dinsdag 18 januari 2011

23 januari 2011, 3e van de Epifanie

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal,
maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

TV tip: BravaNL Zondag 23jan2011 van 12:00-13:28 uur
Mozart - Geistliches Singspiel 'Die Schuldigkeit des ersten Gebots'
Wolfgang Mozart was 11 jaar oud toen hij dit werk schreef. De
thema's: intriges, verraad en gerechtigheid. De boodschap komt
uit de Bijbel en 'U moet uw God liefhebben met heel uw ziel en met
heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste gebod.'
Met Josef Wallnig, Mozarteum Orchester Salzburg, Michiko Watanabe,
Bernhard Berchtold, Cordula Schuster, Peter Sonn, Christiane Karg.

PERIODE
We tellen door na Kerst tot de 40dagentijd of Vasten en weer wordt
het goede nieuws van het koninkrijk verkondigd en genas Jezus
iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. De epifanie 'openbaring'
dat hij waarlijk Gods zoon is, wordt zo keer op keer bevestigd.

Kunst tip: de wonderen van Jezus op de narthex (voorhal/portaal
van de kerk) in het Chora museum/Onze Heiland in Chora kerk in
Istanbul Turkije. Reisimpressies met foto's 'van Roeline en Cees'.
Link on-stein

Epifanie, Openbaring blijkt een inspirerend (muziek) thema....
Op You Tube: Staind "Epiphany" (HD Quality official video) (4m30)
Link youtube
Lyrics: lyrics Epiphany

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Herr, wie du willst, so
schicks mit mir" (BWV 73), "Was mein Gott will, das g'scheh allzeit"
(Koraalcantate BWV 111), "Alles nur nach Gottes Willen" (BWV 72)
en "Ich steh mit einem Fuss im Grabe" (BWV 156). Deze cantates
horen bij Mattheüs 8:1-13 over de Genezing van een melaatse,
de centurio in Kapernaüm (niet op het leesrooster).

Op You Tube: J.S.Bach- Cantata BWV 111 door het Bach Kollegium
Stuttgart en Gächinger kantorei, dirigent Fausto Fungaroli. Geplaatst
25mei2008 (5m22) Link youtube

TEKSTEN
Jesaja benadrukt de trouw van de Heer, de psalm lijkt haast een
gebed voor bescherming tijdens de reis (terug naar Jeruzalem)
en in Mattheus r14 de vervulling van Jesaja en (Simon) Petrus en
Andreas die met Jezus mee 'op reis' gaan.

Jesaja: 49:1-7
Psalm 139:1-12
Mattheüs 4:12-22(23)

JESAJA
We lezen weer in Jesaja, de profeet uit het Oude Testament die veel
onheilstijdingen voorspelt, in dit vers in de tijd van de Babylonische
ballingschap. Na de val van Babel ook 'heils'tijdingen met de terug
keer naar Jeruzalem en de voorspelling van de komst van de Messias.
Daardoor is deze profeet geliefd bij de evangelisten en apostels, die
-als zij over Jezus (daden) schrijven- graag verwijzen naar Jesaja's
voorspellingen.

Kennis tip: naar regel 6 op Bijbelcafe (de Bijbel voor dummies) van
de Hilversumse predikant Jurjen Zeilstra (1961) uitleg over de twaalf
stammen van Israel. Link studio1001

JESAJA 49:1-7
1 Hoort, kustlanden, naar mij,
weest opmerkzaam, naties, van verre!-
de Ene heeft van de moederschoot af
mij geroepen,
sinds mijn moeders ingewanden
mijn naam gedacht.
Jesaja

2 Hij maakte mijn mond
zo scherp als een zwaard,
in de schaduw van zijn hand
heeft hij mij laten schuilen;
hij heeft mij gemaakt
tot een glinsterende pijl,
in zijn koker hield hij mij verborgen.

3 Hij zei tot mij: mijn dienaar ben jij,-
Israël, in wie ik luisterrijk ben!

4 Toen moest ik zeggen:
vergeefs heb ik mij vermoeid,
voor woestheid en ijlte
heb ik mijn kracht verknoeid,-
maar toch is mijn recht bij de Ene,
mijn loon bij mijn God!

5 Maar nu heeft de Ene gezegd
-die mij van de moederschoot af
heeft gevormd
tot dienaar van hem,
om Jakob te doen terugkeren tot hem,
opdat Israël bij hem wordt verzameld,-
dat ik zwaar weeg in de ogen van de Ene
en mijn God mijn sterkte zal wezen;

6 hij zegt: te gering is het
dat jij mij een dienaar bent
om Jakobs stammen te doen opstaan
en Israëls twijgen te doen terugkeren;
gegeven heb ik je ook
tot een licht voor de volkeren,
dat mijn heil zal reiken
tot de rand van de aarde!
••

7 Zo heeft gezegd de Ene, Israëls verlosser,
zijn Heilige,
tot de verachte ziel,
door het volk verafschuwd,
dienstknecht van heersers:
koningen zullen je zien en opstaan,
vorsten zullen diep buigen,-
omwille van de Ene, die getrouw is,
de Heilige van Israël die jou heeft verkoren!

Uit de Naardense Bijbel van Pieter van Oussoren
uit 2004. Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.
Link naardensebijbe

Liever luisteren?
Matty & Marloes Dankers op voorleesbijbel
of www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23ste boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Didam, Torenstraat 10 Didam Tijd 10.00 uur, voorganger mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem Link pkn-didam Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Meijer voor de Protestantse Gemeente Borne op 15feb2009 Link protestantsegemeenteborne

Op You Tube: Misty Edwards - Isaiah 49 song (5m40). Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. De 2e regel van
psalm 139 is een populaire regel voor openingsgebeden in vieringen
en (uitvaart)diensten.

Kunst tip: naar regel 9 en 11 licht en duisternis spelen een grote rol
in het werk van de engelse schilder William Turner (1775 - 1851) een
romantische landschappen en zee(havens)schilder. Link1 toont de op
3/4 van de pagina de cover van een Taschenbuch met zonsopkomst (?),
een detail van het schilderij (Link2) "The Fighting Temeraire"
tugged to her last Berth to be broken up (1838) Bron: Wikipedia.
Link1 taschenbooks
Link2 wikipedia Turner,_J._M._W._The_Fighting_Tempaire

PSALM 139
1 Voor den orkestmeester. Van David. Een psalm.

Heer, gij doorgrondt en kent mij.
2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,
gij verstaat van verre wat bij mij omgaat;
3 mijn gaan en mijn liggen schift gij,
en met al mijn wegen zijt gij vertrouwd.
4 Want er is geen woord op mijn tong,
of gij, Heer, kent het geheel en al.
5 Van achteren en van voren houdt gij mij ingesloten
en legt gij uw hand op mij.
6 Het te begrijpen is voor mij te wonderbaar, te hoog;
ik kan er niet bij.
7 Waarheen zou ik uw geest ontlopen,
wanneer ontvlieden uw aangezicht?
8 Steeg ik ten hemel op--daar zijt gij;
maakte ik het schimmenrijk tot mijn sponde--gij zijt er.
9 Sloeg ik dageraadsvleugelen uit,
liet ik mij neer aan het einde der zee,
10 ook daar zou uw hand mij leiden,
uw rechter mij aangrijpen.
11 Sprak ik:
Dekke mij slechts de duisternis en worde het licht nacht
te mijner beschutting--
12 ook de duisternis zou niet aan uw oog onttrekken,
en de nacht zou verlichten evengoed als de dag; de duisternis ware aan het licht gelijk.

Uit de Leidse (Bijbel) Vertaling (1923)

Link naar complete tekst: bijbel.hispage.nl
Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever luisteren?
Corrie Kalkhuis uit Spijkenisse, Godsdienstdocent bij het IKOS leest voor uit de Bijbel "omdat het mijn lievelingsboek is" op voorleesbijbel
of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB in het Centrum voor
Religieuze Bezinning de Kapel Potgieterweg 4, Bloemendaal.
Tijd 10.30 uur, voorganger ds. Anna Hoekstra, Remonstrants
predikant. Thema 'Verschijning van de Heer Jezus Christus als
Licht voor alle volkeren'.
Link http://www.dekapel-bloemendaal.nl/Toelichting.html

Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:
Link http://www.churchatwork.nl/

Preek op ontmoeting.be een site met kennis en achtergrond
informatie site over de bijbel.
Link ontmoeting

Op You Tube: Palm 139 door Rebecca st. James. You search me.
You know me. There is nothing I can do to hide from you. Niets
kan ons van God scheiden (3m22). Door Zendtijd voor Kerken.
Link youtube

Op de site van de Protestantse gemeente Didam "Ken je mij" van Huub Oosterhuis gezongen door zijn dochter Trijntje naar Psalm 139 "Heer U kent mij, U doorgrondt mij" voor een uitzending van Pauw&Witteman. Eronder de tekst van het lied en psalm 139. Link pkn-didam

MATTHEUS
Mattheus is het eerste boek van het Nieuwe Testament. Dit verhaal
komt ook voor bij Marcus 1:16-20 en Lucas 5:1-11. Alleen Lucas
voegt het visadvies en 'wonder' toe (r 4) 'Vaar naar diep water en
gooi jullie netten uit om vis te vangen' en toen (r6) ze dat gedaan
hadden zwom er zo'n enorme school vissen in de netten dat die
dreigden te scheuren. NB Het bekendere 'visadvies' van Jezus aan
(Simon) Petrus om 'aan de andere kant van de boot' te vissen vind
pas plaats na de wederopstanding en wordt beschreven in
Johannes 21:6.
Kunst tip: de roeping (door Jezus) van (Simon) Petrus en Andreas,
door Duccio di Buoninsegna op de achterzijde van het altaarretabel
van de Dom in Sienna (1308-1311) Tempera op hout, nu in de
National Gallery of Art Washington (D.C.) USofA.
Link1 wikipedia Rooms-katholieke_Kerk
Link2 wikipedia Duccio_di_Buoninsegna

Mattheus 4
Begin van Jezus’ verkondiging
12 Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was,
week hij uit naar Galilea.
13 Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm,
aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali.
14 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja:
15 ‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee
en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen,
luister:
16 Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht,
en zij die woonden in de schaduw van de dood
werden door het licht beschenen.’
17 Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging.
‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’
18 Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon,
die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas.
Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers.
19 Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij,
ik zal van jullie vissers van mensen maken.’
20 Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem.
21 Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus,
de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes.
Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen
van de netten. Hij riep hen
22 en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter
en volgden hem.
23 Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen,
verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk
en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete biblija.net

Liever luisteren?
Karin van Bruggen, leerkracht op voorleesbijbel
of downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Rooms Katholieke Verschijning van de Onbevlekte Maagd / Pius X
Gerard Bruning straat 2 Heerlen Zuid (Molenberg)
Tijd 10.00 uur, Pastoor Wim Miltenbrurg fso.
Link parochiemolenberg

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Meijer voor de Protestantse Gemeente Borne op
15feb2009. Link protestantsegemeenteborne

Op You Tube: The Gospel of Matthew - in deel 3 van 26. Een film uit
2005, opgenomen in Tunesia, Marokko en Zuid-Afrika. In het engels
geen ondertitels. Eerst de verleiding door de duivel en vanaf 1m30
'De roeping van Simon Petrus en Andreas'. (10m) Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en
het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat
Jezus heeft geleerd (Mattheus 6:9-13 of Lucas 11:2-4).

Deze keer een 'hertaling' door Huub Oosterhuis.

Onze Vader verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw hand op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

Bron devleugel

VOLGENDE WEEK
30 januari2011, 4e van Epifanie

Sefanja 2:3- 3:9-13
Psalm 37:1-11
Mattheüs (4:24-)5:1-12

Concert tip: 30jan 2011 Bachcantate 155 en 111 in de Heikese Kerk,
Oude Markt, Tilburg (to Theaters) om 16.30 uur, Gratis met collecte.
Arjan van Baest en koor & orkest Stichting Bachcantates Tilburg.
Link bachcantates/
of
13feb2011 Bachcantate 111 in de Petruskerk, Schependomlaan 85,
Nijmegen om 19.30 uur. Wouter van Haaften / koor&orkest
Nijmeegse Bachcantates NB elke2e zondag van de maand Bach!
Link bach-cantate-nijmegen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten