woensdag 1 september 2010

5 september 2010, 12e van de zomer en 14e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers
horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
De zomer loopt af, de scholen en kerken beginnen weer, vaak met een speciale startzondagdienst: Kijk op startzondag2010

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe" (BWV 25), "Jesu, der du meine Seele (Koraalcantate BWV 78) en "Wer Dank opfert, der preiset mich" (BWV 17). Deze cantates horen bij Lucas 17:11-19; de genezing van tien melaatsen.

Op You Tube: Cantata "Es ist nichts Gesundes"BWV 25 - 1. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe (1/6) Amsterdam Baroque Orchestra, dirigent Ton Koopman. (5m07) Link youtube

TEKSTEN
Deuteronomium 30:15-20
Psalm 1
Lucas 14:25-33

Voor (oud) Katholieken is het de zondag van het discipelschap. De teksten gaan deze week (dan ook) over keuzes, keuze voor goed en kwaad, met impliciet de belofte van beloning en dreiging met straf in het Oude Testament en met (on)dubbelzinnige voorbeelden en harde keuzes in het Nieuwe Testament zie Lucas 14.

Kunst tip: Sandro Botticelli De kaart van de Hel, met verschillende lagen 'naar ernst van de zonde'. Tussen 1480 en 1490 nu in de Collectie van Vaticaanstad. Link wikipedia/Sandro_Botticelli

DEUTERONOMIUM 30:15-20
Deuteronomium is het vijfde boek van het Oude Testament. We lezen verder in de herhaling van de wetten en regels (deutero betekent letterlijk tweede) maar nu als samenvatting en minder concreet.

Kunst tip: Boomerang kaart van JOR ID, ontwerper jor-id Link Jor-id/werk/is-dit-de-goede-weg?

Deuteronomium 30
15 Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. 16 Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en  regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. 17 Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren,
18 dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van korte duur zijn. 19 Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, 20 door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’
De Nieuwe Bijbelvertaling ©2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst: biblija.net

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Deuteronomium is het vijfde boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
De (Protestantse) Grote Kerk, Kerkplein 15 Almelo Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. O. Mulder, lektor: dhr. Van der Woude met Heilige Doop. Link pga-grotekerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen januari ’10 door ds Dick Dreschler predikant gkv Beilen en Hooghalen. Link dickdreschler

Op You Tube: Barack Obama vertelt over zijn geloof en het begrip (choose) life ook in verband met abortus (vanwege de 'anti' campagne met deze slogan in de VS.) (1m47). Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Regel 3 heeft een (vage) parallel met Mattheus 7:17ev r17 Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten.

Kunst tip: PSALM 1, Qui au conseil des malins n’a esté op CD II Derde boek der Psalmen Davids voor het Sweelickmonument. Link jpsweelinck Luisteren sweelinck.radio4

PSALM 1
1 Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit, 2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.3 Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. 4 Zo niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. 5 Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. 6 De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood. 
De Nieuwe Bijbelvertaling ©2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Protestantse Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 14, Bussum Psalm 1: 1,2 en 3 als openingslied. Nb het is de 'centrum' kerk. Tijd: 10.00 uur, voorganger mw.ds. T. Werner met Kindernevendienst
en crèche (en om 11.45 uur Church2Day met Eric Velu, evangelisch) Link pknbussum
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds. R. Tigelaar voor de gemeente Hardenberg-Baalderveld Oost, 2nov2008 en ook huisbezoekthema geweest. Link GKVNoordfriesland

Op You Tube: Psalm 1 Herfst zonder bronnen, (3m44). Link youtube


LUCAS 14
We lezen verder over de uitnodiging van God en de 'prijs' die ervoor betaalt wordt r26 Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader ..... kan niet mijn leerling zijn. r33 wie geen afstand doet van al zijn
bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.

Kunst tip: In het Melisende Psalter, een verlucht manuscript van circa 1135 voor de kruisvaart naar Jerusalem. Folio 9v - The Harrowing of Hell. Link /Melisende_Psalter

LUCAS 14:25-33
Het volgen van Jezus

25 Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: 26 ‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. 27 Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. 28 Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de
kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? 29 Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen 30 en zeggen: “Die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet.” 31 En welke koning die eropuit trekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt? 32 Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. 33 Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. 34 Zout is iets goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? 35 Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’
De Nieuwe Bijbelvertaling ©2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net

Suggestie van Roel Bosch bij Lucas 14:30
.… maar het karwei afmaken kon hij niet

Wie niet begint maakt nooit iets af,
en niet geschoten altijd mis -
maar dit is anders, hier gaat het om meer.
Gaan op de tocht met hem is geen gezelschapspel,
geen tijdverdrijf of dagvulling.
Het is een albepalend levenspad,
voortdurend lettend op wat vrede dient,
wat zegen met zich meebrengt en wat vloek.
God, zegen mij, en houd mij op uw pad.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link noorderlichtgemeente

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse gemeente Meppel, Het Erfdeel Atalanta 2 Meppel Tijd: 10 uur, voorganger ds. F. Groen of ds. K. Stroop Link protestantsegemeentemeppel

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek door Niek Werkhoven 'Als het zo moet, hoeft het niet van mij' voor de Hooge Berkt, een christen gemeenschap in Bergeijk etc. Link hoogeberkt

Op You Tube: Joseph Shore, bariton zingt 'The Crossbearer' (4m20) Link youtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Vanwege alle harde keuzes deze keer het milde Gnostische Jezusgebed vertaald door Bram Moerland uit een Engelse versie van Neil-Douglas Klotz .

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

VOLGENDE WEEK
Exodus 32,7-14
Psalm 51
Lucas 15,1-10

Geen opmerkingen:

Een reactie posten