dinsdag 22 februari 2011

27 februari 2011, 8e van de Epifanie

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Deze zondag, de 8e van de epifanie, de openbaring dat Jezus de zon van God is. Het is ook de Sexagesima (Dominica in Sexagesima in het Latijn) de tweede zondag vóór Aswoensdag. De naam verwijst naar het Latijnse sexagesimus (zestigste) de (bijna) zestig dagen tussen deze zondag en Pasen.

Kunst tip: Het lecionarium in (sluit)zegels, zonder toelichting, waarde of 'afzender' aanduiding. Jugendstil (kitch) ontwerpen voor alle zondagen van het jaar. Link mammana/philateliclectionary

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt" (BWV 18), "Leichtgesinnte Flattergeister" (BWV 181) en "Erhalt uns, Herr,bei deinem Wort" (koraalcantate BWV 126) De cantates horen bij Lucas 8:4-15 Gelijkenis van de zaaier.

Op You Tube: Volgens de uploader, de londonrocknroller, is dit stuk "Written by the legendary 17th century German Baroque'n' Roller, Johann Sebastian Bach. Op gitaar (1m04). BWV 126 wordt hier 'Musette' (in D) genoemd naar het Klavierbuchlein voor Anna Magdalena (betwijfeld volgens Wikipedia). Link youtube

TEKSTEN
Het is de 8e van Epifanie. Jesaja gaat over de bescherming door de Heer (na klachten aan Zijn adres), de psalm is een lofpsalm van Gods bescherming: u bent mijn rots, mijn burcht, mijn redding in r3
en 7. In Mattheus 6 het ultieme dilemma van de mens in r24 .... "Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. En in r33 'Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid' .... en bemoediging: (r34) 'Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last'.

Jesaja 49:13-18
Psalm 62
Mattheüs 6:(22)24-34

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Met boek 49 begint volgens panoplia.nl "de 2e cyclus van Jesaja 40-55. Jeruzalem en 'de knecht' staan centraal. In Jesaja 49:13-18 wordt de volksnaam ‘Israël’ nu ‘Sion' en 'Jeruzalem’ en gaat over de uittocht uit Babel voor de terugkeer naar de Stad en haar herstel. De Knecht blijft dezelfde, maar zijn lot neemt een wending. In dit deel treft hem de smaad van tegenstanders uit eigen huis. Het onbegrip jegens God groeit ook. De klacht wordt weerlegd en God moet zijn macht in dreigen tonen. Deze passage is zowel heilsaankondiging
als twistrede". Bron: panoplia

Kunst tip: Naar r15 Giotto di Bondome, Maria met Jezus als zuigeling tijdens de vlucht naar Egypte. Fresco in de Scrovegni Kapel in Padua, Italie (1305) Link cappelladegliscrovegni

Jesaja 49:13-18
13 Juich, hemel! Jubel, aarde!
Bergen, breek uit in gejuich!
De HEER heeft zijn volk getroost,
hij heeft zich over de armen ontfermd.

Sions klachten door de HEER weerlegd
14 Sion zegt:
‘De HEER heeft mij verlaten,
mijn Heer is mij vergeten.’
15 Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten
of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg?
Zelfs al zou zij het vergeten,
ik vergeet jou nooit.
16 Ik heb je in mijn handpalm gegrift,
je muren staan mij steeds voor ogen.
17 Je kinderen haasten zich terug naar huis,
de vijand die je verwoestte en vernielde, trekt weg.
18 Open je ogen, kijk om je heen:
ze stromen in drommen naar je toe.
Zo waar ik leef – spreekt de HEER –,
je zult je met hen tooien,
hen dragen zoals een bruid haar sieraden.
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija

Liever luisteren?
Jes 49:14-18 Marloes Dankers op voorleesbijbel of downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het OT.

Liever live?
(Rooms Katholieke) Parochie Molenberg, in de Verschijning van de Onbevlekte Maagd/H. Pius X
G. Bruningstraat bij2, Molenberg (gem Heerlen). Tijd: 10.00 uur, Preek: W. Miltenburg Link parochiemolenberg

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van JS Bosch voor Protestants Almere Haven (en Oost?) op 25mei2008.
Link jsbosch (dpf)

Op You Tube: Jesaja - Opgehangen, song en gebed voor 'een mattie met kanker'. Met de tekst (3m04). Nb De video is ook een 'respons' op Jesaja - 'Voor Jou' van Soundflown. Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. R1 Jeduthun is de naam van een of twee mannen in de Bijbel. Een Leviet, van de (priester)stam van Levi, en een van de drie muziek meesters voor de tempel benoemd door David (1 Kr.16:41-42, 25:1-6) Bij drie psalmen wordt hij genoemd: 39ste, 62st en de 77ste. Bron Wikipedia.

Kunst tip: Musici (psalm 80) Breviarum Psalter en Heiligen, door de Meester van de `prelats bourguignons' (c. 1470). Voor Jean Rolin, bishop of Autun (d. 1483). Nu in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek/Meermanno Westreenianum, Den Haag. (KB, 76 E 8) Link collecties.meermanno

PSALM 62
1 Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun.
Een psalm van David.

2 Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van hem komt mijn redding.
3 Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, nooit zal ik wankelen.

4 Hoe lang nog vallen jullie aan op één man
en bedreigen jullie hem met de dood?
Hij is als een muur die omvalt,
als een wal die op instorten staat.

5 Zij willen hem van zijn hoogte storten,
de leugen is hun lust en hun leven,
een zegenwens ligt op hun lippen,
maar in hun hart verbergt zich een vloek. sela

6 Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,
van hem blijf ik alles verwachten.
7 Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, ik zal niet wankelen.

8 Bij God is mijn redding en eer,
mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.
9 Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde,
open voor hem uw hart,
God is onze schuilplaats. sela

10 Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam,
niets dan een leugen de mensenkinderen,
in de weegschaal gaan zij omhoog,
samen zijn zij lichter dan lucht.

11 Vertrouw niet op geweld,
op iets vluchtigs als geroofd bezit,
ook al groeien geld en goed,
houd je hart ervan vrij.

12 Eenmaal heeft God gesproken,
tweemaal heb ik het gehoord:
‘De macht is aan God.’
13 Bij u, Heer, is ontferming,
u beloont ieder mens
naar zijn daden.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
Link biblija.net

Liever luisteren?
Bernard van Verschuer op www.voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Psalmen is 19e boek van het OT.

Liever live?
Sint-Paulusparochie, Heilige Caeciliakerk, Borculoseweg 43 in Neede. Zat26feb Tijd 19.00uur, Pater J. Hulshof. De overdenking op de site over de leesrooster teksten door Annet Zoet, pastoraal werker.  Link parochieneede

Of kijk op churchatwork.nl/voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Ds Hans Burger voor de Voorhof, Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Franeker zd.
Link devoorhof

Op You Tube: Psalm 62 door Aaron Keyes (5m53) Link youtube

Ook op You Tube: Aaron Keyes talking about Psalm 62, in het engels (2m25). Link youtube

MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. De strekking van r25 en r34 'Maak je geen zorgen voor de dag van morgen komt ook voor bij Lucas 12:22-29 (Jezus) Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Om deze reden zeg ik tegen jullie: maak je geen zorgen over jezelf ....(r29) jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. Bron: Jongerenbijbel/lucas/12

Kunst tip: De Berg -eigenlijk de Sint Nicolaaskerk- in Deventer, een Romaanse kruisbasiliek uit de 12e eeuw. (Foto voorgevel) Link Bergkerkconcerten/de-bergkerk-in-deventer/geschiedenis-en-interieur

MATTHEUS 6
(22 Het oog is de lamp van het lichaam.
Dus als je oog helder is,
zal heel je lichaam verlicht zijn.
23 Maar als je oog troebel is,
zal er in heel je lichaam duisternis zijn.
Als het licht in jezelf verduisterd is,
hoe groot is dan die duisternis!)

24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten
en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn
aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God
dienen én de mammon.
25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf
en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam
en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer
dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?
26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet
en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren,
het is jullie hemelse Vader die ze voedt.
Zijn jullie niet meer waard dan zij?
27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar
één el aan zijn levensduur toevoegen?
28 En wat maken jullie je zorgen over kleding?
Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld.
Ze werken niet en weven niet.
29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging
in al zijn luister niet gekleed als een van hen.
30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat
en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg
kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden,
kleingelovigen?
31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?”
of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons
kleden?” –
32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen.
Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles
nodig hebben.
33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen
je erbij gegeven worden.
34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen,
want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar de complete tekst biblija

Liever luisteren?
Mirjam Bouwman, Presentator EO op voorleesbijbel of gan naar  www.downloadbijbel.nl Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
(Protestantse) Grote Kerk Beekstraat 1 Epe Tijd 10.00 uur, voorganger:dr. C.J. den Heyer uit Kampen. Link grotekerkepe Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Heidi Deceuninck op het Katholiek Prekenarchief Link preken.be/8e-zondag-door-het-jaar-2008
Of
Preek van ds. P.G. Plug voor de Baptisten Gemeente Harderwijk op 25apr 2010'maak je geen zorgen over de dag van morgen' (Op driekwart van de pagina) Link baptistenharderwijk

Op GodTube: Naar r24 Een uitnodoging van Mattheus van der Steen van TRIN (Touch, Reach and Impact the Nations) die (r24) duidelijk voor God heeft gekozen (3m16) Link godtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed tegen bezorgdheid uit "365 gebeden voor een emotioneel gezond leven".

Heer, help mij om me geen zorgen te maken
over mijn toekomst en de dingen die ik nodig heb
Help mij om u te vertrouwen
U heeft mij tot hiertoe geholpen
Leer mij er op te vertrouwen
dat u mij ook verder brengen zult.
Help mij om mij geen zorgen te maken
maar om al mijn zorgen in gebed aan u toe te vertrouwen
en in uw handen te laten

Link issuu.com/gospel

Concert Tip
27feb2011 in 's-Gravenhage, Cantate kerkdienst met JS Bach BWV 18, om 10.30 uur in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, Den Haag. Jos Vermunt en Residentie Bachensembles,
Voorganger Ds C.A. ter Linden. Link kloosterkerk

VOLGENDE WEEK
6 maart 2010, 9e van de Epifanie en/of Quinquagesima

Deuteronomium 11:18-28
Psalm 1:20-25
Mattheüs 7:(13)15-27

Geen opmerkingen:

Een reactie posten