros (2m31) Meer op: gospel of john cast Link youtube 


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor het gebed van de Drie eenheid zondag volgens het dienstboek van de Protestantse kerken (p397). 

Eeuwige, hoe heerlijk is uw Naam!
Gij, die in Jezus, onze broeder,
uw genade en trouw bekend hebt gemaakt,
spreek uw Woord van bevrijding
en vervul ons van uw heilige Geest.
Doe ons ervaren wie Gij blijvend voor ons zijt:
bron van kracht en waarlijk leven,
deze dag en tot het einde van onze dagen.
Amen. 

Link Dienstboek/Trinitatis (Word document) 

VOLGENDE WEEK
2 juni 2013, 1e zondag na Trinitatis

1 Koningen 8:22.37-43
Psalm 96
(Galaten 1:1-10)
Lucas 7:1-10
Gezang 51


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com