dinsdag 14 juni 2011

19 juni 2011, Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal,
maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Na Pinksteren -als de heilige Geest wordt uitgestort- volgt
Trinitatis (Latijn), het 'Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid'.
De Heilige Drie-eenheid of Drievuldigheid is de naam voor het
idee dat God bestaat in/uit drie heilige personen: de Vader, de
Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. Soms wordt dit
afgebeeld door drie mannen (Rubljev zie dit blog 30mei2010.
Vaker wordt de Heilige Geest afgebeeld als een duif(je) zoals
bijvoorbeeld ook al bij de verkondiging (annunciatie) van de
geboorte van Jezus aan Maria.

Kunst tip: Russische ikoon circa 1700, waarin de Drie-eenheid
wordt voorgesteld door Het Vaderschap (Paternitas), Jezus en
een duif, in het ikonenmuseum Kampen.

Kunst tip2 El Greco, de Griek, (1541 – 1614) eigenlijk Domenikos
Theotokopoulos, werkte en stierf in Spanje. Voorstelling van de
Drieeeenheid uit 1577 met God de Vader, zijn lijdende zoon Jezus en
de Geest als duif. Nu in het Museo del Prado, Madrid, Spanje.

De Bach cantates voor deze zondag zijn “O heilges Geist- und
Wasserbad” (BWV 165), “Es ist ein trotzig und verzagt Ding
(BWV 176) en “Gelobet sei der Herr, mein Gott (Koraalcantate
BWV 129). Deze cantates horen bij Johannes 3:1-15 waarin Jezus
Nicodemus de farizeer spreekt

Op You Tube: JS Bach (Koraal cantate BWV 129) “Gelobet sei
der Herr, mein Gott, mein Licht” door het Munchener Bach Chor
en het Munchener Bach Orchestra met dirigent Karl Richter (4m45).
Link youtube
Gelobet sei der Herr, Give honor to the Lord,
Mein Gott, mein Trost,mein Leben,
My God, my hope, my being,
Des Vaters werter Geist,
The Father's Holy Ghost,
Den mir der Sohn gegeben,
Whom me the Son hath given,
Der mir mein Herz erquickt,
Who doth my heart restore,
Der mir gibt neue Kraft,
Who me doth give new strength,
Der mir in aller Not
Who me in all distress
Rat, Trost und Hülfe schafft.
Word, hope and help provides.
Mozart schreef een mis voor Pinksteren “Missa in Honorem
Santissime Trinitatis” (KV 167) in 1773 in Salzburg.
Op You Tube: Cantoría del Socorro y Orquesta de Cámara
in de Basílica Nuestra Señora del Socorro, Buenos Aires, Argentinie
op 13sept2010 (5m34). Link youtube

Concert/Live tip
Zo19juni2011 om 10.30 uur, Petrus Canisus parochie,
Molenstraat 37, Nijmegen. Feest van de Heilige Drieëenheid
met gregoriaanse gezangen, Kleine Orgelmesse van J. Haydn,
'Ave Maria' van I. Strawinsky 'O Salutaris Hostia' van Bruckner
en na na de viering 'Ave Verum' van W.A. Mozart. A.M.D.G.
koor o.l.v. Robert Voogdgeert en op het Orgel leo Driesenaar
NB Op 3 juli Cesar Francks psalm 150.

TEKSTEN
Deze week de Israelieten krijgen opnieuw de 10 geboden
en de belofte van God in Exodus (de uittocht). De laatste
'jubel' psalm 150; kort maar krachtig. In 2 Korinthiers
bemoediging, troost en een kus en in Mattheus slotwoorden
en een 'doop' opdracht van Jezus.

Exodus 34:4-9
Psalm 150
2 Korinthiers 13:11-13
Mattheüs 28:16-20

EXODUS
Het 2e boek van het Oude Testament Exodus beschrijft de
uittocht van de Israelieten uit de slavernij in Egypte. In dit stukje
krijgt Mozes opnieuw de 10 geboden (nadat hij de eerste platen
in woede over het gouden kalf/afgodsbeeld heeft stuk gesmeten).
Nogal dreigend is God in r7” de nazaten worden gestraft voor
de zonden van hun voorouders... Mozes benadrukt dat de
Israelieten koppig (hard van nek) zijn, maar vraagt toch om
vergeving voor hen.

Kunst tip: De 10 geboden op perkament geschreven in 1768
door Jekuthiel Sofer naar de Decalogue (10 geboden) uit
1685 in de Amsterdamse Synagogue. Bron: Wikipedia
artikel over de 2 sets van de 10 geboden (in het engels).
Link wikipedia

EXODUS 34: 4-9
4 Hij hakt uit: twee stenen platen, als de eerste;
dan recht Mozes in de ochtend zijn schouders
en klimt op naar de berg Sinaï,
zoals de Ene hem heeft geboden
in zijn hand neemt hij mee:
de twee stenen platen.

5 Néér daalt de Ene in de wolk en stelt zich daar bij hem op;
hij roept de naam 'Ene' uit.
6 Dan trekt de Ene voorbij, vlak voor zijn aanschijn
en roept hij uit: Ene, Ene,
Godheid ontfermend en genadig!
lankmoedig en overvloedig in vriendschap en trouw!
7 die vriendschap bewaart voor duizenden,
die onrecht verdraagt, overtreding en zonde;
maar ongestraft: níets laat hij ongestraft,
bezoekend het onrecht van vaders
aan zonen en zoons-zonen, aan derden en vierden!

8 Dan haast Mozes zich, knielt ter aarde en buigt zich neer.
9 Hij zegt: als ik echt genade heb gevonden in uw ogen,
mijn Heer, laat dan mijn Heer toch meegaan in ons midden;
want een gemeente hard van nek is het,
maar vergeven moet u ons onrecht en onze zonde
en ons als erfdeel aanvaarden!

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Exodus > 2
Exodus is het 2e boek van het OT.

Liever luisteren?
Hannie Valkenburg-Nooteboom uit Rotterdam op voorleesbijbel.nl
33 en 34 In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar www.downloadbijbel.nl Exodus is het 2e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Leiden Zuidwest
Antoniuskerk, Boshuizerlaan 11 Leiden
Tijd: 9.15 uur, voorganger Piet Warmenhoven
muzikale begeleiding: Wilko de Fei. Exodus 34:4-9
Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Jos Douma, predikant van de Fonteinkerk, Haarlem.
Copy&paste www.josdouma.nl/godisliefde/preekgodisliefde5.pdf

Op You Tube: Mozes en 10 (15) geboden in de Mel Brooks film
History of the world Part I: Why moses had only ten commandments
(1m13). Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat
liederen en gedichten. Dit is de laatste psalm een zeer korte maar
heel lovende door de (herhalende) woordkeuze. NB Er is wel een
apocriefe niet erkende psalm 151 gevonden in de Septuagint, de
Griekse bijbel(vertaling), maar die komt niet voor in de
oorspronkelijke Hebreeuwse bijbel.
.
Kunst tip: zonder vermelding van de bron/kunstenaar glas in lood
ramen als illustratie bij een blog over psalm 150 in het engels.

PSALM 150 Laudate Dominum.
1 Alleluia, looft God in zijn héilig doméin,
lóoft hem in zijn máchtig gewélf;
2 looft hem om zijn móedige dáden,
looft hem om het véle ván zijn gróotheid;
3 looft hem met een stóot op een rámshoorn,
lóoft hem met líer en hárp
4 looft hem met páukslag en réidans,
lóoft hem met snáren en pánfluit
5 looft hem met klánkrijke címbels,
looft hem met schállendé cimbálen
6 alle levensadem lóve de ÉNE
allélúiá

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Psalmen > 150 (laatste)

Liever luisteren?
Lenie Trooost uit Strijen op voorleesbijbel.nl
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Gezamenlijke dienst Ark-gemeente & Jacobuskapel in de Ark,
Jan van Ollefenstraat 9, Amsterdam.
Tijd: 10 uur, voorgangerds. Piet Kooiman. Psalm 150
Exodus 34:4-9 en Mattheüs 28:16-20.
Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Ds van Veen? voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
in Broek op Langedijk 'Maak muziek voor God?' over psalm 150
op 4feb2007. Link gkv-broekoplangedijk

Op You Tube: Cesar Franck 'Psalm150' door het Budapest Tomkins
Vocal Ensemble, het Budapest Opera Orchestra en Xaver Varnus op
het orgel onder leiding van Tamas Vasary in de Great Hall of Franz
Liszt Academy of Music of Budapest (6m01). Link youtube
of
Op You Tube: Music Only Vid van J MOSS Psalm 150 (9m53)
Link youtube

2 KORINTHIERS
2 Korinthiers is het 8e boek van het Nieuwe Testament. Het is een
brief, waarschijnlijk de derde omdat de 2e verloren is gegaan, van
Pauklus aan de christelijke gemeente met 'raadgevingen' en tot slot
alles komt in orde, wees getroost … groet elkaar met een Heilige Kus.
Vaak een vredeskus. Alleen Paulus zegt/schrijft dit en vaker, ook in
Romeinen 16, ook in 1 Korinthiers en in 1 Tessalonicenzen 5. NB Het
kussen (door/van mannen) is een oud gebruik van broederliefde.
Lees bijv www.oudesporen.nl/Download/OS1358.pdf

Kunst tip: Vaarwel kus van Petrus en Paulus voor hun marteling
door Alonzo Rodriguez (16e eeuw) Nu in het Museo Regionale di
Messina, Italie). Link wikipedia

2 KORINTHIERS 13:11-13
11 Voor het overige, broeders-en-zusters,
verheugt u! vervolmaakt u, laat u bemoedigen,
zint op één-en-hetzelfde, houdt vrede,
en de God van de liefde en vrede zal met u zijn.
12 Groet elkaar met een heilige kus.
U groeten alle heiligen.
13 De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen!

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > 2 Korinthiers > 13
2 Korinthiers is het 8e. boek van het Nieuwe Testament.

Liever luisteren?
Hans Willems uit Leeuwarden op voorleesbijbel.nl
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
2 Korinthiers is het 8e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kathedraal van Roermond, Kraanpoort/Kerkstraat Roermond
Tijd: 11.30 uur, voorganger nb
Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Ds. M.H.T. Biewenga van de Nederlands Gereformeerde
Kerk te Enschede (zonder datum). Link kerken.com

Op You Tube: Sweetbox, 'Everything's gonna be alright' naar
de Air Suite van Bach (op de cd in 6 versies ook Bach, 3m05)
Link youtube Bachs Air suite:youtube2

MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Dit stukje
is Jezus laatste opdracht aan de apostelen vindt plaats na de
opstanding (met Pasen) maar voor Hemelvaart en verwijst naar de
'voleinding'. R19 lijkt op Marcus 16:15 oproep tot evangelisatie.

Kunst tip: De muurschildering in de synagoge van Dura Europos
(ca 250 na Chr) van een doop/de doop van Jesus door Johannes?
(dubbel opmerkelijk vanwege het verbod op afbeeldingen in een
synagoge en Jesus). Link Etschmiadzin

MATTHEUS 28:16-20
16 Maar de elf leerlingen maken voort naar Galilea,
naar de berg waar Jezus hen heeft ontboden,
17 en als ze hem zien bewijzen ze hem hulde,
al twijfelen sommigen.

18 Jezus komt naderbij en spreekt tot hen; hij zegt:
mij is gegeven alle gezag
in hemel en op aarde
19 maakt dan voort, maakt alle volkeren tot leerlingen,
hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon
en van de heilige Geest,
20 hen onderrichtend in het bewaren
van al wat ik u heb geboden; en zie, ik ben met u,
al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.

Link naar complete tekst naardensebijbel > Mattheus > 28:16-20

Liever luisteren?
Pastor Cor Sinnema op voorleesbijbel.nl
In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar www.downloadbijbel.nl Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Didam, Torenstraat 10 Didam
Tijd 10.00 uur, voorganger mw. ds. A.U. Melzer 'Overstapdienst'
Link pkn-didam
Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds A.J. Minnema voor de Gereformeerde Kerk van Baflo
op 8mei2011. Link baflo.gkv

Op You Tube: Jezus roept Zijn leerlingen, De Bijbel in Beeld
door www.Erdsieck.TV (4m19). Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed
en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed
dat Jezus heeft geleerd. Deze keer uit het Evangelisch Luthers
Dienstboek het gebed voor Drievuldigheid, Trinitatis.

Eeuwige, Drie-enige, God, onze Heer,
die ons hebt geschapen, verlost en geheiligd,
wij bidden U: verlicht onze ogen,
opdat wij uw geheimenissen aanschouwen,

uw heerlijkheid aanbidden
en burgers mogen worden van uw hemels koninkrijk,
waar wij U met nieuwe tongen
zullen loven en prijzen.
Door Jezus Christus, onze Heer...

Het Evangelisch Luthers Dienstboek maakt sinds de 'fusie' in
2004 deel uit van het Dienstboek van de Protestantse Kerk (io).

VOLGENDE WEEK
26 juni 2011, 2e van de zomer/1e na Trinitatis

Jeremia 29:1.4-14
Psalm 89:10-19
(Romeinen 6:3-11)
Matteüs 10:34-42(11,1)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten