dinsdag 21 juni 2011

26 juni 2011, 2e van de zomer, 1e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De zomer is een lange 'saaie' periode in de kerken als je het Katholieke (Hoog)feest van Johannes_de_Doper (24juni)

of de Maria Visitatie (van Elisabeth) 2 juli niet viert/meetelt. Het verteluur voor kinderen stopt, soms vervallen diensten of worden ze gecombineerd met andere gemeenten en kerken en vindel elders plaats. Maar kerken worden ook van opengesteld.

Kunst tip: In Naarden kan op woensdag-, zaterdag- en op zondagmiddag de toren van de grote kerk worden beklommen. Link grotekerknaarden

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Die Elenden sollen essen” (BWV 75 opening 1e cantatejaargang en een deel voor en deel na preek, "O Ewigkeit, du Donnerwort” (Koraalcantate BWV 20) en "Brich dem Hungrigen dein Brot" (BWV 39) Deze cantates horen bij Lucas 16: 19-31 over rijkdom en gerechtigheid (NBV) met de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus.

Op You Tube: JS Bach “Die Elenden sollen essen” Cantata BWV 75 door het Bach Collegium Japan & Masaaki Suzuki 'A Choral Year With Bach' (5m16). Link youtube.com

Concert tip
Zo26juni om 15uur in de Oude Lutherse Kerk, Singel 411 (hoek Spui) Amsterdam. JS Bach, Missa in h-Moll (Hohe Messe) door Barokensemble de Swaen. Gratis toegang met vrijwillige bijdrage na afloop. Link barok ensemble de swaen

TV Tip
Zo26juni2011 op BravaNL van 10:18 tot 11:03 het Requiem uit 1899 van Gabriek Fauré (1845-1924) op BravaTV. Faure zegt over zijn Requiem: "Alles wat ik kon opbrengen op religieus
gebied heb ik in het Requiem gestopt, wat bovendien het stuk domineert van begin tot eind is een groots humaan gevoel van het geloof in de eeuwige rust". Vanuit Winchester Cathedral Choir het English Chamber Orchestra met Thomas Allen (bar) en Dominic Harvey (sop)

TEKSTEN
De tekst van Jeremia gaat over aan- en be- moediging en de belofte van beloning/bevrijding, de psalm van Etan onderwijst, bezingt God en zijn 'aanhangers'. In Romeinen (facultatief) 'wees dood voor de zonde en levend voor God' en in Mattheus een van Jesus zes (grote) leerredes met het opvallende 'geen vrede, maar het zwaard breng ik' en 'verdeeldheid tussen vader en zoon'.

Jeremia 29:1.4-14
Psalm 89:10-19
(Romeinen 6:3-11)
Mattheüs 10:34-42 (11:1)

JEREMIA
Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament. Het is Jeremia’s brief aan de ballingen in Babylon met een oproep om 'hun best te doen' en de belofte dat de ballingschap 70 jaar zal duren (r10).

Het werd iets korter afhankelijk van de tijdrekening volgens wikipedia over de  BabylonischeBallingschap (586-539 = 47jaar) of de BijbelseTijdlijn (507-457=50 jaar). NB De rest van het boek behandelt een profeten- of machtsstrijd van Semanja en Sefanja.

Kunst tip: In de Winchester Bible een Romaans manuscript verlucht in Winchester tussen 1160 en 175. Folio 148 'God spreekt tot Jeremia'. Het is de grootste overgebleven engelse bijbel uit de
12e eeuw. Al 800 jaar in de Winchester Cathedral, Winchester, Verenigd Koninkrijk. Link WinchesterBible

JEREMIA 29:1, 4-14
1 Dit zijn de woorden van de briefrol die de profeet Jeremia heeft
verzonden vanuit Jeruzalem,
naar het overblijfsel van de oudsten in ballingschap,
naar de priesters, de profeten en allen van de gemeente
die Nevoechadnetsar* als ballingen heeft weggevoerd
uit Jeruzalem naar Babel,
...
4 Zo heeft gezegd de Ene, de Omschaarde, Israëls God,-
tot allen in ballingschap die ik als ballingen heb weggevoerd
uit Jeruzalem naar Babel:
5 bouwt huizen en zetelt daarin, plant tuinen aan
en eet de vruchten daarvan;
6 neemt vrouwen aan, laat zonen en dochters geboren worden,
neemt voor uw zonen vrouwen aan
en geeft uw dochters weg aan mannen,
zodat zij weer zonen en dochters baren;
vermeerdert u daar en wordt niet minder;
7 zoekt de vrede voor de stad waarheen ik u verbannen heb
en bidt voor haar tot de Ene,-
want in haar vrede zult gij vrede hebben!

8 Want zo heeft gezegd de Ene, de Omschaarde, Israëls God:
laten de profeten in uw midden, en uw waarzeggers,
u niet misleiden,- geeft geen gehoor aan uw dromendromers
die gij voor u laat dromen;
9 want met hulp van een leugen profeteren zij tot u in mijn naam:
ik heb hen niet gezonden!, is de tijding van de Ene.
••

10 Want zo heeft gezegd de Ene:
want pas nadat zeventig jaar aan Babel vervuld is
zal ik u bezoeken,-
en mijn goede woord over u gestand doen
en u doen terugkeren naar dit oord;
11 want zelf ken ik de gedachten het best
die ik over u denk, is de tijding van de Ene,-
gedachten van vrede en niet van kwaad:
u een toekomst te geven en goede hoop;
12 roepen zult ge mij en voortgaan
tot mij te bidden,- en ik zal naar u horen;
13 zoeken zult ge mij en vinden,-
wanneer ge naar mij vragen zult met heel uw hart;
14 ik zal mij door u laten vinden, is de tijding van de Ene,
en in uw kerkering een keer brengen: verzamelen zal ik u
uit alle volkeren en uit alle oorden waarheen ik u heb weggestoten,
is de tijding van de Ene; doen terugkeren zal ik u
naar het oord waaruit ik u heb verbannen!
••
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
* Nebudaknezar
Link naar complete tekst naardensebijbel zoek Jeremia 29
Jeremia is het 13e boek in het Oude Testament

Liever luisteren?
Wim Scheltens, predikant uit Lunteren op voorleesbijbel in de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst. Of ga naar downloadbijbel, Jeremia is het 24ste boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Zuid Oost (Amsterdam) De Nieuwe Stad, Renswoudestraat 75. A'dam ZO
De Drie Stromen, Luthuliplein 11, A'dam ZO Tijd 9.30 uur, NS ds H. Douwes, DS Henk de Boer Jeremia 29:1,4-14 en Mattheüs 10:34-42 Link pgzo.nl Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van JC van Essen.”Jeremia 29: heb je vijanden lief' over 'Meerwaarde laten groeien in de wereld” Jeremia 29 en Lucas 6 op 3 nov2007. Link jcvaessen

Op You Tube: Jeremia 29:11, Kari Jobe, (gospel) song “Be Still” (3m09) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat liederen en gedichten. Psalm 89 is 'Een onderwijzing, van Etan de Ezrachiet. Er wordt 2x verwezen naar David (r4 en 24) maar in het stuk dat wij lezen ook de vernietiging van het zeemonster Rahab (dat soms wordt gelijkgesteld met het monster Leviathan).
Zelfs de bergen Tabor (waar in het nieuwe testament de 'transfiguratie' van Jezus plaatsvind (op dit blog op 20maart2011 en Hermon (de hoogste, besneeuwde berg op de Golan hoogvlakte) jubelen.

Ook de gelovigen zelf worden bejubeld (r16) in de Goed Nieuws Bijbel vertaald met 'Gelukkig de mensen die weten wat het is u toe te juichen, te leven in uw geborgenheid'.

Kunst tip: Hermonberg, ook 'Berg van de sjeik' of 'sneeuwberg' op de grens van Libanon, Syrië en Israël. De hoogste berg in Israël en Syrië, in het noorden van de Golanhoogten/Golanhoogvlakte

PSALM 89:10-19
10 Gij die beheerst de hóogmoed der zée,
als zijn golven zich heffen, gíj weet zé te stíllen!
11 Gij die Rahav hebt doorbóord en vertrápt,
met uw arm, uw kracht, uw víjanden hébt verstróoid:
12 van u is de hemel, van ú ook de áarde,
de wereld en haar volheid, gíj hebt zé gegróndvest!
13 Noorden en zuiden, gíj hebt ze geschápen,
om uw naam júbelen Tábor en Hérmon!
14 Gij hebt een árm zo heldháftig,
krachtig is uw hand, uw réchterhánd verhéven!
15 Op gerechtigheid en récht stoelt uw tróon,
vriendschap en tróuw ontmóeten uw áanschijn!
16 Zalig de gemeente met het schállen bekénd,
zij wandelen, ENE, in het lícht ván uw áanschijn!
17 Om uw naam juichen zij álle dág,
om úw geréchtigheid júbelen zij!
18 Want hun luister, hun stérkte zijt gíj,
met uw welbehagen verhóogt gij ónze hóorn!
19 Ja, van de ÉNE is ons schíld,
van Israëls Héilige ónze kóning!
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
Link naar complete tekst naardensebijbel < Psalmen < 89

Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever luisteren?
Mady Riko op voorleesbijbel.nl (of copy link location) in de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst. of ga naar downloadbijbel, Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Hervormde Gemeente te Ruinerwold Blijdenstein 3, Ruinerwold.Tijd: 10.00 uur, voorganger ds. C. J. Schorer uit IJhorst Lezingen: Jeremia 29, Psalm 89, Romeinen 6:3-11 en Mattheus 10.'We zijn aangekomen bij de groene helft van het kerkelijk jaar. We vieren het ‘gewone’ van de zomer en daarom krijgt Gods trouw alle aandacht in de lezingen. Het leven gaat door. Link hervormde-gemeente-ruinerwold Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt

Artikel van ds HG Koekoek 'Welzalig het volk dat "de jubelroep" kent op zijn bijbelcursus website van 1sept2001. Ook over Etan. Link hetlichtdeslevens

Op You Tube: Psalm 89 'in the Restoration Project' met beelden van de bezongen bergen (Tabor en Hermon r13) Link youtube.com

ROMEINEN
Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus aan de Christene in Rome die hij wil bezoeken op weg naar Spanje. Het stuk heet in sommige vertalingen “Met Christus gestorven” of “Dood voor de zonde, (maar) levend voor God”.

Kunst tip: 'Doop van Christus in de Jordaan' grisaille (grijs-wit geschilderd) 18de eeuws olieverfschilderij op doek. Nu in het Catharijneconvent in Utrecht (Icon class 73C121).

ROMEINEN 6:3-11
3 Of is het u onbekend dat wij allen
die in Christus Jezus zijn gedompeld*, (*gedoopt)
in zijn dood gedompeld zijn?
4 Dus zijn wij met hem begraven
door de dompeling in de dood, opdat
zoals Christus uit de doden is opgewekt,
door de glorie van de Vader,
zo ook wíj in vernieuwing van leven zullen wandelen.

5 Want als wij een medeplanting zijn geworden
in de gelijkheid aan hem in zijn dood,
dan zullen wij het ook zijn in zijn opstanding,
6 nu wij dít weten dat ons oude mens-zijn
medegekruisigd is opdat het lichaam van de zonde
buiten werking wordt gesteld
en wij niet meer dienstbaar zijn aan de zonde.

7 Want wie gestorven is, is rechtens vrijgesproken van de zonde.
8 Als wij gestorven zijn met Christus, geloven wij
dat wij ook met hem zullen leven,
9 wetend dat Christus, opgewekt uit de doden
niet meer sterft, de dood is geen heer meer over hem.
10 Want sinds hij gestorven is, is hij gestorven voor de zonde,-
eens-en-voor-al; sinds hij leeft, leeft hij voor God.
11 Zo ook gíj: rekent ermee dat gij dood zijt voor de zonde
maar levend voor God in Christus Jezus.
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
Link naar complete tekst naardensebijbel > Romeinen > 6

Liever luisteren?
Constanse Bergeijk op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst van Rom 6:1-7:6. Of ga naar www.downloadbijbel.nl Romeinen is het 6e boek van het NT.

Liever live?
Hervormde Gemeente te Ruinerwold Blijdenstein 3, Ruinerwold.Tijd: 10.00 uur, voorganger ds. C. J. Schorer uit IJhorst Lezingen: Jeremia 29, Psalm 89, Romeinen 6:3-11 en Mattheus 10. 'We zijn aangekomen bij de groene helft van het kerkelijk jaar. We vieren het ‘gewone’ van de zomer en daarom krijgt Gods trouw alle aandacht in de lezingen. Het leven gaat door. Link hervormde-gemeente-ruinerwold Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Vragen aan Jaap Fijn van Draat over Romeinen 6:4 (3x), 5,6,7 en 11. Link jaapfijnvandraat

Op You Tube: in het engels John Piper 'Romans 6:20 Slaves To Sin or Slaves To God, Sanctification, Eternal Life 1 van 4 (10m46) Link youtube.com


MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het is een stukje uit een van de leerredes voor de apostelen 'Uitzending van de twaalf' Het bevat de beroemd/beruchte regels over het 'zwaard' r34 en 'tweespalt in families' r35-37. 'Ook wie zijn kruis niet aanneemt is mij niet waard' r38 en verwijzingen naar martelaarschap(?) Van Oussoren vertaalt r36 net 'andersom' dan andere vertalingen, bijv Mattheus 10:35 NBV, StV en GNB. Ook interessant is in r40 ev het ontvangen van, of gastvrij zijn voor en de beloning voor 'profeten', 'rechtvaardigen' en 'leerlingen'.

Kunst tip: 'De bestorming (bevrijding) van Jeruzalem door de kruisvaarders' folio 178r in 'Aegidius van Roya, Compendium historiae universalis' circa 1450-1460 in de Zuidelijke Nederlanden door Dreux Jean, Meester van Margareta van York en Jean Hennecart (verluchter). Nu in het Meermanno
Westreenianum, Koninklijke Bibli Den Haag. Link meermanno

MATTHEUS 10:34-42
34 meent niet dat ik gekomen ben om vrede te werpen op de aarde; ik ben geen vrede komen werpen maar een zwaard; 35 want, ík ben gekomen om een mens op te zetten tegen zijn vader, een dochter tegen haar moederen een bruid tegen haar schoonmoeder, 36 en de vijanden van de mens worden zijn huisgenoten (Micha 7,6)! 37 wie vader of moeder bemint boven mij is mij niet waard; 38 en wie zijn kruis niet aanneemt en daarmee mij navolgt is mij niet waard; 39 wie lijf-en-ziel gevonden heeft zal haar verliezen, wie zijn lijf-en-ziel verliest vanwege mij die zal haar vinden!

40 wie u ontvangt, ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij heeft uitgezonden; 41 wie een profeet ontvangt om zijn naam 'profeet', mag het loon van een profeet aannemen, en wie een rechtvaardige ontvangt om zijn naam 'rechtvaardige' mag het loon van een rechtvaardige aannemen;
42 en al wie één van deze kleinen te drinken geeft met een drinkbeker koud water, alleen maar om zijn naam 'leerling' zeker is het, zeg ik u, die zal zijn loon niet verliezen!
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
Link naar complete tekst naardensebijbel > Mattheus > 10

Liever luisteren?
Michiel van Bruggen op voorleesbijbel in de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst Matth 9-11:1 of ga naar www.downloadbijbel.nl Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
RoomsKatholieke Walfriedparochie Emmaüskerk, Ra 4, Lewenborg (Groningen) Tijd 11.15uur, Pastoor D ten Dam Jeremia 29:1,4-14 en Mattheüs 10:34-42 Link walfriedparochiegroningen
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Uitleg van oa r34 van Broeders (en zusters) in Christus voor Bijbelstudie. Link broedersinchristus

Op You Tube: in het engels Matthew 10:34-42 door de fshbwl.com 'Elke' zondag zetten ze een video online op de homepage (8m18). fshbwl Link youtube.com  

een andere Mattheus en vanwege (religieuze) verdeeldheid over homosexualiteit:
Op You Tube: 'Ten years ago, Matthew Shepard, a young gay man from Laramie, Wyoming, was brutally killed because of his sexuality. This video is about remembrance'. Link youtube

NB Het oude Testament spreekt zich uit tegen homosexualiteit, maar Jezus doet er geen uitspraken over, wel over 'de Wet(ten) van het Oude Testament'. Paulus zegt 'alleen iets' in Romeinen 1:18-32 over 'de goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen'.

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een 'Gebed om Vrede' (toegeschreven aan Franciscus)

Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede
Waar haat het hart verscheurt, wil ik liefde brengen;
waar beledigingen worden geplaatst, wil ik vergeving brengen;
waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,
wil ik eenheid stichten;
waar dwaalleer rondgaat, wil ik vergeving schenken;
waar twijfel knaagt, wil ik geloof brengen;
waar wanhoop tot vertwijfeling voert, wil ik hoop doen herleven;
waar duisternis het zicht beneemt, wil ik licht ontsteken.
waar droefheid mensen neerslachtig maakt, wil ik vreugde brengen.
Heer,
maak dat wij niet zozeer zoeken
om getroost te worden, als wel om te troosten;
om begrepen te worden, als wel om te begrijpen;
om bemind te worden, als wel om te beminnen.
Want door te geven ontvangen wij;
door onszelf te verliezen vinden wij;
door vergiffenis te schenken
verkrijgen wij vergeving;
door te sterven
worden wij geboren tot eeuwig leven.
VOLGENDE WEEK
3 juli 2011, 3e van de zomer, 2e na Trinitatis

Zacharia 9:9-12
Psalm 145:1-12
(Romeinen 6:16-23)
Matteüs 11:(16)25-30
Gezang 171

Geen opmerkingen:

Een reactie posten