vrijdag 13 augustus 2010

15 augustus, 9e van de zomer en 11e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers
horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
In de zomer is het meestal wat rustiger in de kerken.... Maar niet in Utrecht, daar trekt KERKEN KIJKEN elk jaar weer 50.000 bezoekers voor de twaalf monumentale kerken in de
binnenstad. Van 29 juni t/m 11 september 2010. Link kerkenkijken

Voor de Orthodoxen en Katholieken is het een bijzondere zondag: het 'Ontslapen van de H. Maagd Maria' of 'Maria ten Hemelopneming'. Apostel Thomas kwam Iater en zag de Hemelvaart, maar nu werd hij niet geloofd door de apostelen (i.t.t. Johannes 20:24 ev.) Link wikipedia/Maria-Tenhemelopneming

Deze week teksten over (valse) profeten, God die spreekt (Jeremia) over valse profeten en temidden van andere? Goden (Psalm 82:1 'God staat op in de hemelse raad, hij spreekt recht in de kring
van de goden'). In het Nieuwe Testament spreekt Jezus, vertwijfeld (?) vertelt dat hij (ook) verdeeldheid brengt.

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Mein Herze schwimmt im Blut" (BWV 199); "Siehe zu, daß deine Gottesfrucht nicht Heuchelei sei" (BWV 179) en "Herr Jesu Christ, du höchstes Gut"
(BWV 113). NB De cantaten horen eigenlijk bij Lucas 18:9-14 over de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar (en huichelarij).

Op You Tube: JS Bach BWN 199 Mein Herze Schwimmt im Blut, Amsterdam Baroque Orchestra met Ton Koopman als Dirigent. Link youtube Met uitgebreide toelichting op de website van Eduard van Hengel.Link eduardvh

Kunst tip: Maria Hemelvaart, brevier van Beatrijs van Assendelft, Collectie Utrecht (folia/pag 163 v.) Link collectieutrecht

TEKSTEN
Jeremia 23:23-29
Psalm 82
Lucas 12:49-56

JEREMIA 23
Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament en vertel het
verhaal van een van de grote profeten: Jeremia. Jeremia is profeet
tegen wil en dank en beroemd door zjn eigen werkwoord 'Jeremieren',
jammeren, weeklagen. Hier spreekt de HEER over valse profeten.

Kunst tip: Jeremia in een Franstalige bijbel historiale 1372, Parijs door Raoulet d'Orleans (kopiist) Jean Bondol et al. Nu in Den Haag in de Koninklijke Bibliotheek MMW 10 B 23.Link mnemosyne
Meer meermanno

JEREMIA 23

(Profetieën over de profeten)
23 Ben ik alleen een God van dichtbij, ben ik niet ook een God van ver? – spreekt de HEER.
24 Als iemand zich verbergt, zou ik hem dan niet zien? – spreekt de HEER. Ben ik niet overal, in de hemel en op aarde? – spreekt de HEER.

25 Ik heb gehoord wat voor leugens die profeten in mijn naam verkondigen. Ze roepen: “Een droom! Ik heb een droom gehad!” 26 Hoe lang nog zullen die leugenachtige profeten, die zichzelf
een rad voor ogen draaien, doorgaan? 27 Hoe lang nog zijn ze eropuit om met de dromen die ze elkaar vertellen mijn volk mijn naam te laten vergeten, zoals hun voorouders mijn naam door Baäl zijn vergeten?

28 Een profeet die droomt, vertelt niet meer dan een droom, maar wie mijn woorden kent, geeft mijn woorden betrouwbaar weer. Wat heeft stro met graan gemeen? – spreekt de HEER. 29 Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt?– spreekt de HEER.

Link naar complete tekst biblija.net

Suggestie van Roel Bosch bij Jeremia 23:23-29
Is mijn woord niet als een vuur?

Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad -
of is het een vuur dat verbrandt en verteert,
dat slechts as achterlaat en ruïnes,
en mensen berooft van hun dak?
En blijf ik dan staan, ontredderd,
met niets dan de kleren om het lijf?
Wanneer vuur mijn leven bedreigt, God,
en mijn eigen woord is verstomd,
doop me dan in uw liefde,
met als vuur de gloed van uw Geest.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link noorderlichtgemeente

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Gemeente rond de kerk van Ammerstol, Kerkplein 4 Ammerstol. Tijd: 10 uur, voorganger Ds. R. Thieme, Gouda.Link kerkvanammerstol Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 

Preek Gepredikt te Kralingen de 19e maart, 1755 door Theodorus van der Groe, Biddagpredikatie uit Jeremia 23:33. Link iclnet


Op You Tube: Een film over de profeet in 11 delen, 1998 met Patrick Dempsey 'Dr Dreamy'), Oliver Reed, Klaus Maria Brandauer etc.(1e deel 9m06) Link youtube


PSALM 82
Psalm 82 is van 'Asaf'. De naam Asaf betekent waarschijnlijk "Verzamelaar". Asaf is de naam van vijf mannelijke personen uit het Oude Testament. De naam Asaf komt in totaal 47 keer voor in de
Bijbel. De bekendste Asaf is de priester verantwoordelijk voor de liturgische gezangen in de eerste joodse tempel (de tabernakel) gebouwd door Salomo) Hij leefde ten ten tijde van Koning David.
12 Psalmen in het gelijknamige Bijbelboek staan op zijn naam.

Kunst tip: Op You Tube een animatie van de tabernakel/tempel. Link youtube


PSALM 82
Een psalm van Asaf.
God staat op in de hemelse raad,
hij spreekt recht in de kring van de goden:
2 ‘Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig
en kiest u partij voor wie kwaad doen? sela

3 Doe recht aan weerlozen en wezen,
kom op voor verdrukten en zwakken,
4 bevrijd wie weerloos zijn en arm,
red hen uit de greep van wie kwaad wil.

5 U toont geen inzicht, geen begrip,
en doolt in duisternis rond,
de aarde wankelt op haar grondvesten.
6 Ooit heb ik gezegd: “U bent goden,
zonen van de Allerhoogste, allemaal.”

7 Toch zult u sterven als mensen,
ten val komen als aardse vorsten.’
8 Verhef u, God, spreek recht op aarde,
alle volken behoren u toe.

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Protestantse Gemeente De Hoeksteen Schoonhoven, Albert Schweitzerlaan 2, Schoonhoven.
Tijd 09.30 uur, Voorganger Ds C.P. Koole.Link pg-dehoeksteen pdf Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek of eigenlijk aanwijzingen voor een preek door Ds Koning Gans van de Gereformeerde Bond (streng protestant) oa over r1 en 2 de hemelse raad en de kring van Goden.
Link luisterenddienen (snelle weergave)

Op You Tube: Christafari - Protesters (Reggae) geinspireerd door oaPsalm 82:4. Met complete tekst in het engels. (5m55). Link youtube

LUCAS 12:49-56
Regels van deze tekst (d 51-53) komen ook voor bij Mattheus 10:34-36: 34 Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
35 Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder 36 de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten!

Kunst tip: 9 pagina's van de Evangelist Lucas en zijn symbool de stier. Link Luke_the_Evangelist

LUCAS 12:49-56
49 Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!
50 Ik moet een doop ondergaan, en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is. 51 Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen. 52 Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee
en twee tegen drie. 53 De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn
vader, de moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder.’ 54 Tegen de menigte zei hij: ‘Wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is, en dat is ook zo. 55 En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook zo. 56 Huichelaars! De aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden, hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden?  
Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde boek van het Nieuwe Testament

Liever live?
De Vrije Evangelische Gemeente Leeuwarden, Molenpad 5, Leeuwarden. Tijd: 9:30uur, Voorganger: ds. H.J. Delwig Link veg-leeuwarden Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Zondag 19 augustus 2007, door Ds. Ph. van Wijk over Jeremia 23: 23-29 en Lucas 12 : 49 – 56. Link wijkpredikant

Op You Tube: Uit de Jesus film van Zefirelli: Lucas 12:49-56. "I came not to bring peace, but a sword" - Jesus teaching and raising a dead girl. GoldenLightD 166 videos. Link youtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een Zeeuwse versie:

Ônze Vaoder in den emel,
laèt joe naem vereêrd worre,
laèt joe keunikriek komme,
laèt wat a jie wil gebeure,
op aerde, net as in den emel.

Geef ôns vandaege ’t broôd dat a me nôdig è,
en vergeef ôns ônze schuld,
net as a ôns ok an are mènsen d’r schuld vergeve.

En stel ôns nie op de proef,
mae ouw aol ’t slechte van ôns wig.

Wan joe keunikriek,
en de kracht en de pracht,
is eêuwig voe eêuwig.
Amen.

Een site met 1622 versies/vertalingen van het Onze Vader Link christusrex
(ik heb de ontbrekende Friese versie al gemaild)

VOLGENDE WEEK
22 aug, 10e van de zomer en 12e na Trinitatis

Jesaja 30:15-21
Psalm 112
Lucas 13:22-30

Geen opmerkingen:

Een reactie posten