dinsdag 11 januari 2011

16 januari 2011, 2e van de Epifanie

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De periode van de Openbaring de 'epifanie' begint met Drie Koningen en loopt/telt door tot de '40dagentijd' (protestants) of de 'Vasten' (Rooms Katholiek) die weer aftellen tot Pasen. NB Dat zijn 46 dagen, want de zes zondagen worden apart gerekend.

Sinds 2008 viert de Rooms-katholieke Kerk van/in Nederland deze zondag jaarlijks als de Dag van het Jodendom. De bischoppen in Nederland willen de positieve visie op het jodendom benadrukken. Link dagvanhetjodendom

Muziek tip: een nogal sombere visie op (hun) Epifanie van de Amerikaanse band 'Bad Religion' (indeed!) met hun nummer 'Epiphany' dat niet op een album verscheen (4m02). Link youtube Tekst azlyrics

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Mein Gott, wie lang, ach lange" (BWV 155), "Ach Gott, wie manches Herzeleid" (Koraal cantate BWV 3) en "Meine Seufzer, meine Tränen" (BWV 13). Deze cantates horen bij Johannes 2:1-11 over De bruiloft te Kanaan (op het leesrooster).

Op You Tube: Nikolaus Harnoncourt - Cantata No. 3 "Ach Gott, Wie Manches Herzeleid", BWV 3: Koraal Chorus (4m55). Link youtube

Voor de 'live' uitvoeringen van Bach, de fantastische Bach-website van Eduard van den Hengel bevat ook een concert agenda: Link eduardvh

TEKSTEN
In Jesaja, bemoediging dat God zijn belofte(n) houdt (aan de terugkeerders naar Jeruzalem), in de psalm 'Zing voor de HEER' ... 'want hij is in aantocht'. In (de brief aan de) Romeinen (van Paulus) alleen je geloof niet je (joodse) afstamming kan je redden en in Johannes
meer over de Doop van Jezus door Johannes en de bruiloft te Kanaan (waar Jezus water in wijn verandert).

Kunst tip: een ikoon uit het Decani klooster in Kosovo: 'De Bruiloft in Kanaan' op perikopennotities. Op dit blog belicht Joep Eikenboom vanuit antroposofische achtergronden de evangelie teksten van het leesrooster. Link vo-perikopen
Jesaja 62:1-5
Psalm 96
Romeinen 4:1-12
Johannes 1:29-2:1-11

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Men denkt dat het uit drie verzamelingen bestaat, van verschillende profeten. Het derde deel vanaf het 56ste boek. Boek 62 is een van de laatste boeken. Na de Babylonische Ballingschap zijn Israelieten terug gekeerd in een verwoeste stad maar het valt allemaal tegen. In boek 62 de belofte dat het allemaal beter wordt en goed komt. Bron: de Nieuwe Bijbelvertaling.

Kunst tip: De oudste (bekende?) afbeelding van Jeruzalem, mozaïek uit 6de eeuw in de St Joriskerk, in Mabada, Jordanië. Op de website nieuwsbronnen.com (over bedevaarten naar het Heilige Land). Op de site staat ook een geschematiseerde kruisvorige plattegrond van
Jeruzalem uit de 12de eeuw. Link nieuwsbronnen Link2 Wikipedia Madaba_Jerusalem_Mosaic
Kunst tip 2 naar r5 'Het joodse bruidje' van Rembrandt van Rijn, 1667 olieverfschilderij, nu in het Rijksmuseum Amsterdam. Link rijksmuseum

JESAJA 62:1-6
Vreugde over Jeruzalem

1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt
en de fakkel van haar redding brandt.
2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien,
alle koningen je majesteit.
Men zal je noemen bij een nieuwe naam
die de HEER zelf heeft bepaald.
3 Je zult een schitterende kroon zijn
in de hand van de HEER,
een koninklijke tulband
in de hand van je God.
4 Men noemt je niet langer Verlatene
en je land niet langer Troosteloos oord,
maar je zult heten Mijn verlangen
en je land Mijn bruid.
Want de HEER verlangt naar jou
en je land wordt ten huwelijk genomen.
5 Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt,
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen,
en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid,
zo zal je God zich over jou verheugen.

6 Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet
die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht.
Jullie die een beroep doen op de HEER,
gun jezelf geen rust

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst: biblija.net
Liever luisteren?
Antonius Hyacinthus van der Horst, Pastoraal werker leest voor op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament

Liever live?

Protestante Domkerk, Achter de Dom 1 (Domplein), Utrecht.
Tijd: 10.30 uur, Voorganger ds N.J. de Jong-Dorland
Link www.domkerk.nl

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Heleen Broekema voor/op Kerk en Vrede, preken tegen oorlogsdreiging zj, zpl. Link kerkenvrede
Op 123 Video: (Recente foto's van) Jerusalem, Isaiah 62 music Exodus, Hooglandse kerk te Leiden. Geplaatst door Buijs5 (6m12). Link 123video

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Een lofpsalm of in dit geval een 'God-is-koning' hymne. De God-is-koning hymnen eren de heiligheid, majesteit en macht van God. Iedereen wordt aangesproken, evangelisatie bepleit r3 maar ook onderwerping r7-9.
Maar ook rechtvaardigheid r10 en r13.

Kunst tip: naar r13, Ambrogio Lorenzetti, fresco (muurschildering op kalk) van 'Allegorie van goed bestuur' circa 1338-40 in het Palazzo Pubblico, Siena op lib-art.com. Link1 lib-art.com
Link2 lib-art.com2

PSALM 96
1 Zing voor de HEER een nieuw lied,
zing voor de HEER, heel de aarde.
2 Zing voor de HEER, prijs zijn naam,
verkondig van dag tot dag dat hij ons redt.
3 Maak aan alle volken zijn majesteit bekend,
aan alle naties zijn wonderdaden.

4 Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,
geducht is hij, meer dan alle goden.
5 De goden van de volken zijn minder dan niets,
maar de HEER: hij heeft de hemel gemaakt.
6 Glans en glorie gaan voor hem uit,
macht en luister vullen zijn heiligdom.

7 Erken de HEER, stammen en volken,
erken de HEER, zijn majesteit en macht,
8 erken de HEER, de majesteit van zijn naam,
draag geschenken zijn voorhoven binnen.

9 Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie,
huiver, heel de aarde, als hij verschijnt.
10 Zeg aan de volken: ‘De HEER is koning.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet.
Hij oordeelt de volken naar recht en wet.’

11 Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen,
de zee bruisen en alles wat daar leeft.
12 Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit,
laten alle bomen jubelen

13 voor de HEER, want hij is in aantocht,
in aantocht is hij als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,
de volken oordelen, trouw aan zijn woord.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
Janneke Almekinders uit Rotterdam op voorleesbijbel of downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Hervormde Gemeente Ruinerwold, Blijdenstein 3 Ruinerwold Tijd: 10.00 uur, voorganger ds. R. Scheurwater, Den Ham Link hervormde-gemeente-ruinerwold Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. J. de Jong voor de Protestantse Kerk Waddinxveen bij de opening van het winterwerk op 22Sep2010 over Psalm 96 en Leviticus 23. (pdf) Link kerken-waddinxveen

Op You Tube: Sing Unto The Lord A New Song! Matthew Brooks, AKA D4C (drummin-4Christ on drums). Adam Brooks on Keys & Synth Bass (MD) Patrick Linton on 2nd Keys, Fabian Morris on Guitar and Rebecca Linton on Lead Vocal. At New Jerusalem Apostolic Church, Birmingham England. (6m25) Link youtube

ROMEINEN
(Brief aan de) Romeinen (van Paulus) is het 6e boek van het Nieuwe Testament. In deel 1 tot en met 3 (in de brief aan de) Romeinen (van Paulus) is Paulus visie op de mens 'weinig positief'. Alleen je geloof (niet je joodse afstamming 'ofwel' besneden zijn ) kan je redden (van de gevolgen van je aanvechtingen) In dit deel een toelichting met stam- of 'aarts'vader Abraham als voorbeeld. Bron: Nieuwe Bijbelvertaling.

Kunst tip: Abraham op een Russisch icoon (midden 16de eeuw) nu in de Andrei Rublev Museum of Early Russian Art, Moskou. Rusland. Link wikipedia Aartsvader Link2 wikipedia Abraham

ROMEINEN 4:1-12
Abraham
1 Wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham?
2 Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond
van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan.
Maar niet tegenover God,
3 want wat zegt de Schrift? ‘Abraham vertrouwde op God,
en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’
4 Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst
maar als een recht.
5 Maar iemand zonder verdienste, die echter vertrouwt op hem
die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen
rechtvaardig verklaard.
6 Zo prijst ook David de mens gelukkig die door God rechtvaardig
wordt verklaard zonder dat hij enige verdienste heeft:
7 ‘Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven,
wiens zonden zijn bedekt;
8 gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt.’
9 Prijzen deze woorden een besneden of een onbesneden mens
gelukkig? We zagen al dat Abrahams vertrouwen hem werd
toegerekend als een daad van gerechtigheid.
10 Maar wanneer gebeurde dat? Toen hij al besneden was
of daarvoor? Het laatste, toen hij nog niet besneden was.
11 De besnijdenis ontving hij later als een bezegeling en teken
dat hij als onbesnedene rechtvaardig was omdat hij op God
vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die
geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden
aangenomen.
12 En hij werd eveneens de vader van hen die besneden zijn,
althans van hen die zich niet alleen hebben laten besnijden
maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof
dat hij als onbesnedene bezat.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
Constanse Bergeijk uit Hoogvliet op voorleesbijbel of downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Hardenberg Heemse (Radewijk) 9 diensten van 9.00 tot 19.00 uur en het gehele leesrooster staat in Kerkklank (pdf download pag). Link pg-hardenberg-heemse
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Catechismusprediking van Ds. J.W. Tunderman (1904-1942) 'Het begin van de eeuwige vreugde' met rooms katholieke leerregels zj.zp. Link jw.tunderman

Op VIMEO: In het engels 'Romans 4:1-8 - Abraham Justified by Faith' door/voor Calvary Goodyear Chaple (minstens 30minuten). Link vimeo


JOHANNES
We lezen voor het eerst uit het evangelie van Johannes, met zoals vaak overlap met de andere evangelies maar niet hier: Johannes gaat verder waar de andere het bij de feitelijke doop houden. Hij is ook de enige en de eerste die een/het wonder in Kana opschrijft. Er zullen er vele volgen.... Voor een overzicht van de wonderen: Link allaboutjesuschrist

In r29 'het Lam Gods' de bijbelse naam voor Jezus, dat wordt een populair 'iconografisch' thema ofwel om te schilderen of verbeelden. Het bekendste schilderij is 'de aanbidding van het lam Gods' op het centrale paneel in een altaar stuk in de Sint-Baafs Kathedraal in
Gent, van de gebroeders Jan en Hubert van Eyck (1432). Link wikipedia Lam Gods

Kunst tip: De Bruiloft van Kana (anonieme schilder naar Jheronimus Bosch), circa 1561 of later, Olieverf op paneel nu in het Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Met meerdere doeken van de gebeurtenis. Link wikipedia Jheronimus_Bosch

JOHANNES 1:29-2:1-11
Het evangelie volgens Johannes 1

Het Woord is mens geworden

29 De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei:
‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
30 Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik,
want hij was er vóór mij.”
31 Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen
opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden.’
32 En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel
zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. 33 Nog wist ik niet wie hij
was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen,
zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt
en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.”
34 En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is.’
35 De volgende dag stond Johannes er weer
met twee van zijn leerlingen.
36 Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij:
‘Daar is het lam van God.’
37 De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee.
38 Jezus draaide zich om, en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij:
‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden zij tegen hem (dat is in onze taal
‘meester’), ‘waar logeert u?’
39 Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’
Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden;
het was ongeveer twee uur voor zonsondergang
en ze bleven die dag bij hem.
40 Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei
en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus.
41 Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem:
‘Wij hebben de messias gevonden’ (dat is Christus, ‘gezalfde’),
42 en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei:
‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas
heten’ (dat is Petrus, ‘rots’).
43 De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar
ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen hem: ‘Ga met mij mee.’
44 Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus.
45 Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen hem:
‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven
heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef,
uit Nazaret!’
46 ‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’
‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus.
47 Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet,
een mens zonder bedrog.’
48 ‘Waar kent u mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had je
al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’
49 ‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’
zei Natanaël.
50 Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de
vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’
51 ‘Waarachtig, ik verzeker jullie,’ voegde hij eraan toe,
‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God
zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’

Johannes 2: Bruiloft in Kana
1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea.
De moeder van Jezus was er,
2 en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.
3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem:
‘Ze hebben geen wijn meer.’
4 ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’
5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan:
‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’
6 Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen
watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete.
7 Jezus zei tegen de bedienden:
‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand.
8 Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit,
en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze.
9 En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was,
proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam,
maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel –
riep hij de bruidegom
10 en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn
voor en als ze dronken zijn de minder goede.
Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’
11 Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea,
gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid
en zijn leerlingen geloofden in hem.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
Complete tekst Johannes 1 Link biblija.net Johannes 2 Link biblija.net

Liever Luisteren?
Wil Noordergraaf uit Rotterdam op voorleesbijbel of downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het NT.

Liever live?
Protestante gemeente Stedebroeck, Oude Kerk, Zesstedenweg 189
Grootebroek.
Tijd 10 uur, voorganger Mw. ds. van Zijverden, Enkhuizen
Link deoudekerk

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Marieke Milder op 30 oktober 2005 zp, zj. Marieke is trainer /adviseur bij De Schinkel, een bureau van de Protestantse Kerk van Amsterdam. Link mariekemilder
Op You Tube: 'How Jesus brewed the New Wine at Cana? John 2' Part 1 (van 2) door Nijjhar in prachtig indiaas engels (9m57). Link youtube
GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd (Mattheus 6:9-13)

Deze keer vanwege de Week van gebed: 'Trouw en toegewijd' een initiatief van de Evangelische Alliantie met een speciaal lied van Matthijn Buwalda: "Trouw en Toegewijd"

Ik wil U hoe dan ook volgen
Ik wil U hoe dan ook dienen
En wat het mij ook zal kosten
Ik wil voor niemand anders knielen
Dan voor U mijn God
Dan voor U mijn God

Maak me trouw en toegewijd
Geef mij Uw standvastigheid
Maak me waardig en bereid
Zodat ik U trouw kan zijn
U trouw kan zijn

Ik wil U hoe dan ook volgen
Ik wil U hoe dan ook dienen
En wat het mij ook zal kosten
Ik wil voor niemand anders knielen
Dan voor U mijn God
Dan voor U mijn God

Maak me trouw en toegewijd
Geef mij Uw standvastigheid
Maak me waardig en bereid
Zodat ik U trouw kan zijn
U trouw kan zijn

Zodat ik U trouw kan zijn

Want U wil ik volgen
U wil ik dienen(4x)

Laat me volgen
Leer mij dienen
Leer me leven op mijn knieen
Laat me volgen
Leer mij dienen
Leer mij leven, leer mij leven op mijn knieen

Alleen voor U
Alleen voor U

Niemand anders is het waard,
Niemand ander is het waard,
Om te leven op mijn knieen.

Op You Tube: Matthijn Buwalda: 'Trouw en Toegewijd' (4m07). Link youtube

VOLGENDE WEEK
23 januari 2011, 3e van de Epifanie

Jesaja: 49,1-7
Psalm 139,1-12
Mattheüs 4:12-22(23)

Concert tip
30jan 2011 Bachcantate 155 (van de 2e epifanie) in de Heikese Kerk, Oude Markt Tilburg (to Theaters) om 16.30 uur, Gratis met collecte. Arjan van Baest en koor & orkest van de St. Bachcantates Tilburg. Link bachcantates

Geen opmerkingen:

Een reactie posten