woensdag 25 augustus 2010

29 augustus 2010, 11e van de zomer en 13e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar alleen al in Nederland wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
29 augustus is voor (oud) Katholieken ook de feestdag van St Eusebius. Hij is patroon, beschermheilige van de stad Arnhem waar uiteraard een Eusebiuskerk is. Eusebius was een martelaar, als christen vervolgd, gevangen genomen en gemarteld. Eusebius’ tong werd geheel uit zijn keel gerukt maar ook zonder tong bleef Eusebius met heldere stem doorpraten, zelfs vanuit zijn kerker. Daarop werd hij op keizerlijk bevel, gedood met een slag van een zweep met een loden kogel aan het uiteinde (een wapper). Dat gebeurde op 25 augustus, de dag (of de dichtstbijzijnde zondag) waarop sindsdien Eusebius wordt vereerd. (bron: eusebius)

Kunst tip: de Eusebiuskerk in Arnhem Link eusebius

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Du sollt Gott, deinen Herren, lieben" (BWV 77), "Allein zu dir, Herr Jesu Christ" (BWV 33) en "Ihr, die ihr euch von Christo nennet" (BWV 164) NB De teksten horen eigenlijk bij de Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan in Lucas 10:23-27.

Op You Tube: JS Bach- Cantata No. 33 "Wie furchtsam wankten meine Schritte" (aria) door Lorraine Hunt-Lieberson, Mezzo Sopraan, dirigent John Harbison en het Orchestra of Emmanuel Music- Boston. (19Feb1995) Still (10m43). Link youtube

TEKSTEN
Deze week gaan de teksten over (OT) de omgang met vreemdelingen, weduwen en wezen, (P) het vieren van de bevrijding uit de slavernij en (NT) 'tafelmanieren' ofwel wees nederig.

Deuteronomium 24:17-22
Psalm 113
Lucas 14:1, 7-14

DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het vijfde boek van het Oude Testament. Het bevat de wetten en regels (uit Exodus) nogmaals, deutero betekent letterlijk tweede. In deze tekst(keuze) de regels over de zorg voor vreemdelingen, weduwen en wezen of het wat overlaten voor de armen na de oogst. Zoals ook Ruth mocht in het gelijknamige boek. Ruth 2:2,6,8 NB het heet daar 'aren lezen'.

Kunst tip: Ruth in het veld van Boaz, door de Meesters van Otto van Moerdrecht, ca. 1430 (boekilluminatie 6,5 x 9cm) in een Utrechtse historiebijbel nu in bezit van de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. (KB 78 D 38 I folio 157r) Link mnemosyne

DEUTERONOMIUM 24:17-22
 17 U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen;
van weduwen mag u het overkleed niet in pand nemen.
18 Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte totdat de HEER,
uw God, u heeft bevrijd. Daarom gebied ik u zo te handelen.
19 Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet,
mag u niet teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de
vreemdelingen, weduwen en wezen. De HEER, uw God, zal u erom
zegenen in alles wat u onderneemt.
20 En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u
achteraf niet nagaan of u wel alles hebt. De rest is voor de
vreemdelingen, weduwen en wezen.
21 En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog
eens nalopen. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen.
22 Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte. Daarom gebied ik
u zo te handelen.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 NBG

Link naar complete tekst Biblija.net Deuteronomium 24
Suggestie van Roel Bosch bij Deuteronomium 24,20:
En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat,
mag u achteraf niet nagaan of u wel alles hebt.

'Je steelt je eigen geld als je één vrucht niet plukt' -
of steel je van de armen als je hen niets laat,
of steel je van jezelf als je de laatste krent
nog uit de pap wilt vissen,
gestresst om wat je kan ontgaan blijft rekenen?
En gééf je aan jezelf als je een ander gunt
te delen in je oogst, en naast je aan te schuiven
aan tafel bij die Heer die zich liet oogsten?
God, geef me zo naast uw olijf te staan,
ontvankelijk voor wat er valt.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist. Link noorderlichtgemeente

Liever luisteren?
voorleesbijbel of downloadbijbel

Deuteronomium is het vijfde boek van het Oude Testament

Liever live?

De Vrije Evangelische Gemeente Leeuwarden, Molenpad 5, 8921 BG Leeuwarden. Tijd 9:30 uur, voorganger mw. J. Doornebal (Haarzuilens) Link veg-leeuwarden Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds.I.P.Epema op 20sept2001 voor de Gezamenlijke dienst in DOV-verband Vredeskerk, Enschede. Link vkerk preek
Op You Tube: in het engels 5 Minutes Bible Study - 'Widows, Orphans, And Prisoners' door Dr Harols Sala (4m59). Link youtube 
PSALM
Met deze psalm begint het Hallel, (hebreeuws voor 'juichen' of 'lofzingen') Het zijn zes psalmen die met Pesach worden gezongen om de bevrijding uit de Egyptische slavernij te herdenken. Van der Linden ziet het als opsomming van wat r1, wanneer r2, waar e3 en waarom r4. Hij vervolgt/vertaalt dan 'Wie is als de heer, onze God, die zeer hoog zit, die zeer laag ziet, in de hemel en op de aarde. Dezelfde strekking als het NBV maar mooi geformuleerd.

Kunst tip: HaMakor Apeldoorn heeft een Pesach pagina met uitleg over de Pesach (Seider) maaltijd en gerechten (matze, mierikswortel, ei en appel-notenmengsel) en hun oorsprong. Link hamakor-apeldoorn pesach

Psalm 113
1 Halleluja!

Loof, dienaars van de HEER,
loof de naam van de HEER.
2 De naam van de HEER zij geprezen
van nu tot in eeuwigheid.
3 Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat,
zij geloofd de naam van de HEER.
4 Verheven boven alle volken is de HEER,
verheven boven de hemel zijn luister.

5 Wie is gelijk aan de HEER, onze God,
die hoog daar boven zijn woning heeft,
6 die zijn oog richt naar beneden,
wie in de hemel en op de aarde?

7 Hij verheft uit het stof wie berooid is,
uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.
8 Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten,
bij de hoogsten van zijn volk.
9 De onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het huis,
een vrolijke moeder van kinderen.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
voorleesbijbel of downloadbijbel
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Protestantse Gemeente Hellevoetsluis, Petrakerk, Cornelis van Kleiburgstraat 4, Hellevoetsluis Tijd 9.30 uur, voorganger Ds. Dick ter Horst of Ds. Tineke Flim Link pghellevoetsluis

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek of eigenlijk een bijbelstudie stuk van M.G. van der Hoeven voor Ora en Labora, de jong volwassenen kring van de Herstel Hervormde Gemeente Voorburg. Link mgvdhoeven

Mendelssohn Bartholdy, Monteverdi en Vivaldi hebben prachtige muziek gemaakt voor psalm 113, maar deze keer een moderne: Psalmenvoornu Op You Tube: 'Psalmen voor Nu' band live in Tivoli, Utrecht, mei 2006) openingsnummer van het concert: psalm 113. Link youtube

LUCAS
Lucas is het derde evangelie/boek van het Nieuwe Testament. Dit is een van vier gelijkenissen die Jezus vertelt in Lucas 14. Het zijn dubbele parallellen en gaan niet alleen over het eigen gedrag en gast zijn en gastheerschap, maar ook over de uitnodiging van God.
r 14:11 komt ook voor bij Matteüs 23:12, Lucas 18:14 en 1 Petrus 5:6.

Kunst tip: De nodiging tot het feestmaal, Ludolf van Saksen uit de 2e helft 15e eeuw, een ingekleurde houtsnede, boekilluminatie ca. 20 x 14cm, Utrecht, Museum Catharijneconvent.
Link bijbelencultuur (zoekfunctie Lucas 14:7-14).

LUCAS 14:1 en 7-14
Een feestmaal op sabbat
1 Toen hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande
farizeeër ging, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd,
hielden ze hem in het oog. 
(...)
7 Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien
hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen:
8 ‘Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft,
kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand
uitgenodigd die voornamer is dan u,
9 en dan moet uw gastheer tegen u zeggen: “Sta uw plaats
aan hem af.” Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten
innemen.
10 Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw
gastheer tegen u zal zeggen: “Kom toch dichterbij!” Dan wordt
u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan
tafel aanligt.
11 Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie
zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’
12 Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: ‘Wanneer
u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet
uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de
verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug
te doen.
13 Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen,
verlamden en blinden uit.
14 Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets
terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding
van de rechtvaardigen.’

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 NBG
Link naar complete tekst biblija.net Lucas 14

Liever luisteren?
voorleesbijbel of downloadbijbel
Lucas is het derde evangelie/boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente De Ark te Reeuwijk, Kerkelijk centrum ‘de Ark’ ’t Kerkestuk 1, 2811 BC Reeuwijk-Brug Tijd: 9.30 uur, voorganger: Mevr. Drs. L.J. Koning-Polet Link pgdearkOf kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Jan Chr. Vaessen 'Van graai naar geefcultuur' op 22 maart 2008. Link jcvaessen Lucas-14-de-wet-van-de-aantrekkingskracht
On VIMEO: vanaf 32min, First Presbyterian Church, Johnson City Tennessee op zondag 27 juni 2010, Parables of Jesus, Reverend Louis Imsande. Link vimeo (deleted, sorry)

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer de Noorse versie:

Fader vår, du som er i himmelen!
Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma.
Lat viljen din råda på jorda som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød.
Forlat oss vår skuld,
som vi òg forlet våre skuldmenn.
Før oss ikkje ut i freisting,
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt, og makta og æra i all æve.
Amen.

VOLGENDE WEEK
5 september 2010, de 12e zondag van de zomer 14e na Trinitatis

Deuteronomium 30:15-20
Psalm 1
Lucas 14: 25-33

2 opmerkingen: