zaterdag 31 juli 2010

8 augustus 2010, 8e van de zomer en 10e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers
horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
De zomerperiode in de kerken is rustig en ..... er zijn veel extra's: U kunt kijken in kerken en de synagoge in Middelburg, Zeeland. Het 'religieus erfgoed' in de Middelburgse binnenstad bezoeken met gids. Abdijkerken, de rooms-katholieke kerk, de Gasthuiskerk, de Doopsgezinde kerk en de synagoge. Elke donderdag tot 3 september, start 13.30 uur, 4 euro. Link Middelburgsekerken

Kunst tip: De Nieuwe Kerk (of Sint-Nicolaaskerk) in Middelburg.Link Wikipedia/Nieuwe Kerk Middelburg


De Bach cantates voor deze zondag zijn "Schauet doch und sehet,  ob irgend ein Schmerz sei" (BWV 46), "Nimm von uns, Herr, du  treuer Gott" (Koraalcantate BWV 101) en "Herr, deine Augen sehen  nach dem Glauben" (BWV 102). NB Deze teksten horen (eigenlijk)  bij Lucas 19:41-48: voorspelling van de verwoesting van Jerusalem.

Op Classicsonline.com intro's van chorus, recitative, aria ... BWV 46. Link Classicsonline

TEKSTEN
Jesaja 65:17-25
Psalm 33:12-22
Lucas 12:32-40

JESAJA 65:17-25
De titel van hoofdstuk 65 is 'De Heer zal goed en kwaad vergelden', maar dit deel gaat vooral over (r17) een nieuwe hemel(en) en een nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem (18). Wolf en Lam zullen
eensgezind weiden.

Kunst tip: Het gedicht Groninger Hogeland van Hans Werkman,naar regel 17. Link Gedichten
Kunst tip2: het kerklied De steppe zal bloeien van Huub Oosterhuis. Recent verkozen tot het mooiste kerklied. Link Huuboosterhuis

JESAJA 65:17-25
Deze keer de vertaling van de Naardense bijbel uit 2004 van Pieter van Oussoren. Link www.Naardensebijbel.nl


Evt te vergelijken met de vertalingen in De Nieuwe Bijbelvertaling, de Statenvertaling, NBG-vertaling uit 1951, de Willibrordvertaling uit 1995 en de Groot Nieuws Bijbel uit 1996. Simultaan op biblija.net Link Biblija.net

JESAJA 65:17-25
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

17 Want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; aan de eerste dingen zal niet meer worden gedacht en ze zullen niet meer in het hart opklimmen. 18 Nee, ze zullen verrukt zijn en het uitjubelen voor altijd en immer om wat ik schep; want zie, ik herschep Jeruzalem tot jubel
en haar gemeente tot een verrukking; 19 jubelen zal ik om Jeruzalem en verrukt zijn over mijn gemeente; in haar zal niet meer worden gehoord een stem die weent of een stem die schreeuwt;
20 er zal daar niet meer wezen een zuigeling van enkele dagen of een grijsaard die zijn dagen niet volmaakt; want de jonge jongen zal als man van honderd jaar sterven en de zondaar wordt pas als
man van honderd jaar vervloekt. 21 Ze zullen huizen bouwen en daarin zetelen,- wijngaarden planten
en de vruchten ervan eten. 22 Ze zullen niet bouwen en een ander gaat er zitten, niet planten
en een ander eet het op; nee, als de dagen van de boom worden de dagen van mijn gemeente, en het maaksel van hun handen zullen mijn uitverkorenen zelf verslijten. 23 Ze zullen niet zwoegen voor niets en geen kinderen baren voor chaos, nee, een zaad van gezegenden van de Ene zijn zij en hun spruiten met hen. 24 Het zal geschieden: voordat zij roepen antwoord ik;terwijl zij nog spreken verhoor ik. 25 Wolf en lam zullen eensgezind weiden, een leeuw zal stro eten als het rundvee, en de slang heeft stof als zijn brood; ze zullen geen kwaad doen en geen verderf stichten, op heel mijn heilige berg, zegt de Ene. Link naar complete tekst: Naardensebijbel.nl

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Witte Kerkje (anno 1721), Dijckpotingen 1 Vierpolders (Noorden van Hellevoetsluis, Westen van Spijkenisse). Protestantse gemeente. Tijd 16.00 uur Vesper, voorganger Mw Zweerus dhr Lap.
Link Dorpskerkvierpolders Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds M.M. Kool-Mout, op 14 december 2008 in de Paaskerk, in Baarn (PKN), 'Hoop als gerichtheid van ons hart' over Jesaja 65:1, 17-25 en Johannes 3:22-30. Link Paaskerk


Op You Tube: Crystel Lewis: Lion and Lamb (5m07). Link youtube


PSALM 33:12-22
In regel 20 staat ... De Heer, hij is onze hulp en ons schild. In die betekenis komt schild bijna 40 keer voor in het Oude Testament, vaak in de Psalmen (15x) en in Efeziers 6:16 staat draag het geloof als schild. 

Kunst tip: Ikoon van Christus, tronend als PANTOKRATOR, of heerser. Een Post-Byzantijnse Kerkikoon uit de 16de – 17de eeuw, in de stijl van de 13de eeuw. (104 x 51 cm) Link Odigia

PSALM 33:12-22
12 Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft, de natie die hij verkoos als de zijne. 13 Uit de hemel ziet de HEER omlaag en slaat hij de sterveling gade. 14 Vanaf zijn troon houdt hij het oog op allen die de aarde bewonen. 15 Hij die de harten van allen vormt, hij doorziet al hun daden. 16 Koningen winnen niet door een machtig leger, brute kracht redt krijgsheren niet. 17 Van geen nut zijn paarden voor de overwinning, hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst. 18 Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw: 19 hij zal hen redden in doodsgevaar, bij hongersnood zal hij hun leven sparen.

20 Wij verwachten vol verlangen de HEER, hij is onze hulp en ons schild. 21 Ja, om hem is ons hart verblijd, op zijn heilige naam vertrouwen wij. 22 Schenk ons uw trouw, HEER, op u is al onze hoop gevestigd. Link naar complete tekst Biblija.net
Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Protestantse Gemeente Roermond, Minderbroederskerk, Minderbroederssingel 17F, Roermond, op de hoek van de Minderbroederssingel en de P. Vogelsstraat (schuin tegenover de Brandweer). En de mooiste kerk van Limburg! Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds H. van den Born Link Protestantsegemeenteroermond
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek voor de evangelische gemeente Cama Parousia in Boskoop van 20 augustus 2006 en zoals alle preken en ondanks de intro zeer 'tijdloos'. 'Gods karakter roept op tot lef'. Link cama-boskoop

Op You Tube: Psalm 33, orthodox gezang door de 'Kliros of the Old rite Church of the Ascension of Our Lord in Gervais, Oregon USA.Link youtube


LUCAS 12:32-40
De tekst gaat verder met het onderricht aan de leerlingen, nu over bezit r34 Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. En trouw(e knechten) die waken want r40 Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’

Kunst tip: Uit het Getijdenboek (usus van Rome) Brugge circa 1490. Meester van het Dresdener Gebedenboek De Evangelist Lucas. In de collecte van het Meermanno Westreenianum. Link collecties.meermanno en meermanno2LUCAS 12:32-40
(Onderricht aan de leerlingen en de menigte)
32 Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. 33 Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten.
34 Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. 35 Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, 36 en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. 37 Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en
hen bedienen. 38 Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. 39 Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de
dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. 40 Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’

Link naar complete tekst biblija.net

Suggestie van Roel Bosch bij Lucas 12:38:
Hij zal zijn gordel omdoen, ...

Een lange reis gehad, laat thuis
en dan, diep in de nacht, de mouwen opgestroopt,
vol aan de bak uit dankbaarheid
voor wie het huis bewaakte?
U kunt wel overdrijven, Heer,
met dit scenario houdt niemand rekening.
Als alles op zijn kop staat
bent u daar, en dient.
U komt op tijd. Help ons te dienen.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link Noorderlichtgemeente

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Lucas is het derde boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Haren (Noordlaren, Glimmen, Onnen) Op vier locaties om 10.00 uur en in Beatrixoord om 10.15 uur. Link pkn-haren Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Bas Gijsbertsen bij de huwelijksvoltrekking van Sylvia Knol en Erwin Hofman in de Open Hof kerk, Kampen. NB Lucas 12:36.Link bartgijsbertsen

Op You Tube: een catholieke hymne 'The servants song' met foto impressie van Wereld Jongeren Dag 16-17 juli 2008, Australie (3m12). Link youtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een Limburgse versie.

Oeëze Vaader
Oeëze Vaader in d'n Hieëmel
Diene Naam wuurdj geheeligd
Dien Riek kumt, Diene Wil zal gebueren
in d'n Hieëmel, zoeë auch op d'erd!

Gaef ôs huuj ôs daageliks broeëd
en vergaef ôs ôzze shood es vier auch vergaeve
an angere hunne shood.

En leit ôs neit in bekooring (verzeuking)
mer verlos ôs van ut koad.

Want van Dich is ut Kuëninkriek en de Krach
en de Hieërlikheed in Ieëwigheed.
Zoeë zal ut sieën (= Amen).

VOLGENDE WEEK
15 augustus, 10e van de zomer en 12e na Trinitatis

TEKSTEN
Jeremia 23:23-29
Psalm 82
Lucas 12:49-56

Geen opmerkingen:

Een reactie posten