zondag 19 december 2010

Kerstavond, 24 december 2010

Gelukkig Kerstfeest!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE

Op Kerstavond gedenken en vieren de Christenen de geboorte van Jezus Christus. Het leesrooster kiest voor voorspellende teksten gelezen uit het Oude Testament, een benadrukkende tekst uit het Nieuwe Testament, maar uit het evangelie van Lucas niet de
geboorte in de stal, dat in veel kerken wordt gelezen. Mijn eigen gemeente viert Kerstavond met een Kerstspel met de kinderen als engelen, herders, koningen etc. Dus Lucas 2, maar ook Jesaja en de Psalm en weer een Wereldpremiere! Link Geertekerk Utrecht

Tip: Kerstnacht bij Via Nova. 'Creatief, prikkelend, een tikkie anders. Over wachten en hopen, over blijdschap voor mensen die er niet op rekenden, over vrede in verschillende dimensies. Met een spannende mix van klassieke en moderne muziek, creatieve verbeelding en een inspirerende toespraak. Borrel na'. Tijd: 22.00 uur, Adres Vondelkerk, Vondelstraat 120. Amsterdam. Link vianova-amsterdam Of doe de (Amsterdamse) Kersttest

De Bach cantates
voor Kerstavond zijn "Christen, ätzet diesen Tag" (BWV 63), "Gelobet seist du, Jesu Christ" (koraalcantate BWV 91) "Unser Mund sei voll Lachens" (BWV 110), "Magnificat in Es" (BWV 243a) en "Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage" uit het
Weihnachtsoratorium (BWV 248/1). Deze cantates horen bij Lucas 2.

Op you Tube: Het Weihnachtsoratorium (BWV 248) JS Bach (1685-1750), Kantate I, Sibylla Rubens sopraan, Elisabeth Kulman alt, Martin Petzold tenor, Andreas Scheibner bariton. Münchener Bach-Chor, Bach-Collegium München, Peter Schreier, dirigent en Evangelist. Pilgrimage Church Maria Himmelfahrt, Tading, 2005 (9m31). Link youtube

Kunst tip: The Wilton Diptych (een draagbaar altaarstuk, misschien een drieluik zonder middenpaneel. Dit is het rechter binnenpaneel. Circa 1395-1359, Engels of Frans door anomieme schilders voor King Richard II van Engeland 1377-1399. National Gallery, London UK. Link nationalgallery

TEKSTEN
Jesaja 8:23-9:7
Psalm 96
Titus 2:11-14
Lucas 2:1-2

JESAJA

In dit boek van Jesaja de voorspelling van de Messias en in regel 5 de letterlijke teksten van de "Messiah" van G.F. Handel. "For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace".

Kunst tip:
Naar r 23 Zebulon en Naftali, glas in lood ramen van Marc Chagall uit 1962, van de 12 zonen van Jakob of stammen van Israël. Voor de synagoge van het Hadassah Hospital Hebrew University Medical Center in Jeruzalem. Link casaisrael chagall windows

JESAJA 8:23-9:7

23 En wie daardoor omsloten wordt, zal niet ontkomen.
Zoals het land van Zebulon en Naftali
in het verleden smadelijk bejegend is,
zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek,
het Overjordaanse en het domein van andere volken.

9 Licht in de duisternis
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
2 U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
3 Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4 Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
5 Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
6 Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.

De opgeheven hand van de HEER
7 De Heer heeft zijn woord op Israël afgestuurd,
het heeft Jakobs volk getroffen.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
Link naar complete tekst Jesaja 9
 

Liever luisteren?
Arjan Huiskamp uit Rotterdam op voorleesbijbel of downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het OT.

Liever live?
Grote of Bavo kerk, Grote Markt 22, Haarlem. Tijd: 24dec2010 om 23.00uur, voorganger ds. B.A.M. Luttikhuis Link bavo Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek
van Ds. T.C. Guijt, voor de Hervormde Gemeente Neder-Hardinxveld (Protestantse Kerk in Nederland) op 12dec2010. Jesaja 9:1- 6. Link preekgemist

Op You Tube:
Uit GF Handel's Messiah - For unto us a child is born r6 uit Jesaja 9. Paul Eswood Raimund Herincx (4m30). Link youtube

Op You Tube:
in het engels een Kerst meditatie op Isaiah 9, "For unto us a child is born, a son is given." Sterrenhemel met tekst en muziek van Sean Hall. (1m14) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Hier psalm 96 uit de Herziene Statenvertaling van 2010. Onder redactie van de Gereformeerde Bond die de Statenvertaling uit 1637 wil behouden door haar te moderniseren, en de Nieuwe Bijbel Vertaling uit 2004 te progresief vindt. Psalm 96 eindigt met r13 de voorspelling van de messias. De psalm wordt heeft in het engels ook de titel: "Today is born our Saviour Christ the Lord".

Kunst tip:
Book of Hours, Getijdenboek uit Brugge: c.1450-1460 Het miniatuur links toont zingende monnikken De tekst is de begin regel van psalm 96. Nu in de Glasgow University Library. Link chaucer Link2 chaucer jpg

PSALM 96 Loflied op de komst van de HEERE
1 Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.
2 Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.
3 Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.
4 Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle goden.
5 Want al de goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.
6 Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,
macht en luister in Zijn heiligdom.
7 Geef de HEERE, geslachten van de volken,
geef de HEERE eer en macht.
8 Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,
breng offers en kom in Zijn voorhoven.
9 Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom;
beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.
10 Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert;
ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen;
Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.
11 Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen,
laat de zee bulderen met al wat ze bevat.
12 Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is;
dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen
13 voor het aangezicht van de HEERE,
want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen.
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid
en de volken met Zijn waarheid.

Uit de Herziene Statenvertaling 2010, onder redactie van de Gereformeerde Bond (die de Statenvertaling uit 1637 wil be houden door haar te moderniseren, en de Nieuwe Bijbel
Vertaling te progresief vindt. Link herzienestatenvertaling

Liever luisteren?
Janneke Almekinders uit Rotterdam op voorleesbijbel of downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?

Protestantse Gemeente Vierpolders, Dijckpotingen 1, Vierpolders. 24dec2010 20.30 uur uur, voorganger dhr. H. ten Voorde Link dorpskerkvierpolders Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Ds Wim van der Schee over psalm 96 in Amsterdam-ZW op 25nov2007. Link dswim

Op You Tube:
Psalm 96, door de San Marino chamber singers at the 2007 ACDA National Convention, Knight Concert Hall in Miami, Florida USofA. 7maart2007 (3m42). Link youtube

Op You Tube: Jan Pieterszoon Sweelinck Chantez a Dieu door het Kairos Consort (2m21). Link youtube
Op Gloria TV:
Psalm 96 in het Hebreews, King David's Harp (3m23). Link all.gloria
(Brief van Paulus aan) TITUS
Titus is het 17e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schrijft aan zijn naaste medewerker een pastorale brief met aanwijzingen voor het gemeenteleven. Hij benadrukt in de brief wat officieel het kerygmatisch fundament van het Christendom wordt genoemd. Kerygma (Grieks: kérugma) wordt gebruikt voor "verkondiging" of "prediking" en verwant aan het werkwoord (kerússo): "als een boodschapper roepen of verkondigen" en betekent "verkondiging", "mededeling" of "prediking".

Kunst tip: Een ikoon van de apostel Titus van de Holy Transfiguration Monastery (Brookline, Massachusetts USofA). Link orthodoxwiki / Apostel Titus
TITUS 2:11-14

11 Want verschenen is Gods genade
als redding voor alle mensen;
12 zij voedt ons op
om met verzaking van de goddeloosheid
en de wereldse verlangens
bezonnen en rechtvaardig en godvruchtig
in de huidige eeuw te leven,
13 in verwachting van de zalige hoop
en verschijning in heerlijkheid
van onze grote God en redder Christus Jezus,
14 die zichzelf ter wille van ons heeft gegeven
om ons 'te verlossen
van alle ongerechtigheid' (Psalm 130:8)
en 'zich een gemeente ten eigendom
te reinigen' (Exodus 19:5),
ijverig in goede werken.

Uit de Naardense Bijbel van Pieter van Oussoren uit 2004. Titus is het 17e boek van het Nieuwe Testament. Link naardensebijbel

Liever luisteren?
Lisette Visser uit Leeuwarden op voorleesbijbel in de NBV of downloadbijbel Titus is het 17e boek van het NT.

Liever live?

Oud Katholieke Kerk, Oosteinderweg 394 Aalsmeer Tijd 21.00 uur, voorganger emeritus pastoor Jacob Spaans Link amsterdam.okkn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preeksamenvatting voor Twitter van Titus 2 van Jos Douma Link twitter josdouma

Op Google Video:
in het engels "The Wisdom of being inconvenienced" preek van Tom Fuller voor de Calvary Chapel Newberg (42m25). Link video.google

LUCAS
Verrassend genoeg alleen de regels met de reden van de reis van Maria en Jozef naar Bethelem, de volkstelling door de Romeinse stadhouder.

Kunst tip:
Byzantijns mozaiek uit 1315-1320 van de registratie van Maria en Jozef bij governeur Quirinius in de Chora Kerk in Constantinopel (Istanbul) Turkije. Link Meester van de Kahriye Cami Kerk in Istanbul
Lucas 2:1-2
1 In die dagen nu ging een gebod uit van keizer Augustus
dat de gehele wereld opgeschreven moest worden.
2 Deze eerste opschrijving had plaats toen Quirinius
stadhouder was over Syrie.

Uit de Leidse Vertaling versie op online bijbels.
Link hispage

Liever luisteren?
Henny Plaisier-Wendt & Bas Plaisier, de Scriba van de Protestantse
Kerk in Nederland tot 2008 en zijn vrouw op voorleesbijbel of downloadbijbel Lucas is het 2e boek van het NT.

Liever live?
Remonstrantse Gemeente, Geertekerk, Geertkerkhof 22 Utrecht.
Tijd: 24dec19.30 uur, voorganger Heine Siebrand.
Link geertekerk

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds L Kievit van 21dec1975 op de website met zijn preken Verbi Divini Minister, latijn: Dienaar van het Goddelijke Woord. Als Mp3 af te luisteren. Link verbidiviniminister

Op You Tube: Christmas Food Court Flash Mob (semi spontane voorstelling) 'Hallelujah Chorus' van Georg Friedrich Handel (4m57) Link youtube

GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van een gebed. Deze keer 'The Christmass prayer' van Bebe Winian (ook op You Tube).

I pray for peace

Blessings and honor
Heaven right earth's despair
This is my Christmas prayer

For those that grieve
God will bring comfort
Laughter will rapture there

This is my Christams prayer

See I pray that love will rule and reign
And I pray that time will rid the pain of this world

As we learn to trust and care

This is my Christmas prayer

I pray for you (Yes I know you do)

That your triupmh and conquer

Poses the strength you need to bare

This is my Christmas prayer

For those in need
There would be plenty

And each other's burdens share
Oh, this is my Christmas prayer


See I pray that love will rule and reign

And I pray that time will rid the pain of this world
As we learn to trust and care

This is my Christmas prayer,

Oh
So let hope fill our hearts
(Let's let hope fill our hearts)

Shine the light through the dark

All around the world
And everywhere I will pray
This Christmas prayer


See I pray that love will rule and reign
And I pray that time will rid the pain of this world
As we learn to trust and care
This is my Christmas


This is my Christmas prayer

See I pray that love will rule and reign
And I pray that time will rid the pain of this world

As we learn to trust and care
This is my Christmas prayer

This is my Christmas prayer

Bebe Winan - 'This is my Christmas Prayer'
Link youtube
VOLGENDE WEEK: Gelukkig 2011!

Goed voornemen om preken te lezen, maar tijdgebrek of een promo nodig? Google twitpreek en vind op twitter preek samenvattingen van voorgangers voor de komende zondag van max 140 tekens.

Zondag 2 januari 2010, Epifanie
Epifanie, Driekoningen of Openbaring van de Heer (Solemnitas
Epiphaniae Domini
in het Latijn) op de eerste zondag na 1 januari
herdenking van de Wijzen uit het Oosten (Mattheus 2:1-18).

Jesaja 60:1-6
Psalm 72
Efeziërs 3:1-12
Mattheüs 2:1-12

Concert tip:

26dec2010 om 16:00 uur, Kerstconcert in de Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming Basiliek, Ossenmarkt 40-41 Zwolle. Met Musica Vocalis, 'Es ist ein Ros entsprungen', A Cappella concert dirigent Benjamin Bakker met werken van Bach, Part, Distler, Holst e.a.
Link musicavocalis

Geen opmerkingen:

Een reactie posten